פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
02/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ט בכסלו התשע"ד (02 בדצמבר 2013), שעה 12:15
<סדר היום:>
<שינויים בתקציב לשנת 2013 – רביזיות>
נכחו
<חברי הוועדה:>
ניסן סלומינסקי – היו"ר

זבולון קלפה – מ"מ היו"ר

קארין אלהרר

מיכל בירן

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

אראל מרגלית

אורית סטרוק

חמד עמאר

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר

שמעון סולומון

<מוזמנים:>
נעה היימן - רפרנטית חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

דורון סמיש - רפרנט ממשל ומינהל, אגף התקציבים, משרד האוצר

עופר מרגלית - רכז תיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר

ניר אמסל - רפרנט ממשל ומינהל, אגף התקציבים, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

רועי קונפינו - רפרנט ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

גיא הרמתי - רפרנט הביטוח הלאומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד - רפרנט דתות ובינוי ושיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

קרן שפר - תקציבאית, משרד התיירות

סימה נח ימין - מרכזת בכירה תקציבים, חטיבת תקציבים, משרד החוץ

עודד לביאן - מרכז בכיר תקציבים, חטיבת תקציבים, משרד החוץ

טובה חלפין - ראש תחום תקציב, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה

עו"ד נסים עוג'ר - יועמ"ש, איגוד הארגונים החברתיים

דוד דהן - הארגונים החברתיים בכנסת

דוד קשני - קול בשכונות

צבי קסלר - לוביסט, מייצג את לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

זכריה רייך - לוביסט (פרילוג)


<מנהל הוועדה:>
טמיר כהן
<רישום פרלמנטרי:>
אירית שלהבת

<שינויים בתקציב לשנת 2013 – רביזיות>
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו עוברים לרביזיות.

<משה גפני:>
אני מוריד את שתי הרביזיות שלי.

<טמיר כהן:>
יש עוד את הרביזיות של סתיו שפיר. פניות מספר 252-253.

<משה גפני:>
אז אני לא מוריד. אני איתה ביחד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה – 3

נגד – 5

נמנעים – אין
הרביזיה על פניות מספר 252-253 לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
רביזיה על פניות מספר 258-261, בינוי ושיכון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה – 3

נגד – 5

נמנעים – אין
הרביזיה על פניות מספר 258-261 לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה לא נתקבלה.

<טמיר כהן:>
חבר הכנסת גפני, הסרת את הרביזיות שלך?

<משה גפני:>
הסרתי.

<טמיר כהן:>
אז הוא הסיר גם את הרביזיה על פניות מספר 266-267, זה התיירות, וגם את הרביזיה על פניות מספר 274-281.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, הישיבה נעולה. שיהיה לנו חנוכה שמח ושיהיו רק בשורות טובות. שמה שהיה בימים ההם – בזמן הזה.
הישיבה ננעלה בשעה 12:20.

קוד המקור של הנתונים