פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
02/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ט בכסלו התשע"ד (02 בדצמבר 2013), שעה 12:15
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2013 – רביזיות>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

זבולון קלפה – מ"מ היו"ר

קארין אלהרר

מיכל בירן

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

אראל מרגלית

אורית סטרוק

חמד עמאר

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר

שמעון סולומון
מוזמנים
>
נעה היימן - רפרנטית חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

דורון סמיש - רפרנט ממשל ומינהל, אגף התקציבים, משרד האוצר

עופר מרגלית - רכז תיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר

ניר אמסל - רפרנט ממשל ומינהל, אגף התקציבים, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

רועי קונפינו - רפרנט ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

גיא הרמתי - רפרנט הביטוח הלאומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד - רפרנט דתות ובינוי ושיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

קרן שפר - תקציבאית, משרד התיירות

סימה נח ימין - מרכזת בכירה תקציבים, חטיבת תקציבים, משרד החוץ

עודד לביאן - מרכז בכיר תקציבים, חטיבת תקציבים, משרד החוץ

טובה חלפין - ראש תחום תקציב, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה

עו"ד נסים עוג'ר - יועמ"ש, איגוד הארגונים החברתיים

דוד דהן - הארגונים החברתיים בכנסת

דוד קשני - קול בשכונות

צבי קסלר - לוביסט, מייצג את לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

זכריה רייך - לוביסט (פרילוג)
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

<שינויים בתקציב לשנת 2013 – רביזיות>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לרביזיות.
משה גפני
אני מוריד את שתי הרביזיות שלי.
טמיר כהן
יש עוד את הרביזיות של סתיו שפיר. פניות מספר 252-253.
משה גפני
אז אני לא מוריד. אני איתה ביחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה – 3

נגד – 5

נמנעים – אין
הרביזיה על פניות מספר 252-253 לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
רביזיה על פניות מספר 258-261, בינוי ושיכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה – 3

נגד – 5

נמנעים – אין
הרביזיה על פניות מספר 258-261 לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא נתקבלה.
טמיר כהן
חבר הכנסת גפני, הסרת את הרביזיות שלך?
משה גפני
הסרתי.
טמיר כהן
אז הוא הסיר גם את הרביזיה על פניות מספר 266-267, זה התיירות, וגם את הרביזיה על פניות מספר 274-281.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, הישיבה נעולה. שיהיה לנו חנוכה שמח ושיהיו רק בשורות טובות. שמה שהיה בימים ההם – בזמן הזה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:20.>

קוד המקור של הנתונים