ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 29/12/2013

חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013, הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון - ביטול העלאת שיעורי המס על הכנסתו של יחיד), התשע"ד-2013, חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ד-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
29/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 249 >
מישיבת ועדת הכספים
יום ראשון, כ"ו בטבת התשע"ד (29 בדצמבר 2013), שעה 11:35
<סדר היום:>
1. הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013
2. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ד-2013:
(הישיבה נפסקה בשעה 12:50 ונתחדשה בשעה 13:50.)
<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול לקיים דיון כי ועדת הכנסת עוד לא התכנסה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יכול. מבחינת היועץ המשפטי של הכנסת, נכון לעכשיו, אפשר.

<מיכל בירן:>
אפשר לשמוע את עמדת היועצים המשפטיים של הוועדה?

<יצחק כהן:>
אתה לא צריך קוורום. יש לך מספיק חברים.

<מיכל בירן:>
אנחנו חייבים ללכת.

<סתיו שפיר:>
מה עמדת היועץ המשפטי?

<מיכל בירן:>
שאלתי במפורש עד מתי הדיון הזה יימשך ואמרו לי עד 1:00.

<משה גפני:>
תגיד מה אתה הולך לעשות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה לדון על מה שהיה מונח בפנינו. על החדש, אם יאשרו, אולי מחר או בעוד שבועיים, אני לא יודע להגיד, זה סיפור נפרד.

<משה גפני:>
עכשיו אנחנו מצביעים על הישן?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן. זה מה שאני רוצה לעשות.

<סתיו שפיר:>
לי יש הסתייגויות.

<משה גפני:>
תגישי את ההסתייגות במליאה.

<סתיו שפיר:>
אני לא רוצה לבזבז את זמנה של הוועדה. באמת, לא נעים לי.

<משה גפני:>
נגיש את ההסתייגויות. גם אני אגיש. אז נוכל ללכת.

<סתיו שפיר:>
אי אפשר להגיש הסתייגויות אחרי הצבעה.

<משה גפני:>
לא, תגישי אותן עכשיו.

<סתיו שפיר:>
אבל צריך לקרוא את החוק. נקרא עכשיו את החוק עם ההסתייגויות וזה אומר שאנחנו כאן לעוד ארבע שעות במינימום.

<משה גפני:>
לא. למה? לקרוא ולהצביע. את מה שיש לך בדף, אני קורא בשלוש דקות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא אומר שבין כה וכה ההסתייגויות יעלו למעלה.

<סתיו שפיר:>
אם אנחנו לא דנים היום בתקציב החדש חדש – 2.0 – מתי נדון בו? מחר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע. כרגע אין לי מה לדון. זה נושא חדש.

<סתיו שפיר:>
אנחנו מבינים שזה בזבוז זמן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לפי הייעוץ המשפטי שלי, הם אומרים שאני יכול להצביע פרט להצבעה הסופית.

<סתיו שפיר:>
רוב חברי הוועדה לא יודעים שאנחנו בכלל בוועדה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כולם יודעים.

<סתיו שפיר:>
התכנסנו ב-10:00 והישיבה הייתה צריכה להיות עד 1:00.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לכולם הודיעו.

<סתיו שפיר:>
השעה עכשיו 2:00 והם לא יודעים.

<יצחק כהן:>
סתיו, החוק חשוב לך? החוק המקורי, לא התוספות.

<סתיו שפיר:>
זה חוק התקציב. בטח שהוא חשוב.

<יצחק כהן:>
אז בואו נצביע.

<משה גפני:>
לא, היא מדברת על משהו אחר. אני לא מסכים גם למקורי. סתיו, את לוקחת את הזמן שלנו. אני אשאר עד הסוף אבל ממש אני לא יכול.

<סתיו שפיר:>
אני לא רוצה לקחת את הזמן.

<משה גפני:>
עדיף לך שהחדש לא יהיה אלא יהיה כאשר יהיו הרבה אנשים. עכשיו יש מעט אנשים.

<יצחק כהן:>
אני לא בטוח.

<משה גפני:>
תגישי את ההסתייגויות עכשיו והכול יעלה למליאה, נצביע בעד ונגד.

<יצחק כהן:>
אני אצטרף להסתייגויות. להלן הקבוצה.

<סתיו שפיר:>
בתנאי שאנחנו מצביעים על ההסתייגויות עכשיו.

<משה גפני:>
כן. אתה מצביע נגד ההסתייגויות שלה?

<יצחק כהן:>
אני מצטרף אליה בהסתייגויות. להלן הקבוצה. על החוק אני מצביע בעד.

<משה גפני:>
יש לנו רוב על ההסתייגויות.

<יצחק כהן:>
אתה בקבוצה? אתה מצטרף להסתייגויות?

<משה גפני:>
בטח.

<יצחק כהן:>
תכתבי להלן הקבוצה. כאמור, אני מצביע בעד החוק. אני לא יכול כאופוזיציה לא להצביע בעד ההסתייגויות.

<סתיו שפיר:>
אפשר להתחיל?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אני לא יכול להתחיל.

<משה גפני:>
אתה צריך להביא שניים כי אם אין לך שניים, אתה לא יכול להעביר את זה.

<סתיו שפיר:>
זאת פשוט בדיחה. זה כבר מביך.

<יצחק כהן:>
סתיו, אכפת לך להגיש את ההסתייגויות?

<משה גפני:>
יש לה את זה בכתב.

<סתיו שפיר:>
אני רוצה שנצביע ונשנה את החוק.

<משה גפני:>
אורי, תראה לאן דרדרת אותי.

<אורי מקלב:>
זה לא יאמן. אני בא לכאן כאורח לרגע ורואה כל פגע. לא מאמין.

<משה גפני:>
זה מתחיל בממשלה. זאת ממשלה רעה.

<בועז טופורובסקי:>
לא כל הממשלה.

<משה גפני:>
לא משנה, אבל הממשלה כגוף היא רעה. אם נתחיל לדון על פרטים, זה כבר סיפור אחר.

<סתיו שפיר:>
באמת אני חושבת שאנחנו צריכים ללכת הביתה כי זאת ממש בדיחה. צריך עוד כמה טלפונים כדי לזמן לכאן את כל הקואליציה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נחכה כמה דקות.

<משה גפני:>
ניסן, זה לא בסדר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אתן עוד חמש דקות כדי שהמצפון שלי יהיה טוב עם מה שאני הולך לעשות.

<משה גפני:>
איציק, חבל על הזמן. אם אתה לא הולך לחדש בכלל, אני אמנע בהסתייגויות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אני לא יכול להגיד שאני לא הולך על החדש. היום לא.

<יצחק כהן:>
בסדר. גם אני אמנע.

<משה גפני:>
זה יעלה למליאה.

<יצחק כהן:>
את מסכימה?

<סתיו שפיר:>
אני לא מבינה.

<יצחק כהן:>
מגייסים רוב וסתם אנחנו מבזבזים זמן.

<סתיו שפיר:>
אני בעד שנחתוך את הישיבה.

<יצחק כהן:>
גם אני בעד.

<סתיו שפיר:>
הישיבה הסתיימה רשמית. אנחנו סתם יושבים כאן כי אנחנו נחמדים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הישיבה לא הסתיימה רשמית. אתם תימנעו?

<סתיו שפיר:>
יימנעו ממה? מה אתה מציע?

<יצחק כהן:>
לחסוך את הגיוס, שצריך לבוא לכאן רוב וממילא יצביעו נגד, אנחנו נימנע, את תצביעי בעד וזה יעלה למליאה. זה דבר טכני ולא מהותי.

<סתיו שפיר:>
זה לא ניסיון לעשות פיליבסטר.

<יצחק כהן:>
בואו נמשיך.

<משה גפני:>
אבל אני לא אצביע בעד החוק. אני נגד החוק.

<יצחק כהן:>
אני בעד.

<משה גפני:>
אתה יודע שאתה הולך להוריד מס הכנסה למי שמשתכר מאה אלף שקלים בחודש? אתה עכשיו חבר של העשירים?

<יצחק כהן:>
לא.

<משה גפני:>
פגעו בקצבאות הילדים, פגעו בכל המיסים העקיפים, פגעו בכל ומחלקים כסף לעשירים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גפני ואיציק, תאמרו לי מה החלטתם ולפי זה נמשיך.

<סתיו שפיר:>
אם גפני מצביע נגד החוק, מה זה משנה? גם אני אצביע נגד החוק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה בעד החוק, נכון?

<יצחק כהן:>
כן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מדבר על ההסתייגויות.

<סתיו שפיר:>
איציק, למה אתה בעד החוק?

<יצחק כהן:>
הורדת מיסים.

<משה גפני:>
אני בשום אופן לא יכול להצביע בעד החוק. אני מצביע נגד.

<סתיו שפיר:>
המנהג הזה לחכות כל פעם לחברי הקואליציה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הודענו לכולם. נמצא כאן נציג האוצר? תתחילו להקריא. אל תסבירו אלא תקריאו.

<משה גפני:>
קראו כבר את החוק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. רק את החלק הראשון.

<משה גפני:>
אבל יש לנו הסתייגויות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הן עלו למעלה. עכשיו אנחנו מדברים על החלק השני, על המקורות.

<משה גפני:>
אתם הולכים להקריא עכשיו את כל המספרים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן.

<אסי קליין:>
נעשה את זה מהר.

הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013

1. תיקון סעיף 3

בחוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג-2013 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(א), במקום "405,264,956,000" יבוא "401,964,956,000", במקום "286,430,770,000" יבוא "283,698,221,000" ובמקום "118,834,186,000" יבוא "118,266,735,000".

2. תיקון התוספת הראשונה
בתוספת הראשונה לחוק העיקרי –
(1) בטבלה שכותרתה "הצעת התקציב לשנת הכספים 2014", בטור שכותרתו "הוצאה" –
(1) בשורה שתחילתה "סך הכול כללי", במקום "405,264,956" יבוא "401,964,956".

(2) בשורה שתחילתה "התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה" במקום "319,261,956" יבוא "315,961,956".

(3) בשורה שתחילתה "חלק א: תקציב רגיל" במקום "286,430,770" יבוא "283,698,221".

(4) בשורה שתחילתה "חלק ב: תקציב הפיתוח וחשבון ההון", במקום "118,834,186" יבוא "118,266,735".

(5) בשורה שתחילתה "חלק א: תקציב רגיל", במקום "286,430,770" יבוא "283,698,221".

(6) בשורה שתחילתה "ממשל ומינהל", במקום "45,546,006" יבוא "40,038,231".

(7) בסעיף 01 (נשיא המדינה), במקום "40,341" יבוא "40,064".

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בכולם זה באופן אריתמטי.

<אסי קליין:>
לפי הסדר, זה מופיע בחוק התקציב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
באופן אחיד. בסדר גמור.

<אסי קליין:>
(8) בסעיף 04 (משרד ראש הממשלה), במקום "2,290,365" יבוא "2,272,604".

(9) בסעיף 05 (משרד האוצר), במקום "2,005,637" יבוא "1,952,334".

(10) בסעיף 06 (משרד הפנים), במקום "374,031" יבוא "371,971".

(11) בסעיף 07 (המשרד לביטחון הפנים), במקום "13.202,508" יבוא "13,155,150".
(12) בסעיף 08 (משרד המשפטים), במקום "2,909,321" יבוא "2,895,518".

(13) בסעיף 09 (משרד החוץ), במקום "1,638,724" יבוא "1,628,816".

(14) בסעיף 10 (מטה לביטחון לאומי), במקום "40,124" יבוא "39,841".

(15) בסעיף 12 (גמלאות ופיצויים), במקום "15,005,776" יבוא "14,739,307".

(16) בסעיף 13 (הוצאות שונות), במקום "4,949,075" יבוא "4,860,501".

(17) בסעיף 14 (מימון מפלגות), במקום "142,731" יבוא "142,270".

(18) בסעיף 19 (משרד המדע והחלל, התרבות והספורט), במקום "1,130,704" יבוא "1,130,248".

(19) בסעיף 26 (המשרד להגנת הסביבה), במקום "323,450" יבוא "320,853".

(20) בסעיף 68 (רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול), במקום "514,728" יבוא "510,532".

(כא)בשורה שתחילתה "ביטחון", במקום "51,268,997" יבוא "51,263,807".

(כב)בסעיף 16 (הוצאות חירום אזרחיות), במקום "316,081" יבוא :"311,669".

(כג)בסעיף 17 (תיאום הפעולות בשטחים), במקום "100,834" יבוא "100,175".

(כד)בסעיף 18 (הרשויות המקומיות), במקום "3,489,617" יבוא "3,488,658".

(כה)בשורה שתחילתה "שירותי חברה", במקום "127,046,899" יבוא "126,879,143".

(כו)בסעיף 20 (משרד החינוך), במקום "43.626,922" יבוא "43,595,010".

(כז)בסעיף 23 (משרד הרווחה), במקום "5,623,686" יבוא "5,558,611".
(כח)בסעיף 24 (משרד הבריאות), במקום "23,690,527" יבוא "23,635,554".

(כט)בסעיף 25 (הרשות לזכויות ניצולי השואה), במקום "3,388,710" יבוא "3,384,142".

<סתיו שפיר:>
אני רוצה להגיש כאן הסתייגות. למה אתם מקצצים מהזכויות לניצולי השואה?

<יעל מבורך:>
כמו שאמרנו, אנחנו לא מקצצים בתקציב ניצולי השואה אלא מכניסים את זה לעמידה ביעד ההוצאה שנמצאת בסעיפים האלה, כמו בסעיפים האחרים שאינה משפיעה ריאלית על פעילות הגופים האמורים.

<סתיו שפיר:>
הם לא היו יכולים להיעזר בכסף הזה שנמצא ברזרבה והם לא יכולים לגעת בו?

<יעל מבורך:>
זה לא חלק מתקציב הפעילות השנתית שלהם.

<סתיו שפיר:>
לא עדיף, במקום לקצץ שם, להכניס את התקציב הזה לפעילות השנתית? הם לא מתרבים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוספנו להם תקציבים.

<סתיו שפיר:>
אני רוצה להוסיף כאן הסתייגות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
צריך להצביע.

<שלומית ארליך:>
מה אומרת ההסתייגות?

<סתיו שפיר:>
במקום 3,338,710, יבוא 3,388,710. במקום זה יבוא 709. תורידו שקל. הפרש של שקל.

<שלומית ארליך:>
את מגישה את ההסתייגות בשמך בלבד?

<סתיו שפיר:>
בשם מפלגת העבודה. סליחה, כל הקבוצה. גם ש"ס ויהדות התורה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הסתייגות לסעיף (כט). מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף (כט) נדחתה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה.

<משה גפני:>
אני לא הצבעתי נגד ההסתייגות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יודע.

<אסי קליין:>
(ל) בסעיף 29 (משרד הבינוי והשיכון), במקום "186,207" יבוא "185,485".

<סתיו שפיר:>
גם כאן יש לי הסתייגות. בשבועות האחרונים קיצצנו מספיק למשרד השיכון. מ-186,207 ל-186,206.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – 3
ההסתייגות לסעיף (ל) נדחתה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה.

<משה גפני:>
אני מקוזז עם איציק כהן אבל אני מבקש שכל ההסתייגויות שלה יעלו למעלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר גמור. גם שלכם.

<יעל מבורך:>
אנחנו רוצים להודיע לפרוטוקול שמדובר בהסתייגות תקציבית.

<שלומית ארליך:>
אתם מתכוונים לסעיף (ל)?

<יוגב גרדוס:>
כן. לסעיף (ל). זאת הסתייגות תקציבית.

<יעל מבורך:>
גם ההסתייגות הקודמת וגם ההסתייגות הנוכחית, זאת הסתייגות תקציבית.

<אסי קליין:>
(לא)
בסעיף 30 (המשרד לקליטת עלייה), במקום "1,415,058" יבוא "1,404,794".

(לב)
בסעיף 32 (תמיכות שונות), במקום "7,022,245" יבוא "7,022,030".

(לג)
בסעיף 46 (חוק חיילים משוחררים), במקום "2,214,758" יבוא "2,214,734".

(לד)
בשורה שתחילתה "כלכלה ומשק", במקום :"10,025,866" יבוא "9,974,994".

(לה)
בסעיף 33( משרד החקלאות ופיתוח הכפר), במקום "521,697" יבוא "519,397".

(לו)
בסעיף 34 (המשרד לאנרגיה ומים), במקום "213,034" יבוא "211,689".

(לז)
בסעיף 35 (הוועדה לאנרגיה אטומית), במקום "147,927" יבוא "145,530".

(לח)
בסעיף 36 (משרד הכלכלה), במקום "3,683,360" יבוא "3,664,263".

(לט)
בסעיף 37 (משר ד התיירות), במקום "226,026" יבוא "223,519".

(מ)
בסעיף 38 (תמיכות בענפי משק), במקום "2,175,439" יבוא "2,171,500".

(מא)
בסעיף 39 (משרד התקשורת), במקום "55,818" יבוא "55,587".

(מב)
בסעיף 40 (משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים), במקום "446,860" יבוא "444,244".

(מג)
בסעיף 41 (הרשות הממשלתית למים ו ביוב), במקום "100,075" יבוא "99,470".

(מד)
בסעיף 42 (מענקי בינוי ושיכון), במקום "2,050,228" יבוא "2,046,043".

<סתיו שפיר:>
גם כאן יש לי הסתייגות.

<יצחק כהן:>
לקבוצה יש הסתייגות.

<סתיו שפיר:>
לכל הקבוצה.

<שלומית ארליך:>
ש"ס, יהדות התורה, עבודה ו-מרצ שביקשו להצטרף להסתייגויות.

<סתיו שפיר:>
במקום 2,050,228, יבוא 2,050,227.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף (מד) נדחתה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה ועוברת למעלה.

<יעל מבורך:>
גם כאן מדובר בהסתייגות תקציבית.

<אסי קליין:>
(מה)
בסעיף 43 (המרכז למיפוי ישראל), במקום "90,124" יבוא "89,531".

<סתיו שפיר:>
כרגע העברתם להם כסף, לא?

<יוגב גרדוס:>
זה התקציב של 2014.

<אסי קליין:>
(מו)
בסעיף 54 (רשויות הפיקוח), במקום "315,278" יבוא "314,220".

(מז)
בסעיף 45 (תשלום ריבית ועמלות), במקום "41,745,000" יבוא "39,745,000".

(מח)
בשורה שתחילתה "חלק ב
תקציב הפיתוח וחשבון הון", במקום "118,834,186" יבוא "118,266,735".

(מט)
בשורה שתחילתה "תקציב הפיתוח", במקום "21.972,186" יבוא "21,404,735".

(נ)
בשורה שתחילתה "השקעות בממשל ומינהל", במקום "846,820" יבוא "833,658".

(נא)
בסעיף 51 (דיור ממשלתי), במקום "143,821" יבוא "141,490".

<סתיו שפיר:>
יש לי הסתייגות על (נא), דיור ממשלתי. זה עוד מקום שאתם לא צריכים לקצץ בו. אתם צריכים לאפשר להם להשתמש ברזרבות שלהם בזמנים בהם מצוקת הדיור היא כל כך קשה.

<יעל מבורך:>
זה דיור ממשלתי.

<סתיו שפיר:>
סליחה. לוקחת את דבריי בחזרה.

<אסי קליין:>
(נב)
בסעיף 52 (המשטרה ובתי הסוהר), במקום "596,236" יבוא "586,573".

(נג)
בסעיף 53 (בתי משפט), במקום "106,763" יבוא "105,595".

(נד)
בשורה שתחילתה "השקעות בשירותי חברה", במקום "3,535,749" יבוא "3,484,671".

(נה)
בסעיף 60 (חינוך), במקום "1,881,283" יבוא "1,852,415".

(נו)
בסעיף 67 (בריאות), במקום "323,336" יבוא "318,096".

(נז)
בסעיף 70 (שיכון), במקום "1,331,130" יבוא "1,314,160".

(נח)
בשורה שתחילתה "השקעות בענפי משק", במקום "17,589,617" יבוא "17,086,407".

(נט)
בסעיף 73 (מפעלי מים), במקום "1,266,635" יבוא "1,248,339".

(ס)
בסעיף 76 (פיתוח התעשייה), במקום "29,210" יבוא "38,575".

(סא)
בסעיף 78 (תיירות), במקום "490,693" יבוא "483,790".

(סב)
בסעיף 79 (תחבורה), במקום "12,416,274" יבוא "12,210,984".

(סג)
בסעיף 83 (הוצאות פיתוח שונות), במקום "3,376,805" יבוא "3,105,718".

(סד)
בהערת השוליים המסומנת ב*, במקום "405,264,956" יבוא "401,964,956".

(2) בטבלה שכותרתה "חוק התקציב לשנת הכספים 2014" -

(1) בסעיף 01 (נשיא המדינה), בטור שכותרתו "הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "01 נשיא המדינה ולשכתו", במקום "40,341" יבוא "40,064".

(2) בשורה שתחילתה "52 רזרבה", במקום "1,135" יבוא "859".

(3) בשורה שתחילתה "01 52 רזרבה" במקום "1,135" יבוא "859".

(2) בסעיף 04 (משרד ראש הממשלה) בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "04 משרד ראש הממשלה", במקום "2,290,365" יבוא "2,272,604".

(2) בשורה שתחילתה "63 המשרד לפיתוח הנגב והגליל", במקום "154,638" יבוא "153,894".
(3) בשורה שתחילתה "04 63 רזרבות", במקום "17,962" יבוא "17,218".

(4) בשורה שתחילתה "70 רזרבות", במקום "159,370" יבוא "142,353".
(5) בשורה שתחילתה "01 70 רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית", במקום "159,370" יבוא "142,353".

(3) בסעיף 05 (משרד האוצר), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "05 משרד האוצר", במקום "2,005,537" יבוא "1,952,334".

(2) בשורה שתחילתה "53 רזרבה למשרד האוצר", במקום "142,197" יבוא "88,893".
(3) בשורה שתחילתה "01 53 רזרבה", במקום "142,197" יבוא "88,893".
(4) בסעיף 06 (משרד הפנים), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "06 משרד הפנים", במקום 374.031" יבוא "371,971".

(2) בשורה שתחילתה "29 רזרבות”, במקום 5,299" יבוא "4.281".

(3) בשורה שתחילתה "01 29 רזרבה להתייקרות פלוס רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית", במקום "5,299" יבוא "4,281".

(4) בשורה שתחילתה "30 מינהל התכנון", במקום "123,563" יבוא "122,521".

(5) בשורה שתחילה "04 30 רזרבות", במקום "3,774" יבוא "2,732".

(5) בסעיף 07 (משרד לביטחון פנים), בטור שכותרתו "הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "07 משרד לביטחון פנים", במקום "13,202,508" יבוא "13,155,150".
(2) בשורה שתחילתה "50 משרד לביטחון פנים", במקום "598,364" יבוא "589,596".
(3) בשורה שתחילתה "03 50 רזרבות משרד לביטחון פנים", במקום "19,410" יבוא "10,642".

(4) בשורה שתחילתה "55 הרשות להגנה על עדים", במקום "53,058" יבוא "52,694".

(5) בשורה שתחילתה "02 55 קניות", במקום "21.387" יבוא "21,023".
(6) בשורה שתחילתה "60 כבאות והצלה", במקום "629,274" יבוא "627,003".

<סתיו שפיר:>
הסתייגות. קיצצתם שם גם בשביל התוספת למשרד הביטחון. אני לא מבינה למה אתם שוב מקצצים שם כאשר דוח המבקר הוכיח שהקיצוץ בתקציבים לאורך השנים הביא לירידה בטיב השירות הזה. אני יודעת שהם לא יכולים להשתמש ברזרבה. הרזרבה נועדה כדי הם ישתמשו בה במקרה חירום. בשנים האחרונות היה מקרה חירום והם לא יכולים עדיין להשתמש בזה. אני מצפה שתשנו את התקציב הזה לטובה ולא תגרעו מהם.

<אסי קליין:>
זאת רזרבה למגבלה בעמידה הפיסקאלית.

<סתיו שפיר:>
ההסתייגות היא במקום 629,274, יבוא 629,273. הסתייגות בשם כל הקבוצה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף (ה)(6) נדחתה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה.

<אסי קליין:>
(7) בשורה שתחילתה "03 63 רזרבה – כבאות", במקום "18,866" יבוא "16,595".
(8) בשורה שתחילתה "70 שירות בתי הסוהר", במקום "2,771,596" יבוא "2,760,169".
(9) בשורה שתחילתה "04 70 רזרבות – שב"ס", במקום "70,823" יבוא "59,396".
(10) בשורה שתחילתה "80 משטרת ישראל", במקום "9,150,216" יבוא "9,125,689".

(11) בשורה שתחילתה "07 80 רזרבות משטרה", במקום "202,094" יבוא "177,567".
(6) בסעיף 08 (משרד המשפטים), בטור שכותרתו "הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "08 משרד המשפטים", במקום "2,909,322" יבוא "2,895,518"

(2) בשורה שתחילתה "56 רזרבה", במקום "125,749" יבוא "111,945".

(3) בשורה שתחילתה "01 56 רזרבות", במקום "125,749" יבוא "111,945".

(7) בסעיף 09 (משרד החוץ), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "09 משרד החוץ", במקום "1,638,724" יבוא "1,628,816".

(2) בשורה שתחילתה "60 רזרבות", במקום "49.015" יבוא "39,107".

(3) בשורה שתחילתה "01 60 רזרבה להתייקרויות", במקום "49,015" יבוא "39,107".

(8) בסעיף 10 (מטה לביטחון לאומי), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "10 מטה לביטחון לאומי", במקום "40,124" יבוא "39,841".

(2) בשורה שתחילתה "52 רזרבות", במקום "1,164" יבוא "881".
(3) בשורה שתחילתה "01 52 רזרבה", במקום "1,164" יבוא "881".

(9) בסעיף 12 (גמלאות ופיצויים), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "12 במלאות ופיצויים", במקום "15.005,887" יבוא "14,739,307".

(2) בשורה שתחילתה "20 רזרבה", במקום "308,153" יבוא "41,684".

(3) בשורה שתחילתה "02 20 רזרבה", במקום "308,153" יבוא "31,684".
(10) בסעיף 13 (הוצאות שונות), בטור שכותרתו "הוצאה, -
(1) בשורה שתחילתה "13 הוצאות שונות), במקום "4,494,075" יבוא "4.860,501".
(2) בשורה שתחילתה "01 הוצאות שונות), במקום "4,949,075" יבוא "4,860,501".
(3) בשורה שתחילתה "05 01 הוצאות שונות), במקום "3.358,916" יבוא "3.270,342".
(11) בסעיף 41 (מימון מפלגות), בטור שכותרתו "הוצאה" –
(1) בשורה שתחילתה "14 בחירות ומימון מפלגות", במקום "142,731" יבוא "142,270".

(2) בשורה שתחילתה "90 רזרבות", במקום "4,251", יבוא "3,790".

(3) בשורה שתחילתה "01 90 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית", במקום "4,251" יבוא "3,790".

(12) בסעיף 16 (הוצאות חרום אזרחיות) בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "16 הוצאות חירום אזרחיות", במקום "316,081" יבוא "311,559".

(2) בשורה שתחילתה "18 רזרבה", במקום "9,482" יבוא "4,960".

(3) בשורה שתחילתה "01 18 רזרבה", במקום "9,482" יבוא "4,960".

(13) בסעיף 17 (תיאום הפעולות בשטחים), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "17 תיאום הפעולות בשטחים", במקום "100,843" יבוא "100,175".

(2) בשורה שתחילתה "32 מנהלת תיאום הפעולות בשטחים", במקום "46,252" יבוא "45,679".
(3) בשורה שתחילתה "01 32 מפקדה", במקום "46,252" יבוא "45,679".

(4) בשורה שתחילתה "33 מפקדת תיאום וקישור חבל עזה", במקום "13,536" יבוא "13,441".

(5) בשורה שתחילתה "03 33 פעולות", במקום "892" יבוא "797".

(14) בסעיף 18 (רשויות מקומיות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "18 רשויות מקומיות", במקום "3,489,617" יבוא "3,488,658".

(2) בשורה שתחילתה "90 רזרבות", במקום "103,465" יבוא "102,506".

(3) בשורה שתחילתה "02 90 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה", במקום "103,465" יבוא "102,506".

(15) בסעיף 19 (מדע, תרבות וספורט), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "19 משרד המדע והחלל, והתרבות", במקום "1.130,704" יבוא "1,130,248".

(2) בשורה שתחילתה "44 רזרבות", במקום "18,055" יבוא "17,599".
(3) בשורה שתחילתה "02 44 רזרבה לעמידה בכלל הפיסקלי", במקוחם "844" יבוא "388".
(16) בסעיף 20 (משרד החינוך), בטור שכותרתו "הוצאה" –
(1) בשורה שתחילתה "20 משרד החינוך", במקום "43,626,922" יבוא "43,595,010".

(2) בשורה שתחילתה "21 יחידות מטה", במקום "1,905,394" יבוא "1,873,483".

(3) בשורה שתחילתה "20 21 רזרבה להתייקרויות", במקום "1,319,891" יבוא "1,287,980".

(17) בסעיף 23 (משרד הרווחה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "23 משרד הרווחה והשירותים החברתיים", במקום "5,623,686" יבוא "5,558,611".

(2) בשורה שתחילתה "09 רזרבה להתייקרויות", במקום "176,049" יבוא "110,972".

(3) בשורה שתחילתה "02 09 רזרבה להתייקרויות", במקום "176,049" יבוא "110,972".

(18) בסעיף 24 (משרד הבריאות), בטור שכותרתו "הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "24 משרד הבריאות", במקום "23,690,527" יבוא "23,635,554".

(2) בשורה שתחילתה "30 רזרבה להתייקרויות" במקום "172,425", יבוא "117,451".

(3) בשורה שתחילתה "20 30 רזרבה להתייקרויות – קניות", במקום "111,338" יבוא "56,364".

(19) בסעיף 25 (גמלאות לניצולי השואה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "25 תגמולים לנכים", במקום "3,377,710" יבוא "3,384,142".

(2) בשורה שתחילתה "03 רזרבה", במקום "101,510" יבוא "96,942".

(3) בשורה שתחילתה "01 03 רזרבה לתגמולים, להתייקרויות שכר ולעמידה ביעד ההוצאה,, במקום "101,510" יבוא "96,942".

<סתיו שפיר:>
הסתייגויות על סעיפים (24) ו-(25). כמה קיצצתם ממשרד הבריאות בשביל הביטחון? 133 מיליון?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
החזירו.

<סתיו שפיר:>
החזירו מביטוח לאומי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מהבריאות קיצצו 133 מיליון והחזירו את זה.

<סתיו שפיר:>
מאיפה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאותו מקום.

<סתיו שפיר:>
החזירו את זה מביטוח לאומי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל אחר כך העבירו לבריאות עוד מיליארד.

<סתיו שפיר:>
לא העבירו עוד מיליארד. העבירו עוד 460 מיליון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם תחברי את כל הסכומים ביחד, זה מיליארד.

<סתיו שפיר:>
אפשר להוסיף את זה כאן. במקום 23,690,527 יבוא 23,820,527.

<יוגב גרדוס:>
כל ההעברות שהיו בוועדה היו ב-2013. זה התקציב ל-2014.

<סתיו שפיר:>
בסדר. נוסיף להם את זה בתקציב של שנה הבאה.

לגמלאות לניצולי שואה, בשורה שתחילתה תגמולים לנכים. במקום 3,388,710 יבוא 3,388,709. הסתייגות בשם כל הקבוצה.
<אייל לב ארי:>
הסתייגות על סעיף (יח)(1).

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף (יח)(1) נדחתה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה.

<אייל לב ארי:>
הסתייגות על סעיף (יט)(1).

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף (יט)(1) נדחתה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה.

<סתיו שפיר:>
הקואליציה הזאת תמיד נגד.

<אסי קליין:>
(20) בסעיף 26 (המשרד להגנת הסביבה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "26 המשרד להגנת הסביבה", במקום "323,450" יבוא "320,583".

(2) בשורה שתחילתה "26 רזרבות", במקום "9,437:" יבוא "6,570".

(3) בשורה שתחילתה "01 26 רזרבות", במקום "9,437" יבוא "6,570".

(כא)
בסעיף 29 (משרד הבינוי והשיכון), בטור שכותרתו "הוצאה".

(1) בשורה שתחילתה "29 משרד הבינוי והשיכון", במקום "186,207" יבוא "185,485".

(2) בשורה שתחילתה "04 רזרבות", במקום "1,335" יבוא "614".

(3) בשורה שתחילתה "01 04 רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה", במקום "1,335" יבוא "614".

(כב)
בסעיף 30 (המשרד לקליטת העלייה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "30 המשרד לקליטת העלייה", במקום "1,415,058" יבוא "1,404,794".

(2) בשורה שתחילתה "14 רזרבה", במקום "41,030" יבוא "30,766".

(3) בשורה שתחילתה "01 14 רזרבה", במקום "41,030" יבוא "30,766".

(כג)
בסעיף 32 (תמיכות שונות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "32 תמיכות שונות", במקום "7,022,245" יבוא "7,022,030".

(2) בשורה שתחילתה "52 רזרבה להתייקרויות", במקום "542,045" יבוא "541,830".
(3) בשורה שתחילתה "01 52 רזרבות להתייקרויות", במקום "542,045" יבוא "541,830".

(כד)
בסעיף 33 (משרד החקלאות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "33 משרד החקלאות", במקום "521,697" יבוא "519,397".

(2) בשורה שתחילתה "03 רזרבות", במקום "16,316" יבוא "14,016".

(3) בשורה שתחילתה "01 03 רזרבה להתייקרויות בתקציב המשרד", במקום "9,650" יבוא "7,350".
(כה)
בסעיף 34 (משרד האנרגיה והמים), בטור שכותרתו "הוצאה" –
(1) בשורה שתחילתה "34 משרד האנרגיה והמים", במקום "213,034" יבוא "211,689".
(2) בשורה שתחילתה "32 רזרבות", במקום "6,152" יבוא "4,807".
(3) בשורה שתחילתה "01 32 רזרבה להתייקרויות", במקום "6,152" יבוא "4,807".
(כו)
בסעיף 35 (הוועדה לאנרגיה אטומית) בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "35 הוועדה לאנרגיה אטומית", במקום "147,927" יבוא "145,530".

(2) בשורה שתחילתה "01 01 הוועדה לאנרגיה אטומית", במקום "147,927" יבוא "145,530".
(3) בשורה שתחילתה "01 01 הוועדה לאנרגיה אטומית", במקום "147,927" יבוא "145,530".
(כז)
בסעיף 36 (משרד הכלכלה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "36 משרד הכלכלה", במקום "3,683,360" יבוא "3,664,263".

(2) בשורה שתחילתה "45 רזרבה להתייקרויות ולמימון פעולות", במקום 292,609" יבוא "273,512".

(3) בשורה שתחילתה "02 45 רזרבה להתייקרויות", במקום "101,695" יבוא "82,598".

(כח)
בסעיף 37 (משרד התיירות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "37 משרד התיירות", במקום "226,026" יבוא "223,519".

(2) בשורה שתחילתה "06 רזרבה", במקום "6,124" יבוא "3,617".

(3) בשורה שתחילתה "01 06 רזרבה", במקום "6,124" יבוא "3,617".

(כט)
בסעיף 38 (תמיכות בענפי משק), בטור שכותרתו "הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "38 תמיכות בענפי המשק", במקום "2,175,439" יבוא "2,161,500".

(2) בשורה שתחילתה "80 רזרבה", במקום "44,608" יבוא "30,670".

(3) בשורה שתחילתה "01 80 רזרבה", במקום "44,608" יבוא "30,670".

(ל)
בסעיף 39 (משרד התקשורת), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "39 משרד התקשורת", במקום "55,818" יבוא "55,587".

(2) בשורה שתחילתה "12 רזרבה", במקום "1,626", יבוא "1,396".

(3) בשורה שתחילתה "01 12 רזרבה", במקום "1,626" יבוא "1,396".

(לא)
בסעיף 40 (משרד התחבורה), בטור שכותרתו "הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "40 משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים", במקום "446,860" יבוא "444,244".

(2) בשורה שתחילתה "59 רזרבה", במקום "11,290" יבוא "8,617".

(3) בשורה שתחילתה "01 59 רזרבה", במקום "11,290" יבוא "8,617".

(לב)
בסעיף 41 (רשות ממשלתית למים וביוב), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "41 רשות ממשלתית למים ולביוב", במקום "100,075" יבוא "99,470".

(2) בשורה שתחילתה "31 רזרבות", במקום "2,719" יבוא "2,114".

(3) בשורה שתחילתה "01 31 רזרבה להתייקרויות", במקום "2,719" יבוא "2,114".

(לג)
בסעיף 42 (מענקי בינוי ושיכון), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "42 מענקי בינוי ושיכון", במקום "2,050,228" יבוא "2,046,043".


(2) בשורה שתחילתה "04 רזרבות", במקום "61,055" יבוא "56,870".

(3) בשורה שתחילתה "02 04 רזרבה לעמידה ביעד הפיסקלי", במקום "7,747" יבוא "4,562".

(לד)
בסעיף 43 (המרכז למיפוי ישראל), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "43 המרכז למיפוי ישראל", במקום "90,124" יבוא "89,531".

(2) בשורה שתחילתה "04 רזרבות), במקום "2,731" יבוא "2,138".
(3) בשורה שתחילתה "02 04 רזרבה לעמידה ביעד הפיסקלי" במקום "1,098" יבוא "505".

(לה)
בסעיף 45 (תשלום ריבית), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "45 תשלום ריבית ועמלות", במקום "41,745,000" יבוא "39,745,000".

(2) בשורה שתחילתה "05 מלוות פנים", במקום "34,722,000" יבוא "32,722,000".
(3) בשורה שתחילתה "02 05 מלוות סחירים", במקום "18,705,000" יבוא "16,705,000".
(לו)
בסעיף 46 (חוק חיילים משוחררים), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "46 חוק חיילים משוחררים", במקום "2,214,758" יבוא "2,214,734".

(2) בשורה שתחילתה "01 חוק חיילים משוחררים", במקום "2,214,758" יבוא "2,214,734".

(3) בשורה שתחילתה "08 01 רזרבה להתייקרויות", במקום "78,112" יבוא "78,088".

(לז)
בסעיף 51 (דיור ממשלתי), בטור שכותרתו :"הוצאה" -
(1) בשורה שתחילתה "51 דיור ממשלתי", במקום "143,821" יבוא "141,490".

(2) בשורה שתחילתה "09 רזרבות", במקום "4,315" יבוא "1,984".

(3) בשורה שתחילתה "01 09 רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית", במקום "4,315" יבוא "1,984".

(לח)
בסעיף 52 (משטרה ובתי סוהר), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "52 פיתוח המשרד לביטחון פנים", במקום "596,236" יבוא "586,573".

(2) בשורה שתחילתה "30 פיתוח משרד לביטחון פנים", במקום "96,081" יבוא "94,273".

(3) בשורה שתחילתה "01 30 פיתוח משרד", במקום "96,081" יבוא "94,273".

(4) בשורה שתחילתה "40 פיתוח שירות בתי הסוהר", במקום "133,422" יבוא "132,748".

(5) בשורה שתחילתה "01 40 פיתוח שירות בתי הסוהר", במקום "133,422" יבוא "132,748".

(6) בשורה שתחילתה "50 פיתוח – משטרה", במקום "366,733:" יבוא "359,552".

(7) בשורה שתחילתה "04 50 רזרבה להתייקרויות ולעמידה ביעד ההוצאה", במקום "13,293" יבוא "6,112".

(לט)
בסעיף 53 (בתי משפט), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "53 משפטים ובתי משפט" – במקום "106,763" יבוא "195,595".

(2) בשורה שתחילתה "11 רזרבה", במקום "2,163" יבוא "995".
(3) בשורה שתחילתה "01 11 רזרבות", במקום "2,163" יבוא "995".
(מ)
בסעיף 54 (רשויות פיקוח), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "54 רשויות פיקוח", במקום "315,278" יבוא "314,220".

(2) בשורה שתחילתה "10 הרשות להגבלים עסקיים, במקום "37,984" יבוא "36,927".

(3) בשורה שתחילתה "80 10 רזרבה", במקום "3,168" יבוא "2,111".

(מא)
בסעיף 60 (חינוך), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "60 חינוך", במקום "1,881,283" יבוא "1,852,415".

(2) בשורה שתחילתה "08 רזרבה", במקום "53.438" יבוא "24,570".

(3) בשורה שתחילתה "01 08 רזרבה לעמידה ביעדים", במקום "53,438" יבוא "24,570".

(מב)
סעיף 67 (בריאות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "67 משרד הבריאות", במקום "323,336" יבוא "318,096".

(2) בשורה שתחילתה "06 רזרבה", במקום "7,108" יבוא "1,868".

(3) בשורה שתחילתה "01 06 רזרבה להתייקרויות", במקום "7,108" יבוא "1,868".

(מג)
בסעיף 68 (רשות האוכלוסין), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "68 רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול", במקום "514,728" יבוא "510,532".

(2) בשורה שתחילתה "90 רזרבות", במקום "14,555" יבוא "10,359".

(3) בשורה שתחילתה "01 90 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית", במקום "14,555" יבוא "10,359".
(מד)
בסעיף 70 (שיכון), בטור שכותרתו "הוצאה" –
(1) בשורה שתחילתה "70 שיכון", במקום "1,331,130" יבוא "1,314,160".

(2) בשורה שתחילתה "07 רזרבה", במקום "40,208" יבוא "23,238".

(3) בשורה שתחילתה "01 07 רזרבה להתייקרויות", במקום "40,208, יבוא "23,238".

(מה)
בסעיף 73 (מפעלי מים), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "73 מפעלי מים", במקום "1,266,635" יבוא "1,248,339".

(2) בשורה שתחילתה "34 רזרבות", במקום "33,868" יבוא "15,572".

(3) בשורה שתחילתה "01 34 רזרבה להתייקרויות", במקום "33,868" יבוא "15,572".

(מו)
בסעיף 76 (פיתוח התעשייה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "76 תעשייה", במקום "39,210" יבוא "38,575".

(2) בשורה שתחילתה "80 רזרבה", במקום "1,176" יבוא "541".

(3) בשורה שתחילתה "01 80 רזרבה", במקום "1,176" יבוא 541".

(מז)
בסעיף 78 (תיירות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה תחילתה "78 פיתוח תיירות", במקום "490,693" יבוא "482,790".

(2) בשורה שתחילתה "01 פיתוח", במקום "105,249" יבוא "97,346".

(3) בשורה שתחילתה "11 01 רזרבה להתייקרויות", במקום "14,629" יבוא "6,726".

(מח)
בסעיף 79 (תחבורה), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "79 פיתוח התחבורה", במקום "12,416,274" יבוא "12,210,984".

(2) בשורה שתחילתה "60 רזרבה", במקום "287,459" יבוא "82,169".

(3) בשורה שתחילתה "01 60 רזרבה", במקם "287,459" יבוא "82,169".

(מט)
בסעיף 83 (הוצאות פיתוח אחרות), בטור שכותרתו "הוצאה" -

(1) בשורה שתחילתה "83 הוצאות פיתוח אחרות", במקום "3,376,805" יבוא "3,105,718".

(2) בשורה שתחילתה "04 השקעות שונות", במקום "1,425,627" יבוא "1,330,732".

(3) בשורה שתחילתה "01 04 השקעות שונות", במקום "1,388,154" יבוא "1,330,732".
(4) בשורה שתחילתה "06 השקעות בחברות", במקום "555,059" יבוא "341,394".
(5) בשורה שתחילתה "03 06 גופים במשבר – מימון", במקום "555,059" יבוא "341,394".
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש הסתייגויות שהוגשו בכתב.

<אייל לב ארי:>
של קבוצת מרצ.

<יצחק כהן:>
זאת לא קבוצת מרצ אלא להלן הקבוצה. זאת כל הקבוצה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תקריא.

<אייל לב ארי:>
לסעיף 1. במקום 401,964,956,000 יבוא 409,994,956,000.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף 1 נדחתה.
<סתיו שפיר:>
אנחנו מצטרפים להסתייגות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה.

<אייל לב ארי:>
במקום 286,698,221,000 יבוא 291,698,221,000.

<סתיו שפיר:>
אנחנו מצטרפים להסתייגות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות נדחתה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה.

<אייל לב ארי:>
הסתייגות לסעיף 2, סעיף קטן (1) בפסקה (כה), במקום 126,879,143 יבוא 134,879,143.

<סתיו שפיר:>
מצטרפים להסתייגות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לסעיף 2(1)(כה) נדחתה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה.

<אייל לב ארי:>
פסקה (כו). במקום 43,595,010 יבוא 46,595,010.

<סתיו שפיר:>
אנחנו מצטרפים להסתייגות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לפסקה (כו) נדחתה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה.

<אייל לב ארי:>
פסקה (כז), במקום 5,558,611 יבוא 7,558,611.

<סתיו שפיר:>
אנחנו מצטרפים להסתייגות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לפסקה (כז) נדחתה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה.

<אייל לב ארי:>
לפסקה (כח), במקום 23,635,554 יבוא 26,635,554.

<סתיו שפיר:>
אנחנו מצטרפים להסתייגות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
ההסתייגות לפסקה (כח) נדחתה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההסתייגות נפלה.

תמו ההסתייגויות. עכשיו אני הולך להצביע על החוק עצמו. אני מתחיל עם החלק השני, מה שעשינו עכשיו.

מי בעד אישור הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 (תיקון), התשע"ד-2013 נתקבלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מגיש רביזיה.

<סתיו שפיר:>
הצבעת בעד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרו שזה אפשרי.

<סתיו שפיר:>
למה אתה מגיש רביזיה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אסור לי? אני מבקש רביזיה.

<מיכל בירן:>
אתה הצבעת בעד. אתה לא יכול לבקש רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יכול. היועצים המשפטיים אמרו שזה אפשרי.

<סתיו שפיר:>
תסביר למה אתה מגיש רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יודע. הראש שלי מפוצץ.

<סתיו שפיר:>
זה אומר שסתם ישבנו כאן שעתיים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. ממש לא. אני מקווה שלא. תאמיני לי שאני מקווה שלא.

<יצחק כהן:>
אני מצטרף לרביזיה.

<סתיו שפיר:>
אתם פשוט עושים צחוק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו מצביעים על אישור הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון),התשע"ד-2013.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – מיעוט
הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014)
(תיקון),התשע"ד-2013 נתקבלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
החוק אושר.

רבותיי, תם הדיון. הישיבה נעולה. תודה רבה לאגף התקציבים ולאחרים. אני רוצה להזכיר לכולם שהיום יום ראשון ומחר יום שני, כך שסדר היום שלנו נשאר כפי שהוא. תודה רבה.
הישיבה ננעלה בשעה 14:55.

קוד המקור של הנתונים