ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 31/12/2013

תלונות בדבר התעללות בקטינים בכת לב טהור, ילדים נפגעי כתות בישראל

פרוטוקול

 
PAGE
2
הוועדה לזכויות הילד
31/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 43 >
מישיבת הוועדה לזכויות הילד
יום שלישי, כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), שעה 13:00
סדר היום
<ילדים נפגעי כתות בישראל>
<תלונות בדבר התעללות בקטינים בכת לב טהור>
נכחו
חברי הוועדה: >
אורלי לוי אבקסיס – היו"ר

יחיאל חיליק בר

יעקב מרגי

נסים זאב
יריב לוין
מוזמנים
>
רננה תכלת - המחלקה הבינלאומית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אורלי אוסטרמן - מפקחת מחוזית, שירות פרט ומשפחה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דיברה הורוביץ - עו"ס בינלאומית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

רפ"ק חן אליהו - קצין מדור אינטרפול, המשרד לביטחון פנים

פקד גיא גלבוע - קמ"ן הונאה, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק יובל זיזי - רמ"ח הונאה, המשרד לביטחון פנים

יעל קיציס - האגף לסיוע משפטי, מחוז תל אביב, משרד המשפטים

עו"ד ענת בהט-כהן - האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים

עו"ד טל פילברג - ייעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים

דליה אברמוף - פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי), משרד המשפטים

עו"ד גלית גרינברג - המחלקה הבינלאומית, פרקליטות המדינה

אילנה רביד - מנהלת מחלקת ישראלים בחו"ל, משרד החוץ

ברכה אסף - ס' מנהל מחלקת ישראלים בחו"ל, משרד החוץ

דן גרוסמן - רפרנט תשלומי הורים וחינוך ביתי, משרד החינוך

עו"ד לירן שפיגל - עוזר ראשי ליועצת המשפטית, משרד החינוך

ד"ר גבי זהר - עובד סוציאלי קליני - פסיכותרפיסט

זהבית זהר - פסיכולוגית

רחל ליכטנשטיין - מנכ"ל המרכז הישראלי לנפגעי כתות

בן שטג - יו"ר התנועה האזרחית לזכויות הילד

שרי גנזלר - עובדת עם ילדים נפגעי כתות

בת חן בויער - חברה בכת "לב טהור"

עודד טוויק - משפחות נפגעי כת לב טהור – בן משפחה

אורית כהן - בת משפחה

צופיה נהון - מלוות משפחות נפגעי לב טהור בישראל

לאה עמיר - בת משפחה

מתתיהו חיון - נפגע כת לב טהור

מריה רבינוביץ - ממ"מ - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

היידי מוזס - לוביסטית
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
רישום פרלמנטרי
י.ר., חבר המתרגמים
<ילדים נפגעי כתות בישראל>
<תלונות בדבר התעללות בקטינים בכת לב טהור>
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני פותחת את הישיבה של הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, התאריך 31 לדצמבר 2013, כ"ח בטבת תשע"ד. הנושא הוא ביקורת לאחר הדיון שנעשה פה ביוזמתו של חבר הכנסת יריב לוין במסגרת דיון מהיר, תלונות בדבר התעללות בקטינים בכת "לב טהור". אנחנו קצת הזדעזענו בישיבה הקודמת לגלות שהגורמים הרלוונטיים אפילו לא משתפים פעולה ביניהם לבין עצמם, ובעקבות כך, גם אותו הטיפול שאמור להיות רב מערכתי ובנוסף לכך, שיתוף הפעולה בין הגורמים יכול היה לתת לנו תשובות אמיתיות, יכול היה אולי למנוע כמה מהדברים הקטסטרופאליים שלפחות על-פי העדויות שהיו פה בישיבה הקודמת, נחשפנו אליהן, לפחות יכולנו לדעת איפה הדברים עומדים.

אנחנו, כחלק מהמסקנות, שלחנו את המשרדים לשבת בינם לבין עצמם ולבוא אלינו עם תשובות כי אנחנו יודעים שכאשר המדינה רוצה, כאשר מדובר בפשעים פליליים, אולי עם זיקה למשפחות פשע, לפשעים בינלאומיים שיש בתוכם גם סמים וכדומה, אז יודעים טוב מאוד לשתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים במדינות האחרות. כאן היה פשוט אוזלת יד. אני רוצה לומר לכם משהו. משיחה אתמול עם משרד הרווחה, עד שלא היתה פה הוועדה, חבר הכנסת יריב לוין, ולכן אני מודה לך מעוד על העלאת הנושא והצגתו פה בצורה מאוד עניינית, אתה יודע שהנושא הזה היה על השולחן של משרד הרווחה שנתיים וחצי? אומר לי שר הרווחה שזה לא הגיע אפילו לידיעתו או לביקורת של מי מהגורמים הגבוהים במשרד, רק אחרי ששלחנו את המכתב מהוועדה. עד אז, לא היתה אפילו ישיבה בדרך גבוה.

הבנתי שהשר, מייד לאחר מכן, כינס שתי ישיבות. הישיבה האחרונה היתה ביום ראשון האחרון, והיו שם כמה מסקנות ומה ניתן לעשות, אבל קודם כל רשות הדיבור לחבר הכנסת יריב לוין שהעלה את כל הנושא הזה פה לסדר היום ומייד לאחר מכן ידבר גם חבר הכנסת מרגי.
יריב לוין
תודה. אני באמת לא רואה צורך לחזור על מה שנאמר בדיון הקודם. נדמה לי שעלו ממנו שתי עובדות שהן החשובות לענייננו, האחת – הקביעה והאמירה של נציגי המשטרה שעוסקים בחקירה שעל פניו יש ממש בטענות על התעללות קשה באותם קטינים ומן הסתם, משעה שכך הדבר, ברור לגמרי שנדרשת פעולה כדי להבטיח את המיצוי המיידי והמהיר של החקירה וכדי להביא לחילוצם המהיר והמיידי של אותם קטינים שנתונים בהתעללות, ככל שממצאי החקירה באמת מאמתים את החשד הזה וכפי שאני מבין, כך המצב.
הדבר השני היתה העובדה שהתברר שלמרות שגורמים רבים במשרדי הממשלה השונים, כל אחד בתחומו, עוסקים בנושא הזה, כל אחד מהם גם מכיר בחשיבות שלו ובדחיפות שלו, הרי שלא היה עד היום שום תיאום ביניהם וכתוצאה מכך, כל אחד מהם נבלם באיזה שהוא שלב בתהליך שהוא ניסה לטפל בו, כתוצאה מהעובדה שנדרש גיבוי והשלמה מכיוונים אחרים שלא היו ולכן המסקנה שיצאנו בישיבה הקודמת היתה שיש צורך באמת בתיאום ובגיבוש מהלך משולב של כל הגורמים כולם, מתוך ראיית הדחיפות של הנושא ומתוך התבססות על הממצאים כפי שהמשטרה הגיעה אליהם בחקירה שהיא השלימה עד עכשיו ולכן אני מציע שמנקודה זאת, אנחנו נבקש לדעת באמת איזה תיאום נעשה, מה המסקנות שנעשו, אילו פעולות ננקטו ובעיקר כמובן, מה אמור להיעשות על-מנת שאנחנו נוכל לצאת מכאן עם איזו שהיא בשורה סוף סוף, ועם איזה שהוא לוח זמנים סביר שאפשר יהיה להתכוון אליו מתוך ראייה של הצורך לפעול מהר ולהביא לסיום המצב הזה ואני חושב, גברתי, שזה הדבר הנכון לעשות. זאת אומרת, לבקש את התשובות ואת ההתייחסות הזו, לקבוע בסופו של דבר ישיבת מעקב נוספת על-פי אבני הדרך שיציגו לנו כאן ובאמת לראות שאנחנו מצילים את הילדים האלה ויפה שעה אחת קודם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה. אז מי מהמשרדים הרלוונטיים רוצה לקחת את זכות הדיבור ולהגיד לי מה נעשה בעקבות הוועדה וההמלצות של הוועדה?
יעקב מרגי
שהם המשרדים – חוץ, משפטים, ביטחון פנים, רווחה וחינוך.
אילנה רביד
אני ממשרד החוץ. אני מנהלת המחלקה לישראלים בחו"ל. כפי שאמרתי בוועדה הקודמת, אנחנו גוף שיכול לתת קישור לכל מיני גורמים, אנחנו לא הביצוע. באמת היתה ישיבה, קיימנו ישיבה בין הגורמים, הפעלנו את הגורמים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כלומר, כל המשרדים הרלוונטיים שביקשנו?
אילנה רביד
היו, כן. היו בישיבה, הקמנו רשות בינינו, דרך מיילים, יש לנו רשימת מיילים, אנחנו מעדכנים מדי יום ואפילו אם צריך, יותר מפעם ביום. הקונסול הכללי שלנו בטורונטו הופעל, הוא כבר נפגש, הוא יצר קשר. זה אחר-כך הרווחה דרך כל הגורמים, אבל התחילה פעולה מרושתת ומסודרת.
היו"ר מאורלי לוי אבקסיס
מה שלא היה לפני הוועדה, לצערנו הרב. כן.
רננה תכלת
אני מנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הרווחה. דבר ראשון, אני רוצה להודות ליושבת ראש הוועדה שהושיבה את כל הגורמים המקצועיים סביב אותו שולחן. חשוב לי לומר שלעניין המשפחה שנמצאת פה בארץ, גורמי הרווחה טיפלו במשפחה בשנתיים האחרונות, זה לא שלא ידענו ולא עשינו.
לעניין השירות הסוציאלי הבינלאומי שנמצא אצלי במחלקה, זה משהו שבאמת בזכות הישיבה כאן התוודע לנושא וברגע שהתוודענו לנושא, כמו שאילנה ציינה, ישבו כל הגורמים המעורבים ביחד סביב אותו שולחן, פחות משבוע לאחר ישיבת הוועדה והתחלנו קשר שוטף בינינו בנושא.
שלושה דברים שנעשו עד כה בסיוע משרד החוץ ואני רוצה להודות בהקשר הזה למשרד החוץ ולקונסול הכללי שלהם שם שפעל מאוד מהר והוא כל הזמן מעדכן אותנו. נעשתה פנייה למשרד לילדים ונוער במחוז אונטריו. המשפחה כאמור עברה ממחוז קוויבק למחוז אונטריו ונוצר כבר הקשר עם סגן השר שם, שעדכן אותנו בכל המהלכים מול אנשי הכת.
בנוסף, יש סוכנות, מי שאחראי שם על נושא של שירותי הילד זה סוכנות, על-פי חוק, שהם מטפלים בנושא הזה ונוצר קשר עם מנהל הסוכנות שגם עדכן מבחינתם, על הפעולות שנעשות שם. מעבר לכך, אנחנו הצענו ישיבה של כל הגורמים המקצועיים של משרד הרווחה פה והסוכנות שלהם שם, לעניין שיתוף ידע, מאחר ויש לנו גם את ההתמחות בנושאים של קבוצות דתיות וגם נושא של כתות וקצת חילופי ידע, כדי לראות איך אנחנו יכולים לעזור.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש היענות בצד השני?
רננה תכלת
יש היענות מאוד מרשימה בצד השני. אנחנו זוכרים, כל הזמן לנגד עינינו נמצאת העובדה שהם מדינה שמאוד אוהבת את הריבונות שלה ומאוד לא אוהבת שמתערבים לה בעבודתה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ובכל-זאת?
רננה תכלת
ובכל-זאת, יש כאן היענות מאוד יפה של מנהל הסוכנות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מה נעשה שם?
רננה תכלת
יש שם ביקורים שבועיים ויש שם פיקוח של גורמי הרווחה. חשוב לציין שכל פעילויות הרווחה של משרד הרווחה שם, התחילה עוד הרבה קודם, בחורף שעבר ועל-סמך הפעילות הזאת, יצא הצו להוצאת 14 ילדים מהבית, צו שעוד לא הוחל, מאחר והם עברו מקוויבק לאונטריו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז זאת אומרת, ברגע שהצו היה בר מימוש, היה פה איזה שהוא מרוץ מי ראשון והכת לכאורה העתיקה את מקום מושבה למחוז אחר והצו לא תופש על המקום החדש או שעכשיו זה עניינים בירוקראטיים לסדר את זה?
רננה תכלת
עכשיו זה עניין משפטי. זאת אומרת, בית-המשפט באונטריו צריך לקבל את הצו מקוויבק. יש כמה בעיות שם לגבי כל הנושא של מהו קטין, שונה ממחוז למחוז ולכן יש שם שאלה משפטית לנושא של החלת הצו. היה כבר דיון בנושא בבית-המשפט, הדיון הבא הוא ב-10.1.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני רוצה לחדד את השאלה בנוגע לאותם חברים שנמצאים בארץ. אחד מהדברים שאותנו זעזע, ובעיקר כאשר מדובר בכתות או בחשד לכת, הנושא שילדים לא מגיעים למסגרות הוא נושא שהוא לא יכול להתקיים בסיטואציה כזו. ולכן, הנושא של החינוך הביתי, צריך להדליק נורה אדומה גם במשרד, בעיקר במשרד החינוך, אבל כמובן גם במשרד הרווחה, בשיתוף פעולה עם החינוך, צריכים לראות איך ייתכן כדבר הזה, כי אז הם מתחת לרדאר, הם מתחת לנושא של מה קורה אתם בשוטף, ביום-יום, באנשי מקצוע נוספים שיכולים להסתכל, שיכולים לחוות את דעתם. הנושא הזה, במשפחות שנמצאות כאן, נגעתם בזה?
אורלי אוסטרמן
אני משירות פרט ומשפחה במחוז ירושלים, משרד הרווחה. אנחנו בהחלט נגענו בזה. ברור לנו שבוודאי ובוודאי, כאשר יש מובלעות של אזורים שבהם רואים שיש משפחות רבות שיש חינוך ביתי, צריך, אין ספק שזה צריך להדליק נורה אדומה. עד שאנחנו לא באנו ודיברנו עם משרד החינוך על העניין הזה, זה לא הדליק נורה אדומה, זה בפירוש לא הדליק נורה אדומה. הם טוענים, נכון להיום ויש עכשיו דין ודברים ומשא ומתן, הם טוענים שיש קריטריונים מסוימים ואותן משפחות עונות על אותם קריטריונים. הם עושים ביקורים ובודקים את המשפחות ורואים שיש בהחלט עבודה אינטנסיבית ורצינית. הם מראים להם ממש קלסרים של עבודה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא לא, אבל בשורה תחתונה, אנחנו לא מדברים רק על העניין הלימודי גרידא או על ההישגים הלימודיים. אנחנו מדברים על ניתוק מהחברה, ניתוק מהנורמות האחרות. הילדים האלה לא יודעים מה קורה בעולם.
אורלי אוסטרמן
המשפחות באות ואומרות - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לכן משרד החינוך, אני לא מצפה ממך לתשובה.
אורלי אוסטרמן
אני רוצה להסביר. כשאנחנו פנינו למשפחות ואמרנו – למה אתם לא מכניסים אותם לבתי-הספר? הם טוענים שבתי-הספר מוקיעים אותם בגלל המראה החיצוני שלהם ולא רוצים אותם בבית-הספר. הבנים כן נמצאים במסגרות, הבנות לא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שזה אומר לי, גרוע מכך, לא, אני רואה את המשפחות צועקות, לא לא לא, חכו רגע. לא מה?
אורית כהן
כל מה שאת אומרת – לא נכון.
אורלי אוסטרמן
אורית, אורית, בבקשה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בצורה יפה, בבקשה.
אורית כהן
אני באמת צריכה לנסות להירגע.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תירגעי, תדברי בעוד כמה דקות.
אורית כהן
לא לא, אני רוצה לדבר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
משרד החינוך.
אורית כהן
תני לי, אני אדבר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את רוצה עכשיו?
אורית כהן
כן, כן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מה הקשר שלך? לפרוטוקול.
אורית כהן
קודם כל, מדובר באחי, שהוא מאוד יקר לי וגיסתי שיושבת פה ואם אני עושה משהו, זה רק מתוך אהבה. גם אליהם, כי הם לא אשמים במה שקרה וגם לילדים שלהם, לא מתוך משהו, לא משום דבר אחר וגם עוד דבר שאני רוצה לציין שאני בתור אדם חילוני, אני עושה את זה יחד עם רבנים ויחד עם אנשים חרדים שתומכים בנו, אנחנו לא הולכים נגד המגזר החרדי, חס וחלילה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא לא לא, אין פה בכלל שאלה של דת.
אורית כהן
אנחנו לא נגד החרדים.
יעקב מרגי
אם היית יודעת מה הם חושבים על החרדים שיושבים פה, תביני מה הם חושבים עלייך ועל מערכת החינוך.
אורית כהן
אני יודעת. אני יודעת. אני רוצה להגיד שאני דיברתי עם הגברת טובי שטיפלה במשפחה של אחי. הגברת טובי עזרה למשפחה של אחי לקבל חינוך ביתי, היא הסבירה להם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
למרות שהיא ידעה שיש חשש שמדובר פה בכת?
אורית כהן
אני דיברתי איתה, אישית. אני דיברתי איתה. דבר ראשון. דבר שני, אנחנו הזהרנו שנתיים וחצי מכך שהבנות סגורות. נכון להיום, חבל שאתם לא יודעים, גם הבנים לא נמצאים בשום חינוך.
אורלי אוסטרמן
לא דיברתי על המשפחה הספציפית הזאת.
אורית כהן
על המשפחה הספציפית הזו אני מדברת, כי את מכירה אותי, אורלי.
אורלי אוסטרמן
אבל אני לא דיברתי על המשפחה הזו.
אורית כהן
אני באתי אלייך ואני ביקשתי את עזרתך. כמה פעמים. ואת עשית ממני, הסתכלתם עלינו כאילו אנחנו רודפים אחריהם, במקום זה שאנחנו רוצים להציל אותם ולעזור להם. אתם לא הקשבתם כי אתם לא מקשיבים, אתם חושבים שהמשפחות רוצות לרדוף אחרי המשפחות האלה, במקום לעזור ולהציל את הילדים. התייחסתם, סגרתם לנו טלפונים, טרקתם, סילקתם אותנו, לא התייחסתם אלינו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו עברנו את הנקודה הזו. עכשיו אנחנו מנסים, רגע, שנייה. התחיל איזה שהוא סוג של טיפול.
אורית כהן
כן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ולכן אנחנו מנסים להיות ממוקדים. את אומרת שלא הבנים ולא הבנות נמצאים במסגרת. זה ששירותי הרווחה לא יודעים את זה, זה אומר דרשני.
אורית כהן
הם יודעים, הם ודאי שיודעים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בסדר, אבל קודם אמרו לנו שהבנים נמצאים במסגרת והבנות לא.
אורלי אוסטרמן
אני דיברתי לא על המשפחה הזאת. אני מדברת על משפחות, הרי הם לא משפחה יחידה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לכל המשפחות האלה שאנחנו מדברים על המובלעות, נתן משרד החינוך אישור ללימודים?
אורית כהן
כן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
איפה כאן נציג משרד החינוך? חברים, איפה משרד החינוך? תחפשו אם הם בחוץ. זה לא ייתכן שנציגי משרד החינוך לא יהיו פה, ופעם שנייה זה הנושא אני חושבת אולי העיקרי, שבו אנחנו דנים. כי מה שאנחנו עושים זה בחסות משרד החינוך, נותנים להסתיר את הילדים האלו מפני כל גורם שיכול היה לראות ואנחנו מדברים על אנשים שיש להם את הכלים לזהות, כאשר מתרחש משהו.
אנשי משרד החינוך, למה אתם בורחים? ולמה כשאני שואלת אתם לא עונים? בוא תפוש מקום, בבקשה. האמת, אני חושבת שיש לכם סיבה טובה להתחבא, אבל בוא.
האם משרד החינוך, ואני שואלת בפעם השנייה כי בפעם שעברה שאלנו, מודעים לכך שיש פה חשד לניהול של כת מורחקת מעין, ילדים שנמצאים בסוג של בועה שהעולם חסום בפניהם ונותנים יד לכך? מה היו הסיבות שבהן משרד החינוך נתן את האישור לחינוך ביתי, להרחקה של אותם ילדים מהחברה הכללית, ויתרה מכך, מה נעשה לאחר הוועדה האחרונה?
דן גרוסמן
אני רפרנט חינוך ביתי במחוז ירושלים ומינהל חינוך ירושלים. אני לא אתייחס לעניין הפרטיקולארי כי אני מנוע ממנו, אבל בעניין העקרוני, אנחנו נותנים אישורים לחינוך ביתי למשפחות נורמטיביות, בהתאם לחוזר מנכ"ל ובהתאם לפרוטוקול שאנחנו פועלים על-פיו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
האם יש לכם התייחסות מסוימת למקרים שבהם יש חשד שמדובר בכתות? או שזה לא חלק מהקריטריונים?
דן גרוסמן
זה בהחלט נושא שאנחנו מתייחסים אליו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הוא נמצא בחוזר המנכ"ל ובקריטריונים?
דן גרוסמן
הוא לא נמצא בחוזר מנכ"ל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לכן, כאשר אתם נותנים את האישור, אתם כלל לא מביאים בחשבון שאולי מדובר בעניין של כת?
דן גרוסמן
לא. אנחנו בדרך-כלל, אם יש לנו אינפורמציה, אמרתי שמתייחסת לנושא כתות, אנחנו מתייחסים לנושא כתות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל הרגע שמענו מנציגת משרד הרווחה שהועברה אליכם אינפורמציה שמדובר פה בכת.
דן גרוסמן
הכת, עוד פעם, אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה להתייחס לנושאים פרטיקולאריים. היותה של כת לא עומד בסתירה מהותית לחוזר מנכ"ל בהקשר הזה. אנחנו בודקים את הבקשות הספציפיות על-פי אמות מידה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תראה, יכול להיות שגם יהיה, עזבו עכשיו את נושא הכת, OK? אב מתעלל, אם מתעללת, לא יודעת, הרבה יותר נוח לה להיות בתוך מסגרת סגורה שלא בודקת ולא בוחנת אותה. כשאתם מקבלים בקשה לחינוך ביתי, תשמע, זה אחלה סידור אפילו לפדופילים. מה אתם כן לוקחים בחשבון? אתם מתייעצים עם שירותי הרווחה? אתם מקבלים איזה שהיא, אולי לבדוק אם יש שם חשדות באותה משפחה? על-סמך מה אתם נותנים את אותו אישור לחינוך ביתי?
דן גרוסמן
כן, התשובה היא קודם כל חיובית, כן, אנחנו מתייחסים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
קיבלתם התייחסות של משרד הרווחה למשפחות הרלוונטיות?
דן גרוסמן
עוד פעם, אני לא רוצה להתייחס פרטיקולארית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא לא, אני מאוד רוצה להתייחס.
דן גרוסמן
אני מנוע, ברגע זה. אני לא אתן שום התייחסות ספציפית לעניינים האלה. אני אומר באופן עקרוני שאנחנו לא נותנים אישורים, מבלי שאנחנו ממצים את כל ההליכים, עם כל הגורמים הרלוונטיים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בוא תספר לי מה זה הליך. עכשיו אני באתי ואני רוצה לגדל את הילדים שלי הרחק מעין ציבורית, הרחק מחברה של חינוך פורמאלי. אני רוצה לסגור אותם בבית 24 שעות שיראו רק אותי. כדי שלא יהיו תלונות שהילדים לא מגיעים באופן סדיר למערכת החינוך, שזה אמור לפי דו"ח וינטר גם לסמן נורה אדומה, אני יש לי מוטיב אחד, "נהדר", שיכול לסדר לי את כל התמונה. לפנות למשרד החינוך, להגיד – אני רוצה חינוך ביתי. מה אתם עושים?
דן גרוסמן
אני רוצה עוד פעם לשלוף את הנושא של החינוך הביתי, ברשותך, מהעניינים הפרטיקולאריים ולא רוצה להציג אותו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מקרה, נתתי לך עכשיו מקרה היפותטי. תן לי תשובה היפותטית.
דן גרוסמן
במקרה הזה, כפי שאת מציגה אותו, סביר להניח שלא היינו נותנים אישור לחינוך ביתי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מה הקריטריונים שלא הייתם נותנים לי? יש קריטריונים בכלל?
דן גרוסמן
אנחנו נשמח אפילו להציג אותם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בבקשה, תציג.
דן גרוסמן
אפשר להעביר לכם אותם אפילו בדואר אלקטרוני.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא לא לא, היית אמור לבוא מוכן.
דן גרוסמן
אפשר לעשות שיעורי בית ולהוריד אותם מגוגל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
סליחה, הוועדה צריכה לעשות ולקבל תשובות מגוגל? בוא נפטר את כל המשרדים הרלוונטיים, נמנה את גוגל, גם יחסוך לנו המון כסף.
דן גרוסמן
המשפחה צריכה להציג, צריכה להגיש בקשה, היא צריכה להציג קבוצת מסמכים, נתונים, אנחנו מבצעים ביקורי בית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מה במסמכים האלו אמור להיות?
דן גרוסמן
תוכנית הלימודים של המשפחה, מערכת הערכה לתוכנית הלימודים שהיא רוצה להעביר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הכל רק חומר לימודי? יש משהו על מורכבות? יש משהו על עניין? בודקים מול המשטרה? מול שירותי הרווחה? משהו, אולי יש איזה שהן תלונות, אולי משהו שצריך להדליק לכם נורות אדומות?
דן גרוסמן
נקודת המוצא של החינוך הביתי, כפי שאני מבין אותה, לא התייחסה מלכתחילה למקרים פליליים או לא פליליים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא התייחסה, אבל היא חייבת להתייחס. מדובר פה בילדים. יריב, אתה מזועזע, נכון? יש לנו עוד המון שאלות מהותיות, גם מה קורה תוך כדי, עכשיו. בוא נפתח גוגל.
נסים זאב
אבל אין תשובות.
דן גרוסמן
אולי רק אני אשלים את העניין. על-פי חוזר המנכ"ל, המשפחה צריכה להגיש בקשה ולהגיש מסמכים, נתונים. אנחנו מבצעים ביקורים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אחת לכמה זמן אתם מבצעים ביקור, למשל לאחר שאישרתם?
דן גרוסמן
אנחנו מבצעים בין פעם, פעמיים, שלוש פעמים בשנה, אנחנו מבקרים את המשפחות.
יריב לוין
ביקור פתע או ביקור מתואם?
דן גרוסמן
יכול להיות גם וגם. זה לא בהכרח חייב להיות או זה או זה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כמה ביקורי פתע עשיתם בשנה האחרונה?
דן גרוסמן
אנחנו עושים די הרבה ביקורים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, אמרת לי פעמיים-שלוש למשפחה בשנה.
דן גרוסמן
אנחנו מדברים על הרבה מאוד משפחות בהרבה מאוד אזורים.
נסים זאב
רגע, רגע, זה מעניין. כמה משפחות יש בכלל, שכל אחד מחליט לעשות בית-ספר לעצמו בבית?
דן גרוסמן
לא מחליט לעשות בית-ספר לעצמו, אני חוזר, אפשר לקחת את זה לאן שאתם רוצים. אם אתם רוצים לקחת את זה לאן שאתם רוצים, אז חבל על הזמן.
נסים זאב
לא, לא חבל על הזמן. אנחנו יושבים פה כדי שתענה על שאלות, עם כל הכבוד.
דן גרוסמן
אז אני מנסה לתת תשובות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בוא ננסה לתת לו גם לתת תשובה.
נסים זאב
זה לא מקרה אחד, יש עשרות רבות שכל אחד מחליט שהילדים שלו לומדים אצלו ובית-הספר אצלו בבית. אני רוצה לדעת מה הקריטריונים בנושאים האלה. זה פשוט זוועה מה שקורה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הבנו, חבר הכנסת זאב.
נסים זאב
הפקרות מוחלטת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל בואו ננסה לשמור את זה ברמה של שאלות ותשובות, כדי שנקבל מושג. אתם מודעים שיש בעייתיות מסוימת בכך שמה שנדרש מהמשפחה זה להציג תוכנית עבודה, תוכנית לימודים, שמהצד הפדגוגי אותה מערכת החינוך אמורה לאשר.
נסים זאב
למה יש דבר כזה בכלל?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חבר הכנסת זאב, חכה.
נסים זאב
אני רוצה לדעת למה יש דבר כזה בכלל. כל אחד יכול לפתוח בית-ספר בבית שלו? אני רוצה להבין. יש קריטריון, דבר כזה? יש חוק חינוך, בבית, או יש מסגרות חינוכיות?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
משרד הרווחה, מסתבר לנו לפי דו"ח של מחלקת המחקר של הכנסת, משתף פעולה עם המחלקה לחינוך ביתי במשרד החינוך להגברת מודעות לתופעת הכתות הפוגעניות. מטרת שיתוף הפעולה בין הגופים היא לסייע במניעת פגיעה אפשרית בילדים החיים במסגרת כת, אשר אינם נמצאים במסגרות החינוך. משרד הרווחה מודע לזה שזה יכול להיות אכסניה מאוד בטוחה למי שרוצה לנתק את הילדים שלו וליצור כת. יתרה מכך, אנשי האגף לחינוך ביתי וכל המפקחים של האגף, היו אמורים לעבור הכשרות מתאימות בנושא הכתות, מטעם היחידה לנפגעי כתות של משרד הרווחה. שונו הקריטריונים, בהתאם לאותם קורסים, אם בכלל היו? הכשרות?
דן גרוסמן
אנחנו עוברים הכשרות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתם עוברים הכשרות. משהו השתנה בתפישה של משרד החינוך, בעקבות אותן ההכשרות?
דן גרוסמן
אני חושב שכן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
וזה, איך זה מתבטא בפועל?
דן גרוסמן
אני חושב שאנחנו מקבלים מספיק הנחיות והדרכה לזהות מקרים כאלה, באותם מקרים שבהם אנחנו מזהים שהפונה משתייך לכת, אנחנו משנים את הפרוטוקול ובודקים אותו בצורה קצת אחרת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
עכשיו משרד הרווחה אמר שהוא הזהיר אתכם שמדובר פה בכת. מה נעשה?
דן גרוסמן
עוד פעם, למקרה הפרטיקולארי הזה, אני מבקש לא להגיב.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו התכנסנו בגלל המקרה הפרטיקולארי הזה, תסלח לי. אחרת לא היינו יושבים פה.
דן גרוסמן
אני הוזמנתי לדבר על חינוך ביתי.
יעקב מרגי
בוא נדבר על חינוך ביתי.
נסים זאב
הוא לא מכיר את זה בכלל, עזבי, הוא לא מכיר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, זה פארסה. אני אומרת, גם אחרי שכבר דיברנו.
נסים זאב
יש לי שאלה נוספת, גברתי היושבת בראש, שאלה קצרה. אני רוצה לדעת, מעבר למסגרות, רק שאלה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני רוצה לעשות הפסקה קטנה, בגלל דבר אחד שהגיע אליה עכשיו, שנציגת פרקליטות מחוז תל-אביב צריכה תכף לעזוב ואנחנו לא רוצים לפספס אותה והיא מטפלת בניין הספציפי. את כן יכולה להגיב לנו בעניין הפרטיקולארי הזה, לא?
דליה אברמוף
אני פרקליטה בפרקליטות מחוז תל-אביב ואני רפרנטית, בין היתר, לתחום של הסחר בבני-אדם וככה הגעתי לגעת גם בתחום הזה, בתחום שנושא לכתות כי בין היתר אני זו שהגישה את כתב האישום בפרשת גואל רצון. אז לכן, למדתי קצת בארבע השנים האחרונות, את הנושא.
יעקב מרגי
ההערכה שלנו פה היא שלא למדנו כלום.
דליה אברמוף
אמרתי אני השתדלתי ללמוד.
יעקב מרגי
אנחנו לא. אמרתי לא למדנו, לא אמרתי לא למדתם. אנחנו זה החברה.
דליה אברמוף
בלי לשפוט את אף אחד, אני באמת, הנושא, מהמעט שאני יודעת, אם מותר לי לומר, אני גם לא כל-כך צעירה, הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד לא פשוט וגם כאשר בוצע מעצר לפני ארבע שנים בדיוק, של גואל רצון, קדמה לכך עבודה משותפת של בכירי המשרדים במשך כחצי שנה, של משרד הרווחה, של הפרקליטות, של המשטרה, מתוך החשש שמא יקרה משהו, איזה שהיא פגיעה למי מהנמצאים בתוך הקבוצה, ביום המעצר.
אני לא מטפלת בתיק הזה ספציפית, אני גם לא יכולה לטפל בכל התיקים בפרקליטות. אבל אני חייבת לומר שהמישור הפלילי הוא מוגבל. יכול להיות שנעשות שם עבירות פליליות, יכול להיות שלא והמדינה, במובן של המשטרה והפרקליטות, יכולים להיכנס ברגע שיש איזה שהיא ראשית ראיה. ואיסוף החומר במקרים האלה, לפחות מהניסיון שלי, הוא מאוד מורכב, מאוד קשה ושעה שהוא מתבצע, זאת אומרת, לצערנו, אנחנו לא יכולים לדבר עליו, בטח לא בלי לפגוע בפורום המכובד הזה, בפורום כל-כך גדול. כיוון שבגלל הדפוס, לפחות מה שלמדתי ממה שקראנו, מהמעט שהספקתי לעיין, זה יכול להיות בעל השלכות מאוד קשות, מה גם שזה יכול לפגוע בחקירה ובהצלחתה וכולנו רוצים שההצלחה במובן של לעשות טוב לילדים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז מה את אומרת לנו – בואו, אל תיגעו בזה?
יעקב מרגי
אנחנו לא רוצים לחטט ולא התכנסנו פה לשמוע דברים צהובים. אנחנו באנו לפה בחרדה, לדיון המשך, כי שכנעתם אותנו בדיון הקודם שזה לא מעניין אתכם.
דליה אברמוף
סליחה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נכון.
יעקב מרגי
תנו לי לדבר. לא מעניין לא את משרד המשפטים, לא עניין את משרד החוץ, לא עניין את הרווחה, לא עניין את החינוך והמשטרה, כשנגעה – נגעה, והמשטרה באומץ אמרה – כן, יש פה בעיות פליליות וילדים, אזרחי מדינת ישראל, מופקרים לנפשם. אז בואי. אני לא מבקש שתאמרי לי רכילויות. אני רוצה לדעת שהפרקליטות, לא, אם באת בשם הפרקליטות, אני רוצה לדעת שהפרקליטות לוקחת את זה בקדמת הבמה ולוקחת, מעבר לשמרנות שלכם בנושא יהיה case או לא יהיה case, לקחת את זה בעדיפות עליונה. יושבות פה משפחות בחוסר אונים. הם צריכים להתמודד מול מדינות, מול משרדים, אין להם גישה. תבינו מה קורה פה. וגם אנחנו חרדים לשלומם של הילדים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ושנתיים וחצי זה התנהל כך. אם זה לא היה מגיע לפתחו של יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת יריב לוין, סביר להניח שגם לא היתה מתנהלת פה, יכול להיות, לא היתה מתנהלת פה הוועדה או שבמאוחר יותר היא היתה מתנהלת. אבל גם לא היינו גורמים לכך שכל הגורמים הרלוונטיים היו יושבים תחת, או בסמוך לשולחן אחד ומדסקסים איך ליצור תשתית שבה כל אחד יתרום את חלקו ואת ניסיונו ואת קשריו, כדי לדאוג לכך שאם מתרחשים פשעים, הם יופסקו. יש לך משהו להוסיף?
דליה אברמוף
כן, יש לי בהחלט. עם כל הכבוד, אני זומנתי כיוון שנאמר לי, ביקשו ממני, כיוון שאני בקיאה, אמורה להיות קצת בקיאה, אני לא מתיימרת להיות בקיאה. מי שמטפל ספציפית בפרשה, זו דלית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
היא גם היתה פה בפעם שעברה.
דליה אברמוף
כן. ממה שאני הבנתי וכן שוחחנו אתי, יש שיחות. היא תגיד, אני מבינה שזה כן בטיפול וכן תחת עין הפרקליטות ואני חושבת שהיא יותר מוסמכת לענות בצורה נכונה לגבי המקרה הספציפי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חבר הכנסת יריב לוין, משפט אחרון.
יריב לוין
אני אגיד לך איפה, אם אני יכול לתרגם את הדברים של חבר הכנסת מרגי לגבי תחושת החוסר אונים. הרי יש בסוף שני מצבים. יש מצב אחד, שאולי יש שם המון דברים שנראים לנו מוזרים ונראים לנו לא טובים ונראים לנו פרשנות מעוותת של היהדות והרבה מאוד דברים, אבל אין עבירות פליליות ואין חשש לשלומם של הילדים ואין זה. ואם זה המצב, אני אומר, מאה אחוז, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר ואולי גם לא צריכים לעשות שום דבר. ויש מצב שני, שיש שם דברים שמגיעים לכדי התעללויות ושורה ארוכה של דברים אחרים, כפי שאני אומר אותם, לא רוצה לחזור על כל העדויות שהיו, שדנו בהן בישיבה הקודמת.

אמרה המשטרה באופן ברור ביותר – בדקנו, על פניו, כמובן זה לא ממצאים של חקירה סופית, אבל על פניו, החשדות הם כבדים למעשים חמורים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן.
יריב לוין
לא חשדות קלים למעשים חמורים ולא חשדות כבדים למעשים קלים, אלא חשדות כבדים למעשים חמורים. שנתיים וחצי.

מה שאנחנו פשוט אומרים זה דבר מאוד פשוט, אם זה המצב, אז זה הרי ברור שהנושא צריך לעמוד בעדיפות עליונה וצריך לאגם את כל המשאבים ולסיים אותו. יש בו קשיים משפטיים ויש בו קשיים דיפלומטיים ויש בו קשיים רבים, יש בו גם בעיות שאי-אפשר להבין אותן, כמו הנושא של הגישה של מערכת החינוך, שאולי תכף ננסה, אולי נבין אותו, אולי אנחנו באמת לא מבינים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתה יודע ממה אני פוחדת, חבר הכנסת יריב לוין? שזה ייתן כמה רעיונות לכמה אנשים עם כוונות מאוד לא טובות לבקש עכשיו ממשרד החינוך, חינוך ביתי.
יריב לוין
יכול להיות שצריך לטפל בכלל בכל הסוגיה הזאת. אבל אני מדבר, אני לא רוצה, אני בכוונה לא רוצה עכשיו, לא לשנות את המדינה ולא לשנות את אופן הטיפול בענייני כתות ולא לשנות את מערך החינוך הביתי. אני אומר, יש לנו מצב, על פניו, על-פי מה שאומרת המשטרה, לא אנחנו ולא ההורים ולא האחים ולא אף אחד אחר, על-פי מה שאומרת המשטרה, אנשים שנמצאים במצב שבו יש חשדות כבדים למעשים חמורים. שנתיים וחצי, ואין שום דבר, אין פיתרון. אף אחד לא יודע להגיד לנו – תשמעו, אנחנו בעוד חודשיים מסיימים, בעוד שלושה חודשים, כך, אנחנו נוקטים הליך כזה, ההליך הסתיים. נקטנו לפני שנה ולפני שנה וחצי ולפני שנה ושמונה חודשים ואת זה אני אומר לך באמת בצורה כנה, אנחנו בטוחים שכולם מלאי רצון טוב, אבל מתקשים לקבל.
גלית גרינברג
אפשר להגיב? אני מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה.

כפי שציינו בפעם הקודמת, אנחנו והמשטרה כמובן עובדים בשיתוף פעולה הדוק וצמוד, עוד לפני שהמשטרה נכנסה לתמונה, המחלקה הבינלאומית היתה מעורבת. הפרקליטות היתה מעורבת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן, רק שאנחנו שמענו ממשרד החוץ שלא נעשו כל הקישורים.
גלית גרינברג
אני מבקשת שיתאפשר לי לסיים משפט, בבקשה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, אני אתן לך. אני אתן לך לדבר הרבה יותר ממשפט, חכי רגע. אבל אנחנו בוועדה הקודמת, אם את רוצה, גם נוציא את הפרוטוקול, נאמר כאן שבחלק מהמקרים, למשל רק בהתערבות של המשפחה שהגיעה בדרך לא דרך למשרד החוץ, עצרו ילדים בדרכם לקנדה וגם נעצרו ילדים בזמן שהם חוצים נהר ולא בגלל שאתם פניתם אליהם.
בת חן בויער
נחל חיון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לשטח הירדני. באמת, תודה רבה. את תדברי. ילדים קטינים, ילדים קטינים, ניסו להיות מוברחים לירדן.
בת חן בויער
בלילה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
באמצע הלילה, ממש, אני רוצה להגיד לכם, רציתי לספר להם שם צ'יזבט. בסדר? פרשת שבוע בנחל שמוביל, הם חצו. את רשאית להמשיך, גלית. בואי תגידי מה נעשה מאז הוועדה האחרונה.
גלית גרינברג
תודה רבה. אז שוב, אני אגיד, אני אתחיל רק עם מילת פתיחה ואז אני באמת אגיד את הדברים שאנחנו כן יכולים להגיד, משום שהם פורסמו. אז אנחנו מודעים, אני לא רוצה לחזור על כל מה שנאמר בוועדה הקודמת. אני כן אגיד שיש ליווי, רק שמדובר במשטרה והראיות, המשטרה והפרקליטות בעניין הזה, הן היינו-הך. חשוב לי לציין את זה.

אני מנועה, לצערי, בשל שיקולי החקירה, מלשתף אתכם בפרטי הדברים, אני אגיע למה שאנחנו כן, מה שכן נעשה ומה שאני כן יכולה לשתף אתכם. אבל כן חשוב לציין שזה לא שבמשך שנתיים וחצי, אני פשוט מנועה מלהגיד לכם מה כן נעשה. זה הרבה יותר לצערי מאשר לצערו של מישהו אחר, בגלל שהייתי שמחה לבוא ולפרט לכם מה אנחנו עושים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
משהו מתקדם?
גלית גרינברג
כן.
יעקב מרגי
הפגישה המשותפת תרמה לך משהו? שנתיים וחצי לא היתה.
גלית גרינברג
קודם כל, כמובן, וכפי שרשויות הרווחה מסרו.
יעקב מרגי
הכל ורוד, הרי.
גלית גרינברג
לא, שנייה. שנייה. שיתוף הפעולה הרלוונטי, ואני חושבת שכולנו יכולים להסכים אתו, שיתוף הפעולה הרלוונטי פה, הוא בין רשויות ישראל ורשויות קנדה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא לא לא, יש עדיין גם, שנייה, שנייה, יש זרועות בתוך ישראל שהמטרה שלהם זה להעביר אותם לקנדה. אבל לא משנה, הם בינתיים מתקיימים פה.
גלית גרינברג
שיתוף הפעולה שלנו היה קיים לפני הדיון בוועדה והוא ממשיך והוא התחזק ואנחנו מברכים על כך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
השולחן הזה, הבנתי שלא ישב קודם בהרכב שבו ישב, אבל זה לא רלוונטי.
גלית גרינברג
אני רוצה לעדכן מה שנעשה בחודש האחרון, בסדר?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן.
גלית גרינברג
אני מעדכנת בהתאם למה שפורסם, בגלל שאלו מגבלותיי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בסדר, זה מקובל. אני לא רוצה לפגוע בחקירה הזו, חלילה וחס.
גלית גרינברג
העניין עלה באמת בקנדה וגם אפילו בוושינגטון פוסט, העניין הוא מתוקשר עכשיו מאוד, גם בקנדה, גם בארצות-הברית. בהתאם לחקירה שהתחילה כבר בחורף שעבר על-ידי רשויות הרווחה הקנדיות, שהיא לא התחילה יש מאין, כמובן, כתוצאה מהחקירה הזאת הוצאו צווים בקוויבק, אני פשוט קצת מעבה את מה שנאמר. הצווים הללו צריכים לקבל תוקף באונטריו. הצווים הללו הוצאו ב- 27 לנובמבר, כאשר הדיון בוועדה היה ב- 26 לנובמבר, אז אין כמובן קשר בין השניים, אבל זה טווח הזמנים. אין קשר בין שני הדברים האלה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא לא, בסדר, אנחנו לא מחפשים קרדיטים.
גלית גרינברג
לא, פשוט חשוב לי לציין שהחקירה מתנהלת כבר הרבה מאוד זמן וזה דברים שפורסמו ועל כן אני יכולה לספר אותם.

מעבר לכך, אנחנו יודעים שבאונטריו, אנחנו יודעים ואנחנו באמת שמחים על כך שרשויות הרווחה באונטריו רציניים ושיתוף הפעולה שאנחנו זוכים לו ואני בטוחה שאם תרצו לדעת יותר, אבל יש גורמים רציניים שמטפלים בעניין הזה. היה דיון ראשון בפני שופט בתחילת דצמבר, הוא נדחה ל- 23 לדצמבר. כעת, בשל בעיות ומורכבויות משפטיות, שקשורות להחלת הצווים, הדיון נדחה ל- 10 לינואר.
יריב לוין
מה הצווים שהתבקשו?
גלית גרינברג
זה צווים שהוצאו על-ידי מחוז קוויבק, על-ידי שופט. אלה צווים שהוצאו על-ידי רשויות הרווחה בקוויבק.
יריב לוין
אבל הצווים דנים רק בקבוצה מסוימת של ילדים?
גלית גרינברג
14 ילדים.
רננה תכלת
עוד חמישה ילדים שהוצאו עוד בקוויבק. חמישה שהוצאו ועוד 14.
גלית גרינברג
יש גם עוד, אבל שוב, זה כבר עניין של הדקויות של הליכי הרווחה שפועלים כרגע בקנדה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לאן הם הוצאו, דרך אגב?
יריב לוין
אני שואל שאלה לא מקרית. אני רוצה להבין דבר אחד, ההליכים שכרגע נעשים וננקטים, הם ביחס לקבוצה המסוימת הזאת של 14 ילדים או שהם בצד ההליכים האלה, יש הליכים נוספים שננקטים ויש להם תאריך לדיון, שנוגעים לראייה רחבה של כלל ילדי הכת האחרים? זאת השאלה.
גלית גרינברג
להבנתי, רשויות הרווחה ואני באמת לא הגורם המקצועי, להבנתי רשויות הרווחה בקנדה מסתכלות על התמונה הכללית, בעוד שהצווים הספציפיים נוגעים בין אם ל- 14 ילדים ובין אם לעוד שני ילדים שהוצאו.
יריב לוין
לא הבנתי את התשובה, אני מודה.
גלית גרינברג
רשויות הרווחה לא מסתכלות בעניין הפרטני הזה, להבנתנו.
רננה תכלת
רשויות הרווחה שם מסתכלות על כל הילדים כמכלול, על כל הילדים שנמצאים בקבוצה הזו. ספציפית, יצאו כמו שגלית אמרה, יצא צו להוצאת 14 ילדים למשפחות אומנה. אבל כל הילדים היום נמצאים תחת בדיקה של רשויות הרווחה שם ועם ביקורים לפחות שבועיים, כדי לבדוק מה מצבם.
קריאה
יום-יומיים. לא שבועיים, אלא יום-יומיים.
רננה תכלת
יום-יומיים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ביקורים בהפתעה?
קריאה
ללא ממצאים, ללא ממצאים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רגע, שנייה. ביקורים, מסדר המפקד שמכינים אותו או ביקור בהפתעה?
רננה תכלת
הפתעה.
קריאה
לא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא לא לא.
רננה תכלת
יש גם ביקורים שהם ביקורים שאנחנו יודעים. זה על סמך דיווחים שאנחנו מקבלים מהקונסול הכללי ועדיין לא היתה את הישיבה המקצועית כי אנחנו, חשוב להגיד שמתחילת דצמבר, מאוד קשה לתפוש מישהו בחו"ל, עקב תקופת החגים שלהם. אבל קיבלנו את הדיווחים. הם נמצאים תחת עינה הפקוחה של רשות הרווחה שם והם מטופלים, הם לא מטופלים, אבל הם בהחלט נמצאים במעקב.
בת חן בויער
מה התוצאות?>
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
14 ילדים קיבלו צו להוציא אותם, להרחיק אותם.
בת חן בויער
התוצאות זה לורד בפנים שאמרו שזה פצע ובלי שום אישור של רופא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אמרתי לך, את תגיבי. אבל את שואלת מה התוצאות, התוצאות הם חמישה ילדים כבר הורחקו ויש עוד צווים לגבי 14 ילדים. אז את לא יכולה לבוא ולהגיד לא מצאו כלום.
בת חן בויער
בגלל שהורים התגרשו. לא, זה לא בגלל שזה, זה בגלל שהורים התגרשו, לא בגלל שמישהו בא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בגלל שהורים מתגרשים מוציאים ילדים?
בת חן בויער
הרבה פעמים. לי יש חברה שהוציאו לה את הילדים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בסדר גמור.
בת חן בויער
חד וחלק.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הבנו. את רוצה להמשיך, גלית?
גלית גרינברג
אני חושבת שזה העדכון נכון להיום. שוב, אנחנו כמובן נדע יותר ככל שההליכים שם מתקדמים.
בת חן בויער
רק אעיר משפט אחד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מה רצית, יריב?
יריב לוין
מה לוחות הזמנים?
גלית גרינברג
הדיון הבא קבוע ל- 10 לינואר.
יריב לוין
הוא על 14 ילדים, הוא לא נוגע ליריעה הרחבה.
גלית גרינברג
זה הדיון העקרוני.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רגע, פרט לסיפור הספציפי של אותם הילדים, מה שמנסה להבין חבר הכנסת יריב לבין, אם יש שיתופי פעולה הרבה יותר רחבים לעצם העניין שמדובר פה בכת.
גלית גרינברג
אני פשוט רוצה להפריד בין שני הדברים. הליכי הרווחה, כפי שרננה אמרה, הם מטופלים, כל הכת, לוח-הזמנים של הליכי הרווחה הבא, הרלוונטי, זה 10 לינואר. לעניין ההליך החקירתי, אני מן הסתם לא יכולה לפרט.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו נעשה מעקב כדי להבין במה מדובר.
בת חן בויער
רציתי רק להגיד שזה חשוף. כל החקירות של הסוציאלית - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בגלל שאת מתפרצת הרבה, אני אתן לך את זכות הדיבור, רק תאמרי את שמך לפרוטוקול.
בת חן בויער
אני מקווה שאני אענה בצורה מסודרת, תסלחו לי אם לא. אני מאוד נרגשת ואני פה אחת מול כל-כך הרבה. אבל אני יודעת, אני בטוחה בצדקת דרכי.
נסים זאב
מי הדוברת ומה התפקיד שלך?
בת חן בויער
אני גאה להיות בקהילת "לב טהור", קהילה יהודית אמיתית, שאנחנו אנשי אמת ואני יודעת שכתוב פה אנשי אמת כי תופרים עליהם תיק שהם חברי כת, אבל אנחנו בדקנו באמת, היינו ליטאים ובדקנו כל דבר. בעלי הוא כזה בן-אדם ואנחנו באמת לא הלכנו ל-"לב טהור" תוך יום והרדיד הזה הוא בכלל לפני "לב טהור" וגם כל ההתקרבות ליהדות, מהמון בחינות, מבחינת החינוך, כמו שאמרו, כל הבדיקה של מערכת החינוך, שלא היתה לשביעות רצוננו ומותר, אני חושבת שהדבר לגיטימי, כמו שקבוצות אחרות, לאו דווקא יהודיות אפילו, נוהגות כך. אז אנחנו הקמנו את הכת לפני, את הכת, את הקהילה, לפני שנתיים וחצי, כי ידענו שאורח החיים שלה דומה לשלנו וזה לא במקרה. ואנחנו מאוד מאוד התחזקנו מהם בהמון דברים בסיסיים, ממש של א-ב ביהדות, פשוט, וההשקפה שלהם ממש נושקת להשקפה של מאה שערים, שבה היינו. ההשקפה הזו דוגלת, אני אומרת פה ליד כולם, כולם יודעים שזה אנטי ציונות, כי הציונות היא פשוט לא הולכת, היא הולכת בסתירה ליהדות ואפשר להסתכל לפי התורה. את מחייכת, אני מקווה שאת מבינה אותי, אני לא יודעת. אני מקווה. צריך לקרוא על זה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני אתן לדמיונך לעבוד, אני לא אהרוס לך את הפנטזיה.
בת חן בויער
אני בדקתי את זה המון שנים. המון שנים, אני המון שנים בדקתי את זה.
נסים זאב
בקטע הזה אני מסכים אתך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני רוצה לשאול אותך שאלה.
נסים זאב
בקטע הזה אני מסכים אתך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתה לא ציוני, נסים?
נסים זאב
שהציונות לא על-פי ההלכה.
בת חן בויער
לא, זה בסתירה.
יעקב מרגי
עכשיו נעשה דיון פילוסופי?
בת חן בויער
לא, זה לא דיון פילוסופי, אני מתפלאת עליך שאתה חובש כיפה, אתה צריך לעמוד אתי ביחד פה.
יעקב מרגי
מה לעמוד אתך? את הזויה. להיות הזוי? להתעלל בילדים, בנישואי קטינים?
בת חן בויער
רגע, אתה בדקת? היית שם בקהילה? אני הייתי. אתה היית?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא לא לא, אתם לא תוקפים אותה. אתם לא תוקפים אותה.

יש לי שאלה, עכשיו אני אשמח מאוד. מה היה לכם להעביר את ילדיכם הקטינים נחל שבעצם מסמל את קו הגבול, בין מדינת ישראל לבין ירדן. האם נראה לך נורמאלי, נורמטיבי, שהורים ייקחו את הילדים שלהם באמצע הלילה, דרך אגב, יכלו להסתכן, את יודעת, ביריות, שזה משהו נורא טבעי, כי אם מישהו היה חוצה את הגבול לישראל, זה לא היה משהו הזוי שחיילי צה"ל היו פותחים מתוך חשש שמדובר באיזה מחבל.
יעקב מרגי
הם תיאמו את זה עם השלטון הירדני.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
השאלה היא, האם לא סיכנתם במודע את הילדים שלכם, כדי להגשים איזה שהיא פנטזיה, לחבור לחברים שלכם במדינה אחרת, שלא יכולתם לחצות את הגבול בצורה חוקית.
בת חן בויער
קודם כל, לא היתה לנו שום פנטזיה להגיע לקנדה, כי זה אי-אפשר. אנחנו רצינו לעורר רעש, היות שכאן אף אחד לא שומע אותנו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יריות זה גם רעש.
בת חן בויער
שנייה אחת, אני יכולה לדבר?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן.
בת חן בויער
אנחנו פה עכשיו עושים, תראי, אנחנו יהודים, לא שייכים לשום כת. כך אנחנו מגדירים את עצמנו. אנחנו מאוד חזקים באמת בכל ההלכות, אני מודה, נכון, אנחנו לא מתפשרים. מה שרציתי להגיד זה שהחברה מאוד מתקשה לקבל. ככל שאדם שונה יותר מהזרם, אז רואים אותו כאדם משונה. למשל, לו הייתי נמצאת בזרם והייתי לובשת את הבגד הזה, לא נורא, זה היה נראה כמו איזה אופנה, אולי סתם איזה סגנון. אבל זה אומר משהו ואנשים לא אוהבים את זה וגם קשה לנו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל הבעיה שלנו זה לא עם הלבוש.
בת חן בויער
לא, לא הלבוש. אני יודעת שלא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני חושבת הבעיה שלנו עכשיו הסיכון של הילדים והרחקה שלהם מהעין הציבורית.
בת חן בויער
רגע, שנייה, אני אגיד לך איזה סיכון יש, ככה אני רואה את זה. אני רואה את הסיכון לילדים קודם כל בזה שפשוט לא נותנים לנו להיות יהודים כמו שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים חינוך ביתי, רצינו חינוך ביתי, לא מתוך איזה משהו, איזה רצון להיות בחינוך ביתי. אם היה מוסד חינוכי שהיה נותן לילדים את החינוך שאנחנו חושבים - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל אם כל הורה היה מכתיב למערכת החינוך מה החינוך שהוא רוצה שהמערכת תכתיב, אנחנו בבעיה.
יחיאל חיליק בר
למה את מתחמקת מהשאלות שהופנו פה ומובילה את הדיון לכאילו שינוי חברתי וקבלה או לא קבלה של איזה שהוא.
בת חן בויער
זה שינוי חברתי.
יחיאל חיליק בר
כי אני שונה ממנו והוא שונה ממנו, עדיין אין לי טענות. פה מדובר על התעללות בילדים וטענות קשות על טיפול בילדים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל בשם תורת אמת אני אסכן את חיי ילדיי בעבירה על גבול של מדינה?
יחיאל חיליק בר
למה את מתחמקת מהתשובה הזאת?
בת חן בויער
אני אגיד לך.
יחיאל חיליק בר
אני מקבל את השונות שלך, זה בסדר גמור, כמו שאני שונה מנסים. אין לי בעיה. תלכי ככה.
בת חן בויער
רגע, שנייה. אני רוצה להגיד לך, למה אלה שלובשות את זה, למה אלה, רק שנייה, אני אגיע לזה, רק שנייה. למה אלה שלובשות את הרדיד, לאו דווקא ב-"לב טהור", גם פה, כולן בלי יוצא מן הכלל, הן אימהות מכות, כל מי שמתחילה ללבוש את זה, היא אימא מכה?
יחיאל חיליק בר
לא, זה לא מה שנאמר. בוועדה הזו היו דיונים בעבר על התעללות בילדים, גם שלא שייכים לכת שלכם, תתפלאי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
דרך אגב, יש המון חילוניים.
יחיאל חיליק בר
יש התעללות בילדים.
בת חן בויער
ודאי, בוודאי.
יחיאל חיליק בר
אנחנו פה דנים על ההתעללות בילדים שיש בכת הספציפית הזאת, בלי קשר לקבלתה. למה את מתחמקת מהתשובה הזאת?
בת חן בויער
אני אשלח את הילדים שלי, אני, שאני לא שולחת את הילדים שלי למערכת חינוך רגילה, זה כזה קל לחכות בהסעה, לשלוח את הילדים, לקבל מבחנים, ללכת ליום הורים, זה כל-כך קשה לגדל ילדים ולתת להם את מה שמוסדות החינוך נותנים ועם שמחה ואמונה יום-יום, בתוכם ילד אוטיסט, שאנחנו יושבים אתו סביב השעון, עם כל הילדים ובמאמצים של מסירות נפש.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
החינוך הביתי של משרד החינוך יעשה ביקורת פעמיים בשנה. בעיקר כשמדובר בילדים אוטיסטים. שנייה, את לא ענית על שאלתי. בשורה התחתונה, היה פה סכנה של חיי ילדים קטינים בחציית גבול.
בת חן בויער
לא היה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מה לא היה? עברתם את הגבול, יכלו לפתוח עליכם באש, לכו תצילו.
יחיאל חיליק בר
זה בסך-הכל פרויקט לקידום השלום, את פשוט לא מבינה את זה.
בת חן בויער
שגם במצב של מלחמה, לא פתחו שם באש. לא פתחו שם באש, גם במצב של מלחמה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא פתחו באש, אבל יכולים היו לפתוח באש.
יריב לוין
אני גם רוצה לשאול שאלה אחרת. באיזה גילאים ילדי הקהילה הזאת שאת קוראת לה מתחתנים. האם זה נכון שיש בנות שמתחתנות בגילאי 13 ו- 14?
בת חן בויער
16. אגב, יש לי פה, של אחת מהילדות, חיון, שהתחתנה בגיל 16 והוציאו עליה לשון הרע, על זה שהיא לא משתתפת. בבקשה, אם אתם רוצים, זה מעניין.
יריב לוין
אין ילדות שהתחתנו וילדים שהתחתנו בגילאי 13 ו- 14?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רגע, רגע.
בת חן בויער
יש מקרה אחד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש מקרה אחד?
בת חן בויער
יש מקרה אחד שהם התחתנו, זה בגלל שהבעל לא שם לב, לא בגלל שום דבר, התחתנה שבועיים לפני 16.
צופיה נהון
אני הבאתי את הסיפור אל יריב, אני משפחה את המשפחות, הכרתי את הנושא לפני כחודשיים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מה יש לך, עדויות על מה?
צופיה נהון
יש לנו מסמכים שהוצאו מהכת, זה מסמכים שהוברחו על-ידי אחד מהאנשים בכת ונמסרו לנו. חלק מהמסמכים הם כתובות של ילדים שהתחתנו. יש לי שם את הרשימה של האנשים בכת, כולל הילדים, ולכן יכולנו לזהות את הגילאים שלהם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את יכולה לזהות לי גילאים?
צופיה נהון
אני יכולה לזהות את הגילאים כי בכתובה כתוב שם האדם ושם האבא שלו ולכן יכולנו לזהות את הגילאים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
על איזה גילאים מדובר?
צופיה נהון
יש לנו 14, 15, עם אנשים בגיל 30, 28. 35.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני יודעת, הרשימה גם היתה לנגד עיני, לכן אני חוזרת.
בת חן בויער
זה יכול להיות שנערה בת 16.
יעקב מרגי
גיל 40 עם גיל 12 ו- 14.
בת חן בויער
סליחה, סליחה, למה לא? אני מכירה וזה בסדר גמור.
יריב לוין
וילדה בת 14 עם מישהו בן 28?
נסים זאב
תחסכו לנו את המופע ההזוי הזה.
קריאה
בן 35 ובן 40.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ואת מגנה עליה ממערכת החינוך המזעזעת שלנו.
בת חן בויער
לא לא לא, סליחה, סליחה, אדוני. זה מכוח התורה. אם התורה אומרת, אין ב"לב טהור" דבר כזה. אבל לפי התורה - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אין פה ויכוח. רגע, למען הפרוטוקול.
יריב לוין
בואו, אנחנו לא ננהל את הוויכוח התיאולוגי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני חשבתי שזה יהיה תיקון אחרי הוועדה הקודמת, חברים.
יריב לוין
אני ברשותך רוצה לשאול אותך, נציג משרד החינוך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
החוק אוסר במדינת ישראל, נקודה. גם 16 הוא אוסר.
בת חן בויער
פה גם בעדה החרדית מתחתנים בגילאים האלה, אני יודעת את זה. יש לי חברות, אני שייכת גם לקהילה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
סיימת את זכות הדיבור. חבר כנסת עכשיו בזכות דיבור. יש גם נושא, מחתנים ילדה בת 14 עם מישהו בן 37, זו התעללות בפני עצמה.
בת חן בויער
16. 16. 16.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
קודם אמרת שייתכן מאוד שיהיה.
אורית כהן
היום היא בת 16 כבר עם ילד. עם שניים. מה היא אומרת לי? עם שני ילדים היא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כדי להיות בת 16 עם שני ילדים, היא בטח התחילה בגיל 14. תודה.
בת חן בויער
תלוי בבן-אדם, תלוי כמה האדם בוגר. יכול להיות אדם בן 80 ולהתנהג כמו בן שלוש. יכול להיות אדם בן שלוש, מתנהג כמו בן 80.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הבנו. לגמרי. אתם גם מנתחים את היכולת הפסיכולוגית.
יריב לוין
לא ננהל ויכוח.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו לא מנהלים ויכוח, לא, סליחה.
יריב לוין
אני לא מנסה, לא מנסה.
בת חן בויער
יש שם גב' הלר שהיא בת 16, שהיא התחתנה בגיל 16, עם אדם בן 35. תענוג לראות את הכבוד ההדדי. אין שום בעיה ביהדות, ביהדות אין בעיה בזה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הדיון הזה מאוד חשוב. את רוצה שהדברים שלך גם יירשמו בפרוטוקול. אנחנו תמיד יכולים לשמוע, אנחנו לא חייבים להסכים על הכל. תקשיבו, בואו נתכנס בחזרה לנושא ולסיבה שבגינה אנחנו כאן.
יריב לוין
לא ננהל ויכוח הלכתי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בבקשה, חבר הכנסת לוין.
יריב לוין
אני רוצה לשאול שאלה את נציג משרד החינוך. תראה, אנחנו לא עומדים משני צידי מתרס ואנחנו בטוחים שאתם יודעים מה שאתם עושים ולא באים להחליף אתכם ולא כלום. וגם אנשים טועים לפעמים ויכול להיות שגם אין לכם את כל העובדות בכל מקרה, הכל ייתכן. אנחנו מחפשים לפתור את הבעיות. אני רוצה לשאול אותך שוב, אל תיתן לי תשובה שנוגעת למשפחה המסוימת, אני שואל כשאלה כללית. אם עומדים בפניך נתונים שיכול להיות שבכלל לא הגיעו אליך, שישנה משפחה שמבקשת אישור לחינוך ביתי, שיש לה צו עיכוב יציאה מהארץ והיא לוקחת את ילדיה ומנסה להבריח את הגבול באמירה שהדבר הזה גם לא מסכן את הילדים בכלל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה הגיע בכלל לידיעתך?
יריב לוין
שתפישתה הערכית היא שעל-פי סולם ערכיה, מותר ואולי אפילו רצוי, להשיא קטינים בגילאי 16, אולי פחות.
יעקב מרגי
12 ו- 14.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
היא אמרה גם 12 זה בסדר.
בת חן בויער
אני הולכת לפי התורה, זה לא פייר, מסלפים את הדברים שלי, בטח זה יגיע גם ככה לעיתונות. 16, בתורה – 14.
יריב לוין
אני אומר, לא, אני אומר על-פי תפישתה, שאין, זה סולם הערכים.
בת חן בויער
היהודי.
יריב לוין
היהודי, שהיא מאמינה בו וממילא גם מבקשת לכן לקיים חינוך ביתי, על-מנת להנחיל אותו לילדיה. הדבר הזה הוא עילה כדי להפסיק את החינוך הביתי? כדי לא להסכים לחינוך ביתי? יש איזה שהם דברים ברמת הנורמות הבסיסיות? אני שואל, זה מדליק נורה אדומה?
דן גרוסמן
התשובה היא כן. התשובה היא כן.
יריב לוין
ולכן, שוב, מבלי לגעת במקרה המסוים הזה, אני הייתי מבקש שאתם מול רשויות הרווחה, רשויות הרווחה יודעות למפות לכם את המשפחות הרלוונטיות ולתת לכם את המידע, קחו את המידע הזה מרשויות הרווחה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שיהיה סנכרון.
יריב לוין
אני בטוח שאני לא צריך להגיד לכם מה לעשות ואיך לעשות, אבל זה נדמה לי לגמרי ברור שאם יש מקרה מובהק שבגללו יש רשויות שצריכות לדאוג שלא יהיה חינוך ביתי, זה שם.
בת חן בויער
לא יהיה חינוך יהודי, אתה מתכוון להגיד. שלא יהיה חינוך יהודי?
יריב לוין
אני לא נותן לך ציונים.
בת חן בויער
כי אני רוצה חינוך יהודי.
יריב לוין
אני לא נותן לך ציונים.
בת חן בויער
רק שנייה. זה לא פייר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא לא, תקשיבי. אנחנו מבקשים, לא את מגדירה ולא אני מגדירה מהו חינוך יהודי, יש פה מערכת חינוך שאמורה לפקח על התוכניות הנלמדות, יש פה איזה שהוא מנגנון מסוים. אנחנו לא חיים בעולם מנותק.
בת חן בויער
מערכת החינוך הזו היא לא יהודית. לא קיבלו אותנו. רצינו ולא קיבלו. אבל רצינו ולא קיבלו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה סיפור אחר, ואת זה צריך למצוא ומערכת החינוך צריכה למצוא את המסגרות שיקבלו.
בת חן בויער
רגע, זה שאנחנו בעלי תשובה, זה פייר שלא יקבלו למוסד? אנחנו רוצים ללכת למוסד יהודי טוב. זה שאנחנו בעלי תשובה, אנחנו צריכים ללכת למוסד פחות טוב? למי אני אפנה? את תעזרי לי?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז אם יש בעיה, אז אם יש בעיה מול משרד החינוך, שלא נותן מסגרת, אנחנו נעזור. בוודאי, זה תפקידנו. זה תפקידנו.
אורית כהן
הם הוציאו את הילדים, הם הוציאו.
בת חן בויער
לא הוציאו את הילדים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה תפקידנו, באזור מגוריכם, חינוך שאתם תוכלו לבחור, שהוא תחת המסגרת של משרד החינוך.
בת חן בויער
אנחנו לא רוצים תחת מסגרת משרד החינוך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שנייה, אני מנהלת את הדיון, די.
בת חן בויער
אנחנו בעדה החרדית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש גם חינוך חרדי במדינת ישראל.
בת חן בויער
מי רוצה? אנחנו לא רוצים מדינת ישראל.
מתתיהו חיון
אני פעם ראשונה משתתף בדיונים האלה, אז יישר כוח קודם כל לכל העוסקים בדבר וזה חשוב מאוד, זה דבר אחד. דבר שני, אח שלי, שהוא נקרא בשם חיון עזר, עם אשתו אסתר, נמצאים שם עם 12 הילדים שלהם.
יעקב מרגי
איך קוראים לו היום, אחרי שהוא הצטרף לכת?
מתתיהו חיון
נשאר עזר חיון. אני רוצה להתייחס כרגע, יש לי הרבה מה לומר, אבל היות וכבר אתם בשלב הרבה יותר מתקדם, אז אני רציתי רק להתייחס, אני גם יצאתי החוצה להתייעץ עם אימא שלי, לוודא שמה שאני אומר זה באמת נכון, כי אני רוצה לבדוק את עצמי, לנושא גיל החתונות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן.
מתתיהו חיון
אז הבנות של אח שלי, רחל, שרה, ברוריה ואושרת, התחתנו בגילאי 13 ו- 14. זה בצורה בדוקה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה בדוק?
מתתיהו חיון
זה בדוק מול אימא שלי, שקיבלה את המזל טוב, אחרי החתונה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ועם איזה גילאים חיתנו אותם?
מתתיהו חיון
אין לי מושג. לא בדקתי.
אורית כהן
אחד בן 25, אליהו קיין.
מתתיהו חיון
אני יודע שאחת הבנות התחתנה והתגרשה.
קריאה
יופי, 13 עם 35.
בת חן בויער
מצוין, למה לא?
מתתיהו חיון
אני אומר דברים בדוקים, מול אימא שלי, שהיא קיבלה את המזל טוב לאחר החתונה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בגילאי 13 ו- 14?
מתתיהו חיון
13 ו- 14, בוצעו החתונות האלה. דבר שלא עולה על השכל, זה דבר שהוא לא ברור ואני אומר עוד חצי משפט, אני קצת לא מבין איך דבר כזה קורה לאחד שזה אח שלי, איש חיל האוויר, 27 שנה שירת בחיל האוויר, תיקן מטוסי קרב, פתאום נשתבש לו איזה משהו בראש, משהו לא נורמאלי.
קריאה
תרופות.
קריאה
שטיפת מוח.
מתתיהו חיון
פשוט באיזה בוקר אחד, אבא שלי עליו השלום פשוט לקח את זה שלם והתווסף לו הנושא הזה לחולי שלו וזה גם מה שגמר אותו מאוד מהר. היום אימא שלי במצב מאוד קשה, חולנית, ושיחות שמתבצעות שם גורמות לה לעוד סבל ועוד סבל, דבר שלא מסתבר על הדעת.

אנחנו ניזונים ממה שנעשה פה, לא מעבר לזה. הרבה לא מספרים, הדברים מוסתרים ומוצפנים, ככל שניתן. לא מועבר אלינו דברים. מה שאנחנו יודעים זה עובדות – 13, 14, בוצעו החתונות.
בת חן בויער
אני מכירה את המשפחה טוב מאוד, ממש, אנחנו בקשר אתם יום יום שעות. אולי שבע שעות ביום. הילדות שמחות, אתה יכול להיות רגוע. הילדות שמחות.
מתתיהו חיון
אני אגיד לך משהו. בשבוע שעבר, באמצע השבוע, יום שלישי שעבר בדיוק, בוצעה שיחה מול עזר, אח שלי, מול אימא שלי, ובין השורות היא אומרת לי – מתי, הוא נשמע אחרת. הוא סובל והוא סובל מאוד.
קריאה
הוא לוקח כדורים פעמיים ביום.
מתתיהו חיון
אם לא יותר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חברים, חברים, אני רוצה לשמוע את גורמי המשטרה.
יעקב מרגי
אבל לפני כן, הייתי רוצה לשאול שאלה לחלל האוויר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שאלה לחלל האוויר, בבקשה.
יעקב מרגי
רבותיי, אנחנו דנים כרגע אנחנו שואלים קודם כל, מה נעשה.
בת חן בויער
נגד הג'יגולו יוצאים? נגד אלה שבלי נישואים, יוצאים? נישואים לא חוקיים, הפלות, יוצאים?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רגע, שנייה, שנייה. את רוצה עכשיו שנרדוף אנשים שגרים ביחד?
בת חן בויער
לא, אני רוצה להגיד שאם שם לא עושים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז מה, אתם מספסרים בילדות עם גברים מבוגרים? תסלחי לי, מה את מנסה להגיד? בגיל 13, זה נחשב אונס במדינת ישראל. בגיל 13 זה אונס. אין פה שאלת הסכמה אפילו. אין פה אפילו שאלת הסכמה.
בת חן בויער
מי שאומר לפי היהדות שזה לא נכון הוא משקר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש במדינת ישראל ספר חוקים. גיל 13 אתה לא יכול להביא לחיי אישות, זה נחשב אונס, על-פי החוק.
בת חן בויער
לא אמרתי 13, אמרתי 16.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל אנחנו שמענו פה עדויות על 13 ו- 14 וגם 16 אסור על-פי החוק. תודה.
יעקב מרגי
אני יודע לצעוק, אני לא רוצה לצעוק. אל תפריעי לי עכשיו, אני מדבר. אנחנו לא באנו היום לשחרר קיטור, כי אנחנו יודעים, שמענו את הדברים, אמרנו, הבאנו עדויות כתובות על מה שקורה שם, לא צריך את העדות אופי הזו. אני ברגע זה שיושב פה, שתבינו טוב טוב, עד שהמשטרה תתעורר ועד שהפרקליטות והמחלקות ליחסים בינלאומיים ומשרד הרווחה והחינוך ביתי והכל והכל והכל, שתבינו, ראש הכת הזו, שקורא לעצמו הלברנץ, שהשם המקורי שלו ברנס, תבינו טוב טוב, הוא מגייס חדשים. ויש פה משפחות במדינת ישראל, משפחות במדינת ישראל, שהם פוטנציאל לגיוס. שתבינו טוב טוב. כל הכת השאלים הזו וכל הכר הפורה לריבוי הבקטריות האלה, סליחה על הביטוי.
בת חן בויער
מי שמחפש אמת.
יעקב מרגי
סליחה. סליחה. סליחה, עוד לא אמרתי, אני רק נתתי פתיח, שתבינו טוב טוב, בזמן הזה, שאנחנו תפשנו במקרה בנחל חיון, כנראה הלכו להכין לנו את תעלת הימים משם, בנחל חיון בערבה תפשנו את המשפחה הזו, בזמן הזה יכולות משפחות, שהן לא מסומנות בשום תג וזיהוי, לקחת את הילדים עם ה"פקלאך", להצטרף לכת הזו, להכניס אותם, להצטרף לגיהינום הזה.
בת חן בויער
זה לא גיהינום.
יעקב מרגי
רבותיי, צריך לראות את התמונות.
בת חן בויער
תראה, תדבר עם האנשים שם.
יעקב מרגי
אני לא מדבר אתך, את מפריעה לי.
בת חן בויער
זה מפריע לי גם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל את לא בזכות דיבור.
יעקב מרגי
אני מבקש להוציא אותה.

אני מבקש, השאלה, משרד החינוך, משרד הרווחה, משטרה, מישהו עוקב? מישהו עוקב? מישהו חושב שזה יכול לקרות? האם מישהו, זה לנגד עיניו? זו שאלה לחלל האוויר, אני מקווה שמישהו ייתן לי תשובה חיובית.
בת חן בויער
אני אתן תשובה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני חייבת לומר לך משהו. אני משתדלת באמת לתת לך גם לענות מתי שאת רוצה וכו', אבל אי-אפשר להשתלט על הדיון.
בת חן בויער
כל-כך כואב לי שאני רואה שכזה עוול נעשה. הרי בשלטונות קנדה הם מספיק חזקים כדי לטפל בהם. למה המדינה צריכה, למה שלא יטפלו בילדים שלי?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני מבקשת ממך להתאזר בסבלנות. קיבלת את זכות הדיבור, אולי תקבלי אותה שוב, אבל בבקשה לכבד את שאר הדוברים.
יעקב מרגי
נקודה שנייה לגבי משרד החינוך. אני חושב שהחינוך הביתי נועד למטרות מסוימות, ספציפיות. לא למה שההורים רוצים ולגחמותיהם, אלא למי שהמערכת, וכל המערכות, אחרי שבדקנו וישבנו שבעה נקיים ובדקנו ובדקנו, המערכת והמדינה לא מסוגלת לספק לילד את המסגרת והכי טוב ואחרי שנוכחנו שזה הכי טוב לילד. להערכתי, עם הפלורליזם הזה, לטובת מי שיש לו יכולות ואוכלוסיות כאלה ואחרות ותפישות עולם כאלה ואחרות, הפכנו את זה לתעשייה. אני חושב שזה הזמן להגדיר את זה מחדש. אני חושב שהחינוך הביתי, יש חוק חינוך חובה. חינם אני לא יכול לומר בוודאות, כי המחוקק, אני לא יודע כמה זה חינם. אבל חובה – יש. ואני חושב שהחינוך הביתי, אם עד היום עשיתם מה שעשיתם, תעשו חשיבה ואני חושב שזה, אני מבקש שזה יהיה בדרישה שלנו, בוועדת סיכום, חשיבה מחודשת על כל החינוך הביתי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בניית קריטריונים שייקחו בחשבון גם את השינויים. יש מי שיכול לענות מה קורה, תוך כדי, בזמן שאנחנו מתנהלים כאן?
יעקב מרגי
מעקב אחרי משפחות פוטנציאליות, שלא יצטרפו לכת?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
השאלה היא אם אתה יכול לדעת שהן פוטנציאליות, כאשר מי שיודע זה המגייסים.

אני רוצה לראות את הראייה של הפסיכולוגיה בעניין הזה ואת ההשפעה על הילד ואם אפשר אחר-כך, או מה נדרש כדי לאזן את נפשו של הילד. בבקשה, אני אבקש את רשות הדיבור של ד"ר גבי זהר, פסיכולוג מומחה לטיפול בכתות. בבקשה.
גבי זהר
שלום רב. אני מאזין רוב קשב לשיחה שלכם ולדיון פה. אני חושב שאתם עושים עבודה מדהימה ואני רוצה להגיד לכם, זה לא לפני שנתיים. אני 30 שנה בעסק הזה. אני מעריך שיש היום קרוב ל- 3,000 ילדים בקבוצות, כיתות ומסגרות רוחניות, ללא הגדרה חוקית של כת וזאת אחת הבעיות הקשות. אנחנו היום, אפילו בדיון הזה, די טוחנים מים, מפני שאין הגדרה מוסכמת, קונצנזואלית שאומרים מה זאת כת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חברי הכנסת הרלוונטיים שיושבים כאן מנסים לבנות וגם לנו די קשה לעשות את זה מבחינה חוקית.
יעקב מרגי
אתה יודע מה היתה הבעיה? אני קדנציה רביעית. תמיד כשנגענו בזה, חשבו שמלחמה בכתות זה מלחמה רק של החרדים נגד המיסיון ונגד זה. אנחנו זעקנו על זה שנים ואין אוזן קשבת בכל המשרדים הייעודיים.
גבי זהר
אנחנו לפני שמונה חודשים, במסגרת אוניברסיטת חיפה, אני יזמתי יום עיון שעסק בנושא של כיתות חרדיות במגזר החרדי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אדוני לא מקבל את ההגדרה של משרד הרווחה, לגבי כת, אתה מכיר את ההגדרה?
גבי זהר
כן, כן, אני הייתי שותף לוועדה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתה אומר זה פשוט לא מעוגן מבחינת החוק?
גבי זהר
זה לא מעוגן בחוק, מאוד מאוד קשה. תנו לי להסביר. תנו לי רק שנייה להסביר את הסוגיה בשנייה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בואו נקשיב.
גבי זהר
היום, כשאתה בא, אני גם מופיע כעד מומחה בבית-המשפט, אין לי שום חוק שעומד אחריי. שתיים, הסיפור של משרד החינוך הוא סיפור מאוד עצוב.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תסביר לנו, אנחנו לא הזויים, נכון?
גבי זהר
אני אסביר לכם. ניסינו גם במקרה של הרי קרישנה, שם היו ילדים שהיו במסגרת חינוך ביתי. היינו בסיפור של איטקה, אני מטפל במשפחות של יהודים משיחיים. יש סיפורים באמת של כיתות חרדיות, כמו שאנחנו למדים פה, מאוד קיצוניות.
בת חן בויער
באת למאה שערים והן חרדיות לחלוטין.
גבי זהר
הסיפור של גואל רצון זה עוד דוגמה נהדרת. תדעו דבר מאוד חשוב, אני 30 שנה, יש לי פרספקטיבה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
במסגרת משרד החינוך נותנים להם בעצם את הכר הפורה הזה, או את האכסניה הזו, לעשות כרצונם.
גבי זהר
זה בלשון עדינה, זה לא ממש מעניין אותם והם גם לא ממש מבינים ואני כופר בכל ניסיון לומר פה שמישהו לומד את הנושא. יש בורות.
לאה עמיר
אני הייתי מורה, זה מיועד לילדים חולים במחלות אנושות, אני לימדתי ילדים כאלה בחינוך ביתי.
גבי זהר
יש בורות.
לאה עמיר
זה לא מיועד לילדים נורמאליים ובריאים.
גבי זהר
באותה ועדה שהזכרתם קודם, יש החלטה מאוד ברורה לעשות השתלמויות לעובדים סוציאליים ולפקידות סעד. אני שמעתי את קצה הדיון, הייתי בסוף הדיון, ישבתי שם ואני אומר לכם, ואני עובד סוציאלי, יש לי בטן מלאה על המפגשים שלנו עם פקידות סעד, ביחס לאנשים שנמצאים, לילדים שנמצאים בכיתות. אין להם שום מושג מה קורה עם זה. המצב הוא באמת בלתי נסבל, אתם לא מתארים לכם כמה. זה לא רק החינוך התוך ביתי, אין תיאום בין הגופים השונים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן, גילינו את זה בוועדה הקודמת והכרחנו אותם לפעול.
גבי זהר
אני 30 שנה, ויושבת פה רחל ליכטנשטיין שמנהלת את המרכז הישראלי לנפגעי כתות, אנחנו באמת מנסים להילחם והמלחמה היא, לפחות עד לפני שנתיים וחצי, כשקמה הוועדה. אבל קמה ועדה, יש עקרונות. סוכם שעובדים סוציאליים, אנשי חינוך, אנשי משטרה, כולם יעבדו ביחד, ילמדו. אף אחד לא עושה עם זה שום דבר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אף אחד גם לא לומד?
גבי זהר
ודאי שלא לומדים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל אמרו לנו עכשיו שבנושא של מערכת החינוך - - -
גבי זהר
עזבי, לא לומדים. לא לומדים ולא יודעים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שנייה, שנייה. אמרו לנו שהאנשים שמנהלים את הנושא של המערך של החינוך הביתי, מחויבים לעבור הכשרות. אתה אומר לי שזה לא קורה?
גבי זהר
גברתי, יש היום ארבעה מומחים בארץ שמטפלים בנושא, ארבעה מומחים פרטיים, שמטפלים בנושא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
משרד החינוך, אני רוצה שתעבירו לי בבקשה לוועדה רשימה של הקורסים ושל ההכשרות המקצועיות.
גבי זהר
משרד הרווחה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ומשרד הרווחה, אותו כנ"ל. של מספר האנשים המקצועיים שעברו את ההכשרות הרלוונטיות, באיזה תאריכים, על-ידי מי וכמה מספרם היה. תודה. תמשיך.
גבי זהר
חשוב מאוד להדגיש בסוגיה הזאת שאותם ילדים, אותם ילדים, אל"ף, אנחנו באמת לא יודעים, בתוך החינוך התוך ביתי ואני מאוד שמח על העמדה של הוועדה, וזה עמדה מאוד חשובה. אין לאף אחד מושג מה קורה שם, היתה בזמנו כת שנקראה איטקה, שמנהיג הכת שי אברמוב גם התאבד, היה סיפור לפני גם כן, שנתיים וחצי, שלוש, שהוא המליץ לחינוך תוך ביתי ומשרד החינוך נתן לזה אור ירוק. והרי קרישנה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ומהמקרים האלה, הם לא למדו כלום במשרד החינוך? בטח זעקתם ואמרתם ואמרתם שזה מתאים מאוד לכתות וכדומה. נכון שאומרים כיתות אבל לנו הרבה יותר קל להגיד כתות, כדי שלא יהיה בלבול.
גבי זהר
נכון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני שואלת, כשזה קרה והרי היו כבר כמה כתות כאלו שהשתמשו בחינוך ביתי והצליחו להתחמק מהעין הביקורתית של המערכת, לא הוסקה שום מסקנה, שום לקח לא נלקח?
גבי זהר
התשובה היא לא. בי"ת, אין תקציב, אין תקציב היום לרשויות הרווחה להוציא אנשים שיוצאים מהכיתות בחוסר כל לטיפול. אתם ראיתם פה משפחות, אין לי, אני יכולתי להביא לכם לפה עכשיו עשרות, אני טיפלתי במאות משפחות, ב- 30 שנה. הם יוצאים בלי כסף. אני הרבה פעמים גם מוצא את עצמי מטפל בהם בהתנדבות, כי אחרת הם פשוט הולכים, אתם יודעים, לשום מקום.
שאלת שאלה מאוד חשובה, גברתי יושבת הראש, מה קורה עם הילדים, למשל, של גואל רצון, שלפני שלוש שנים הוציאו אותם במבצע מאוד יפה ומתוקשר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
דרך אגב, גם מה קורה עם הכת בירושלים.
גבי זהר
אני אומר לכם, הילדים האלה, הילדים האלה בגילאים ממוצעים של שלוש עד 13, יצטרכו טיפול, אני מעריך, של עשר שנים לפחות, מינימום, וגם אמרת דבר מאוד חשוב, אמרת, דיברת על טיפול רב מערכתי. אני חושב שאנשים לא מבינים מה זה טיפול רב מערכתי. רב מערכתי זה ההורים, זה המשפחה הגרעינית, זה האחים, זה האחיות. זאת פגיעה שלא מבינים אותה. יש כיתות שבהן למשל משתמשים בטכניקות של הרעבה ושל צומות. יש טכניקות של מדיטציות של ילדים בני שלוש וארבע וחמש. חבר'ה התמונה היא קשה, היא בלתי נסבלת ואני לא מדבר על עשרות או מאות.
אורלי אוסטרמן
הילדים האלה מטופלים, הילדים של גואל רצון מטופלים וגם הילדים של הכת השנייה. אני הייתי שותפה לעניין הזה, זה פשע להגיד שהם לא מטופלים. הם מטופלים.
אורית כהן
לא מטופלים. פשע איך שאתם עובדים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא לא לא. לא הבנת.
גבי זהר
לא, לא, ציינתי אתכם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני חושבת שלמשרד הרווחה, כאשר יש חשד ולגורמים הרלוונטיים, צריכים להגיד למשרד החינוך – אסור לכם לתת אישור לחינוך ביתי, נקודה. יש חשש אמיתי שמתרחשת שם פעילות כתית.
גבי זהר
לא רק. להרחיב ולהרחיב, זה לא רק חינוך ביתי. זה לא רק חינוך ביתי. זה תקציבים, זה תקציבים לטיפול ופקידות הסעד חייבות, אני שמעתי את הדיון שלכם קודם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן, רגע, אני רוצה לחזק אותך. נציגה של מחלקת המחקר של הכנסת, שערכה באמת מסמך יפה, אנחנו מזמינים את כולם גם להיכנס לאתר ולקבל, שהם מדברים על קושי ואנחנו מדברים על משרד הרווחה כי יש להם אגף מיוחד לטיפול, יחידה, ואחד הקשיים הוא שהטיפול בנפגעי כתות דורש התייחסות לכל מישורי החיים שנפגעו עקב חברות בכת, הפגיעות האלה לעתים חמורות ומגיעות עד להרס התשתית האישיותית של האדם. לכן לא אמור להיות ביניכם ויכוח.
לפיכך, לצורך שיקום ובנייה מחדש, נדרשים תקציבים לטיפול רב מימדי. כאמור, עד כה לא הוקצה תקציב ייעודי לטיפול בנפגעי כתות במשרד הרווחה. היחידה מעריכה כי דרוש תקציב שנתי של 650,000 שקלים. התקציב נדרש למימון טיפולים רב מערכתיים לנפגעי כתות, לעריכת תיקונים בעבורם, למתן תמיכה לארגונים הפועלים בתחום וכדי לאפשר הכשרה מקצועית למטפלים. זה לא כסף גדול.

אני אפנה את זה למנכ"ל. אנחנו נפנה את זה למנכ"ל.
בת חן בויער
למה משפחות שולחות אלינו ילדים הביתה? אם אנחנו כל-כך מסוכנים?
גבי זהר
אנחנו באותו צד. גם ישבנו ביחד בישיבה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אדוני, משפט אחרון לסיכום.
גבי זהר
משפט אחרון. אני חושב שאתם, באמת, אני כל-כך, אני שמחתי לבוא לכאן. לא הייתי בדיון הקודם, נודע לי עליו במקרה, אבל אני חושב שאסור לכם להניח את הנושא הזה, כי אף אחד היום, אף אחד היום לא לוקח אותו ושם אותו באמת במישור הפרלמנטארי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אין לנו שום כוונה. הסר דאגה מלבדך, אנחנו לא מתכוונים לעבור לסדר היום.
רחל ליכטנשטיין
אני רוצה להשלים את דבריו של ד"ר גבי זהר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בקצרה, כי אנחנו ממש לקראת סיום.
רחל ליכטנשטיין
חשוב לי להתייחס לנושא של החינוך הביתי, לא כדי לתקוף את הנושא, כי יש הורים מקסימים שרוצים חינוך ביתי וזה בסדר גמור.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
והקריטריונים לכך.
רחל ליכטנשטיין
אבל אין ספק שכתות מתלבשות על הנושא הזה ואנחנו יודעים על כת "מקום לחלום", שהיו שם 60 הורים שביקשו חינוך ביתי, קיבלו אישור ובפועל, חינוך ביתי אמור להיות הורה מלמד את הילד שלו בבית לבד, בפועל הם התאגדו יום יום ולימדו אותם ביחד את מה שהם רצו. אז הם עברו כמובן על הסעיפים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
היתה באמת ביקורת על החומר הנלמד.
יעקב מרגי
שטיפת מוח.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הנושא של החינוך הביתי, מה שאת אומרת זה כלי "נהדר" בשביל הפעילות הזו.
רחל ליכטנשטיין
הוא ממש קריטי מבחינתי, לנושא, לגמרי. ומאוד חשוב לי לומר, כשאת מדברת על תקציבים. אנחנו עמותה שבעצם עובדת כולה בהתנדבות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נכון.
רחל ליכטנשטיין
והתקציבים הם אפס, כולל אני וכולל כל מי שמסביבי, עובד בהתנדבות, אנחנו מגיעים למצב לפעמים שהמשפחות אפילו כועסות עלינו שאנחנו לא מצליחים לעשות את מה שאנחנו אמורים לעשות, כי אנחנו מחוסרי תקציב.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו נבקש תשובה במשרד הרווחה, איך הם מתקצבים את היחידה.
רחל ליכטנשטיין
הנושא הזה הוא מחלה חברתית, כמות האנשים שנמצאים בתוך הכיתות היא גבוהה מאוד.
יעקב מרגי
גם לא מבחני תמיכה, לא מבחני תמיכה, לא כלום.
רחל ליכטנשטיין
יש עכשיו איזה שהיא התחלה, יש סכום ממשרד הרווחה שקיבלנו על 2013, שכבר אומרים לי שב- 2014 לא יודעים אם יהיה את אותו תקציב, כי נגמר הכסף. אנחנו מדברים בסך-הכל על 100,000 שקל, אנחנו לא מדברים פה על מיליונים. אז הנושא הוא מחלה חברתית, חשוב מאוד. אנשים שעוברים התעללות מאוד קשה והמדינה צריכה לעזור.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בבקשה, את ומייד אחרייך חבר הכנסת נסים זאב.
שרי גנזלר
אני מאוד שמחה להופיע בוועדה הזאת, כי היה לי חלום לנסות להעביר חוק בכנסת נגד כתות. אני פירקתי עכשיו את הכת של אהרון רמתי בירושלים, כת של 55 בנות שנמצאות שם, ברוך השם, השבוע הוא שלח מכתב לבית-הדין בו הוא מודיע שהוא מנתק כל קשר עם הבנות. עדיין זה מאוד מורכב, הבנות במצב נפשי מאוד קשה. בדיוק כמו שאתם רואים את האישה הזאת שמסבירה לכם שזה נכון בגיל 13 להתחתן עם בחור בן 28.
בת חן בויער
אמרתי לפי התורה.
שרי גנזלר
גם שם הן מסבירות לי, עכשיו אני מדברת ואת שותקת. כשהיא דיברה, אני שתקתי, כדי שתקשיב לי. עכשיו, הטרגדיה שלה והיא אישה מקסימה, שהיא פשוט מובלת והיא לא יודעת עד כמה היא מובלת ואני רואה אותה כמו הבנות שלי בסמינר במדרשה, הלב נקרע, איך שיש להן לכל דבר תשובות, הכל מאוד מאוד מסודר.

דיברת על כסף, אדון זילברנץ, איך קוראים לו? כת "לב טהור"?
קריאה
הלברנץ.
שרי גנזלר
אני נכנסתי לכת רמתי בצורה מאוד חכמה, ברוך השם, ואלגנטי, ואז הרב רמתי היה החבר הכי טוב שלי והתברר לי שהרב הלברנץ מממן את מיסטר הרמתי. וגם הזמין אותו, ויש ביניהם - - -
בת חן בויער
רגע, רגע, זה לא פייר. זה שמועות. תראי איך שמועות.
שרי גנזלר
חמודה, זה לא שמועות. אני הייתי, יש לי את החשבונות בנק.
בת חן בויער
תראי, תראי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רגע, מה, נכנסת לתוך המערכת, רכשת את אמונם?
שרי גנזלר
והוא הזמין אותו, הוא הזמין אותו.
בת חן בויער
צריך לבדוק את העובדות.
יעקב מרגי
תוציאו אותה מפה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לבקש לבדוק.
שרי גנזלר
הוא הזמין אותו לבוא לקנדה, הוא הזמין אותו לבוא לקנדה עם הבנות. הבנות שיתפו אתי פעולה בכל, אני יודעת היום הכל. וגם אשתו, מלכה רמתי, סיפרה לי, שהלברנץ, אני לא יודעת איך קוראים לו, נתן להם ואז בדקנו דרך, לראות שהן לא מוציאות דרכונים. יצרנו קשר עם משרד הפנים, עם מי שיכולנו, כדי לבדוק שהבנות לא מוציאות דרכונים. בת אחת הספיקה להוציא דרכון, אני לא אזכיר את שמה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רצו להעתיק את הכת הזו?
שרי גנזלר
רצה לקחת את כל הילדות שלנו מרמתי, לב טהור.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הנה, משרד הרווחה מהנהן ואומר נכון.
שרי גנזלר
אנחנו ביחד בעניין הזה.
בת חן בויער
אנחנו רוצים אישור, רוצים מסמך. זה לא פייר, זה שמועה.
שרי גנזלר
יש לי שיתוף פעולה עם הרווחה בעניין הזה.
קריאה
תדברי, תדברי, אל תבקשי ממנה רשות.
שרי גנזלר
אני מאוד מבקשת לדבר.
בת חן בויער
זה לא יכול להיות.
שרי גנזלר
את מפריעה לי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רגע, אבל היא בזכות דיבור, מותר לה להגיד מה שהיא רוצה.
יעקב מרגי
תתבעי אותה על הוצאת דיבה, אם היא אמרה לא נכון.
שרי גנזלר
את יכולה, אני אשמח גם.

משרד הרווחה, בשיתוף פעולה מלא אתי, יש להם את כל התמונות, אני יכולה גם להציג בפניכם פה, את הילדות, את הבנות שישנות על שמיכות, על כיסאות, והלברנץ התחיל לממן אותן, ואז מה שקרה.
יעקב מרגי
זה חומר גלם לכת.
שרי גנזלר
הוא לקח כסף והוא רצה, כשאני נכנסתי, דברים נעצרו שם כמו שהם יודעים, הבנות שיתפו אתי מאוד פעולה בהתחלה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הן מודות?
שרי גנזלר
תשמעו, זה תהליך לא פשוט. הטרגדיה הגדולה, מה שקרה עכשיו, במשפט אחרון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
משפט אחרון, כי אנחנו חייבים להתקדם הלאה. ותכף חבר הכנסת נסים זאב מאוד כועס עלי.
שרי גנזלר
דווקא הוא שמח בנושא הזה. במשפט האחרון אני רוצה להגיד שכרגע, הבנות באמת יצטרכו טיפול, זה עדיין בתהליך כי הן כועסות עלי מאוד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את הטיפול יממן משרד הרווחה.
שרי גנזלר
כן. כי הבן-אדם קיבל כסף מעמותות של המדינה ובדרך לא דרך הצלחתי - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הם גם נהנים מכספים של תמיכה של המדינה? אנחנו גם מעודדים את זה?
שרי גנזלר
50,000 שקל בחודש.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
באיזה אמתלה? על מה הוא קיבל?
שרי גנזלר
אני אספר לכם את זה, באיזה עמותה שזה הגיע. אני הגעתי לזה. הגעתי לראש העמותה, כרגע אני לא רוצה, אני יכולה לומר לך את זה בארבע עיניים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
טוב, הלאה.
שרי גנזלר
עצרנו את זה וטרגדיה לא פשוטה.

חשוב לי להגיד, בהזדמנות זו, שהיא אמרה על טובי, מבית-שמש. הגב' טובי מבית-שמש וכל הרווחה מבית-שמש, הם משתפי פעולה נוראיים עם הרבנים. יש לי הוכחות מוקלטות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תעבירי למשטרה.
שרי גנזלר
העברתי למשטרה והמשטרה לא פעלה. הילה, חוקרת משטרתית, ויש לי הקלטה, שחקרה ילדות שנאנסו על-ידי האבא שלהם והרב דינקל אמר, תקשיבי, אני אביא לכם לשמוע את זה, והרב דינקל התקשר לרווחה לפני זה להודיע להם שהאימא שקרנית, אחרי שהילה חקרה ואמרה למנהלת שקרה פה דבר נורא והילדות דיברו אמת ויש הקלטה, היא אמרה למנהלת, היא חזרה אליה בערב והיא אמרה לה – תסלחי לי, אבל דיברתי עם הרווחה, עם טובי, וטובי אמרה לי שאסור להאמין לאימא הזאת, אני חוזרת בי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תקשיבו לי, חבר'ה, חבר'ה. תעצרו שנייה אחת.
צופיה נהון
ביקשת ממני לרכז את הדברים האלה ואני עובדת על זה. נפגשתי כבר עם כמה מקרים ואני אעביר לך הכל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בנושא של הסיפור הזה של העובדים הסוציאליים ובחלקם יש גם עשבים שוטים ואנחנו ניהלנו דיון שלם על זה ולצערנו הרב זה גם מכתים אנשים טובים במיוחד. אנחנו לא יכולים לקבוע מה היה פה ומה לא היה פה. אני מבקשת להעביר, כולל את חומר ההקלטות, ותאמיני ותעבירי גם אלי לתוך המשרד, נשמור את זה. להעביר למשטרה. אני מבקשת התייחסות.
יעקב מרגי
הגורמים הרלוונטיים. בפעם שעברה הם ביקשו ממני, מי שהיה בדיון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את המשטרה, אנחנו נרצה התייחסות עניינית לאותה תלונה, מה קרה, מה נעשה, מי חוקר ואיך מנתקים את החקירה מאותם - - -
שרי גנזלר
שוטר בשם קרלוס - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
עזבי, לא. תעבירו את זה.
שרי גנזלר
עד שלא איימתי עליו שאני אפנה למח"ש, לא עברה החקירה לפרקליטות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני חושבת שמחוז אחר, מן הראוי ופה אנחנו אומרים כדי להפריד כמו שצריך, ולמען לא יהיו טענות בהמשך, אני אפנה את זה גם לשר אבל חשוב לי מאוד שהמשטרה תבין שמחוז אחר יחקור את התלונות בנוגע למחוז בית שמש. בבקשה ותעשו את זה יותר מהר ותעבירו תשובות בנושא. אבל את צריכה להגיש תלונה מחדש. כדי לעורר את התיק. בבקשה, חבר הכנסת נסים זאב, זכות הדיבור שלך.
נסים זאב
ממש תודה רבה שהגיע סוף סוף הזמן שלי לדבר. קודם כל, אני רוצה לומר שהבעיה הבסיסית של כל העניין הזה, עצם הרישיון שמשרד החינוך לתת חינוך ביתי, תגידו לי, זה לא חלק מההתעללות בילדים? איזה ילד לא רוצה לראות ולהיות מחובר לחברה? איזה ילד לא רוצה לראות את החברה, איזה ילד לא רוצה להיות בבית-הספר? אני 30 שנה במערכת החינוך, יש לי ברוך השם בית-ספר שהוציא לתפארת אלפי בנות בישראל והיו משפחות כאלה שפתאום החליטו יום אחד, לוקחים את כל הבנות, נכנסים למסגרת ביתית והחינוך הוא אך ורק בבית ואני אומר לכם, אני מכיר את הנפש של הבנות האלה, של הילדות האלה. למרות שעירבנו גורמים סוציאליים פה ושם, אישרו את זה בדיעבד. אבל אני יודע שכל הילדים האלה נפגעו נפשית והפגיעה היא לנצח, שיהיה לכם ברור. לכן צריך לעגן בחוק, אין חינוך ביתי. אין חיה כזאת. תשמעי מה שאני אומר לך.
לאה עמיר
רק לילדים חולים.
נסים זאב
רק לילדים חולים, ודאי. אני מסכים.
לאה עמיר
זה מיועד רק לילדים חולים.
נסים זאב
אני מדבר במשפחות נורמטיביות, גם אם ההורים "דפוקים", עם כל הרצון לעזור ולסייע להם וכאילו לבוא ולומר שזה מתאים למסגרת, כי זה הראש של ההורים. אנחנו לא בונים משפחות לפי החולי של ההורים. אנחנו צריכים לבנות את המשפחות, צריכים לקבוע קריטריונים ברורים.
כשהגברת הנכבדה, גב' שרי, נכנסה לתמונה, אני ארבע שנים נלחם בכת רמתי, שהתעלל בהורים במשך שנים רבות, אף אחד לא שמע אותי. יצאתי לתקשורת, היה עלי איומים לתביעות וכל הורה שיצא נגדו ובא לבית-הדין מאוים. אבל אני רוצה לומר לכם איך השיטה. השיטה זה שחיקת האישיות של אותן בנות. הן מתבטלות, קודם כל. יש להן את הנבל הזה, שהוא מעל הקדוש ברוך הוא והוא מנהיג וכל מה שיאמר זה כאילו הקדוש ברוך הוא עכשיו מדבר אתן בנעשה ונשמע. אני לא אומר את זה בהגזמה, כי הוא לקח לי שתי בנות מהבית-ספר שלי ואני יודע לאן הוא הוביל אותן.
אני רוצה לומר, הוא קודם כל חינך אותן שאסור להתחתן, אין דבר כזה. אם את לא בדרגת שרה אימנו, אין לך זכות להתחתן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
איך הם מביאים ילדים?
נסים זאב
רגע אחד, תשמעי. יש לי אבא שבוכה בדם, אומר לי – מה אני אעשה? אם אני אלך ואתלונן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה אנחנו מדברים על הכת האחרת.
נסים זאב
על הכת האחרת. אבל אני רוצה לומר לך, כשאנחנו מדברים על הכת שמחוץ מעבר לים, יש לנו כתות כאלה פוריות, פורחות, משגשגות, פורות. ואני אומר לך, "שמוני נוטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי". אנחנו צריכים עוד, קודם כל בכרם שלנו מה נעשה?
עכשיו, מה קורה? יש לו חמש בנות, אחת כבר הגיעה כמעט לגיל 30, נכון?
שרי גנזלר
32.
נסים זאב
32 הגדולה, הבכירה שלו. וזה אבא שבא ובוכה בים של דמעות. ואין מה לעשות, אין. ישבתי אז עם כחלון כשר הרווחה, קיימתי דיון מיוחד עם כל העובדות הסוציאליות של ירושלים. ואמרו לי – אין לנו כלים להתמודד.
יעקב מרגי
אין הגדרה חוקית.
נסים זאב
אין הגדרה חוקית. אני הבאתי הצעת חוק.
אורלי אוסטרמן
צריך לזכור שמדובר בבגירות ולא בקטינות.
נסים זאב
רגע אחד. גם מתחת ל- 18. מתחת ל- 18 יש שם בנות. ברגע שעברה גיל 16, ברגע שהיא עברה את גיל 16, אין זכות להורים להתערב. משפט אחרון. יש הצעת חוק שלפני שבועיים הבאתי אותה והורדתי אותה כי ראיתי את ההתנגדות של ועדת השרים. כי מספיק שכתוב נסים זאב, זה כבר שחור.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תן ליריב.
נסים זאב
בבקשה, תעבירי את זה. ואחד הנושאים זה נושא הכתות. באתי, הגדרתי שלפחות כאשר הורים זועקים, ההורים, האבא והאימא, לא במקרה "הדפוק" הזה, שההורים הם בעד. אני מדבר בדיוק ההפך, כשהורים באים ואומרים – תצילו את הילדים שלנו. הם בתוך הכת. למה אין איך להתמודד עם בעיות חריגות כאלה? למשטרה אין את הכלים, אני אומר לך. הם רוצים לפעול.
יעקב מרגי
כי הוא עובד לפי הפרקליטות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חברים, חברים, אנחנו מבינים שיש לקונה.
שרי גנזלר
את חייבת לשמוע את זה. היא אמרה למה ההורים מביאים את הילדים שלהם אלינו הביתה שנלמד אותם גן? היא אמרה את זה פה עכשיו.
בת חן בויער
אמרתי שהורים רוצים לשמור על הילדים.
נסים זאב
תני לי לסיים את המשפט, אני כבר מסיים. שלא יהיה לכם ספק.
בת חן בויער
אם היינו כת, יהודים לא היו מביאים את הילדים אלינו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז אתם לא יהודים?
בת חן בויער
אנחנו יהודים חזקים.
נסים זאב
אני מבקש מאוד, אני רוצה לסיים משפט ואני גומר, תדברי אחר-כך כמה שאת רוצה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא לא, היא לא תדבר כמה שהיא רוצה, סליחה, אני היושבת ראש ואנחנו צריכים להתכנס לסיום ולמסקנות.
נסים זאב
אני רוצה לומר לך, גברתי יושבת הראש.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
משפט אחרון.
נסים זאב
את צריכה להבין, אני רוצה להסביר. משפט אחרון. כמו שיש סחר בנשים, יש סחר בסמים, יש סחר בילדים האלה. ואת הזעקה שלהם לא כולם יכולים לשמוע. כי הם נמצאים בתוך התא, בתהום הזו, בחשכה הזאת שאין מי שיגאל אותם. אולי גואל רצון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו מסיימים. היידי מוזס, בבקשה.
היידי מוזס
אני רואה אותך פה ואני מבינה מאיזה מקומות את באה, אני ממש מבינה.
בת חן בויער
מהיהדות, את צודקת. אנחנו כל-כך שונות.
היידי מוזס
אבל אני לא אנהל אתך עכשיו שיחה, אני פשוט אדבר.
יעקב מרגי
מה שמשותף לכן, שתיכן עברתן קו. חציתן קו.
היידי מוזס
אם אני אשאל אותך שאלה, את תעני לי.
בת חן בויער
ברוך השם שהייתי חילונית ונהייתי דתית, אני גאה בזה ושמחה.
יעקב מרגי
זה הדבר היחיד המשותף.
היידי מוזס
אני לא נהייתי חילונית, אני באה מהעולם החרדי החסידי, גילחו לי את הראש. המקומות שהיא מגיעה מהם זה מקומות שלקחו ממנה את החירות שלה בצורה מאוד טוטאלית. באופן כללי, יש שם שיטות. אני הקשבתי לאישה שבאמת סיפרה לי מה קורה לבני המשפחה שלה אצל רבי שלמה הלברנץ, ככה הם קוראים לו והוא אדמו"ר לכל דבר, שלהם, ואפשר לקרוא לזה כת, כי זה כת.
בת חן בויער
את מחליטה, לפי מה?
היידי מוזס
ופשוט מאוד, סיפורים של נישואין בגיל צעיר, עם אנשים מבוגרים, עובדות. פדופיליה לשמה.
בת חן בויער
את דיברת? עם מי דיברת?
היידי מוזס
על-פי החוק, במדינת ישראל, אנחנו צריכים מגיל 18 לעמוד מתחת לחופה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה, ביקשת משפט.
היידי מוזס
כן, זה המשפט שיש לי לומר. מנצלים אותן על-ידי תרופות פסיכיאטריות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
דיברנו על כל זה בדיון הקודם. השר לשעבר, מרגי, הביא לנו באמת פה אסמכתאות ובחלקן עם שמות.
היידי מוזס
עם שמות, הכל יש.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני נותנת לך משפט תגובה ואני מסכמת את הדיון.
בת חן בויער
אני אגיד ככה. אנחנו מאוד לא מובנים, כי אנחנו יהודים וזה פשוט כל, כל הבסיס הוא לא בסיס נכון להשוואה.
קריאה
כולנו פה לא יהודים?
בת חן בויער
לא, כולם יהודים, אבל יש, לא אמרתי. אני רק אומרת שההשקפות שלנו הן די קיצוניות, יחסית, וזה קשה להבין אותנו. אני לא מצפה גם, האמת, שמישהו מפה יבין, כי זה באמת עולמות אחרים. אבל אנחנו שייכים בכלל להשקפה אחרת. אנחנו לא יכולים לתת לילדים שלנו להתחנך, זה פשוט עוול, זה ממש, אני רואה את זה כרצח.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל אני אגיד לך משהו, ואני באמת מנסה. כשאתם חיים בחברה מסוימת, דינא דמלכותא דינא. יש הוראות מסוימות ויש כללים מסוימים שכשאת נמצאת בחברה את חייבת, גם על-פי דין תורה, לקבל עלייך. כאשר יש מערכת חינוך, בין היתר, עדיין מערכת החינוך שלנו לא שלחה להפקרות או להתפקרות, אבל יש מערכת חינוך די מגוונת, עם זרמים מסוימים, בבקשה מתוך המנות המוגשות, תבחרי לך את אשר בא אל חיקך. אני מסיימת את הדיון, תודה רבה.
בת חן בויער
יש קהילות ענקיות יהודיות שאפשר לדבר עם הרבנים שהם רבנים מאוד חשובים בקנדה, שיכולים להעיד אם זה קהילה או כת, שמכירים את המקום הזה כבר יותר מ- 20 שנה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני מודה לך. אנחנו לא באנו לשנות אותך עכשיו ולא באנו לשכנע אותך אחרת.
בת חן בויער
אני מפחדת על הילדים שלי שבגלל חוסר הבנה יכולים לקחת לי אותם. זה הילדים שלי. אני משקיעה בהם, מטפחת אותם ואני רוצה לגדל אותם בדרך מסוימת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני מסכימה אבל את במדינת חוק ואת צריכה לעשות את הדברים במסגרת החוק.
אני רוצה לסכם את הדיון ולהגיע לכמה דברים. למשרד החינוך, יריב, אם יש לך משהו להוסיף, אתה מוזמן בכל רגע. למשרד החינוך, אנחנו מבקשים לבחון מחדש את ההוראות, הקריטריונים וחוזר המנכ"ל בנושא החינוך הביתי, תוך התייחסות מיוחדת כאשר מדובר בחשדות לכאורה כאשר מדובר בכתות. אנחנו מבקשים מכם לפני שאתם מאשרים איזה שהיא בקשה לחינוך ביתי, נא להתייעץ עם המשרדים הרלוונטיים כמו משרד הרווחה או המשרד לביטחון פנים, קרי המשטרה, לגבי כך שאין חשד כאמור לכך שהבקשה יוצאת על-מנת להסתיר או להתנהל בצורה שהיא מורחקת מהעין.
שתיים. אנחנו מבקשים להמשיך את ההליכים כמובן כולל את הישיבות.
יריב לוין
רגע, אם אפשר בהקשר הזה. אני מבקש בנושא הספציפי הזה, כי אנחנו טיפה התפזרנו. אני מבקש שתתקיים ישיבה מסודרת בין גורמי הרווחה לבין הגורמים שאחראים על הנושא של החינוך הפרטי שבמסגרתה גורמי הרווחה יעבירו לפחות את כל שמות המשפחות והמידע שיש להן, שיש חשש מבחינתם ששם יש השתייכות לכתות או דברים אחרים שבגינם למיטב הבנתם של גורמי הרווחה אין מקום לאשר חינוך ביתי ושעל הרשימה הזאת ייעשה המעבר המקצועי המיידי שלכם בפרקי זמן ממש מיידיים ויינקטו הפעולות במקומות המתאימים, כדי לבטל את האישורים לחינוך ביתי ולהבטיח שהילדים ילכו למוסדות לימוד באופן מיידי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
וגם לדווח לוועדה מה נעשה. אי-אפשר לנתק את הנושא הזה.
בת חן בויער
בירושלים, לפני 100 שנה, שלקחו את היהודים מהמשפחות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא לא, את לא מדברת, אנחנו בסיכום. אנחנו מבקשים להמשיך את ההתנהלות הרב-מערכתית, זאת אומרת של הנציגים של כל המשרדים הרלוונטיים ואנחנו מבקשים מכם גם לקבוע איש קשר אחד שיעמוד מול המשפחות ויעדכן אותם איפה דברים אמורים.
אנחנו מטילים על משרד הרווחה והאמת היא שגם על משרד החינוך, מה שאמרתי כבר קודם, להעביר לנו את רשימת ההכשרות, התאריכים, מי ערך את אותן הכשרות כדי שנבין שבאמת יש לו ידע בתחום ואת מספר האנשים שעברו הכשרות, בנוגע להתייחסות לכתות או כיתות, יותר נכון לומר.
אנחנו פונים למשרד הרווחה, משרד האוצר, לתקצב את אותה יחידה שאמורה להתמודד עם התופעה של הכיתות במדינת ישראל ובעיקר למצוא תקציב לאותה יחידה, כפי שמובאת בפני מחלקת המחקר של הכנסת, שכיום מי בחסר או בכלל לא מתוקצבת, אני לא יודעת איך הם עובדים, דרך אגב.
אורלי אוסטרמן
היום היא לא מתוקצבת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ואיך עובדים, אם היא לא מתוקצבת?

אתם יודעים מה? בואו נסדר את זה ככה, שמשרד הרווחה יעביר לי, לוועדה, את כל הנושא של היחידה הזו שאמורה להתמודד עם כיתות, מהם הנושאים שבאחריותה, מהו השירות שהיא צריכה לתת, מהו כל הליווי ומצבת כוח האדם וכמובן איך הם מתוקצבים ובהתאם לכך מהם השינויים הנדרשים לעשות על-מנת לתקצב את זה, כדי שיוכלו לעשות את עבודתם כראוי.
אנחנו גם נציג הצעת חוק בנושא הגדרת כתות.
יריב לוין
נעשה ישיבת מעקב. צריך לקבוע. איזה שהיא הערכת זמן, כמה זמן צריך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו כמובן קובעים. משרד הרווחה, יכול לתת לנו הערכת זמן?
יריב לוין
שנוכל לקיים ישיבת מעקב נוספת, תוך כמה זמן?
רננה תכלת
הערב זה ראש השנה האזרחי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אמרנו הדיון גם צריך להיות באמצע ינואר?
רננה תכלת
בשבוע הבא כבר תהיה לנו ישיבה ראשונית מול הגורמים המקצועיים ורק אז אני אוכל לתת איזה שהיא הערכת זמן. אני לא יודעת להגיד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו נקבע את התאריך לתחילת פברואר. תודה רבה. הישיבה נעולה, אלא אם כן למשטרה יש משהו חשוב להוסיף? אנחנו גם חלק מהמסקנות גם נבדוק את הנתונים ואת ההערות שהועברו פה תוך כדי דיון ולהעביר התייחסות. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 14:45.>

קוד המקור של הנתונים