ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 21/01/2014

תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמת נגישות במקלטים), התשע"ג - 2013, תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)(מפרטים לבניית מקלטים)(תיקון), התשע"ג - 2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

לתקנון שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

21/01/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 8>
מישיבת ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
יום שלישי, כ' בשבט התשע"ד (21 בינואר 2014), שעה 13:30
סדר היום
<1. תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמת נגישות במקלטים), התשע"ג - 2013>
<2. תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשע"ג - 2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
אילן גילאון – היו"ר
מיקי רוזנטל
מוזמנים
>
רס"ן מיכאל וואטנמאכר - ראש מדור הנדסה, פיקוד העורף, משרד הביטחון

סרן עידו שמיר - יועץ משפטי, פיקוד העורף, משרד הביטחון

סרן בנימין שיינדל - סגן היועץ המשפטי, פיקוד העורף, משרד הביטחון

עו"ד שי יודקביץ - הייעוץ המשפטי, משרד הביטחון

עו"ד מוריה חביב - היועצת המשפטית, המשרד להגנת העורף

יהושע קופלביץ - רח"ט תקציבים, משק וכלכלה, המשרד להגנת העורף

שמואל חיימוביץ' - ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

עו"ד ערן טמיר - ריטיינר, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

ישראל אבן זהב - יו"ר ועדת נגישות, מטה מאבק הנכים

אמיר הלר - סמנכ"ל התאחדות בוני הארץ

נתן חילו - מנהל טכני, התאחדות בוני הארץ

עו"ד עדי מרלה - עמותת נגישות ישראל

עו"ד מיכל שיק הר-טוב - עמותת נגישות ישראל

דני קדרון - ארגון ארצנו, נכים למען נכים

יהודה דורוןשמעון יאירששון
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון – חבר המתרגמים
1. <תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמת נגישות במקלטים), התשע"ג - 2013>
2. <תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון),>
התשע"ג-2013
היו"ר אילן גילאון
שלום לכולם. אנחנו דנים היום בתקנות התגוננות אזרחית (מפרטים לבניית מקלטים). אני מבין שהתקיים כבר שולחן עגול ואנחנו נתחיל בהקראה, אלא אם כן יש למישהו להודיע הודעה לאומה. נתקדם לאט לאט. אני מבין שיש סלע מחלוקת אחד אבל אנחנו מתחילים בהקראה. כמה שנסיים מוקדם, נוכל ליהנות מחנויות הנוחות של הכנסת.
מיכל שיק הר-טוב
אני מייצגת כאן את עמותת נגישות ישראל, ארגון נכי צה"ל ותאונות עבודה. לפני שאנחנו מתחילים בהקראה, יש כאן שתי סוגיות מאוד מהותיות משפטיות שלא באו על פתרונן, לפני שאנחנו בכלל נכנסים להקראה, וזה על מי חלות התקנות הללו. האם הן חלות רק על מקלטים שהם במבנים ציבוריים או שהן חלות גם על ממ"דים במבני מגורים.
היו"ר אילן גילאון
על ממ"דים. כך הבנתי.
אייל לב ארי
את מדברת על הגדרת הוראות הנגישות.
מיכל שיק הר-טוב
לא. עוד לפני. החוק המסמיך, חוק התגוננות אזרחית, סעיף 14ד אומר שזה יחול על מקלטים של בית והשאלה אם ההגדרה של בית נכנסת בגדר בית מגורים. יש כאן מחלוקת בין עורכי הדין של משרד הביטחון לבין עורכי דין כמונו. חשוב שהמחלוקת הזאת תוכרע כדי שלא תהיינה אחר כך בעיות של פרשנויות ותביעות בבתי משפט ושהאזרח בסוף יבין מה הוא צריך לעשות. זה דבר אחד.

הדבר השני הוא מבחינת הזמנים. האם התקנות האלה חלות מעתה ואילך או האם הן חלות גם על מבנים של העבר כאשר המבנים של העבר אלה מבנים שנבנו עד 2009 ומ-2009 והאם נחיל עליהם רק תקנות מקום קיים או נחיל עליהם תקנות קצת יותר מחמירות.

אלה שתי סוגיות משפטיות עיקריות שלדעתי לפני ההקראה צריך להכריע בהן.
היו"ר אילן גילאון
צודקת. אנחנו אנשים תמי לב ואני הבנתי שאנחנו מדברים על התגוננות אזרחית ולכן היה לי ברור לגמרי שכל מקור סמכות במקומו הוא שצריך לדאוג לעניין שלו. מי שבונה את הבית, אם זה הקבלן, זה עליו והוא יעשה את החשבונאות שלו, ודאי במוסדות ציבוריים.
מיכל שיק הר-טוב
כרגע, כפי שהתקנות מנוסחות עכשיו, מדברים על דרך נגישה של מבני ציבור.
אייל לב ארי
לגבי התחולה, אם זה על בתים או רק על מבנים ציבוריים, זה מופיע בתקנות המפרטים וגם בתקנות התאמות. יש שם הגדרות גם לעניין הוראות הנגישות וגם הפניה.
מיכל שיק הר-טוב
אולי ב-14ד?
אייל לב ארי
לא. אני בכוונה הולך לתקנות עצמן.
מיכל שיק הר-טוב
ב-14ד יש הגדרה של מה זה בית.
אייל לב ארי
נכון.
מיכל שיק הר-טוב
מבנה של קבע נפרד בבינויו ממבנים אחרים המשמש או המיועד לשמש לשהיית בני אדם, למעט מבנה שהוא כולו או בעיקרו מפעל. מבנה של קבע המיועד לשמש לשהיית בני אדם. זאת ההגדרה של בית.
אייל לב ארי
אני יכול להגיד לא רק מההגדרה אלא גם מבחינת הרעיון של תיקון מספר 2 שהכוונה הייתה לבצע התאמות נגישות הן במקומות ציבוריים, בין אם הם קיימים ובין אם הם חדשים לפי האכסניה המשפטית המתונה, והן ביחס למבנה מגורים כאשר מבנה מגורים קיבל את הביטוי שלהם לגבי מבני מגורים חדשים בפרק ב', חלק ח'1 בתקנות התכנון והבנייה. שוב, מבחינת הרציונלים של הנגישות, אני יכול לומר שרוח הדברים כפי שעולה מתיקון מספר 2, לא הייתה כוונה להחריג מהתאמות הנגישות מבני מגורים. שוב, בסייגים הקיימים בין מבנה מגורים קיים לבין מבנה מגורים שעתיד להיבנות.
מיכל שיק הר-טוב
יש אפשרות לחדד את זה או לפחות לתת סימן נפרד? התקנות כרגע מנוסחות בצורה כזאת שהן בעייתיות מבחינת מבני מגורים, לפי הבנתי. הייתי שמחה אם היה אפשר להכניס סעיף שמבהיר את זה שזה חל גם על מבני מגורים ומה חל במקרה זה.
אייל לב ארי
אם הקראת את ההגדרה של מהו בית בסעיף 14ד, בסופו של דבר הסעיף המסמיך עליו אנחנו מדברים הוא יוצק תוכן משלו לתוך התקנות. זאת אומרת, גם הדיבור שהוא וגם מעצם ההגדרה של מהו בית, אני אישית מבחינה משפטית לא רואה סיבה לחזור פעמיים על אותו עניין.
ישראל אבן זהב
לא צריך לחזור. אי אפשר לחזור, לא רוצים לחזור ולא נחזור אבל שיהיה ברור. זה מה שהיא מבקשת ובינתיים זה לא ברור.
מיכל שיק הר-טוב
אם אנחנו מבקשים דרך נגישה וניתוב גישה פה בתקנות, זה יחול גם על ממ"דים במבנה מגורים.
עידו שמיר
יועץ משפטי של פיקוד העורף. יש בינינו מחלוקת מסוימת בנוגע לתחולה של התקנות על ממ"דים שזה סוג מסוים של מקלט שהוא לא מקלט. הוא סוג מסוים של מקלט בבית שמצוי בתוך דירת המגורים. את המחלוקת הזאת עדיין לא ליבנו. יש שורה ארוכה של הסכמות בטיוטה שמונחת בפני הוועדה ובעניין הזה יש בינינו עדיין מחלוקת מסוימת שאנחנו צריכים ללבן.
היו"ר אילן גילאון
מה המחלוקת?
עידו שמיר
המחלוקת היא משפטית. השאלה אם סעיף 14ד שהוא הסעיף המסמיך חל גם על הטיפוס המיוחד.
היו"ר אילן גילאון
גם לגבי בניין קיים וגם לגבי חדש?
עידו שמיר
כן. על המקלט המסוים שהוא מקלט שמצוי בתוך דירת המגורים.
היו"ר אילן גילאון
אז על מה יש לנו דיון היום.
ערן טמיר
נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות. אני רוצה להפריד בין השאלות. תקנות אלה אמורות לחול על מקלטים חדשים. בחוק כתוב שהם יחולו על מקלטים שהיתר ניתן אחרי 2007. הרציונל של התקנות האלה הוא רציונל של תקנות למקלטים חדשים. זה עניין אחד.
היו"ר אילן גילאון
כולל ממ"דים חדשים.
ערן טמיר
כאן יש סוגיה לגבי מה קורה עם ממ"דים בדירות מגורים. יש גם ממ"דים במקומות ציבוריים אבל אני מדבר כרגע על ממ"דים בדירות מגורים. הייתה מחלוקת בין פיקוד העורף לבינינו, לטעמי גם מול אנשי משרד המשפטים, והעמדה גם של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, גם של אנשי משרד המשפטים נכון לרגע זה, גם של הייעוץ המשפטי של הוועדה היא בלי עוררין. התקנות האלה חלות וצריכות לחול גם על ממ"דים בבניין מגורים. זה כתוב במפורש.
מיקי רוזנטל
אתה יכול לומר מילה על טיב המחלוקת?
היו"ר אילן גילאון
אני לא מבין את המחלוקת.
ערן טמיר
טיב המחלוקת הוא שפיקוד העורף טוען שאין לו סמכות בתקנות האלה והוא גם לא רוצה סמכות.
היו"ר אילן גילאון
אתה בונה בניין, אתם מחייבים אתו שיהיה לו מקלט מתחת לבניין במקום שאין ממ"דים? אני יכול לבנות לעצמי היום בניין בן חמש קומות.
מיכאל וואטנמאכר
בניין חדש, היום הפתרון המקובל הוא מרחבים מוגנים ולא מקלטים. מקלט זה פתרון שאנחנו מאשרים אותו כפתרון חריג.
היו"ר אילן גילאון
אבל זה מעניין אותך. אני לא נכנס לטיב הנושא אלא האם אתם אחראים גם למקום שהוא פרטי מבחינת המגורים או לא?
מיקי רוזנטל
אתם צריכים לאשר.
מיכאל וואטנמאכר
העלויות הן לא עניינו של שר הביטחון.
ערן טמיר
עזבו את העלויות. עלתה מהאוב עמדה שאומרת שיש מחלוקת משפטית. למיטב ידיעתנו אין מחלוקת משפטית. הנושא הזה הרי נדון ואנחנו מדברים לאורך שנים. לפני שנה או שלושת-רבעי שנה היה דיון כאן בלשכה המשפטית ונאמר לפיקוד העורף באופן הכי מפורש שיש שאם הם חושבים שמשפטית צריך לפרש את החוק בצורה אחרת, אם לפי דעתם זה לא חל על ממ"דים בבנייני מגורים, יש כאן מחלוקת פנים משרדית והם חייבים לפנות בצינורות המקובלים בתוך הממשלה כדי להכריע במחלוקת משפטית. פיקוד העורף לא עשה את זה והחליט שהוא לא עושה את זה. לכן אני חושב שצריך להוריד בכלל מסדר היום את השאלה המשפטית, אם יש סמכות או אין סמכות. יש סמכות ומכאן צריך להחליט מה עושים עם זה. זאת העמדה שלנו כנציבות.
מיכל שיק הר-טוב
הם יושבים כאן ואומרים לך שהם לא מוכנים.
ערן טמיר
לכן מתקיים כאן דיון.
היו"ר אילן גילאון
אני רואה שהפגישה האחרונה הייתה באוגוסט ומאז הנושא הזה לא נבדק. ברור לגמרי שהאחריות הכוללת עליכם בגלל כל התחולה של התגוננות אזרחית. אני בכלל לא נכנס לאמצעים שאתם מבררים כי אתם אנשי המקצוע. השאלה המרכזית היא האם המיגון הדירתי הוא לא חלק מהמיגון האזרחי.
מיכאל וואטנמאכר
ממ"ד, בתפיסה שלנו מזה לפחות 15 השנים האחרונות, מהווה חדר, אחד החדרים שנמצא בתוך הבית. שינוי שאנחנו נחיל על הממ"ד, אם נחיל את השינוי הזה, בהחלט עלול לגרום אפילו אולי עד כדי סתירות בינינו לבין חוק התכנון והבנייה והדרישות הנוספות שחלות בתוך הדירה.
היו"ר אילן גילאון
יש מקלטים ציבוריים רב שימושיים.
מיכאל וואטנמאכר
השינויים שמבקשים מאתנו ישפיעו לא בתוך הממ"ד אלא מחוץ לדלת הממ"ד. הם ישפיעו על המסדרונות, הם ישפיעו על הקירות ועל התכנון של הדירה.
היו"ר אילן גילאון
בוא נגיד שכן, אז מה?
מיכאל וואטנמאכר
אנחנו הצענו כבר לפני שנתיים לנציבות ואמרנו שאנחנו אפילו נצביע בעד הדבר הזה ובתנאי שהסוגיה הזאת תגיע לוועדת המשנה של תקנות התכנון והבנייה במשרד הפנים, שהדירה כדירה או חדר מגורים יהיה מונגש ואז ממ"ד כאחד מחדרי המגורים, גם הוא יהיה מונגש.
ערן טמיר
זאת טענה שמשפטית נדחתה גם על ידינו וגם על ידי שאר הגורמים המשפטיים. אם הם רצו, היו יכולים להעלות את זה מול הייעוץ המשפטי לממשלה שיכריע. החליטו שלא, הגיעו הזמן. די, מספיק, צריכים להתקדם. אי אפשר להעלות את זה מהאוב.
עידו שמיר
אתה לא יכול להתעלם מזה שיכולות להיות סתירות בתכנון הכללי של הדירות.
ערן טמיר
אז למה אתם לא עושים את זה?
שמואל חיימוביץ'
אין סתירה. אם תקנות תכנון ובנייה מאפשרות רוחב פתח שבעים בתוך דירת מגורים, זה לא נכון להגיד שאסור שמונים.
היו"ר אילן גילאון
עוד לא הגענו לזה.
שמואל חיימוביץ'
זאת לא סתירה להגיד שאסור שמונים. אם רוחב הפרוזדור לפי תקנות תכנון ובנייה צריך להיות תשעים, ואני מדבר כאדריכל, אין סתירה אם דורשים יותר מזה.
היו"ר אילן גילאון
אני מוכרח לומר לכם משהו וזה לא אישית מולכם או משהו כזה. את הדיאלוג הזה התחלתי עת מתן וילנאי היה השר הממונה. עבר כל כך הרבה זמן ואתם קיימתם פגישה באוגוסט כדי להגיע אלינו לוועדה עם זה שאתם לא יכולים לדון בעניין של הסמכות שלכם לגבי המיגון התוך דירתי? אני לא יודע על מה לקיים את הדיון.
שמואל חיימוביץ'
לי יש בעיה להבין איך הגוף שאמור להגן על אזרחי מדינת ישראל ולקבוע את נורמות ההגנה אומר שהוא לא מחויב גם לחשוב על הצורך של אנשים עם מוגבלות בכיסא גלגלים להיכנס לדירות בהן הם נמצאים אם כמבקרים, אם כדיירים, לפחות בבנייה חדשה.
מיכאל וואטנמאכר
הסברנו את זה כמה פעמים בדיוני הוועדה.
אמיר הלר
יש סעיפים שרלוונטיים למקלטים של בניין, יש סעיפים שיכולים להיות רלוונטיים לממ"ד ויש סעיפים שממש לא רלוונטיים לממ"ד. אני מציע לעבוד בקריאת הסעיפים ולראות מה רלוונטי ומה לא, כי יש דברים שבמפורש לא רלוונטיים וזה לא נכון לקשור את הכול ביחד.
היו"ר אילן גילאון
כן. נתחיל להתקדם.
ערן טמיר
רוב הדברים לא רלוונטיים. אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים.
היו"ר אילן גילאון
אם אתה יודע, זה טוב כי אני לא יודע מה אני בדיוק רוצה.
ערן טמיר
אנחנו נגיד מה אנחנו רוצים ואדוני יכריע.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו נתקדם ככל שנתקדם.
אייל לב ארי
תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ד ו-27 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הפנים, עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלוטים), התש"ן-1990 (להלן – התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה "חלון הדף ורסיסים" יבוא:
"חלק ח'1" – חלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות התכנון".

2. תיקון תקנה 23

בתקנה 23(א) לתקנות העיקריות, במקום "11 אחוזים" יבוא "הקבוע בפרטים 8.54(1) או (4) ו-8.60 לחלק ח'1 לפי העניין, אלא אם כן נקבע פטור או דרישה מופחתת לפי חלק ח'1 האמור".
מיכל שיק הר-טוב
זה במבנה מגורים או במבנה ציבור? אני כבר התבלבלתי.
שמואל חיימוביץ'
זה מתייחס למקלט באשר הוא.
מיכל שיק הר-טוב
לא. 8.58 לחלק ח'1, זה בתוך הפרק של מבנה מגורים? איזה פרק?
שמואל חיימוביץ'
אם כתוב ח'1, זה חל גם על פרק א' וגם על פרק ב' ויחול גם על פרק ג'.
מיכל שיק הר-טוב
אבל מכניסים כאן פרט 8.58.
אייל לב ארי
נכון. חלק ח'1.
שמואל חיימוביץ'
אבל אז זה פרק 1. הרי יש ל-ח' כמה פרקים.
אייל לב ארי
אבל זה ספרור רץ.
קריאה
לצורך העניין התשובה היא פרק א'.
אייל לב ארי
אין פעמיים 8.58.
מיכל שיק הר-טוב
אני לא מבינה מה חל כאן על מבנה מגורים.
מיקי רוזנטל
זה לא חל על מבנה מגורים. זה חל על המקלט.
מיכל שיק הר-טוב
בסדר. על המקלט במבנה מגורים.
מיקי רוזנטל
נכון.
מיכל שיק הר-טוב
זה יחול גם עליו?
אייל לב ארי
כן, לפי ההפניה הזאת, בוודאי.
מיכל שיק הר-טוב
למרות שהוא לקוח מפרק א' שנועד בכלל למבני ציבור?
אייל לב ארי
נכון.
מיכל שיק הר-טוב
וזה הגיוני? אני שואלת את המהנדסים כאן. זה הגיוני? בסדר. אם זה הגיוני, אז בסדר.
אייל לב ארי
כיוון שבכל מקרה מדובר על דרך נגישה לפי הוראות ת"י 1918, חלק 1.
מיכאל וואטנמאכר
אבל זה רק על מקלט צמוד ומקלט תת קרקעי.
אייל לב ארי
בדיוק.

1. תיקון תקנה 25
בתקנה 25 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ה) יבוא:

"(ה) על רוחב דרך הגישה בסמוך לדלת ההדף יחולו הוראות פרט 8.58 לחלק ח'1, אך במקלט מסוג א-1, יכול שרוחב דרך הגישה או דרך פנימית באזור הסמוך לכניסה המוגנת או לכניסה פנימית מוגנת יהיה קטן יותר, ובלבד שיאפשר את פתיחת דלת ההדף לפי המידות המזעריות להתקנת דלתות וחלונות המפורטות בחלק ב' בתוספת הראשונה".
היו"ר אילן גילאון
זה השמונים מטרים ו-10.30 מטרים?
ישראל אבן זהב
כן.
היו"ר אילן גילאון
תסביר את המשוואה ותדגים את זה עם כיסא.
שמעון יאיר
אין כאן את מידת הדלת של הממ"ד.
ערן טמיר
זה לא חל על ממ"דים. אלה מקלטים. מקלטים צמודי קרקע או תת קרקעיים.
שמעון יאיר
זה לא חל על ממ"דים בבתים?
מיכאל וואטנמאכר
סעיף 25 מתייחס לפרק מקלטים.
ערן טמיר
זה לא חל על ממ"דים.
היו"ר אילן גילאון
יש לי בעיה הנדסית להבין את זה. במקלט לא יכולה להיות אותה בעיה של הממ"ד?
שמעון יאיר
בהחלט יכולה להיות אותה בעיה.
מיכל שיק הר-טוב
ערן, מה זה רלוונטי? זה יכול להיות מקלט בבית מגורים.
היו"ר אילן גילאון
חברים, זה נושא מורכב בטח לאנשים שהם לא אנשי מקצוע. המטרה שלנו היא להביא בבטחה ובכבוד את הבן אדם, גם אם הכיסא שלו רחב יותר, להביא אותו פנימה, שתהיה לו דרך גישה, שתהיה לו זווית סיבוב. אנחנו רוצים להבין אם הדבר הזה אפשרי או כמה אנשים זה משאיר בחוץ, מאיזה רוחב של כיסא זה משאיר אנשים בחוץ.
יהודה דורון
לי יש מקלט בבית שהרוחב שלו הוא שבעים. מקלט תקני שאתם אישרתם, הג"א אישר, עם שבעים סנטימטרים כשיש מסדרון של בקושי שמונים סנטימטרים. אני רוצה להיכנס, אני בחיים לא הצליח להיכנס. המקלט הזה סגור ועבורי הוא לא שווה לשום דבר. הוא בתוך בית פרטי שלי. אתם אישרתם אותו.
היו"ר אילן גילאון
אני רוצה להבהיר לכם. בנושא של תקנות שירות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר פשרנים, אנחנו יכולים להשאיר חלק מהאנשים עם תאוותם בידם כי הם לא יקבלו את השירות, אבל במקרה הזה אנחנו רוצים את מקסימום האנשים בתוך המקלט כי זה לקחת סיכון סטטיסטי גם לגבי מי שסטטיסטית חושב שאנחנו לא יכולים. לכן מה שחשוב לנו זאת היכולת של אדם להגיע לתוך המקום הממוגן - ואני לא אקרא לו ממ"ד ולא אקרא לו מקלט – ושהוא יצליח להיכנס אליו. אם עד עכשיו היה מדובר רק עד ההגעה, אנחנו מדברים עכשיו פנימה.
ישראל אבן זהב
אני יכול להסביר?
היו"ר אילן גילאון
כן. תסביר. זאת נקודה מסובכת.
ישראל אבן זהב
הפריסה של המקלטים או הממ"דים, שבעים סנטימטרים רוחב כשרוחב הפרוזדור הוא 85 סנטימטרים. במידות האלה לא ניתן להיכנס עם כיסא גלגלים לא לממ"ד ולא למקלט.
שמואל חיימוביץ'
בדרך כל הגישה היא בתשעים מעלות.
ישראל אבן זהב
הגישה היא בתשעים מעלות. אתה נוסע לאורך הקיר, מגיע לדלת, פותח את הדלת, צריך להסתובב ולהיכנס פנימה. כאשר מידת הדלת תשעים ורוחב הפרוזדור 85, לפי התקנות של הג"א זה רוחב דלת פלוס 15 סנטימטרים, אתה לא יכול לבצע את זה.
היו"ר אילן גילאון
זה אמפירי מה שאתה אומר? זה בדוק?
ישראל אבן זהב
בדוק. בדקנו גם בכנסת ואייל ראה את זה. דלת שמונים סנטימטרים לממ"ד, אם נלך לפי התקנות של הג"א, אני צריך פרוזדור ברוחב 95 סנטימטרים וגם לא הולך. אם זה יהיה פרוזדור ברוחב של 1.10 מטר לפחות ודלת שמונים סנטימטרים, שזאת דלת תקנית, יש לה תו תקן, רוב האנשים יוכלו להיכנס לממ"ד גם עם כיסא גלגלים.
ערן טמיר
אתה מדבר על ממ"דים בתוך בית מגורים?
ישראל אבן זהב
גם.
מיכאל וואטנמאכר
ישראל, אתה מבלבל. הסעיף הזה לא קשור למה שאתה אומר.
ישראל אבן זהב
כשהפרוזדור ברוחב 1.10 מטר והדלת תהיה שמונים סנטימטרים, רוב האנשים יוכלו להיכנס לממ"ד גם עם כיסא גלגלים.
היו"ר אילן גילאון
האם אפשר בפחות מזה?
ישראל אבן זהב
לא.
היו"ר אילן גילאון
אם יש לך 1.10 מטר ושבעים, גם זה אפשרי?
ישראל אבן זהב
לא.
ערן טמיר
הסעיף הזה לא עוסק בממ"דים. אולי נדבר על ממ"דים ואחר כך נקרא?
מיכאל וואטנמאכר
אנחנו מעט מבלבלים ואני מבקש לעשות סדר. מבחינה משפטית, כל פתרונות המיגון שלנו נקראים מקלטים אבל לצורך הדיון שלנו, בוא נפריד אותם לשני סוגים. יש את מה שנקרא מקלט ומה שנקרא מרחב מוגן. הסעיפים הראשונים של התקנות מתייחסים לפרק של מקלטים. כלומר, אותם יצורים עתיקים שנמצאים בתחתית המבנים עם הדלתות הגדולות וכך הלאה. יש חמישה, שישה, שבעה סוגים של מקלטים שלצורך העניין, אם אתם קוראים את מה שכתבנו כאן בהצעה, זה בעצם מתייחס לכל סוגי המקלטים למעט סוג אחד, א(1). א(1) הוא מקלט שהוא מקלט קטן שנמצא בתוך הדירה, משרת משפחה אחת בלבד. אני מדגיש, מקלט שמשרת משפחה אחת. לכן לצורך הדיון שלנו א(1) שווה ערך לממ"ד.

מקלט מסוג א(1) שכאן הפרדנו אותו, הוא מקלט בשטח של ארבעה מטרים מרובעים. כלומר, זה משהו שבנו עד 1992.
היו"ר אילן גילאון
זה לבתי קרקע, לבתים פרטיים.
מיכאל וואטנמאכר
לבתי קרקע. בדיוק. אלה מקלטים שנמצאו גם בעבר בתוך בתי קרקע והכניסה הייתה מתוך הדירה או מחוץ לדירה. זה פחות משנה. שאר המקלטים באשר הם, חוץ מ-א(1), דלת הכניסה שלהם היא 91 סנטימטרים. כלומר, מראש אנחנו עוברים את הבקשה של הנגישות.
היו"ר אילן גילאון
זה המקלט הקלאסי של הבניין למטה.
מיכאל וואטנמאכר
זה המקלט הקלאסי של הבניין למטה. זה המקלט שמשרת שתי משפחות ומעלה. לכן הסעיף הזה, סעיף 3 לצורך העניין בתקנות, נותן את המענה המלא לכל הבקשות שבעצם הועלו למעט אותו ויכוח שנחזור אליו בהמשך עת נדבר על ממ"דים. את א(1) אנחנו רואים כממ"ד.
קריאה
מה עם המסדרון?
מיכאל וואטנמאכר
אני לא זוכר בעל פה. אם אני לא טועה, בדלת 91 – כן, בטוח – המסדרון המינימלי הוא 1.10 מטר.
היו"ר אילן גילאון
יכול להיות הפרש מפלסי?
ישראל אבן זהב
יש.
מיכאל וואטנמאכר
ההפרש המפלסי הוא בהמשך. טיפלנו בזה. כלומר, לצורך העניין, הסעיף הספציפי הזה נותן את המענה המלא למה שהתבקשנו.
מיכל שיק הר-טוב
זאת אומרת שאין בעיה במקלטים.
מיכאל וואטנמאכר
נכון.
מיכל שיק הר-טוב
איפה הסעיף שמפנה ל-91 סנטימטרים?
מיכאל וואטנמאכר
סעיף 34 לתקנות העיקריות.
היו"ר אילן גילאון
בעצם הבעיה נותרה במקלט התוך דירתי.
ערן טמיר
המחלוקת היא לגבי הממ"דים שנמצאים בתוך דירת מגורים. זאת כרגע המחלוקת.
שמואל חיימוביץ'
השאלה האם יש לנו דיון על זה או אין. האם זה מטופל בתקנות האלה או לא.
היו"ר אילן גילאון
לפי הבנתי, כן.
שמואל חיימוביץ'
אני לא רואה כאן סעיף לכך. התשובה היא חיובית והם צריכים להביא סעיף עם הצעה קונקרטית לגבי המצב הזה.
ערן טמיר
זה לא כאן.
היו"ר אילן גילאון
נתקדם.
שמואל חיימוביץ'
צריכה להיות הצעה לעשות תיקון שם.
היו"ר אילן גילאון
נגיע לגשר, נעבור אותו. עכשיו ברור לי לגמרי שהבעיה היא בתוך הדירה ולא משהו אחר.
מיקי רוזנטל
איפה אני מוצא פתרון? באיזה תקנה?
שמואל חיימוביץ'
אני מיד אמצא.
אייל לב ארי
1. ביטול תקנה 26

תקנה 26 לתקנות העיקריות – בטלה.

2. תיקון תקנה 34

בתקנה 34 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ד) יבוא:

"(ד) מפלס סף דלת ההדף יהיה בגובה 6 סנטימטרים מפני החיפוי הסופי של הרצפה בצד של כיון פתיחת הדלת, אך תותר סטייה מרבית של חצי סנטימטר כלפי מעלה. בצדו השני של מפתן הדלת יהיה מפלס פני החיפוי הסופי של הרצפה במפלס סף דלת ההדף.

(ד1) לדלת ההדף יותקן סף פריק או מתקפל לפי דרישות ת"י 1918 חלק 3.1, בסעיף 2.2.4 הדן בסף שגובהו עד 6 סנטימטרים".
מיכל שיק הר-טוב
בעיקרון, לגבי השישה סנטימטרים. אני מבינה שיש כאן אילוצים של איטום הדלת. אני לא אשת מקצוע, אני לא מהנדסת ואני לא יודעת אבל שישה סנטימטרים זה גבוה והשאלה אם אפשר פחות משישה סנטימטרים ואם בחנתם את זה עם מהנדסים נוספים ואם בחנתם את זה בשטח.
מיכאל וואטנמאכר
את התשובה הכי מוסמכת את יכולה לקבל ממכון התקנים כגוף שמאשר את המסגרות אבל אני אמסור את רוח הדברים. בסוף, כשמפתחים את המסגרות, יש אילוצים של יצור ושל תפקוד הדלתות. דלת מקלט מעצם משקלה, מידותיה וזה שהיא צריכה לאפשר גם את האטימות של המקלט, כלומר, היא צריכה איזשהו מרחב בשביל גומיית איטום וכך הלאה - - -
היו"ר אילן גילאון
זה ברור. הבעיה איך השיפוע.
מיכאל וואטנמאכר
זה אוטומטית גוזר את המרווח של שישה סנטימטרים בין המפלסים שמחוץ למקלט לאלה שבתוך המקלט. כלומר, אני חייב את המדרגה הזאת כדי לייצר את הדלת שתיתן לי את כל הדרישות הפונקציונאליות שלה.
היו"ר אילן גילאון
אתה בונה על זה שיפוע.
מיכאל וואטנמאכר
בדיוק. זה לא שיפוע אלא סף פריק.
היו"ר אילן גילאון
אני יכול לעלות עם גלגל בלי להתהפך.
מיכאל וואטנמאכר
כן.
שמואל חיימוביץ'
מפלס מדורג שמוגדר בתקן כדבר שהוא קביל כדרך נגישה.
מיכל שיק הר-טוב
אנחנו מדברים על רמפה.
שמואל חיימוביץ'
סף מדורג.
היו"ר אילן גילאון
זה המשקוף והמשקוף מוגבה מן הטעמים שהוא הסביר. מה שאותך מעניין זה להגיע בצורה חלקה פנימה מכאן לשם וגם לצאת החוצה.
מיכל שיק הר-טוב
יש אפשרות לקבוע שיהיה איזשהו התקן. איפה זה נמצא הסף הפריק הזה?
שמואל חיימוביץ'
הוא מותקן בפועל. הוא מותקן באופן קבע.
היו"ר אילן גילאון
הוא שיפוע קבוע.
מיכאל וואטנמאכר
הוא פריק רק בשעות חירום. כאשר נכנסת פנימה, צריך לפרק את הסף כדי לסגור את הדלת.
היו"ר אילן גילאון
מיכל, תסתכלי על מגרש החניה במעברים הכחולים בכנסת. זה דומה לדבר הזה.
מיכל שיק הר-טוב
השאלה מה קורה בשעת חרום.
היו"ר אילן גילאון
הוא שם כל הזמן, בשעת חרום ולא בשעת חרום.
ישראל אבן זהב
לפני שסוגרים את הדלת, מוציאים את הסף כי אחרת אי אפשר לסגור את הדלת.
אייל לב ארי
ראובן ביקש שבסף הפריק יהיה ניגוד חזותי בגוון הרצפה שלידו.
היו"ר אילן גילאון
בסדר. יש בעיה?
מיכאל וואטנמאכר
לא. אין.
אייל לב ארי
1. תיקון תקנה 50

בתקנה 50 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג) מפלס סף דלת הגז יהיה בגובה 6 סנטימטרים מפני החיפוי הסופי של הרצפה בצד של כיוון פתיחת הדלת, אך תותר סטייה מרבית של חצי סנטימטר כלפי מעלה. בצדו השני של מפתן הדלת מפלס פני החיפוי הסופי של הרצפה יהיה במפלס סף דלת הגז.

(ג1) לדלת הגז יותקן סף פריק או מתקפל לפי דרישות ת"י 1918 חלק 3.1, בסעיף 2.2.4 הדן בסף שגובהו עד 6 סנטימטרים.

נוסיף כאן גם את הניגוד החזותי אותו הוספנו קודם.
ישראל אבן זהב
זה לא דלת הדף?
מיכאל וואטנמאכר
לא. דלת גז בתוך המקלטים. במידור של המקלטים בפנים, מפרידים את זה למדורים ומתקינים דלתות גז. אלה מושגים שקיימים בתקן.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו לא עוסקים בבטיחות אלא בנגישות.
שמואל חיימוביץ'
גם כאן צריך להיות סף.
אייל לב ארי
זה נמצא ב-(ג1).

1. תיקון תקניה 105

בתקנה 105 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א) בראשה יבוא "בכל מקלט, מלבד מקלט מסוג א-1, יותקן תא בית כיסא אחד נגיש שיתקיימו בו הוראות סעיף 2.11 בת"י 1918 חלק 3.1". ואחרי "כל תא בית כיסא" יבוא "בנוסף שאינו תא בית כיסא נגיש".
אמיר הלר
יש לי שתי הערות, אם אפשר.
היו"ר אילן גילאון
בבקשה.
אמיר הלר
ההערה הראשונה, הערת נוסח. בנוסח כתוב "בכל מקלט מלבד מקלט מסוג א-1" והמילה "מלבד", כשהיא לחיוב, היא "בנוסף". אם רוצים להוציא, צריך לכתוב למעט ולא מלבד.
היו"ר אילן גילאון
נכון. למעט.
אמיר הלר
לגבי הסעיף הקודם שהוקרא לגבי הסף הפריק. הכוונה של פיקוד העורף, כפי שאני מבין מהם, שזה באמת יהיה למקלטים ולא לממ"דים. כמו שהוחרג כאן מקלט מסוג א-1, שזה יוחרג גם שם. אם באמת זאת הכוונה, צריך לכתוב את זה גם כאן. אחרת ארבעים אלף דירות בישראל, אין להם את זה.
ערן טמיר
הסעיף הזה לא חל על ממ"דים.
מיקי רוזנטל
זה מקלט א-1. אפילו אני כבר הבנתי. זה מקלט בתוך בית בקומת קרקע. זה לא ממ"ד.
מיכל שיק הר-טוב
בשירותים הנגישים יש התייחסות לשטח תמרון?
שמואל חיימוביץ'
מה זה בית שימוש נגיש?
מיכל שיק הר-טוב
לא יודעת. אני רוצה לדעת שזה גם כתוב.
שמואל חיימוביץ'
מה כתוב כאן? זה שולח אותך לתקן 3.1.
היו"ר אילן גילאון
יש תקן לשירותים נגישים.
אייל לב ארי
יש סיכום לפיו התא הראשון מכלל התאים שנדרשים בתקנות יהיה נגיש, כך שיהיה לנו לפחות תא נגיש אחד. בתקנה 118 תתווסף תקנת משנה נוספת בה ייקבע שבתאי שירותים כימיים יהיו מאחזי יד כמו בשירותים נגישים.
שמואל חיימוביץ'
לא המתרומם.
אייל לב ארי
כן. הקבוע.
עידו, אם סיכמנו שזה חל גם על מוסדות חינוך, אלה תקנות נפרדות.
מיכאל וואטנמאכר
הבעייתיות המשפטית של התקנות שהן מפנות בדרך כלל אחת לשנייה. אם נתקן ב-188, נצטרך לוודא שהפרקים הבאים מפנים לסעיף הזה ונתקן בהתאם. מבחינתנו מוסכם שבכל מקום שיש שירותים כימיים, יהיה מאחז יד קבוע.
ישראל אבן זהב
מאחזי. לא מאחז. שניים.
שמואל חיימוביץ'
תלוי, כי זה יכול להיות L.
ישראל אבן זהב
יש כאלה שמשתמשים ביד ימין ויש כאלה שמשתמשים ביד שמאל.
מיכאל וואטנמאכר
איך אני אתקין שני מאחזי יד? על מה?
ישראל אבן זהב
תתקין אחד על הקיר ואחד ליד. לא יודע.
מיכאל וואטנמאכר
אין איפה להתקין.
היו"ר אילן גילאון
מה קובע התקן? התקן קובע מאחזי יד או מאחז?
שמואל חיימוביץ'
מה שקובע לגבי תא של בית שימוש נגיש, יש שם מצב של מוט אנכי, מוט אופקי פלוס מוט מתקפל. כאן מדובר רק על המוט האנכי והאופקי שהם קבועים וברגע אתה עושה את זה מחובר, זה אחד. אם אתה עושה שניים בנפרד שנותנים את אותו פתרון, זה שניים.
ישראל אבן זהב
אני חושב שצריך להיות משני הצדדים.
שמואל חיימוביץ'
אין לך קיר בצד שני.
ישראל אבן זהב
אז תעשה מתקפל.
מיכאל וואטנמאכר
אין על מה. אתם צריכים להבין שמדובר על שירותים כימיים. שירותים כימיים זה משהו שלא מותקן באופן קבע וגם בתכניות וגם בקבלת מבנה לטופס 4, כל מה שאנחנו דורשים מהקבלן בפועל זה התקנה של איזשהו פרגוד שנראה שבאמת הוא סימן את המקום, סימון בשירות ועכשיו נוסיף גם את הדרישה של המאחז. מעבר לזה, השירותים לא קיימים שם בפועל אלא הם מאוחסנים, הווילון מאוחסן, כלומר, תחשבו שכאן בפינה – בהמשך יש כאן חדר דיונים אחד שמשמש גם מרחב מוגן, נבנה במתכונת מרחב מוגן – תחשבו שבחדר כזה עכשיו יש לי איזשהו מאחז שנפתח לתוך חלל החדר.
ישראל אבן זהב
על הקיר יש לך מאחז יד שהוא קבוע?
מיכאל וואטנמאכר
כן.
ישראל אבן זהב
אז יהיה עוד אחד מתרומם. מה הבעיה?
מיכאל וואטנמאכר
בתוך חדר ישיבות למשל?
ישראל אבן זהב
כן. אם אתה עושה מאחז קבוע על הקיר, אז יהיה אחד מתרומם.
היו"ר אילן גילאון
אפשר לחיות עם זה?
מיכאל וואטנמאכר
פחות טוב, אבל אפשר.
היו"ר אילן גילאון
במקלט לא חיים טוב. יש דברים שאסור לוותר עליהם ולכן אני שואל אם אפשר לוותר על הדבר הזה.
יהודה דורון
מה תפקידו של מאחז היד? אם הוא נכה באותו יד ושמת בצד שמאל, הוא לא יכול לתפוס עם היד המשותקת.
שמואל חיימוביץ'
אפשר לסובב את האסלה הכימית שהיא לא קבועה.
מיקי רוזנטל
אתם ראיתם פעם מה זאת אסלה כימית?
יהודה דורון
אתם מדברים על אנשים מוגבלים.
מיקי רוזנטל
אסלה כימית זה בסך הכול דלי.
היו"ר אילן גילאון
לא.
מיקי רוזנטל
אל תגיד לי לא. תאמין לי שכן.
היו"ר אילן גילאון
מאחז אחד.
אייל לב ארי
1. תיקון תקנה 116

בתקנה 116 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(א1) אחד הכיורים יהיה נגיש לאדם עם מוגבלות ויתקיימו בו הוראות סעיף 2.11.7.2 בת"י 1918 חלק 3.1 ובלבד שידית הברז תהיה מסוג מנוף".
ישראל אבן זהב
למה לא פתיחה אוטומטית של ברז כמו של ברזים חשמליים?
שמואל חיימוביץ'
נגמרת הסוללה וכשצריך, בסוף זה לא עובד.
היו"ר אילן גילאון
אתה מדבר על ברז עם עינית?
ישראל אבן זהב
כן. אתה מקרב את הידיים, המים זורמים.
שמואל חיימוביץ'
אפילו בתקן לא דיברנו על זה כעל דרישה. ברז ידית שאפשר לפתוח גם בלי אצבעות.
מיכאל וואטנמאכר
צריך לזכור שמקלט, בסוף אנשים עלולים להימצא בו כשאין חשמל, יש תאורת חרום ויש שלטים זוהרים, אבל לא יהיו מים.
ישראל אבן זהב
תמיד יש ידית בברז.
היו"ר אילן גילאון
אותי מעניין הביטחון, אפילו יותר מזה שאנשים שוטפים את הידיים. אם אני יכול לאפשר את המקסימום, אני רוצה. אני רוצה אנשים בפנים כשהם צריכים להיות בפנים.
אייל לב ארי
אפשר להוריד את ה"בלבד שידית הברז" ולכתוב שידית הברז תהיה מסוג מנוף.

1. תיקון תקניה 124
בתקנה 124(א)(3) לתקנות העיקריות, במקום "שלא יפחת מ-1.40 מטר מפני הרצפה" יבוא "לפי הוראות פרט 8.222 לחלק ח'1".
ישראל אבן זהב
מה אומרת התקנה? מה זה תקנה 124?
ערן טמיר
בתי תקע ומסכי הזרם יעמדו בדרישות.
ישראל אבן זהב
זה לא נגיש.
שמואל חיימוביץ'
מורידים את זה. אתה לא רואה?
אייל לב ארי
יבוא לפי הוראות פרט 8.222 לחלק ח'1. יעמדו בדרישות ת"י 1918 חלק 1. אמצעי הפעלה המיועדים לשימוש. 8.222 מדבר על מיקומם של אמצעי הפעלה שמיועדים לשימוש הציבור כגון מפסקים, כפתורים, לחצנים ומתגים שנדרשים לעמוד בדרישות התקן של הנגישות מבחינת גישה וגובה.
ישראל אבן זהב
זה עד 1.20 מטר.
אייל לב ארי
1. תיקון תקנה 159

בתקנה 159(ה) לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה ב"תותקן משענת יד" יבוא "יותקנו בתי אחיזה לפי תקנות התכנון".
ישראל אבן זהב
מה עם התקן? תקן 1918. בתקן חלק 2.
שמואל חיימוביץ'
השאלה אם משתמשים בפרק הזה של המילוט בתקנות.
ישראל אבן זהב
אנחנו התייחסנו לתקן.
מיכאל וואטנמאכר
בדיון דיברנו על כך שאנחנו מפנים לתקנות התכנון ואתם תגידו באיזה מקום בתקנות התכנון להפנות.
אייל לב ארי
על המילוט דיברנו בפרג ג', אם אני זוכר נכון.
שמואל חיימוביץ'
כן. פרק ג' דן על דרישות המילוט אבל בנוסף לזה אצלנו יש הפניה לנושא של בתי אחיזה ולגבי סימני אזהרה.
היו"ר אילן גילאון
הבנו. תפנה לתקן.
אייל לב ארי
בסדר.
שמואל חיימוביץ'
גם ל-ח'1.
היו"ר אילן גילאון
גם ל-ח'1.
אייל לב ארי
גם ל-ח'1, סימני האזהרה.

1. תיקון תקנה 178

בתקנה 178 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב) בסופה יבוא "ויחולו הוראות פרט 8.58 לחלק ח'1".

2. תחילה ותחולה

תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) והן יחולו על בקשה להיתר שאושרה מיום התחילה ואילך ועל בניין שהיתר לבנייתו וחודש לאחר יום התחילה.
מיכל שיק הר-טוב
יש פה בעיה משפטית. אנחנו בעצם אומרים שהתקנות האלה יחולו מעתה ואילך. זאת אומרת, כל מבנה שעכשיו בונים ובונים מקלט, הוא צריך להיות לפי הפרמטרים שקבענו כאן. מבחינה משפטית יש מבנים מ-2009 ועד היום שאנחנו בתקנות מקום קיים קבענו שכל המבנים שנבנו לפני 2009, יש שם חלק שצריך שתהיה דרך נגישה למקלט. בעצם יש כאן חוסר בין 2009 עד היום. לפחות את המבנים מ-2009 ועד היום, נפנה לתקנות מקום קיים.
שמואל חיימוביץ'
זה לא מדויק.
אייל לב ארי
תקנות מקום קיים הן עד הכניסה למקלט.
מיכל שיק הר-טוב
חלק ח'1 לא קובע כלום על מקלטים.
שמואל חיימוביץ'
מקום שאושר לכאורה, מקום שיש לו מורשה נגישות שמלווה פרויקט, קשה לי להאמין שהוא אישר מקלט לא נגיש בבניין כשהייתה דרישה שהוא יהיה נגיש. אני מדבר כרגע על מבנה חדש.
מיכל שיק הר-טוב
מ-2009 הסעיף הזה של תקנות מקום קיים חל בכל המבנים החדשים?
שמואל חיימוביץ'
לא תקנות מקום קיים. אני מדבר על תקנות מקום חדש.
מיכל שיק הר-טוב
הסעיף שכתוב לגבי מקום קיים, חל?
שמואל חיימוביץ'
מקום חדש.
היו"ר אילן גילאון
תקנות מקום חדש זה קל וחומר.
שמואל חיימוביץ'
אני אומר יותר מזה.
מיכאל וואטנמאכר
אני רוצה לעזור לך להרגיע את מיכל. אני רוצה לומר שב-2003, לפני חקיקת החוק, עדכנו את התקנות שלנו בכך שכל המבנים הציבוריים נגישים. כלומר, העדכונים שיש כאן, אם שמתם לב, בסך הכול מדברים באמת על מקלטים וגם על חלק יחסית קטן שלהם, ומאז 2003 כל המרחבים המוגנים מוסדיים, מרחבים מוגנים קומתיים, מקלטים שמשרתים מבני ציבור, מקלטים שמשרתים מבני מגורים יותר משתי דירות, יש להם רוחב מעבר של 1.30 מטר ויש להם דלתות ברוחב של 85 סנטימטרים.
מיכל שיק הר-טוב
יש דרך נגישה אליהם?
מיכאל וואטנמאכר
כן. דרך נגישה בהיבט שלנו. נתיב נגיש. כלומר, אזור שאנחנו אחראים עליו הוא נגיש. אזור שהוא מעבר לדברים שאנחנו אחראיים, אנחנו לא אחראיים.
שמואל חיימוביץ'
זה מתחבר לתקנות מ-2009.
מיכל שיק הר-טוב
אני לא אשת מקצוע, אבל אני כן אשת משפט. יכול להיווצר כאן מצב אבסורדי שמבנים מ-2009 ומטה, יצטרכו לעמוד בתקנות מקום קיים ומבנים מ-2009 והלאה, שהם יותר חדשים, לא מקיימים את זה.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו מדברים במקרה הזה בחדר הכניסה. לא כל התקנות האחרות שקשורות לבניין קיים. לכן אני לא רואה איך יכולה להיווצר כאן בעיה.
מיכל שיק הר-טוב
השאלה השנייה. אתם אומרים שמבנים חדשים מ-2009 גם כך הם נגישים.
שמואל חיימוביץ'
מ-2003.
מיכל שיק הר-טוב
למה לא להחיל את התקנות?
שמואל חיימוביץ'
הם נגישים אבל לא בגלל שאין תקנה מתאימה לזה.
ערן טמיר
מה ששמואל אומר, צריך לחבר כאן בין שני הדברים. מה שמיכאל אמר זה שהם כבר הכניסו הוראות לעניין הנגישות של מקלטים במבנים ציבוריים עוד מ-2003. את מוזמנת לבדוק את זה.
מיכל שיק הר-טוב
למה קבענו תקנות מקום קיים?
שמואל חיימוביץ'
זה דן הרבה אחורה.
ערן טמיר
בנוסף לזה יש לך בכל בניין שהוא מאז 2009, ב-ח'1 כתוב במפורש שהדרך הנגישה צריכה להוביל לכל מקום אליו יכול להגיע הציבור. זה כולל גם את המרחבים המוגנים.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה. הסבר ממצה.
מיכל שיק הר-טוב
למה לא נחיל את התקנות האלה גם על מבנים מ-2009 והלאה?
ערן טמיר
הן חלות.
מיכל שיק הר-טוב
לא. כאן זה לא נאמר. מה אומר סעיף 12?
ערן טמיר
הוא מדבר על התוספת הזאת. על המקלטים צמודי הקרקע הוסיפו כאן ועכשיו אנחנו מדברים על הנושא של הממ"ד.
מיכל שיק הר-טוב
לפני הממ"ד. מה שדיברנו עכשיו, כל המידות האלה עליהם דיברנו.
ערן טמיר
מקלטים. מקלטים צמודי קרקע או תת קרקעיים. רוב התיקונים החדשים כאן – אני מסביר את מה שאמר מיכאל – הם תיקונים בעיקר, רובם, לא כולם, על מקלטים תת קרקעיים או צמודי קרקע שממילא לא בונים אותם.
היו"ר אילן גילאון
אתם מתחילים לשגע אותנו. את שאלת על בין 2009 עד היום. יש לך הוראת מעבר.
שמואל חיימוביץ'
עכשיו מגיעים לדבר העיקרי.
היו"ר אילן גילאון
עוד לא. יש לנו כאן איזו שורה.
אייל לב ארי
1. הוראת מעבר
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתוקף תכנית שאושרה לפני יום התחילה ואולם רשאית רשות מוסמכת, לבקשת מגיש תכנית שאושרה, לאשר במקום תכנית כאמור, תכנית שתהיה כולה לפי תקנות אלה.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה.

אני רוצה שיטת עבודה אחרת. רק בנושא המחלוקת. קודם כל נאשר את כל מה שאין לגביו מחלוקת.
ערן טמיר
הנושא של המחלוקת הוא בתקנות שאנחנו עכשיו עוזבים אותן.
אייל לב ארי
יש עוד הערות של ראובן בנושא של סימון ושילוט. במקלט ובדרך אליו יעמדו המכשולים בהוראות סעיף 2.9 לחלק ח'1.
היו"ר אילן גילאון
היות שמיכאל קיבל את הראשון, הוא יכול לקבל גם את זה. אפשר להוסיף את זה. זה הכול עניין של צבע נוגד.
אייל לב ארי
לא. זה יותר מהצבע הנוגד. זה הנושא של עניין המכשולים שיעמדו בהוראות סעיף 2.9.
מיכאל וואטנמאכר
התקנות שלנו בהגדרת נתיב גישה ודרך גישה, זאת דרך ללא מכשולים. זה כבר נאמר בהגדרה.
אייל לב ארי
פינות קירות שבולטים לנתיב ההליכה והשהייה.
מיכאל וואטנמאכר
תסתכל בסעיף 1, הגדרות.
היו"ר אילן גילאון
מה שהוסכם, הוסכם. אני מבין שהמחלוקת המרכזית היא בין שבעים לשמונים.
שמואל חיימוביץ'
לא. זה מתחיל מזה שאין כאן כלל התייחסות לחלק שמדבר על נגישות לממ"דים.
היו"ר אילן גילאון
שהם לא רוצים להתייחס לממ"ד.

אנחנו אובססיביים בעניין הזה. תגידו לשר.
שמואל חיימוביץ'
הנגישות תתאפשר לממ"ד בדירה בשני תנאים. ראשית, רוחב לפחות של שמונים של הדלת, ובמצטבר רוחב פרוזדור, אם ניגשים לדלת בתשעים מעלות, יחד עם רוחב הפתח, יהיה לפחות 210. זה אומר שהפרוזדור בשגרה אמור להיות 130 אלא אם כן הדלת היא מול הפרוזדור. כלומר, נכנסים ישירות לתוך הממ"ד.
ישראל אבן זהב
אז לכמה אפשר להקטין?
שמואל חיימוביץ'
אנחנו לא מדברים על להקטין.
היו"ר אילן גילאון
אתם סופרים את הדלת עם הקיר?
שמואל חיימוביץ'
אם הכניסה ישרה, רוחב הדלת היא תשעים, הפתח עצמו הוא שמונים. הדרישות של התוספות ליד הדלת, בגלל צירים ובגלל הבריח, ממילא יגדילו קצת את רוחב המעבר. אפשר לחיות עם זה.
היו"ר אילן גילאון
תשעים-שמונים, זה מספק אותך?
שמואל חיימוביץ'
אם זה ישר, אבל אם יש סיבוב, פנייה, אנחנו חוזרים למה שהגדרנו עד היום בתקנות האחרות. במקום חדש אמרנו שמונים פלוס 130 או אפשרויות גם להרחיב דלת ולהצר פרוזדור, מה שלא כל כך ריאלי כאן. לכן כל פעם צריך להגיע ל-210. אני אומר שצריך לעמוד בסטנדרטים של תקנות שאושרו כדי לאפשר את הנגישות לממ"דים האלה.
ישראל אבן זהב
לממ"דים הביתיים.
היו"ר אילן גילאון
אני רוצה להבין שאני מבין. קודם כל, אתם חייבים להתייחס לדבר הזה. זה בתחום אחריותכם. מה זה מחייב את הבונים, אני מניח שיש לזה גם השלכות כספיות.
שי יודקביץ
יש הנגשה ששמוליק לא הזכיר.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו לא רוצים הנגשה פרטנית. אנחנו רוצים לקבוע תקן כמו כל תקן בנייה.
שמואל חיימוביץ'
מאחר ומדובר בבטון, כל שינוי הוא סיפור.
היו"ר אילן גילאון
אני מבקש, אל תעירו לי הערות שהן כלכליות או תקציביות. זה לא המקום. אני צריך להגיע למטרה אותה הגדרתי שהיא מידתית לחלוטין.
שי יודקביץ
לגבי נגישות חדרים אחרים בדירה, הנגישות למטבח, הנגישות לחדר אמבטיה.
היו"ר אילן גילאון
כאן מדובר על חיים ומוות.
שי יודקביץ
חוק התכנון והבנייה ותקנותיו מסדירים.
היו"ר אילן גילאון
איך אתה משווה בכלל? אמבטיה זה מקום שבן אדם יכול לחיות או למות?
קריאה
לא נכנסים לאמבטיה עם כיסא ממונע? לא נכנסים לחדרים?
היו"ר אילן גילאון
גם אם כן, זה לא מענייננו.
שי יודקביץ
אני לא אומר שלילית אלא אני פשוט שואל שאלה אינפורמטיבית.
היו"ר אילן גילאון
אמרתי שבניגוד להרבה מאוד דברים אחרים שהם בתחום הפרטי, כאן מדובר על אחריות כוללת גם כאשר היא נמצאת בתוך המרחב הפרטי וזה צריך להיות ברור.
שמואל חיימוביץ'
יש כאן שני מרכיבים. האחד הוא הנושא של הצורך לספק הגנה והדבר השני הוא שהדברים הם מאוד מאוד קשיחים. זה מבטון ולעשות שינוי בזה, זה לא דבר כל כך פשוט אלא זה דבר עד כדי בלתי אפשרי. להזיז קיר הדף, יכול להיות שזה לא תקין.
היו"ר אילן גילאון
כולם כאן מבינים מה ההבדל.
נתן חילו
היה על זה דיון באוגוסט ונתבקשנו לתת הסבר או נייר או עמדה. שלחנו את העמדה לוועדה ואם לוועדה אין אותה, אני אתן אותה שוב. מדובר בחוות דעת משפטית.
היו"ר אילן גילאון
למה זה מתייחס?
נתן חילו
אם הולכים לדון על זה, למרות שאמרת שלא נדון בנושאים כלכליים, זה מוסיף.
עו"ד מיכל שיק הר-טוב
דנו בזה.
נתן חילו
אתה מוסיף שני מטרים מרובעים לדירה וזה הרבה כסף. הנושא הזה נוגע לדלתות ונוגע אולי לאחוז או שני אחוזים מהאנשים. השאלה אם זה מידתי או לא להתחיל לחייב.
היו"ר אילן גילאון
מה זה נקרא מוסיף? זה חלק משטח הדירה. זה לא מוסיף שום דבר. בית שהיה צריך להיות מאה מטרים, אתה מוסיף לו שני מטרים והוא עכשיו 102 מטרים?
שמואל חיימוביץ'
לא. בתוך המאה מטרים הוא בונה את החדר.
היו"ר אילן גילאון
לפי דעתם, מה העלות?
נתן חילו
עלות מטר מרובע בתל אביב, עשרים אלף שקלים.
שמואל חיימוביץ'
על התל אביבים אתה מרחם?
היו"ר אילן גילאון
אבל אתה לא מוסיף עוד שני מטרים.
שמואל חיימוביץ'
הוא מוריד קצת משטח הסלון, קצת מהחדר הזה וקצת מהמטבח.
היו"ר אילן גילאון
השינוי הוא פנימי לחלוטין ולא חיצוני.
שמואל חיימוביץ'
אלה לא שני מטרים אלא זה מטר עד מטר וחצי.
היו"ר אילן גילאון
מה לדעתך העלות? תעשה לנו עלות ממוצעת. אל תיקח לי את בבלי ולא את צהלה ולא את כפר שמריהו.
נתן חילו
זה עולה כסף וזה עולה כמה אלפי שקלים.
ישראל אבן זהב
לא בכל מקום אנחנו צריכים לשים קיר מגן מול הכניסה לממ"ד. בתכנון מסוים או בחלק גדול מהתכנונים לא צריך שום קיר מגן אלא יכול להיות בתוך הול כניסה כשיש כניסה למספר חדרים.
שמואל חיימוביץ'
שם אין לנו בעיה ולכן למה צריך לציין את זה?
ישראל אבן זהב
שם אין בעיה. לפי הדברים ששומעים, בכל דירה יש תוספות וזה לא נכון.
היו"ר אילן גילאון
במה שאני כותב כאן, אני לוקח את זה לכל תוספת.
ישראל אבן זהב
בחלק גדול מהמקומות אין שום צורך בתוספת.
יהודה דורון
העלות גבוהה. לקחנו דירה, בניין גבוה שבנינו של שש קומות בנתניה.
ששון
אני גר בדירה הזאת.
יהודה דורון
ביקשנו דרך העירייה לאשר את הפתח של הדירה לדירת נכה. כל הדירה שלו מותאמת מה שהקבלן עשה, הוא התאים את כל הממ"דים וכל דלת עלתה לו עוד מאה שקלים.
ששון
בבניין שלי דרשתי את זה והוא אמר שהוא לא יעשה רק את הדלת שלי כך אלא הוא יעשה את הדלתות של כולם.
היו"ר אילן גילאון
אבל יכול להיות שיש לך כאן גם פרוזדור.
ששון
הפרוזדור הוא אותו פרוזדור לכולם.
היו"ר אילן גילאון
כמה הוא?
ששון
1.10 מטר.
היו"ר אילן גילאון
אני רוצה לחייב את המינימום שייבנה כי יכול להיות שמישהו יבנה לך פרוזדור אחר.
ששון
עדיף שיהיה כך לכל דירה.
היו"ר אילן גילאון
זה תקן בנייה. כמו שיש תקן בטיחות, יש תקן הגנה.
ששון
אם מתארח אדם קשיש אצל אותו אדם, הוא לא ייכנס אלא יישאר בחוץ?
היו"ר אילן גילאון
נקווה שכל החיים לא תשתמש בממ"ד כממ"ד.
שמואל חיימוביץ'
נתן, אני אדבר כאדריכל. לפי החישובים שלי, לכל היותר תצטרך להוריד שטחים שמצטברים יחד לכדי עד מטר וחצי משטחים אחרים בדירה כדי לעמוד בדרישה הזאת. כשעושים רוחב פרוזדור 1.30 מטר, אפשר לנצל אותו. הוא לא נשאר רק כמעבר.
היו"ר אילן גילאון
רשות הדיבור למיכאל. זה נושא המחלוקת. בכל השאר אין בעיה. מיכאל, כאן עולות שתי שאלות. האחת, אתם אמרתם שלא נכנסים לתוך התחום הזה ואני לא הבנתי למה. שנית, זה התקן שנדרש כאן באופן אוניברסלי כתקן בנייה. אתם צריכים לחייב את בוני הארץ או את האדם שבונה לעצמו לעמוד בתנאים ובכללים האלה.
מיכאל וואטנמאכר
ברשותך, אני לא אתייחס לסוגיה משפטית. אני לא משפטן כך שקשה לי להתייחס לזה. אני אתייחס לכמה אמירות שנאמרו כאן. ראשית, אנחנו כן ביצענו שמאות, אמנם ראשונית וכללית, אבל כן ביצענו אותה. אני ביקשתי מאייל, מהוועדה, בפגישה באוגוסט שתגדירו לנו מי הגוף המוסמך במדינה לתת את השמאות שהוועדה תסכים לקבל את השמאות הזאת כי אני מן הסתם סוג של אינטרסנט ואתם לא חייבים לקבל את מה שאני עשיתי. בשמאות שלנו, ויש הרבה היבטים לשמאות של שינוי תכנוני בדירה, זה לא רק שינוי של עשרה סנטימטרים בדלת ותוספת של מאה שקלים. זה בקטנה. יש לזה השלכות של שטחי שירות מול שטחים יקרים, יש לזה השלכות של תכנון מסדרון יותר גדול לכל פרוספריטי או איכות הדירות ובסוף בכל זה השמאים יודעים לעשות את ההערכה הנכונה. בשמאות שאנחנו עשינו, אנחנו הגענו בממוצע בין 20 ל-30 אלף שקלים תוספת ליחידת דיור ממוצעת במדינת ישראל. זאת השמאות שאנחנו עשינו.
שמואל חיימוביץ'
במגדלי אקירוב.
מיכאל וואטנמאכר
לא. אני מדבר על ממוצע במדינת ישראל. אני אשמח שהוועדה תגדיר מי הגוף המוסמך לעשות את השמאות.
שמואל חיימוביץ'
למה זה עניין לפיקוד העורף?
היו"ר אילן גילאון
לא יודע. הוא עשה עבודה.
מיכאל וואטנמאכר
עשיתי עבודה. אמרתי, אתם לא חייבים לקבל את זה. אני שם כאן נתון ותבדקו אותי.

הדבר השני – ובדיונים עם שמואל דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים – הבעיה של שבעים סנטימטרים היא גם בעיה שהיא רק בחלק מהממ"דים, כי לא בכולם יש קירות מגן, והיא גם לא לכל העגלות. יש עגלות מסוימות שבאמת לא נכנסות בפתח חור של שבעים סנטימטרים. מה האחוז הזה, אנחנו מבקשים כבר שנה לקבל ולדעת מה אחוז האנשים במדינת ישראל שיש להם עגלות שהן יותר גדולות מ-65-66 סנטימטרים.
שמואל חיימוביץ'
אבל אומרים לך שהבעיה היא הפנייה בתשעים מעלות ולא רק רוחב.
מיכאל וואטנמאכר
כולל הפנייה וכולל הכול.
היו"ר אילן גילאון
המשוואה הזאת אומרת שהדלת יותר קטנה, הפרוזדור צריך להיות יותר גדול כדי להסתובב.
מיכאל וואטנמאכר
אני אומר שאנחנו יכולים להגיד מה אחוז הממ"דים בדירות שנבנות במדינת ישראל בהן יש קיר מגן שדורש סיבוב בתשעים מעלות. אני אומר לכם בשליפה, בלי לבדוק את זה, שאנחנו מדברים על אחוזים שהם בסביבות ה-10-20 אחוזים. תורידו מזה את האחוזים שיש להם עגלות גדולות שלא מסוגלות להסתובב.
שמואל חיימוביץ'
אני רוצה להבין את האחוז הזה. רק לעשרה אחוזים יש קיר ממול?
מיכאל וואטנמאכר
שיש להם קיר ממול בתשעים מעלות שדורש את הסיבוב.
שמואל חיימוביץ'
רק עשרה אחוזים?
מיכאל וואטנמאכר
אמרתי שאני אומר את זה בשליפה, בלי לבדוק. זה בין עשרה לעשרים אחוזים.
היו"ר אילן גילאון
נניח. אם כן, למה לא לעשות את זה? דלת יותר קטנה, פרוזדור יותר גדול.
מיכאל וואטנמאכר
עוד משפט אחד. יש את הנוסחה הנורבגית. צר לי, אבל הנציבות כל פעם מדברת בשני קולות לגבי הנוסחה. הנוסחה הנורבגית היא ברורה וקיימת בתקן ואנחנו גם מקבלים אותה. A פלוס B שווה 2.10. לצורך העניין זה מקובל עלינו והכול בסדר. כאן אנחנו כבר שומעים שאומרים שיכולים לעשות דלת שמונים סנטימטר אבל למסדרון מספיק מטר. אז מה נכון?
שמואל חיימוביץ'
מי אמר את זה?
מיכאל וואטנמאכר
דבר אחרון שגם הוא נשמע עכשיו, שאת המסדרון הזה אפשר לנצל. חבר'ה, לפני עשר דקות ביקשתם דרך נגישה ללא מכשולים. מה זה אפשר לנצל את המסדרון?
עו"ד ערן טמיר
אדם באופן עצמאי בבית שלו יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה.
מיכאל וואטנמאכר
אז זה פתאום הופך להיות לא נגיש.
עו"ד ערן טמיר
אבל זאת החלטה של אדם. זה לא בזבוז של מטרים.
מיכאל וואטנמאכר
אנחנו מבינים את הבעיה, לחלוטין מבינים אותה.
היו"ר אילן גילאון
מיכאל, אתה לא יורד לפואנטה לגבי ההבדל בין דירה פרטית.
שמואל חיימוביץ'
זה גם לא עניינו.
היו"ר אילן גילאון
הוא מבין את זה. הרשות פשוט נתונה. אני רוצה לספר לך סיפור אוטוביוגרפי ותבין את העניין. כשאני בניתי את הבית שלי, בניתי אותו בגיל 26 ולא שמתי לב לשום דבר שכזה שהיום אני מאוד צריך אותו. אני רוצה אופציונאלית שהבן אדם, כאשר הוא יזדקק לעניין, הוא יוכל לפנות את כל הספרים שלו ולהגיע למקום שלו.
מיכאל וואטנמאכר
קיימנו פגישה אצל ראש מחלקת מיגון.
היו"ר אילן גילאון
למה הוא לא בא לכאן?
מיכאל וואטנמאכר
כי הוא בישיבת ועדה לא פחות חשובה מזו. בפגישה עם ישראל אמרנו שאכן יש בעיה ואנחנו מכירים בכך שיש בעיה. אנחנו חושבים שהפתרון הוא פתרון קצת שונה. לעשות הנגשה של ממ"ד בדירה קיימת במצב שאדם הופך להיות מוגבל במשך חייו והוא לא היה כזה עת קנה את הדירה, או אפילו בן אדם מוגבל שקנה דירה רגילה ורוצה להנגיש אותה, הוא מנגיש אותה. האמירות האלה שלא ניתן להנגיש ממ"ד, אלה אמירות חסרות שחר. יש לזה עלות יותר גבוהה מלהנגיש חדר רגיל. לכן אנחנו הצענו בפגישה עם ישראל ואמרנו שאנחנו עושים את הדברים האלה אולי בנושאים אחרים אבל בהחלט עושים את זה והמדינה עושה את זה. אם המדינה כמדינה חושבת שיש כאן באמת צורך להנגיש ולתת אפשרות של הנגשת ממ"דים, הנגשת ממ"ד עולה עשרים אלף שקלים, בהקצנה, אז המדינה תממן חלק מזה, את החלק היחסי.
היו"ר אילן גילאון
אל תדאג לזה. לצורך כך יש את שר האוצר שידאג לזה. אני לא רוצה לדאוג לזה. אני לא רוצה רק כשאני אזדקן אלא אני רוצה שבמקרה שהדודה שלי תגיע, אני אוכל להכניס אותה.
מיכאל וואטנמאכר
אבל לשירותים היא לא תוכל להיכנס.
עו"ד ערן טמיר
למה התפקיד שלך בכלל להיכנס לזה?
היו"ר אילן גילאון
בשירותים היא לא תמות, אבל בפצצה היא כן תמות.
מיכאל וואטנמאכר
אתה מדבר על שגרה, על יום יום, כאשר הדודה באה לבקר.
היו"ר אילן גילאון
אני מרגיש שהקטע הזה לא מוכן. אני רוצה שתעשה הקראה על כל השאר ועל זה אתם תחזרו ותכינו לנו עוד אופציות.
מיכל שיק הר-טוב
התקנות האלה חלות מעתה ואילך? אם זה מעתה ואילך, למה אנחנו מדברים על הנגשת ממ"ד קיים?
שמואל חיימוביץ'
הם רוצים שזה ימשיך לחול.
היו"ר אילן גילאון
הסוגיה שנקראת שבעים-שמונים, כך אני קורא לה, חוזרת אליכם לדיון כדי לתת לנו חלוקות. קחו בחשבון את כל מה שנאמר כאן.
יהודה דורון
יש כאן משהו לא ברור. יושב כאן פיקוד העורף. מה התפקיד שלכם? התפקיד שלכם הוא לדאוג שבשעת צרה תהיה לנו הגנה.
היו"ר אילן גילאון
זאת שאלה רטורית.
שמואל חיימוביץ'
נתן אמר כאן משהו ואני חושב שהוא צריך לחשוב עוד פעם על דבריו. אם הנתון הוא שרק ב-10 עד 15 אחוזים מהמקרים יש לנו בכלל בעיה עם רוחב הפרוזדור.
היו"ר אילן גילאון
מיכאל דיבר על זה. לא נתן.
שמואל חיימוביץ'
נתן דיבר על ההשלכה הכלכלית, כמה אובדן יש בגלל שלוקחים מטר וחצי עד שני מטרים לצורך העניין הזה. מסתבר שלא לוקחים ושרק ב-10 עד 15 אחוזים זה קורה, כך שהטענה הזאת נופלת.
היו"ר אילן גילאון
תודה. הדיון הבא באתו נושא יהיה רק בסוגיה הזאת. אתם חייבים למצוא איזשהו פתרון. מיכאל, אנחנו צוות מאוד מידתי. אנחנו לא מנסים לכפות את הנגישות ברמה שהיא תמאיס את הבעיה על הציבור. לנו חשוב מאוד שמה שעושים בבסיס הוא תמיד זול במקדם הרבה יותר גבוה מאשר אם עושים אותו לאחר מכן. הבעיה שלנו היום בהנגשה היא בעיקר בבניין קיים, שם העלות הגדולה.

תודה רבה לכם.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:50.>

קוד המקור של הנתונים