ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 26/11/2013

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199), התשע"ד-2013, חישוב מס מאוחד לבני זוג, חישוב מס מאוחד לבני זוג, חישוב מס מאוחד לבני זוג, חישוב מס מאוחד לבני זוג

פרוטוקול

 
PAGE
50
ועדת הכספים
26/11/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 222>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ג בכסלו התשע"ד (26 בנובמבר 2013), שעה 10:00
<סדר היום:>
1. חישוב מס מאוחד לבני זוג – הצעה לדיון מהיר של ח"כ מרב מיכאלי
2. חישוב מס מאוחד לבני זוג – הצעה לדיון מהיר של ח"כ מיקי רוזנטל:
1. חישוב מס מאוחד לבני זוג – הצעה לדיון מהיר של ח"כ מרב מיכאלי
2. חישוב מס מאוחד לבני זוג– הצעה לדיון מהיר של ח"כ מיקי רוזנטל:
(הישיבה נפסקה בשעה 12:30 ונתחדשה בשעה 13:15.)
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו מחדשים את הישיבה.
<יעקב ליצמן:>
אני בעד מה שאמרת בבוקר. בוא נאשר את זה עקרונית ותהיה עוד ישיבה עוד כמה ימים.

<משה גפני:>
על מי חובת ההוכחה?

<יעקב ליצמן:>
זה לא יעזור לך, כי כל פעם יטילו את זה עליך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רשות המסים תשב עם לשכת רואי החשבון, יועצי המס, לשכת עורכי הדין ותשמע את ההערות לגבי הסעיפים עצמם, שגם בהם לא נגענו עכשיו. לפעם הבאה תובא בפנינו הצעה.

<משה אשר:>
אם הנושא הזה לא היה אמיתי, אני מניח שלא היינו יושבים פה. אני שמח על כך שבסופו של יום באים לפתור את העיוות שהיה קיים הרבה מאוד שנים. כמו שנשמע במהלך הדיון, יש עדיין עיוותים נוספים לשני הצדדים כאשר את חלקם אולי סגרנו בחוק ההסדרים האחרון. יש גם עיוותים לצד השני. השאלה היא האם כאשר כנסת ישראל והממשלה מזהים עיוות, שנתפס כעיוות, האם באותה נקודה מתקנים את כל ההיסטוריה או שמסתכלים כלפי הצפוי, קדימה, ומתקנים רק לעתיד.

המנגנון המקובל בדיני המס הוא לערוך תיקונים כלפי העתיד. לכן הצעת החוק שבאה לפניכם היום מתייחסת ל-2014 ואילך. יש עדיין סמכויות למנהל רשות המסים במגבלות החוק הקיים. גם כשהיה בשנת 2004 מבצע מס וחלילה, אמרו: ניתן מבצע, נוותר על הפרשי הצמדה אבל לא נגעו בקרן.

<יעקב ליצמן:>
במס רכוש נגעתם גם בקרן. אתם לא גובים את זה ולדעתי אתם צודקים.

<משה אשר:>
יש עד היום במדינת ישראל סכומים מאוד גדולים של חובות מס רכוש. בחלקם עושים אכיפה, בחלקם לא עושים אכיפה.

<יעקב ליצמן:>
מציע לכם לא לגבות את זה.

<משה אשר:>
כשמוכרים את הנכס, לא מוותרים על הקרן.

<יעקב ליצמן:>
מס ירושה אתם כן גובים?

<משה אשר:>
תיקונים כלפי העתיד. הרווחים הכלואים בחקיקה שאושרה על ידי החדר הזה אושרה למי שמפשיר בתקופה מסוימת. לא נתנו רטרואקטיבית הטבה במס חברות למי ששילם, למרות חוק הרווחים הכלואים. מסתכלים כל הזמן קדימה.

<משה גפני:>
אבל אתה צריך להסביר לנו איך אתה קובע על פלוני שהוא משלם מאוחד ועל אלמוני שמשלם נפרד. על בסיס העבר.

<משה אשר:>
יש נהלים והנחיות. עוד בפסק דין מלכיאלי במחוזי התקבלה הגישה השנייה, לאחר שהופנמה במלואה הצעת החוק הממשלתית. מכיוון שחשבנו שזה לא הדין, כפי שהוא כתוב בחוק, הוגש ערעור לעליון וניתנה הוראת נוהל לטפל בהתאם להוראות הנוהל. לבית המשפט העליון היו שתי פשרות – שתתקבל או שלא תתקבל.. נכון שהוא לפעמים קורא למחוקק לערוך תיקונים.

יציבות בדיני מס חשובה לכם כמחוקקים, יש המון חוות דעת על המון נושאים. יגידו עורכי הדין ויועצי המס שיש הרבה חוות דעת. אנשים לוקחים פוזיציות. יכול להיות שבעתיד יהיה תיקון חקיקה רטרואקטיבי. אתם רוצים לעגן יציבות או שאתם רוצים שלא תהיה יציבות? דרך המלך היא פה, דרך כנסת ישראל, בחקיקה ראשית. זו דרך המלך.

אני רוצה להתייחס למספר נקודות שעלו ולהקל על מי שבאמת נמצא במצוקה, כפי שנאמר פה. התנאים בחוק נלקחו מתוך הפסיקה. כמובן שכמו כל אדם שדורש הוצאה, הנטל הבסיסי בדיני המס הוא לתבוע הקלה. על הנישום. זה דבר בסיסי ובזה לא פגענו ולא שינינו. יש לך הוצאה, אתה צריך להוכיח שהיא קיימת.

<משה גפני:>
אנחנו לא רוצים לגרום נזק לאף אחד, אבל למה זה היה עד היום?

<אלעזר שטרן:>
הדוגמה של אינטל, עובדים בחברה גדולה.

<משה אשר:>
זה לא בשליטה של אינטל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כשאתה הבעלים, האישה יכולה לקבוע את המשכורת של הבעל איך שהיא רוצה. זה לא דומה. יש הבדל ברור בין אינטל לבין משרד פרטי.

<אלעזר שטרן:>
לצורכי ההשתכרות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יכול להיות.

<אלעזר שטרן:>
לא זאת הנחת העבודה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לכן הבדיקות שלהם נעשות בצורה אחרת. הפסיקה של בג"ץ להבחין בין האחוזים. בחברה של עשרים אחוזים, החשש הוא כמעט אפסי. שם האישה יכולה לקבוע לבעל איזו משכורת שהיא רוצה. שם יש אפשרות.

<גילה גמליאל:>
אין קשר. זו תפיסה שוביניסטית מוצהרת בחסות החוק. כמו פקודה בלתי חוקית בעליל.

<משה גפני:>
למה בבג"ץ פרי לא הלכתם אחורה?
<מרב מיכאלי:>
מי שצריך ללכת אחורה אלה הנשים ולא הם.

<משה אשר:>
נאמר שיכלו רק לגבי הגביה ולא לגבי העבר.

<משה גפני:>
לא נאמר על העבר.

<ערן יעקב:>
לגבי החקיקה, העלות העתידית.
<משה גפני:>
כמה יש בעבר?
<ערן יעקב:>
לגבי העבר, יש לא מעט זוגות שהגיעו להסכמים עם רשות המסים. המשמעות של הדבר הזה כ-600 מיליון שקלים מ-2005. לפי השומות אז, לקחנו מספר סביב ה-400 מיליון. החישוב הוא שמרני כי את הקיבוצים לא לקחנו בחשבון.

<שוש שחם:>
במושבים, נכון להיום, זה חישוב מאוחד.

<ערן יעקב:>
זה אומר שיש עלות נוספת אותה לא לקחנו בחשבון. יכולה להיות עלות גדולה.

<גילה גמליאל:>
איך זה קשור?

<משה אשר:>
גם שם יש הוראת חוק.

<ערן יעקב:>
יש לא מעט זוגות שהגישו חישוב מאוחד.

<משה גפני:>
בפסק הדין של שדמי.

<ערן יעקב:>
יש זוגות רבים שהגישו חישוב מאוחד. ככל שנלך רטרואקטיבית תהיה חובה לבוא לאותם זוגות ולאפשר להם חישוב נפרד.
<גילה גמליאל:>
מי שהגיש נפרד, הגיש נפרד. אתם מערימים קשיים שאין להם מקום בדיון.

<יעקב ליצמן:>
אני מרגיש קצת מאוים.

<ערן יעקב:>
המשמעות יכולה להגיע עד 100 מיליון שקלים בשנה, ככל שילכו יותר רטרואקטיבית.

<גילה גמליאל:>
לא קיבלתי תשובה. לגבי שנת 2014, עם כל הכבוד לעלות התקציבית, אין לזה רלוונטיות כי זה יעבור בכל מקרה כי זה כסף שנלקח שלא בצדק. כמה כסף מהרטרואקטיביות אתם חוששים שתצטרכו להחזיר?
<ערן יעקב:>
אני לא יודע להתמודד עם מספרים באוויר.

<גילה גמליאל:>
מה העלות מה זה 400 מיליון?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תסביר את הסכומים.

<ערן יעקב:>
לגבי שומות שרשות המסים הגיעה אתם להסכמים – 600 מיליון. הסכמים שנסגרו מ-2005. יש מנהלים רבים שהלכו בחישוב מאוחד. יש 1,300 מנהלים וכ-2,000 עצמאים.

<שלומית ארליך:>
חישוב מאוחד?

<ערן יעקב:>
המשמעות של זה יכולה להגיע עד 100 מיליון שקלים בשנה.

<משה גפני:>
עם כמה יש ויכוחים?

<ערן יעקב:>
אתה שואל על כל תיק שומה בו יש ויכוחים? זה לא רלוונטי מבחינתי.

<קארין אלהרר:>
הבעיה עם הרטרואקטיביות כלפי אותם אנשים ששילמו כי חשבו שכך צריך להיות. אלה שהם בדיונים משפטיים מתמשכים או שכאלה שלא שילמו, הם הקבוצה הקריטית שעליה אנחנו מנהלים את הוויכוח. כמה שומות נשארו פתוחות?

<משה אשר:>
צריך לבדוק במשרדים.

<משה גפני:>
שם נמצא הפתרון. מה שיהיה בסוף – נדון משפטית רטרואקטיבית ויתחיל ויכוח משפטי. בסופו של דבר יצטרכו למצוא פתרון לאותם זוגות. מי שלא נמצא בעניין הזה, זה בידיים שלכם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש כאלה שנמצאים עכשיו בדיונים. אם יחליטו על רטרואקטיביות. לא יודע להגיד לך כרגע. אבל אנחנו צריכים להבין שכל מי שנסגר אתו, יפתח הכול מחדש. לכן פתרון צריך להיות אחר.

<משה גפני:>
אצלם הפתרון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נעשה את זה יחד אתם.

<יעקב ליצמן:>
עקרונית לגבי הנתונים, נשמע בישיבה נוספת שתתקיים בשבוע הבא.

<גילה גמליאל:>
הדרישה של קארין בסיסית.

<יעקב ליצמן:>
בינתיים יביאו לנו את הנתונים.

<משה גפני:>
יש בעיות עם הניסוח.

<יעקב ליצמן:>
היועצים יכולים למצוא פתרון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שמענו את כולם ברוב קשב. זה עשה רושם גדול. יש לכל אחד מאתנו רעיון. לישיבה הבאה נבוא עם הצעה מוסכמת על הרוב. בינתיים, אילולא הבעיה בסעיפים היינו יכולים ללכת בדרך של ליצמן. מה שאני מבקש, לקראת הישיבה הבאה, תשבו עם הלשכות, תעשו דיון רציני, תנסו לבוא אלינו עם משהו מוסכם. שמעתם את ההערות. יש לתקן את הסעיפים עצמם. אל תדונו אתם על העיקרון של רטרואקטיבית או לא. נצטרך לגבש רעיון.

<משה אשר:>
הוצאנו את זה בכתב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תם ולא נשלם. תודה רבה.
הישיבה ננעלה בשעה 13:44.

קוד המקור של הנתונים