ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 29/12/2013

חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013, הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון - ביטול העלאת שיעורי המס על הכנסתו של יחיד), התשע"ד-2013, חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ד-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
29/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 249 >
מישיבת ועדת הכספים
יום ראשון, כ"ו בטבת התשע"ד (29 בדצמבר 2013), שעה 11:35
סדר היום
<1. הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013>
<2. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ד-2013>
<3. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון - ביטול העלאת שיעורי המס על הכנסתו של יחיד), התשע"ד-2013 הצעתם של חברי הכנסת ישראל אייכלר ואמנון כהן>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

עליזה לביא

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר

אורי מקלב

דוד רותם
מוזמנים
>
יעל מבורך - אגף התקציבים, משרד האוצר

סיון להבי - אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד - אגף התקציבים, משרד האוצר

יוגב גרדוס - אגף התקציבים, משרד האוצר

איתי טמקין - אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אסי קליין - הלשכה המשפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
1. <הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013>
2. <הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון),התשע"ד-2013>
3. <הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון - ביטול העלאת שיעורי המס על הכנסתו של יחיד), התשע"ד-2013 >הצעתם של חברי הכנסת ישראל אייכלר ואמנון כהן
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים בסדר היום.
משה גפני
אני יכול לשאול אותך שאלה? למה נתת שביתר עילית ומודיעין עילית לא יקבלו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני ממש לא יודע. שמעתי את זה פעם ראשונה עכשיו. אני אבדוק את זה.
משה גפני
כל שנה היו מעבירים להם כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לא דרך התיישבות צעירה.
משה גפני
דרך גידול טבעי ושיפוי בארנונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אבדוק את זה.
משה גפני
כל הזמן מתקשרים אלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע. אני אבדוק.
סיון להבי
הם קיבלו תוספות תקציביות. השנה הם לא קיבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה?
משה גפני
שאל אותי. למה אתה שואל אותו? הוא פקיד. אתה לא דואג לנו בכלום. זאת מדיניות.
יצחק כהן
הגלגל מסתובב והוא מסתובב מהר.
משה גפני
אני לא נהגתי כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה ממש לא נכון.
משה גפני
חרדים, אין מקומם ביהודה ושומרון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חס ושלום.
משה גפני
זה מה שאתה אומר. תצביע נגד הרביזיה.
יצחק כהן
חרדים לא מקדשים אדמה ולא מקדשים דם.
משה גפני
אני מדבר פרקטית, מה הוא עושה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעבור לסעיף השני בסדר היום. בפנינו הצעת החוק בה התחלנו לדון ביום רביעי ועכשיו צריך לדון בחצי השני שלה ולאחר מכן להצביע על כולו. לאחר מכן יש את נושא מבקר המדינה, אבל כנראה שזה הסתדר.
משה גפני
אם אני לא מתנגד לזה, אני יכול ללכת? אין משהו אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע אין.
משה גפני
מה זה כרגע? אני נוסע לבני ברק.
ראובן ריבלין
יש רביזיה.
משה גפני
חוץ מהרביזיה. אם אני נוסע, אני לא אחזור. אתה מתכנן עוד דברים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רואה שאתה יודע עוד לפני.
משה גפני
אני לא יודע כלום. אני סומך עליך בעניין הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר לך שאני בעצמי לא יודע. אמרו לי שיכול להיות שיהיו שינויים ויכול להיות שלא. אין לי מושג. אנחנו נשמע מה החליטה ממשלת ישראל.
משה גפני
עומדים לבוא עוד סעיפים משמעותיים לסדר היום בגינם אני צריך להישאר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלה לא סעיפים משמעותיים.
משה גפני
מה עלות הסעיפים האלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפוך. זאת הטבה.
אלעזר שטרן
אני שאלתי על הפעולות בגליל. מיליון וחצי שקלים מיועדים לטובת אירועים ופעילויות לחשיפת ערי הגליל לעולים ותושבים חוזרים, לעידוד תושבים חוזרים ועולים להתיישב בגליל. מיליון שקלים נוספים הם עבור פעילות לשילוב אוכלוסייה בדואית המשרתת בצה"ל ובשירות לאומי במעגל התעסוקה. אלה התשובות שקיבלתי.
ראובן ריבלין
יש כאן טענה שהיא אולי מקצת של המקצת נכונה. תקציב המדינה בנוי - בגלל בעיות קיימות למדינת ישראל שלא יכולים לקבוע מראש סדרי עדיפויות כי חלילה יכולה לפרוץ מלחמה או להיווצר איזשהו דבר שהוא כשל כלכלי כתוצאה מהשפעות בין לאומיות וכולי – כאשר הרזרבה היא למעלה מעשרים אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רזרבה במשרדים? שלושה אחוזים.
ראובן ריבלין
לא. של האוצר. בתקציב עצמו. לא במשרדים. כתוצאה מכך יש העברות בסדר גודל של שמונה מיליארד שקלים. דבר שני, יש העברות בתוך המשרדים עצמם, ברזרבות בתוך המשרדים עצמם. יש משרדים שמממשים ויש משרדים שלא מממשים והם יכולים לשחק בתקציבם הם. פעמים יש שינוי סדרי עדיפויות כתוצאה מצרכים כאלה ואחרים של קיצוצים בהם מעבירים ממשרד שצריך יותר למשרד שצריך פחות. זאת אומרת, ההעברות הן לא הזויות אלא הן דבר שהם לחם חוקנו בכל ימות השנה ובכל תולדותיה של מדינת ישראל. הדבר הלא טוב הוא שבגלל הצרכים האלה אנחנו גם משתמשים שלא כדין ושלא בצורה אמינה להעברות כאלה ואחרות כמו כספים קואליציוניים וכמו כל מיני תעלולים אחרים.
יצחק כהן
התנחלויות.
ראובן ריבלין
אני לא הייתי אומר.
יצחק כהן
המבודדות, מחוץ לגושי ההתיישבות, שברור שהן יתפרקו יום אחד.
ראובן ריבלין
לא צריך שיהיה דבר שהוא לא חוקי. אני מדבר על דבר חוקי. השקיפות צריכה להיות מלאה, אבל הואיל ומנצלים את השקיפות המלאה גם להחביא דברים, אתה צודק. פעמים הם לא יודעים מה הם יכולים לומר ומה הם לא יכולים לומר ופעמים רבות שומעים אותם כשליחים תמימים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נמצאת אתנו יעל מבורך שמהווה מקור אינפורמציה אדיר. אם היא רוצה לומר משהו, בכבוד.
משה גפני
רק הצעה לחבריי באופוזיציה. אני מציע שנסיים מהר את הסעיף הבא כדי שלא יוכלו להביא סעיפים אחרים אלא ננעל את הישיבה.
יעל מבורך
היקף ההעברות התקציביות שנעשה מדי שנה לפי מסמך של מרכז המחקר של הכנסת שנדון כאן לפני כמה חודשים מדבר על שלושים מיליארד שקלים העברות, חלק משמעותי מזה היא העברה אחת בודדת שהוועדה עושה בתחילת השנה מטעמים ביטחוניים ולא נדבר עליה. גם היקף הרזרבות, עשרים אחוזים מתקציב המדינה, זה שישים מיליארד שקלים ואני אומרת לפרוטוקול שאין שישים מיליארד שקלים רזרבות לאוצר ואלה היקפים שלא תואמים את הנתונים שאנחנו מכירים שהם מספרים נמוכים יותר והם גם מאושרים בחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעבור לסעיף הבא ואני אקריא אותו.
הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ד-2013.
משה גפני
הגשנו על זה הסתייגויות. תצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מקריא את שלושת הנושאים.

הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013.

הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), ביטול העלאת שיעורי המס על הכנסתו של יחיד, התשע"ד-2013, של ישראל אייכלר ואמנון כהן.

אני רוצה להזכיר שביום רביעי דנו בחלק הראשון שהוא הצעת החוק, בשני הסעיפים. היו הסתייגויות שירדו וכנראה יעברו למליאה, אבל לא הצבענו על החוק עצמו כדי שלא יהיה מצב שהחוק יאושר ולא יהיו מקורות.
משה גפני
ההסתייגויות עולות למליאה. תצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. עכשיו יש את החצי השני. לר' משה יש אינפורמציה ולכן הוא מבקש שנעביר את החלק השני במהירות.
משה גפני
כן, כדי לסגור את הישיבה.
סתיו שפיר
מה זה החלק השני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים.
שלומית ארליך
בישיבה הקודמת הצבענו על מיזוג וההצעה של חבר הכנסת אייכלר מוזגה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, בבקשה.
יעל מבורך
אני אסביר את הנושאים שעל סדר היום. הוועדה דנה ביום רביעי שעבר בנושא אי העלאת שיעורי מס ההכנסה, כמו שקבוע בחוק היום, בשיעור של בין אחוז לשני אחוזים במדרגות השונות. למעשה נושא שמצטרף לחקיקה הזאת הוא המקור. כדי לעשות את אי העלאת המסים הזאת בצורה פרמננטית ובצורה מאוזנת פיסקלית, אנחנו פעם אחת לא מעלים את המסים לציבור ובפעם השנייה מקטינים את גודל הממשלה או את ההוצאה התקציבית המיוחדת לשנת 2014 בהתאם, לסדר גודל כולל של 3.3 מיליארד שקלים.

המקורות להפחתה הזאת באים משני מקורות שונים. סעיף אחד הוא תקציב הריבית שמשלמת הממשלה על החוב שלה. לאור זה ששיעורי הגירעון השנה הם נמוכים יותר ממה שצפינו ולאור זה שסגירת הריביות היום היא נמוכה יותר מכפי ששיערנו בעת קביעת התקציב, הטעמים האלה מאפשרים לנו להפחית בשנת 2014 ואילך.
יצחק כהן
כמה חסכנו?
יעל מבורך
שני מיליארד שקלים בתקציב הריבית וההשלמה ל-3.3 מיליארד שקלים מגיעה מאותן רזרבות לעמידה ביעד ההוצאה שיש לנו בתקציב. אלה רזרבות שמעוגנות בחוק התקציב והכנסת הצביעה עליהן בשלוש קריאות. השיעור שלהן, אם את זוכרים, בשנת 2013, היה חמישה אחוזים ובשנת 2014 הוא כבר נמוך יותר כאשר בחוק הקיים היום הוא עומד על שלושה אחוזים. ההפחתה הנוספת שאנחנו נעשה תביא אותם לאחוז וחצי, אנחנו מפחיתים אותם בעוד, כאמור, 1.3 מיליארד שקלים. חשוב לי לציין שההפחתה הזאת מגיעה מאותם סעיפי רזרבה ששימשו לצורך העניין השנה את ההעברה לתקציב הביטחון. בשנים קודמות הם שימשו לשימושים אחרים עליהם החליטה הממשלה באישור ועדת הכספים, כמו למשל העברות שנעשו להשכלה הגבוהה, למימון הסכמי השכר עם המורים, אופק חדש ועוד שימושים שונים אחרים שכל שנה מקבלים עליהם החלטה. בדומה להחלטה שהתקבלה על ההעברה השנה בביטחון, ההפחתה משנה הבאה ואילך מקטינה את הרזרבות ליעד הוצאה בלי בעצם לפגוע בפעילות הריאלית של המשרדים. כלומר, משרדי הממשלה לא בונים על התקציב הזה, הם לא מתכננים אותו במסגרת התקציב השנתית שלהם והם לא יכולים להשתמש בו כי נדרשת בעניין הזה של הממשלה ונדרשת בעניין הזה החלטה של ועדת הכספים.

זאת הבקשה של הממשלה לוועדה, לאשר את ההפחתה בסעיפי הרזרבה כדי לממן יעד מסוים.
משה גפני
מצוין. הסברת מצוין. אפשר להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה הרי מצביע נגד.
משה גפני
אני אצביע נגד כי לא צריך לקחת את הכסף הזה למס הכנסה אלא למע"מ.
יצחק כהן
נדמה לי שיש עוד משהו בעלות העבודה.
יעל מבורך
יש כרגע דיון בממשלה על צעד נוסף.
יצחק כהן
זה כבר אושר בממשלה. אני מציע שבאותו פרק נאשר גם את זה.
משה גפני
אתה בסדר?
יצחק כהן
כן, אני בסדר, כי זאת עלות עבודה. אלה מובטלים. זה למנוע אבטלה. אני מאוד בסדר. אל תתנגדו לזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה אושר, נצרף את זה.
יצחק כהן
זה אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא קיבלנו הודעה שזה אושר.
יעל מבורך
גם אני עוד לא קיבלתי את ההודעה.
יצחק כהן
זה אושר. תאמיני לי, אני אף פעם לא הטעיתי אותך. זה אושר.
משה גפני
אני נגד. אני נגד הנושא להביא את זה עכשיו בצורה כזאת.
יצחק כהן
אני בעד זה שלא יהיו מובטלים.
משה גפני
מה זה שייך למובטלים? אלה מנהלי בנקים.
יצחק כהן
אלה מפעלים קטנים.
משה גפני
זה לתת לעשירים ולפגוע בעניים.
יצחק כהן
תצביע נגד.
משה גפני
אני אצביע נגד.
יצחק כהן
אני אצביע בעד. זאת הפחתת עלויות העבודה. עלות עבודה שיורדת, יותר סיכוי שיהיו פחות מובטלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נדבר על זה כשזה יגיע.
סתיו שפיר
אחרי שעוברים על התקציב הזה, אנחנו סוגרים את הישיבה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלא אם כן תגיע בקשה מהממשלה. לא יודע. כרגע אין לי שום דבר אחר אלא אם כן יגיע משהו ואז נקיים דיון.
יעל מבורך
הממשלה כרגע דנה בנושא אחר שמצטרף למהלך הזה של אי העלאת מס הכנסה ליחידים והוא נוגע לשיעור ההשתתפות של מעסיקים בהוצאות שלהם בגין ביטוח לאומי על העובדים שלהם.
סתיו שפיר
ברגעים אלה דנה הממשלה בנושא ואתם חושבים להביא אותו עכשיו לוועדה.
יעל מבורך
למיטב ידיעתי, הממשלה עוד לא אישרה את הדבר הזה.
סתיו שפיר
אני שאלתי אם אחרי שאנחנו מצביעים על התקציב, אנחנו נועלים את הישיבה. כרגע אתה אומר לי שיש עוד דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
יעל מבורך
זה אותו דיון.
משה גפני
לא להאמין. הכנסת הופכת להיות מריונטה מוחלטת.
סתיו שפיר
הפחתה של מס מעסיקים היא לא באותו חוק אלא זה חוק נפרד. הוא אמור לעבור בקריאה טרומית. איך אתם רוצים לדבר על זה היום?
יעל מבורך
אנחנו רוצים לעדכן את חוק התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מדברים על המקורות. אם הממשלה תאשר, זה יוסבר.
סתיו שפיר
אני מבינה שהייתי צריכה לחכות עם העתירה שלי לבג"ץ כי חבל שהפרוטוקולים של היום לא יגיעו לשם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צודקת.
סתיו שפיר
מביאים חוק שעוד לא אושר בממשלה אלא מאושר ברגעים אלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה מובא? איפה הביאו?
יצחק כהן
אני רוצה להביא. האופוזיציה רוצה להביא את זה.
סתיו שפיר
לא. אתה טועה.
יצחק כהן
אתה יודע במה מדובר?
משה גפני
אני יודע בדיוק.
יצחק כהן
ספר לי מה אתה יודע.
משה גפני
אני לא רוצה להגיד.
יצחק כהן
אז אתה לא יודע.
משה גפני
אני יודע בדיוק ואני אגיד לך גם איפה שמעתי את זה, את זה שמציע את זה, את מה שרוצים להביא.
יצחק כהן
הפחתת מס מעסיקים?
משה גפני
תן למנהלי הבנקים ואלה משכונת הארגזים ימשיכו לחיות בזבל.
יצחק כהן
זה פופוליזם שמתאים למשה גפני. לא כל פופוליזם מתאים לו אבל זה מתאים לו.
משה גפני
בסדר. אני מתנגד לזה מכל וכל.
יצחק כהן
אני לא. אני בעד זה בכל תוקף.
משה גפני
אין בעיה. מותר לנו לחלוק.
יצחק כהן
לא רק בזה אנחנו חלוקים.
בועז טופורובסקי
איציק, אני אתך.
סתיו שפיר
אף פעם לא נעשה דבר כזה.
משה גפני
לא היה דבר כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בינתיים עוד לא נעשה שום דבר.
משה גפני
אף פעם לא היה דבר כזה. זה הדיון שהולך להתקיים? שהממשלה עוד לא אישרה?
יעל מבורך
עוד לא מביאים. מחכים.
משה גפני
בסדר. אני אחכה גם בתחנת האוטובוס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסברת את הנושא של הרזרבה.
יעל מבורך
נכון.
סתיו שפיר
אני רוצה שנדון בסעיפים שמקוצצים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר גמור. את רוצה לדון, בבקשה.
סתיו שפיר
יכול להיות שלחברי הכנסת יש הסתייגויות. יש כאן כמה וכמה סעיפים שאפשר להסתייג לגביהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצחק כהן יש מקורות טובים.
ראובן ריבלין
המקורות שלו טובים אלא שאנחנו לא יכולים לדון בבקשות שלו. עדיין אין לנו פרוצדורה עד שלא נחוקק את חוק יצחק. אני רוצה להבין האם מה שהוא אומר זה דבר שבאמת את מתכוונת להביא לכאן.
יצחק כהן
היא לא מתכוונת. אני מתכוון8.
יעל מבורך
אני אסביר.
ראובן ריבלין
בסדר. תסבירי. אני בהתחלה חשבתי שעושים בדיחה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
ראובן ריבלין
פתאום התברר לי שזה רציני.
יעל מבורך
המהלך שמובא כרגע לאישור ועדת הכספים הוא מה שבסדר היום והוא אי העלאת מס הכנסה.
ראובן ריבלין
את זה ראיתי.
יעל מבורך
עם האיזון המקביל לה בסעיפי הריבית והרזרבה.
ראובן ריבלין
בסדר. ובעוד אנו מדברים, הממשלה יושבת ומבקשת להרחיב את הצעת החוק שמובאת לפנינו, להרחיב במובן זה שהיא רוצה להפחית עוד כל מיני מיסים.
משה גפני
מס מעסיקים.
ראובן ריבלין
כל מיני מיסים וביניהם מס מעסיקים.
יעל מבורך
עם תיקון, שזה לא במסגרת הצעת החוק הזאת. רוצים להפיץ היום תזכיר בהליך מזורז, באישור של היועץ המשפטי לממשלה.
ראובן ריבלין
הוא יבוא למליאה.
יעל מבורך
הוא יבוא למליאה ויעבור את החקיקה.
ראובן ריבלין
אני הייתי המום לשמוע – דרך אגב, כשאני אומר שאני המום, אני לא מצביע בניגוד להמימותי – ורציתי לדעת האם חלמתי חלום כי עוד לא היה דבר כזה בכנסת.
משה גפני
לא חלמת חלום. זה מה שהם מתכוונים לעשות.
ראובן ריבלין
אנחנו דנים בחוק הזה ומצביעים עליו כמו שהוא הועבר אלינו או שיש כאן הרחבה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אסביר.
ראובן ריבלין
בעניין השני יהיה תזכיר חוק, יבוא בפני הכנסת, מליאת הכנסת תעבור את זה בקריאה ועם זה אין לי בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל תסביר.
יעל מבורך
הרב כהן צודק. הממשלה אישרה ואני אומר למה אנחנו כן מבקשים לצרף את זה, לחקיקה שמונחת כאן. אנחנו לא מבקשים לתקן את החוק שנוגע לשיעור ההפרשות של ביטוח לאומי. אי העלאתם. הוא יבוא בדין הקיים בחוק נפרד, יעבור קריאה ראשונה ויגיע לוועדה. אנחנו כן מבקשים, הממשלה פונה לוועדת הכספים ומבקשת לתקן את חוק התקציב. שוב, גם המהלך הזה, כמו מהלך של מס הכנסה, יהיה מאוזן גם בצד ההוצאות על ידי הפחתה נוספת של תקציבי הרזרבה בהיקף של 450 מיליון שקלים.
ראובן ריבלין
במסגרת אותה הצעת חוק שעברה בקריאה ראשונה ונמצאת אצלנו כאן בדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
משה גפני
מה אתם מבקשים עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא עכשיו. עדיין לא.
ראובן ריבלין
זה בהתייעצות עם הייעוץ המשפטי לכנסת?
יעל מבורך
בהחלט.
משה גפני
היה טלפון מהממשלה לכאן.
יעל מבורך
נכון.
משה גפני
צריך לעמוד דום. מה אתם מבקשים?
יעל מבורך
אנחנו מבקשים, בהתאם לכוונתה של הממשלה, לא להעלות את שיעור ההשתתפות של מעסיקים בביטוח לאומי בהיקף של רבע אחוז על מנת להוזיל את עלויות השכר של הסקטור הפרטי בעת הנוכחית. אנחנו מבקשים להפחית את סעיפי הרזרבה ב-450 מיליון שקלים בחוק התקציב. אני אסביר למה אנחנו עושים את זה.
משה גפני
זה בסדר מה שאת אומרת. אני רק טוען שזה נושא חדש.
סתיו שפיר
זה נושא חדש לגמרי. יעל, רבע אחוז?
יעל מבורך
כן.
מיכל בירן
כולנו רוצים תשובה ברורה שהנושא הזה לא יעלה היום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בואו נגמור קודם את הרביזיות.

<(הישיבה נפסקה בשעה 12:00 ונתחדשה בשעה 12:05.)
>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו חוזרים לנושא.
משה גפני
אני טענתי שזה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נסביר את הנושא. אני רוצה להסביר הליך שהיה. אני רוצה לתת רקע מהזווית שלי. ראש הממשלה ושר האוצר החליטו, כנראה בשבוע שעבר, שהם רוצים להיטיב עם העם. ב-1 בינואר 2014 מס מעסיקים צריך לעלות.
מיכל בירן
זה פשוט מזעזע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לתת רקע. כולנו מזועזעים.
מיכל בירן
אני בהלם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני כבר עברתי את ההלם. כאמור, מס מעסיקים צריך לעלות ב-1 בינואר 2014 מ-6.5 אחוזים לשבעה אחוזים.
משה גפני
7.1.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ראש הממשלה ושר האוצר החליטו.
יצחק כהן
ראש הממשלה. לא שר האוצר.
משה גפני
ראש הממשלה ושר האוצר. כבוד גדול לשניהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המעסיקים נמצאים בסיטואציה קשה מאוד כי הדולר נמצא בשפל ופוגע בהם קשות ויש עוד דברים אחרים עליהם יש גזרות, כבר כמה חודשים הם מדברים עם הנוגעים בדבר כדי לראות איך לעזור להם, ולכן החליט ראש הממשלה שהוא חושב שבמקום חצי אחוז יהיה רק רבע אחוז ב-2014, זה ייטיב אתם מאוד.
משה גפני
חצי מיליארד שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
450 מיליון שקלים. לכן הוא רוצה לשנות את החוק כך שההעלאה תהיה רק של רבע אחוז. צלצל אלי יושב ראש התאחדות התעשיינים וגם אחרים שאמרו שמבחינתם זה כמעט חיים ומוות. נכון שזה לא סכום מי יודע מה, אבל זה לפחות נותן להם תקווה שמתחילים להסתכל עליהם ומבינים את המצוקה בה הם נמצאים.
סתיו שפיר
מה אומר על זה ביטוח לאומי? הולכת להיות עוד הפחתה מהתקציב שלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק רגע. אני מסביר את הרקע אותו אני יודע.
סתיו שפיר
כל שבוע אנחנו דנים בעוד קיצוץ בביטוח לאומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן את הרקע אותו אני יודע.
משה גפני
נמצא כאן נציג הביטוח הלאומי?
סתיו שפיר
למה שיהיה כאן מישהו מהביטוח הלאומי? מתי מקשיבים לדעתם? מתי הביאו אותם לוועדה?
יצחק כהן
יש שיפוי.
סתיו שפיר
בסופו של דבר לקיצוץ הזה יש השפעה על ביטוח לאומי. מדובר בתקציבו ויש לשמוע את עמדתם בעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אני רק נותן רקע.
משה גפני
בסדר, הבנו. מה אתה מציע לעשות? אנחנו דנים על זה היום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אסביר על מה דנים ועל מה לא דנים. כאשר שמעתי את זה, כמו שאתם אומרים סמרו שערותיי במובן מסוים ואמרתי שזה בלתי אפשרי. אני חושב שגם הייעוץ המשפטי שלנו אמר שזה דבר שלא יכול להיות וגם היועץ המשפטי של הכנסת נכנס לתמונה. במשך חצי יום התנהל דו שיח בין היועצים המשפטיים של המשרדים השונים. שני משרדים – הכנסת ועוד משרד – היו בדעה שזה לא אפשרי ושני משרדים היו בדעה שזה כן אפשרי. בסופו של דבר אמרו שאם כך, אין ברירה, צריך ללכת ליועץ המשפטי לממשלה.
משה גפני
בושה. הייעוץ המשפטי של הכנסת צריך ללכת ליועץ המשפטי לממשלה? שיעשה בחירות חוזרות בבית שמש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכון.
משה גפני
לא אמרתי שלא נכון. פתאום הכנסת צריכה לבקש אישור מהיועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הכנסת לא צריכה לבקש אישור. היועץ המשפטי פסק כפי שפסק היועץ המשפטי של הכנסת.
משה גפני
מה הוא פסק?
סתיו שפיר
תראה לי איזשהו תקדים לדבר הזה.
משה גפני
כך מתנהל דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מסביר את הרקע ואחר כך כל אחד יוכל לדבר. אני לא מסתיר מכם דבר.
משה גפני
אני מבקש רשות דיבור.
יצחק כהן
אחרי.
מיכל בירן
גם אני.
משה גפני
אם הוא אומר שאין דיון, אני לא מבקש רשות דיבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
החוק להפחתת מס הכנסה מורכב משני חלקים כאשר חלק אחד הוא עצם החוק בו התחלנו לדון ביום רביעי והוא מבטל את ההעלאה של מס הכנסה, והחלק השני שאנחנו אמורים לדון היום הוא הבאת המקורות. כלומר, להפחית בהתאם לכך מהרזרבות. אותו דבר גם החוק הזה, הוא בדיוק בנוי כך. הוא בנוי מדבר אחד והוא שמחליטים לבטל את ההעלאה מחצי אחוז לרבע אחוז והחלק השני הוא המקורות.

הוחלט על ידי היועץ המשפטי לממשלה בתמיכה של היועץ המשפטי של הכנסת וזה תואם עם כל היועצים המשפטיים, כך נמסר לי - קודם כל זה בא לאישור הממשלה כי אם הממשלה לא תאשר את זה, אין מה לדבר כי עד עכשיו זה היה רק רצון ראש הממשלה ומעכשיו זה כבר אישור של הממשלה - שלא מעלים את החוק והוא יבוא בנפרד בעוד שבוע או בעוד שבועיים. החוק שמבטל את ההעלאה של חצי אחוז ומביא לרבע אחוז יבוא בנפרד בעוד שבועיים למרות שהוא יתחיל כחצי אחוז ב-1 בינואר 2014 אבל הוא יאושר כאשר יאושר, אולי בעוד שבועיים-שלושה ויעשו את ההתחשבנות. כשהוא יבוא לכאן יהיה כאן דיון אליו יבואו אנשי הביטוח הלאומי וכל מי שצריך, נשמע את הדעות ונחליט מה שנחליט.

מצד שני אישר היועץ המשפטי וגם היועץ המשפטי לכנסת שמאחר שהמקור לכסף הזה מגיע בדיוק מאותו מקור ממנו מגיע הכסף לנושא של מס הכנסה אלא שבמקום שיהיה איקס בגין מס הכנסה, עכשיו יהיה איקס פלוס וואי קטן, במקום לעבור את התהליכים פעמיים, אפשר יהיה לעשות זאת ביחד.
יצחק כהן
מה יהיה בתקופה של השבועיים האלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יסתדרו. ימצאו חשבון. היום אנחנו רק נדון במקורות.
מיכל בירן
מה זה רק? זה הדבר החשוב ביותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. ממש לא. אם החוק לא יאושר?
מיכל בירן
מה קורה עם המקורות? אתה מאשר את המקורות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הורידו כסף מהרזרבה אבל החוק יישאר חצי אחוז. מה זה משנה אם לא יעבור החוק?
משה גפני
למה צריך את זה עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר ובין כה וכה דנים עכשיו.
משה גפני
מה אתה מרוויח בדיון הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי מה אושר ומה לא אושר.
משה גפני
אני רשום? אני ביקשתי ראשון לדבר.
יצחק כהן
לא. אתה ביקשת שני. אני ראשון.
סתיו שפיר
גם אני רוצה לדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם כן, זה הרקע לדיון. אם זה מאושר, יש לך לוח חדש?
יעל מבורך
כן. יש לנו לוח חדש שנציג לוועדה.
משה גפני
אני טוען שזה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה נושא חדש, אנחנו נעצור. יש ועדת כנסת שתדון בזה.
משה גפני
אני טוען שזה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קודם נשמע את יעל.
משה גפני
אם זה נושא חדש, אין לה מה להסביר עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, יש.
משה גפני
תעשה מה שאתה רוצה. יש כללים בנושא חדש.
סתיו שפיר
שאלה ליועצים המשפטיים. מה שאנחנו רואים כאן, הסכומים שנקובים כאן, הם כבר כוללים גם את ההפחתה במס ביטוח לאומי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
סתיו שפיר
זאת אומרת שאין לנו מה לדון בזה כי אתם לא רוצים בכלל להעביר את זה.
יעל מבורך
כמו שאמר היושב ראש, שיש לנו דף חדש שאנחנו רוצים לתת אותו.
משה גפני
דף חדש זה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מסכים. אמרתי שאני מסכים.
יעל מבורך
אני רוצה להסביר ברמת המהות למה אנחנו מבקשים לעשות את המהלך הזה עכשיו.
משה גפני
אבל זה נושא חדש.
יצחק כהן
עם כל הכבוד, תן לשמוע. אני רוצה לדעת מה הנושא החדש.
משה גפני
היושב ראש הסביר.
יצחק כהן
לא, היא תסביר.
יעל מבורך
הסיבה שאנחנו רוצים להעביר את התיקון הזה עכשיו בחוק התקציב היא כי אנחנו רוצים לשנות דברים שנעשו במהלך השנה. ב-1 בינואר 2014 אנחנו שולחים את בסיס התקציב למשרדי הממשלה וצריכים לקבל החלטה איזה תקציב שולחים להם, איזה תקציב מפיצים למשרדים והוא התקציב המקורי. תקציב מקורי יש רק אחד.
סתיו שפיר
אני חשבתי שאתם מכבדים את הוועדה אבל עכשיו אני מבינה שמבחינתכם אין בכלל ועדה. אין כנסת.
יעל מבורך
בדיוק להפך. אנחנו מביאים את התיקון לבסיס התקציב.
סתיו שפיר
אתם מביאים תיקון לבסיס התקציב למשהו שעדיין לא הכריעה עליו הכנסת. את רצינית?
יעל מבורך
אם אנחנו לא נעשה את התיקון הזה עכשיו, המשמעות היא שאם המהלך שהממשלה מציעה יאושר בכנסת בעוד שבועיים-שלושה, המשמעות היא שאת האיזון בצד ההוצאות אנחנו נעשה בשינוי תקציבי בכנסת, כמו כל שינוי תקציבי שמונח כאן, ולא בבסיס התקציב.
סתיו שפיר
לא. תצטרכו להעביר תקציב חדש.
משה גפני
תצטרכו להעביר חוק.
סתיו שפיר
כך זה עובד. כך כתוב בחוק. אני יודעת שלפעמים החוק מעצבן, אבל לפעמים גם מעצבן לנסוע במהירות המותרת ובכל זאת אנחנו נוסעים במהירות המותרת.
מיכל בירן
יעל, אפילו לשיטתך, הייתם צריכים לחשוב על זה לפני חודש.
יעל מבורך
ההחלטה לא התקבלה לפני חודש.
סתיו שפיר
נתניהו ראה שלפיד חילק את המתנה שלו של מס הכנסה לבוחרים, ועכשיו נתניהו היה צריך גם כן לחלק איזושהי מתנה.
משה גפני
כמו שאת מביאה עכשיו שני חלקים, את החוק על הנושא של שינוי במס ואת ההבדל בתקציב, את יכולה להביא בעוד שבועיים אותו דבר.
יעל מבורך
אני מנסה להסביר למה לשיטתנו אנחנו לא יכולים. ברמה המחשובית את התקציבים מעבירים ב-1 לינואר 2014, גם אם נתקן את החוק.
משה גפני
אם מתקנים את החוק, אז מתקנים את החוק בבסיסו. זה חוק ולא העברה תקציבית.
סתיו שפיר
יעל, בעינייך יש כנסת או היעד הוא לבטל אותה?
יצחק כהן
זה לטובת העובדים. למה לא? זה לטובת שוק העבודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן בקשה לנושא חדש. אני רוצה להבין ממך אם הבקשה לנושא חדש הולכת על הכול או רק על שורה אחת.
סתיו שפיר
בטח שהולך על הכול.
משה גפני
זה נושא חדש.
סתיו שפיר
גם אני מבקשת נושא חדש על הכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על הכול.
סתיו שפיר
בטח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר גמור. אפשר לתת לנו את הדף החדש?
ראובן ריבלין
משה, סוף מעשה במחשבה תחילה. בוא נתייעץ כולנו יחד. החוק שמובא לפנינו היום, מהותו היא לאשר את המקורות. בשינוי המקורות אין נושא חדש.
משה גפני
כן נושא חדש.
ראובן ריבלין
אותם מקורות יהיו לכאן ולכאן. מה הכמות, זאת שאלה שיכולה להשתנות. כדי לאשר את המקורות, אתה צריך לעשות זאת לפני ה-1 בינואר. האם אני צודק?
יצחק כהן
נכון.
ראובן ריבלין
כדי לאשר את המקורות, צריך לעשות את זה לפני 1 בינואר. זאת אומרת, יש כאן כורח. אתה מבקש נושא חדש. דרך אגב, אתה נותן לקואליציה את הפתרון הכי טוב כי נושא חדש, הדיון בו הוא דיון שהתוצאה היא פוליטית. הדיון הוא משפטי והתוצאה היא פוליטית. זאת אומרת, יכולים לבוא ולומר שכל מה שאמרו לגבי נושא חדש הוא נכון, אבל מה שמכריע, כפי שאמר בית המשפט הגבוה לצדק, היא ההכרעה הפוליטית. זאת אומרת, נושא חדש לצערנו הרב הוא לא נושא משפטי אלא נושא פוליטי. מה שתחליט ועדת הכנסת. אני לא יודע למה אבל יש לי הרגשה שוועדת הכנסת תאמר שלמרות שיש כאן כל הנושאים החדשים, היא קובעת שאין נושא חדש. באותו רגע זה בא אלינו וזה מאושר. כל החכמה הזאת, אנחנו יכולים לפתור בינינו.

מה שעשתה הממשלה והקפיץ אותי היה להביא את החוק ולהטמיע אותו בתוך חוק זה. זאת אומרת, להביא לנו חוק הסדרים חדש ברמה של חוק שמשנה את כל כיתובו מהקריאה הראשונה להכרעה והכנה לקריאה שנייה ושלישית.
משה גפני
אם אתה מדבר אתי ברצינות, אני הולך להשיב ברצינות.
ראובן ריבלין
אני מדבר ברצינות. מחר בצהריים יביאו ואנחנו נכשיר את השרץ.
משה גפני
חבר הכנסת ריבלין, אמרת את הדברים ברצינות ואני הולך להשיב לך מאוד ברצינות. מאוד. מה שקרה זה דבר נורא פשוט שהוא הולך להיות תקדים מאוד מאוד מסוכן. מאוד. פעם ראשונה מאז שאני מכיר את הכנסת מחליטה הממשלה החלטה שביקש אותה ראש הממשלה אחרי שכבר אישרו את הכסף שמפחיתים במס הכנסה. מבקש ראש הממשלה ביום ראשון, שלושה ימים לפני תום השנה האזרחית, להפחית מס מעסיקים. יושבת עכשיו ועדת הכנסת שתפקידה לפקח על עבודת הממשלה, וכנראה יש בינינו ויכוח, אני לא חשבתי שיהיה ויכוח אבל כנראה יש ויכוח, ודנה האם לוקחים את הכסף שהתפנה. פתאום התפנה כאן כמעט חצי מיליארד שקלים, פה התפנה כסף להורדת מס הכנסה וכנראה שיש עוד כסף פנוי אלא שאנחנו לא יודעים ודנים מה עושים לעת הזאת עם הכסף הזה - זה תפקידה של ועדת הכספים - האם מפחיתים בזה מיסים עקיפים, האם מעלים בזה קצבאות וכולי. הרי יש כסף פנוי, הרי היו גזרות מאוד קשות בתקציב ובחוק ההסדרים. התפנה כסף, בואו נשב כאן לדון לפני מה שהממשלה אומרת. ועדת הכספים מאז ומתמיד דנה, כאשר יש כסף פנוי אחרי גזרות כאלה קשות, מה עושים עם הכסף הפנוי, האם זה נכון להפחית מס מעסיקים כמו הגחמה של ראש הממשלה, האם צריך להפחית מס הכנסה כמו שאנחנו טענו שצריך להפחית מיסים עקיפים, האם זה הולך לאותם מסכנים שהם מעמד ביניים ושכבות חלשות. זה הדיון.

לא באים לכאן עכשיו בידיים נקיות. החוק שאנחנו דנים בו, מדובר על הצעת חוק של הפחתת מס הכנסה ומדובר על המקור התקציבי שהוא חלק בלתי נפרד מהחוק. בהפחתה מצביעים לך נקודתית. לא אומרים שהכסף הופחת ותדונו על מה עושים עם ההפחתה. זה הולך להפחת מס הכנסה.

עכשיו באים ואומרים שיש לנו עוד חוק. החליט ראש הממשלה לפני שלושה ימים, ואני יודע את זה מלשכת ראש הממשלה. אני לא בטוח ששר האוצר מסכים לזה, אבל לצורך העניין אני אומר שגם שר האוצר מסכים לזה.
ראובן ריבלין
הממשלה מסכימה.
משה גפני
הממשלה מסכימה. בסדר. יום ראשון, עת אנחנו יושבים לדון על החוק של מס הכנסה, אומרים לנו שנדון בזה, ואם לא המלחמה שמתנהלת כאן, היו מביאים גם את החוק אבל מביאים חצי מהחוק. מביאים אותו עכשיו ואומרים שבעוד שבועיים או בעוד שלושה שבועות הכסף הזה הולך להפחתת מס מעסיקים. יש על זה ויכוח. לא אמור לקרות שום דבר מכיוון שבלאו הכי ב-1 בינואר אין חוק ועם הכסף הזה אי אפשר לעשות שום דבר. כאשר ידונו על מס מעסיקים, האם מפחיתים או לא ואנחנו נטען – על כל פנים אני אטען – שאם יש את הכסף הזה, יש צרכים יותר חשובים ואני לא מזלזל בנושא של מס מעסיקים. דרך אגב, הממשלה הקודמת העלתה את מס המעסיקים כדי להפחית מס הכנסה לאלה שמשתכרים בין 5,000 ל-14,400 שקלים. היו סדרי עדיפויות שונים עת איציק כהן היה סגן שר האוצר והוא הביא את החוק הזה להעלאת מס מעסיקים והפחתה של מס הכנסה למעמד הביניים. אני לא מדבר על זה, אבל זה דיון שתפקידה של הכנסת לדון בו בכובד ראש ולא ביום ראשון שזה לא יום כנסת, שזה לא מופיע בסדר היום ורוב חברי הוועדה לא ידעו בכלל שזה עומד לדיון. הולכים לדון על הפחתה שהיא נקודתית ללא צורך.
ראובן ריבלין
אני לא ידעתי.
מיכל בירן
גם אני לא ידעתי.
סתיו שפיר
אף אחד לא ידע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אף אחד לא ידע.
משה גפני
אני ידעתי. אני ידעתי בשבוע שעבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אף אחד לא ידע כל עוד הממשלה לא אישרה.
משה גפני
לא האמנתי שזה יבוא לכאן.
סתיו שפיר
הממשלה עוד לא אישרה.
משה גפני
אני ידעתי.
ראובן ריבלין
דרך אגב, הפתרון המשפטי שמצא היועץ המשפטי, יש בו הגיון.
משה גפני
מבחינתי הוא לא רלוונטי.

אם אנחנו מסכימים לדבר הזה, אנחנו לא תמיד אופוזיציה ולא תמיד קואליציה. מפעם לפעם אנחנו מתחלפים ויש שינויים. אנחנו יכולים להיות אופוזיציה וגם אתה יכול להיות אופוזיציה ויביאו לכאן דברים שהם בציפור נפשך, יביאו אותם תוך כדי מסע כזה שמחכים לטלפון מהממשלה. אתם לא מבינים או שאתם מבינים ואתם מתעלמים מזה, איזה ביזיון של הכנסת. זה יורד לשפל המדרגה. אנחנו צריכים לפקח על הממשלה, אנחנו צריכים לקבל החלטה, אנחנו צריכים לקיים דיון. ביום ראשון נקיים את הדיון הזה? סדר היום הופץ לכולם וחלק לא באו וחלק היו באים אם היו יודעים שהנושא הזה עומד לדיון. בושה. בושה, בושה, בושה. זה לא קשור בכלל ליועץ המשפטי אלא זה קשור להתנהלות הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להתייחס בעיניים של אופוזיציה. דווקא מהבחינה הזאת של כל מה שאמרת, שזה נכון. נניח חושבים שיש 450 מיליון שקלים מיותרים ועכשיו צריכים לקיים דיון למה זה ילך. נניח נעשה דיון ונחשוב שזה טוב לדבר מסוים. אם הממשלה נניח תחשוב שאותו דבר מסוים לא טוב, היא לא תקצץ ולא יהיו מקורות כספיים לזה.

אנחנו עכשיו לא מגדירים למה אלא אנחנו רק מקצצים. תשמע אותי עכשיו כאיש אופוזיציה. אם נעשה את זה היום, היום אנחנו נאגום עודף של 450 מיליון שקלים. בעוד שבועיים יהיה דיון. הממשלה תבוא ותאמר הפחתה, אתה תבוא ותאמר – ואולי גם אחרים – משהו אחר ועכשיו הדיון שלנו יהיה אמיתי כי יש כסף.
משה גפני
גם עכשיו יש כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אין. אם לא יעשו את הקיצוץ, אין כסף.
משה גפני
יש כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין. אני מסביר לך. אם לא נעשה את זה, לא יהיה קיצוץ.
משה גפני
אתה מקיים דיון עכשיו. אתה הבאת את נציג הביטוח הלאומי? הרי ממנו מוציאים את הכסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני לא מקיים דיון.
מיכל בירן
כך נראה אי דיון.
ראובן ריבלין
אתה חייב ללכת לוועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה ודאי. אני מנסה להסביר שדווקא מבחינת האופוזיציה כדאי שהיום כן יהיה איגום הכסף.
סתיו שפיר
אל תסביר לנו, כי זה לא נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מדבר על האיגום. לא מגדירים היום את היעד.
סתיו שפיר
יש כאן עוד תוספת. היועץ המשפטי, על פי חוק היסוד במדינה, האם מותר להם להגיש תקציב חדש לכנסת פחות משבועיים לפני סוף שנה?
אייל לב ארי
מדובר לא בתקציב חדש.
מיכל בירן
זה תקציב חדש.
ראובן ריבלין
לא. זה תיקון.
אייל לב ארי
אל התיקון מתייחסים כאל תקציב חדש.
סתיו שפיר
זה נתון לפרשנות. אי אפשר להגיד על זה חד משמעי. זה נתון לפרשנות האם מדובר בתקציב חדש או מדובר רק בעדכון לתקציב או תיקון לתקציב. זאת לא סוגיה שהיא ברורה. היא לא מובהקת.
אייל לב ארי
נכון.
ראובן ריבלין
תלוי בפרטים.
סתיו שפיר
כבר יש כאן בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה פירוש? היועץ המשפטי לממשלה אמר. יש פרשן יותר מדויק ממנו?
סתיו שפיר
למה הולכים לבתי משפט אם לא כדי לקבוע פרשנות? זאת פרשנות. מה שאתם רוצים לעשות עכשיו, זה פשוט לבטל לחלוטין את המשמעות של כנסת ישראל. אין כנסת. מה שקרה כאן זה שלפיד קיבל החלטה אחת שגם היא הייתה זגזוג מהחלטה קודמת, לא משנה אם חושבים שהיא טובה או רעה, והוא החליט לבטל ועכשיו נתניהו כנראה הרגיש שגם הוא צריך לתת איזשהו צ'ופר וברגע האחרון, שלושה ימים לפני סוף שנה, כאשר הוועדה מתכנסת ביום ראשון באופן חריג ולא יושבים כאן שלושת-רבעי מחברי הכנסת שאמורים לשבת כאן כי הם לא יכלו להגיע, ואתם רוצים להעביר החלטה נוספת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מעבירים את ההחלטה.
סתיו שפיר
זאת בושה. הממשלה עדיין לא התכנסה או שעדיין היא לא הכריעה ואנחנו כבר מתבקשים לקצץ את התקציבים האלה. השתגעתם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא הכריעה.
סתיו שפיר
מה זה הכריעה? זה קורה בלי להודיע לנו ואתם ידעתם על זה כבר מסוף השבוע ולא הודעתם לנו על כך.
יצחק כהן
גם אחרים יכולים לומר משהו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את לא מבינה שכל זמן שהממשלה לא מחליטה, לא מביאים את זה?
סתיו שפיר
כל זמן שזה נמצא בתוך התקציב שהולכים לאשר, זה קיים.
יצחק כהן
סתיו, את נואמת. תני גם לאחרים לדבר.
סתיו שפיר
בשבוע שעבר קוצצו 1.4 מיליארד שקלים מתקציב ביטוח לאומי. עכשיו לדבר הזה יש השלכות שוב על תקציב הביטוח הלאומי. אי אפשר לכנס את הדיון הזה בלי להביא לכאן נציג של ביטוח לאומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו לא דנים עכשיו אם זה מקוצץ מביטוח לאומי או ההפך, זה ילך לטובת הביטוח הלאומי. לא על זה דנים עכשיו.
סתיו שפיר
איך זה ילך לטובת הביטוח הלאומי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
על כך יהיה דיון. אני רוצה לעגום כסף כדי שנחליט אחר כך לאן הוא ילך.
יצחק כהן
סתיו, אפשר לקבל רשות דיבור? גם אני רוצה לשאול שאלה. תני לשאול שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איציק, בבקשה.
יצחק כהן
מה יקרה אם לא נאשר את המקור היום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יהיה כסף.
יעל מבורך
אני מניחה שאנחנו לא נביא תיקון לחוק התקציב. אנחנו נעשה פנייה לשינוי תקציבי במהלך תקציב 2014 והמשמעות היא שזה יהיה חד שנתי עד שיתוקן בבסיס תקציב 2015.
יצחק כהן
תשקלו מה אתם עושים.
משה גפני
מה יקרה? לא יקרה שום דבר. אדוני היושב ראש, אני רוצה לשאול. אני לא קובע עמדה אבל אני רוצה לדעת אם זה נכון. האם זה נכון שאמרו לך שתעביר את זה ובתמורה לזה תקבל כספים ליהודה ושומרון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
חס ושלום.
משה גפני
אתה בטוח? אני שואל שאלה. מותר לי לשאול, או שעוד מעט כבר יהיה אסור לי לשאול.
יצחק כהן
מה שאלת?
משה גפני
שאלתי האם הבטיחו לו כסף ליהודה ושומרון בתמורה לזה שהוא יעביר את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חס ושלום.
משה גפני
נתנו לו מזומן. זה לא כמו אצלך. אני שואל האם זה המצב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פעם ראשונה ביום חמישי אמרו לי שיש מחשבה כזאת. הנושא הזה נמצא על סדר היום עוד לפני כן.
ראובן ריבלין
אדוני היושב ראש, אם הם טוענים נושא חדש, תעביר לוועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע. הלכו לצלם את זה כדי שקודם כל נחלק לכולם ואם זה נושא חודש, הוא יועבר.
משה גפני
אתה לא ממשיך את הדיון. אני רוצה ללכת קודם למנחה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ברור שלא, כל עוד אין פסיקה.
ראובן ריבלין
ועדת הכנסת מתכנסת היום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני חושב כך.
אלעזר שטרן
ניסן, אני חושב שיש הרבה הגיון במה שגפני אומר ואומרת גם סתיו. קודם שמענו על העברות שתשע שנים עושים אותן. אחרי כן שמענו שיש עשרים אחוזים או מספר אחר ברזרבות, ונגיד שאלה רק עשרה אחוזים.
ראובן ריבלין
מתוכם שמונה מיליארד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. שמונה מיליארד לא שייכים.
אלעזר שטרן
אם הכול יהיה כאן כל כך ברור, למה את הסכום הזה אי אפשר להעביר אחר כך מאותם מקומות או באותה טכניקה? אין ספק שיש כאן בעיה בזה שאנשים קיבלו זימון לישיבת הוועדה, יודעים למה הם באו ותוך כדי מגיע משהו נוסף. אם יש מחר מלחמה או אם הולכים לדפוק מעסיקים או אנשים, אין בעיה אבל אולי יש לזה פתרונות אחרים, חוץ מלעשות פלסתר מהוועדה. אני אצביע בעד זה אבל אם יש פתרונות אחרים, למה אנחנו צריכים ללכת בשיטה הזאת?
יעל מבורך
אין. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שצריך לאשר את חוק התקציב עכשיו, בדצמבר, ולא בתחילת השנה כי אנחנו לא מתקנים את חוק התקציב.
סתיו שפיר
אתם לא אמורים לאשר את חוק התקציב בדצמבר. אסור לכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, מדברים רק על המקורות. לא אומרים כרגע את הייעוד שלהם.
סתיו שפיר
שבועיים לפני סוף שנה אסור לכם להעביר תקציב. הרי לפני כמה שנים הייתה מלחמה על כך שהתקציב יעבור מתקציב חד שנתי לתקציב דו שנתי, כדי שתהיה יותר יציבות כלכלית. עכשיו אתם אומרים שפעם בשלושה חודשים יש איזושהי החלטה חדשה שקשורה כנראה בסקרים שהיו אתמול בתקשורת לגבי סיכויי "יש עתיד" והליכוד להתחזק ובהתאם לסקרים אנחנו עורכים שינויים בתקציב. תכבדו בבקשה ותגישו תקציב חדש לכנסת אותו נעביר בשלוש קריאות.
יעל מבורך
זה תיקון חוק התקציב לשנת 2014.
משה גפני
כך מתקנים?
יעל מבורך
בהפחתה פרמננטית.
סתיו שפיר
אני מדברת על שיטת החוק שהוחלט במדינה. לא אני קבעתי אותה. פשוט חלק מאתנו הם שומרי חוק.
יעל מבורך
אנחנו יודעים את זה היום,
סתיו שפיר
ידעתם שהחוק הזה הוא לא סתם חוק אלא הוא נועד להגן על כלכלת ישראל. זאת הסיבה שהדבר הזה מוחלט בצורה בה הוא מוחלט, כדי שלא יהיו זיגזגים כאלה.
משה גפני
זה לא ויכוח משפטי. זה דיון ציבורי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הדיון יהיה. הדיון יהיה.
משה גפני
איפה יהיה הדיון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעוד שבועיים.
משה גפני
אז תביא גם את זה בעוד שבועיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא מנסה להסביר לגבי המקורות האלו.
ראובן ריבלין
פעם ראשונה בוויכוח שניסן צודק.
משה גפני
בעוד שבועיים מביאים חוק. יש לך בעיה עם המקורות? הם לא יסתדרו עם המקורות? הם יכולים להביא תיקון לתקציב, הם יכולים להביא העברה תקציבית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם לא רוצים. הם רוצים עכשיו לעשות את זה.
משה גפני
זה דיון ציבורי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מבחינתך זה יותר טוב, אם יאגמו את הכסף עכשיו.
משה גפני
לא. אתה טועה. זאת בושה. אין סיבה. הרי לא הולך לקרות כלום.
ראובן ריבלין
אני יוצא לישיבת ועדת החוקה.
סתיו שפיר
גם אין מספיק אנשים להצביע על התקציב.
משה גפני
ניסן, זה מבזה את ועדת הכספים ללא סיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש את הפסיקה של היועץ המשפטי שזה אפשרי.
סתיו שפיר
זה לא אפשרי.
משה גפני
אפשרי, אז מה? אני התווכחתי אם זה אפשרי או לא אפשרי? אמרתי שזאת בושה. לא היה דבר כזה. זה תקדים שלא היה כדוגמתו לעולם. בושה לכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זאת הייתה גזרה, זה לא היה עולה, אבל זאת הטבה.
משה גפני
איזו הטבה?
סתיו שפיר
ברגע שאתה מאשר תקדימים כאלה, אתה לא יודע מה יהיה הדבר הבא. יש פה גם בעיה לאשר תקדים שהוא גם תקדים משפטי והוא גם תקדים בוועדת כספים. ברגע שאתה עושה את זה עכשיו, אפילו אם זה למטרה טובה, בפעם הבאה זה יכול להיות למטרה לא טובה ואז תגיד שכבר עשינו את זה פעם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן העברתי את זה ליועץ המשפטי לכנסת וליועץ המשפטי לממשלה. הרי זה לא הלך קל. את רואה שזה לא הלך קל. עובדה שהחוק עצמו לא מגיע אלא יגיע בעוד שבועיים.
סתיו שפיר
אם החוק לא יעבור, תעלה שוב את האחוז?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז נחליט לאן הולך הכסף הזה.
מיכל בירן
ניסן, אנחנו לא מסכימים. נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נחלק את החומר כדי שתוכלו להגיד נושא חדש.
יעל מבורך
אנחנו נראה לך ואת תאמרי אם זה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מחלקים את החומר.
משה גפני
לי היה ויכוח עם ראש הממשלה שלא רצה להעלות את מס החברות ולא רצה להעלות את מס המעסיקים. הוא ניאו-קפיטליסט. לא כולם צריכים ללכת אתו על זה ולמה אתה הולך אתו? תקיים דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לעצם העניין, זה סיפור אחר. יהיה דיון.
משה גפני
אתה עכשיו עושה דבר שהוא חצי מהדיון כי זה הדיון. יש דיון על החוק ויש דיון על המקורות. פשוט לא יאומן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המקורות זה משהו אחר. על החוק עצמו, לאן זה ילך.
משה גפני
מה יש בסעיף 2(1)(ח)?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו שיש לך את החומר, אתה אומר שזה נושא חדש?
משה גפני
כן. נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על הכול. על כל הנייר נושא חדש.
משה גפני
נושא חדש. לא יאומן.
סתיו שפיר
אתה רואה שיש תיקונים בכתב יד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא ראיתי את זה. אני רואה את זה רק עכשיו.
סתיו שפיר
תסתכל על זה. אתם רציניים?
משה גפני
לא יאומן. נושא חדש. בושה למדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה עובר לוועדת הכנסת.
מיכל בירן
אני מבקשת שהבקשה של סיעת העבודה תהיה בנפרד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם כן נושא חדש.
מיכל בירן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. זה עובר עכשיו לוועדת הכנסת. אנחנו נעשה הפסקה של כמה דקות.
משה גפני
עם כל הכבוד, אתה לא יכול להחזיק אותנו כאן כל היום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי לכמה דקות להתייעצות. הפסקה של חמש דקות. בינתיים זה ילך לוועדת הכנסת.
סתיו שפיר
אנחנו ביטלנו דברים כדי להגיע היום. אם לא ממשיכים את הדיון, אנחנו נלך.
משה גפני
אנחנו לא בובות. עכשיו אין דיון. זה הולך לוועדת הכנסת. הודעת על כך. אתה לא יכול להגיד לנו הפסקה של חמש דקות כי אין הפסקה של חמש דקות. אין דיון יותר בעניין הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני הולך להתייעצות. תן לי חמש דקות.
משה גפני
בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפסקה לחמש דקות.

<(הישיבה נפסקה בשעה 12:50 ונתחדשה בשעה 13:50.)>
סתיו שפיר
אתה לא יכול לקיים דיון כי ועדת הכנסת עוד לא התכנסה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יכול. מבחינת היועץ המשפטי של הכנסת, נכון לעכשיו, אפשר.
מיכל בירן
אפשר לשמוע את עמדת היועצים המשפטיים של הוועדה?
יצחק כהן
אתה לא צריך קוורום. יש לך מספיק חברים.
מיכל בירן
אנחנו חייבים ללכת.
סתיו שפיר
מה עמדת היועץ המשפטי?
מיכל בירן
שאלתי במפורש עד מתי הדיון הזה יימשך ואמרו לי עד 1:00.
משה גפני
תגיד מה אתה הולך לעשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לדון על מה שהיה מונח בפנינו. על החדש, אם יאשרו, אולי מחר או בעוד שבועיים, אני לא יודע להגיד, זה סיפור נפרד.
משה גפני
עכשיו אנחנו מצביעים על הישן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. זה מה שאני רוצה לעשות.
סתיו שפיר
לי יש הסתייגויות.
משה גפני
תגישי את ההסתייגות במליאה.
סתיו שפיר
אני לא רוצה לבזבז את זמנה של הוועדה. באמת, לא נעים לי.
משה גפני
נגיש את ההסתייגויות. גם אני אגיש. אז נוכל ללכת.
סתיו שפיר
אי אפשר להגיש הסתייגויות אחרי הצבעה.
משה גפני
לא, תגישי אותן עכשיו.
סתיו שפיר
אבל צריך לקרוא את החוק. נקרא עכשיו את החוק עם ההסתייגויות וזה אומר שאנחנו כאן לעוד ארבע שעות במינימום.
משה גפני
לא. למה? לקרוא ולהצביע. את מה שיש לך בדף, אני קורא בשלוש דקות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אומר שבין כה וכה ההסתייגויות יעלו למעלה.
סתיו שפיר
אם אנחנו לא דנים היום בתקציב החדש חדש – 2.0 – מתי נדון בו? מחר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע. כרגע אין לי מה לדון. זה נושא חדש.
סתיו שפיר
אנחנו מבינים שזה בזבוז זמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפי הייעוץ המשפטי שלי, הם אומרים שאני יכול להצביע פרט להצבעה הסופית.
סתיו שפיר
רוב חברי הוועדה לא יודעים שאנחנו בכלל בוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כולם יודעים.
סתיו שפיר
התכנסנו ב-10:00 והישיבה הייתה צריכה להיות עד 1:00.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכולם הודיעו.
סתיו שפיר
השעה עכשיו 2:00 והם לא יודעים.
יצחק כהן
סתיו, החוק חשוב לך? החוק המקורי, לא התוספות.
סתיו שפיר
זה חוק התקציב. בטח שהוא חשוב.
יצחק כהן
אז בואו נצביע.
משה גפני
לא, היא מדברת על משהו אחר. אני לא מסכים גם למקורי. סתיו, את לוקחת את הזמן שלנו. אני אשאר עד הסוף אבל ממש אני לא יכול.
סתיו שפיר
אני לא רוצה לקחת את הזמן.
משה גפני
עדיף לך שהחדש לא יהיה אלא יהיה כאשר יהיו הרבה אנשים. עכשיו יש מעט אנשים.
יצחק כהן
אני לא בטוח.
משה גפני
תגישי את ההסתייגויות עכשיו והכול יעלה למליאה, נצביע בעד ונגד.
יצחק כהן
אני אצטרף להסתייגויות. להלן הקבוצה.
סתיו שפיר
בתנאי שאנחנו מצביעים על ההסתייגויות עכשיו.
משה גפני
כן. אתה מצביע נגד ההסתייגויות שלה?
יצחק כהן
אני מצטרף אליה בהסתייגויות. להלן הקבוצה. על החוק אני מצביע בעד.
משה גפני
יש לנו רוב על ההסתייגויות.
יצחק כהן
אתה בקבוצה? אתה מצטרף להסתייגויות?
משה גפני
בטח.
יצחק כהן
תכתבי להלן הקבוצה. כאמור, אני מצביע בעד החוק. אני לא יכול כאופוזיציה לא להצביע בעד ההסתייגויות.
סתיו שפיר
אפשר להתחיל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני לא יכול להתחיל.
משה גפני
אתה צריך להביא שניים כי אם אין לך שניים, אתה לא יכול להעביר את זה.
סתיו שפיר
זאת פשוט בדיחה. זה כבר מביך.
יצחק כהן
סתיו, אכפת לך להגיש את ההסתייגויות?
משה גפני
יש לה את זה בכתב.
סתיו שפיר
אני רוצה שנצביע ונשנה את החוק.
משה גפני
אורי, תראה לאן דרדרת אותי.
אורי מקלב
זה לא יאמן. אני בא לכאן כאורח לרגע ורואה כל פגע. לא מאמין.
משה גפני
זה מתחיל בממשלה. זאת ממשלה רעה.
בועז טופורובסקי
לא כל הממשלה.
משה גפני
לא משנה, אבל הממשלה כגוף היא רעה. אם נתחיל לדון על פרטים, זה כבר סיפור אחר.
סתיו שפיר
באמת אני חושבת שאנחנו צריכים ללכת הביתה כי זאת ממש בדיחה. צריך עוד כמה טלפונים כדי לזמן לכאן את כל הקואליציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נחכה כמה דקות.
משה גפני
ניסן, זה לא בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן עוד חמש דקות כדי שהמצפון שלי יהיה טוב עם מה שאני הולך לעשות.
משה גפני
איציק, חבל על הזמן. אם אתה לא הולך לחדש בכלל, אני אמנע בהסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני לא יכול להגיד שאני לא הולך על החדש. היום לא.
יצחק כהן
בסדר. גם אני אמנע.
משה גפני
זה יעלה למליאה.
יצחק כהן
את מסכימה?
סתיו שפיר
אני לא מבינה.
יצחק כהן
מגייסים רוב וסתם אנחנו מבזבזים זמן.
סתיו שפיר
אני בעד שנחתוך את הישיבה.
יצחק כהן
גם אני בעד.
סתיו שפיר
הישיבה הסתיימה רשמית. אנחנו סתם יושבים כאן כי אנחנו נחמדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הישיבה לא הסתיימה רשמית. אתם תימנעו?
סתיו שפיר
יימנעו ממה? מה אתה מציע?
יצחק כהן
לחסוך את הגיוס, שצריך לבוא לכאן רוב וממילא יצביעו נגד, אנחנו נימנע, את תצביעי בעד וזה יעלה למליאה. זה דבר טכני ולא מהותי.
סתיו שפיר
זה לא ניסיון לעשות פיליבסטר.
יצחק כהן
בואו נמשיך.
משה גפני
אבל אני לא אצביע בעד החוק. אני נגד החוק.
יצחק כהן
אני בעד.
משה גפני
אתה יודע שאתה הולך להוריד מס הכנסה למי שמשתכר מאה אלף שקלים בחודש? אתה עכשיו חבר של העשירים?
יצחק כהן
לא.
משה גפני
פגעו בקצבאות הילדים, פגעו בכל המיסים העקיפים, פגעו בכל ומחלקים כסף לעשירים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני ואיציק, תאמרו לי מה החלטתם ולפי זה נמשיך.
סתיו שפיר
אם גפני מצביע נגד החוק, מה זה משנה? גם אני אצביע נגד החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה בעד החוק, נכון?
יצחק כהן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מדבר על ההסתייגויות.
סתיו שפיר
איציק, למה אתה בעד החוק?
יצחק כהן
הורדת מיסים.
משה גפני
אני בשום אופן לא יכול להצביע בעד החוק. אני מצביע נגד.
סתיו שפיר
המנהג הזה לחכות כל פעם לחברי הקואליציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הודענו לכולם. נמצא כאן נציג האוצר? תתחילו להקריא. אל תסבירו אלא תקריאו.
משה גפני
קראו כבר את החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. רק את החלק הראשון.
משה גפני
אבל יש לנו הסתייגויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הן עלו למעלה. עכשיו אנחנו מדברים על החלק השני, על המקורות.
משה גפני
אתם הולכים להקריא עכשיו את כל המספרים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
אסי קליין
נעשה את זה מהר.

הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013

1. תיקון סעיף 3

בחוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(א), במקום "405,264,956,000" יבוא "401,964,956,000", במקום "286,430,770,000" יבוא "283,698,221,000" ובמקום "118,834,186,000" יבוא "118,266,735,000".

2. תיקון התוספת הראשונה
בתוספת הראשונה לחוק העיקרי –
(1) בטבלה שכותרתה "הצעת התקציב לשנת הכספים 2014", בטור שכותרתו "הוצאה" –
(1) בשורה שתחילתה "סך הכול כללי", במקום "405,264,956" יבוא "401,964,956".

(2) בשורה שתחילתה "התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה" במקום "319,261,956" יבוא "315,961,956".

(3) בשורה שתחילתה "חלק א: תקציב רגיל" במקום "286,430,770" יבוא "283,698,221".

(4) בשורה שתחילתה "חלק ב: תקציב הפיתוח וחשבון ההון", במקום "118,834,186" יבוא "118,266,735".

(5) בשורה שתחילתה "חלק א: תקציב רגיל", במקום "286,430,770" יבוא "283,698,221".

(6) בשורה שתחילתה "ממשל ומינהל", במקום "45,546,006" יבוא "40,038,231".

(7) בסעיף 01 (נשיא המדינה), במקום "40,341" יבוא "40,064".
היו"ר ניסן סלומינסקי
בכולם זה באופן אריתמטי.
אסי קליין
לפי הסדר, זה מופיע בחוק התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
באופן אחיד. בסדר גמור.
אסי קליין
(8) בסעיף 04 (משרד ראש הממשלה), במקום "2,290,365" יבוא "2,272,604".

(9) בסעיף 05 (משרד האוצר), במקום "2,005,637" יבוא "1,952,334".

(10) בסעיף 06 (משרד הפנים), במקום "374,031" יבוא "371,971".

(11) בסעיף 07 (המשרד לביטחון הפנים), במקום "13.202,508" יבוא "13,155,150".
(12) בסעיף 08 (משרד המשפטים), במקום "2,909,321" יבוא "2,895,518".

(13) בסעיף 09 (משרד החוץ), במקום "1,638,724" יבוא "1,628,816".

(14) בסעיף 10 (מטה לביטחון לאומי), במקום "40,124" יבוא "39,841".

(15) בסעיף 12 (גמלאות ופיצויים), במקום "15,005,776" יבוא "14,739,307".

(16) בסעיף 13 (הוצאות שונות), במקום "4,949,075" יבוא "4,860,501".

(17) בסעיף 14 (מימון מפלגות), במקום "142,731" יבוא "142,270".

(18) בסעיף 19 (משרד המדע והחלל, התרבות והספורט), במקום "1,130,704" יבוא "1,130,248".

(19) בסעיף 26 (המשרד להגנת הסביבה), במקום "323,450" יבוא "320,853".

(20) בסעיף 68 (רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול), במקום "514,728" יבוא "510,532".

(כא)בשורה שתחילתה "ביטחון", במקום "51,268,997" יבוא "51,263,807".

(כב)בסעיף 16 (הוצאות חירום אזרחיות), במקום "316,081" יבוא :"311,669".

(כג)בסעיף 17 (תיאום הפעולות בשטחים), במקום "100,834" יבוא "100,175".

(כד)בסעיף 18 (הרשויות המקומיות), במקום "3,489,617" יבוא "3,488,658".

(כה)בשורה שתחילתה "שירותי חברה", במקום "127,046,899" יבוא "126,879,143".

(כו)בסעיף 20 (משרד החינוך), במקום "43.626,922" יבוא "43,595,010".

(כז)בסעיף 23 (משרד הרווחה), במקום "5,623,686" יבוא "5,558,611".
(כח)בסעיף 24 (משרד הבריאות), במקום "23,690,527" יבוא "23,635,554".

(כט)בסעיף 25 (הרשות לזכויות ניצולי השואה), במקום "3,388,710" יבוא "3,384,142".
סתיו שפיר
אני רוצה להגיש כאן הסתייגות. למה אתם מקצצים מהזכויות לניצולי השואה?
יעל מבורך
כמו שאמרנו, אנחנו לא מקצצים בתקציב ניצולי השואה אלא מכניסים את זה לעמידה ביעד ההוצאה שנמצאת בסעיפים האלה, כמו בסעיפים האחרים שאינה משפיעה ריאלית על פעילות הגופים האמורים.
סתיו שפיר
הם לא היו יכולים להיעזר בכסף הזה שנמצא ברזרבה והם לא יכולים לגעת בו?
יעל מבורך
זה לא חלק מתקציב הפעילות השנתית שלהם.
סתיו שפיר
לא עדיף, במקום לקצץ שם, להכניס את התקציב הזה לפעילות השנתית? הם לא מתרבים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוספנו להם תקציבים.
סתיו שפיר
אני רוצה להוסיף כאן הסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צריך להצביע.
שלומית ארליך
מה אומרת ההסתייגות?
סתיו שפיר
במקום 3,338,710, יבוא 3,388,710. במקום זה יבוא 709. תורידו שקל. הפרש של שקל.
שלומית ארליך
את מגישה את ההסתייגות בשמך בלבד?
סתיו שפיר
בשם מפלגת העבודה. סליחה, כל הקבוצה. גם ש"ס ויהדות התורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסתייגות לסעיף (כט). מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף (כט) נדחתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
משה גפני
אני לא הצבעתי נגד ההסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע.
אסי קליין
(ל) בסעיף 29 (משרד הבינוי והשיכון), במקום "186,207" יבוא "185,485".
סתיו שפיר
גם כאן יש לי הסתייגות. בשבועות האחרונים קיצצנו מספיק למשרד השיכון. מ-186,207 ל-186,206.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – 3
ההסתייגות לסעיף (ל) נדחתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
משה גפני
אני מקוזז עם איציק כהן אבל אני מבקש שכל ההסתייגויות שלה יעלו למעלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר גמור. גם שלכם.
יעל מבורך
אנחנו רוצים להודיע לפרוטוקול שמדובר בהסתייגות תקציבית.
שלומית ארליך
אתם מתכוונים לסעיף (ל)?
יוגב גרדוס
כן. לסעיף (ל). זאת הסתייגות תקציבית.
יעל מבורך
גם ההסתייגות הקודמת וגם ההסתייגות הנוכחית, זאת הסתייגות תקציבית.
אסי קליין
(לא)
בסעיף 30 (המשרד לקליטת עלייה), במקום "1,415,058" יבוא "1,404,794".

(לב)
בסעיף 32 (תמיכות שונות), במקום "7,022,245" יבוא "7,022,030".

(לג)
בסעיף 46 (חוק חיילים משוחררים), במקום "2,214,758" יבוא "2,214,734".

(לד)
בשורה שתחילתה "כלכלה ומשק", במקום :"10,025,866" יבוא "9,974,994".

(לה)
בסעיף 33( משרד החקלאות ופיתוח הכפר), במקום "521,697" יבוא "519,397".

(לו)
בסעיף 34 (המשרד לאנרגיה ומים), במקום "213,034" יבוא "211,689".

(לז)
בסעיף 35 (הוועדה לאנרגיה אטומית), במקום "147,927" יבוא "145,530".

(לח)
בסעיף 36 (משרד הכלכלה), במקום "3,683,360" יבוא "3,664,263".

(לט)
בסעיף 37 (משר ד התיירות), במקום "226,026" יבוא "223,519".

(מ)
בסעיף 38 (תמיכות בענפי משק), במקום "2,175,439" יבוא "2,171,500".

(מא)
בסעיף 39 (משרד התקשורת), במקום "55,818" יבוא "55,587".

(מב)
בסעיף 40 (משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים), במקום "446,860" יבוא "444,244".

(מג)
בסעיף 41 (הרשות הממשלתית למים ו ביוב), במקום "100,075" יבוא "99,470".

(מד)
בסעיף 42 (מענקי בינוי ושיכון), במקום "2,050,228" יבוא "2,046,043".
סתיו שפיר
גם כאן יש לי הסתייגות.
יצחק כהן
לקבוצה יש הסתייגות.
סתיו שפיר
לכל הקבוצה.
שלומית ארליך
ש"ס, יהדות התורה, עבודה ו-מרצ שביקשו להצטרף להסתייגויות.
סתיו שפיר
במקום 2,050,228, יבוא 2,050,227.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף (מד) נדחתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה ועוברת למעלה.
יעל מבורך
גם כאן מדובר בהסתייגות תקציבית.
אסי קליין
(מה)
בסעיף 43 (המרכז למיפוי ישראל), במקום "90,124" יבוא "89,531".
סתיו שפיר
כרגע העברתם להם כסף, לא?
יוגב גרדוס
זה התקציב של 2014.
אסי קליין
(מו)
בסעיף 54 (רשויות הפיקוח), במקום "315,278" יבוא "314,220".

(מז)
בסעיף 45 (תשלום ריבית ועמלות), במקום "41,745,000" יבוא "39,745,000".

(מח)
בשורה שתחילתה "חלק ב
תקציב הפיתוח וחשבון הון", במקום "118,834,186" יבוא "118,266,735".

(מט)
בשורה שתחילתה "תקציב הפיתוח", במקום "21.972,186" יבוא "21,404,735".

(נ)
בשורה שתחילתה "השקעות בממשל ומינהל", במקום "846,820" יבוא "833,658".

(נא)
בסעיף 51 (דיור ממשלתי), במקום "143,821" יבוא "141,490".
סתיו שפיר
יש לי הסתייגות על (נא), דיור ממשלתי. זה עוד מקום שאתם לא צריכים לקצץ בו. אתם צריכים לאפשר להם להשתמש ברזרבות שלהם בזמנים בהם מצוקת הדיור היא כל כך קשה.
יעל מבורך
זה דיור ממשלתי.
סתיו שפיר
סליחה. לוקחת את דבריי בחזרה.
אסי קליין
(נב)
בסעיף 52 (המשטרה ובתי הסוהר), במקום "596,236" יבוא "586,573".

(נג)
בסעיף 53 (בתי משפט), במקום "106,763" יבוא "105,595".

(נד)
בשורה שתחילתה "השקעות בשירותי חברה", במקום "3,535,749" יבוא "3,484,671".

(נה)
בסעיף 60 (חינוך), במקום "1,881,283" יבוא "1,852,415".

(נו)
בסעיף 67 (בריאות), במקום "323,336" יבוא "318,096".

(נז)
בסעיף 70 (שיכון), במקום "1,331,130" יבוא "1,314,160".

(נח)
בשורה שתחילתה "השקעות בענפי משק", במקום "17,589,617" יבוא "17,086,407".

(נט)
בסעיף 73 (מפעלי מים), במקום "1,266,635" יבוא "1,248,339".

(ס)
בסעיף 76 (פיתוח התעשייה), במקום "29,210" יבוא "38,575".

(סא)
בסעיף 78 (תיירות), במקום "490,693" יבוא "483,790".

(סב)
בסעיף 79 (תחבורה), במקום "12,416,274" יבוא "12,210,984".

(סג)
בסעיף 83 (הוצאות פיתוח שונות), במקום "3,376,805" יבוא "3,105,718".

(סד)
בהערת השוליים המסומנת ב*, במקום "405,264,956" יבוא "401,964,956".

(2) בטבלה שכותרתה "חוק התקציב לשנת הכספים 2014" -

(1) בסעיף 01 (נשיא המדינה), בטור שכותרתו "הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "01 נשיא המדינה ולשכתו", במקום "40,341" יבוא "40,064".

(2) בשורה שתחילתה "52 רזרבה", במקום "1,135" יבוא "859".

(3) בשורה שתחילתה "01 52 רזרבה" במקום "1,135" יבוא "859".

(2) בסעיף 04 (משרד ראש הממשלה) בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "04 משרד ראש הממשלה", במקום "2,290,365" יבוא "2,272,604".

(2) בשורה שתחילתה "63 המשרד לפיתוח הנגב והגליל", במקום "154,638" יבוא "153,894".
(3) בשורה שתחילתה "04 63 רזרבות", במקום "17,962" יבוא "17,218".

(4) בשורה שתחילתה "70 רזרבות", במקום "159,370" יבוא "142,353".
(5) בשורה שתחילתה "01 70 רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית", במקום "159,370" יבוא "142,353".

(3) בסעיף 05 (משרד האוצר), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "05 משרד האוצר", במקום "2,005,537" יבוא "1,952,334".

(2) בשורה שתחילתה "53 רזרבה למשרד האוצר", במקום "142,197" יבוא "88,893".
(3) בשורה שתחילתה "01 53 רזרבה", במקום "142,197" יבוא "88,893".
(4) בסעיף 06 (משרד הפנים), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "06 משרד הפנים", במקום 374.031" יבוא "371,971".

(2) בשורה שתחילתה "29 רזרבות”, במקום 5,299" יבוא "4.281".

(3) בשורה שתחילתה "01 29 רזרבה להתייקרות פלוס רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית", במקום "5,299" יבוא "4,281".

(4) בשורה שתחילתה "30 מינהל התכנון", במקום "123,563" יבוא "122,521".

(5) בשורה שתחילה "04 30 רזרבות", במקום "3,774" יבוא "2,732".

(5) בסעיף 07 (משרד לביטחון פנים), בטור שכותרתו "הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "07 משרד לביטחון פנים", במקום "13,202,508" יבוא "13,155,150".
(2) בשורה שתחילתה "50 משרד לביטחון פנים", במקום "598,364" יבוא "589,596".
(3) בשורה שתחילתה "03 50 רזרבות משרד לביטחון פנים", במקום "19,410" יבוא "10,642".

(4) בשורה שתחילתה "55 הרשות להגנה על עדים", במקום "53,058" יבוא "52,694".

(5) בשורה שתחילתה "02 55 קניות", במקום "21.387" יבוא "21,023".
(6) בשורה שתחילתה "60 כבאות והצלה", במקום "629,274" יבוא "627,003".
סתיו שפיר
הסתייגות. קיצצתם שם גם בשביל התוספת למשרד הביטחון. אני לא מבינה למה אתם שוב מקצצים שם כאשר דוח המבקר הוכיח שהקיצוץ בתקציבים לאורך השנים הביא לירידה בטיב השירות הזה. אני יודעת שהם לא יכולים להשתמש ברזרבה. הרזרבה נועדה כדי הם ישתמשו בה במקרה חירום. בשנים האחרונות היה מקרה חירום והם לא יכולים עדיין להשתמש בזה. אני מצפה שתשנו את התקציב הזה לטובה ולא תגרעו מהם.
אסי קליין
זאת רזרבה למגבלה בעמידה הפיסקאלית.
סתיו שפיר
ההסתייגות היא במקום 629,274, יבוא 629,273. הסתייגות בשם כל הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף (ה)(6) נדחתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
אסי קליין
(7) בשורה שתחילתה "03 63 רזרבה – כבאות", במקום "18,866" יבוא "16,595".
(8) בשורה שתחילתה "70 שירות בתי הסוהר", במקום "2,771,596" יבוא "2,760,169".
(9) בשורה שתחילתה "04 70 רזרבות – שב"ס", במקום "70,823" יבוא "59,396".
(10) בשורה שתחילתה "80 משטרת ישראל", במקום "9,150,216" יבוא "9,125,689".

(11) בשורה שתחילתה "07 80 רזרבות משטרה", במקום "202,094" יבוא "177,567".
(6) בסעיף 08 (משרד המשפטים), בטור שכותרתו "הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "08 משרד המשפטים", במקום "2,909,322" יבוא "2,895,518"

(2) בשורה שתחילתה "56 רזרבה", במקום "125,749" יבוא "111,945".

(3) בשורה שתחילתה "01 56 רזרבות", במקום "125,749" יבוא "111,945".

(7) בסעיף 09 (משרד החוץ), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "09 משרד החוץ", במקום "1,638,724" יבוא "1,628,816".

(2) בשורה שתחילתה "60 רזרבות", במקום "49.015" יבוא "39,107".

(3) בשורה שתחילתה "01 60 רזרבה להתייקרויות", במקום "49,015" יבוא "39,107".

(8) בסעיף 10 (מטה לביטחון לאומי), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "10 מטה לביטחון לאומי", במקום "40,124" יבוא "39,841".

(2) בשורה שתחילתה "52 רזרבות", במקום "1,164" יבוא "881".
(3) בשורה שתחילתה "01 52 רזרבה", במקום "1,164" יבוא "881".

(9) בסעיף 12 (גמלאות ופיצויים), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "12 במלאות ופיצויים", במקום "15.005,887" יבוא "14,739,307".

(2) בשורה שתחילתה "20 רזרבה", במקום "308,153" יבוא "41,684".

(3) בשורה שתחילתה "02 20 רזרבה", במקום "308,153" יבוא "31,684".
(10) בסעיף 13 (הוצאות שונות), בטור שכותרתו "הוצאה, -
(1) בשורה שתחילתה "13 הוצאות שונות), במקום "4,494,075" יבוא "4.860,501".
(2) בשורה שתחילתה "01 הוצאות שונות), במקום "4,949,075" יבוא "4,860,501".
(3) בשורה שתחילתה "05 01 הוצאות שונות), במקום "3.358,916" יבוא "3.270,342".
(11) בסעיף 41 (מימון מפלגות), בטור שכותרתו "הוצאה" –
(1) בשורה שתחילתה "14 בחירות ומימון מפלגות", במקום "142,731" יבוא "142,270".

(2) בשורה שתחילתה "90 רזרבות", במקום "4,251", יבוא "3,790".

(3) בשורה שתחילתה "01 90 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית", במקום "4,251" יבוא "3,790".

(12) בסעיף 16 (הוצאות חרום אזרחיות) בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "16 הוצאות חירום אזרחיות", במקום "316,081" יבוא "311,559".

(2) בשורה שתחילתה "18 רזרבה", במקום "9,482" יבוא "4,960".

(3) בשורה שתחילתה "01 18 רזרבה", במקום "9,482" יבוא "4,960".

(13) בסעיף 17 (תיאום הפעולות בשטחים), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "17 תיאום הפעולות בשטחים", במקום "100,843" יבוא "100,175".

(2) בשורה שתחילתה "32 מנהלת תיאום הפעולות בשטחים", במקום "46,252" יבוא "45,679".
(3) בשורה שתחילתה "01 32 מפקדה", במקום "46,252" יבוא "45,679".

(4) בשורה שתחילתה "33 מפקדת תיאום וקישור חבל עזה", במקום "13,536" יבוא "13,441".

(5) בשורה שתחילתה "03 33 פעולות", במקום "892" יבוא "797".

(14) בסעיף 18 (רשויות מקומיות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "18 רשויות מקומיות", במקום "3,489,617" יבוא "3,488,658".

(2) בשורה שתחילתה "90 רזרבות", במקום "103,465" יבוא "102,506".

(3) בשורה שתחילתה "02 90 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה", במקום "103,465" יבוא "102,506".

(15) בסעיף 19 (מדע, תרבות וספורט), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "19 משרד המדע והחלל, והתרבות", במקום "1.130,704" יבוא "1,130,248".

(2) בשורה שתחילתה "44 רזרבות", במקום "18,055" יבוא "17,599".
(3) בשורה שתחילתה "02 44 רזרבה לעמידה בכלל הפיסקלי", במקוחם "844" יבוא "388".
(16) בסעיף 20 (משרד החינוך), בטור שכותרתו "הוצאה" –
(1) בשורה שתחילתה "20 משרד החינוך", במקום "43,626,922" יבוא "43,595,010".

(2) בשורה שתחילתה "21 יחידות מטה", במקום "1,905,394" יבוא "1,873,483".

(3) בשורה שתחילתה "20 21 רזרבה להתייקרויות", במקום "1,319,891" יבוא "1,287,980".

(17) בסעיף 23 (משרד הרווחה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "23 משרד הרווחה והשירותים החברתיים", במקום "5,623,686" יבוא "5,558,611".

(2) בשורה שתחילתה "09 רזרבה להתייקרויות", במקום "176,049" יבוא "110,972".

(3) בשורה שתחילתה "02 09 רזרבה להתייקרויות", במקום "176,049" יבוא "110,972".

(18) בסעיף 24 (משרד הבריאות), בטור שכותרתו "הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "24 משרד הבריאות", במקום "23,690,527" יבוא "23,635,554".

(2) בשורה שתחילתה "30 רזרבה להתייקרויות" במקום "172,425", יבוא "117,451".

(3) בשורה שתחילתה "20 30 רזרבה להתייקרויות – קניות", במקום "111,338" יבוא "56,364".

(19) בסעיף 25 (גמלאות לניצולי השואה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "25 תגמולים לנכים", במקום "3,377,710" יבוא "3,384,142".

(2) בשורה שתחילתה "03 רזרבה", במקום "101,510" יבוא "96,942".

(3) בשורה שתחילתה "01 03 רזרבה לתגמולים, להתייקרויות שכר ולעמידה ביעד ההוצאה,, במקום "101,510" יבוא "96,942".
סתיו שפיר
הסתייגויות על סעיפים (24) ו-(25). כמה קיצצתם ממשרד הבריאות בשביל הביטחון? 133 מיליון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
החזירו.
סתיו שפיר
החזירו מביטוח לאומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מהבריאות קיצצו 133 מיליון והחזירו את זה.
סתיו שפיר
מאיפה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאותו מקום.
סתיו שפיר
החזירו את זה מביטוח לאומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אחר כך העבירו לבריאות עוד מיליארד.
סתיו שפיר
לא העבירו עוד מיליארד. העבירו עוד 460 מיליון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם תחברי את כל הסכומים ביחד, זה מיליארד.
סתיו שפיר
אפשר להוסיף את זה כאן. במקום 23,690,527 יבוא 23,820,527.
יוגב גרדוס
כל ההעברות שהיו בוועדה היו ב-2013. זה התקציב ל-2014.
סתיו שפיר
בסדר. נוסיף להם את זה בתקציב של שנה הבאה.

לגמלאות לניצולי שואה, בשורה שתחילתה תגמולים לנכים. במקום 3,388,710 יבוא 3,388,709. הסתייגות בשם כל הקבוצה.
אייל לב ארי
הסתייגות על סעיף (יח)(1).
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף (יח)(1) נדחתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
אייל לב ארי
הסתייגות על סעיף (יט)(1).
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף (יט)(1) נדחתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
סתיו שפיר
הקואליציה הזאת תמיד נגד.
אסי קליין
(20) בסעיף 26 (המשרד להגנת הסביבה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "26 המשרד להגנת הסביבה", במקום "323,450" יבוא "320,583".

(2) בשורה שתחילתה "26 רזרבות", במקום "9,437:" יבוא "6,570".

(3) בשורה שתחילתה "01 26 רזרבות", במקום "9,437" יבוא "6,570".

(כא)
בסעיף 29 (משרד הבינוי והשיכון), בטור שכותרתו "הוצאה".

(1) בשורה שתחילתה "29 משרד הבינוי והשיכון", במקום "186,207" יבוא "185,485".

(2) בשורה שתחילתה "04 רזרבות", במקום "1,335" יבוא "614".

(3) בשורה שתחילתה "01 04 רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה", במקום "1,335" יבוא "614".

(כב)
בסעיף 30 (המשרד לקליטת העלייה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "30 המשרד לקליטת העלייה", במקום "1,415,058" יבוא "1,404,794".

(2) בשורה שתחילתה "14 רזרבה", במקום "41,030" יבוא "30,766".

(3) בשורה שתחילתה "01 14 רזרבה", במקום "41,030" יבוא "30,766".

(כג)
בסעיף 32 (תמיכות שונות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "32 תמיכות שונות", במקום "7,022,245" יבוא "7,022,030".

(2) בשורה שתחילתה "52 רזרבה להתייקרויות", במקום "542,045" יבוא "541,830".
(3) בשורה שתחילתה "01 52 רזרבות להתייקרויות", במקום "542,045" יבוא "541,830".

(כד)
בסעיף 33 (משרד החקלאות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "33 משרד החקלאות", במקום "521,697" יבוא "519,397".

(2) בשורה שתחילתה "03 רזרבות", במקום "16,316" יבוא "14,016".

(3) בשורה שתחילתה "01 03 רזרבה להתייקרויות בתקציב המשרד", במקום "9,650" יבוא "7,350".
(כה)
בסעיף 34 (משרד האנרגיה והמים), בטור שכותרתו "הוצאה" –
(1) בשורה שתחילתה "34 משרד האנרגיה והמים", במקום "213,034" יבוא "211,689".
(2) בשורה שתחילתה "32 רזרבות", במקום "6,152" יבוא "4,807".
(3) בשורה שתחילתה "01 32 רזרבה להתייקרויות", במקום "6,152" יבוא "4,807".
(כו)
בסעיף 35 (הוועדה לאנרגיה אטומית) בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "35 הוועדה לאנרגיה אטומית", במקום "147,927" יבוא "145,530".

(2) בשורה שתחילתה "01 01 הוועדה לאנרגיה אטומית", במקום "147,927" יבוא "145,530".
(3) בשורה שתחילתה "01 01 הוועדה לאנרגיה אטומית", במקום "147,927" יבוא "145,530".
(כז)
בסעיף 36 (משרד הכלכלה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "36 משרד הכלכלה", במקום "3,683,360" יבוא "3,664,263".

(2) בשורה שתחילתה "45 רזרבה להתייקרויות ולמימון פעולות", במקום 292,609" יבוא "273,512".

(3) בשורה שתחילתה "02 45 רזרבה להתייקרויות", במקום "101,695" יבוא "82,598".

(כח)
בסעיף 37 (משרד התיירות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "37 משרד התיירות", במקום "226,026" יבוא "223,519".

(2) בשורה שתחילתה "06 רזרבה", במקום "6,124" יבוא "3,617".

(3) בשורה שתחילתה "01 06 רזרבה", במקום "6,124" יבוא "3,617".

(כט)
בסעיף 38 (תמיכות בענפי משק), בטור שכותרתו "הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "38 תמיכות בענפי המשק", במקום "2,175,439" יבוא "2,161,500".

(2) בשורה שתחילתה "80 רזרבה", במקום "44,608" יבוא "30,670".

(3) בשורה שתחילתה "01 80 רזרבה", במקום "44,608" יבוא "30,670".

(ל)
בסעיף 39 (משרד התקשורת), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "39 משרד התקשורת", במקום "55,818" יבוא "55,587".

(2) בשורה שתחילתה "12 רזרבה", במקום "1,626", יבוא "1,396".

(3) בשורה שתחילתה "01 12 רזרבה", במקום "1,626" יבוא "1,396".

(לא)
בסעיף 40 (משרד התחבורה), בטור שכותרתו "הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "40 משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים", במקום "446,860" יבוא "444,244".

(2) בשורה שתחילתה "59 רזרבה", במקום "11,290" יבוא "8,617".

(3) בשורה שתחילתה "01 59 רזרבה", במקום "11,290" יבוא "8,617".

(לב)
בסעיף 41 (רשות ממשלתית למים וביוב), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "41 רשות ממשלתית למים ולביוב", במקום "100,075" יבוא "99,470".

(2) בשורה שתחילתה "31 רזרבות", במקום "2,719" יבוא "2,114".

(3) בשורה שתחילתה "01 31 רזרבה להתייקרויות", במקום "2,719" יבוא "2,114".

(לג)
בסעיף 42 (מענקי בינוי ושיכון), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "42 מענקי בינוי ושיכון", במקום "2,050,228" יבוא "2,046,043".


(2) בשורה שתחילתה "04 רזרבות", במקום "61,055" יבוא "56,870".

(3) בשורה שתחילתה "02 04 רזרבה לעמידה ביעד הפיסקלי", במקום "7,747" יבוא "4,562".

(לד)
בסעיף 43 (המרכז למיפוי ישראל), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "43 המרכז למיפוי ישראל", במקום "90,124" יבוא "89,531".

(2) בשורה שתחילתה "04 רזרבות), במקום "2,731" יבוא "2,138".
(3) בשורה שתחילתה "02 04 רזרבה לעמידה ביעד הפיסקלי" במקום "1,098" יבוא "505".

(לה)
בסעיף 45 (תשלום ריבית), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "45 תשלום ריבית ועמלות", במקום "41,745,000" יבוא "39,745,000".

(2) בשורה שתחילתה "05 מלוות פנים", במקום "34,722,000" יבוא "32,722,000".
(3) בשורה שתחילתה "02 05 מלוות סחירים", במקום "18,705,000" יבוא "16,705,000".
(לו)
בסעיף 46 (חוק חיילים משוחררים), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "46 חוק חיילים משוחררים", במקום "2,214,758" יבוא "2,214,734".

(2) בשורה שתחילתה "01 חוק חיילים משוחררים", במקום "2,214,758" יבוא "2,214,734".

(3) בשורה שתחילתה "08 01 רזרבה להתייקרויות", במקום "78,112" יבוא "78,088".

(לז)
בסעיף 51 (דיור ממשלתי), בטור שכותרתו :"הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "51 דיור ממשלתי", במקום "143,821" יבוא "141,490".

(2) בשורה שתחילתה "09 רזרבות", במקום "4,315" יבוא "1,984".

(3) בשורה שתחילתה "01 09 רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית", במקום "4,315" יבוא "1,984".

(לח)
בסעיף 52 (משטרה ובתי סוהר), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "52 פיתוח המשרד לביטחון פנים", במקום "596,236" יבוא "586,573".

(2) בשורה שתחילתה "30 פיתוח משרד לביטחון פנים", במקום "96,081" יבוא "94,273".

(3) בשורה שתחילתה "01 30 פיתוח משרד", במקום "96,081" יבוא "94,273".

(4) בשורה שתחילתה "40 פיתוח שירות בתי הסוהר", במקום "133,422" יבוא "132,748".

(5) בשורה שתחילתה "01 40 פיתוח שירות בתי הסוהר", במקום "133,422" יבוא "132,748".

(6) בשורה שתחילתה "50 פיתוח – משטרה", במקום "366,733:" יבוא "359,552".

(7) בשורה שתחילתה "04 50 רזרבה להתייקרויות ולעמידה ביעד ההוצאה", במקום "13,293" יבוא "6,112".

(לט)
בסעיף 53 (בתי משפט), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "53 משפטים ובתי משפט" – במקום "106,763" יבוא "195,595".

(2) בשורה שתחילתה "11 רזרבה", במקום "2,163" יבוא "995".
(3) בשורה שתחילתה "01 11 רזרבות", במקום "2,163" יבוא "995".
(מ)
בסעיף 54 (רשויות פיקוח), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "54 רשויות פיקוח", במקום "315,278" יבוא "314,220".

(2) בשורה שתחילתה "10 הרשות להגבלים עסקיים, במקום "37,984" יבוא "36,927".

(3) בשורה שתחילתה "80 10 רזרבה", במקום "3,168" יבוא "2,111".

(מא)
בסעיף 60 (חינוך), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "60 חינוך", במקום "1,881,283" יבוא "1,852,415".

(2) בשורה שתחילתה "08 רזרבה", במקום "53.438" יבוא "24,570".

(3) בשורה שתחילתה "01 08 רזרבה לעמידה ביעדים", במקום "53,438" יבוא "24,570".

(מב)
סעיף 67 (בריאות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "67 משרד הבריאות", במקום "323,336" יבוא "318,096".

(2) בשורה שתחילתה "06 רזרבה", במקום "7,108" יבוא "1,868".

(3) בשורה שתחילתה "01 06 רזרבה להתייקרויות", במקום "7,108" יבוא "1,868".

(מג)
בסעיף 68 (רשות האוכלוסין), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "68 רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול", במקום "514,728" יבוא "510,532".

(2) בשורה שתחילתה "90 רזרבות", במקום "14,555" יבוא "10,359".

(3) בשורה שתחילתה "01 90 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית", במקום "14,555" יבוא "10,359".
(מד)
בסעיף 70 (שיכון), בטור שכותרתו "הוצאה" –
(1) בשורה שתחילתה "70 שיכון", במקום "1,331,130" יבוא "1,314,160".

(2) בשורה שתחילתה "07 רזרבה", במקום "40,208" יבוא "23,238".

(3) בשורה שתחילתה "01 07 רזרבה להתייקרויות", במקום "40,208, יבוא "23,238".

(מה)
בסעיף 73 (מפעלי מים), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "73 מפעלי מים", במקום "1,266,635" יבוא "1,248,339".

(2) בשורה שתחילתה "34 רזרבות", במקום "33,868" יבוא "15,572".

(3) בשורה שתחילתה "01 34 רזרבה להתייקרויות", במקום "33,868" יבוא "15,572".

(מו)
בסעיף 76 (פיתוח התעשייה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "76 תעשייה", במקום "39,210" יבוא "38,575".

(2) בשורה שתחילתה "80 רזרבה", במקום "1,176" יבוא "541".

(3) בשורה שתחילתה "01 80 רזרבה", במקום "1,176" יבוא 541".

(מז)
בסעיף 78 (תיירות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה תחילתה "78 פיתוח תיירות", במקום "490,693" יבוא "482,790".

(2) בשורה שתחילתה "01 פיתוח", במקום "105,249" יבוא "97,346".

(3) בשורה שתחילתה "11 01 רזרבה להתייקרויות", במקום "14,629" יבוא "6,726".

(מח)
בסעיף 79 (תחבורה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "79 פיתוח התחבורה", במקום "12,416,274" יבוא "12,210,984".

(2) בשורה שתחילתה "60 רזרבה", במקום "287,459" יבוא "82,169".

(3) בשורה שתחילתה "01 60 רזרבה", במקם "287,459" יבוא "82,169".

(מט)
בסעיף 83 (הוצאות פיתוח אחרות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "83 הוצאות פיתוח אחרות", במקום "3,376,805" יבוא "3,105,718".

(2) בשורה שתחילתה "04 השקעות שונות", במקום "1,425,627" יבוא "1,330,732".

(3) בשורה שתחילתה "01 04 השקעות שונות", במקום "1,388,154" יבוא "1,330,732".
(4) בשורה שתחילתה "06 השקעות בחברות", במקום "555,059" יבוא "341,394".
(5) בשורה שתחילתה "03 06 גופים במשבר – מימון", במקום "555,059" יבוא "341,394".
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש הסתייגויות שהוגשו בכתב.
אייל לב ארי
של קבוצת מרצ.
יצחק כהן
זאת לא קבוצת מרצ אלא להלן הקבוצה. זאת כל הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תקריא.
אייל לב ארי
לסעיף 1. במקום 401,964,956,000 יבוא 409,994,956,000.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף 1 נדחתה.
סתיו שפיר
אנחנו מצטרפים להסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
אייל לב ארי
במקום 286,698,221,000 יבוא 291,698,221,000.
סתיו שפיר
אנחנו מצטרפים להסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות נדחתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
אייל לב ארי
הסתייגות לסעיף 2, סעיף קטן (1) בפסקה (כה), במקום 126,879,143 יבוא 134,879,143.
סתיו שפיר
מצטרפים להסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף 2(1)(כה) נדחתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
אייל לב ארי
פסקה (כו). במקום 43,595,010 יבוא 46,595,010.
סתיו שפיר
אנחנו מצטרפים להסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לפסקה (כו) נדחתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
אייל לב ארי
פסקה (כז), במקום 5,558,611 יבוא 7,558,611.
סתיו שפיר
אנחנו מצטרפים להסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לפסקה (כז) נדחתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
אייל לב ארי
לפסקה (כח), במקום 23,635,554 יבוא 26,635,554.
סתיו שפיר
אנחנו מצטרפים להסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לפסקה (כח) נדחתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.

תמו ההסתייגויות. עכשיו אני הולך להצביע על החוק עצמו. אני מתחיל עם החלק השני, מה שעשינו עכשיו.

מי בעד אישור הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013 נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מגיש רביזיה.
סתיו שפיר
הצבעת בעד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרו שזה אפשרי.
סתיו שפיר
למה אתה מגיש רביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אסור לי? אני מבקש רביזיה.
מיכל בירן
אתה הצבעת בעד. אתה לא יכול לבקש רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יכול. היועצים המשפטיים אמרו שזה אפשרי.
סתיו שפיר
תסביר למה אתה מגיש רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע. הראש שלי מפוצץ.
סתיו שפיר
זה אומר שסתם ישבנו כאן שעתיים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. ממש לא. אני מקווה שלא. תאמיני לי שאני מקווה שלא.
יצחק כהן
אני מצטרף לרביזיה.
סתיו שפיר
אתם פשוט עושים צחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים על אישור הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון),התשע"ד-2013.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – מיעוט
הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014)
(תיקון),התשע"ד-2013 נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
החוק אושר.

רבותיי, תם הדיון. הישיבה נעולה. תודה רבה לאגף התקציבים ולאחרים. אני רוצה להזכיר לכולם שהיום יום ראשון ומחר יום שני, כך שסדר היום שלנו נשאר כפי שהוא. תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 14:55.>

קוד המקור של הנתונים