ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 26/11/2013

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199), התשע"ד-2013, חישוב מס מאוחד לבני זוג, חישוב מס מאוחד לבני זוג, חישוב מס מאוחד לבני זוג, חישוב מס מאוחד לבני זוג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים