ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 05/02/2014

קביעת קריטריונים לתקציב סל המוצרים לחיילים בסדיר בעקבות החלטת בג"צ, בחינת הקריטריונים לסל מוצרם לחיילי הסדיר, קביעת הקריטריונים לסל מוצרים לחיילי הסדיר, קביעת הקריטריונים לתקציב סל מוצרים לחיילים בסדיר בעקבות החלטת בג"צ

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
05/02/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 284 >
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ה' באדר א התשע"ד (05 בפברואר 2014), שעה 9:00
<סדר היום:>
1. הצעה לסדר היום (דיון מהיר) של חבר הכנסת אלעזר שטרן: קביעת הקריטריונים לתקציב סל מוצרים לחיילים בסדיר בעקבות החלטת בג"צ
2. הצעה לסדר היום (דיון מהיר) של חבר הכנסת איציק שמולי: קביעת הקריטריונים לסל מוצרים לחיילי הסדיר:
הישיבה ננעלה בשעה 10:25.

קוד המקור של הנתונים