ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 04/03/2014

דוח מבקר המדינה על היבטים בטיפול במפוני "גוש קטיף" בעקבות ההתנתקות (ינואר 2009) - ישיבת מעקב., דוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון - ישיבת מעקב., אופן התנהלות מינהל תנופה והוועדה המיוחדת בהקשר לפיצוי העסקים אשר פונו מאזור ארז., מצב התושבים בנווה ים

פרוטוקול

 
PAGE
2
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
04/03/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 99>
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שלישי, ב' באדר ב התשע"ד (04 במרץ 2014), שעה 11:00
סדר היום
<1. דוח מבקר המדינה על היבטים בטיפול במפוני "גוש קטיף" בעקבות ההתנתקות (ינואר 2009) - ישיבת מעקב>
<2. דוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון- ישיבת מעקב>
<3. אופן התנהלות מינהל תנופה והוועדה המיוחדת בהקשר לפיצוי העסקים אשר פונו מאזור ארז>
<4. מצב התושבים בנווה ים>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
אורית סטרוק

ניסים זאב

זבולון קלפה
מוזמנים
>
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
שמואל גולן - משנה למנכ"ל ומנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה

תמר מנס - מנהלת אגף בכירה, משרד מבקר המדינה

דרורה גורדון - עובדת סוציאלית ומפקחת, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד מניה לייקין - משנה ליועמ"ש, רשות מקרקעי ישראל

יאיר פרג'ון - ראש המועצה האזורית חוף אשקלון

אלי אסקוזידו - ראש המועצה נחל שורק

אילן לפלר - מזכיר מושב גני טל

יוסי דיין - יו"ר ועד היזמים - עמותת ארז

עו"ד ישראלה אלימלךיצחק שפריר
-
ועד היזמים - עמותת ארז

עו"ד רמי אבידע - מיצג גרעין אל-הים

אבי פרחן - יו"ר קהילת אל-הים - קיבוץ נוה ים

אסתר גבאי
-
קהילת נוה ים

חגית ירון - ועד מתיישבי גוש קטיף

אליעזר אוירבך - ועד מתיישבי גוש קטיף

חמוטל שפירא
-
ועד מתיישבי גוש קטיף

תהילה פרידמן - מנהלת מקצועית "תעסוקטיף"

שני חביב - מנהלת פרויקטים "תעסוקטיף"

אליהו אוזן - חקלאי, בני נצרים

מעוזיה סגל
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
יעל, חבר המתרגמים
1. <דוח מבקר המדינה על היבטים בטיפול במפוני "גוש קטיף" בעקבות ההתנתקות (ינואר 2009)- ישיבת מעקב>
2. <דוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון - ישיבת מעקב>
3. <אופן התנהלות מינהל תנופה והוועדה המיוחדת בהקשר לפיצוי העסקים אשר פונו מאזור ארז>
4. <מצב התושבים בנווה ים>
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם. אני פותח את הדיון של הוועדה לענייני ביקורת המדינה. אנחנו דנים בשורה של נושאים הקשורים למפוני גוש קטין:
1. דוח מבקר המדינה על היבטים בטיפול במפוני "גוש קטיף" בעקבות ההתנתקות (ינואר 2009) - ישיבת מעקב.
2. דוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון - ישיבת מעקב.
3. אופן התנהלות מינהל תנופה והוועדה המיוחדת בהקשר לפיצוי העסקים אשר פונו מאזור ארז.

4 . מצב התושבים בנווה ים.

הוועדה ריכזה את כל הנושאים הקשורים לנושא מפוני גוש קטיף.

אני מקדם בברכה את שר השיכון והבינוי של מדינת ישראל שאחראי גם על מנהלת תנופה. נרצה לשמוע כאן מה לא טופל עדיין. כבוד השר יעדכן את הוועדה היכן הדברים עומדים. בגדול שנדע שהמדינה שקיבלה החלטה בשנת 2005 לפנות את כל האזור הזה, מבחינתי כאיש ציבור זו החלטה אכזרית ביותר. עקרנו ישובים, עקרנו תושבים, צריך לתת להם מענה ומענה מידי הן מבחינת מגורים והן מבחינת מוסדות חינוך, תעסוקה, מבחינת אזורי התעסוקה שהיו באזור. מדינה, כמו שהיא מתנהלת בכל דבר, לוקח לה זמן, אנחנו כמעט עשור בנושא הזה, 9 שנים והטיפול הזה עדיין לא הסתיים.

כבוד השר, אני מכיר את הרגישות שלך. אתה הייתה כאן יושב ראש וועדת ביקורת. אני עברתי על הפרוטוקולים של הדיונים, כל אחד דיבר בעד עצמו וכל אחד כאן הוא עולם ומלואו. מצד אחד אני יכול לשבח את השלטון המקומי, את הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות שניסו לעזור ולסייע. כאן צריך להיות סיוע שלטוני וראיה מערכתית.
ברשותכם ניתן למספר אנשים שפנו לוועדה להגיד בקצרה איפה הדברים לא מתוקנים. על מה שתוקן אנחנו מברכים, מברכים את כל העוסקים במלאכה, את השר, את הממשלה, את הרשויות המקומיות. איפה יש דברים שצריכים עדיין תיקון, את זה נרצה לשמוע. כמו כן נשמע עדכונים מהשר. נעשה את זה קצר ולעניין. הראשון שפנה לוועדה, יוסי דיין, בבקשה אדוני. מה שלומך יוסי. בבקשה בקצרה ולעניין איפה עדיין יש בעיות.
יוסי דיין
ראשית אני מודה לראש הוועדה שזימן את הוועדה ולחברנו, אחינו, ידידנו השר אורי אריאל שיוזם ועוזר לנו מתחילת הדרך.

הבעיה העיקרית שאני רוצה לעלות, חברתי עורכת הדין ישראלה אלימלך תדבר עליה, והוא בעיקר שבעצם הוועדות לא פועלות כסדרן. אני אזכיר את חבר הכנסת חיים אורון (ג'ומס) ידידינו שעשה רבות ושהיה בוועדת הכספים כשחוקקו את חוק פינוי - - -
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
קודם גירש ואחר כך דאג. חלוקת עבודה צודקת.
יוסי דיין
צודק בהחלט. אבל במילה אחרת הוא עזר לנו, הוא רצה לעזור לנו כשאמר שכשנצא, הוא התכוון שנצא עם נעלי בית ונחזור לנעלי הבית ועם זאת הוא גירש, ידועות עמדותיו. מצד שני הוא ישב בוועדות, בוועדת החוק. הוא וכולם הבינו שהחוק לא מושלם ולכן החליטו להקים ועדות מיוחדות. ועדות מיוחדות לא קמו. קמה ועדה אחת שבקושי מתפקדת. היום ראש הוועדה לא נמצא בשטח וזאת הבעיה העיקרית. זה בקצרה.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. עורכת הדין ישראלה אלימלך בבקשה גברתי בקצרה, ארצה לשמוע את כולם וגם הבטחתי לשר שנקיים דיון קצר לעדכון.
ישראלה אלימלך
כמו שנאמר פה אנחנו 8 שנים אחרי ההתנתקות. אזור התעשייה ארז פונה, אזור התעשייה לא הוקם מחדש. העסקים נתקלו כבר מתחילת הדרך בבעייתיות. הבעייתיות נבעה מהחוק בין היתר בעקבות כך הוקמה ועדת החקירה הממלכתית שקבעה, בין שאר הדברים שהיא קבעה, ששיקול הדעת של הועדה המיוחדת כפי שהוא מופעל, הוא מאוד מאוד מצומצם. בהחלט היה איזה שינוי, היה איזה אור בקצה המנהרה ולבסוף התברר שזו רכבת. גם אחרי שתוקן החוק וכבר יודעים כמה שווה מטר בנייה, מה עושים היום? – אתה מגיע לוועדה המיוחדת ושמים לך חסם – לא מאפשרים לעסקים לקבל פיצוי. אומרים להם "לא הגשת במועד, יש התיישנות" – על פי "חוק ההתנקות" ההתיישנות היא קצרה אז עסקים לא יכולים להגיע כדי לקבל את הפיצוי. הוועדה סבורה, מדינת ישראל סבורה שמגיע להם, אז הם צריכים ללכת לבית המשפט ולבקש, וכשמגיעים בסופו של יום, מי שיוכל לממן ההליך המשפטי, בית המשפט קובע שהוא יכול להגיש תביעה על פי תיקון החוק - - -
היו"ר אמנון כהן
שנייה, אז אנחנו אומרים שאזור תעשייה ארז שפיננו יש לפצות את האנשים, מה הדרך הפיצוי שהמדינה קבעה?
ישראלה אלימלך
היא קבעה זה על פי הספרים, הסתבר שאנשים בנו לבד ולכן זה לא נרשם בספרים, ולכן הפיצוי היה אפס שקלים למטר. אתה רואה בניין, אתה רואה אותו בעיניים - - -
היו"ר אמנון כהן
כי לא מילאו את הבקשה מסודר.
ישראלה אלימלך
לא. הדיווח לרשות המס לא היה דיווח כי לא רשמת את זה כבניין, רשמת את זה כהוצאות, קנית מהשטחים ולא קיבלת חשבונית? - אתה לא יכול לרשום. זה היה הקושי בחוק. ידענו את הקושי הזה, לימים תוקן תיקון 4. תיקון 4 קבע חמישה דרגות של מבנים. אגב, לא לצורך פיצוי חלילה, אלא לצורך הקמה מחדש. כך שהחוק כפי שהוא גם היום לא נותן פיצוי לעסקים המפונים. אלא מה? – באה הוועדה בכיוון חיובי ואמרה, הרי אומרים לנו כמה שווה כל מטר מבנה, אז אנחנו ניתן איזה פיצוי על סמך אותו סעיף שמאפשר פיצוי בגין הקמה מחדש. ראוי היה שבית המחוקקים יקבע, כמו שקבע לגבי בתי מגורים, ראוי היה שהמחוקק יקבע פיצוי בגין מטר פיצוי כמו שקבעו לבתי מגורים. לא זה מה שעשו. הועדה הרחיבה את הפתח וקבעה 'אנחנו נשתמש באותה תוספת שישית'. אנחנו, שסוף סוף אחרי החסמים מצליחים להגיע לוועדה, מה עושה הוועדה? – היא נותנת פיצוי? – לא. היא קובעת 'אתם צריכים להוכיח שאתם לא עבריינים'. באים כל המופנים, לא רק שפינו אותם ולא נתנו להם פיצוי, צריכים להוכיח שהם לא עבריינים.
כל מי שמבין קצת בדין הפלילי, כשמדינת ישראל רוצה לקרוא למישהו עבריין, מה היא עושה?- היא מגישה כתב אישום. נגדנו לא הגישו כתב אישום, נגד המפונים לא הגישו כתב אישום. עכשיו אנחנו עומדים במצב שאנחנו צריכים להתגונן. כלומר, גם היום אחרי שחלק עברו את החסמים, הרוב לא עברו, היום בא מבנה שרוצה להגיע לוועדה המיוחדת ורוצה לקבל פיצוי תופסת שישית הוא לא יכול.
היו"ר אמנון כהן
כמה מתוך כל אלה שהיו באזור תעשייה ארז שוקמו?
ישראלה אלימלך
הרוב המכריע לא שוקם. חד וחלק.

אחרי שאנחנו מגיעים וגם אומרים שאנחנו עבריינים וגם מפחיתים את הפיצוי, ברור לנו שזה מנוגד לחוק, הרי המנהלת נועדה לפצות ולא להעניש. המנהלת לא עומדת פה כדי לתת לנו קנס במקום רשויות המס. גם כשאנחנו מגיעים לקבל החלטה, לוקח לכך שנה. המועדים לא סבירים בעליל, ההחלטות לא ניתנות, הפיצוי בסופו של דבר לא ניתן. אנחנו גם עברנו ממערכת של תשלום בחשבות של משרד ראש הממשלה למנהלת משרד השיכון והבינוי וזה יוצר קושי. הכוונה הייתה חיובית, אבל כנראה שזו הדרך לגיהינום. הדבר שהכי מפריע בסופו של יום, אני הולכת כדבר שבשגרה, פעם בשבוע אני במנהלת. אתה נכנס אין אף אחד, אין מנהל. כל הזמן צריך להיות מנהל במקום.
היו"ר אמנון כהן
יש שר מוכשר, לא צריך מנהל.
ישראלה אלימלך
כולנו מכירים ומוכרים, אין לנו מילה רע לומר על השר. אבל במנהלת - - -
היו"ר אמנון כהן
ישראלה תודה רבה. כעת אנחנו רוצים לשמוע את קהילת אל-הים, קיבוץ אל-הים. רצו העברה וכל הסיפור הזה. בבקשה בקצרה, נרצה לשמוע את עיקר הבעיה ובהמשך נשמע את התשובות.
רמי אבידע
הסכם ההעתקה נחתם ב- 8/2011. הסכם העתקה הוא בין הקיבוץ למדינה והמופנים. נחתם גם הסכם עם הקיבוץ לבין המשפחות מדצמבר 2009 ינואר 2010, לפני למעלה מארבע שנים. המגרשים שמגיעים אל אל-הים זהו, אנחנו יודעים מהם, הם מגודרים. חברי הגרעין חתמו על כל מה שהם היו צריכים לחתום, הם עמדו בכל מה שהם היו אמורים לעשות. עד היום לא התחילו בשום עבודות תשתית ופיתוח במקום. הכסף עבור התשתיות של חברי הגרעין, חלק מזה זה כסף שהמדינה מחזיקה אותו עבור התשתיות והפיתוח והחלק האחר זה כסף שאנשים הפקידו בנאמנות כפי שהיה בהסכם. טכנית אפשר לבצע את התשתיות במתחם הגרעין, בפועל זה לא מבוצע. ישנו מכתב מלשכת שר השיכון עוד מאוגוסט 2012 שאומר שאם עד סוף החודש לא תהייה התקדמות, אז שיתחילו בביצוע התשתיות חלקית, הביצוע שיעשה יעשה במתחם של המופנים בלבד. אנחנו עומדים גם היום באותו מצב אחרי למעלה מארבע שנים של חתימה עם הקיבוץ - - -
היו"ר אמנון כהן
מה הסיבה לדעתך?
רמי אבידע
הסיבה שאנחנו חושבים, לא רוצים להטיל האשמות באף אחד, אנחנו לא רוצים להגיד - - -
היו"ר אמנון כהן
למה הטרקטורים לא עולים לשטח?
רמי אבידע
אולי שיתנו לנו את ההסבר. אני מניח, היה ועד ממונה בקיבוץ, לפני כשנה מונה שם מפרק מפעיל. לטעמנו, המפרק המפעיל הוא ת"פ (תחת פיקוד) רשם העמותות, הוא לא כפוף לבתי המשפט, הוא כפוף לרשם העמותות.
היו"ר אמנון כהן
הוא לא כפוף לאף אחד.
רמי אבידע
לא. הוא כפוף לרשם העמותות.
היו"ר אמנון כהן
הוא כתב לי מכתב שהוא רשות שיפוטית. כך הוא אומר.
רמי אבידע
הוא לא רשות שיפוטית, הוא כפוף לרשם העמותות. גם הרשם הוא לא רשות שיפוטית. עם כל הכבוד הרשם הוא גורם מינהלי. אני אסביר את הנקודה. הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה. הרשם זה עובד מדינה, פקיד מדינה, במכוון לפי פקודת אגודות שיתופיות פירוק אגודה לא מתבצע באמצעות בתי משפט אלא באמצעות רשם העמותות. זה החריג של הכלל של התאגידים.
היו"ר אמנון כהן
הוא הבעיה, זה מה שאתה אומר?
רמי אבידע
אני לא אמרתי מי הבעיה. אמרתי שהבעיה - - -
היו"ר אמנון כהן
אני צריך לפתור בעיה, אני צריך להבין את הבעיה. אל תפתור אותה.
רמי אבידע
אנחנו מניחים ששם ישנה בעיה.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. נמשיך. גברת אתי גבאי, רצית לומר משהו? מי גברתי ומה את מייצגת?
אסתר גבאי
אני חלק מקהילת נווה-ים. אני מייצגת את החברים שגרים בשכירות בקיבוץ כרמיה ועדיין לא הצליחו להגיע לקיבוץ למסגרת הקהילתית. יש לנו שלוש משפחות שגרות בקיבוץ כרמיה. חוזה השכירות שלהם צריך להסתיים באוגוסט 2014 על פי החלטת בג"צ (בית דין גבוה לצדק) - - -
היו"ר אמנון כהן
ומה אחר כך?
אסתר גבאי
אחר כך אנחנו בעצם צריכים להיות באוויר, לא יודעים מה לעשות.
היו"ר אמנון כהן
ראית את הכתבה היפה, "מקרווילה לוילה?".
אסתר גבאי
אין קרווילה ואין וילה. זה יפה בפרסומת. במציאות אנחנו עדיין בקרווילה. אנחנו מבקשים שמנהלת תנופה תמשיך את השכירות שלנו מול הקיבוץ עד שאנחנו נתחיל לבנות את הבית שלנו.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. אליעזר אוירבך.
אליעזר אוירבך
תודה שאתה לא עוזב את הנושא הזה. בעבר היו פה עשרות דיונים ובעקבות הדיונים קמה גם ועדת חקירה - - -
היו"ר אמנון כהן
אליעזר, עד שאחרון האנשים לא יגיד שהוא מסודר, הוועדה הזאת לא תעזוב אתכם. אל תדאג. אני ממשיך את השרשרת של השר אורי אריאל.
אליעזר אוירבך
למי שלא זוכר, ועדת החקירה קבעה בזמנו שהמדינה כשלה בטיפול בעקורים. אנחנו נמצאים שמונה וחצי שנים אחרי הגירוש. אתן סקירה קצרה: 50% מהתושבים בבתי הקבע, 30% נמצאים בתהליכי בנייה כאלה ואחרים, 20% עדיין לא התחילו בבניה מסיבות כלשהן ובעיקר מסיבות כלכליות. לפני שנתיים-שנתיים וחצי חתמנו על הסכם סיום תביעות עם המדינה בנוגע לפיצוי בנושא האישי. מצד אחד אנחנו מחויבים אליו ומצד שני נותרו נושאים פתוחים שדורשים טיפול מידי.

הייתה ועדת שרים לפני שבועיים שקיבלה החלטות חשובות בנושא שיקום המשפחות וגם קידום ישובי הקבע. אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר לכולם שהאחריות היא של המדינה ולא שלנו. אנחנו נעשה הכול כדי לעזור ככל שניתן, אבל האחריות היא של המדינה וצריך לקבוע לוחות זמנים, מדדים ולעקוב אחריהם.

אני אבקש לציין ארבעה נושאים שלדעתנו נשארו פתוחים וצריכים טיפול דחוף. ראשית נווה-ים מה שהעלו כאן החברים. סיפורים יש לי מפה עד פתח תקווה. הנושא הזה חייב להיגמר היום, לא היום אלא לפני כמה חודשים, צריך לגומר את זה כמה שיותר מהר. עד שהנושא הזה ייגמר יש כמה דברים מאוד פשוטים, כמו נושא ביטחון. הם גרים שם בקרוואנים, אין ממ"ד (מרחב מוגן דרתי). מי שלא יודע איפה זה נווה-הים זה קרוב לעתלית, קרוב חיפה גבול סוריה. ממ"ד אין להם וזה דבר מינימאלי שחייבים לדאוג עבורם כבר היום.
נושא נוסף שדורש טיפול מידי זה הנושא - - -
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
בעידן הטילים זה ליד סוריה.
אליעזר אוירבך
טיפול פרטני, טיפול באנשים באופן אישי וגם ברמה הקהילתית. דבר שהיום לא קיים. העלו פה כבר לפני את נושא, להקים עוד ועדות או לשים בנאדם במשרה מלאה. לא יתכן שביצוע החלטות נמשכות שנים על גבי שנים.

תקני רבנים – תקני רבנים זה נושא פתוח כבר כמה שנים. היו הבנות עם משרד הדתות אך לצערנו הרב מימוש בשטח עדיין לא קיים.
היו"ר אמנון כהן
בנוגע לתקני רבנים לא הבנתי, אני לא בקיא בעניין.
אליעזר אוירבך
היו רבנים בגוש קטיף, היו קהילות עם תקנים זמניים, יש ישובים שלא עמדו בקריטריונים ופחות זכאים.

לפני כשנה הייתה החלטה להעביר את התקציבים לרשויות הקולטות, היה מנגנון שקבע שיתוף פעולה מלא עם סנכרון מלא בין הרשויות לבין הנהלות הישובים. אני מציע לבדוק אם הנושא הזה פועל בשטח. אם זה פועל זה מצוין ואם לא פועל באופן סביר, - - -
היו"ר אמנון כהן
מיד נשמע אם זה מתבצע. תודה רבה.
אבי פרחן
כבודו, כבוד השר וכבודכם. התחלתי בהעתקה הזאת עם 31 משפחות, היום בשל השחיקה הנוראית כבר 9 שנים, אנחנו עם 20 משפחות. המשפחות מתמוטטות ונשחקות וקשה להן מאוד מאוד. קבענו את ביתנו בנווה-ים ואנחנו גם נקבר בנווה-ים. אני מבקש לסיים את הסאגה הזאת. זה באחריות הממשלה. אורי אריאל, שר השיכון והבינוי, הוא הממשלה. בנצי ליברמן, רמי הוא הממשלה, רשם האגודות, בנט הוא הממשלה, כל אלה הם הממשלה. שבו על המדוכה עד שתגמרו את הסאגה הזאת. מספיק. די.

אני מבקש מכבודו לקיים ישיבות מעקב פעם בשבועיים ולראות איך מתקדמים עם העניין. אנחנו בני ערובה של המצב הזה, בני ערובה של הקיבוץ.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. חברת הכנסת אורית סטרוק בבקשה.
אורית סטרוק
אני מודה לך. אדוני היושב אני יודעת שאתה רוצה להתקדם ולראות איך פותרים את הבעיות. אני חושבת שאנחנו לא פטורים מהשאלה איך נוצרו הבעיות. השאלה איך נוצרו הבעיות קשורה באופן הדוק גם לוועדה הנכבדה שאנחנו יושבים בה כעת.

ביולי 2005, מנהלת הוועדה בטוח זוכרת את זה, היה דיון בוועדת ביקורת המדינה, יושבת ראש הוועדה אז הייתה חברת הכנסת מלי פולישוק בלוך, הדיון היה על שאלת מוכנות המדינה להתנקות. זה היה שבועות ספורים לפני שהתחילו. הייתה אז בקשה לדחות את המבצע משום שההערכות אינן מוכנות. הדיון היה באחד מהאולמות הגדולים, הופיעו בישיבה נציגים מכל הממשלה, הייתה אז הסיסמה הנפלאה המתוקה "יש פתרון לכל מתיישב" - - -
היו"ר אמנון כהן
ועכשיו מה עושים? נכשלו כולם ובגלל זה החלפנו ממשלה וגם שרים של הבית היהודי בכל הצמתים האלה שיטפלו כמו שצריך. מה עושים היום? נכון ששמנו אותם בכוונה כדי שיפתרו את הבעיה סוף סוף.
אורית סטרוק
סליחה אדוני היושב ראש, אני חושבת שאנחנו כוועדת הביקורת והמבקר לא פטורים מלשאול את עצמנו מה עשינו אז ואיך אנחנו מתקנים את עצמנו היום. משום שלפי הנתונים על אז, והיה ברור לכל מי שהשתתף בישיבה אז ששום דבר לא מוכן. זה היה ברור. חברת הכנסת מלי פולישוק בלוך אמרה את זה והמבקר שישב לצידה אמר אז שלא נדחה את ההתנקות, ש"לא נדחה" ואפשר לחפש את הפרוטוקולים, אלא לאחר מכן כשזה יגמר הוא יתחיל לבדוק – כלומר, כמבקר המדינה הוא היה יכול לבוא ולומר, סליחה, אנחנו עוצרים את הדבר הזה, לא יכול להיות שאנחנו באים לאמלל אנשים בצורה כזו, לא יתכן שכל המערכות שבועיים לפני התחלת המבצע לא מוכנות. גברתי מנהלת הוועדה את יכולה לבדוק את זה בפרוטוקולים ואת תראי את זה. הוא אמר: "אנחנו לא נדחה". אז לא הייתי חברת כנסת, הייתי פעילה חוץ פרלמנטארית, פניתי ובקשתי. אמרתי 'אדוני המבקר, ישנם רגעים שמבקר צריך לבצע ביקורת בזמן אמת וגם לעצור מהלכים בזמן אמת ואני מבקשת שתעשה את הדבר הזה' וזה לא קרה. לכן הכנסת גם צריכה לעשות חשבון נפש איך הגענו למצב שהכנסת לא יודעת למשוך במושכות ברגע הנכון וללחוץ על הבלם ולהגיד 'סליחה עוצרים'. זה לא יכול להיות שעושים דברים כאלה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו עצרנו במליאה, אבל זה לעזר לנו. אנחנו הצבענו נגד, אדוני השר.
אורית סטרוק
איך יכול להיות מצב שמבקר המדינה בזמן אמת לא לוחץ על הבלם ואומר, סליחה עוצרים את זה, לא מממשיכים בצורה כזאת. אני חושבת שמאחר ואנו עלולים להגיע בעניינים כאלה ואחרים למצבים דומים שבהם אנחנו רואים בעת המעשה, או רגע לפני המעשה, שהדברים אינם נעשים וחס וחלילה המדינה עומדת לאמלל אנשים בצורה כזאת או אחרת, לדעת ולהגיד, עוצרים.
היו"ר אמנון כהן
תודה. לא עצרנו וכעת נטפל.
אליהו אוזן
אליהו אוזן מבני נצרים, חקלאי. הייתי מזכיר הישוב עד לפני חודשים ספורים מזה עשר שנים.

אני אבקש לדבר ברמה העקרונית, אני גם חבר הועד הכללי, אחר כך נדבר על השאר. קמה וועדה מיוחדת, היו שני אלמנטים ודיבר על זה אליעזר שצריך להגדיל את הוועדות ושצריך להגדיל את קצב העבודה. יש כאן אלמנט נוסף שנקרא צורת העבודה של הועדה. העירו כאן שכל דבר הופך להיות מתיישב ואז זה הופך להיות בבית משפט. זה מושך את העסק. אחרי שכבר יש החלטת בית משפט, יש שיטה קבועה שמעררים על ההחלטה וכשמעררים עליה יש אחרי זה עוד החלטת בית משפט. גם אחר כך גם כשיש החלטת בית משפט עד שמגיע הכסף לחקלאים זה זמן ארוך. אני זוכר את אחד החקלאים הטובים, שביקש לא להגיד את שמו, אחד החקלאים הכבדים בגוש קטיף שחיכה לכספים שיגיעו, הם לא הגיעו, הוא פשט רגל, הפסיק להעסיק 30 תושבים מגוש קטיף שהוא העסיק. התוצאה הייתה שחודש אחרי זה הגיע אליו הכסף שאילולי היה מגיע בזמן הוא לא פושט רגל ולעוד 30 איש הייתה עבודה.
בנוגע ל"חלוציות" אבקש לומר משהו, אנחנו בהליך משפטי על מחירים. המדינה קבעה שאנחנו שילמו מחיר עודף על מחירי המגרשים. המדינה החליטה להתעלם מהעניין הזה, פנינו לבית משפט, בית המשפט שלח אותנו לגישור. מדינת ישראל באופן שרירותי מותחת את הגישור. לנו לא איכפת שיגידו לא, תחזירו את הנושא לבית המשפט ואנחנו נמשיך הלאה. מנהלת תנופה סירבה לבוא לדיון. יוצא שמשרד השיכון והבינוי שהוא המשרד האמון עלינו הוא בעצם נגדנו בתחום הזה ואנחנו ועל זה מצרים מאוד.

נושא אחרון, בתור חבר מועצה וחבר מליאה במועצה האזורית אשכול, ישנה בעיה של כספים שמגיעים למועצות, לא מגיעים. המועצות מצרות על כך, זה לוקח המון המון זמן, המועצות סוחבות עליהן את כל הטיפול בנו – דבר זה לא מתקבל על הדעת באופן חד-משמעי.
היו"ר אמנון כהן
תודה. עוד אחד מהמבקשים ואחר כך ראש המועצה ואחריו השר.
אילן לפלר
אני מזכיר מושב גני טל. באתי לכאן בנושא של ריבית והצמדה על מס רכישה לנחלות. חתמנו חוזה בשנת 2008 עם המדינה וגם עם מנהל מקרקעי ישראל לגבי נחלות. בתחילה לא נאמר לנו שצריך לשלם מס רכישה, אף אחד לא דיבר על זה למרות שההסדר שהיה עם המדינה קבע שהבנאדם ישלם והמדינה מחזירה לו. בעצם לא הייתה שום מניעה מאף אחד לשלם את זה כי הוא היה אמור לקבל את הכסף בחזרה.

דברתי בזמנו עם איזה עורך דין שמתעסק במיסים, הוא אמר שגם בגין נחלות צריכים לשלם מס רכישה. נגשתי למס הכנסה, נראה לי שחידשתי להם משהו, אז הם התחילו לברר ואמרו לי 'כן, אתה צריך מס רכישה'. הביאו שמאות וקבעו מס רכישה לשנת 2008 בזמן שעשינו את החוזה. אחרי ששילמנו את מס הרכישה קיבלו במקביל דרישה לתשלום ריבית והצמדה. אמרו לנו, 'הכסף שכב אצלכם, אתם הרווחתם על הכסף'. אמרנו למס הכנסה שהכסף לא שכב אצלנו, הכסף שכב במדינה, היינו אמורים לקבל אותו בעסקת ברטר כזאת. זה לא מעניין אף אחד. אנחנו מתרוצצים מפה לשם כולל אצל השר אורי אריאל. אנחנו מדווחים על הבעיה והנושא לא נפתר.
היו"ר אמנון כהן
מדוב ר בריבית והצמדה על מס רכישה?
אילן לפלר
על מס רכישה שהיינו אמורים לקבל מהמדינה.
היו"ר אמנון כהן
תודה. המועצה האזורית חוף אשקלון בבקשה. תעלה בבקשה כאן את עניין התושבים שאתה קולט, הממשק מדינה ואתה בתווך.
יאיר פרג'ון
אני חייב להודות ולהגיד שמאז שמנהלת תנופה נכנסה למשרד השיכון והבינוי באחריותו של השר אורי אריאל ובניהולו של החבר ישראל מלאכי ניכר שישנו שינוי בתפיסת העולם וגם בתפיסה הניהולית. ממה שאני שומע כאן כנראה זה לא מספיק עדיין, אבל לפחות בכיוון של תכנית עבודה שדבר בנוי על אופניו ועם זה אני אופטימי.
המועצה האזורית חוף אשקלון קלטה כ- 50% מכלל המפונים במספר מקבצים, גם במושב מבקיעים וגם בכרמיה, תלמי יפה, בבת הדר והישוב הגדול ביותר ניצן רק ווילות, הוצבו שם 600 מגורים ומיד לאחר מכן נוספו עוד 100 יחידות לבנים שבאו לגור במקום. ש הולכים לגור בשני ישובים, האחד בישוב ניצן שמורחב בקליטת נווה דקלים והישוב החדש באר גנים.

עוד לפני שהתקבלה החלטת ממשלה שקבעה שהרשות המקומית היא האחראית על המשך הטיפול במפונים, אני מברך על אותה החלטת ממשלה, המועצה לקחה על עצמה כבר אז לבנות מבני ציבור למשל: שני גני ילדים שפועלים מעל שנתיים. הקמנו בית ספר יסודי בתוך מועדון נוער בבאר גנים. עדיין לא בנינו את בית הספר היסודי, אבל השתמשנו במבנה של מועדון נוער שמשרד השיכון והבינוי בנה. הקמנו במקום ישיבה תכנית של בני המועצה, שוב במבנה מועדון נוסף. כל זה כשעדיין אין לנו את מבני הציבור הפורמאליים. בנינו גם את בית הספר של האולפנא שנמצא ב"ניצן", אבל עדיין לא נכנסו התלמידות מאחר והפנימייה עדיין לא מוכנה.

כל מטלה שקיבלנו ביצענו ונבצע אותה - - -
היו"ר אמנון כהן
בדברים האלה הממשלה עוזרת לך בחינוך, בבינוי?
יאיר פרג'ון
בסיכומו של דבר הממשלה משלמת. החבר אליהו אוזן דיבב כאן על עיכוב בהעברה. למשל בשנה שעברה התחלנו לקבל את הכסף בחודש אוקטובר, ממש סוף השנה, זה תקציב מדינה. במועצה אזורית כמו שלנו, כמו שאומרים החבר'ה בארבע עיניים, 'מוקפת באויבים' עם עזה מפה, ים משם - - -
היו"ר אמנון כהן
אנחנו אישרנו כאן תקציב באוגוסט.
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
אני אענה רק על השאלה הזאת. הרי כולם יודעים שהתקציב הופעל בחודש ספטמבר, הוא אושר באוגוסט והופעל בספטמבר. אי אפשר להעביר כסף לאף אחד קודם, זה לא משהו בעייתי פה.
יאיר פרג'ון
בנוגע לשאלה ששאלת, אכן הכסף הגיע בסופו של דבר, אבל הוא הגיע באיחור. לפעמים למועצה האזורית למשוך עשרה חודשים ולהמשיך זה קשה מאוד, מדובר בעובדים ובשכר.
היו"ר אמנון כהן
יש עוד בעיות מבחינת השלטון המרכזי?
יאיר פרג'ון
מבחינת השלטון המרכזי ישנה החלטת ממשלה אחרונה שאומרת שהמועצות האזוריות תיקחנה על עצמן את הטיפול במופנים מול משרדי הממשלה השונים. אני מברך על כך. אבל אבקש להעיר כאן לתשומת הלב, לא ראוי להעביר שום אחריות מסמכותה של המועצה האזורית לשום מסגרת שאיננה מועצה אזורית. כל מסגרת אחרת שאיננה המועצה האזורית צריכה להיות בהסכמה של המועצה האזורית ובתיאום איתה.
היו"ר אמנון כהן
בוודאי.
יאיר פרג'ון
אמרת בוודאי, ואני מקווה שזה ירשם.
היו"ר אמנון כהן
איפה הבעיה?
יאיר פרג'ון
הבעיה שהחלטת הממשלה מאפשרת להעביר את התקציבים לגופים אחרים שאינם המועצה האזורית כדי שהם יטפלו במפונים. בעניין הזה זו הסמכות של המועצה האזורית. אסור לפגוע בקונסטיטוציה של המועצה האזורית והכול צריך לעבור דרך המועצה האזורית.

חלק נוסף שקשור כאן לחברים מאזור התעשייה. אתר הקרווילות ניצן שהיה מיועד למשך שנתיים וארבע, בתב"ע המקורית שלו הוא מיועד אזור חקלאי והוא מיועד לחזור להיות אזור חקלאי והנה כבר 9 שנים ועד שהכול יסתיים זה יכול להימשך עוד מספר שנים. המועצה האזורית יכולנו לקדם את האזור הזה כאזור תעסוקה. שני דברים, תמ"א 39 שנתנה למפונים פתרון מגורים לא נתנה אזורי תעסוקה למפונים בתוך האזור של המפונים עצמו. למועצה גם כך לפני כן לא היו לה אזורי תעסוקה והיא קלטה קבוצה גדולה ומבורכת של תושבים כשלה בעצם אין מקומות תעסוקה. אנחנו רוצים לקדם את האזור הזה כאזור תעסוקה. אני חייב להודות שקיבלנו את ברכת הדרך מהשר ומנהלת תנופה עוזרת לנו בעניין. פה אולי אפשר למצוא איזה חיבור במציאת הפתרון לחבר'ה של אזור התעשייה ארז יחד עם הזכויות שיכולות להיות להם באזור הזה. זה עלה רק עכשיו תוך כדי השיחה כששאלתי באיזה נושא הוא הגיע - - -
היו"ר אמנון כהן
טוב שיש וועדה ושאתם מתייעצים.
יאיר פרג'ון
בעניין הזה באמת נברך אם הוועדה תתכנס באופן יותר דחוף על מנת למצוא פתרונות קדימה.
היו"ר אמנון כהן
זה תלוי בתשובות השר.
יאיר פרג'ון
גם בסוגיה של הרבנים שהעלה חברנו אליעזר אוירבך, כל דבר כזה צריך להיות בתיאום ובהסכמה של הרשות המקומית, ושלא יעשה דבר מעל ראשה של הרשות המקומית. אלה עיקרי הדברים חברים יקרים.
היו"ר אמנון כהן
מעוזיה סגל בבקשה. יישר כוח, אני מכיר אותך הרבה שנים, יישר כוח.
מעוזיה סגל
כמה שאני זוכר ברמלה היית אחראי על הרווחה ושם נפגשנו. כאן לא שמעתי מילה אחת על המפונים שנמצאים במצוקה עד היום. המצוקות של המפונים עליהם אני מדבר, מבחינתי הם במצב של פוסט-טראומה ופוסט-טראומה לא עוברת ביומיים. הבעיות מתגברות. המפונים עוברים לבתי קבע וחלק גדול מהם לא מסוגל להחזיק את בתי הקבע שלהם. אנחנו נתקלים בבעיות חדשות כתוצאה מזה.

מדינת ישראל החליטה מסוף אוקטובר השנה להוריד את כל העובדים הסוציאליים שמטפלים במפונים. זה אומר שאנחנו לא נוכל לתת להם את הטיפול לו הם זקוקים. זאת אומרת שאני אפסיד תוך שנה תשעה מטפלים שמטפלים במפונים. מבחינתי זה בלתי אפשרי. זו מועצה שגדלה בכ-5,000 תושבים והיא חוזרת לאותו מקום שהייתה לפני. אנחנו מטפלים בלפחות 50% מהפונים שנמצאים אצלנו במידה כזאת או אחרת. רק לפני שבועיים היה אצלנו שלושה מקרים של בני נוער מהמופנים שאיימו בהתאבדות. זה לא משהו שעובר בקלות.
אני מאוד מבקש, ואתה שיודע מה זה רווחה, אני מבקש שיעצרו את ביטול העובדים האלה.
היו"ר אמנון כהן
תודה. עובדת סוציאלית דרורה גורדון, תוסיפי בנושא הזה עוד כמה משפטים.
דרורה גורדון
אני כיום עובדת סוציאלית ומפקחת במשרד הרווחה. הקשר שלי הוא היסטורי, אני מפונת ימית. אני מתרגשת לראות את כל החברים ואני גם מרגישה מפונת הגוש, שם הכרתי את המחלקה לשירותים חברתיים וליוויתי אותה למעלה מ-20 שנה.

אני אבקש לחזק. כל מה שנאמר כאן, אני רואה את - - -
היו"ר אמנון כהן
במשרד יש החלטה שאותן רשויות שקלטו חלק מהמפונים וכתוצאה מכך גדלו במספר תושבים, מורידים אותן למספר התקנים שהיה בעבר. שר הרווחה יודע מכך?
דרורה גורדון
אני מאמינה. אני באמת רוצה לומר - - -
היו"ר אמנון כהן
ועם כל הרגישות שלו - - -
אלי אסקוזידו
הרגישות שלו ושל ישראל מלאכי זה לבנות איזו מודל לטפל בישובי הקבע שהוקמו, לטפל בבעיות המצוקה שקיימות שמעוזיה סגל דיבר עליהן ושלא צפו אותן מראש. בונים תכנית כרגע.
דרורה גורדון
אוסיף עוד דבר, אלי איש יקר והיינו שותפים לקליטה של חלק מהמפונים יחד עם יאיר פרג'ון ומעוזיה. אני מכירה את האנשים בגוש ואני מכירה אותם קרוב ל-9 שנים. אני מתחברת לכל מה שנאמר כאן. בהחלט כל העניין נמצא במקום של תהליך שמתקדם על פי קצב והנהלים הרגלים. בדברים האלה מחויבים להיערך ולהביא דברים יצירתיים ובאופן יצירתי לבנות מודלים. אני חושבת שאנחנו יכולים לתרום, הן אני והן החברים האחרים , כדי לתת מענה למצוקות וגם לדברים שאמרו מעוזיה, יאיר וכל האחרים שאמרו כאן. להמשיך את תקצוב העובדים הסוציאליים שעושים עבודה נפלאה, המחלקות לשירותים חברתיים, הרשויות הקולטות. אכן יש עדיין חלק נכבד של אוכלוסיות שלא הגיעו לבית הקבע שלהם. חשוב לפתור את זה ולהציע רעיונות יצירתיים כמו שידעו לעשות בעניין - - -
היו"ר אמנון כהן
את העלאת את הבעיות לממונים עליך במחוז, לסמנכ"לית, למנכ"ל ולשר? אני לא רוצה לשמוע את הבעיות של העובדים הסוציאליים, אלא אם כן תאמרי שדיברתם עם השר, דיברנו עם זה ועם זה והאוזן אינה קשובה, ושאתם רוצים את הסיוע של הוועדה שתדרוש. אבל האם זה נמצא במשא ומתן כזה או אחר מתקדם? הבנתי ממעוזיה שיש לכם עוד שנה. האם במהלך השנה אתם יושבים עם השר שמטפל בנושא הספציפי הזה בעבודת מטה, שולחן עגול ושהעלתם את הנושא? אולי במשרד הכלכלה. השאלה האם זה מתקדם יפה, אם לא אנחנו נפנה אליו כדי שלא יעצור. תגידי לנו איפה זה עומד.
דרורה גורדון
בהחלט זה עולה ברמה של המשרד וכן כמו שמעוזיה שאמר על המצב הזה שצריך להמשיך אותו. אבל אני מציעה - - -
היו"ר אמנון כהן
את לא מבינה אותי, אני אציע. יש לכם בקשה לשר להמשיך את הפרויקט במתכונת כזאת או אחרת, יש מקומות שלא צריך כי המפונים הגיעו לשם באופן זמני, אבל יש מקומות שקלטו אותם כבר. יש תוספת של 5,000 תושבים, הם צריכים לקבל לפי מפתח את התקנים, למשל עובדת סוציאלית לכל 1,000 או מספר אחר. הגשת בקשה? אני אוכל לראות את הבקשה? תוכלי לשלוח אותה?
דרורה גורדון
שמשרד השיכון והבינוי ומשרד הרווחה ומשרדים נוספים על מנת בהחלט - - -
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. אנחנו לא מדברים על אותו גל. ביקשתי כעת לדעת לגבי משרד הרווחה ואל תאמרי לי כעת משרד השיכון והבינוי. נמצא כאן שר השיכון והבינוי והוא יודע את המלאכה. את תעבירי אלינו.

בבקשה ראש המועצה נחל שורק. תעדכן אותנו מה אתה יודע ומה חשוב שנדע לגבי הקושי שיש לך עם הממשלה והמשרדים.
אלי אסקוזידו
ראשית אין לי קושי מול אף אחד. יש ממשלה, יש מול מי לעבוד. אני פונה ומקבל תשובות לכל דבר. כדי לפתור בעיות אני לא בא לוועדה לענייני ביקורת המדינה.

האחריות לטיפול במפונים היא של המועצה. מהיום הראשון עשיתי כל מה שאני חושב שהיה צריך לעשות כמועצה ואחרי זה פניתי למדינה. לפעמים הפסדתי דברים, אבל המפונים אצלי הרוויחו. תמיד יש אל מול לדבר במדינה, יש למי אל מי לפנות ולקבל תשובות לכל שאלה.

הגענו לאורי אריאל ועכשיו הצפנו את הבעיה שמעוזיה דיבר עליה, זו בעיה שלא תיפתר וצריך לתת עליה את הדעת וכרגע מכינים תכנית. לכל דבר שפונים יש למי לפנות. לא צריך להגיע לכאן כדי לקבל תשובות, אנחנו נקבל תשובות.

קלטנו 351 משפחות ממפוני גוש קטיף. הקמנו יישוב חדש, גני טל, צבי הנדל חבר אצלנו שם, עבר לבית הקבע. רוב המשפחות, 99% , כבר עברו. הקמנו יישוב חדש בשם נצר חזני, המשפחות ברובן עברו גם. ביד בנימין עוד 251 משפחות. אנחנו מטפלים במשפחות. אם יש להן בעיות הכתובת זו אני והם צריכים לפנות אלי ואני פונה למנהלת תנופה או לאורי ולכל משרד אחר במדינת ישראל, לשר הרווחה שיהיה אצלנו בביקור, המנכ"ל כבר היה, הוא מכיר והוא יודע. בסופו של דבר הכול זה עניין של כסף. אורי אריאל מביא את הכסף והם נותנים את התקנים. בעזרת השם זה יסתדר ואם יהיו בעיות נפנה למי שצריך ונקבל תשובות.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. חבר הכנסת זבולון קלפה בבקשה.
זבולון קלפה
אני פה בשני כובעים. ראשית אני שייך לקהילה הזאת, כפי שאתה יודע אני מגוש קטיף. היום ב"שומריה" ומשמש היום כחבר כנסת. היום אנחנו חיים בעידן ההייטק והמחשב והרבה אנשים חושבים שעושים גזור, העתק, הדבק. במחשב זה טוב, עם בני אדם זה לא עובד. דיברו כאן האחרונים ואני חלק מהקהילה שהיא אחת מהקהילות שהשתקמו ונבנו ונראה לכאורה שהמצב טוב.

אני מחלק את העניין, בצד הפיסי אני סומך על הצוות של שר השיכון והבינוי ומנהלת תנופה, אני סומך על המועצות האזוריות שמטפלות ותטפלנה, הכול יהיה בסדר. בתחומים הרכים אני חושב שהמדינה עושה כאן משגה גדול וטעות. הדבר הזה חייב להיות על סדר היום, כי כאן כבר יש עכשיו השלכה לדורות הבאים, על הילדים ובני הנוער ושלא לדבר על ההורים ועל המבוגרים. דיבר קודם מעוזיה סגל לגבי הפוסט-טראומה. כך הוא הגדיר את הדבר הזה, הוא גורם מקצועי ואני לא גורם מקצועי. אני יודע לבוא ולהגיד שהתהליכים האלה הם תהליכים ארוכים יותר, מורכבים יותר, כואבים הרבה יותר. זה לא דבר שנגמר בין לילה. משום מה אנשים חושבים שאחד המדדים זה הגעה לבתים או הפתרונות הפיסיים, הם חשובים מאוד ואני לא מקל בהם ראש. חשוב מאוד לדעת מהצד השני שכל התחומים הרכים-חברתיים צריכים להיות מונחים על השולחן בצורה מאוד מרכזית, בצורה של תהליכים ארוכים מאוד.
אעיר עוד הערה אחת לגבי בעיות בירוקרטיה כאלה ואחרות. ישנן לא מעט מציאויות, כמו שתיאר כאן אילן ויש כאן את חיים שיושב בשקט ואני לא יודע למה, יש כל מיני מציאויות של אנשים שבעצם המדינה אומרת להם אחרי שהמדינה ביצעה את אותו מהלך, בעיניי את אותו פשע, אומרת להם 'עכשיו תתמודדו מול המערכת, מול הבירוקרטיה למינה'. המציאות היא מטורפת לגמרי. מתייחסים אליהם כאל אזרחים שגרתיים לכל דבר ועניין. יש שם לא מעט דברים שנופלים בין הכיסאות כתוצאה מכך. אני מוצא את עצמי בלשכה מוצף בעשרות רבות של פניות של כל מיני אנשים מדי חודש ואני מתמודד מול המערכת השונה.

אני, מהמקום שלי כחבר כנסת, מצליח בחלק מהדברים ובחלק לא מצליח. אז מה אני מצפה מאזרחים פשוטים שצריכים להתמודד מול המערכת הזאת, מול הממסד הזה. לכן אני חושב שיש חשיבות רבה מאוד, א' למיקוד הפוקוס בעניין ולאי הזנחה של הדברים, במיוחד ממך שבא מהתחום החברתי וריכז וניהל את המחלקה בעיר רמלה, שמכיר את הצדדים החברתיים ומבין שזה חוסר של קהילה. אני חושב שיש חשיבות רבה מאוד לא להניח לנושא הזה ולהתמודד איתו לאורך זמן עד שבאמת נראה שהמסגרות והקהילות הללו נמצאות באמת על מסלול פתרון ושיש התייחסות למכלול השלם של הבעיה.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. אנחנו מקדמים בברכה את תלמידי בית ספר מופת חופים מחדרה. מה שלומכם. תהיו אזרחים טובים, כאן כנסת ישראל זה הבית שלכם. תבואו לבקר, תבואו ללמוד ובבוא העת תחליפו חלק מחברי הכנסת בעזרת השם.
כבוד השר אנחנו נותנים לך את זכות הדיבור. אני כיושב ראש הוועדה באמת מעריך את עבודתך. מיקדת את הנושאים והקב"ה ראה את מסירותך בנושא ואמר אשים אותו במקום מפתח, אני אשים אותו במקום שהוא יהיה אחראי לנושא. אנחנו בחודש אדר בו נקרא בעזרת השם את מגילת אסתר. כתוב "ואם לא לעת הזאת הגעת למלכות ...".
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
תודה ליושב ראש, תודה לחברי הכנסת ולחברים השונים שהגיעו. שלום לתלמידי בית הספר מופת חופים חדרה. הייתי אצלכם בסיור, יש לכם עיר יפה, רק חסרים עוד 50 אלף יחידות דיור ואתם מסודרים. תעזרו לראש העיר.

חברים, אני אתחיל ואומר שהמעבר של מנהלת תנופה ממשרד ראש הממשלה למשרד השיכון והבינוי היה טעות. זו החלטה אישית של ראש הממשלה. אני התרעתי בפני מנכ"ל משרדו שהמעבר יהיה קשה ונשלם עליו בגדול כי עצם המעבר, כפי שאמר כאן מישהו, עצם המעבר, שינוי התקנים והמחשוב ודברים אחרים, כל דבר כזה לוקח זמן. לצערי הרב צדקנו, אבל זה מאחורינו ואני לא מתכוון להחזיר את זה למישהו. אכן אני רואה בזה זכות גדולה, מצווה גדולה. אני יחד עם ישראל מלאכי שמנהל את העניין וכל העובדים האחרים עושים מאמצעים ככל שאנחנו יודעים. אנחנו קשובים לכולם החל מהתושב הבודד דרך ועד המתיישבים ראשי הקהילות, בוודאי דרך ראשי המועצות, משרדי הממשלה. אני לא חושב שנמנע ממישהו לדבר איתי לאורך כל השנים וגם בחודשים האחרונים. אנחנו משתדלים מאוד שזה יהיה בשיח עם כולם בדיוק מתוך הדברים שאתם, וחברי חבר הכנסת זבולון קלפה אמר, זה חלק מהעניין שעובדים ביחד וזה לא שהשלטון המרכזי מנחית ועושה ושהכול בסדר.

מבקר המדינה כתב מספר דוחות. כדרכי אומר לכם תודה, כי אני חושב שזה גורם מדרבן, גורם שיוצר איזה חשבון נפש. הייתה וועדת חקירה ממשלתית וזה לא נגמר במבקר המדינה, שאמר את דעתו, אומר את זה במשפט אחד בעברית פשוטה, טיפול המדינה במגורשים הוא כישלון והעניין צריך להיות לפתחו של ראש הממשלה באופן אישי. כך הם התבטאו והם גם הביאו לו אישית את הדוח ואחרי זה לכל השאר, כי העניין מורכב מכל משרדי הממשלה ללא יוצא מן הכלל. זה דבר רב-מערכתי, אין כאן משרד, בסדר שר השיכון והבינוי אחראי על זה כעת. היה יותר נכון, אני חוזר על דבריי הקודמים, שזה יהיה במשרד רוה"מ (ראש הממשלה), כי משרד רוה"מ הוא האחראי על כל משרדי הממשלה. המציאות היום לצערי אחרת. אנחנו נעשה כל מאמץ לתקן את הדברים.
צודק חבר הכנסת זבולון קלפה, עשו חוק לגירוש, אבל לא עשו חוק להתיישבות, כלומר עשו חצי דרך, איך מגרשים, פתחו את כל החוקים הקיימים, שיגעו את כולם ללא הכר והכול בשם הדמוקרטיה וסידרו, והיה אפשר לגרש מהר מאוד. הכול היה מבוטל בפני חוק הגירוש, רק דבר אחד לא עשו. לא עשו את החצי השני, להגיד עשינו את זה ועכשיו אנחנו צריכים לתת לאנשים גם בתשובות, כעת אנחנו חותכים את כל החוקים והנהלים הרגילים ועושים חקיקה מיוחדת לאנשים האלה. את זה לא עשו. זאת התקלה, כמובן מעבר להחלטה העקרונית, אבל כעת אני לא רוצה לפתוח אותה. זו התקלה הכי גדולה. אני אומר את זה ואני אומר ליושב ראש הועדה, אני מציע לכם לקרוא את הערתה החשובה של חברת הכנסת אורית סטרוק, לבחון מה קורה עם הסדרת הבדואים. אותה תקלה בדיוק, לא מוכנים ללמוד שום דבר. עושים חוק, אומנם עדיין לא התקבל החוק, אבל יש הצעת חוק שמונחת בנוגע להסדרת הבדואים, פירושו שמזיזים אותם לכל מיני מקומות, מכנסים אותם וכדומה. כל החוק הזה בנוי כך שאפשר לתת פיצויים מוגדלים וכל מיני דברים, רק אין את החצי השני איך מקימים להם,. נניח שהוחלט להקים ישוב, אז איך יקימו אותו בחודשיים במקום עשר שנים - - -
היו"ר אמנון כהן
זה היה בדיון בממשלה.
אורית סטרוק
אנחנו לא פטורים מהאחריות.
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
חבר הכנסת אמנון כהן, אתה יכול לגלגל את הכול. אני מציע להתעלם כרגע מהעניין הפוליטי.
היו"ר אמנון כהן
לא פוליטי, זה היה בממשלה. לא דנו על זה בממשלה?
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
זה לא הדיון. אני מציע לך כדי שלא נעשה אחר כך 20 דוחות מבקר המדינה, אפשר לפנות ישירות למבקר המדינה, אני יכול לפנות, אבל זה לא מקובל ויש כאן את הוועדה ואני אורח שלך וזה בסדר גמור ובשמחה. אני מציע לך כן לבחון את העניין הזה עכשיו ולא אחרי שהכול יקרה וכשלא יהיה פתרונות אז יגידו שצריך וועדת חקירה ממשלתית ו- 20 ועדות שלך תשבנה על זה. הצעתי היא ואמרתי אותה, אתה תעשה עם זה מה שתבין.
היו"ר אמנון כהן
אני רושם לעצמי.
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
אתן תשובות להערות שעלו כאן. אגיד דבר כללי לפני כן. העקרונות שליווי את החלטת השרים האחרונה שנעשתה עם ועד מפוני גוש קטיף ועם האחרים, היא נעשתה עם התייעצות עם כולם ולא תמיד קיבלנו את כל ההערות, אבל היא נעשתה בהתייעצות והייתה מלוות עם המפונים. בהמשך להחלטות קודמות שהיו כבר בשנת 2011 של קץ התביעות, אנחנו לא מתכוונים, אני אומר את זה גם בתור תפקידי הנוכחי וגם בתור מי שחתם מטעם הממשלה על כמה וכמה הסכמים בתחום המגורשים ששיפרו את המצב בכל פעם, אנחנו לא מתכוונים לעשות עוד הסכם, אנחנו מתכוונים לסיים את הסיפור ולגמור אותו ולא להתחיל שוב גם בפיצויים האישיים וגם בדברים אחרים.
אנחנו נמצאים כרגע, כפי שנאמר על ידי אליעזר, כחצי מהמשפחות פלוס עברו לבתי הקבע, עוד כ- 20% בונים את בתי הקבע – זה לא מצב טוב ושאף אחד לא יבין ממני שאני בסדר עם זה - ועוד חלק לא החלו, כמו ב"נווה-ים" ויש לנו מקומות נוספים שזה באמת בעיה גדולה. אנחנו נמצאים עם כ- 170 משפחות מוחלשות שמתקשות עד לא יכולות לבנות את בתי הקבע. קיבלנו החלטות במסגרת ועדת השרים לפני שבועיים שמאפשרות כמה מסלולים חדשים, מה שדרורה קראה יצירתיים, אני חושב שזה היה יצירתי. שוב, זה נעשה תוך תיאום עם כל הגורמים, לא דילגנו למיטב ידיעתי על אף אחד. אנחנו נלך למשפחה משפחה, ממש באופן אישי ננסה לתפור לה את החליפה שתאפשר לה לעבור לישוב קבע גם אם זה לא יהיה בית קבע, היא תעבור עם הקהילה והיא לא תישאר מאחור באתר. אמר לי מישהו הבוקר 'עוד מעט כבר אין לנו מניין באתר הקרוואנים'. אמרתי לו שמצד אחד זה משמח אותי כי זה סימן שאנשים עוברים ומצד שני זה מצער אותי על אלה שעדיין נשארו. למשל בגלל שהם רוצים לעבור ל"נווה-ים".
קריאה
יש שם עדיין המון אנשים.
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
תלוי באיזה אתרים.
קריאה
ב"ניצן".
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
אני לא מדבר על "ניצן", אני מדבר במקרה הזה על "עין צורים". הוא סיפר לי. ב"ניצן" יש הרבה. נכון, הוא האתר הכי גדול כפי שציין יאיר פרג'ון ראש המועצה. אנחנו מכירים את האתר היטב, יש אתרים יותר קטנים ואני שמח שהם מתרוקנים, זה סימן שאנשים עוברים. מצד שני אני מצטער על האנשים שנשארים שם כי אין להם את היכולת, אמרתי הם מוחלשים. הטענה לא כלפיהם, זו טענה כלפניו. כל הדוברים כאן צודקים, את זה אני אומר מראש. אני לא נמצא בויכוח כאן עם אף טענה ועם אף דובר, כולם צודקים ואני אנסה לענות.

בנוגע לאזור התעשייה ארז התקדמנו, מה שנקרא 'תיק כליף', אתם מכירים אותו. זה מפעל שנדון וכדומה וכדומה. יש סיכום שינתנו פיצויים גם למי שלא רשם את הנכסים בספרים. כדי שנדבר בעברית, לא לרשום נכס יש לזה משמעות וזה לא בדיוק כמו שהוצג. אני לא מתכון להתווכח על זה. הובן שהם צריכים לקבל 100%, אין שאלה בעניין. כפי שנאמר על ידי עורכת הדין ישראלה אלימלך, הועדה המיוחדת של מנהלת תנופה לא מענישה מישהו במקום מס הכנסה או מס רכוש או מס משהו, פשוט אם יש לה עניין לגבי מישהו שתדבר איתו. המציאות של משרד המשפטים כשהודיע, זה מה שהוא עשה, שלא מגיע להם כלום כי הם בעיניו עבריינים מבלי שהיה דיון איתם ובית המשפט שאמר משהו, זה בלתי קביל בעליל. למה זה לקח 10 שנים להגיע לכליף כדי שכעת הם יוכלו לקבל את מה שבאמת מגיע להם? – אין לי תשובות טובות לכך. זה בגדר, כמעט, ואהיה זהיר, זה כמעט התעללות. בשביל מה, אני לא מבין ואני לא מתכוון להסביר כי אני לא מבין אז מה יש לי להסביר, אבל עכשיו בעזרת השם, אחרי 10 שנים הם יקבלו את מלוא השקעתם. הם צריכים להראות ניירות ויש להם תהליך שהוא בירוקרטיה ואין מה לעשות, כי אי אפשר לשלם משום שמישהו אמר שמגיע לו. הם צריכים להוכיח, וכמו שנאמר יש תמונות, יש מדידות והכול קיים מלפני 10 שנים, לא שהם מצאו משהו, הם ידעו את זה גם אז. כמו שאמרו שהישובים הלא מאושרים בגוש קטיף כמו "תל קטיף" יקבלו רק 50% ואחרי זה 70%. הכול התנהל כמו מסחרה מכוערת שלא מתאימה למדינה, בטח לא למדינה יהודית ובטח לא למדינת ישראל.
ישראלה אלימלך
בנוגע להתיישנות, כרגע שמישהו אומר - - -
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
רגע. אני מוכן לדבר איתך, אנחנו לא ננהל עכשיו דיון על כל מקרה ומקרה. אמרתי שהעניין העקרוני נפתר ויכול להיות שיהיו איתו בעיות בירוקרטיות, אבל קודם כל יש על מה לדבר ויש עם מי לדבר. ההתיישנות לא מהווה קושי. המדינה מודיע עכשיו לבית המשפט שהיא הולכת עם העניין הזה. אני לא בטוח שאני יודע כל פרט עד הסוף, אני רוצה להיות זהיר. דברו בבקשה עם יעקב שנאור ואם הוא לא עונה לכם שלחו לו מסרון, כולנו עסוקים מעל הראש, אנחנו משתדלים. זה חלק מההשתנות. אני אומר כאן בהחלט תודה ליעקב שנאור שהוא יושב ראש הוועדה המיוחדת, זה הרבה בזכותו. צריך לזכור את מה שהחברים יודעים, הכול מלווה עם משרד המשפטים. אנחנו לא מתמרנים מה שאנחנו מבינים, כמובן זה במסגרת החוק ולא צריך לציין את זה. להם יש להם למעשה זכות וטו, מעשי זה לא רשום. על הכול צריך להתגבר ואני חושב שזו בשורה טובה, שוב זה אחרי 10 שנים ואני מצטער, הגיע אזור תעשייה חדש.
אני מאוד מברך על ההצעה של יאיר פרג'ון ראש המועצה ובכול שאנחנו יכולים לעזור, ואמרנו שנעזור ככלל לאזור תעסוקה גם נעזור אם אפשר, בשילוב בין יוצאי ומגורשי אזור התעשייה ארז לאזור תעשייה זה. יש כאן הזדמנות בשונה מאשקלון ומכל מקומות אחרים עליהם דיברנו בעבר, יוסי, יש פה ראש מועצה ידידותי וזה באזור, זה חדש. זה מימי המנהלות שכבר קבעו והחליטו. אני מאוד ממליץ לשבת איתם ולעשות - - -
היו"ר אמנון כהן
וכמו שנאמר הכשירו את השטח החקלאי למגורים, כעת יכשירו את השטח החקלאי לתעשייה. כן?
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
זה עניין שצריך לעשות עם משרד הפנים ואיתנו, זה התב"ע ועם כל העניין הזה. כאן אישרו להם - - -
היו"ר אמנון כהן
צריך להתחיל את התהליך. השר אומר שהכיוון חיובי.
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
הכיוון הוא חיובי. אמרנו שנעזור ואנחנו נעזור כפי שאמרנו.

"נווה-ים" – סיפור מהיותר קשים. אנשים צודקים, אני לא מתכוון להסביר עכשיו מה בין מפרק מפעיל, עורך הדין שאיננו פה לבין רשם האגודות שאיננו פה כי החליט שהוא לא בא לפה, כל הכבוד, ואחרים.
תודה לתלמידים שעוזבים אותנו.

אנחנו נמצאים בתוך האירוע של "נווה-ים" באופן רצוף, יומיומי וזו לא הגזמה. אצלי היו שלוש פגישות על זה. אנחנו ממשיכים את הטיפול. על כל זירוז אני מברך, אני מדבר גם עם אבי פרחן וגם עם - -
היו"ר אמנון כהן
אדוני השר, מה הבעיה שהייתה שם?
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
הבעיה שיש לקיבוץ מפרק מפעיל. יש שם את בתי העמק שזה סיפור של דנקנר. זה סיפור ארוך ואני לא יכול לפרט יותר. זה יותר ממסובך. אנחנו מיושרים עם הגרעין ועם הנהלת הגרעין, הם רוצים "נווה-ים", זה יהיה בעזרת השם ב"נווה-ים", זה לא יהיה במקום אחר אלא אם הקיבוץ ואחרים לא יסכימו. אנחנו הגענו - - -
היו"ר אמנון כהן
יש הסכם.
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
אני יודע מה יש ואני גם יודע מה אין. הם מצדם מילאו את כל חובותיהם, שיהיה ברור, אין טענה למישהו, לי בטח אין טענה וגם לא לאחרים. הם חתמו על מה שנתבקשו לחתום, שילמו מה שהיו צריכים, הם לא בעניין, אבל מצד שני יש את הקיבוץ. אנחנו אחרי ישיבות כולל עם רשות מנהל מקרקעי ישראל שעוזרת ואחרים. זה הולך לבוררות בין הצדדים לגמר, אני מקווה שתוך שבועות זה יגמר. אני זהיר - - -
היו"ר אמנון כהן
בין מי למי?

<שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל:>
בין המפרק לבינינו ובינם. המפרק מפעיל צריך להגיד. אנחנו מקווים לסיים את זה. אני זהיר, כי יש הבטחות כאלה רבות, אני לא ראשון בתפקיד הזה ומקווה שכן האחרון. אלו וועדות מיוחדות. וועדות מיוחדות, אכן יש בעיה, אנחנו כרגע נמצאים עם שלושה אנשים כדי להקים עוד וועדות מיוחדות שתפרוסנה את העניין. צריך להבין שאנחנו אחרי טיפול. 6,467 תיקים שהם מבחינת החלטות, כי בכל תיק יש כמה החלטות כי פעם זה על הבית, פעם על החממה ופעם על דבר אחר, 30 אלף החלטות. 30 אלף זה המספר. ברוך ה', עכשיו בית המשפט הכיר באיזו תביעה על שומה לבתים בתיק אחד בודד, זה פותח אוטומטית וטוב שזה כך ואני לא מצר על כך. זה פותח 700 תיקים, 700 בתים שאנשים אומרים 'כאן הייתה לי פרגולה ושם השקעתי משהו מיוחד' – צודקים. עכשיו צריך לפתוח 700 תיקים לשבת ולכתוב, צריך להזמין אותם, יש להביא חומרים. הם יגידו שזו בירוקרטיה, נכון, אבל אי אפשר לשלם למישהו כי הוא אמר שהיה לו, הוא צריך להביא הוכחות. התשובה שאנחנו צריכים לתגבר את הוועדות המיוחדות. מדובר על שלושה אנשים שהיו בתוך הוועדות, הם מכירים והם לא אנשים חדשים. לא אזכיר את שמותם עד שזה לא יסתיים. אני חושב שאנחנו כן בדרך הנכונה וממילא כשיהיו יותר וועדות הכול יהיה במקביל ולא על ידי וועדה אחת.

תקני רבנים – זה נמצא בהליך מתקדם לפתרון בהסכמה עם הנוגעים בדבר, עם משרד הדתות ואחרים.

כספים לרשויות – אני חושב שמאוד שכללנו את זה בהחלטה האחרונה בוועדת שרים. אני לא חושב שהייתה עוד החלטה מהסוג הזה, עם הרשויות, לכבוד הרשויות, לכבוד המתיישבים. כמובן שהמבחן הוא מבחן הביצוע וצריך לראות מה קורה.
היו"ר אמנון כהן
יאיר פרג'ון דיבר על כך שמבקשים ממנו להעביר טיפול למקומות אחרים.
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
יש בהחלטת הממשלה, זו החלטה קיימת וחוקית, למשל וועדת ההתיישבות יכולה להתערב וזה לטובת המתיישבים ואם תשאלו אותי, זה גם לטובת המועצה. אנחנו עובדים כך עם 50, 70 רשויות בארץ. למשל בבקעת הירדן החטיבה להתיישבות לא עובדת ביישובים? – היא עובדת בתיאום עם הרשויות ואין שאלה בכלל. אין לנו כוונה אחרת. בוודאי שעובדים.
"חלוציות", מחירי המגרשים – העלה את העניין אליהו, זה נמצא בהליך. אנחנו צד שם. אתה אומר תזדרזו, אני מסכים, אנחנו נעשה עוד מאמץ לגמור את זה.

את אותו דבר אני עונה לאילן לפלר, תראו זה לא בידנו. הרי גם אני צריך לפנות לרשויות המס. הם לא עובדים במשרד הבינוי והשיכון, להם יש את סדר היום שלהם.
אלי אסקוזידו
לא רשויות המס. כאן צריכה להיות - - -
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
סליחה, אני מדבר. אני מצטער שאני מפריע לך אסקוזידו. לגבי העניין של האנשים והפוסט-טראומה כפי שחברנו מעוזיה אמר. זה נכון מאוד. אני לא איש מקצוע וזה נכון מאוד. אני מכיר חלק מהאנשים ושמעתי חלק מהסיפורים, את הילדים אם כן ללכת לצבא או לא ללכת לצבא, ואלף ואחד סיפורים. זה תפקיד המדינה ללוות את העניין הרבה שנים, זה לא לעוד שנה ולא לעוד שנתיים. אני אומר גם לך דרורה עם כל הכבוד, ויש כבוד גם לך וגם לשר ואני אומר את זה מתוך הכרות, תעלו את זה אצלכם בתוך המשרד. השר רוצה לעזור. אני לא אומר את זה כטרוניה. מעבר למה שאנחנו נותנים, ונאמר שאנחנו נותנים, תראו אם אתם יודעים לתת עוד משהו או אולי לא. אני לא אומר את זה כטענה. שאל אותך היושב הראש אם העלתם בפני השר, תראו כי כנראה אפשר לעזור.

אני סיימתי כרגע את תשובותיי.
היו"ר אמנון כהן
תשובה אחת לא הבנתי, לגבי מס רכישה והצמדה וכל הדבר הזה.
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
פנה אלי אילן לפלר, זה לא שייך לוועדה מיוחדת. פנינו לרשות המיסים. - - -
אילן לפלר
זה לא יעזור, גם רשות המיסים בונה הכול על פי דין, היא לא יכולה לשנות את זה, צריך לשנות את זה. 700 אלף שקל שמישהו צריך לשלם במקום המפונים. זה הכול. אני פניתי לכל מי שאפשר.
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
אני אומר לך שרשות המיסים ברצותה יודעת לסדר את זה. זאת דעתי.
אילן לפלר
היא הורידה ריבית והצמדה.
היו"ר אמנון כהן
שכירויות שאמורות להסתיים, על זה לא נתת תשובה.
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
"כרמיה", אני אבדוק, אני לא יודע לענות כרגע. אבדוק.
אבי פרחן
אדוני כבוד השר, הממשלה צריכה למשול ולכפות שיקום. אנחנו מבקשים קודם כל פגישה איתך ולא במקרה אדון יפתח חנניה לא נמצא כאן, לא במקרה רשם העמותות לא נמצא כאן. אתם צריכים לכפות את השיקום שלנו. מספיק!
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל
תודה. סיכמתי עם היושב ראש שאאלץ לצאת בשעה 12:00.
היו"ר אמנון כהן
תודה. תודה. אנחנו נמשיך עוד כמה דקות.
קריאה
אדוני היושב, המפעיל הזה - - -
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נלמד את הסוגיה, קיבלתי רק הבוקר את המכתב. משפטית צריך לבדוק את זה, אבל אם אין מישהו שיכול למסור לנו דיווח, נביא את השר הממונה בנושא שלכם. שר הכלכלה מכותב על המכתב. אנחנו נחליט מה נעשה בכיוון. בכל מקרה נקיים דיון מעקב בעוד חודשיים-שלושה מיד אחרי פסח נקיים דיון מעקב נוסף. אני מקווה וכמו שהשר אמר בנושא של וועדות מיוחדות שהוא יקים עוד שתיים-שלוש וועדות, אני חושב שהנושא הזה יקבל את תשומת הלב כדי לסיים כמה שיותר מהר את הבעיות.

בנוגע לעובדים הסוציאליים אני מבקש לעלות את העניין בפני השר הייעודי, שר הרווחה והשירותים החברתיים. לעלות את הסוגיה ובוודאי ששר השיכון והבינוי שהוא אחראי על המנהלת, גם הוא ידחוף.
דרורה גורדון
לכן חשובים הממשקים הממשלתיים. לזה כיוונתי.
היו"ר אמנון כהן
לא יכול להיות שהשר הקשור לעניין, השר הייעודי לא יודע בכלל , ואנחנו נבוא אליו דרך שר השיכון והבינוי. אין ויכוח על כך, אני אבקש לראות את הבקשה אצלי ולא רק לדבר. בבקשה להציג את זה בפני הועדה, שאראה את הבקשה שלך אבדוק איפה אני יכול לעזור. תעבירי לשר הרווחה וגם למנהלת, לשר השיכון והבנוי וגם לוועדה. הוועדה רוצה לעזור, אבל קודם כל בקשה לשר הייעודי.

בנוגע המפעיל מפרק של אזור "נווה-ים", אנחנו צריכים לפתור להם את הבעיה. תבדקו מבחינה משפטית מי אחראי ומה האחריות. אם עד הדיון הבא לא פתרנו את הבעיה, שיגע לדיון הבא בר-סמכא הגדול, מצידי שיבוא השר או מישהו מטעמו, מישהו מהפרקליטות, שיגיע מי שאחראי כדי לתת לנו תשובות היכן עומדים הבעיות האלה. מצד אחד המדינה לא יכולה לשלוח אותם כשהם מסכימים על הכול, הם חתמו על ההסכמים, וצריך שהטרקטורים יעלו, ועכשיו יש סיפור חדש. כל פעם עולה סיפור חדש. אולי לא לחכות לעוד חודשיים-שלושה, כבוד מנהלת הוועדה, אני צריך נציג שלהם שיבוא אלי עם עורך דין שמייצג אתכם, נשב עם הבנאדם ונבדוק איך לפתור את הבעיה. נזרז את התהליכים, לשם כך לא צריך את כל הגברדיה. מנהלת הוועדה רשמי בבקשה כדי שנטפל בזה.
בנושא של מס רכישה , תעשו פניה לוועדה.. תפנו לוועדה ותעלו את הבעיה, מאיפה בדיוק אתם מקבלים כסף, מתי אתם מקבלים כסף ולמה בכלל צריך לשלם. אולי צריך תיקון חקיקה, אולי צריכים להעביר החלטה מיוחדת בממשלה. הרי בסך הכול אתם מקבלים מהממשלה והממשלה כאילו מחזירה לעצמה את זה. צריך ללמוד את הסוגיה. נפנה למנהל רשות המיסים, נשמע את תשובתו. לפי תשובתו נמשיך, אם הוא יגיד שהממשלה תחליט כך או אחרת, אני אמצא את זה. אולי יש להם פתרון. זה נושא רגיש, נושא כאוב שהמדינה גרמה ולכן אי אפשר לעשות מהנושא קופון. עכשיו צריך לפתור את הבעיה ולא צריך את הכסף שמגיע לך כי אחרת אתה משלם אותו לרשות המיסים. שלחו אלינו את הפירוט ואנחנו נעזור לכם בנושא.

בגדול סיימתי את הנושא נכון לעכשיו. בעוד חודשיים-שלושה נחליט לעשות דיון מעקב.
חבר הכנסת ניסים זאב הגיע במיוחד לוועדה ורוצה לדבר. בבקשה.
נסים זאב
אני אחרון הדוברים. אדוני היושב ראש, כאשר ראש הממשלה הולך לסכם עם קרי אילו ישובים להמשיך לעקור מיהודה ושומרון ואילו פשרות לעשות, אני אומר שצריכה לצאת מכאן קריאה חד-משמעית. אנחנו רואים שכמעט 10 שנים מפוני גוש קטיף עדיין סובלים וממשיכים לסבול והכול דיבורים בעלמא. יש תכניות, יש תשתיות, אבל האנשים הם מבחינת "נע ונד תהייה בארץ". לכן שלא יחלום ראש הממשלה שאפשר לחשוב על איזו תכנית עקירת ישובים מיהודה ושומרון כשההוכחה מול עינינו, לנתק אנשים זה להחריד את כל עולמם. אני מקווה שהמסר הזה והמסקנות יהיו גם בתוך דוח מבקר המדינה, שאין מצב שניתן לעקור ישובים יהודיים במדינת ישראל. צריכים ללכת עם הזכויות שלנו על פי הצהרת האו"ם. אני אומר את זה משנת 2007 שלילידים יש זכויות בכל חלקי ארץ ישראל בדיוק כמו הפלשתינאים. אנחנו לא מתחרים איתם, להם יש זכויות ולנו יש זכויות. אין מקום לעקירת ישובים.
היו"ר אמנון כהן
חזק. יישר כוח.
נסים זאב
זו מסקנת וועדת הביקורת.
היו"ר אמנון כהן
משרד מבקר המדינה שמע את הדיווח. אנחנו כוועדה מברכים ומודים למשרד מבקר על מספר הדוחות שהוא עשה בנושא זה, הוא מציף אותו בכל פעם מזווית אחרת, חשוב לעלות אותו לסדר היום הציבורי כדי שהממשלה והמדינה יהיו קשובים וסוף סוף יגיעו לידי פתרון הבעיה. אנחנו כוועדה צריכים לקחת את זה כשליחות. אנחנו רוצים שעד שנת תקציב זו, עד סוף השנה הקלנדרית הזאת נראה שאחרון המופנים יושב כבר בביתו והתעשייה משגשגת. לפחות התחלנו תהליך ואנחנו יודעים שעוד כמה שנים הכול יסתיים. כלומר, שבשנה הזאת נגיע לשלמות ופתרנו את הנושא הכאוב של קריעת האנשים מביתם, קרענו את התושבים, אנשים נמצאים בטראומות מסוימות. זה מחדל שנעשה. בגלל שלא היינו בממשלה עשו את זה, אתה מבין, בגלל זה, ולא ניתן את היד לדבר הזה. אנחנו נערוך מעקבים עד שכל הנושא הזה יבוא לפתרונו. תודה רבה. הישיבה נעולה.
קריאה
אדוני היושב ראש, אני רוצה להודות לך ולצוות שלך. בעזרת השם נמשיך יחד לקדם את העניין.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:30.>

קוד המקור של הנתונים