ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 09/12/2013

בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
09/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 54>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ו' בטבת התשע"ד (09 בדצמבר 2013), שעה 18:30
סדר היום
<בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
באסל גטאס
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.>
היו"ר יריב לוין
טוב, אני פותח את הישיבה המיוחדת הזו שאנחנו מקיימים, כמובן באישורו של יושב ראש הכנסת, על מנת לבחור לו ממלא מקום בעת היעדרו מהארץ, נוכח נסיעתו בראש משלחת של הכנסת להשתתף בטקס האשכבה – אני חושב שזה, נכון?
קריאה
אשכבה, כן.
היו"ר יריב לוין
כן. של נלסון מנדלה.
באסל גטאס
הם יישארו עד ה-15? האשכבה תהיה בכפר שלו, זה רחוק מאוד - - -
היו"ר יריב לוין
לא יודע.

בכל אופן, מה שהתבקשו זה היציאה. הם נוסעים היום, יום שני, 9 בדצמבר 2013, ו' בטבת התשע"ד, ושבים ביום רביעי, ח' בטבת התשע"ד, 11 בדצמבר 2013. ההמלצה היא שמי שימלא את המקום בתקופת ההיעדרות יהיה חבר הכנסת יוני שטבון – זאת בקשתו של יושב ראש הכנסת.
אתי בן יוסף
מזכירת הכנסת אמרה שהנסיעה היא מהרגע להרגע.
היו"ר יריב לוין
טוב, רבותיי, מי בעד ההצעה הזאת?

הצבעה
בעד ההצעה – 2
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה לבחור את חבר הכנסת יוני שטבון כממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 18:44.>

קוד המקור של הנתונים