פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
21/01/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 269>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ' בשבט התשע"ד (21 בינואר 2014), שעה 10:05
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
קארין אלהרר

משה גפני

בועז טופורובסקי

יעקב ליצמן

חמד עמאר

ראובן ריבלין

סתיו שפיר

מרב מיכאלי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים.
יש לנו רביזיה שגם אני הגשתי אותה בנושא של מס מעסיקים כי רציתי שההעברה הכספית תהיה אחרי שהחוק עבר. יחד אתי הגיש את הרביזיה משה גפני.
משה גפני
גם אחרים.
סתיו שפיר
גם אני הגשתי.
יעקב ליצמן
הממשלה לא חזרה בה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.

אני הסרתי את הרביזיה שלי. מי בעד לקבל את הרביזיה של משה גפני וסתיו שפיר? מי נגד? מי נמנע.

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – 4
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה. ההעברה מתקיימת.

תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא השני.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:07.>

קוד המקור של הנתונים