ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 23/12/2013

בקשת יו"ר הוועדה למאבק בנגע הסמים, חה"כ מוחמד ברכה, לשינוי סמכויותיה ושמה של הוועדה., בקשת יו"ר ועדת הכלכלה למיזוג הצעות החוק הבאות: 1. הצ"ח הקמת מאגר מידע לעניין מחירי מוצרים ברשתות שיווק, התשע"ג-2013 פ/292/19. 2. הצ"ח פרסום מחירי מוצרים ברשתות שיווק, התשע"ג-2013, פ/1294/19. 3.הצ"ח קידום התחרות בענף המזון, התשע"ג-2013., בקשת יושב ראש ועדה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה אחרת., חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה

PAGE
7
ועדת הכנסת
23/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 58>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ' בטבת התשע"ד (23 בדצמבר 2013), שעה 10:30
סדר-היום
<1. בקשת יושב-ראש הוועדה למאבק בנגע הסמים, חה"כ מוחמד ברכה, לשינוי סמכויותיה ושמה של הוועדה.>
<2. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה, חה"כ אבישי ברוורמן, להעברת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – קריאה טלפונית ממספר גלוי), התשע"ג-2013, של חה"כ חיים כץ (פ/1216/19), מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בוועדת הכלכלה.>
<3. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה למיזוג הצעות החוק הבאות והבאתן כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית – לפי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת: 1. הצעת חוק הקמת מאגר מידע לעניין מחירי מוצרים ברשתות שיווק, התשע"ג-2013 פ/292/19 של חה"כ נחמן שי וקבוצת חברי כנסת. 2. הצעת חוק פרסום מחירי מוצרים ברשתות שיווק, התשע"ג–2013, פ/1294/19 של חה"כ איילת שקד וקבוצת חברי כנסת. 3. הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ג–2013, הצעת חוק ממשלתית.>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
באסל גטאס

יצחק וקנין

אורי מקלב

איילת שקד
אבישי ברוורמן

מוחמד ברכה

איתן כבל

נחמן שי
מוזמנים
>
אתי בנדלר - יועצת משפטית, ועדת הכלכלה של הכנסת

לאה ורון - מנהלת ועדת הכלכלה של הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הדר אביב
<1. בקשת יושב-ראש הוועדה למאבק בנגע הסמים, חה"כ מוחמד ברכה, לשינוי סמכויותיה ושמה של הוועדה>
היו"ר צחי הנגבי
הישיבה נפתחת, בוקר טוב, על סדר-יומנו מספר נושאים. קודם כל, בקשה של יושב-ראש הוועדה למאבק בנגע הסמים, חבר הכנסת מוחמד ברכה, לשינוי סמכויותיה ושמה של הוועדה. בבקשה, חבר הכנסת ברכה יסביר את בקשתו.
מוחמד ברכה
תודה, אדוני היושב-ראש. רבותי, חברי ועדת הכנסת, זו הקדנציה השנייה שאני ממלא את תפקיד יושב-ראש הוועדה למאבק בנגע הסמים, ובמהלך הפעילות שלנו בוועדה גילינו את המובן מאליו, שנושא ההתמכרויות הוא נושא שיש בו חפיפה, כולל בטיפול, במיוחד בקרב בני הנוער, ובגלל העובדה הזו, גם הרשות למלחמה בסמים הפכה לפני כמה שנים לרשות למלחמה בסמים ואלכוהול.

לכן, אני מבקש, אדוני היושב-ראש, להוסיף את תחומי ההתמכרויות למיניהן ובייחוד תחום האלכוהול, לשם הוועדה ולתחום סמכויותיה. הדבר הזה מקובל על הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, הוא מקובל על השר לביטחון פנים, שהוא אחראי על הרשות.
בישיבה הראשונה של הוועדה, כשמוניתי לתפקיד, התרשמתי שגם יושב-ראש ועדת הכנסת וגם יושב-ראש הכנסת מתייחסים לנושא זה בחיוב. על כן אני מבקש לאשר את המובן מאליו.
אורי מקלב
מהי ההצעה? לא הבנתי. "בנגע הסמים והאלכוהול", או "בנגע הסמים וההתמכרויות"?
מוחמד ברכה
"וההתמכרויות". אלכוהול הוא נושא שבוועדת הכלכלה – עניין המסחר והמחירים, כמובן שזה לא נוגע לוועדה. אני מדבר על ההתמכרויות.
היו"ר צחי הנגבי
במכתב שהפנית ליושב-ראש הכנסת, עם העתק אלינו, הבקשה היתה ששם הוועדה יהיה: "הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול". זאת עדיין הבקשה?
מוחמד ברכה
כן, שיכתבו: ההתמכרות לאלכוהול.
היו"ר צחי הנגבי
"נגע הסמים והאלכוהול", זה נכון.
יצחק וקנין
אם כך, אז השאלה שלו לא מתייתרת.
מוחמד ברכה
לא, כשמדובר בנגע.
היו"ר צחי הנגבי
"נגע" זה כל מה שנגזר מזה.
יצחק וקנין
אז עדיף להשאיר את זה: "התמכרויות".
היו"ר צחי הנגבי
לא, אין "התמכרויות" בשם. שם הוועדה כרגע, אני חושב שהוא השם הנכון: הוועדה למאבק בנגע הסמים, עכשיו אנחנו רוצים להוסיף: "והאלכוהול". המילה "נגע" משמעותה, כך אני מניח, כל ההשלכות השליליות, הרעות, כולל ההתמכרויות.
מוחמד ברכה
נכון.
היו"ר צחי הנגבי
אבל יש דברים אחרים, לא רק התמכרויות, כמו בעיות בריאות וכולי. והתמכרות זו הטכניקה שבה הדבר הזה קורה.

אני חושב שזו הצעה ראויה. יש התנגדויות?
ארבל אסטרחן
להוסיף גם אולי בסמכויות הוועדה - - -
היו"ר צחי הנגבי
אז אני אקרא רגע את הסמכויות.
"סמכויות הוועדה
שימוש בסמים וסמים מסוכנים, לרבות לצרכים רפואיים, עבירות סמים ועבירות המבוצעות בשל שימוש בסמים מסוכנים, טיפול ושיקום בנרקומנים ונפגעים מסמים, הרשות למלחמה בסמים, מדיניות ציבורית, הסברתית וחינוכית למניעת השימוש בסמים."

איפה את מציעה להכניס את האלכוהול?
ארבל אסטרחן
נוסיף: "התמכרות לאלכוהול".
היו"ר צחי הנגבי
"שימוש בסמים ושימוש מסוכנים, וכן השימוש באלכוהול", באיזשהו מקום.
מוחמד ברכה
"התמכרות", לא "שימוש".
היו"ר צחי הנגבי
"בהתמכרות לאלכוהול".
אורי מקלב
"שימוש" – גם מי שעושה קידוש, תגיד שהוא עושה שימוש באלכוהול.
היו"ר צחי הנגבי
איפה?
ארבל אסטרחן
אחרי: " לרבות לצרכים רפואיים,".
היו"ר צחי הנגבי
לפני "עבירות סמים"?
מוחמד ברכה
לא רוצים להגיע ליין קידוש, כמובן.
אורי מקלב
שימוש באלכוהול זה גם בקידוש.
ארבל אסטרחן
הרשות למלחמה בסמים זה בכלל לא השם שלה. איך היא נקראת היום?
מוחמד ברכה
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול.
ארבל אסטרחן
אז גם צריך לשנות את השם, ואז - - -
היו"ר צחי הנגבי
אוקי, אנחנו נסמיך את הלשכה המשפטית לנסח פה את העניין.
ארבל אסטרחן
זה יהיה: "הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול" - - -
מוחמד ברכה
"נגע".
היו"ר צחי הנגבי
השם הרשמי של הרשות ייכנס פה.
ארבל אסטרחן
הוועדה תיקרא: "הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול". היום כתוב: הרשות למלחמה בסמים, וזה לא השם שלה. אני אומרת שצריך לתקן גם אותו, בסמכויות הוועדה.
ופה להוסיף אולי את המילים
"התמכרות לאלכוהול", משהו כזה.
היו"ר צחי הנגבי
בסדר גמור.
אורי מקלב
בזה אין בעיה עקרונית. רק מבחינה תחבירית, אני לא בטוח, חבר הכנסת מוחמד ברכה, שזה הולך.

המושג התחבירי הוא נגע הסמים וההתמכרות לאלכוהול. כשאנחנו מוסיפים את ו"ו החיבור עכשיו, "ואלכוהול", אנחנו בעצם קוראים גם לאלכוהול: נגע. עד היום לא השתמשו במונח "נגע" לגבי אלכוהול, וכל הזמן משתמשים במונח "התמכרות לאלכוהול". צריך אולי פסיק, אם ככה. אני לא המומחה הכי גדול, מבחינה תחבירית, אבל אני חושב שיש כאן בעיה.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו נאשר, ובבדיקה התחבירית יש תחבירן שיכול לתת לנו - - -
אורי מקלב
השאלה היא אם יש פסיק אחר-כך: ", ואלכוהול".
היו"ר צחי הנגבי
הכוונה היא: נגע האלכוהול. השאלה היא אם זה אפשר או לא.
אורי מקלב
אין לי מושג, יש: התמכרות לאלכוהול.
ארבל אסטרחן
יש לו בעיה עם המילים: נגע האלכוהול. סמים זה תמיד נגע, ואלכוהול יכול להיות התמכרות, ויכול להיות צריכה שאינה התמכרות.
היו"ר צחי הנגבי
השאלה היא אם המילה "נגע" כוללת יותר דברים מ"התמכרות", אבל נעשה בדיקה. אנחנו נאשר את השם, והוועדה תיקרא: "הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול", ואנחנו נבחן גם את ההערה של חבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב
חבר הכנסת מוחמד ברכה צודק שבסמים זה לא רק השימוש, זה כל התופעות וההשלכות שיש סביב השימוש בסמים. זה לאו דווקא המשתמש, זה כל העבריינות שקורית סביב סמים.

גם באלכוהול, שתיית אלכוהול היא לא הצריכה האישית שלו. אנחנו מדברים על נהיגה תחת השפעת אלכוהול. זה נכון שגם באלכוהול יש את כל המסביב לאלכוהול, לא רק בבעייתיות בהתמכרות לאלכוהול של אותו אחד, שזו רק בעיה רפואית.
היו"ר צחי הנגבי
הבקשה הבאה של חבר הכנסת ברכה תהיה, אני מניח, בעוד תקופה, שנשנה את שם הוועדה ל"מאבק בנגע הסמים, האלכוהול והשימוש באס.אם.אס. תוך כדי נהיגה". זה כנראה גורם נזק לא פחות.
מוחמד ברכה
בזמן ישיבות.
אורי מקלב
אתה לפעמים מכניס מילה - - -
מוחמד ברכה
יש פיתרון מאוד קל, שמציבים סל בכניסה, וכל אחד שם את המכשיר הטלפון שלו ויוצא. יש מסעדות שעושות את זה, ואם אתה שם את המכשיר שלך, אתה מקבל הנחה.
היו"ר צחי הנגבי
יפה, ואפילו מחזירים חלק מהטלפונים אחרי זה.
ארבל אסטרחן
אני רואה שהרשות נקראת: "הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול".
אורי מקלב
אם זאת מלחמה, אז מלחמה, היא בשניהם. אבל כתוב: "נגע", אז זה משהו אחר.
היו"ר צחי הנגבי
יכול להיות שכדאי - - -
מוחמד ברכה
היא היתה פעם מלחמה, אבל זה הפך למאבק בנגע.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו נגד מלחמות.
אורי מקלב
אנשי שלום.
היו"ר צחי הנגבי
מאבקים זה עדיף.

בכל מקרה, אני מעלה את זה להצבעה? מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד הבקשה – פה אחד

הבקשה לשנות את שמה וסמכויותיה של הוועדה למאבק בנגע הסמים נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה, אושר. תודה לחבר הכנסת ברכה.
ארבל אסטרחן
זה יובא למליאה. זה בכל מקרה מחייב את אישור המליאה.
היו"ר צחי הנגבי
זה הצבעה במליאה, או הודעה למליאה?
ארבל אסטרחן
לא היתה לנו דוגמה כזאת, של שינוי, אבל היות שמי שהקים את הוועדה הזאת וקבע את סמכויותיה, זו המליאה, - - -
היו"ר צחי הנגבי
עכשיו עשינו את זה עם עדי קול.
ארבל אסטרחן
לא שינינו בסוף. היא חזרה בה.
היו"ר צחי הנגבי
היא לא חזרה בה.
אתי בן יוסף
היא ביקשה למשוך את זה.
אורי מקלב
היא ביקשה למשוך, אבל זה לא יצא לגמרי, רק באופן זמני. היא גם ביקשה למשוך את השם שלה מהוועדה למעמד האישה.
אתי בן יוסף
עליזה לביא - - -
ארבל אסטרחן
עליזה לביא זה בתקנון, זה גם יעלה למליאה. אבל היא קבועה, לכן זה בתקנון. פה, ועדה מיוחדת שהמליאה קבעה את סמכויותיה, נראה לי שגם המליאה צריכה לשנות את זה.
היו"ר צחי הנגבי
אוקי, נביא את זה להצבעה במליאה. הוא צריך לנמק את זה, או אני?
ארבל אסטרחן
אתה.
מוחמד ברכה
לא, יושב-ראש הוועדה.
ארבל אסטרחן
כן, יושב-ראש הוועדה.
היו"ר צחי הנגבי
בסדר גמור, תודה רבה.

<2. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה, חה"כ אבישי ברוורמן, להעברת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – קריאה טלפונית ממספר גלוי), התשע"ג-2013, של חה"כ חיים כץ (פ/1216/19), מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בוועדת הכלכלה>
היו"ר צחי הנגבי
בקשת יו"ר ועדת הכלכלה, חה"כ אבישי ברוורמן, להעברת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – קריאה טלפונית ממספר גלוי), התשע"ג-2013, של חה"כ חיים כץ (פ/1216/19), מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בוועדת הכלכלה.
יש על זה? - - -
לאה ורון
יש פנייה בכתב של יושב-ראש ועדת הכלכלה, אדוני.
אבישי ברוורמן
שלום, חבר הכנסת הנגבי.
אורי מקלב
לא רק בכתב, גם בעל-פה. תורה שבכתב - - - גם תורה שבעל-פה.
היו"ר צחי הנגבי
חיים כץ הגיב על הבקשה? הוא רוצה, הוא לא רוצה?
אתי בן יוסף
לא הגיע שום נציג. הוא הוזמן.
קריאה
הוא הוזמן, והם החליטו לא לשלוח נציג.
היו"ר צחי הנגבי
אתה דיברת עם חיים כץ בעניין?
אבישי ברוורמן
בהחלט, מנהלת הוועדה גם פנתה, אני הסברתי בצורה הברורה ביותר שאני מעוניין להעביר את זה כמה שיותר מהר. והעובדה שאדם מציג חוק, זה לא קובע איפה צריך להיות החוק. החוק צריך להיות בהתאם למקום שהוא קיים. זה לגבי הגנת הצרכן.
יצחק וקנין
אני אוסיף יותר מזה: היתה הסכמה שהחוק יועבר לוועדת הכלכלה, ויסיימו אותו עד תאריך מסוים. בגלל הבלגאן של הקואליציה, הדבר הזה, לצערי, נדחה, ואז חיים התחיל עוד פעם להשתולל כדי לקחת אותו אתו.
היו"ר צחי הנגבי
כרגע זה נמצא בוועדת העבודה והרווחה?
קריאות
כן.
היו"ר צחי הנגבי
על-פי מה? על-פי קביעת המליאה? שם לא היתה הצעה אחרת?
איתן כבל
פשוט אף אחד לא היה שם כדי שיאמר את הדבר ההפוך, וחיים ניצל את זה - -
אבישי ברוורמן
אני ביקשתי - - -
איתן כבל
- - אבל יש בוועדת הכלכלה תשמועים, שראו את זה, הקשיבו לזה, והביאו את זה.
ארבל אסטרחן
זה נושא שבמובהק שייך לוועדת הכלכלה.
אבישי ברוורמן
אין פה שאלה בכלל. וגם אין פה בעיה, כי אנחנו גם נעביר את זה וניתן את הכבוד לחבר הכנסת כץ.
אורי מקלב
אתה לא יכול להבטיח שתעביר את זה. אתה יכול להבטיח שתדון בזה.
אבישי ברוורמן
כן, אתה צודק.
איתן כבל
אבל זו לא שאלה של כבוד. השאלה היא איפה החוק הזה צריך להיות. נקודה. זה הכול.
אבישי ברוורמן
אין שאלה בנושא הזה.
היו"ר צחי הנגבי
הנה, זו שאלה של כבוד.
אבישי ברוורמן
פעם חוק היה חוק, היום זה בית הכבוד.
היו"ר צחי הנגבי
רגע, אדוני סיים מילואים? אני לא מבין. איזה מילואים אלה? תשיג לי את המג"ד.
אבישי ברוורמן
אתה רואה? בשביל זה אתה צריך להיות יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, כדי שישרת כמו שצריך.
אתי בנדלר
אדוני, כפי שאדוני אולי זוכר מימיו כיושב-ראש ועדת הכלכלה, נושא הגנת הצרכן בכלל וחוק הגנת הצרכן בפרט על תקנותיו, הוא אחד הנושאים שנדונים תדיר בוועדת הכלכלה.

רק עכשיו, ברגע זה, סיימה ועדת הכלכלה דיון בהצעת חוק בתיקון לחוק הגנת הצרכן, ואישרה אותו לקריאה שנייה ושלישית.
הבוקר בדקתי במערכת "סנהדרין" – על שולחן הכנסת ה-19 מונחות ברגע זה 40 הצעות חוק לתיקון חוק הגנת הצרכן, אחת מהן ממשלתית, ו-39 הצעות חוק פרטיות.

שוו בעיניכם שחלק מהתיקונים לחוק הגנת הצרכן, שבהחלט מחייבים מבט רוחבי והכרת החוק והתקנות שלו, יידונו בוועדות שונות, כשלא ניתן, כמובן, לתאם בין התיקונים השונים – איך ייראה החוק? איך ייראו תקנותיו?
שתי הצעות חוק שהגיש חבר הכנסת כץ, נושא טכנאים, למשל, נדונו בוועדת הכלכלה גם ברמת חוק, גם ברמת תקנות. הצעת החוק דנן מחייבת, לדעתי, הרחבה של תחולתה במובנים - - -
אורי מקלב
זה החוק של טכנאים. זה החוק הזה.
לאה ורון
לא, ישנה עוד הצעת חוק על שעות ביקור של טכנאי. גם היא מצויה בוועדת הכנסת.
אתי בנדלר
אומר לאדוני, למשל, לגבי הצעת החוק דנן, שוועדת הכנסת צריכה להחליט לאיזו ועדה היא תלך, מוצע שהתקשרות של טכנאי תהיה רק מטלפון מזוהה, ומה עם התקשרות של העוסק שמתאם את זה ולא הטכנאי? והאם דווקא הטלפון הפרטי של הטכנאי הוא זה שצריך להיות גלוי? או של העוסק? והאם רק לצורך קביעת ביקור במענו?
יצחק וקנין
סליחה, אתי, שאני מפריע לך. חבל על הזמן, חבל על הזמן.
אבישי ברוורמן
אתי, חבל על הזמן.
אתי בנדלר
תודה רבה.
אבישי ברוורמן
זה אלמנטרי, ווטסון.
איתן כבל
בואי נצביע על זה כבר, על הצעת החוק.
היו"ר צחי הנגבי
אני עושה פיליבסטר. אני רוצה לשאול: החוקים של הגנת הצרכן הועברו ונדונו בעבר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות?
אבישי ברוורמן
מעולם לא.
איתן כבל
אלא אם זה עוסק במי שקורא ונפצע בדרך.
אתי בנדלר
למיטב ידיעתי, אבל את זה אומַר בזהירות: מעולם לא.
היו"ר צחי הנגבי
מי היועץ המשפטי של ועדת העבודה והרווחה?
אתי בנדלר
עורכת-דין נעה בן שבת.
היו"ר צחי הנגבי
הם יודעים על הדיון הזה?
אבישי ברוורמן
ברור שהם יודעים.
אורי מקלב
העוזר של חיים כץ נמצא פה.
ארבל אסטרחן
ללשכה המשפטית יש עמדה אחת.
קריאה
אני באתי להתרשמות בלבד.
איתן כבל
הוא בא לסמן מי מצביע.
אורי מקלב
נמצאים פה.
קריאה
אני באתי להעביר אינפורמציה על כבל בעיקר.
יצחק וקנין
אדוני יושב-ראש הוועדה, גם ללשכה המשפטית יש מה להגיד, וכמי שמכיר את הנושא מקרוב, כחבר ועדת הכלכלה במשך שנים רבות, אני לא זוכר, אני בא כרגע משם, מדיון בנושא של תווי קנייה, ותאמינו לי, עולים דברים של פשיטת רגל, היה איזשהו דבר שהתלבטנו אם כן להכניס אותו או לא להכניס אותו, דברים שהם אל"ף-בי"ת, שאם לא מכירים את החקיקה הזאת, אנחנו נוציא מתחת ידינו חקיקה לא טובה.
ולכן אני חושב שצריך לשים את זה בוועדת הכלכלה, ובזה נגמור את העניין.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. אני רוצה לשמוע את עמדת הלשכה המשפטית, בבקשה.
ארבל אסטרחן
ללשכה המשפטית יש עמדה אחת, וכפי שאתי אמרה, נושא הגנת הצרכן הוא נושא מובהק של ועדת הכלכלה.
אתי בנדלר
סליחה, אדוני, רק כדי להבהיר: עם כל הכבוד והיקר לארבל, שאין מי שרוחש לה יותר כבוד ממני, גם אני מייצגת את עמדת הלשכה המשפטית.
היו"ר צחי הנגבי
התכוונתי, היועצת המשפטית של ועדת הכנסת.
איתן כבל
אבל היא היתה בסדר. היינו פה.
היו"ר צחי הנגבי
אני מעלה את בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה להצבעה. מי בעד הבקשה? תודה. מי נגד? תודה. מי נמנע? תודה.

הצבעה
בעד הבקשה – פה אחד
הבקשה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – קריאה טלפונית ממספר גלוי), התשע"ג-2013, לוועדת הכלכלה נתקבלה.
ארבל אסטרחן
זה גם המלצה למליאה.
היו"ר צחי הנגבי
זה הצבעה במליאה?
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר צחי הנגבי
אוקי, אז תודיע לחיים כץ שהוא יוכל לגייס את הרוב הקואליציוני.
אבישי ברוורמן
תודה, אדוני.
היו"ר צחי הנגבי
תודה, כל טוב.

<3. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה למיזוג הצעות החוק הבאות והבאתן כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית – לפי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת: 1. הצעת חוק הקמת מאגר מידע לעניין מחירי מוצרים ברשתות שיווק, התשע"ג-2013 פ/292/19 של חה"כ נחמן שי וקבוצת חברי כנסת. 2. הצעת חוק פרסום מחירי מוצרים ברשתות שיווק, התשע"ג–2013, פ/1294/19 של חה"כ איילת שקד וקבוצת חברי כנסת. 3. הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ג–2013, הצעת חוק ממשלתית>
היו"ר צחי הנגבי
יש לך עוד בקשה פה, אתה רוצה להישאר פה?
אתי בן יוסף
לא, זה של העבודה.
היו"ר צחי הנגבי
לא: בקשת יו"ר ועדת הכלכלה למיזוג הצעת החוק הבאות והבאתן כהצעת חוק אחת.
לאה ורון
לא צריך, זה מכתב שאתה העברת לגבי המיזוג - - - את שתי ההצעות הפרטיות של חברת הכנסת שקד וחבר הכנסת שי, והם פה.
היו"ר צחי הנגבי
בסדר, אנחנו נאשר גם בהיעדרך.
איילת שקד
זה בסדר, זה בסדר.
קריאה
אין פה אד הוק.
היו"ר צחי הנגבי
מישהו מתנגד? תודה. מי בעד? תודה.

הצבעה 3

בעד הבקשה – פה אחד

הבקשה למיזוג הצעות החוק נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
עבר, הישיבה נעולה. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:50.>

קוד המקור של הנתונים