ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 07/01/2014

ישיבת ועדת הכספים

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הכספים


6
07/01/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

<פרוטוקול מס' 261>
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ו' בשבט התשע"ד (07 בינואר 2014), שעה 10:00
סדר היום
<הסמכת ועדת המשנה לביטוח בראשות ח"כ יצחק כהן לדון בהצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 15), התש"ע-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

קארין אלהרר

מיכל בירן

באסל גטאס

יעקב ליצמן

משולם נהרי

חמד עמאר

סתיו שפיר
מוזמנים
טיבי רבינוביץ - מנהל קשרי חוץ, איגוד הבנקים

רונית פלג - עו"ד, איגוד הבנקים

לבנת קופרשטיין-דאש - עו"ד, איגוד הבנקים

חזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים

מוטי שפירא - מנכ"ל להב

אילן רובינשטיין - עו"ד, איגוד לשכות המסחר

אסף ביגר - עו"ד, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

אסף אורן - עו"ד, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
רישום פרלמנטרי
חפציבה צנעני

<הסמכת ועדת המשנה לביטוח בראשות ח"כ יצחק כהן לדון בהצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 15), התש"ע-2010>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים. הנושא הראשון הוא הסמכה של ועדת המשנה לביטוח בראשות חבר הכנסת יצחק כהן – הוא לא פה – לגבי נושא של השקעות משותפות בנאמנויות (תיקון מס' 15).
באסל גטאס
עכשיו זה לא הארנונה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. זו רק הסמכה.
טמיר כהן
זה היה סעיף ראשון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איפה שמות האנשים?
טמיר כהן
נקבעו בזמנו. היא הוקמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי. אני רק רוצה להסמיך אותה. הוועדה הזאת הוקמה ואושרה.
יעקב ליצמן
אגב, על-פי נוהל, לא חייבים עם הסמכה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע, אבל אמרו לי שצריכים.
יעקב ליצמן
אף פעם לא עשו את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע להסמיך אותה. אישרנו כבר את הוועדה ואת ההרכב שלה. אני מציע רק להסמיך אותה. מי בעד להסמיך את ועדת המשנה של חבר הכנסת יצחק כהן לדון – ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

ההצעה להסמיך את ועדת המשנה לביטוח בראשות חבר-הכנסת יצחק כהן לדון בהצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 15), התש"ע-2010, נתקבלה.
טמיר כהן
לדון במה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לדון בהצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 15). ההסמכה אושרה.
באסל גטאס
ללא מתנגדים וללא נמנעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנושא השני הוא: תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון), התשע"ד-2013. מאחר והמגמה של משרד הפנים ושר הפנים ושל שר האוצר, וודאי ששלנו, היא שבגין השינוי הזה לא יעלו ארנונות מעל המותר ברשויות המקומיות – ואני אומר שוב שהתקיימו הרבה מאוד דיונים עם כל הגופים עד הרגע האחרון ועדיין לא נמצא המכנה המשותף – הדיון בנושא הזה נדחה בינתיים.
קריאה
אין דיון על ארנונה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין דיון.
קריאה
תשתדל שלא יתקיים בכלל.
יעקב ליצמן
אנחנו מסכימים שיהיה רק למי שיש לו דירה בת 300 מ"ר.
באסל גטאס
בצפון תל-אביב.
מיכל בירן
השאלה היא מה קורה עם העסקים הקטנים. מצד אחד נותנים, ומצד שני לוקחים.
יעקב ליצמן
בטח לא. אבל, משרדי ממשלה – כן.
באסל גטאס
הוא לא רוצה לקיים דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אני מלא הפתעות היום.
משולם נהרי
את כל הארנונה בכלל צריך אותה בחקיקה כמו תקציב המדינה, ולא לתת להם להחליט בשבילנו – לא שר הפנים, לא שר האוצר ולא ראשי הרשויות.
מיכל בירן
מזל טוב לניסן, יו"ר הוועדה, שבתו מתחתנת מחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יכול להיות שבגלל זה נתנו לי קצת זמן. אני עד עכשיו בורח. עד עכשיו אני בקושי אורח.
קריאה
מזל טוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה.

הנושא השני – שני חוקים והעברה או שלושה חוקים והעברה שקשורים לנושא של מס מעסיקים., אתמול העבירו את זה לוועדת הכספים, וגפני, ואולי גם יצחק כהן, זרקו לוועדת המדע. החוק הזה לא הגיע אלינו, והוא אמור ללכת לוועדת הכנסת. גפני אתמול הסכים לרדת ולוותר, אבל מתברר שזה לא עוזר. מאחר והמילה יצאה, אין ברירה וזה צריך לעבור לוועדת הכנסת.

אני נותן התראה – יש ניסיון כן לכנס את ועדת הכנסת, למרות שגפני אמר: עזבו, בסדר, שיגיע. אם ועדת הכנסת תכונס בשעה הקרובה, אנחנו נקיים את הדיון כרגיל בשעה שנקבעה.
יעקב ליצמן
אני מבקש להודיע לנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ודאי שנודיע. אם ועדת הכנסת לא תתכנס, הדיון הזה גם יידחה לשבוע הבא.
באסל גטאס
כל נושא צמצום הגירעון?
יעקב ליצמן
אז אין דיונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מהשמיים סידרו לי שיהיה לי קצת זמן לטפל במה שאני צריך. עד היום לא טיפלתי.

כרגע רק בשביל הנושא של תקנות הטלגרף לא נכנס את הוועדה, אז גם זה יידחה.
מיכל בירן
לא. טמיר, זה לא יכול להיות. למרות שגם לי לא בא לבזבז זמן, אי-אפשר לעשות צחוק מהפרוצדורה של להתחיל דיון ואם ועדת הכנסת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני לא מתחיל.
מיכל בירן
לא. אתה היית בסדר. טמיר פה ניסה - - -
טמיר כהן
לא. מה טמיר ניסה? לחזור, לחזור.
מיכל בירן
אני חוזרת בי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הבנת אותו. מה פתאום? הוא לא ניסה.
טמיר כהן
ניסיתי לשמור עלייך. זה זה כנראה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אודיע לחברי הוועדה אם יהיה אישור. אם תתכנס ועדת הכנסת ויהיה אישור – נכנס, ואז נדון גם בנושא של שלושת החוקים של מס מעסיקים, ואחר כך כבר בתקנות הטלגרף. אם לא יהיה כינוס של הוועדה – הכול כבר יידחה, ולא נכנס אתכם רק בגלל התקנות של הטלגרף.
טמיר כהן
אני אומר דבר כזה: עד השעה 10:30 נוציא הודעה מסודרת מלאה, בסדר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז. בסדר.
טמיר כהן
עד השעה 10:30 תצא הודעה מסודרת מה מתקיים ומתי.
מיכל בירן
נהדר.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:12.>

קוד המקור של הנתונים