ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 02/12/2013

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - ייצוג לנשים ברשימות מועמדים), התשע"ג-2013, הצעה לסדר-היום בנושא: "הצטברות עודפים תקציביים והצורך לפקח על אופן חלוקתם", הצעה לסדר-היום בנושא: "רצח החייל תומר חזן הי"ד תוכנן מתוך הכלא - בדק בית והשלכות מחייבות", הצעה לסדר-היום בנושא: "הזכיה בפרס נובל ובריחת המוחות מישראל", הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - הוספת סמכות בנושא דתו של המאומץ), התשע"ג-2013, חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 12), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
02/12/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 52>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ט בכסלו התשע"ד (02 בדצמבר 2013), שעה 10:30
סדר היום
א. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

<1. הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - הוספת סמכות בנושא דתו של המאומץ), התשע"ג-2013>
<2. הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - ייצוג לנשים ברשימות מועמדים), התשע"ג-2013>
<3. הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - עידוד ייצוג הולם לנשים), התשע"ג-2013>
ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום הבאות:

<1. הצעה לסדר-היום בנושא: "הזכייה בפרס נובל ובריחת המוחות מישראל">
<2. הצעה לסדר-היום בנושא: "רצח החייל תומר חזן הי"ד תוכנן מתוך הכלא - בדק בית והשלכות מחייבות">
<3. הצעה לסדר-היום בנושא: "הצטברות עודפים תקציביים והצורך לפקח על אופן חלוקתם">
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
באסל גטאס

יריב לוין

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

יפעת קריב

דוד רותם

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
שמעון אוחיון

עדי קול
מוזמנים
>
מיכל לאב-שוורץ – משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן
<קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - הוספת סמכות בנושא דתו של המאומץ), התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-יומנו שני נושאים. הנושא הראשון הוא קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – הוספת סמכות בנושא דתו של המאומץ), של חברת הכנסת עדי קול. בעניין זה ההמלצה של הלשכה המשפטית והבקשה של עדי קול, ולמעשה ההיגיון, זה להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט. גם יו"ר ועדת החוקה כמובן מבקש להעביר אליו. נציגת משרד המשפטים, בבקשה.
מיכל לאב-שוורץ
בוקר טוב. משרד המשפטים מבקש שתהיה ועדה משותפת של ועדת החוקה והוועדה לזכויות הילד. אנחנו חושבים שחוק אימוץ ילדים, מהותו היא ההגנה על זכויות הילד, שמירה על זכויות הילד. אך טבעי שהוועדה לזכויות הילד תהיה שותפה להליך.
היו"ר צחי הנגבי
יש תקדימים. הם מתחילים היום.
יריב לוין
לא, לא.
פנינה תמנו-שטה
למה לא לוועדה לזכויות הילד?
יריב לוין
כי אנחנו לא עושים ועדה משותפת לכל דבר. בוועדה לזכויות הילד אין רוב לקואליציה.
פנינה תמנו-שטה
אז אפשר לעשות ועדה משותפת.
היו"ר צחי הנגבי
גם הבקשה של המציעה, גם הבקשה של היו"ר, גם הבקשה של הקואליציה וגם הבקשה של הלשכה המשפטית – כולן מתאחדות. אז טבעי שאנחנו נאמץ את הבקשה הזאת.
פנינה תמנו-שטה
בכל זאת אני רוצה לדעת מדוע אי-אפשר שזאת תהיה ועדה משותפת עם הוועדה לזכויות הילד, כמי שחברה שם.
דוד רותם
מה פתאום ועדות משותפות? על כל דבר אנחנו נקים ועדה משותפת?
יריב לוין
אנחנו מקימים ועדות משותפות במקרים חריגים, לא כדרך כלל.
היו"ר צחי הנגבי
הכלל הוא להעביר לוועדה שעוסקת בנושא.
אורי מקלב
אני לא כל כך ותיק בוועדה הזאת, אבל אני שואל, האם היה תקדים שמשרד המשפטים מבקש להקים ועדה משותפת?
יריב לוין
זה מאוד מוזר, אבל בסדר.
אורי מקלב
לאחרונה, ייתכן שאתם רואים הרבה ערוץ 99, ואז אתם רואים שהרבה חברי כנסת על כל חוק מבקשים עוד ועדה, ולכן אתם גם נדבקתם בעניין הזה. חשבתם שאולי זה היום הטרנד, לבקש עוד ועדה. ממתי משרד המשפטים מבקש ועדה משותפת?
מיכל לאב-שוורץ
אנחנו לא מתערבים בעבודת הוועדה.
אורי מקלב
מי ביקש את זה במשרד המשפטים? האם זו יוזמה אישית של מישהו?
היו"ר צחי הנגבי
אני מבקש לא להפוך את זה כרגע להתנצחות עם משרד המשפטים. משרד המשפטים הביע עמדה מקצועית. זה לא עניין פרטי של המציעה. הם לא מבקשים, הם הביעו עמדה. הוועדה היא סוברנית לקבל החלטה. אם אתם שואלים האם יש תקדימים, זה חריג מאוד שהממשלה מציעה לכנסת איזה סוג של ועדה תדון בחוק. אבל זה לא דבר שהוא כשלעצמו מייצר סיבה לפליאה מיוחדת. בכל מקרה אני מעלה להצבעה את הנושא. מי בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט? מי נגד?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.

<קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - ייצוג לנשים ברשימות מועמדים), התשע"ג-2013;>
<קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - עידוד ייצוג הולם לנשים), התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו צריכים לקבוע לאיזו ועדה נעביר את הצעת החוק של חברת הכנסת יפעת קריב לעניין תיקון ייצוג לנשים ברשימות מועמדים, הצעת חוק הרשויות המקומיות. בעניין הזה יש גם הצעה של חברת הכנסת חנין זועבי.

יושב-ראש הקואליציה, אני מבין שסוכם שהנושא יועלה לוועדה למעמד האישה. האם יש הצעות נוספות?

אם כך, נצביע על ההצעה להעביר את שתי הצעות החוק לוועדה למעמד האישה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה לקידום מעמד האישה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. זה יעבור לוועדה למעמד האישה.
<קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "הזכייה בפרס נובל ובריחת המוחות מישראל">
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו צריכים לקבוע ועדה שתדון בהצעות לסדר-היום. אחת מהן היא הצעת חבר הכנסת שמעון אוחיון בנושא: הזכייה בפרס נובל ובריחת המוחות מישראל. שמעון אוחיון נמצא אתנו.
אברהם מיכאלי
זו גם הצעה שלי.
שמעון אוחיון
נכון.
היו"ר צחי הנגבי
יש הצעות להעביר את הנושא לוועדת המדע והטכנולוגיה. אין הצעות למקום אחר. מי בעד להעביר לוועדת המדע והטכנולוגיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת המדע והטכנולוגיה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. ההצעה עברה.
<קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "רצח החייל תומר חזן הי"ד תוכנן מתוך הכלא - בדק בית והשלכות מחייבות">
היו"ר צחי הנגבי
הצעה נוספת לסדר-היום היא זו שהוגשה על-ידי חברי הכנסת מוטי יוגב ויריב ועניינה רצח החייל תומר חזן תוכנן מתוך הכלא – בדק בית והשלכות מחייבות.
איילת שקד
בעקבות עסקת שליט.
מרדכי יוגב
ועדת הפנים.
היו"ר צחי הנגבי
ועדת הפנים היא המקום הטבעי. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. עברה לוועדת הפנים.
<קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "הצטברות עודפים תקציביים והצורך לפקח על אופן חלוקתם">
היו"ר צחי הנגבי
הצעה לסדר-היום של שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי כנסת, שעניינה הצטברות עודפים תקציביים והצורך לפקח על אופן חלוקתם.

באופן טבעי, ועדת הכספים.
אורי מקלב
לא ועדת הכנסת?
היו"ר צחי הנגבי
זה לא כספים ייחודיים...

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. זה עבר לוועדת הכספים.

תודה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים