ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 31/12/2013

הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
31/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 254>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), שעה 11:00
סדר היום
<הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
משה גפני

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
שמואל גולן - מנהל חטיבה לביקורת שלטון מקומי ורשויות מקומיות, משרד מבקר המדינה

חנה רותם - מנהלת אגף לביקורת בחירות, משרד מבקר המדינה
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו שמחים לארח את המשנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה שמלווה אותנו.
הנושא הראשון הוא הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, לגבי מפלגת התקווה, מפלגת עלה ירוק ומפלגת אל עמל אל טאג'יר, התקווה לשינוי.
שמואל גולן
בוקר טוב. כידוע לכם אנחנו עוסקים בביקורת על חשבונות של מערכת הבחירות לכנסת ה-19 של המפלגות שהתמודדו והרשימות שהתמודדו וכן עושים ביקורת על הכנסת ה-18, על הסיעות שהיו בשנה האחרונה. על פי החוק אנחנו אמורים מחר להגיש את הדוח. הדוח גמור ואנחנו מחר מגישים אותו לוועדת הכספים וליושב ראש הכנסת. לא נותנים לו עדיין פרסום כי בעוד שבועיים אנחנו מסיימים את הדוח שעשינו על ועדת הבחירות המרכזית ונמציא את זה כקובץ. אדוני יקבל מחר את הדוח. כפי שראית, יש שלוש מפלגות שלא הגישו במועד ומבקשות דחייה.

מפלגת התקווה היא מפלגה שצריכה לתת לנו דוח שוטף על הכנסת ה-18 כי במסגרת הכנסת ה-19 הם התמודדו בהרכב אחר והם מבקשים עכשיו דחייה. מפלגת עלה ירוק ומפלגת אל עמל אל טאג'יר התמודדו לכנסת ה-19 והיו אמורים לתת לנו דוח אבל לא הגישו אותו.

בהמשך למכתב ששלחנו אליכם, מבקר המדינה ממליץ לוועדה לקבל את הדוחות ולדחות להם על מנת שלא יפסידו כסף. אם הוועדה תאשר, כמובן שעל פי החוק, מהיום שהם מגישים, 22 שבועות לאחר מכן, אנחנו מגישים לוועדה את הדוח, מה שאומר שאם הם יגישו נניח מחר, אנחנו מגישים את שני הדוחות ב-5 ליוני, גם את הדוחות הבודדים, גם לגבי התקווה לגבי הכנסת ה-18 וגם לגבי שתי המפלגות האחרות שהתמודדו לכנסת ה-19.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מודה לך. אני מבין שזאת פעם רביעית שאנחנו מאריכים להם ובדרך כלל זה לא דבר שקורה, אבל מצד שני למפלגות האלה יכול להיגרם נזק כספי גדול מאוד.
שמואל גולן
במיוחד ל"עלה ירוק" שקיבלו הרבה מאוד כסף למרות שהם לא נכנסו לכנסת. המשמעות היא שייקחו להם את כל הכסף. גם "ה תקוה".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מצד שני אני מבין שזה לא מעכב והדוח ברוך השם מוכן ויוצא.
שמואל גולן
על פי החוק הדוח לגביהם יצא בעוד 22 שבועות. אם אתה מאשר להם הגשה ממחר, ב-5 ביוני יצא הדוח.
משה גפני
לא הבנתי.
שמואל גולן
אדוני לא ישכח שאנחנו מתחילים בעוד חודש לבדוק 1,970 רשימות וסיעות שהתמודדו בשלטון המקומי שזאת אופרציה גדולה מאוד.
משה גפני
למה 22 שבועות במקרה הזה?
שמואל גולן
זה החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש להם עד 22 שבועות.
שמואל גולן
אדוני היה היושב ראש עת נבנה המודל הזה.
אלעזר שטרן
אבל מותר לו לשאול למה.
שמואל גולן
הוא זה שהעלה את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע שנאשר את זה החל מה-31 בדצמבר שזה היום.
שלומית ארליך
אנחנו מוודאים שמדובר רק בשלושת המפלגות האלה.
שמואל גולן
אלה המפלגות שביקשו. דרך אגב, יש עוד מפלגות שלא הגישו, אבל לא קיבלו מימון ציבורי. אנחנו מציינים את זה בדוח.
שלומית ארליך
אנחנו מאריכים עד יום 31 בדצמבר, שזה היום, 2013 את מועד מסירת החשבונות השוטפים של המפלגות התקווה – מפלגה ציונית לאומית, עלה ירוק ואל עמל טאג'יר, התקווה לשינוי, לתקופה המתחילה ב-1 בינואר 2012 ומסתיימת ב-31 בינואר 2013.
חנה רותם
לגבי מפלגת התקווה, הדוח שלה הוא לתקופה השוטפת לכנסת ה-18 שמסתיימת ביום הבחירות בינואר. לגבי שתי המפלגות האחרות, זה דוח כספי לתקופת הבחירות לכנסת ה-19.
שלומית ארליך
בהתאם אנחנו מאריכים עד ה-3 ביוני 2014 את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים.
שמואל גולן
זה לגבי שלושת המפלגות.
שלומית ארליך
מפלגת התקווה, עלה ירוק והתקווה לשינוי.
שמואל גולן
אם נצליח, נעשה זאת יותר מוקדם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבקשה אושרה. תודה רבה לך.
משה גפני
זה בסדר שעשיתי את התיקון הזה?
שמואל גולן
כן. על פי חוק המפלגות אמורות להגיש פעם אחת לרשם המפלגות, פעם שנייה למבקר המדינה ופעם שלישית למקום אחר, ורצינו פעם אחת לעשות סדר בעניין.
שלומית ארליך
התיקון הזה נקבע בתיקון 31 לחוק מימון מפלגות שבמקור גם רצה לאחד את המועדים השונים.
שמואל גולן
נכון. איחוד המועדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציין שר' משה היה יושב ראש ועדת כספים בזמן ההחלטה הזאת.
חנה רותם
עצם העובדה שמפלגות מגיעות שוב ושוב, כל המפלגות, בבקשת דחייה והפעם הזאת זה נדחה בחודשיים, אולי שוב צריך לחשוב על המועדים להגשת הדוחות של המפלגות אלינו.
שמואל גולן
הבעיה היא של המפלגות ולא שלנו.
שלומית ארליך
התיקון המשלים שהיה בתיקון 31 היה שביחס למועד מסירת חשבונות הסיעות למקר המדינה ובהתאם למבקר, נאמר שהמטרה הייתה להאריך את התקופות.
שמואל גולן
הארכנו.
שלומית ארליך
כי הסיעות לא הצליחו לעמוד בזה.
שמואל גולן
כנראה שיש כמה כאלה, אבל עובדה היא שרוב המפלגות עמדו בזמן והגישו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יישר כוח. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:10.>

קוד המקור של הנתונים