ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 21/01/2014

הצעת חוק פרסום מחירי מוצרים ברשתות שיווק, התשע"ג-2013, הצעת חוק הקמת מאגר מידע לענין מחירי מוצרים ברשתות שיווק, התשע"ג-2013, חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים