ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 03/02/2014

תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון), התשע"ד-2013, תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (תיקון), התשע"ד-2013, תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) (תיקון), התשע"ד-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
03/02/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 281>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ג' באדר א התשע"ד (03 בפברואר 2014), שעה 12:20
סדר היום
<1. תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון), התשע"ד-2013>
<2. תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (תיקון), התשע"ד-2013>
<3. תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) (תיקון), התשע"ד-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
סתיו שפיר
מוזמנים
>
עו"ד אמיר וסרמן - היועץ המשפטי, רשות לניירות ערך

ליאור צוברי - אחראי תחום תשקיפים, רשות לניירות ערך

עו"ד חנוך הגר - הלשכה המשפטית, רשות לניירות ערך

נתנאל היימן - מנהל המחלקה הכלכלית, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון – חבר המתרגמים
1. <תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון), התשע"ד-2013>
2. <תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (תיקון), התשע"ד-2013>
3. <תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) (תיקון), התשע"ד-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון), התשע"ד-2014.
אמיר וסרמן
רשות לניירות ערך. אנחנו עדיין נמצאים במהלך שאנחנו קוראים לו סדרת ההקלות הראשונה. בעצם הוועדה, ואחריה מליאת הכנסת, אישרו הצעת חוק להקלות לפיתוח שוק ההון שמורכבת משורה של הקלות בנושאים שונים תחת פיקוח רשות ניירות ערך. כדי להכניס את ההקלות האלו לפועל, בדרך כל נדרשות תקנות. לפני שבועיים אושרו בוועדה תקנות שנוגעות לחברות קטנות והיום אנחנו בסט נוסף, ויהיו תקנות נוספות גם בשבועות הקרובים.

ההקלות היום נוגעות לתשקיפי מדף. יש כאן שלושה קבצים של תקנות שמטפלים בשני דברים עיקריים שנוגעים לתשקיפי מדף ואני אסביר במילה מהו מנגנון תשקיפי המדף ואחר כך את ההקלות העיקריות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלה דברים שקשורים לבורסה?
אמיר וסרמן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן נציג של הבורסה? למה הם לא מגיעים? הם מגיעים רק כאשר מחמירים ולא כאשר מקלים?
אמיר וסרמן
אני חושב שההקלות האלה זוכות לרוח גבית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אני צריך לשמוע שהם יאמרו לי שאלה אכן הקלות או שיאמרו שיש בתוך הסט הזה של ההקלות יש דבר אחד שהוא החמרה וכל ההקלות לא שוות להם אם הוא ייכנס. אני לא יודע. היה שווה לשמוע את עמדתם. זה פלא גדול שהם לא מגיעים.
אמיר וסרמן
אני חושב שהגופים מודעים לקיום הישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יכול להיות ששווה לא לדון בזה ואולי פתאום מישהו שם יתעורר.
אמיר וסרמן
אני חושב שלא. אני אציין בקבצים הנוכחיים מקום אחד בו לא מדובר בהקלה אבל זאת בעצם דרישה שהיא מאוד הגיונית וגם לא נכנסת לתוקף בעקבות אישור התקנות האלה.

צריך לזכור שהליך ההקלות עבר שימוע ציבורי רחב היקף. בדרך כלל פעמיים ושלוש שמענו את ציבור המפוקחים, את הציבור הרחב ואנחנו מגיעים לכאן אני חושב עם תוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המפוקחים, הכוונה לחברות עצמן.
אמיר וסרמן
היום מדובר בחברות הציבוריות, בהקשרים אחרים לפעמים זה ציבור יעוצי ההשקעות וקרנות הנאמנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם קיבלו את כל מה שהם רצו.
אמיר וסרמן
לא, בוודאי שלא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איפה הם כדי להשמיע את טענותיהם? אני לא מצליח להבין.
אמיר וסרמן
אנחנו לא יכולים לחייב אותם להגיע, אבל אני חושב שהם תומכים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא לחייב אותם, אבל מה זה תומכים?
טמיר כהן
אנחנו מפיצים את זה וכל הגורמים הוזמנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אחליט בסוף לא להצביע - אני רואה שאני היחיד שמצביע כאן – כי אני רוצה לשמוע את עמדתם.
אמיר וסרמן
אם אתם רוצים להבא אנחנו יכולים להעביר את התוצרים של הליך השימוע הציבורי, הערות ציבור שקיבלנו וכולי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני חושב שהם לא מבינים. הם חושבים שברגע שהם גמרו אתכם, נגמר הסיפור. הם ישבו אתם, הם לא קיבלו כל מה שהם רוצים אבל הם מודים על כך שיש הקלות. בדיון הם בטח ביקשו דברים נוספים שהם לא קיבלו. כך אני מבין. נכון?
אמיר וסרמן
אני לא זוכר בהקשר של הקבצים שהיו בעיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בדרך כלל זה הולך כך.
אמיר וסרמן
אני אגיד כמה מלים על מנגנון תשקיפי המדף. זה מנגנון שקיים כבר שבע או שמונה שנים, בעקבות מנגנון דומה בארצות הברית. בדרך כלל, על מנת להנפיק ניירות ערך לציבור, נדרש פרסום של תשקיף שהרשות נותנת לו היתר. ההליך של הכנת התשקיף, הבדיקה שלו, האישור שלו, זה הליך מאוד ארוך והמנגנון של תשקיפי המדף בעצם מאפשר לחברה לפרסם תשקיף שיהיה תקף לתקופה ארוכה יותר. היום מדובר בתקופה של שנתיים. ולכן במשך אותה תקופה התאגיד יכול לעשות הנפקות רבות בעיתוי שנוח לו בלי לעבור כל פעם את הליך הבדיקה של רשות ניירות ערך.

התנאים לכך הם שני תנאים עיקריים: ראשית, רק לחברות שנסחרות כבר מעל לשנה יש את האפשרות לפרסם תשקיף מדף, ושנית, דרישה שלאותה חברה לא היו הפרות דיווח בשלוש השנים האחרונות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם היא קיימת רק שנתיים, היא עונה על הקריטריון של שנה אבל אין לה את השלוש שנים.
אמיר וסרמן
נכון, אבל זה קריטריון שבעצם הוא שלילי. כלומר, היא צריכה להיות חברה שבתקופה של שלוש השנים האחרונות, אם היא מדווחת בהן, לא היו לה הפרות דיווח. אם היא מדווחת רק שנתיים, סופרים רק שנתיים.

ההקלה הראשונה שאנחנו יוזמים כאן זאת בעצם הארכת תקופת תשקיף המדף משנתיים לשלוש, בכפוף לכך שאחרי שנתיים נקבל הצהרה מהחברה שלא יהיו הפרות דיווח במשך שלוש השנים, שתהליך דומה נעשה לקראת פרסום תשקיף המדף. זאת הקלה שנשמעת טכנית, בעצם שינוי של התקופה, אבל היא הקלה מאו משמעותית מבחינת עלויות וגם מבחינת הנגישות של החברות האלו לשוק ההון. צריך לזכור שמדובר כאן על אוכלוסייה של חברות שכפופות כל הזמן לרגולציה של דיני ניירות ערך ולכן היכולת לבצע גיוסים חוזרים באופן מהיר יחסית, זה הצ'ופר שלהן, בעצם היכולת שלהן והתמריץ שלהן להיות בשוק ההון. זה תמריץ שניתן רק לחברות שכבר נמצאות בבורסה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הן ביקשו שזה יהיה לארבע שנים במקום שלוש?
אמיר וסרמן
לא, לא ביקשו. בארצות הברית, אגב, יש תקופה של שלוש וחצי שנים אבל רק לחברות גדולות. אנחנו כאן יזמנו הקלה של שלוש שנים לכלל החברות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חילקתם.
אמיר וסרמן
לא חילקנו כי לא ראינו סיבה להבחין בהקשר הזה בין גדולות לקטנות. לא הייתה בקשה לתקופה ארוכה יותר.

ההקלה השנייה בעצם תושלם בהמשך בקובץ תקנות שיובא לכם בעתיד והיא נוגעת להיקף הגילוי בתשקיף. כיום בתשקיפי מדף, כיוון שחברה לא יודעת בדיוק איזה סוגי הנפקות היא תרצה לבצע במשך השנתיים הקרובות, היא כותבת פרק הצעה שיש בו את כל סוגי ניירות הערך האפשריים שהיא עתידה להנפיק – מניות, אגרות חוב, כתבי אופציה, אגרות חוב צמודות למדד ולא צמודות למדד, ריבית משתנה, ריבית קבועה וכולי. הפרק הזה הוא לעתים יותר ממאה עמודים של כתיבה כשלעתים החברה לא מנפיקה בכלל במשך השנתיים, לעתים היא מנפיקה אחד מהסוגים שהיא חשבה עליהם ולעתים היא מנפיקה סוג אחר ממה שהיא הצליחה לחשוב עליו במועד התשקיף. כל זה גורם לעלויות רבות בהכנת התשקיף וגם בבדיקה של רשות ניירות ערך והבורסה. כאן הכוונה היא להפחית את הגילוי שניתן במועד תשקיף המדף, שהוא במידה רבה גילוי היפותטי, ולהשלים אותו לקראת דוח הצעת המדף.

אלו שתי ההקלות העיקריות. יש כאן כמה הקלות נוספות משניות שאני אזכיר אותן עת נגיע לתקנות, אבל אלו שני הדברים העיקריים בסט הנוכחי.

הסט הראשון עליו אנחנו מדברים הוא תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף). כאן בעצם יש את ההקלה של הארכה משנתיים לשלוש שנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נקריא את זה.
חנוך הגר
תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) (תיקון), התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 1
בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף), התשס"ו-2005 (להלן – התקנות העיקריות) –
(1) בפסקה (2)
(1) במקום "פרסום התשקיף" יבוא "הגשת הבקשה למתן ההיתר לפרסום תשקיף".
(2) אחרי פסקה (2) יבוא:
"(2א) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), הרשות רשאית להתיר הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף או להתנות מתן ההיתר לפרסום תשקיף מדף בתנאים שתורה, בהתחשב בין היתר בחומרת הפרת חובת הדיווח, מספר ההפרות שבוצעו והצעדים שנקט התאגיד לשם מניעת הישנותן והכול אם ראתה הרשות כי נכון לעשות כן וכי אין בכך בכדי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים".

2. הוספת תקנה 1א
אחרי תקנה 1 יבוא:

"1א.
בקשת תאגיד לקבלת היתר לפרסום תשקיף מדף או הארכתו

(א) בקשת תאגיד לקבלת היתר לפרסום תשקיף מדף או להארכת התקופה שבמהלכה ניתן להציע ניירות ערך לפי התשקיף האמור תכלול לפחות פרטים אלה:
(1) הצהרה כי התאגיד קיים את הדרישות הנוגעות לחובות הדיווח החלות עליו, בתקופה האמורה בתקנה 1(1) או (3) לפי העניין, ולעניין בקשה להארכת תקופת תשקיף המדף, מיום קבלת ההיתר עד מועד הגשת הבקשה להארכת תקופת תשקיף המדף, או פירוט בדבר אי קיום דרישות כאמור. פירוט כאמור יינתן במתכונת שתורה הרשות.
(2) הצהרה כי ב-36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה לא הורשע נושא משרה בו בעבירה לפי חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו ולא מצא בית משפט בהליך אזרחי שהפר הוראה כאמור, ולעניין בקשה להארכת תקופת תשקיף המדף – מיום קבלת ההיתר עד מועד הגשת הבקשה להארכת תקופת התשקיף האמור או פירוט בדבר הרשעה או קביעה של בית משפט כאמור. פירוט כאמור יינתן במתכונת שתורה הרשות.

(ב) הצהרה כאמור בתקנת משנה (א), תעודכן בסמוך למתן ההיתר לפרסום התשקיף".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) (תיקון), התשע"ד-2013?

הצבעה

בעד – פה אחד
התקנות נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התקנות אושרו.

אני אומר כמה מלים על הקובץ הבא. תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (תיקון) התשע"ד-2013.

בתקנות האלה יש את ההקלה של צמצום היקף הגילוי בתשקיף מדף והבהרה מה נדרש בדוח הצהרת המדף. כלומר, לקראת ההנפקה עצמה. בנוסף יש כאן תיקון תקנה 4א שהיא החמרה יחסית למצב הקיים היום ואני אסביר אותה.

בעצם הדבר שאנחנו רוצים להוסיף כאן, לנוכח האפשרות הגדולה יותר שאנחנו נותנים להנפיק בתשקיפי מדף, זאת אמירה של רואה החשבון המבקר שמבקר את הדוחות הכספיים בדוח המדף אם היו שינויים לעומת הדוח שהוא חתם עליו. אנחנו קוראים לזה דוח אירועים. זה דומה לביאור שרואה החשבון נותן, ביאור של אירועים אחרי תאריך המאזן. למשל, יכולה להיות חברה שפרסמה את הדוחות הכספיים שלה בסוף חודש מרץ, תשקיף המדף פורסם נניח בחודש מאי והיא מבצעת את ההנפקה באוקטובר. זה אומר שהיא מבצעת את ההנפקה על בסיס הדוח השנתי ושני דוחות רבעוניים שהוגשו לאחר מכן ואנחנו רוצים שהפער בין הדוח האחרון שהוגש, הדוח הכספי האחרון, לבין מועד ההנפקה עצמה יכוסה בעצם באמירה של רואה החשבון מה קרה בתקופה הזאת, האם הדברים שהוא ביקר בדוחות הכספיים עדיין רלוונטיים. זה דבר שלא קיים היום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מגיש לכם? למי הוא מגיש את הדוח הזה?
אמיר וסרמן
זה חלק מהפרסום לציבור. זה לא רק לרשות. התקנה הזאת לא תיכנס לתוקף כאן כי בעצם תהיה תקנה נוספת כזאת בתקנות פרטי תשקיף שיידונו בהמשך. כלומר, שם יהיה אפשר לקיים שוב את הדיון אם זה נכון, אבל אני רואה לנכון לציין את זה כי כאן זאת החמרה לעומת המצב הקיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם דיברו בנושא ולא קיבלתם את עמדתם?
אמיר וסרמן
בעצם יש כאן קשת של אפשרויות. ברור שהמידע לקראת הנפקה צריך להיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שואל לגבי האינפורמציה. היו כאלה שניסו לבטל את זה?
אמיר וסרמן
הגורם הרלוונטי כאן, ואולי נבקש ממנו לבוא לדיון לקראת האישור של התקנה הזאת, זה פורום מנהלי הכספים שהם בדרך כלל מגיבים לשינויים שלנו בהקשר של דוחות כספיים ואולי גם לשכת רואי חשבון יכולה להיות רלוונטית כאן. אני כבר לא זוכר בדיוק את ההערה שהם נתנו לעניין הזה. אני רק אגיד שאנחנו לא בחרנו כאן באפשרות החמורה ביותר. כלומר, האפשרות החמורה ביותר היא לדרוש פשוט אישור וחתימה מחדש של הדוחות הכספיים במועד ההנפקה. אנחנו בעצם ביקשנו דוח שמעדכן שלא היו שינויים לעומת המועד שבו הוגשו הדוחות הכספיים.
נתנאל היימן
התאחדות התעשיינים. אצלנו יש את פורום מנהלי הכספים בתעשייה ואנחנו הערנו לניירות של הרשות לניירות ערך. כמו שציינת, לא קיבלנו את כל מה שהערנו אבל אני חושב שהתקנות האלה הן חשובות והמתווה הזה חשוב שהוא יעבור כמה שיותר מהר, למרות שלא כל ההסתייגויות התקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. נקריא.
חנוך הגר
תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (תיקון), התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23א(ז)(2) לחוק ניירות ערך, התשדכ"ח-1968, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 (להלן – התקנות העיקריות) –
(1) לפני ההגדרה "דוח מיידי" יבוא:

"אירועים" – אירועים לאחר תקופת הדיווח, כהגדרתם בכללי החשבונאות המקובלים.

"דוח אירועים" – דוח בדבר אירועים מהותיים שאירעו אחרי מועד חתימת הדוחות ועד סמוך למועד פרסום דוח הצעת המדף".

(2) אחרי ההגדרה "התקופה להגשת הזמנות" יבוא:

"מועד חתימת הדוחות" – "מועד חתימת הדוחות הכספיים השנתיים או הביניים האחרונים שפרסם התאגיד בהתאם לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, לפי המאוחר".

(3) אחרי ההגדרה "שעת מסחר" יבוא:

""תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים" – תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970".
""תקנות פרטי תשקיף" – תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969".

2. תיקון תקנה 2

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "בה צעה לציבור שלתעודות התחייבות, יפרסם לציבור גם טיוטת שטר נאמנות שני ימי עסקים לפחות קודם לפרסום דוח הצעת המדף".

3. תיקון תקנה 4

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -

(1) במקום הרישה יבוא:
"(א) בדוח הצעת מדף יובאו כל שינוי או חידוש מהותיים שאירעו בכל עניין שיש לתארו בתשקיף המדף, לעניין זה יראו דיווחים שהגיש התאגיד לאחר פרסום תשקיף המדף כדיווחים שנכללו בדוח הצעת המדף על דרך של הפנייה. כמו כן יכלול דוח הצעת המדף גם את הפרטים הבאים אם הם נוגעים להצעה".

(2) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(2א) לגבי תעודות התחייבות מוצעות, סך כל ערכה הנקוב של הסדרה והפרטים המנויים בפרטים (1)(ח) עד (יא), (3), (4) ו-(8) לחלק א' של התוספת השמינית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בשינויים המחויבים".

(3) פסקאות (5) ו-(6) – יימחקו.

(4) בסופה יבוא:

"(ב) בדוח הצעת מדף יכללו הפרטים המנויים בתקנות 7, 9, 10, 16, 18 עד 25, 29, 31(א), 32, 33, 35 עד 43, 44ב, 51, 61, 63, 69 לתקנות פרטי תשקיף, בשינוים המחויבים ולפי העניין, ולעניין ניירות ערך מסחריים יכללון הפרטים הקבועים בפרק י"ב בתקנות פרטי תשקיף, בשינויים המחויבים".

4. הוספת תקנה 4א

אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא"

"4א.
אירועים לאחר חתימת הדוחות

(א) על דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנות 60ב(ב) ו-60(ג) לתקנות פרטי תשקיף בדבר דוח אירועים, בשינויים המחויבים.
(ב) בדוח הצעת המדף ייכלל מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר, כאמור בתקנת 62 לתקנות פרטי תשקיף, בשינויים המחויבים, ותצוין עובדת צירופו. כלל דוח הצעת המדף מכתב הסכמה הכולל פסקת הדגש, יצוין תוכן פסקת ההדגש.

(ג) כלל דוח הצעת המדף דוחות כספיים שאינם ערוכים על סמך הנחת העסק החי, כאמור בתקנה 60ב(ג) לתקנות פרטי תשקיף, תצוין עובדה זו וכן יצוין צירופו של דוח המבקרים או דוח הסקירה של רואה החשבון לגבי הדוחות הכספיים".

5. תחילה

תחילתן של תקנות אלה במועד תחילתן של תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה), תיקון מס' ), התשע"ד-2014.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (תיקון), התשע"ד-2013?

הצבעה

בעד – פה אחד
התקנות נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התקנות אושרו פה אחד.

אם היה כאן מישהו שהיה מסביר לנו את ההחמרה והיינו חושבים שזה חמור מאוד, יכול להיות שהיה מה לעשות, אבל מאחר ואף אחד לא מוצא לנכון לבוא, לפחות שתיקה כהודאה ואנחנו מתקדמים.
אמיר וסרמן
הקובץ השלישי והאחרון נוגע לשינוי מכך שהגילוי המפורט אודות ניירות ערך לא יהיה בתשקיף עצמו אלא לקראת ההנפקה והוא קובע שכאשר מדובר בשטר נאמנות, בעצם הגילוי יידרש לפחות יומיים, שני ימי עסקים, לקראת ההנפקה ולאחר מכן ניתן יהיה להנפיק על פי שטר הנאמנות רק אם לא היו שינויים מהותיים. כלומר, גם כאן זה בעצם חוזר להקלה שתיארתי בפתח הדברים. אנחנו מורידים את הגילוי המאוד מפורט שיהיה במועד תשקיף המדף ומעבירים אותו לגילוי לקראת ההנפקה הקונקרטית שמתייחסת לנייר ערך מסוים.
חנוך הגר
תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון),

התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 2א

בתקנה 2א לתקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף), התשס"ו-2005 (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 2א –
(1) בתקנת משנה (א), פסקה (3) – תימחק.

(2) בתקנת משנה (ב), אחרי "ממועד פרסום התשקיף" יבוא "ובלבד שעבר מנין הימים המנויים בתקנה 1 או 2, לפי העניין, ממועד פרסומה של הטיוטה האחרונה".

2. תיקון תקנה 3

בתקנה 3 לתקנות העיקריות –
(1) במקום "ובלבד שדוח הצעת המדף הראשונה פורסם לא" יבוא "ולא".

(2) הסיפה – תימחק.

3. הוספת תקנה 3א

אחר תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

"3א.
התקופה להגשת הזמנות במקרה של הנפקת תעודות התחייבות

בהצעה לציבור לפי דוח הצעת מדף הכוללת הצעה של תעודות התחייבות תתחיל התקופה להגשת הזמנות לאחר שחלפו המועדים הקבועים בתקנות אלה, לפי העניין, ולא לפני תום שני ימי עסקים מיום פרסום טיוטת שטר נאמנות שאין בה שינויים מהותיים בהשוואה לשטר הנאמנות הסופי. הוראה זו, בדבר תקופה כאמור, תחול גם לצורך תיקון תשקיף מדף".
היו"ר ניסן סלומינסקי
לחברת הכנסת שפיר, רק שתדעי שכאן זה רצף הקלות של הרגולטור ברשות ניירות ערך ולכן זה הולך יותר קל.
סתיו שפיר
תודה על ההסבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אלה היו החמרות, זה היה סיפור אחר.
אייל לב ארי
תסבירו את 3א, לפחות לפרוטוקול, מבחינת המועדים ביחס לתקנות האחרות בתקנות תקופה להגשת הזמנות.
ליאור צוברי
באופן כללי לפני מכרז לציבור, תשקיף אמור להיות פתוח במשך חמישה ימים על מנת שהציבור יוכל לבוא ולקרוא את התשקיף ולקבל החלטת השקעה מושכלת לכן נקבע פרק זמן של חמישה ימים. בתשקיף מדף, מאחר וההיתר ניתן בתקופה קודמת לפרסום דוח הצעת מדף, ואם עברו מניין חמשת הימים, ברגע שאני רוצה לבוא ולהוריד מהמדף, זאת אומרת, אני סוגר את ההנפקה שאני רוצה להוריד – אם זה אג"ח, אם אלה מניות – התקופה שצריך למנות מרגע פרסום דוח הצעת מדף, היא תקופה של חמש שעות כי דוח הצעת המדף בסופו של דבר כולל פרטים הרבה יותר מצומצמים שנוגעים לתיאור ניירות הערך ולא נוגעים לכל תיאור עסקי התאגיד שזה מתואר בתשקיף המדף.

ברגע שאני כן רוצה להנפיק אגרות חוב ומאחר ושטר הנאמנות כבר לא יהיה בתשקיף המדף אלא יהיה בדוח הצעת המדף, שוב, כדי שיהיה סיפק בידי המשקיעים לבוא ולקרוא את שטר הנאמנות, כאן קבענו שהטיוטה הזו תפורסם יומיים קודם כדי שהציבור יוכל לבוא ולקרוא את דוח הצעת המדף שלאחריו אמור להתפרסם דוח הצעת המדף יש את מניין חמש השעות.
אייל לב ארי
זה בעצם בא בנוסף למועדים שכבר כלולים.
ליאור צוברי
בוודאי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בגלל שזה דבר ישן, בגלל שזה דבר שאושר לפני כן, יש צורך.

מי בעד אישור תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון), התשע"ד-2013?

הצבעה

בעד – פה אחד
התקנות נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התקנות אושרו פה אחד.

תמשיכו בדרך הזאת של ההקלות. אני מקווה שלא נגיע לרגע הזה בו נאמר לכם שצריך עוד רגולציה ואל תשתחררו לגמרי. אני מניח שלא נגיע לזה. בינתיים תמשיכו בהקלות כי זה חשוב. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:45.>

קוד המקור של הנתונים