ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 06/01/2014

תיקונים בתקנון הבורסה:- שינוי הגדרת "בנק בינלאומי מהשורה הראשונה" - תיקון הכללים בעניין הפסקה זמנית והשעיית מסחר בנייר ערך

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
06/01/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 260>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ה' בשבט התשע"ד (06 בינואר 2014), שעה 12:15
סדר היום
תיקונים בתקנון הבורסה: - שינוי הגדרת "בנק בינלאומי מהשורה הראשונה" - תיקון הכללים בעניין הפסקה זמנית והשעיית מסחר בנייר ערך
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מוזמנים
>
יצחק שורקי - מנהל המחלקה לפיקוח על הבורסה, רשות לניירות ערך

עו"ד חגית נאמן - היועצת המשפטית, הבורסה לניירות ערך
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
תיקונים בתקנון הבורסה
- שינוי הגדרת "בנק בינלאומי מהשורה הראשונה" - תיקון הכללים בעניין הפסקה זמנית והשעיית מסחר בנייר ערך
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים את ישיבת ועדת הכספים.
על סדר היום תיקונים בתקנון הבורסה:- שינוי הגדרת "בנק בינלאומי מהשורה הראשונה" - תיקון הכללים בעניין הפסקה זמנית והשעיית מסחר בנייר ערך.
חגית נאמן
התיקון הראשון מתייחס להגדרה של בנק בינלאומי מהשורה הראשונה. בהתאם לתקנון הבורסה, חברי בורסה שאינם בנקים, מחזיקים את יתרות המזומנים במט"ח של הלקוחות שלהם בבנקים שהם תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק בנק ישראל או בבנקים בינלאומיים מהשורה הראשונה. היום בתקנון מוגדרים בנקים כאלה כבנקים שיש להם דירוג של לפחות A, AA מינוס. בעקבות המשבר של 2008 ו-2009 חלק מהבנקים מהשורה הראשונה, הדירוג שלהם ירד ולפיכך אנחנו רוצים לתת לחשבים מגוון רחב של בנקים בעלי יציבות מתאימה להשקיע בהם ולכן אנחנו מציעים להוריד את הדירוג לרמה של A לפחות לפי הדירוג של SMP או של פיצ' ודירוג A-2 לפי מודיס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ועל אחריותכם אלה בנקים שאפשר לסמוך עליהם. שהם בטוחים.
חגית נאמן
אחד מהבנקים האלה הוא לדוגמה סיטי בנק. אלה בנקים מהשורה הראשונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
חגית נאמן
התיקון השני מתייחס להשעיה והפסקה זמנית של המסחר. זה תיקון שבמהותו הוא טכני. היום בתקנות הבורסה יש סמכות להשעות את לנגזר המסחר אם יש השעיית מסחר בנכס הבסיס שלו. בזמנו, עת נקבעה ההוראה הזאת, לנגזר היה מונח רחב שגור והוא כל מכשיר פיננסי שיש לו ניירות ערך שניתן להמרה לנייר ערך אחר. היום בתקנון הבורסה נגזר, יש לו הגדרה שהיא אופציות וחוזים עתידיים שמונפקים על ידי מסלקת מעו"ף. הכוונה שזה – מראש הכוונה הייתה – שזה יהיה משהו יותר רחב, זה יחול על כל כתבי האופציה שמנפיקות חברות, אג"ח להמרה שמנפיקות חברות. במקרה שקורה אירוע שמתייחס למניה שהיא נכס הבסיס של אותו נגזר, ניתן יהיה להפסיק גם את המסחר בנגזר עצמו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מאשרים את שני התיקונים.

מי בעד את שינוי הגדרת "בנק בינלאומי מהשורה הראשונה" ותיקון הכללים בעניין הפסקה זמנית והשעיית מסחר בנייר ערך?
הצבעה
תיקונים בתקנון הבורסה
שינוי הגדרת "בנק בינלאומי מהשורה הראשונה" ותיקון הכללים בעניין הפסקה זמנית והשעיית מסחר בנייר ערך - פה אחד

התיקונים נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שני התיקונים אושרו. אנחנו רוצים לאחל לכם בהצלחה ושהבורסה תעלה מעלה מעלה אבל בצורה יציבה וטובה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:20.>

קוד המקור של הנתונים