ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 15/01/2014

תיקונים בתקנון הבורסה: ניירות ערך זרים - הצעה לעיגון הכללים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו אי קיום מסחר בשל אירוע חברה

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
15/01/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 264>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ד בשבט התשע"ד (15 בינואר 2014), שעה 10:55
סדר היום
תיקונים בתקנון הבורסה: ניירות ערך זרים - הצעה לעיגון הכללים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו אי קיום מסחר בשל אירוע חברה
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
רוברט אילטוב
קארין אלהרר
מיכל בירן
גילה גמליאל
בועז טופורובסקי
ראובן ריבלין
מוזמנים
>
חגית נאמן - סמנכ"ל בכיר, בורסה לניירות ערך

חני שטרית בך - סמנכ"ל בכיר, בורסה לניירות ערך

יצחק שורקי - מנהל המחלקה לפיקוח על הבורסה, רשות לניירות ערך
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי
תיקונים בתקנון הבורסה
ניירות ערך זרים - הצעה לעיגון הכללים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו אי קיום מסחר בשל אירוע חברה
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שאני מבקש, יש עוד סעיפים קטנים של תיקון. אי-אפשר? מישהו צריך להסביר את זה? רבותי, בואו ננסה בחמש הדקות שנשארו, מאחר ואנשי הבורסה נמצאים פה וזה תיקון פשוט - - -
ראובן ריבלין
יש לך רוב, היושב-ראש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלו תיקונים של הבורסה. זה לא קשור לימין ולא לשמאל. בבקשה, מה שמך? חגית נאמן. אם תוכלי להסביר – אלו תיקונים קטנים. בואו נשמע.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אני מוחה על זה שרשות המסים לא נתנה לי תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אדבר אתך. אתה תסביר לי ואני אדבר אתך על זה.
משה גפני
הם עושים צחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, נאמן, תסבירי. אם נרגיש שאנחנו לא מעודכנים, אז לא נצביע. אני בעצמי לא יודע, אני רוצה לשמוע.
קארין אלהרר
זה נראה לי זלזול בנושא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר והם הגיעו, אז אני לא רוצה סתם – תנסי.
קארין אלהרר
אין בעיה, ניסן.
גילה גמליאל
הם הגיעו והם בעד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תיקונים קטנים בבורסה, לא קשור. בבקשה, רק למיקרופון.
חגית נאמן
שני תיקונים בתקנון הבורסה. אחד, רישום למסחר של ניירות ערך זרים. הכללים האלה היו קבועים עד היום בהנחיות זמניות כדי לבחון אותם עד לקביעתם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רק רגע, שניה רבותי, אנשי האוצר. דברי בקול ברור יותר למיקרופון.
חגית נאמן
התיקון הראשון נוגע לכללים לרישום למסחר של ניירות ערך זרים בבורסה. מדובר בכללים שעד היום היו מעוגנים במסגרת של הנחיות זמניות. בחנו אותם במשך שנתיים, ועכשיו רוצים לעגן אותם במסגרת קבועה של תקנות והנחיות. בגדול, מדובר בחברות שהתאגדו מחוץ לישראל, או שרשומות למסחר בבורסות מחוץ לישראל. לעתים יש מגבלות על - - -
רוברט אילטוב
כבוד היושב-ראש, זה נושא לא פשוט, אני לא מסכים להעביר את זה בשלוש דקות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחרי שנשמע, אם תגיד שלא, אז לא נעשה את זה. רק נשמע. אני רוצה רק לשמוע.
חגית נאמן
אנחנו רוצים הסמכה לקבוע הנחיות לדרוש חוות דעת של עורך דין ממדינת ההתאגדות של החברה או מהמקום שבו היא רשומה למסחר כתנאי לרישום למסחר וקביעת חריגים לבקשה לחוות דעת כזו. זו הבקשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שניה, רוברט.
רוברט אילטוב
אני חושב שהנושא הזה הוא נושא שיש לו השלכות לכאן או לכאן. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות דיון די רחב בנושא הזה. אני מבין שזה גם מרחיב את התחרות, וזה טוב, אבל אני רוצה לראות את כל התמונה, לא בשלוש דקות להעביר דבר כזה.
בועז טופורובסקי
אבל זה כבר קיים.
ראובן ריבלין
זו דרישה לגיטימית.
חגית נאמן
המתכונת הזו קיימת בתוקף כבר שנתיים.
רוברט אילטוב
אז מה הם צריכים אותנו? אני רוצה לשמוע את זה. יכול להיות שמה שקיים לא בסדר.
בועז טופורובסקי
התוקף פג במרץ?
חגית נאמן
לא, התוקף של זה פג בינואר. אני מדברת על ההנחיות שתוקפן פג בינואר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הגברת נאמן, נאמר כך - - -
רוברט אילטוב
יכול להיות שזה בסדר גמור, אבל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, נכנסנו לסד של זמנים - - -
ראובן ריבלין
מה שהיא אומרת שתוקפן של התקנות מסתיימות ב-1 בינואר והיא רוצה להאריך אותו. אתה יכול לומר אנחנו רוצים להבין למה לנו - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, רק שניה.
ראובן ריבלין
- - אולי זה לא היה טוב, רוצים לשמוע דוח איך זה היה. זה בהחלט לגיטימי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכנסו לסד של זמנים. אמרתי, אם חברי הוועדה יכולים בחמש הדקות האחרונות לקלוט, להבין ולאשר, נעשה את זה. אם לא, נצטרך לדחות את זה לפעם - - -
רוברט אילטוב
זה לא אומר שאני מתנגד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני מבין שאתם - - -
ראובן ריבלין
אדוני היושב-ראש, רק צריך להיזהר בדבר אחד. אם פג תוקפן של התקנות, ייצא דבר שבו נצטרך לחזור לאותם הסדרים שהיו לפני שתיקנו אותם. התוקף שלהם היה עד ינואר. אם עכשיו בינואר זה מסתיים ולא נאשר היום - - -
מיכל בירן
אז למה הביאו את זה רק היום?
ראובן ריבלין
את צודקת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רק שניה.
גילה גמליאל
אי-אפשר לסחוב גם את חברי הוועדה - - -
ראובן ריבלין
אני אומר לא.
גילה גמליאל
אם רוברט - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, רבותי, חבל על הדיון.
קריאות
- - -
ראובן ריבלין
גילה, אני אתו במאה אחוזים, ועומד על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבל על הדיון. אנחנו, בעזרת ה' - - -
ראובן ריבלין
- - - רק תזכרו שלא יהיו תקנות.
גילה גמליאל
בסדר, אז שהוא יכנס ביום שני את הישיבה.
ראובן ריבלין
אין בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מתנצל בפניכם, אבל אנחנו נדון בזה ביום שני. אנחנו נשמח לארח אתכם שוב. הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים