פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
27/11/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 224>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ד בכסלו התשע"ד (27 בנובמבר 2013), שעה 9:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
קארין אלהרר

מיכל בירן

זהבה גלאון

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

יעקב ליצמן

משולם נהרי

חמד עמאר

ראובן ריבלין

איילת שקד
יעקב אשר

יצחק הרצוג

נסים זאב
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב, אנחנו פותחים את הדיון, הצבעות על רביזיות.
טמיר כהן
מונחת על שולחן הוועדה פנייה מספר 189, הוצאות פיתוח, 88.5 מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות מספר 193 עד 195, הוצאות חירום אזרחיות, ערכות מגן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיות?
יעקב ליצמן
זה היה הנושא ערכות המגן שאין לחרדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. הוא אמר שנקיים על כך דיון.
יעקב ליצמן
בינתיים יש מלחמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות מספר 232 ו-233, משרד ראש הממשלה.
חמד עמאר
זאת הרביזיה שאני הגשתי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. שלך לא תעלה.

מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות מספר 243 ו-245, משרד ראש הממשלה. תגבור משרד ראש הממשלה ב-38 מיליון שקלים. תכנית המיעוטים לביצוע. 30 מיליון שקלים עבור משרד לירושלים והתפוצות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
אלה כל הרביזיות.
יעקב ליצמן
מה עם הרביזיות של חמד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לסעיף השני שבסדר היום.
<הישיבה ננעלה בשעה 09:05.>

קוד המקור של הנתונים