פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
27/11/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 224>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ד בכסלו התשע"ד (27 בנובמבר 2013), שעה 9:00
<סדר היום:>
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
נכחו
<חברי הוועדה:>
ניסן סלומינסקי – היו"ר
קארין אלהרר

מיכל בירן

זהבה גלאון

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

יעקב ליצמן

משולם נהרי

חמד עמאר

ראובן ריבלין

איילת שקד
יעקב אשר

יצחק הרצוג

נסים זאב
<מנהל הוועדה:>
טמיר כהן
<רישום פרלמנטרי:>
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בוקר טוב, אנחנו פותחים את הדיון, הצבעות על רביזיות.
<טמיר כהן:>
מונחת על שולחן הוועדה פנייה מספר 189, הוצאות פיתוח, 88.5 מיליון שקלים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
פניות מספר 193 עד 195, הוצאות חירום אזרחיות, ערכות מגן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיות?

<יעקב ליצמן:>
זה היה הנושא ערכות המגן שאין לחרדים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן. הוא אמר שנקיים על כך דיון.

<יעקב ליצמן:>
בינתיים יש מלחמה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
פניות מספר 232 ו-233, משרד ראש הממשלה.

<חמד עמאר:>
זאת הרביזיה שאני הגשתי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. שלך לא תעלה.

מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
פניות מספר 243 ו-245, משרד ראש הממשלה. תגבור משרד ראש הממשלה ב-38 מיליון שקלים. תכנית המיעוטים לביצוע. 30 מיליון שקלים עבור משרד לירושלים והתפוצות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא התקבלה

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
אלה כל הרביזיות.

<יעקב ליצמן:>
מה עם הרביזיות של חמד?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

אנחנו עוברים לסעיף השני שבסדר היום.
הישיבה ננעלה בשעה 09:05.

קוד המקור של הנתונים