ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 16/12/2013

הצעות לתיקון תקנון הכנסת., פניית יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה בדבר שינוי שם הוועדה, בחירת חבר לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
16/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 56>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ג בטבת התשע"ד (16 בדצמבר 2013), שעה 12:30
סדר היום
<1. בקשת יו"ר הכנסת להקדמת פתיחת המליאה בשל מזג-האוויר.>
2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון חוק לשינויי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 2014-2013) (תיקון) התשע"ד-2014, לפני הקריאה הראשונה. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת התקציב לשנת הכספים 2014-2013 (תיקון) התשע"ד-2014, לפני הקריאה הראשונה.
<3. השגה לסעיף 1 לתיקון תקנון הכנסת שהונח על שולחן הכנסת ביום 11.11.13 – פניית חה"כ אמנון כהן, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה>
<4. בחירת חבר לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון>
<5. פניית יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה בדבר שינוי שם הוועדה>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

משה זלמן פייגלין

יפעת קריב

דוד רותם

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
אמנון כהן
עליזה לביא
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
יוגב גרדוס – אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן
1. <בקשת יושב-ראש הכנסת להקדמת פתיחת המליאה בשל מזג-האוויר>
היו"ר צחי הנגבי
שלום לכולם. הישיבה פתוחה. על סדר-יומנו כמה וכמה נושאים. נתחיל בבקשת יושב-ראש הכנסת בעניין הקדמת פתיחת המליאה, אני מניח מטעמי מזג-אוויר. בבקשה, מזכירת הכנסת.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
צהריים טובים. אכן, עשינו הערכת מצב בלשכת היושב-ראש, עם קצין הכנסת, ולפי הערכת מצב המשטרה את הדרכים. יש דרכים שתיסגרנה, בשל הקיפאון שיהיה על הכבישים, בשעה 18:00. יושב-ראש הכנסת לקח בחשבון שעבודת הכנסת היא לא רק עבודת חברי הכנסת, אלא יש גם עובדים, אימהות עובדות, עוזרים פרלמנטריים שאמורים להגיע לבתים שלהם.
דוד רותם
גם היושב-ראש אמור להגיע לביתו, ואת הכביש שלו יסגרו ב-17:00.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
>
הוא דיווח לנו שהוא קיבל הודעה שהכביש ייסגר ב-18:00, ולכן ציינתי את השעה 18:00. לאור מפגעי מזג-האוויר, כדי שהכנסת תתכנס, וכנסת צריכה לפעול, הוצע להקדים את שעת המליאה לשעה 15:00. הוועדה נדרשת לאשר את פתיחת המליאה ב-15:00, אבל בעניין זה גם אודיע שהצעות האי-אמון תוסבנה להצעות לסדר-יום, תנומקנה במסגרת של חמש דקות, הכול כדי לעמוד בלוח הזמנים. הרצון הוא לסיים את הישיבה בשעה 17:00. מכל הסעיפים האחרים תובא הערכת מצב חירום, שכן זה היום האחרון על-פי החוק שאפשר לדון בזה, שבועיים לפני פקיעת מועד הערכת מצב החירום. אתם מתבקשים לאשר את פתיחת הישיבה בשעה 15:00. הקואליציה לא תדבר בנושא הערכת מצב החירום, וההצעות לסדר ינומקו בחמש דקות להצעה. השרים ייתנו תשובות יחסית קצרות, כדי לעמוד במסגרת הזמנים ולסיים את הישיבה היום ב-17:00. מחר גם ועדות הכנסת התבקשו לא לקיים ישיבות לפני השעה 11:00.
אורי מקלב
האם מסיימים ב-17:00 בכל מצב, או שאם לא ידונו בהצעת חוק מצב חירום ידונו בכל מקרה, גם אם זה יהיה אחרי 17:00?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
>
מצב החירום חייב להסתיים. לכן אנחנו עושים את כל המאמצים. גם ישיבות הסיעות אמרו שהם יסיימו לקראת השעה 15:00 כדי לקיים את פתיחת מליאת הכנסת, ועל זה נצביע. על מצב חירום חייבים להצביע היום.
היו"ר צחי הנגבי
המטרה היא להגיע לדרבי בזמן. אנחנו נגשים את המטרה, בעזרת השם.
מי בעד בקשת יושב-ראש הכנסת? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
בקשת יו"ר הכנסת להקדמת פתיחת המליאה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. הבקשה התקבלה.

2. <בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון חוק לשינויי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 2014-2013) (תיקון) התשע"ד-2014, והצעת התקציב לשנת הכספים 2014-2013 (תיקון) התשע"ד-2014, לפני הקריאה הראשונה>
היו"ר צחי הנגבי
יש לממשלה בקשה להקדים דיון בשתי הצעות חוק. האחת, הצעת חוק לתיקון חוק לשינויי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב). השנייה היא הצעת התקציב לשנת התקציב 2014-2013. נציג הממשלה יציג לנו את הבקשה לפטורים, בבקשה.
יוגב גרדוס
אני מאגף התקציבים במשרד האוצר. אנחנו מבקשים פה פטור מחובת הנחה לשתי הצעות חוק, בהתאם להחלטת ממשלה מלפני שבוע. אני חושב שרובכם מכירים אותן. אחת מהן מדברת על ביטול העלאה מתוכננת של מס הכנסה ב-1 בינואר הקרוב, והשנייה היא הפחתה של מגבלת ההוצאה בתקציב בהתאם לחוסר בהכנסות שנוצר עקב ביטול העלאת מס הכנסה. החשיבות לקדם את שתי ההצעות בהקדם היא שההעלאה, כמו שאמרתי, מתוכננת ל-1 בינואר, ובמידה ולא נאשר ההעלאה תחול ואז יהיה צורך לבטל אותה רטרואקטיבית, וזו בעיה.
אורי מקלב
היום לא דנים בהצעת החוק הזאת, וביום שלישי לא אמורים לדון בהצעת החוק הזאת.
היו"ר צחי הנגבי
זו לא אחריות שלנו. אנחנו צריכים להיענות לבקשה. אם ידונו, ידונו. אם לא ידונו, לא ידונו.

האם מישהו מתנגד לבקשת הממשלה? מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
שתי הבקשות לשני הפטורים אושרו.
3. <השגה לסעיף 1 לתיקון תקנון הכנסת שהונח על שולחן הכנסת ביום 11.11.13 – פניית חה"כ אמנון כהן, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה>
היו"ר צחי הנגבי
אם אתם זוכרים, עשינו פה כמה וכמה תיקוני תקנון. הנחנו אותם על שולחן הכנסת לקבלת השגות, והיתה השגה של אמנון כהן לעניין מסוים. אנחנו הכנסנו תיקון, שלמעשה ניסחנו את הנוהל ואת הנוהג שהיה קיים. זה גם היה מנוסח, אולי לא בבהירות מושלמת, כך שהוא מאפשר ליושב-ראש הכנסת להיות נוכח גם בישיבות ועדות משנה, ועדות חסויות. אמנון כהן ביקש שהסעיף הזה לא יחול על ועדה שנקראת "ועדת השניים". על-פי חוק מבקר המדינה, סעיף 17ג, זו ועדה שדנה בדוחות מבקר המדינה בנושאים חסויים. ועדת השניים מורכבת מיו"ר הוועדה לביקורת המדינה ויו"ר ועדת החוץ והביטחון, והם חשופים לדוחות חסויים של מבקר המדינה. אמנון כהן ביקש, גם על דעתי וגם על דעת יו"ר הכנסת, שלמעשה התיקון שמאפשר ליו"ר הכנסת להיות נוכח בישיבות ועדות המשנה לא חל על הוועדה הזאת, כי זאת לא ועדת משנה שגרתית. זה למעשה שני יושבי-ראש. ליו"ר הכנסת אין התנגדות, ואני לא חושב שצריכה להיות לאף אחד התנגדות. זאת ההשגה שלו.
ארבל אסטרחן
אין ליו"ר הכנסת התנגדות, ומהלשכה שלו ביקשו ממני להבהיר שכל התיקון הזה לא נעשה לבקשתו של יו"ר הכנסת הנוכחי, זה תיקון שהתגלגל מהכנסת הקודמת.
היו"ר צחי הנגבי
האמת שזה נעשה לבקשתך, כי את רצית לחדד בקשות שונות שהגיעו. האם למישהו יש התנגדות לעניין?

חבר הכנסת אמנון כהן, אני ייצגתי אותך. אתה יכול לחזור על דבריי. ועדת הכנסת מביעה כמובן את תנחומיה ליו"ר ועדת הביקורת על פטירת אמו. אני עשיתי כך באופן אישי, אני מניח שגם האחרים עשו כך.
אמנון כהן
תודה רבה.

אנחנו ראינו לנכון בשינוי התקנון של הכנסת להחריג את ועדת השניים, שגם על-פי חוק צריך להסדיר את זה בחקיקה אם היינו מקבלים החלטה אחרת. כמובן, אין לנו דבר חלילה נגד יו"ר הכנסת, בוודאי הוא יוכל להשתתף בדיונים, אבל ביקשנו שנושא של ועדת השניים יישאר חסוי כמו שהוא הוגדר בחקיקה. כמובן, אם יו"ר הכנסת ירצה דיווח אנחנו ניתן לו, אבל לא חייב שהוא ישתתף בדיון הזה. רצינו שזה יהיה רק לנושא הזה בלבד. בוועדות המשנה האחרות הוא בוודאי יוכל להשתתף. לכן אמרתי שאבוא ואחדד את הנקודה הזאת, ואני סומך עליך, אדוני יו"ר הוועדה, שייצגת אותי נאמנה.
אורי מקלב
עד היום הוא יכול היה להשתתף בוועדת השניים?
ארבל אסטרחן
לא. זו ועדה שלא השתתף בה אף אחד חוץ מהשניים האלה.
אורי מקלב
אז מה קרה עכשיו?
ארבל אסטרחן
עד היום הסעיף בתקנון אמר: יו"ר הכנסת לא יהיה חבר בוועדה מוועדות הכנסת פרט לוועדת הפירושים, ואולם רשאי הוא להשתתף בדיוני כל אחת מוועדות הכנסת. עוד בכנסת הקודמת נשאלה שאלה מה קורה לגבי ישיבות חסויות. לא דיברו בכלל על ועדת השניים. מה שהוצע כבר אז, וגם בישיבה הקודמת פה, שחברי הכנסת אמרו שבוודאי יו"ר הכנסת יכול להשתתף בכל ישיבה, גם ישיבה חסויה. אז הוצע להוסיף שהוא יכול להשתתף בכל ישיבה חסויה, לרבות ועדות משנה של חוץ וביטחון. אז ביקש חבר הכנסת לחדד שזה יהיה חוץ מוועדת השניים הזאת, שמשתתפים בה רק שני חברים.
משה זלמן פייגלין
מה יש בוועדה הזאת שהיא כל כך חסויה?
היו"ר צחי הנגבי
יש דוחות בענייני הוועדה לאנרגיה אטומית, בעניינים שלא נחשפים בפני חברי ועדת החוץ והביטחון או ועדה לביקורת המדינה.
אמנון כהן
יש בה שני חברים, יו"ר ועדת ביקורת ויו"ר ועדת החוץ והביטחון.
היו"ר צחי הנגבי
למבקר המדינה יש מחלקה לביטחון.
משה זלמן פייגלין
הבנתי את העניין, אני רק תוהה אם אחד מראשי שלושת הרשויות רוצה להשתתף.
היו"ר צחי הנגבי
גם ראש הממשלה לא יכול להשתתף וגם ראש הרשות השופטת לא יכול להשתתף. זה לא קשור אליהם.
משה זלמן פייגלין
זו ועדה של שני אנשים בלבד?
ארבל אסטרחן
כן. אלה הדברים הכי חסויים.
היו"ר צחי הנגבי
זו הדרך של הפרלמנט שיש לו פיקוח פרלמנטרי, אשר מטרתו לוודא שאכן הדוחות האלה מיושמים לאחר שמבקר המדינה הוציא אותם. נציגי הממשלה מופיעים בפני ועדת השניים ומסבירים מה נעשה למימוש דוח מבקר המדינה, וזו הדרך שהכנסת מפקחת על ביצוע דוח מבקר המדינה.
אמנון כהן
היו דוחות של מבקר המדינה שלא באו בכלל לדיון פרלמנטרי. היו דוחות חסויים בנקודות מסוימות שאי-אפשר היה לפרסם אותם בכלל, ואז קרה מצב שאם זה לא בא לעין פרלמנטרית, אז לא תיקנו את הדוחות האלה. בשבתי כיו"ר ועדת הביקורת ראיתי את זה ואמרתי שלא יכול להיות, כי זה סודי ביותר, ולכן בחקיקה סידרנו ששני יושב-ראש ועדות, של ביקורת המדינה ושל חוץ וביטחון בלבד, ומוזמן שיבוא לאותו נושא בלבד. יבוא מבוקר של אותו נושא בלבד. יושבים שניים-שלושה אנשים מבוקרים, פעם בנושא רגיש זה ופעם בנושא רגיש אחר. לכן הוסדר בחקיקה הנושא, שגם בנושאים הכי רגישים במדינת ישראל יהיה פיקוח של עין פרלמנטרית. המטרה היא לתקן את הליקויים, כדי שלהבא זה לא יקרה.
היו"ר צחי הנגבי
זה תיקון של לפני שנים. כל מה שעכשיו אנחנו עושים, לאחר שתיקנו את תקנון הכנסת שמאפשר ליו"ר הכנסת להיות בישיבות ועדת המשנה, להחריג את ועדת השניים מההגדרה הזאת של ועדות משנה. זו כל ההשגה.
אורי מקלב
ועדת השניים דנה בדברים שלא דנים בהם בוועדות המשנה?
היו"ר צחי הנגבי
כן.
אורי מקלב
ועדת המשנה לאנרגיה אטומית לא דנים במה שוועדת הביקורת דנה?
ארבל אסטרחן
הם לא רואים את הדוח הזה.
אורי מקלב
הם לא רואים את הדוח, אבל הם רואים דברים יותר חסויים.
ארבל אסטרחן
היא גם חסויה.
אורי מקלב
היא לא יכולה להיות יותר חסויה מוועדת המשנה.
היו"ר צחי הנגבי
היא חסויה יותר בהקשר הזה. כי דוח מבקר המדינה חושף דברים שאף אחד מחברי הכנסת ומשרי הממשלה נחשף אליו. אפילו לא מהקבינט הביטחוני מדיני. יש משהו מאוד מיוחד שמבקר המדינה נכנס לקרביים, של פעולה שישראל לא הודתה שהיא התקיימה.
אורי מקלב
אתה אומר שיו"ר ועדת הביקורת, שיכול להיות מהאופוזיציה ויכול להיות מכל המפלגות, נחשף לסודות הכי גדולים של מדינת ישראל?
דוד רותם
אורי, אנחנו סומכים על האופוזיציה.
היו"ר צחי הנגבי
בוועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון תמיד יש נציגות לאופוזיציה ונחשפים להרבה מאוד דברים.
אורי מקלב
אבל יש מפלגות שלא חברות שם, והוא בהחלט יכול להיות יו"ר הוועדה לביקורת.
ארבל אסטרחן
כשבוחרים את יו"ר הוועדה לביקורת צריך לדעת שהוא גם חשוף לדברים האלה.
היו"ר צחי הנגבי
גם יו"ר האופוזיציה מקבל מראש הממשלה עדכונים על-פי חוק.
פנינה תמנו-שטה
לא הצלחתי כל כך להבין את התיקון.
היו"ר צחי הנגבי
התיקון לא מאפשר ליו"ר הכנסת להשתתף בישיבת ועדת השניים.
פנינה תמנו-שטה
עד עכשיו זה היה אפשרי?
היו"ר צחי הנגבי
לא. התיקון בא להבהיר נושא, שלא תהיה פה אי בהירות.
פנינה תמנו-שטה
למה?
היו"ר צחי הנגבי
אסביר שוב. עד היום היה מוסדר בתקנון שיו"ר הכנסת יכול להשתתף בכל ועדות הכנסת. אנחנו עשינו תיקון לתקנון שמחדד את העניין ואומר ועדות, לרבות ועדות משנה.
ארבל אסטרחן
גם אם הן חסויות.
היו"ר צחי הנגבי
דרך אגב, זה לא קרה אף פעם.
פנינה תמנו-שטה
אז למה לא ועדת השניים?
היו"ר צחי הנגבי
ביקש את זה יו"ר ועדת השניים, כי הוא אומר שזו לא ועדת משנה, זה משהו מיוחד. זה מן יצור שהכנסת החליטה עליו באופן ייחודי בחוק מבקר המדינה, של שני יושבי-ראש שיחד עושים ועדת שניים.
פנינה תמנו-שטה
אבל למה להחריג?
היו"ר צחי הנגבי
זה מה שהוא חשב, הוא חשב שזה נכון. אני גם חושב שזה נכון.
ארבל אסטרחן
זה גם על דעת יו"ר הכנסת.
משה זלמן פייגלין
אני לא חי עם זה טוב.
דוד רותם
עם מה אתה לא חי טוב? לא הבנתי, למה יו"ר הכנסת צריך?
ארבל אסטרחן
גם הנושא של ועדות חסויות רגילות הוא לא חלק מהתפקיד שלו.
פנינה תמנו-שטה
רק ששם לא ביקשו, פה מבקשים. ברגע שמבקשים נשאלת השאלה למה.
אורי מקלב
כי מחר יהיה יו"ר ערבי.
היו"ר צחי הנגבי
קודם על אומר את הפרקטיקה. הפרקטיקה היא שאף פעם, ככל הידוע לי לפחות בעשר השנים האחרונות, אף יו"ר כנסת לא נכנס לישיבת ועדת משנה כלשהי וביקש להשתתף.
דוד רותם
איזה זכות מיוחדת יש ליו"ר הכנסת שגוברת על הזכות שלך ועל הזכות שלי?
אורי מקלב
לי היתה השגה, שלא נאמרה בקול והתייעצתי אתך, אדוני היו"ר, האם אתה לא חושב שזה לא מרחיק לכת. מחר אני לא יודע מי יהיה יו"ר הכנסת, שהוא יהיה רשאי להשתתף בכל ועדות המשנה. אבל אמרת לי שזה בסדר, אז קיבלתי דעת גדולים בעניין הזה. אנחנו לא מחוקקים חוק על האיש הפרסונאלי, אנחנו מחוקקים באופן כללי. מחר יכול להיות יו"ר כנסת מכל מפלגה בבית הזה.
היו"ר צחי הנגבי
המוסד של יו"ר הכנסת הוא מוסד שמעניק לו את הזכות לנהל את הכנסת ולנהל את ענייני הבית הזה. לאו דווקא לנבור בקרביים של דברים שיש בוועדות משנה. אבל אישרנו את זה. עכשיו בא יו"ר ועדת השניים ואומר: מה שאישרתם מקובל עלי, אבל אני לא חושב שזה תקף לוועדת השניים.
אורי מקלב
אני תומך ביושב-ראש. אני גם חושב שזה מרחיק לכת לאפשר לו להיות בוועדות משנה.
היו"ר צחי הנגבי
בקיצור, אין פה התנגדות עמוקה להשגה, נכון? מי בעד ההשגה של אמנון כהן? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – 1
נמנעים – 1
ההשגה לסעיף 1 לתיקון תקנון הכנסת נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. ההשגה אושרה. אנחנו נשים את זה יחד עם ההצגה. חברי הכנסת פייגלין ותמנו-שטה נמנעים.
אורי מקלב
זו היתה הצעה של האופוזיציה, לכן מותר לך להתנגד.
היו"ר צחי הנגבי
פה אפשר להתנגד. בנושא השגות אף פעם לא עשינו משמעת קואליציונית.
משה זלמן פייגלין
אם כך, אני מתנגד.
היו"ר צחי הנגבי
נא לתקן את הצבעתו של פייגלין, כי הוא חשב שזה עניין קואליציוני. הוא נגד.

3. <בחירת חבר לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון>
היו"ר צחי הנגבי
את הנושא הבא ביקשה חברת הכנסת איילת שקד, ואני נעניתי לבקשתה. יש לנו ועדה משותפת לתקציב הביטחון, שהיא כרגע לא מתפקדת מכיוון שאין לנו יו"ר לוועדת החוץ והביטחון שהוא על-פי חוק עומד בראש הוועדה. יש כמה וכמה נושאים שצריכים לאשר תקציבים של עשרות מיליונים, למיגון אוטובוסים. בקיצור, הצלת חיים, בעיקר ביהודה ושומרון. לבקשת איילת אנחנו רוצים לעשות חילופי גברי בוועדה. זה לא חילופי גברי, כי חבר הכנסת ליברמן לא יכול להיות בוועדה, אלא למנות אותי לישיבה אחת בלבד, שנקיים אותה מחר. נגמור את אישור התקציב הזה שהאוצר ביקש. מי מרכז את הוועדה לתקציב הביטחון?
אתי בן יוסף
לטקו.
היו"ר צחי הנגבי
הבקשה אצלו?
אתי בן יוסף
צריך להודיע קודם במליאה.
היו"ר צחי הנגבי
תדאגי שזה יעלה כבר מחר, ואני כמובן אודיע.
דוד רותם
אי-אפשר למנות אותו כיו"ר. את היו"ר הוועדה צריכה לבחור.
ארבל אסטרחן
בגלל שזו ועדה משותפת, זה אפשר.
היו"ר צחי הנגבי
בכל מקרה, המינוי שלי הוא אך ורק לישיבה אחת.
איילת שקד
אתה מפקיד מכתב התפטרות?
היו"ר צחי הנגבי
אני לא צריך להפקיד, אני מודיע שברגע שתהיה החלטה של הקואליציה, אני כמובן אמסור את הפטיש.
ארבל אסטרחן
האם זה לישיבה אחת או ליום? אולי כדאי לחדד את זה.
היו"ר צחי הנגבי
אם נצטרך ישיבה תוך יום או יומיים? אני מודיע פה לפרוטוקול ולכל החברים, שברגע שאתבקש על-ידי יריב לוין, יו"ר הקואליציה, להתפטר, אני מתפטר מיד, באותו רגע. אני כבר מודיע על התפטרותי.
אורי מקלב
ואם זה יידחה ממחר?
איילת שקד
זה לא יידחה.
היו"ר צחי הנגבי
לא נדחה את זה. הודעת התפטרותי תהיה תקפה על-פי הנחיית יו"ר הקואליציה, הוא יודיע מתי זה נכנס לתוקף.
ארבל אסטרחן
אתה מודיע מראש שכאשר הוא יבקש ממך להתפטר, אתה תעשה כך.
היו"ר צחי הנגבי
מי בעד מינוי שלי, צחי הנגבי, ליו"ר ולחבר הוועדה במקום חבר הכנסת ליברמן? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה למנות את ח"כ צחי הנגבי כחבר בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.
ארבל אסטרחן
זה ייכנס לתוקף עם הודעה במליאה.
היו"ר צחי הנגבי
נודיע במליאה. איילת, נא לכנס את הישיבה אם אפשר כבר למחר.

4. <פניית יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה בדבר שינוי שם הוועדה>
היו"ר צחי הנגבי
יש פנייה של יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה בדבר שינוי שם הוועדה. בבקשה.
עליזה לביא
אדוני, תודה רבה. מעמד האישה בישראל עבר שינויים ותמורות בשנים האחרונות. מאז 1991 שהוקמה הוועדה הושגו הישגים רבים בתחום מבחינת חקיקה, שינויי נורמות חברתיות, העלאת הנושא לסדר-היום הציבורי. שם הוועדה, כפי שהוא מופיע בתקנון הכנסת, לא משקף באופן מלא וכולל את ההתקדמות החברתית בתחום השוויון בין המינים. מבדיקה שערכנו בעזרת מרכז המחקר והמידע, השם של הוועדה שאנחנו עובדים מולן בוועדות השונות היא הוועדה לשוויון מגדרי. בקשתי היתה אליך לשנות את שם הוועדה לוועדה לשוויון מגדרי. אבל לאחר שעשינו בדיקות גם עם ארגונים וגם עם השטח בישראל, אנחנו חשים שהשם הזה לא יספיק, ואז אנשים יחששו, או נשים תחשושנה, שלמעשה יש פה ועדה חדשה, ועדה לשוויון מגדרי. המילה שוויון ומגדרי לוקח גם זמן להטמעה. אני זוכרת שבשנת 1997 כשהגשתי את ההצעה למאסטר שלי, אחד החוקרים, שלא אגיד את השם שלו, ששפט את העבודה, כתב לי בקטן: מה זה מגדר?
דוד רותם
מה זה מעמד האישה?
היו"ר צחי הנגבי
אשת חיל מי ימצא.
איילת שקד
אני הולכת להנהלת קואליציה. מה שעליזה רוצה, אני בעד.
עליזה לביא
זו הכותרת של הישיבה.
היו"ר צחי הנגבי
אין הצבעות בפרוקסי, אבל אנחנו נצביע בעדה.
עליזה לביא
אנחנו מבקשים כרגע את השם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי.
היו"ר צחי הנגבי
זה ברור למה. אני חושב שעשיתם נכון שלא ביטלתם את השם "מעמד האישה", כי זה עדיין בתודעה.
פנינה תמנו-שטה
זה גם קידום מעמד האישה, לא קידום נשים, כי אנחנו מאוד מתקדמות.
משה זלמן פייגלין
אני בעד ההצעה הקודמת, הוועדה לשוויון מגדרי.
היו"ר צחי הנגבי
מי בעד השם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

פניית יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה בדבר שינוי שם הוועדה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. הבקשה קיבלה פה רוב פה-אחד, ואנחנו נניח אותה על שולחן הכנסת. תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:00.>

קוד המקור של הנתונים