ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 29/01/2014

הרכב ועדה משותפת בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע-2009 - פניית יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה., הצעה לסדר-היום בנושא: "האם הקשר בין חברת שראל למשרד הבריאות הוא כשר או פסול?", הצעה לסדר-היום בנושא: "ערכי המשפחה בישראל - מתקפה או התחדשות?"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים