פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
25/11/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 218>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ב בכסלו התשע"ד (25 בנובמבר 2013), שעה 10:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
זהבה גלאון

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

אורית סטרוק

חמד עמאר

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח
סתיו שפיר
שמעון סולומון

מיקי רוזנטל
מוזמנים
>
נילי אבן חן - סמנכ"ל כלכלה ומחקר, התנועה למען איכות השלטון בישראל

נחום גוטנטג - הפורום המשפטי למען ארץ ישראל

שמעון ליברטי - המשמר החברתי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון – חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2013.
היו שתי רביזיות.
סתיו שפיר
אנחנו לא קיבלנו את המידע שביקשנו בפעם הקודמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע איזה מידע.
טמיר כהן
הרביזיה הראשונה הייתה על פניות מספר 217 ו-218, משרד הפנים.
סתיו שפיר
זה היה מותנה בכך שהם יעבירו לנו מידע.
טמיר כהן
הנושא היה תקצוב אגף לעדות לא יהודיות, 620 אלף שקלים בהוצאה וארבעה מיליון שקלים בהרשאה להתחייב וכן עשרה תקני רכב.
סתיו שפיר
זה היה מותנה בכך שנקבל מידע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הרביזיה לא הייתה מותנית בשום דבר.
סתיו שפיר
אתה בעצמך הצגת את זה כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא מותנית בזה.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

נגד – רוב חברי הכנסת הנוכחים

הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
יעקב ליצמן
מי הגיש את הרביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מביע כאן את מחאתו הנמרצת של ליצמן שלא יעלה על הדעת שמישהו הגיש רביזיה וזה לא היה הוא. הוא מודיע שלא הוא הגיש אותה.
סתיו שפיר
ליצמן ואני עובדים בשיתוף פעולה על הרביזיות.
טמיר כהן
הפנייה השנייה עליה הוגשה רביזיה – פניות מספר 234 עד 236, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. זה היה בעניין תקציב הפיתוח של משרד התחבורה בהתאם לקצב הביצוע של הרכבת.
ראובן ריבלין
פנייה של איציק כהן. הוא לא כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חשוב. אנחנו נצביע.

מי בעד. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

נגד – רוב חברי הכנסת הנוכחים

הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.

תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא שבסדר היום.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:05.>

קוד המקור של הנתונים