ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 18/12/2013

הצעות לתיקון תקנון הכנסת., רביזיה בדבר החלטת ועדת הכנסת על בחירת יו"ר לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון

פרוטוקול

 
PAGE
45
ועדת הכנסת
18/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 57>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ט"ו בטבת התשע"ד (18 בדצמבר 2013), שעה 15:30
סדר היום
<1. הצעות לתיקון תקנון הכנסת.>
<2. רביזיה בדבר החלטת ועדת הכנסת על בחירת יו"ר לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
רוברט אילטוב

יצחק וקנין

יריב לוין

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

משה זלמן פייגלין

יפעת קריב

מאיר שטרית

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
משה גפני

עליזה לביא

משה מזרחי

עפר שלח
מוזמנים
>
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
איל ינון

ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי
1. <הצעות לתיקון תקנון הכנסת>
היו"ר צחי הנגבי
ערב טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אדוני היושב-ראש, עכשיו אפשר לגלות שבסך הכול, מה שעפר ואני רצינו לעשות זה להכניס חיים למוסד ועדת הכנסת. זה בעבר היה סוער ורותח. היו פה דרמות.
משה גפני
הלוואי וזה היה נכון. מה שקרה הוא שהיה צריך לפרק את הקואליציה, ופשוט אין לכם אחריות על המדינה. היה צריך לפרק את הקואליציה.
אברהם מיכאלי
אין להם אומץ לפרק את הקואליציה.
משה גפני
עד היום אין יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון.
היו"ר צחי הנגבי
ידידי, אני לא נתתי לאדוני רשות דיבור, אפילו לא לבדיחות. אנחנו התכנסנו פה כדי להביא להכרעת ועדת הכנסת הצעה לתיקון תקנון שיציע לנו יושב-ראש הכנסת. המטרה ידועה, אבל נשמע אותה במפורש, בפרוטרוט. אדוני היושב-ראש.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, וגם כל חברי הוועדה. קודם כל, אנחנו מקיימים את הוועדה בשעה קצת פחות מקובלת, באישור יושב-ראש הכנסת, מסיבה ידועה. מאוד לא רציתי שנושא כל כך רציני – למרות הטון המבודח בפתיח – ייקבע לשעה 10:00 בבוקר, ואז יסתבר שחלק מהאנשים, לרבות יושב-ראש הכנסת, לא הצליחו להגיע בגלל המצב בכבישים עדיין. לכן אני מודה ליושב-ראש הוועדה על ההיענות וגם על הנוכחות.

תראו, כמו שאמרתי, למרות החיוכים, המצב שנוצר בכנסת בשבועות האחרונים בכנסת הוא מצב בלתי נסבל. זה לא מתפקידי לתת ציונים – לא לקואליציה, לא לממשלה ולא לסיעה זו או אחרת – אבל אני חוזר ואומר, המצב הזה של היעדר פיקוח פרלמנטרי, ועוד בתחום ביטחון ומדיניות החוץ, זה לא דבר שאפשר לסבול אותו לאורך זמן. אני התבטאתי בנושא הזה בפומבי וקיבלתי פניות הן פומביות והן אישיות ממספר חברי כנסת שנמצאים כאן בחדר הזה, או לא נמצאים כאן בחדר הזה. היו לי שיחות גם עם היועצים המשפטיים וגם צוות הוועדה על הנושא הזה. אני חושב שזה לא סוד שבשבועיים האחרונים קיימתי לא מעט שיחות עם נציגי הסיעות השונות. אין לי סמכות – ואולי גם טוב שכך – לשלוף מישהו מחברי הכנסת ולמנות אותו לתפקיד. ניסינו למצוא פתרונות למצב הזה בהסכמה רחבה, כי פרט להסכמה רחבה אני לא רואה כאן שום דרך אחרת. כמו שאמרתי, גם אם היו אפשרויות להעביר מישהו על חודו של קול בוועדה זו או אחרת, זאת לא הדרך.
הגעתי לכלל מסקנה שכולם בעד איזשהו מהלך של הכנסת, אבל לא זיהיתי הסכמה רחבה על מועמד זה או אחר. היו לא מעט דעות. למען הסר ספק, אני כאן אומר שכל השמות הם אנשים ראויים, טובים, בעלי רקע ביטחוני, בעלי רקע פרלמנטרי. אני לא מדבר בוודאי על אותם מועמדים שהם אולי סלע המחלוקת בתוך הקואליציה, ובכלל על חברי ועדה רבים שיכלו למלא את התפקיד באופן זמני. יחד עם זאת, החלטתי שאי-אפשר להמשיך את הדיונים ואי-אפשר להמשיך את המצב. אני לא אלאה אתכם בכל הסוגיות, אבל אפילו דבר של סיום השנה האזרחית ותקציב הביטחון הוא דבר בשל עצמו. ולכן ההצעה שאני מביא היום היא לא הצעה למינוי של מישהו, אלא הצעה לשינוי תקנון שיאפשר במצבים כאלה – הנוסח נמצא בפניכם – ליושב-ראש הכנסת לפעול בסמכות, ולכנס לפי הצורך את דיוני הוועדה, למנות אד-הוק מישהו מחברי הוועדה לנהל את הישיבה לצדו, להפעיל את ועדות המשנה. בצורה כזאת לפחות – לפחות – לקיים את הפיקוח הפרלמנטרי השוטף, ולטפל בדברים שוטפים.
אני רוצה לציין – גם כן, למען הסר ספק, אני לא חושד שמישהו העלה חשד כזה – אני לא סובל מאבטלה סמויה. אני לא חיפשתי את התפקיד הזה. אני גם חושב – ושוחחתי על זה גם עם יושב-ראש ועדת הכנסת וגם עם נוספים – כפי שאמרו חכמינו, שגם זו לטובה. אני אגיד את הדברים - - -
משה גפני
לא על זה הם התכוונו.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
גם אולי לזה הם התכוונו, חבר הכנסת גפני, אם תשמע אותי עד הסוף. אני אומר דבר כזה, שאילו כן הייתי שולף איזשהו מועמד שמקובל על כולם – כי אדם לא ראוי לא הייתי שם שם אפילו ליום אחד – ונוח, והוועדה מתנהלת, וכולם מרוצים, אני מאוד חושש שהמצב הזה היה גורם לכלל סיעות הבית ולקואליציה לא לפעול הלאה. לומר מצוין, היושב-ראש מצא פתרון, כולם מרוצים. זה שזה פתרון מאוד אד-הוק, וזה שהעניין הזה טוב אולי לכמה שבועות, אבל ודאי לא לכמה חודשים ולא לכמה שנים ודאי וודאי – אני אומר גם זו לטובה. זה לא פתרון, פשוט בלית ברירה לקחתי כאן יוזמה - -
יצחק וקנין
אחריות.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
- - וגם אחריות, אני מסכים. אחריות כבדה. ובאתי לבקש את ההסכמה שלכם לתיקון התקנון כדלקמן כפי שאתם רואים בפניכם, כפי שנוסח על-ידי היועצים המשפטיים. זאת הבקשה שלי לוועדת הכנסת. זה לא סוד גם שיש כאן עוד מכשול תקנוני, שעל מנת שזה ייכנס לתוקף יעברו עוד שבועיים. כנראה שבימים הקרובים נצטרך עוד לדון מה עושים בשבועיים האלה, כי יש דברים מאוד משמעותיים שהזמן גרמם. זאת, אדוני היושב-ראש, הבקשה שלי לחברי ועדת הכנסת. אני חוזר ואומר, זה לא יפטור אותנו, וקודם כל לא יפטור את הקואליציה ואת הממשלה, מן הצורך להמשיך בדיונים ולמצוא פתרון קבוע לסוגיה הזאת. תודה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה אדוני. לפני שאני אפתח לדיון אני רוצה להסביר כמה דברים על הרקע של הטקסט. אחרי זה גם אבקש מאנשי הלשכה המשפטית לקרוא את הטקסט ולפרש אותו בגוף הסרט. אבל הרקע הכללי הוא שוועדת החוץ והביטחון כרגע – ונמצאים פה מנהל הוועדה וצוות הוועדה – בהיעדר יושב-ראש, עובדת למעשה באמצעות ועדות המשנה שלה שמתכנסות. לאורך החודש האחרון התכנסו כולן, או מרביתן, למעט ועדות משנה שהיושב-ראש היוצא, חבר הכנסת והשר הנוכחי ליברמן, הוא היושב-ראש שלהן. שם אין מי שיכנס. גם עם הבעיה הזאת התיקון לתקנון מתמודד. הוא גם מאפשר ליושב-ראש לקבוע בשתי הדרכים שמפורטות כאן בהצעת התיקון איך מתכנסות ועדות המשנה של ועדת החוץ והביטחון. אבל התיקון לתקנון הזה עוסק בכל הוועדות. הוא בא לפתור בעיה שנחשפה כתוצאה מהמחלוקת בשאלת מינוי יושב-ראש חדש לוועדת החוץ והביטחון לאחר שסיים את תפקידו היושב-ראש הקודם. כפי שתראו בטקסט, זה לא עוסק בוועדת החוץ והביטחון. היא לא נזכרת בכלל בטקסט, אלא במושג התקנוני "ועדה". לכל ועדה. יכול להיות שבזמן מן הזמנים – נקווה שלא – תיווצר סיטואציה כזו, או דומה לה, ואנחנו רוצים לעגן בתקנון את מנגנון ההתמודדות הזמנית עם הבעיה.
באופן טבעי לא אמורה להיות בעיה, ועדת הכנסת הייתה אמורה להתכנס במהלך החודש האחרון ולקבל החלטה על היושב-ראש החדש. עקב הנסיבות המוכרות לכולם – של ויכוח בתוך הקואליציה, שראש הממשלה נמנע מלהשתמש בעוצמה הקואליציונית שבדרך שגרה משתמשים בה, ולא רצה להכתיב פתרון שיהיה פתרון כוחני, או פתרון שיכול להיות שהוא פותר בעיה אחת, אבל הוא מייצר בעיות חמורות אחרות – בסופו של דבר אנחנו הגענו לרגע הזה. ואכן יושב-ראש הכנסת נטל יוזמה, כבר לפני זמן. הוא ניסה קודם כל להגיע לפתרון מעשי ללא תיקון תקנון. ומשהפתרון הזה לא נמצא, הוא החליט ליזום את המהלך שאנחנו נמצאים בו. הטכניקה היא, כאמור, שלאחר שנאשר – אם הוועדה תאשר – את תיקון התקנון, הטקסט שאנחנו נאשר, בין אם הטקסט המקורי שנמצא לפנינו או טקסט עם תיקונים, יונח על שולחן הכנסת ל-14 ימים. גם אם הוא יונח היום – אני לא יודע מתי תסתיים הישיבה – או יונח מחר - - -
ארבל אסטרחן
מחר אין מליאה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורביץ
אין מליאה, היום.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
חשוב להניח היום.
היו"ר צחי הנגבי
גם אם הוא יונח היום עד שהישיבה תסתיים, 14 הימים מתחילים להימנות באופן כזה שהמועד להשלמת 14 הימים האלה חל ב-6 בינואר.
ארבל אסטרחן
כי לא סופרים את יום ההנחה.
היו"ר צחי הנגבי
נכון. ב-6 בינואר יסתיים פרק הזמן שקיים היום בתקנון לכל 120 חברי הכנסת – דרך אגב, זה כולל את היושב-ראש. כל 120 חברי הכנסת זכאים להסיג הסגה על ההצעה כפי שתובא בפניהם ותונח על השולחן. ההסגות האלה מגיעות מחדש לשולחן הוועדה. אנחנו נתכנס ב-6 בינואר בכל מקרה. זה תאריך שכדאי לשריין. נדון בהסגות. נקבל אותן, או לא נקבל אותן. בכל מקרה, את התוצר של ההחלטה שלנו אנחנו נניח עוד באותו יום על שולחן הכנסת. הכנסת צריכה לאשר או שזה אוטומטי?
ארבל אסטרחן
לא, צריך להצביע.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורביץ
מצביעים על זה.
היו"ר צחי הנגבי
הכנסת תאשר – אני מקווה – את הצעת התיקון. הוא נכנס לתוקף כבר באותו יום, ב-6 בינואר. באותו יום יושב-ראש הכנסת יכול לנהוג על-פי ההצעה כפי שאנחנו נאשר. אז יש לנו, עדיין – כפי שציין יושב-ראש הכנסת – פרק זמן לא מבוטל לעניין היעדר יושב-ראש בוועדת החוץ והביטחון. זה לא מצב רצוי, אבל לפחות הפתרון כבר מתחיל להתבשל. לעניין התקציב, אנחנו פחות בבעיה, כי ועדת הכנסת אישרה אתמול את חילופי הגברי בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. אנחנו נוכל לכנס אותה.
אורי מקלב
רביזיה - - -
היו"ר צחי הנגבי
הבנתי שגם הרביזיה שהוגשה, הוגשה בנסיבות שהיו קצת יותר מתוחות. יכול להיות שהיא תימשך היום. אני מקווה שהיא תימשך.
אורי מקלב
אתה יכול להרחיב על זה?
יצחק וקנין
מה יש להרחיב? זה כל כך רחב שאין מה להרחיב.
היו"ר צחי הנגבי
אני יכול להרחיב את התקווה שלי שאכן היא תימשך. אין חשש, ברגע שהצעת התיקון עוברת כאן, שאני – מדובר בי – אעשה שימוש לרעה בוועדה המשותפת. אבל בכל מקרה, בעניין הזה יש גם הידברות ויש גם, אני מקווה, מהלכים שיוכלו לסייע לעניין, כי אכן אנחנו צריכים להתמודד עם נושא תקציב הביטחון עוד לפני ה-6 בינואר. בכל מקרה, אלו דברים כלליים. אם מישהו רוצה להעיר הערות כלליות לפני הטקסט, בבקשה משה.
משה גפני
אחד הימים העצובים והמשפילים של הכנסת במהלך הרבה מאוד שנים שאני מכיר זה היום הזה. מהלך פשוט מבזה באופן שלא היה כדוגמתו. אחד הבסיסים המרכזיים של הדמוקרטיה הישראלית, אחד הבסיסים המרכזיים של מדינה כמו מדינת ישראל, שנמצאת במזרח התיכון, הוא התפקיד של יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. הנושא הכלכלי זה יושב-ראש ועדת הכספים. הנושא המדיני, מדיניות החוץ של מדינת ישראל, בצורה שבה ממשלת ישראל מצויה היום כלפי מדינות העולם, עם היחסים המאוד בעייתיים עם ארצות-הברית ועם הנושא של הרשות הפלסטינית והנושאים הביטחוניים שעומדים על פתחנו – איראן – כל הדברים האלה, ודאי שהפיקוח על עבודת הממשלה בנושאים האלה הוא יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון.
יושבות כמה סיעות בקואליציה. אין קשר ביניהן. יש רק דבר אחד שמחבר ביניהן – זה הפגיעה במעמד הביניים והציבור החרדי. אלו הנושאים שמאחדים אותם, שאת זה הם עושים בלי בעיות. לא צריך לבוא לאישורים של ועדת כנסת. לא צריך לבוא לכלום. מצביעים באופן קבוע פה אחד לפגוע בציבור בישראל, לפגוע במעמד הביניים כמובן, ולפגוע בציבור מוגדר. על זה כולם מסכימים. גם הליכוד ביתנו, גם הבית היהודי, גם יש עתיד.
רוברט אילטוב
ולעצם העניין?
משה גפני
זה עצם העניין. העצם זה זה. על זה הם מתאחדים. הביזיון שאנחנו מצויים, גם כחברי כנסת – הרי אנחנו כולנו חברי כנסת. אמנם לא כולנו בקואליציה ולא כולנו אשמים בבעיה הנוראה הזאת, אבל המשמעות של העניין היא שפשוט מבזים גם את הדמוקרטיה הישראלית, מבזים את הממשלה, ובעיקר מבזים את הכנסת. מה המשמעות של העניין - - -
היו"ר צחי הנגבי
עוד שני משפטים תוכל לומר. אבל את ההתייחסות - - -
משה גפני
אני אדבר בעד בקואליציה, בסדר.
היו"ר צחי הנגבי
אתה עוד תחזור להתייחס, כי אנחנו נתייחס לטקסט. אני רציתי – רק אם מישהו מעוניין לומר הערות פתיחה. הפתיחה שלך הייתה מובהקת ורצינית. תסיים אותה. לך אין עניין בפיליבסטר.
משה גפני
אני אמרתי בשם סיעת יהדות התורה כמה פעמים שאנחנו נכבד החלטה שיביאו לפה יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון בהתמודדות. אמרנו שנכבד את ההחלטות אפילו שאנחנו באופוזיציה, בגלל שאנחנו סבורים שוועדת החוץ והביטחון צריכה יושב-ראש שגם נושא באחריות. יושב-ראש הכנסת אמר נכון – הוא איננו מחפש תעסוקה. מי שמכיר את סדר-יומו של יושב-ראש הכנסת במדינת ישראל – אפילו לנלסון מנדלה אין מי שייסע, רק הוא. סדר-יומו של יושב-ראש הכנסת ברור לחלוטין לכל בר בי רב. כל אחד מבין את זה, בוודאי חברי הכנסת. יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון זה full time job. הוא צריך לשבת על העניין הזה. הוא צריך להיות בראשות ועדות משנה מסוימות, והוא צריך לעקוב אחרי ועדות משנה אחרות ולנהל את סדר-היום. נכון, זו תמונת המצב, שיושב-ראש הכנסת בא ומתנדב. המצב הוא כל כך מחפיר, אז אני מוכן לקחת את העניין הזה.
אני סבור שמה שבאמת היה צריך לעשות – היות ולא למדתי ליבה, אז לא הבנתי בעברית מה שאמרת. העוצמתיות של הקואליציה, שראש הממשלה לא ישתמש בה.
היו"ר צחי הנגבי
בדיוק. הבנת.
משה גפני
היות לא למדתי ליבה, לא הבנתי מה פירוש המשפט "העוצמתיות של הקואליציה". זה העוצמתיות של הקואליציה? ככה זה בעברית? זאת אומרת איילת שקד ועפר שלח – זו העוצמתיות של הקואליציה? איזו עוצמתיות יש פה? יש פה ביזיון.
עפר שלח
גפני, אנחנו של הדמוקרטיה הישראלית, אתה טועה. קואליציה זה משהו אחר.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת גפני, משפט הסיום.
משה גפני
כן, הבנתי, העוצמתיות של ראש הממשלה בקואליציה. המשמעות של העניין היא שראש הממשלה פחד ללכת למהלכים אמתיים שהם טובת הממשלה, טובת הכנסת. היה אפשר לבחור יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, כמו שנהגו בקואליציות רגילות, עם חילוקי דעות פרסונליים שתמיד היו. פה לא נעשה הדבר הזה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. יש לך בהמשך רשות דיבור.
משה גפני
יש לי רק בקשה אחת לגבי התקנון. אני מבקש לעשות את זה הוראת שעה, לא לעשות את זה קבוע. מכיוון שאם זה יהיה קבוע בתקנון, ברגע שיהיו חילוקי דעות קטנים, המשמעות של העניין היא שיתחילו לשים את יושב-ראש הכנסת, והוא ישים את האיש הזה ואת האיש ההוא. יושב-ראש הכנסת הוא אדם שרוצה - - -
היו"ר צחי הנגבי
עוד לא הגענו לדיון בטקסט. זו הערה טובה לטקסט.
משה גפני
אז אני מבקש רשות דיבור.
היו"ר צחי הנגבי
קיבלת. בבקשה, משה.
משה מזרחי
הוא דווקא סיים בדיוק באותו הקשר שרציתי אני להגיד. אני עוזב את ההתחלה שלו. העוצמה הזאת שדיברת עליה – נניח שמחר בבוקר תיפול הכרעה מנהיגותית, שאיננה פה, וייקבע סיכום ויוחלט מי יושב-ראש הוועדה. ההליך הזה ימשיך להתקיים?
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
כן.
משה מזרחי
בכל מקרה תיקון התקנון הזה מתבקש. זה ברור למה זה נחוץ, על זה אין ויכוח פה אצלנו. אבל מחר בבוקר יקרה נס. ההכרעה המנהיגותית והעוצמה הזאת שאתה הזכרת אותה תפעל.
היו"ר צחי הנגבי
אז אני אומר כך, ראשית, מה שיהיה זה מה שתחליט הוועדה. התקנון הוא תקנון, והוא תקף לכל מקרה. יכולות להיות סיטואציות דומות בכל ועדה. וזאת לקונה שאנחנו נתקלנו בה, שהנושא של השינוי בתקנון נועד להתמודד אתה במקרה והיא תצוץ מחדש. יש את עניין הוראת השעה שאפשר לדון בו. זה לכלל הוועדות. יש עוד הערות לפתיחה? אם לא, אנחנו נעבור לטקסט עצמו. אתה רצית להגיד משהו קודם? בבקשה.
מאיר שטרית
רציתי לדיון.
היו"ר צחי הנגבי
לדיון – אז בואו נעבור לטקסט. ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
אני אסביר בקצרה. מוצע לתקן את סעיף 106 לתקנון הכנסת, שהיום קובע את הדרך שבה בוחרים יו"ר ועדה. קובע היום הסעיף שוועדה היא זאת שבוחרת את היושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. זו דרך המלך. זה קורה, כמו שאתם זוכרים, בתחילת כנסת. ועדת הכנסת ממליצה לוועדות. הוועדות מתכנסות ובוחרות את היושב-ראש. כאשר מתעורר צורך במהלך הכנסת לבחור יו"ר, קובע הסעיף שבמצב שבו מונה יו"ר ועדה לשר או לסגן שר, או חדל לכהן כיו"ר הוועדה במהלך כהונתה של הכנסת – כמו המצב שבו אנחנו עכשיו – תבחר הוועדה יו"ר חדש באותה דרך אמורה, זאת אומרת, לפי המלצת ועדת הכנסת. אלה הן הוראות התקנון היום. התקנון לא מתייחס למצב דומה למצב שבו אנחנו נמצאים היום, שמסיבות שונות, ועדת הכנסת לא ממליצה לאותה ועדה על יו"ר חדש, והוועדה נותרת ללא יו"ר וללא יכולת להתכנס ולתפקד.
את המצב הזה בא תיקון התקנון שבפניכם לתקן. הוא מציע להוסיף באותו סעיף הוראה שתגיד כך – זה מונח גם בפניכם:
"על אף האמור בפסקה (1)" – שזו הפסקה שאומרת שכאשר יו"ר ועדה חדל לכהן במהלך הכהונה ייבחר יו"ר חדש לפי המלצת ועדת הכנסת – "לא בחרה הוועדה יושב-ראש חדש בתוך שבועיים מיום סיום כהונתו של היושב-ראש, ובתקופת הפגרה, בתוך ארבעה שבועות, יהיה יושב-ראש הכנסת ראשי לכנס את הוועדה, או ועדת משנה שלה, שבראשה עמד יו"ר הוועדה, לישיבה שבה יחול אחד מאלה, כפי שיחליט יו"ר הכנסת". כאן יש שתי חלופות שלפיהן יוכל היו"ר לפעול. הראשונה:
"(א)
הוועדה, או ועדת המשנה תבחר יו"ר זמני מבין חבריה" – כלומר, היא תעשה את הליך הבחירה, כמו שקיים גם היום בדרך המלך, רק בלי המלצה של ועדת הכנסת. היא תבחר יו"ר זמני מבין חבריה – "ויהיו לו כל סמכויות היו"ר עד שהוועדה תבחר יו"ר חדש" – לפי המלצת ועדת הכנסת – "החלטת יו"ר הכנסת לפי פסקת משנה זו טעונה אישור ועדת הכנסת". הוא יצטרך לפנות לוועדת הכנסת כדי שתתיר לו לכנס את הוועדה שתבחר יו"ר. החלופה השנייה שבידי יו"ר הכנסת היא:

"(ב)
יושב-ראש הכנסת יחליט מי מבין חברי הוועדה או ועדת המשנה ינהל את ישיבת הוועדה, ויהיו נתונות לו כל סמכויות היושב-ראש בקשר לאותה ישיבה". כלומר, נקודתית, לישיבה מסוימת, לעניין מסוים, יו"ר הכנסת יוכל לכנס את אותה ועדה ולקבוע גם מי ינהל אותה מבין חבריה.
איילת שקד
למה לא להשאיר רק את סעיף (ב)? בשביל מה צריך את סעיף (א)?
ארבל אסטרחן
זה נכון ש-(א) די דומה למצב הקיים ממילא. אם ממילא צריך את ועדת הכנסת, וממילא יש - - -
איילת שקד
למה את (א)? רק את (ב). שנעשה מה שהוא עושה.
אורי מקלב
למה זה לא - - - ומשם זה יעבור לוועדה? למה זה צריך להיות הפוך?
פנינה תמנו-שטה
שאלה נוספת, במידה וועדת הכנסת לא מתכוונת להמליץ – חסר לי פה סעיף, למה היא לא מודיעה ישירות ליושב-ראש או משהו כזה? זה קצת מצמצם את טווח הוויכוחים, אם אתם מדברים על כך שזה נשאר כתיקון בתוך - - -
ארבל אסטרחן
לא הבנתי. אם ועדת הכנסת לא הולכת בדרך המלך וממליצה על יו"ר - - -
פנינה תמנו-שטה
נכון. אז צריך שהיא תודיע שהיא לא מתכוונת להמליץ תוך X זמן. חבל, אנחנו מצמצמים – למרות שזו באמת סיטואציה יחסית חריגה, אבל אם זה יקרה בפעם הבאה, לא נצטרך לחכות את כל טווח הזמן הזה, שפשוט הוועדה תודיע שהיא לא מתכוונת להמליץ על יושב-ראש.
היו"ר צחי הנגבי
הסיטואציות הפוליטיות, כידוע, הן מגוונות. למשל, הסעיף הזה לא נותן לנו מענה לכך שיושב-ראש הכנסת לא יפעל על-פי הסמכות הזאת. הוא רשאי לעשות בסמכות הזו שימוש והוא לא רוצה. למה הוא לא רוצה? כי א' איים עליו, ב' אמר לו לא, ג' התחנן בפניו, ד' אמר תמתין עוד קצת ו-ה' עוד דבר שלא צפינו. בסופו של דבר מדובר בבני אדם שיש להם אג'נדות ויש להם אינטרסים ויש להם תקוות שווא, אשליות, חששות וכולי.
משה גפני
או שאין לו רוב.
היו"ר צחי הנגבי
או שאין לו רוב. אין דרך למצות באופן מוחלט את כלל הסיטואציות. מה שמציע פה היושב-ראש – אני חושב שהוא יתפוס את מרבית האפשרויות. נמאס לו. יש צורך לכנס ועדה – הוא קובע מי היושב-ראש – לישיבה. לכל ישיבה הוא יכול לקבוע את אותו אדם, אדם אחר, לעשות חלופות בין אנשים. ועדת הכנסת היא אפילו לא חלק מהתהליך. כלומר, הממשלה של הכנסת – שזו הוועדה הזאת, שהיא למעשה הגוף שמעצב את הכנסת וגם מייצר את הדיאלוג בין הסיעות השונות - - -
פנינה תמנו-שטה
זו בדיוק השאלה, למה לחכות שימאס לו? כדי שתהיה שקיפות, ובמקום שהוא יצטרך ללכת לבדוק כל פעם את הכוונות של הוועדה, אני אומרת שהיא תצטרף להודיע תוך X זמן אם היא מתכוונת או לא מתכוונת.
היו"ר צחי הנגבי
אז שבועיים זו הודעה בפועל. העובדה ששבועיים הוועדה הייתה מוסמכת למנות יושב-ראש ולא פעלה – אנחנו למעשה לא פעלנו יותר משבועיים. אני חושב שמה-6 בנובמבר לא מינינו אף אחד. למה לא מינינו? בגלל הנסיבות הידועות. אז לא היינו צריכים להודיע אנחנו לא מינינו. לא מינינו.
פנינה תמנו-שטה
אני אומרת שבמצב כזה צריך שתהיה אחריות גם על ועדת כנסת. ברגע שדברים מונחים היא תצטרך להניח את החלטתה אם היא ממליצה או לא ממליצה. יש פה סוג של אחריות שנותנים לוועדה הזאת.
היו"ר צחי הנגבי
אני לא מבין את ההצעה שאת מציעה. אולי תנסחי איזה משפט, אם את רוצה להוסיף - - -
פנינה תמנו-שטה
במקום שיושב-ראש - - -
היו"ר צחי הנגבי
לא, תעשי מאמץ לשתי דקות. תנסחי משהו שנראה לך שחסר פה. את סיימת? בבקשה.
מאיר שטרית
אני מבקש להצטרף להצעה שגפני העלה, שנכונה גם בעיני, שזו תהיה הוראת שעה ולא הוראת קבע. אני מוכרח לומר שאני לא מתלהב מההצעה. אני חושב שזו פעולה בלית ברירה, לנוכח המצב שנוצר. זה מצב לא טוב שוועדת החוץ והביטחון לא קיימת. יש השלכות לכך שאין יושב-ראש קבוע לוועדה בכל מיני עניינים שאני לא יכול לפרט פה, אבל החברים פה שנמצאים בוועדה יודעים. אני חושב שבמצב הנוכחי עדיף לנו להגיד שזה force majeure, זה המצב שאנחנו נמצאים בו, בואו נקבע את זה כהוראת שעה.
משה זלמן פייגלין
אתה יכול להסביר מה זה אומר שזו הוראת שעה?
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
לכנסת הנוכחית.
מאיר שטרית
לכנסת הנוכחית נגיד, לפחות. זה המקסימום, לכנסת הנוכחית.
משה גפני
לארבעה חודשים. כל עוד שהקואליציה הזאת קיימת.
מאיר שטרית
חברים, כל מה שאני רוצה לומר הוא דבר פשוט. אני חושב שאסור ליצור תקדים שבעתיד יפתח דלת כזאת – אני מעלה על הדעת כל אפשרות. ויכוחים קואליציוניים בעתיד. בעתיד מקימים כנסת, יש ויכוח בין קואליציה לאופוזיציה על מינוי יושבי-ראש ועדות. ראינו גם בתחילת הכנסת הזו דבר כזה. יהיה מצב ששבועיים לא ימונה יושב-ראש ועדה. למשל ועדת מדע, שלא נכנס אליה גפני, אז היושב-ראש הוא יושב-ראש ועדת המדע שהיה בתחילת הקדנציה הזאת. אני חושב שלא צריך לפתוח את הדלת הזאת. אנחנו ב- ,force majeureכולם מבינים את זה. זה מהלך חריג של הכנסת. אסור שזה יקרה בעתיד.
היו"ר צחי הנגבי
אני רוצה רק להזכיר פה – אולי זה רלוונטי גם לטקסט – בתחילת מושב הכנסת, ועדת הכנסת, אני כיושב-ראש הוועדה, יושב-ראש הקואליציה – אנחנו המתנו שבועות ארוכים, יותר מפרק הזמן הזה שהמתנו פה, למינוי של יושבי-ראש ועדות מסוימות, כשבאופוזיציה לא הצליחו להגיע לגביהם להסכמה. אני לא ארים את קולי, ולא אדבר נגד העוצמתיות של האופוזיציה כמו ידידי מר גפני. אבל בסופו של דבר, הוועדה שאתה עומד בראשה - -
משה גפני
אתה צודק, לוועדת המדע היה כדאי לחכות.
היו"ר צחי הנגבי
- - היא זו שחל בה עיכוב. דבר כזה יכול להיות, דרך אגב, גם בוועדת חוץ וביטחון. כלומר, יכול להיות מצב – ואולי כדאי לחשוב עליו - - -
ארבל אסטרחן
לחוץ וביטחון יש זמנית. לביטחון וכספים יש זמנית.
היו"ר צחי הנגבי
אז תחשבו כשלא מה קורה כשלא מגיעים להסכמה על זמנית. עפר ואני מתכתשים בתחילת הקדנציה, לא באמצע הקדנציה, ולא על רקע פרישת יושב-ראש קודם, אלא רקע היושב-ראש שלא נבחר נגיד, או כל דבר אחר. לא יכול להיות שיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון לא ייבחר, אבל יכול להיות שהוא ימונה להיות שר, כמו במקרה הזה.
משה זלמן פייגלין
מה שאתה אומר זו תשובה להצעה לעשות את זה הוראת שעה?
היו"ר צחי הנגבי
לא, לדעתי הוראת שעה היא דבר נכון לקדנציה הזאת, כי זה יאפשר לבחון מחדש מה המשמעויות של התיקון הזה, כי הוא מאוד חדשני. אבל אני מוסיף – לאו דווקא לפה, אולי זה באמצעות הסגה או משהו כזה, אם אנחנו לא רוצים להתעכב כרגע – אני מפנה את זה ללשכה המשפטית - - -
ארבל אסטרחן
בתחילת כנסת לא משנה מי נבחר, אין רצף בראשות הוועדות.
היו"ר צחי הנגבי
אבל עכשיו הסיטואציה – כמו שהיה לנו בתחילת הקדנציה – היא שלא מצליחים להגיע להסכמה על יו"ר. לא משתמשים בעוצמה – לא משנה של מי, אופוזיציה או קואליציה – כדי להכתיב. אז כשזו ועדת מדע וטכנולוגיה – היו עוד כמה ועדות, בעיקר הוועדות המיוחדות – אז לא הייתה בעניין הזה דרמה. אבל יכול להיות שזה היה קורה בוועדת כספים או בוועדת חוץ וביטחון, שם יש באמת זמני. אבל נגיד ועדת חוקה, שאין בה משהו זמני, והיא חיונית. מתחילה פעולת חקיקה, לא מצליחים, בגלל נסיבות כאלה ואחרות.
משה גפני
זה מסר רע מאוד. זה מסר רע.
היו"ר צחי הנגבי
אבל עובדה, חווינו על בשרנו שכל התחזיות האלו יכולות להתגשם. אני משאיר את זה בצריך עיון, כי יש לנו גם את השבועיים האלה לחשוב על התפתחויות נוספות. בבקשה, חבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב
תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. סעיף (ב) בהצעה, האפשרות השנייה היא מאוד ברורה. זה בא במצב שבו אפילו אי-אפשר להגיע לידי הסכמות על יושב-ראש זמני. בא יושב-ראש הכנסת, באה הכנסת עכשיו ורוצה לשנות את התקנון. היא אומרת יש אחריות, הוועדה צריכה לפעול, ליושב-ראש הכנסת יש מעורבות. הוא הביא הצעה לבחור יושב-ראש לאותה ישיבה. מייתרים גם את ועדת הכנסת, זה גם ברור. בשביל ישיבה אחת לא צריך את האישור של ועדת הכנסת. הסעיף הראשון הוא כאילו העיקר חסר מן הספר. העיקר חסר מן הסעיף. אין בסעיף (א) מעורבות של היושב-ראש. מה היושב-ראש בכלל מעורב סעיף (א')? הוועדה היא זאת שצריכה להמליץ.
היו"ר צחי הנגבי
איזה יושב-ראש?
איל ינון
יושב-ראש הכנסת.
אורי מקלב
לא, יושב-ראש הכנסת לא מעורב בזה בכלל.
ארבל אסטרחן
הוא כן.
משה גפני
בסעיף (א) אין את יושב-ראש הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
הוא מכנס את ועדת הכנסת. הוא מודיע על החלטתו.
עפר שלח
הוא מכנס את הוועדה - - - בלעדיו היא לא יכולה להתכנס.
אורי מקלב
אז הוא מכנס את הוועדה כדי להגיע להסכמות, אבל זה כאילו שהוועדה היא לא הנושא כאן.
היו"ר צחי הנגבי
לא הסכמות.
ארבל אסטרחן
כן, להסכמות.
היו"ר צחי הנגבי
בסוף היא צריכה לאשר.
אורי מקלב
הוא מכנס את הוועדה, אבל הוא לא האיש - - - את ההסכמות. הוא לא זה שמוביל. הוא מכנס ואחרי זה הוועדה צריכה לבחור, ומי מנהל את זה?
היו"ר צחי הנגבי
כי הוא קיבל סמכות דרקונית בסעיף הזה. הוא אומר אני מחליט לבד מי יהיה היושב-ראש. לא אכפת לי מה חושבים 119 הח"כים, או הממשלה או האופוזיציה.
משה מזרחי
זה סעיף (ב).
איל ינון
לא, לא.
היו"ר צחי הנגבי
היושב-ראש הזמני.
אורי מקלב
אבל כדי שיהיה רוב הוא צריך לבחור אותם - -
היו"ר צחי הנגבי
בדיוק.
אורי מקלב
- - אבל צריך רוב בתוך הוועדה לבחור.
היו"ר צחי הנגבי
הוא צריך את ועדת הכנסת.
אורי מקלב
אבל זו הייתה הבעיה, שהוא לא מצליח להגיע לעניין הזה.
היו"ר צחי הנגבי
זה ההבדל. ועדת הכנסת, מתוך הכוח שלה – אני רק מסביר לך ותתייחס לזה – לא מצאה את המוטיבציה להתמודד בעצמה, לכפות על הממשלה, לכפות על ראש הממשלה, לכפות על שר האוצר, את העמדה שלה. הרי זה יכול היה להיות פה, ובאופן טבעי תמיד יש רוב ומיעוט בנושא כזה או אחר. אבל הוועדה לא עשתה שימוש בכוחה. בא היושב-ראש ואומר רבותי, אני לא יכול לחכות יותר. היו לכם שבועיים, או חודש במקרה של פגרה. זאת ההחלטה שלי, אני ממנה את X, אבל כיוון שזה דבר מיוחד וחריג, שיכול לא להתייחס ליחסי הכוחות בכנסת או לכישורים או לדבר אחר, הוא בא לממשלה של הכנסת ואומר זו ההחלטה שלי, תנו לי אישור. לוועדה קל יותר לתת אישור למה שהיושב-ראש בחר, מתוקף הסמכות שלו והמעמד הציבורי שלו, מאשר מתוכה למצוא פשרה.
אורי מקלב
אז אני אשאל אחרת. למה לא לנקוט בדרך המלך, שגם היום אנחנו נוקטים? התהליך צריך להיות כמו שהוא היום, רק בשינוי אחד, במקום שהקואליציה היא זאת שמביאה – כפי שאנחנו נוהגים היום, שהנהלת הקואליציה מביאה כאן לאישור ועדת הכנסת את המלצותיה – יושב-ראש הכנסת יביא את זה, והתהליך יתחיל מוועדת הכנסת. יושב-ראש הכנסת מביא לוועדת הכנסת המלצה ליושב-ראש זמני לוועדת החוץ והביטחון, בהנחה – אני בטוח – שהיושב-ראש מגיע מהמקום שלו, שהוא לא עושה חשבון בתוך הקואליציה, אלא אחד שמייצג את כל הבית הזה. הוא יגיע להסכמה, לאישור, או המלצה בכל אופן, של ועדת הכנסת בעניין הזה.
היו"ר צחי הנגבי
על איזו סיטואציה אתה מדבר?
אורי מקלב
אפילו היום. במקום שזה יתחיל – היום אתה אומר נתחיל את התהליך לא כדרך המלך.
עפר שלח
זה כבר קיים. אבל הוא אומר שהוא ניסה.
יצחק וקנין
זה הינו הך.
עפר שלח
אבל הוא יכול היה לעשות את זה.
אורי מקלב
הוא לא ניסה. לקבוע הוא לא יכול להעביר את זה, אז - - -
יצחק וקנין
מה שאתה מציע זה הינו הך. זו דעתי.
היו"ר צחי הנגבי
גם הרגע הוא יכול לבוא - - -
אורי מקלב
- - - הנושא היום שזה עם אישור, אישור של ועדת הכנסת. אנחנו רוצים שתהיה המלצה של ועדת הכנסת, כפי שזה קיים היום. היום אתה רוצה להביא את ההחלטה לאישור ועדת הכנסת. זה מיותר. זה תהליך שאין בו שום התחלה ואין בו שום סבירות. כי ועדת הכנסת אישרה, זה היה אישור בתוך הוועדה. היום אנחנו הולכים למהלך – איך היום אתה היטבת להסביר את זה? ועדת הכנסת היא זאת שממליצה לאותה ועדה את מי לבחור. גם היום נעשה את זה.
פנינה תמנו-שטה
אמורה להמליץ. לא קרה. אולי צריך להוסיף פה שני - - -
היו"ר צחי הנגבי
אבל יכול להיות שיושב-ראש הכנסת יבחר - - -
משה גפני
אין לו רוב.
יצחק וקנין
אורי, אתה מסבך את זה סתם. זה פשוט.
אורי מקלב
אז אם אין לך רוב, אז מה יעזור אם זה לאישור?
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו לא מדברים רק על היום. אתה כל הזמן - - -
אורי מקלב
- - - תביא את זה לוועדת הכנסת - - -
היו"ר צחי הנגבי
אתה חי רק בהקשר של היום, ואני מבין את המצוקה.
אורי מקלב
אבל זה לא יעזור, אם אין - - - זה גם לא יבוא לאישור.
היו"ר צחי הנגבי
צריך לדבר על ראייה עתידית - - -
אורי מקלב
מה זה - - -
היו"ר צחי הנגבי
אני אסביר לך.
אורי מקלב
אז תוותר על אישור ועדת הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
השאלה שלך היא שאלה חשובה. אבל אם נסתכל בפרספקטיבה של עוד שנים ושל עוד הרבה ועדות, ועוד סיטואציות שיכולות להיות, התיקון לתקנון מאפשר ליושב-ראש מרחב תמרון בין שתי חלופות. חלופה אחת היא שאתה מציע – תבוא, תגיד מי שאתה רוצה, נצביע כן או לא. אבל יש לו משהו אחר שהתקנון מעניק לו, הסעיף השני. והוא יחליט לפי הנסיבות בכל פעם, גם בהקשר של איזו ועדה מדובר, איך לנווט בין החלופות האלה. זה ההיגיון של ההצעה הזאת, היא באמת קצת בעייתית, כי היא מראה על החולשה שלנו ככנסת. זה נולד בגלל חולשה.
משה גפני
נורא.
היו"ר צחי הנגבי
לא נורא.
פנינה תמנו-שטה
אבל שוב אנחנו נותנים לוועדת הכנסת לחמוק מאחריות.
אורי מקלב
- - - ועדת הכנסת להביא הצעה, איפה כוח התמרון של היושב-ראש? ועדת הכנסת - - -
היו"ר צחי הנגבי
תלוי בנסיבות. בכל נושא זה נסיבות. חבר הכנסת וקנין, בבקשה. מישהו עוד נרשם?
יצחק וקנין
אני חושב שסתם מסבכים את זה. רבותי, צריך להבין את מהות ההצעה.
פנינה תמנו-שטה
אני לא הולך להמליץ. זה יכול להיות שבוע לפני, כי את חוסכת זמן.
היו"ר צחי הנגבי
בבקשה. וקנין ואחרי זה חבר הכנסת אילטוב.
יצחק וקנין
רבותי, אני חושב שצריך לאמץ את ההצעה כפי שהיא. יש בזה הרבה רציונל. מה קרה פה בעצם? אין הסכמה בקואליציה כדי למנות את היושב-ראש. דרך המלך היא, שוועדת הכנסת, כמו שאמרנו, מתכנסת, ממליצה לוועדת החוץ והביטחון על היושב-ראש, וכך זה היה קורה. במקרה הספציפי שאנחנו נמצאים בו, אנחנו נותנים סמכות ליושב-ראש הכנסת למה? יכול להיות מצב ראשון שיש הסכמה בתוך ועדת החוץ והביטחון לגבי היושב-ראש שלה. יסכימו. הגיעו להסכמה שפלוני אלמוני יהיה.
היו"ר צחי הנגבי
זמני.
יצחק וקנין
זמני.
היו"ר צחי הנגבי
כי אם זו הייתה הסכמה, לא צריך אותו.
יצחק וקנין
אבל הסיטואציה שאני מתאר אותה כרגע לפי סעיף (א) – יש פה הסכמה. מה שעושה יושב-ראש הכנסת, הוא אומר תתכנסו ותבחרו את אותו אחד המוסכם. זה השלב הראשון. בשלב השני יכול להיות מצב שאין הסכמה. אז יושב-ראש הכנסת לוקח את הסמכות ואומר אני ממנה את פלוני אלמוני כי אין ברירה. זו המציאות. אני חושב שצריך לאמץ את זה כפי שזה. זה מנוסח נכון, ולא צריך להתברבר יותר מדי.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת אילטוב.
רוברט אילטוב
אני מצטרף לחבר הכנסת יצחק. אני לא חושב שזו צריכה להיות הוראת שעה מכיוון שהמצב הזה יכול גם, לשיטתו של משה גפני – כשהוא יהיה בקואליציה בעוד ארבעה חודשים - -
משה גפני
אבל כזאת קואליציה לא תהיה יותר.
רוברט אילטוב
- - יכול להיות שגם הוא ירצה להיות יושב-ראש הוועדה, ויבוא יריב ויגיד אני לא רוצה להיות יושב-ראש הקואליציה, גם אני רוצה להיות יושב-ראש הוועדה. ואז יהיה משבר קואליציוני חדש. ולכן הוראת השעה הזאת היא לא רלוונטית. זה צריך להיות קבוע. יש בכל מקרה מספר ועדות שחייבות להתכנס, ויכולים להיות מצבים שאי-אפשר למנות את היושב-ראש הקבוע. לכן השיטה הזו צריכה להיות כדי לפתור את הסוגיה הזאת. כי אם לא נצליח למנות בפעם הבאה – לא משנה מי יהיה בקואליציה – יושב-ראש ועדת כספים, אז מה, לא תהיה ועדת כספים? אז צריך להיות מנגנון קבוע שבמקרים כאלה יושב-ראש הכנסת לוקח את הדברים לידיו ומפעיל את סמכותו.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. חבר הכנסת שטרית.
מאיר שטרית
אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת. אני מציע לבדוק את זה. האם יש איזושהי מגבלה בזמן לעניין הזה? תיאורטית, האם המצב הזה יכול להימשך עד סוף הכנסת?
ארבל אסטרחן
ליו"ר הזמני?
מאיר שטרית
כן.
איל ינון
יכול להיות.
יצחק וקנין
הכול יכול להיות.
ארבל אסטרחן
אין הגבלה.
מאיר שטרית
זה מה שאני שואל. אני חושב שצריך ליצור מגבלה.
היו"ר צחי הנגבי
לפי מה שגפני אמר, זה מוגבל לארבעה חודשים.
מאיר שטרית
אני חושב שצריך ליצור מגבלה כדי שזה לא ימשך לנצח. אחרת האלטרנטיבה – נהיה במצב של ועדת חוץ וביטחון עד סוף הקדנציה.
היו"ר צחי הנגבי
מגבלה על מה?
מאיר שטרית
הזמן.
היו"ר צחי הנגבי
שבו מה?
מאיר שטרית
שפועלים בשיטה הזאת.
היו"ר צחי הנגבי
אתה מדבר על הוראת שעה?
יצחק וקנין
אתם מעקרים את הכול. מאיר, לא יכולה להיות מגבלה - - -
היו"ר צחי הנגבי
לא, אני רוצה להבין.
יצחק וקנין
אתה שומט את השטיח מתחת לכול.
מאיר שטרית
מה האלטרנטיבה, שיהיה מצב כזה עד סוף הקדנציה?
יצחק וקנין
אתה מרוקן את זה מתוכן. אנחנו כל ארבעה חודשים נתכנס כדי לעשות הוראת שעה?
מאיר שטרית
יצחק, תקשיב, הכנסת לא יכולה לפעול ככה. בוא נתחיל מזה. המצב הזה היום הוא לא תקין בעיני. הכנסת לא יכולה לפעול ככה. יושב-ראש הכנסת יכול למנות מי שהוא רוצה כממלא מקום שיתפטר ברגע שיהיה מינוי קבוע. זה הדבר הכי תקין לעשות. ולא אכפת לי את מי היושב-ראש ימנה, גם לא אותי. מישהו אחר – אני אתמוך בו בשתי ידיים. מי שהוא ימנה מקובל עלי. זו הדרך התקינה לפעולה. יש סיבות מדוע יושב-ראש הכנסת לא הגיע להחלטה הזאת. זה הדבר התקין לעשות. יושב-ראש הכנסת יחבור לוועדת הכנסת ויגיד אני מציע את זה להיות יושב-ראש זמני. הוא יתפטר ברגע שיתמנה יושב-ראש קבוע. זה המהלך התקין של הכנסת. המהלך הזה הוא לא תקין. force majeure – בסדר. אבל לדעתי, אסור שה-force majeure יהפוך להיות להרגל. אם נהפוך את זה עד סוף הכנסת, לך תדע מה יהיה. מי שבתוך הוועדה יודע. אתה לא יכול להבין את זה force majeure - - -
היו"ר צחי הנגבי
רק כדי שאני אבין, כדי שנוכל לחדד, האם צריך מגבלה על פרק הזמן – לא הוראת שעה או לא הוראת שעה – שבו המנגנון הזה יהיה תקף?
איל ינון
אני רוצה להעיר על זה, מאיר. ממה נפשך – אם תהינה הסכמות, הן יובילו לבחירת יושב-ראש קבוע. אבל אם לא תהינה הסכמות, המצב יוביל אותנו לשיתוק שממנו רצינו לברוח.
מאיר שטרית
אבל מצד שני, אם אתה לא קובע מגדר, לעולם לא יהיו הסכמות. נוח לכולם ככה.
איל ינון
לא, אני לא בטוח שנוח לכולם ככה. אני מניח שמישהו רוצה להיות יושב-ראש קבוע של ועדת החוץ והביטחון.
מאיר שטרית
אבל אם הוויכוח הזה יימשך בין שתי המפלגות שעליהן יש ויכוח, זה יכול להימשך לנצח. אם מישהו לא מחליט - -
היו"ר צחי הנגבי
זו נקודה מעניינת. האם אין מצב ששלוש שנים וחצי - - -
מאיר שטרית
- - איך אמר גפני? אם לא יפעילו את העוצמה הקואליציונית של ראש הממשלה.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
- - -
איל ינון
למועד תיקון של התיקון הזה כן. אבל המצב יהיה שבכלל אי-אפשר לכנס את הוועדה, כי, עוד פעם, ראינו שזה לא מפריע - - -
מאיר שטרית
אבל זה יכריח את המערכת להחליט.
היו"ר צחי הנגבי
- - -
איל ינון
לא, זה משהו אחר. זה להכניס מועד שחייבים להחליט.
היו"ר צחי הנגבי
השאלה אם זה כדאי.
יריב לוין
מאיר, אני מציע - - - חברי הכנסת הוא לא היושב-ראש הקבוע במצב הזה.
יצחק וקנין
יש לו רעיון טוב.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, אני חושב שהערת נקודה נכונה. אני מזדהה אתה. נחשוב על זה. מנגנון שאומר שיש פה סמכות ליו"ר ל-X זמן, אבל אחרי זה הכנסת, בדרך כזו או אחרת, צריכה להחליט על יושב-ראש קבוע.
איל ינון
זו הוראה שמחייבת את ועדת הכנסת להתכנס בתאריך מסוים ולהחליט.
היו"ר צחי הנגבי
כמו שיש 20 הוראות כאלה בתקנון.
מאיר שטרית
אולי גם יהיה לשלושה חודשים, יכנס - - -
איל ינון
אבל לא לחזור לשיתוק הקודם.
מאיר שטרית
מקובל עלי.
היו"ר צחי הנגבי
כמו שבתקציב אומרים לכנסת אם אין תקציב, הממשלה נופלת. אין יו"ר ועדת חוץ וביטחון, מפלגת התנועה מבוטלת. סנקציה. פנינה, בבקשה.
פנינה תמנו-שטה
אני חושבת שהוא צודק, חבר הכנסת שטרית. זה חשוב מאוד, ככה זה גם מביא אותנו למצב של הכרעה, וזה חלק מהתפקיד שלנו. הדבר השני, אני ניסחתי משהו: תוך שבועיים מיום סיום כהונתו של היושב-ראש, תמליץ ועדת הכנסת על יושב-ראש חדש לוועדה, כאמור בסעיף קטן (א), או תודיע ליושב-ראש הכנסת כי לא תגיש המלצה כאמור. זה יכול להיות אפילו לפני שבועיים. זאת אומרת, יש לי את טווח הזמנים, כמו שאמרת. אתה השתמשת במילים "עד שימאס ליושב-ראש". לא צריך לחכות שימאס ליושב-ראש. אם ועדת הכנסת – אפילו יומיים אחרי התפטרות יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון – מגיעה למסקנה שהיא לא הולכת להמליץ, היא צריכה לעשות את זה בכתב. אבל עד שבועיים.
יצחק וקנין
זה כבר עניין של נבואה.
פנינה תמנו-שטה
רק רגע. וגם, אם נותר לה יום אחד שעומדים להסתיים השבועיים, הם יצטרכו להגיש בכתב ליושב-ראש. היושב-ראש לא יצטרך ללכת לגשש באפילה, לבדוק מה קורה, או להתחיל לעשות שיחות, וכל אחד בערפל. להיפך, ועדת הכנסת תצטרך לקחת אחריות ולהגיד אנחנו לא מתכוונים להמליץ. מפה, בבקשה, כל התיקונים יבואו.
יצחק וקנין
מסובך קצת.
היו"ר צחי הנגבי
כן, זה שונה ממה - - -
פנינה תמנו-שטה
לא, לא כל כך מסובך. ועדת הכנסת תצטרך להכריע אם יש לה היום סמכות להיות - - -
היו"ר צחי הנגבי
זה מסבך את התחלת התהליך. מה שדובר פה קודם זה על עד כמה התהליך הזה יכול להימרח.
פנינה תמנו-שטה
לפי מה שאתם מציעים, אם ועדת הכנסת לא הכריעה, זה בסדר גמור. אין לה שום אחריות.
היו"ר צחי הנגבי
לא, כרגע תוך שבועיים, ואם זה פגרה, חודש. היושב-ראש רשאי לבחור.
פנינה תמנו-שטה
לוקח את המושכות. אני אומרת שהוועדה תצטרך לקחת אחריות שהיא לא ממליצה. היא תצטרך לשים מכתב בין אם חלפו שבועיים ובין אם לא חלפו שבועיים.
יצחק וקנין
אי-אפשר לעבוד עם שעון סטופר.
פנינה תמנו-שטה
למה לא? גם פה יש לך סטופר.
היו"ר צחי הנגבי
זה לא מוסיף לנו כלום, כי עצם העובדה ששבועיים לא היה מעשה - -
יצחק וקנין
גם להקים ממשלה לוקח שלושה שבועות.
היו"ר צחי הנגבי
- - זה מה שנקרא מחדל. היא חדלה, גם אם היא לא אומרת.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
לא צריך שום הודעות.
איל ינון
צחי, אפשר להציע את ההצעה הבאה, שוועדת הכנסת תהיה מחויבת להכריע בסוגיה הזאת בתוך X זמן שאתם תקבעו. עד אז יחול ההסדר שמוצע פה.
פנינה תמנו-שטה
זה מה שמוצע.
איל ינון
אוקיי. את זה אפשר להכניס.
היו"ר צחי הנגבי
מה שאומר היועץ המשפטי, אחרי שהמנגנון הזה נכנס לתוקף – יש לנו קודם כל שבועיים שהוא רשאי לפעול. יכול להיות שהוא נתן להם עוד שבוע. נמאס, משתמש על-פי סמכותו. כמה זמן לוח הזמנים יכול להיות תקף?
מאיר שטרית
אני מציע שלושה חודשים.
היו"ר צחי הנגבי
יש דעות?
ארבל אסטרחן
בין אם היו"ר מפעיל את הסמכות או לא.
היו"ר צחי הנגבי
עפר, נראה לך? אתה יכול להביע עניין.
פנינה תמנו-שטה
שלושה חודשים זה סביר. ואז זה עובר ישר לכנסת.
עפר שלח
זה הגיוני מאוד.
היו"ר צחי הנגבי
שלושה חודשים. רבותי, יש פה הצעה של שלושה חודשים. יש הצעות אחרות?
איל ינון
חייבים להחליט במקרה הספציפי הזה ממתי סופרים את השלושה חודשים. במקרה הרגיל, מכאן ואילך - - -
היו"ר צחי הנגבי
מן הרגע שהוא יפעיל את סמכותו.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
מן הכניסה לתוקף. מה-3 בינואר.
ארבל אסטרחן
שלושה חודשים, אני מבינה – תמיד כשיו"ר ועדה מסיים במהלך הקדנציה, יש לוועדת הכנסת שלושה חודשים כדי להמליץ על מישהו ושהוא יבחר. בתוך שלושת החודשים האלה יו"ר הכנסת יהיה רשאי. אבל עכשיו, בגלל שאנחנו כרגע במצב שיש ועדה שאין לה יו"ר, אם כך יוחלט, צריך לעשות הוראת מעבר ממתי יספרו שלושה חודשים. האם מיום שיעבור התיקון לתקנון, או מיום שהתפנה מקומו של יו"ר הוועדה?
מאיר שטרית
מיום שיעבור התיקון לתקנון.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
מיום שיעבור התיקון.
יריב לוין
אבל מה נעשה אם בעוד שלושה חודשים נהיה באותו מצב?
פנינה תמנו-שטה
לא, זה הרבה זמן עוד שלושה חודשים.
איל ינון
אתם תתכנסו ותצביעו. הרי תהיה החלטה.
יריב לוין
לא - - -
היו"ר צחי הנגבי
נצטרך לבחור יושב-ראש קבוע. תמיד יש רוב למשהו.
יריב לוין
לא. יכול להיות שאף מועמד לא יזכה לרוב. זה ברור.
מאיר שטרית
אז נעשה כמה סיבובים.
היו"ר צחי הנגבי
כן, עושים כמה סיבובים.
יריב לוין
מה כמה סיבובים? אף מועמד לא יזכה לרוב.
היו"ר צחי הנגבי
אם לא יהיה דד-ללין, זה יישאר לעולם. לי זה לא חשוב, אבל עפר אומר לי שנמאס לו ככה.
יריב לוין
אז למה אתה לא מכריח שם? מה ההבדל? אז אתה דוחה את זה בשלושה חודשים.
מאיר שטרית
שלושה חודשים. אם לא הגיעו להכרעה, נותנים הזדמנות לממשלה להחליט. לא החליטו – נצביע פה.
יריב לוין
מאיר, במציאות שאנחנו נמצאים בה כרגע, אם אנחנו נקיים את זה לשלושה חודשים, אז אנחנו ניפול. אחד משניים, או שניפול בתוך השבועיים-שלושה האחרונים של המושב, או שניפול בשבוע האחרון של המושב, תלוי כמה מהר זה ילך. בשני המצבים האלה אין שום סיכוי שנצליח לעשות אז מה שאנחנו לא מצליחים לעשות היום.
היו"ר צחי הנגבי
אז אתה רוצה לצמצם את זה?
יריב לוין
לא. אני חושב שזה לא ילך. אני לא חושב שההגבלה היא נכונה, אבל אם רוצים להגביל – בטח על רקע העובדה שאנחנו לא עושים את זה בחלל האוויר כאיזה דיון תיאורטי, אלא אנחנו עושים את זה כי נוצרה לנו בעיה נקודתית כרגע, עכשיו צריך להתגבר עליה. אז לפחות צריך לקבוע פרק זמן ארוך יותר של חצי שנה.
היו"ר צחי הנגבי
ארוך בוודאי שלא. זה מצב מגוחך. גם ככה זה מגוחך. לקצר אפשר.
יריב לוין
ההצעה כמו שהיא עכשיו היא לא מוגבלת בזמן. אז אם ההצעה היא לא מוגבלת בזמן ורוצים בכל זאת להגביל אותה בזמן, צריך להגביל אותה בפרק זמן כזה שהוא מעשי לפתרון הבעיה. אין שום סיכוי לפתור את הבעיה הזאת, ולא צריך להיות נביא גדול - -
יצחק וקנין
יכול להיות מצב של פגרה בדיוק, שלושה חודשים.
יריב לוין
- - בדיוק לקראת סוף המושב, עם כל הלחצים של סוף המושב.
היו"ר צחי הנגבי
אז אפשר חודשיים, ואם יש פגרה – חודשיים.
יריב לוין
זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
היו"ר צחי הנגבי
אני חושב שחודשיים זה טוב, ואם יש פגרה, שזה לא יהיה במניין הימים. מישהו חושב שצריך יותר מחודשיים מלבד יריב?
יריב לוין
אני חושב שצריך לעשות יותר. אתה תמצא את עצמך באותה פינה בדיוק.
היו"ר צחי הנגבי
אז הרוב חושבים חודשיים.
יריב לוין
מאה אחוז. ניפגש עוד חודשיים.
היו"ר צחי הנגבי
תנסחו נוסח של חודשיים, אבל שהפגרה לא תבוא במניין הימים האלה. כדי לא יקרה, כמו שהוא מתאר מצב, שנגיע - - -
איל ינון
זה הכול הוראת שעה לכנסת הזאת?
היו"ר צחי הנגבי
לכנסת הזאת.
ארבל אסטרחן
בסדר, אפשר.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו נעשה הצבעה על הוראת שעה – כן או לא.
רוברט אילטוב
כבוד היושב-ראש, אפשר לקבוע כבר עכשיו ישיבה נוספת?
היו"ר צחי הנגבי
יש לנו, ב-6 בינואר.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
לעוד חודשיים. חודשיים מה-6 בינואר.
רוברט אילטוב
לא, לעוד חודשיים.
היו"ר צחי הנגבי
אני מקווה שזה כבר יהיה בלתי אפשרי.
יצחק וקנין
לדעתי, אם אתם הולכים לכיוון הזה, אז הוראת השעה מתייתרת.
יריב לוין
נכון, בדיוק. כל העניין הוא מיותר, הוא צודק לגמרי.
יצחק וקנין
לא צריך הוראת שעה. זה מייתר את הוראת השעה, רבותי.
יריב לוין
הרי כל הרעיון הוא לייצר פתרון במקום שאין הסכמה.
היו"ר צחי הנגבי
מה זאת אומרת הוראת שעה? בוא תסביר מה אתה אומר.
יצחק וקנין
למה אתה רוצה הוראת שעה?
מאיר שטרית
כדי למנות יושב-ראש לוועדה.
יצחק וקנין
יפה מאוד, אתה מייתר אותה במשפט - - -
]יריב לוין
אז נמנה אותו עכשיו.
מאיר שטרית
אתה רואה שהיושב-ראש לא מוכן להגיע - - -
יצחק וקנין
לא משנה. לדעתי אתה מייתר את הוראת השעה.
מאיר שטרית
זה לא מייתר כי אין לך ברירה. אתה מוכרח למנות יושב-ראש. חברים תקשיבו רגע, אני רוצה להגיד מילה.
יצחק וקנין
אתה לא צריך הוראת שעה. זה מה שאני אומר.
מאיר שטרית
צודק, אני לא רוצה שזה יהיה בכנסת הבאה. אני סומך על איציק.
יצחק וקנין
מאיר, אין לי ויכוח אתך, אתה צודק.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו לא צריכים להתווכח, נעשה הצבעה אם זה יהיה כהוראת שעה או לא הוראת שעה.
יצחק וקנין
אבל לא צריך הוראת שעה.
מאיר שטרית
איציק, אני אגיד לך למה צריך. איציק, זה לא מייתר - - -
יצחק וקנין
אדוני היועץ המשפטי לכנסת, אתה לא חושב שאני צודק? שזה מייתר את הוראת השעה?
מאיר שטרית
לא, אני אגיד לך למה. לא, כיוון שזה יהיה גם בכנסת הבאה.
היו"ר צחי הנגבי
זה לא עניין משפטי, זה עניין של - - -
מאיר שטרית
בכנסת הבאה, תאר לך שיהיה יושב-ראש כנסת מהאופוזיציה. זה גם יכול לקרות. היו דברים מעולם. הוא ימנה את מי שהוא רוצה.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אברום בורג בימי אריק שרון.
מאיר שטרית
ודאי.
היו"ר צחי הנגבי
או בימי ברק.
מאיר שטרית
שלמה הלל בימי הליכוד.
יריב לוין
כן, אבל מאיר, הוא ממנה במקום שאין הסכמה. אני מחזיר אותך - - -
מאיר שטרית
הוא צודק, אכן צריך הוראת שעה.
משה גפני
יש עוד דוגמאות של יושב-ראש כנסת שהיה מאותה מפלגה של ראש הממשלה, אבל הוא היה אופוזיציה.
יריב לוין
אין קשר להוראת השעה. אל תעשה את זה שלושה חודשים, אתה תייצר סתם משבר נוסף. הנה, אני אומר לך מראש. אתה רוצה לדחוף את זה בכוח לעוד משבר. בשביל מה?
היו"ר צחי הנגבי
תודה. חבר הכנסת גפני.
משה גפני
אני מקבל את הגישה הזאת. אני רוצה גם לומר לחבר הכנסת וקנין ידידי, התיקון הזה הוא בושה. הוא בושה. אם אתה מסתכל על האזרחים בחוץ, אתה תראה גם את הביקורת שנקבל על הדבר הזה. זה דבר שאסור שהוא יהיה קבע. אני מקבל את העמדה הזו, זה יכול להיות רק בכנסת הנוכחית. גם אי-אפשר בתקנון לעשות הוראת שעה. אפשר לקבוע, כמו שאנחנו קובעים - - -
יריב לוין
הוראת שעה אפשר לעשות בתקנון.
משה גפני
אפשר? אפשר לעשות?
ארבל אסטרחן
זה מאוד לא מקובל, אבל אפשר.
משה גפני
בסדר, אבל אפילו לעקוף את זה, כמו שאנחנו עושים - - -
אברהם מיכאלי
כל דבר אפשר לשנות פה.
משה גפני
בחוק, כן. לא משנה. ברגע שאנחנו אומרים שכל זה חל בכנסת ה-19, כמו שאנחנו עושים בסגני יושב-ראש כנסת או דברים מהסוג הזה, זו דרך המלך. להשאיר את זה בהוראת קבע, זאת אומרת שזה יהיה גם בכנסת ה-20. זה ביזיון לכנסת. זה ביזיון לתהליך הזה שקורה. יש פה הכרח, שצריך לפתור את הבעיה. אחרי שאמרתי את זה, אפשר להגביל את זה גם בזמן מבחינת הנושא הזה, זה גם בסדר. מה שאמר חברי, חבר הכנסת מקלב – הסמכות של יושב-ראש הכנסת כמובן. סעיף (א) הוא סעיף מיותר. הוא סעיף מיותר בגלל שתי סיבות. א', הוא מיותר מכיוון שאם אכן אפשר לבחור – לוועדת חוץ וביטחון במקרה הנוכחי, או לכל ועדה אחרת – ואחרי זה להביא את זה לאישור ועדת הכנסת, זאת אומרת שהיושב-ראש עובר תהליך של בחירות, שמאוד יכול להיות שכמו שאין לו עכשיו רוב, או שאין לו יכולת להציע מישהו, גם לא יהיה לו את זה הלאה, והביזיון ילך ויגדל. הסעיף הזה מיותר.

יש דבר אחד – אנחנו צריכים שוועדת חוץ וביטחון תתפקד. יושב-ראש הכנסת אומר אני לא יכול לעמוד בדבר הזה, בצדק גמור. ואז הוא הולך לסעיף השני. מה אכפת לי שיישאר הסעיף הראשון? מכיוון שאם יישאר הסעיף הראשון ויהיה תהליך כזה, הוא יכול להמשיך קבוע. ימצא חן בעיני אנשים, והם יגידו למה צריך לעשות משברים? בואו נלך עם העניין הזה. היושב-ראש יכנס את ועדת החוץ והביטחון ויגיד להם תבחרו. הסעיף השני הוא זמני.
מאיר שטרית
לכן אנחנו מציעים מגבלה של זמן.
משה גפני
בסדר, אבל המגבלה של הזמן – היא נכונה רק אם אתה אומר אם לא עומדים במגבלת הזמן, הממשלה נופלת. רק אז. אחרת, בעוד חודשיים עפר שלח וצחי הנגבי, או ראש הממשלה ויאיר לפיד, ימשיכו לריב אותו דבר.
יריב לוין
אתה צודק.
מאיר שטרית
נצביע בוועדת הכנסת.
יריב לוין
קודם כל הוא צודק.
משה גפני
תצביע. מה תצביע? למה ועדת הכנסת לא יכולה להצביע עכשיו?
מאיר שטרית
כי עכשיו הקואליציה רוצה להגיע להסדרה בכל זאת.
משה גפני
יפה.
מאיר שטרית
תן להם צ'אנס.
משה גפני
בכל זאת, זה נמשך כבר חודשיים. לפי דעתי, כבר יותר - -
מאיר שטרית
גפני, אתה צודק.
משה גפני
- - אז מה יקרה בעוד חודשיים?
יריב לוין
שום דבר. אני כבר אומר לך, שום דבר.
משה גפני
הרי אנחנו מתקנים את תקנון הכנסת. למה אנחנו מתקנים את תקנון הכנסת? לא בגלל שמישהו מאתנו חשב שזה מה שצריך לעשות, אלא יש הכרח. לא מסתדרים בקואליציה. ראש הממשלה לא יכול לכפות את דעתו. יושב-ראש הכנסת אומר אני לא יכול בלי זה. אותו דבר עלול להיות, או עשוי להיות – כל אחד מנקודת ראותו, מנקודת ראותי זה עשוי להיות - - -
מאיר שטרית
אופוזיציה, זה טוב לך - - -
משה גפני
כן, נכון. אני לא הייתי צריך להגיד את זה. הכול יודעים כלה – למה נכנסת לחופה. המציאות היא שבעוד חודשיים אותו תהליך עלול להיות, או עשוי להיות. אותו דבר כמו היום.
מאיר שטרית
אתה צודק, אבל אז ועדת הכנסת יכולה להחליט.
משה גפני
על כל פנים, אני מקבל את העמדה הזאת שזה צריך להיות רק - - - כדי למנוע את הביזיון.
יריב לוין
אני מצטרף להערה שלו לגבי סעיף (א).
היו"ר צחי הנגבי
תודה. בסוף תהינה הצבעות ותהיה החלטה.
משה גפני
בסדר. אני אומר שסעיף (א) הוא מיותר - -
יריב לוין
צודק. אני מסכים אתך.
משה גפני
- - הוא עלול להגיע למצב של קביעות. יושב-ראש הכנסת בוחר מישהו, ואז זה באמת זמני.
יריב לוין
הוא צודק.
איילת שקד
כולם חושבים שסעיף (א) מיותר.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, זה מובן.
משה גפני
וההצעה הסופית שלי בעניין הזה היא לפרק את הקואליציה, ויש פתרון.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. על זה אני מגיש רביזיה. בבקשה עפר שלח.
עפר שלח
אני לא רציתי להתבטא פה כי דברים אמורים באנשים שאני מכיר, אבל יש דברים שהם קודמים לזה, וזה רצוני להצטרף לחבר הכנסת גפני. כי יש דברים חשובים. אני רוצה לקחת דווקא מדבריו של יושב-ראש הכנסת, שאמר, בצדק, שבסופו של דבר, גם זו לטובה של הדבר הזה, שיהיה ברור שהדבר הזה זמני. וככל שזמניותו יותר חזקה, או פחות מעורערת על-ידי סעיף אחר, ככה ברור שבסופו של דבר זה הסדר שהדעת מתקשה לסבול אותו. ולכן אני חושב שאפשר לוותר על סעיף (א). יהיה סעיף (ב), שברור שהוא פרוביזורי, כי יושב-ראש הכנסת עסוק, כמו שיושב-ראש הכנסת אמר. כי ברור שהמצב הזה הוא לא ברור לתפקודה של הוועדה - -
איילת שקד
אני אמרתי את זה כבר לפני שעה.
עפר שלח
- - ואז אנחנו גם לא צריכים את זה ברמה של הוראת שעה, או הגבלת הזמן שחבר הכנסת שטרית דיבר עליה, אלא ברור שזה הסדר חירום למקרה חירום.
איל ינון
זה לא ברור כי זה יכול להימשך ככה עד סוף הקדנציה.
עפר שלח
זה יכול.
איל ינון
לכן כן כדאי להגביל את זה.
עפר שלח
זה יכול. זה רק עושה את זה פחות נסבל. ככל שאתה עושה את זה יותר נסבל, הסיכוי שזה יימשך הופך להיות יותר גדול.
יריב לוין
נכון מאוד. אני מסכים. הנה, יש הסכמה בקואליציה. מסכים לגמרי.
איילת שקד
גם אני מסכימה, וגם חבר הכנסת שטרית, וגם חבר הכנסת מקלב. אז בואו נצביע.
היו"ר צחי הנגבי
שמה?
איל ינון
שמה? צריך להגיד.
איילת שקד
רק על סעיף (ב).
איל ינון
שירד (א).
יריב לוין
שירד סעיף (א).
משה גפני
אנחנו לא הולכים להצביע כל כך מהר בגלל שאנחנו רוצים להקשות על הקואליציה. ייקח עוד זמן.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, אנחנו מתקרבים לרגע הסיכום. לפני ההצבעות יושב-ראש הכנסת יאמר מספר דברים. אבל לפני כן, אני רק אגדיר לנו, שתהיה לנו הבנה מהם גדרי המחלוקת. לגבי סעיף (א), על דעת יושב-ראש הכנסת, זה לא יעלה להצבעה, ויהיה לנו רק את סעיף (ב), אלא אם כן מישהו חושב אחרת.
איילת שקד
לא. אמרנו את זה לפני שעה.
משה גפני
מצוין.
היו"ר צחי הנגבי
זה בקונצנזוס. לגבי החודשיים – גם כן, אין פה מחלוקת, אני מניח, ומגבלה. זה תמיד לכל ועדה בכל הקשר. לטקו העיר הערה נכונה שבוועדת החוץ והביטחון, שמעצבת את הלו"ז שלה קדימה לחודשים, זה קצת בעייתי החודשיים האלה. אבל החוק הזה הוא – אני מקווה שלא נגיע לוועדות אחרות.
יריב לוין
למה לא לקבוע פרק זמן ארוך יותר? אני לא מבין.
איל ינון
אבל אם הורדנו את סעיף (א), צחי, סעיף (ב) - - -
יריב לוין
אם הורדנו את (א), אז (ב) הוא זמני ממהותו.
איל ינון
יש פה בלבול.
היו"ר צחי הנגבי
גם סעיף (ב) יהיה מוגבל - - -
יצחק וקנין
סעיף (ב) מאפשר כל הזמן את ההארכה של היושב-ראש.
איל ינון
אבל הוא לא נותן ממילא ליושב-ראש אחד לנהל את הוועדה, אלא צריך כל פעם למנות. אפשר למנות את אותו אדם לכל ישיבה וישיבה, אבל צריך מינוי בכל פעם.
יריב לוין
נכון.
היו"ר צחי הנגבי
מינוי לכל ישיבה, אבל זה מגוחך, בייחוד לוועדת חוץ וביטחון, כשלמעשה אין יו"ר. הוא מנהל ישיבה - - -
יריב לוין
אבל מה תעשה בעוד חודשיים, אני לא מצליח להבין.
היו"ר צחי הנגבי
יריב, האמן לי, אחרי חמש שנים בוועדת החוץ והביטחון, זה לא שבאמת היושב-ראש ממנה יו"ר. הוא ממנה מנהל ישיבה. פקיד שמנהל ישיבה.
יריב לוין
מצוין.
היו"ר צחי הנגבי
זהו, אין פה יו"ר - -
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
הוא לא פקיד, הוא נבחר ציבור.
היו"ר צחי הנגבי
- - אין פה מישהו שמסוגל לגבש את דרך הפעולה הרצינית, את הפיקוח הפרלמנטרי. זה רע מאוד. אבל זה עדיף על המצב הנוכחי. ולכן חודשיים - - -
איל ינון
לכן כדאי לקצר את זה ולא להאריך את זה.
היו"ר צחי הנגבי
בדיוק.
ארבל אסטרחן
הוא גם לא ייקבע את סדר-היום של הוועדה.
היו"ר צחי הנגבי
לכן חודשיים זה ממש טופ שבטופ של המתנה.
יריב לוין
אבל מה יקרה עוד חודשיים?
היו"ר צחי הנגבי
מה שיקרה שתהיה הכרעה לכאן או לכאן.
יריב לוין
איך תהיה הכרעה?
איילת שקד
נו יריב - - -
יריב לוין
לא, אני שואל באמת. רבותי, הרי אם אפשר להכריע בעוד חודשיים, אפשר להכריע גם עכשיו. אני לא אוהב את ההיתממות הזאת - -
היו"ר צחי הנגבי
אפשר להכריע.
יריב לוין
- - אני רוצה להבין מה יהיה מנגנון ההכרעה - -
היו"ר צחי הנגבי
אני אסביר לך, יריב.
יריב לוין
- - בהנחה שאנחנו בעוד חודשיים במצב שבו אנחנו עכשיו.
היו"ר צחי הנגבי
אז אני אגיד לך בדיוק. דעתי ידועה לך וליושב-ראש הכנסת ולהרבה חברים פה. אפשר וצריך היה להכריע עכשיו. הסיבה שלא מכריעים – זה לא שאין אפשרות, אלא שיושב-ראש הכנסת נתן פרק זמן, מתוך רצון שבסופו של דבר, בנושא שהוא משמעותי, ניתן יהיה להגיע להסכמות. זו התקווה שלו. זה לא רק בהקשר הזה, בהרבה ועדות.
יריב לוין
אבל אני חוזר ושואל, מה יקרה אם לא ימצא מועמד שזכה ברוב?
היו"ר צחי הנגבי
ועדת הכנסת תתכנס על-פי דרישת יושב-ראש הכנסת והיא מחויבת לקבל החלטה.
יריב לוין
מה זה מחויבת?
היו"ר צחי הנגבי
מחויבת.
יריב לוין
אבל הוא לא ימצא. מה, אתה יכול לכפות על מישהו לתמוך במועמד?
היו"ר צחי הנגבי
בוודאי.
יריב לוין
אתה לא יכול.
היו"ר צחי הנגבי
זה כמו שתגיד אתה יכול לכפות על יושב-ראש הכנסת לחתום על חוק שעבר? עבר בכנסת חוק - - -
יריב לוין
יש לי שאלה, אדוני היושב-ראש, ואם צריך גם את הייעוץ המשפטי - -
היו"ר צחי הנגבי
יהיה בג"ץ. בג"ץ יחליט.
יריב לוין
יהיו שלושה מועמדים שיובאו בפני הוועדה. תתקיים הצבעה. איש מהם לא יקבל רוב. איך כופים על הוועדה לבחור אחד מהם?
עפר שלח
בוועדה יהיו 13 איש.
היו"ר צחי הנגבי
הוועדה תקבע את נהלי ההצבעה, כמו שמקובל.
עפר שלח
זה מספר ראשוני, יהיה רוב.
משה גפני
יש מועמדים ליושב-ראש ועדת - - -
היו"ר צחי הנגבי
יהיה. יריב, אתה פסימי מדי.
יריב לוין
מאיפה את יודע שיהיה רוב.
עפר שלח
טכני.
משה גפני
יש מועמדים ליושב-ראש ועדת חוץ וביטחון שיש להם רוב עכשיו.
יריב לוין
בוא תסביר לי, למה יהיה רוב טכני? נניח שאני מצביע נגד כל השלושה.
היו"ר צחי הנגבי
זה לא משנה, בסוף יהיה רוב.
יריב לוין
מאיפה בסוף יהיה?
היו"ר צחי הנגבי
כמו בכל נושא. אין נושא שאין בו רוב בסוף.
יריב לוין
לא נכון.
ארבל אסטרחן
יש מועמד ליו"ר הכנסת - - -
משה גפני
יריב, כמה אתה מציע.
ארבל אסטרחן
בוא נתייחס מה קורה אם אף אחד לא נבחר.
יריב לוין
אני חושב שצריך ארבעה חודשים.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, נתקדם. דן אסף, דיברתי גם אליך. דן אסף, אתה יודע.
מאיר שטרית
אנחנו סומכים על ראש הקואליציה שהוא יגיע לבחירה הזאת.
היו"ר צחי הנגבי
יושב-ראש הכנסת, בבקשה.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
עוד פעם, אני מודה גם ליושב-ראש הוועדה וגם לכל המשתתפים בדיון הענייני והחשוב. אני מאוד לא שמח על הנסיבות שבגינן הגעתי לישיבה הזאת, אבל אני מוסר הודעה אישית בפני כל הנוכחים שאני מרגיש אני צריך לצאת ממגדל השן שם, בלשכת יושב-ראש הכנסת. אני כבר שכחתי את טעם כל האווירה הזאת, עם כל העקיצות ועם על המשפטים. מפעם לפעם תמצאו סיבה לבוא לישיבות. פעם הייתי אמנם סולידי, אבל הייתי לא רע בדברים האלה.
בנימה קצת יותר רצינית, אני אומר את הדברים המובנים מאליהם, אבל כפי שאמר מנהיג דגול, גם המובן מאליו, צריך לפעמים להיאמר. אני מציע לכל חברי הוועדה, בכל ההצעות שעפו פה, לזכור את מה שאמרה היועצת המשפטית לוועדה: דרך המלך הייתה ונשארת כמו שהיא תמיד הייתה. מתייצבים פה יושב-ראש הקואליציה ויושב-ראש האופוזיציה יחד עם יושב-ראש הוועדה, ואומרים הגענו לכלל הסכמות. אם נפגע בדרך המלך – והיו דברים מעולם, ויש פה אפילו עוד יותר ותיקים ממני בחדר הזה, לא רבים, אבל ישנם. לעשות מיוריזציה בכל מיני ועדות, גם דברים כאלה כבר ראינו. לכן לשמור מכל משמר על דרך המלך למינוי יושבי-ראש הוועדות, כי יש בזה גם עניין של אופוזיציה, וגם עניין בין-סיעתי וכן הלאה. עכשיו אנחנו כאן לא בעניין דרך המלך. לכן אני רוצה להסביר למה בקלות כזאת אמרתי ליושב-ראש ועדת הכנסת שסעיף (א) פחות חשוב לי. אני אחשוף בפניכם, בלי להסתיר, מה היה ההיגיון שלי בשני הסעיפים.
סעיף (ב) נותן לי מענה – לצערי לא מידי, אבל כמעט מידי – למצבים שהיינו כפסע מן המצבים האלה. אם לפני שלושה ימים היה מתקשר השר להגנת העורף, או שר הביטחון, ואומר אני רוצה את רכבים 44 ורכבי חירום, אני צריך את אישור ועדת חוץ וביטחון לגיוס מן האוכלוסייה – ואתם מכירים את ההליך הזה – וגם בעלי תפקידים, וגם יכול להיות שיחידות מסוימות, לא היה מי שיכנס את הוועדה. אז מן המצב הזה אנחנו במידי צריכים לצאת. לכן סעיף (ב) מאוד חשוב לי. אמרתי אני אחשוף ולא אסתיר למה חשבתי שגם סעיף (א) צריך להיות, אבל יכול להיות שאיתרתם את זה בהגבלת פרק זמן. גם דעתי אולי לא מי יודע מה נוחה ממה שאמר יושב-ראש הקואליציה, יכול להיות שבעוד חודשיים נתכנס ונאריך, וזה יהיה עוד יותר מבייש, אבל אני מקווה שלא. אני מפציר בכולם שזה לא יקרה. אבל חשבתי שסעיף (א) נותן לי בדיוק את הפטיש בתחום הזה. זאת אומרת שאם אני רואה שאני מכנס עוד ישיבה, ועוד ישיבה, ופעם פלוני יושב-ראש, ופעם אלמוני יושב-ראש, ויש שלב שאני עוד פעם מאבד את הסבלנות ואומר לקואליציה עד כאן, בישיבה הבאה אנחנו מתכנסים ובוחרים את יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון.
אז אם אתם ממילא מגבילים את זה בזמן וזה חוזר, אז אני פחות להוט על סעיף (א). אני לא צריך אותו. אני חוזר ואומר, פה אני לקחתי את המושכות לא כי חשבתי שזה הדבר הכי נכון לעשות, אבל בנסיבות שנוצרו, זה הדבר היחידי שהיה ניתן לעשות. אני מאוד מקווה שהסעיף לאחר התיקונים שהצעתם, חברי הוועדה, יעבור, ואנחנו נניח את זה עוד היום במליאה, ואנחנו נוכל לצאת מן המצב שבאמת לא מתקבל על הדעת, שאין מי שיכנס את ועדת חוץ וביטחון, אפילו במצב חירום.
משה גפני
זה רק לכנסת הנוכחית.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
דרך אגב, לגבי הוראת שעה, פשוט כדי להבהיר את הדברים, אין לי שום בעיה שזו תהיה הוראת שעה, בתנאי שאנחנו לא עושים פה שטויות, אלא אומרים "בכנסת ה-19". כלומר, זו הוראת שעה לכנסת ה-19.
משה גפני
נכון. זאת ההצעה.
היו"ר צחי הנגבי
זה הדבר הראשון שאני רוצה להעלות להצבעה. יכולים להצביע רק חברי הוועדה, או ממלאי מקומם המעשיים. כלומר, משה מזרחי היום לא יכול להצביע.
משה מזרחי
לא, אני יכול. אני במקום איתן.
משה גפני
מה היו עושים בקואליציה הזאת אם באמת היה מצב חירום עכשיו והיה צריך את ועדת חוץ וביטחון? אה, פגעו בחרדים, זה מספיק, השאר לא חשוב.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, הנושא שאנחנו מצביעים עליו הוא האם זו הוראת שעה או לא הוראת שעה. מי בעד שכל התקנון כפי שאנחנו נציג על שולחן הכנסת יהיה תקף רק לתקופת הכנסת ה-19? מי נגד? תודה. מי נמנע? תודה.
הצבעה

בעד הוראת שעה – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. זה ללשכה המשפטית לניסוח. על כל היתר אין מחלוקות, אז אני רוצה שארבל תקריא את הטקסט.
ארבל אסטרחן
תיקון 1 אומר שככלל, כאשר יו"ר ועדה מתמנה לשר או לסגן שר, או מפסיק לכהן במהלך הקדנציה, ועדת הכנסת תצטרך להמליץ על יו"ר חדש בתוך חודשיים. בעצם, הוועדה תצטרך לבחור לפי המלצת ועדת הכנסת תוך חודשיים. השאלה היא על מי רוצים להטיל את החובה, על הוועדה עצמה או על ועדת הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
נעשה שתי חובות – חובה של ועדת הכנסת וחובה של הוועדה הרלוונטית.
ארבל אסטרחן
שתיהן זה חודשיים, או שיהיה איזשהו הפרש, איזה פרק זמן?
היו"ר צחי הנגבי
תני עוד שבוע אחרי ההחלטה של ועדת הכנסת.
ארבל אסטרחן
אז לוועדת הכנסת נותנים שבועיים.
היו"ר צחי הנגבי
חודשיים.
יריב לוין
אני רק רוצה, ברשותכם, עוד שאלה אחת. מה קורה במצב שבו כאשר התחילה עבודת הכנסת, אין יושב-ראש לוועדה, והדבר הזה נמשך שלושה חודשים?
ארבל אסטרחן
את זה גם אפשר לתקן.
יריב לוין
הלא זה לא הגיוני. אם כבר עושים סידור כזה, אז הוא צריך להיות רוחבי.
ארבל אסטרחן
גם בתחילת כנסת.
איל ינון
קודם כל, זו הוראת שעה רק לכנסת ה-19. אנחנו צריכים לחשוב בצורה מסודרת יותר.
היו"ר צחי הנגבי
ראשית, אתה צודק. אני דיברתי על זה קודם. אבל פה אין לנו לחץ זמן. נוכל לעבוד על זה בהמשך הדרך.
ארבל אסטרחן
במהלך הקדנציה, בתוך הכנסת ה-19, ועדת הכנסת תהיה חייבת להמליץ תוך חודשיים, והוועדה עצמה תוך שבוע נוסף תהיה חייבת לבחור את היו"ר. אולי פה נגיד ובפגרה ניתן לה שבועיים במקום שבוע.
עפר שלח
זה לא מה שדיברנו עליו.
היו"ר צחי הנגבי
שמה? סליחה, מה אתה אומר?
משה גפני
לא דיברנו על זה.
עפר שלח
לא דיברנו על זה בכלל. מה שאת אומרת עכשיו – לא דובר עליו. מה שדובר עליו היה להוריד את סעיף (א). כי אם ככה, ב-6 בינואר, שזה גם יוצא בערך חודשיים - - -
היו"ר צחי הנגבי
לא, 6 בינואר – אנחנו אמרנו שלעניין זה - - -
עפר שלח
אחרי שעבר התיקון, צריך להתכנס ולהצביע על יושב-ראש - - -
היו"ר צחי הנגבי
חודשיים מה-6 בינואר.
ארבל אסטרחן
חודשיים מהתיקון.
עפר שלח
אני הבנתי, סליחה, שאנחנו הורדנו את סעיף (א).
איל ינון
כן, הורדנו.
עפר שלח
ומה שנשאר הוא סעיף (ב) שמייצר את המצב הזמני. הא ותו לא.
היו"ר צחי הנגבי
כן, מצב זמני לכמה זמן?
משה גפני
לחודשיים.
היו"ר צחי הנגבי
לנצח? אמרנו חודשיים.
משה גפני
אתה הצעת לחודשיים, נכון.
יריב לוין
חודשיים זה לא מספיק, רבותי.
היו"ר צחי הנגבי
עפר, אתה מבין? יו"ר הכנסת ימנה מה-6 בינואר, פלוס כמה שזה ייקח בכנסת – הוא יכול למנות מנהל ישיבה. אמרנו שאנחנו לא נאפשר את זה שלוש שנים וחצי.
עפר שלח
אוקיי, אז אנחנו זה אומרים זה סעיף (ב) - - - ואנחנו מוסיפים לאחר חודשיים מהיום שבו - - -
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
מיום קבלת תיקון זה.
עפר שלח
תצטרך ועדת הכנסת - - -
משה גפני
בדיוק, ככה.
מאיר שטרית
בדיוק, זו הכוונה.
ארבל אסטרחן
אני אמרתי את זה הפוך. תמיד ועדת הכנסת - - -
יריב לוין
לא, זה לא לאחר חודשיים, זה תוך חודשיים אם כבר.
היו"ר צחי הנגבי
לכל היותר חודשיים. לכל היותר.
ארבל אסטרחן
תמיד ועדת הכנסת בוחרת בתוך חודשיים - -
היו"ר צחי הנגבי
אם מגיעים להסדר שבוע אחרי זה, אז שבוע אחרי זה.
יריב לוין
אני מציע שתעשה חודש וחצי אם ככה.
היו"ר צחי הנגבי
למה?
משה גפני
אני מציע חודש.
יריב לוין
כדי שזה יהיה רחוק מסוף המושב. זה לא ברור למה?
היו"ר צחי הנגבי
תסביר לי. אין לי בעיה חודש וחצי.
יריב לוין
כי תנסה בסוף המושב להגיע להסכמות האלה. לא תוכל.
היו"ר צחי הנגבי
מה שהוועדה חושבת. חודש וחצי – חודש וחצי.
עפר שלח
לא אכפת לי, אבל נראה לי שחודשיים הוא מספר עגול. לא נראה לי שזה כל כך משנה.
יריב לוין
תאמין לי שכשנגיע לשם תראה כמה - - -
היו"ר צחי הנגבי
בסדר. לא נעשה חודשיים, נעשה 60 יום.
יריב לוין
לא, תעשה 45 ימים. מה שלא נגמור ב-45 יום, לא נגמור גם ב-60 יום.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, נעשה הצבעה על זה, כי אין דרך אחרת. בוא נוכיח שאנחנו יודעים להחליט. מי בעד 60 יום? כמה זה? תספרי.

הצבעה

בעד ההצעה ל-60 ימים – 7
היו"ר צחי הנגבי
שבעה. מי בעד 45 ימים?
יריב לוין
זה נכון יותר.
היו"ר צחי הנגבי
מההתחלה. אני אגדיר את גדר המחלוקת. רבותי, שנייה. ההחלטה היא לא דרמטית, עוד שבועיים. אבל בכל זאת נכריע לגביה לכאן או לכאן. מדובר בכך שלאחר שהתיקון הזה נכנס לתוקף, ובכל מצב אחר מיום שעוזב יושב-ראש – לא של הוועדה הספציפית הזאת – עד מתי קיים המנגנון שבו ליושב-ראש הכנסת יש סמכות למנות למנהל ישיבה את מי שהוא רוצה? יש הצעה אחת של 60 יום ואחת של 45 יום. אני מעלה שוב להצבעה. להשאיר את האצבעות, אתי תספור. מי בעד 60 ימים? שלושה. מי בעד 45 יום?
הצבעה

בעד ההצעה לקבוע 60 ימים – 3
בעד ההצעה לקבוע 45 ימים – 8
נמנעים – אין
ההצעה לקבוע 45 ימים התקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
מהפך בוועדת הכנסת. 45 ימים.
ארבל אסטרחן
אז ועדת הכנסת תצטרך תוך 45 ימים להמליץ. לוועדה עצמה ניתן עוד שבוע.
היו"ר צחי הנגבי
עוד שבוע, ואם זה פגרה, תני לה עוד שבועיים.
ארבל אסטרחן
אוקיי. שבוע או שבועיים. ובתקופה הזאת יו"ר הכנסת יהיה רשאי רק מה שהוא - - - הוא יוכל לכנס את הוועדה, או ועדת משנה, אם זו ועדת משנה שבראשה עמד היו"ר, והוא יחליט מי מבין חברי הוועדה או ועדת המשנה ינהל את אותה ישיבה.
היו"ר צחי הנגבי
בדיוק. בואו נדבר רגע על מנגנון ההחלטה. האם הוא צריך לכנס פיזית את ועדת החוץ והביטחון ולהודיע להם, או שהוא יכול להודיע למישהו - - -
ארבל אסטרחן
הוא אומר למנהל הוועדה לכנס את הוועדה.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
הוא מורה למנהל הוועדה.
ארבל אסטרחן
אבל הוא קובע את סדר-היום.
היו"ר צחי הנגבי
אני לא חושב שאתה צריך להגיד מנהל הוועדה. אתה צריך להודיע לזה שמינית ליו"ר לכנס את הוועדה. מה אתה חושב? בכל ועדה.
ארבל אסטרחן
הוא צריך לכנס את הוועדה. שמנהל הוועדה יודיע.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
הוא יכנס את הוועדה, וכשהוועדה מתכנסת - - -
ארבל אסטרחן
לפי בקשת יו"ר הכנסת, הוועדה תתכנס ביום זה וזה. את הישיבה ינהל – את מי הוא ממנה?
אורי מקלב
הוא עצמו גם יכול לנהל. ואם הוא ממנה מישהו?
היו"ר צחי הנגבי
הוא לא יכול.
ארבל אסטרחן
לא, כי הוא לא חבר ועדה.
היו"ר צחי הנגבי
הוא גם לא רוצה.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אני לא חבר מן המניין.
ארבל אסטרחן
רק אחד מחברי הוועדה יוכל.
היו"ר צחי הנגבי
יו"ר הכנסת לא חבר בוועדות.
משה גפני
ארבל, מה עושים בינתיים? הם העלו דברים – מה קורה אם יש מצב חירום?
היו"ר צחי הנגבי
רק שנייה.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
בואו נגמור עם התיקון.
היו"ר צחי הנגבי
אין לנו בינתיים כלום.
ארבל אסטרחן
כל זה הוראת שעה.
היו"ר צחי הנגבי
בסדר גמור. אז הטקסט ידוע וברור. אני מעלה אותו להצבעה. מי בעד הטקסט כפי שהוצע על-ידי יושב-ראש הכנסת עם העדכונים והתיקונים?
הצבעה

בעד אישור תיקון סעיף 106 – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
התיקון אושר.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. 12.
פנינה תמנו-שטה
אפשר להסיר את הרביזיה?
היו"ר צחי הנגבי
זה יהיה עכשיו. מי נגד? תודה. מי נמנע? תודה. סעיף (א) על סדר-היום הסתיים.
2. <רביזיה בדבר החלטת ועדת הכנסת על בחירת יושב-ראש לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון>
היו"ר צחי הנגבי
סעיף (ב) – האם הוא קיים? יש לנו רביזיה או לא? הרביזיה בוטלה. ההודעה תימסר במליאה. אני מודה לכולם. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 16:45.>

קוד המקור של הנתונים