ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 30/12/2013

חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013, ישיבת ועדת הכספים

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
30/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 251>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ז בטבת התשע"ד (30 בדצמבר 2013), שעה 10:20
סדר היום
1. <הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013>
2. הקמת ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
סתיו שפיר
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
איה לינצ'בסקי
1. הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. הנושא הראשון הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013-2014 (תיקון) התשע"ד-2013. בקשות לדיון מחדש.
מי שזוכר, רצו לצרף את הנושא של הקלה במס מעסיקים, שדבר על העלאה ב-0.25% - במקום 0.5%, שיעלה רק ב-0.25% - רצו לצרף את זה לדיון שהיה לגבי מס הכנסה. הפסיקה של היועץ המשפטי לממשלה הייתה, שהחוק עצמו לא יעלה עכשיו, אלא יעלה בנפרד. אבל החישוב הכספי, מאחר והמקור הוא אותו מקור של מס הכנסה, רצו לצרף ולהביא לנו לוחות חדשים. כולכם חברי הכנסת, זוכרים את הדיון של אתמול. בכל אופן סיכמנו, שזה לא יעלה עכשיו וכשהחוק יבוא בעוד שבועיים, זה יבוא יחד אתו ואז יתקיים הדיון, גם על החוק וגם על המקורות שלו. לכן זה לא עולה לדיון.

הגשתי רביזיה על המקורות אתמול. אז אני רוצה להוריד את הרביזיה. אבל מאחר ונדמה לי שגם חבר הכנסת יצחק כהן הגיש, אנחנו נעשה הצבעה להוריד את הרביזיה, כדי לשחרר.
סתיו שפיר
החוק והמקורות יעלו בנפרד? גם התקציב המעודכן, החדש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מדברת על מס מעסיקים?
סתיו שפיר
מס מעסיקים וההשלכות התקציביות שלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשהחוק של מס מעסיקים יבוא, יחד אתו יבוא הדיון על המקורות, כשני דברים נפרדים. אני לא יודע עוד איך הם יבנו את זה, כי הם עצמם עוד לא יודעים איך הם יבנו את החלק של המקורות. או כהבאה כספית, או כדיון, אבל בכל אופן זה לא היום.
סתיו שפיר
מה שהם הביאו לנו אתמול? התקציב עם השינויים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אנחנו חוזרים למקור, למה שעברנו. כבר אישרנו את זה. מי בעד להסיר את הרביזיה ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין
נמנעים – אין

הרביזיה הוסרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה הוסרה וחוק התקציב בנושא של ביטול ההעלאה של מס ההכנסה ב-1 לינואר, כולל המקורות שלו אושר לקריאה שניה ושלישית. הנושא של מס מעסיקים יעלה בנפרד.

2. הקמת ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנושא הבא, הקמת ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת. לפי החוק, על כל נושא צריך יהיה להקים ועדה חסויה חדשה אד-הוק לנושא עצמו. כרגע יש שתי בקשות, ששלובות זו בזו, לכן הן יידונו ביחד על ידי אותה ועדה.

אני מציע שהרכב הוועדה יכלול את חברי הכנסת ניסן סלומינסקי, עפר שלח, יעקב ליצמן, ראובן ריבלין וסתיו שפיר. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר פה אחד.
טמיר כהן
הוועדה החסויה תתקיים היום בשעה 13:30.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה לכולם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:55.>

קוד המקור של הנתונים