פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
25/11/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 218>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ב בכסלו התשע"ד (25 בנובמבר 2013), שעה 10:00
<סדר היום:>
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
נכחו
<חברי הוועדה:>
ניסן סלומינסקי – היו"ר
זהבה גלאון

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

אורית סטרוק

חמד עמאר

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח
סתיו שפיר
שמעון סולומון

מיקי רוזנטל
<מוזמנים:>
נילי אבן חן - סמנכ"ל כלכלה ומחקר, התנועה למען איכות השלטון בישראל

נחום גוטנטג - הפורום המשפטי למען ארץ ישראל

שמעון ליברטי - המשמר החברתי


<מנהל הוועדה:>
טמיר כהן
<רישום פרלמנטרי:>
אהובה שרון – חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2013.
היו שתי רביזיות.
<סתיו שפיר:>
אנחנו לא קיבלנו את המידע שביקשנו בפעם הקודמת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יודע איזה מידע.

<טמיר כהן:>
הרביזיה הראשונה הייתה על פניות מספר 217 ו-218, משרד הפנים.

<סתיו שפיר:>
זה היה מותנה בכך שהם יעבירו לנו מידע.

<טמיר כהן:>
הנושא היה תקצוב אגף לעדות לא יהודיות, 620 אלף שקלים בהוצאה וארבעה מיליון שקלים בהרשאה להתחייב וכן עשרה תקני רכב.

<סתיו שפיר:>
זה היה מותנה בכך שנקבל מידע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, הרביזיה לא הייתה מותנית בשום דבר.

<סתיו שפיר:>
אתה בעצמך הצגת את זה כך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה לא מותנית בזה.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

נגד – רוב חברי הכנסת הנוכחים

הרביזיה לא התקבלה

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<יעקב ליצמן:>
מי הגיש את הרביזיה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מביע כאן את מחאתו הנמרצת של ליצמן שלא יעלה על הדעת שמישהו הגיש רביזיה וזה לא היה הוא. הוא מודיע שלא הוא הגיש אותה.

<סתיו שפיר:>
ליצמן ואני עובדים בשיתוף פעולה על הרביזיות.

<טמיר כהן:>
הפנייה השנייה עליה הוגשה רביזיה – פניות מספר 234 עד 236, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. זה היה בעניין תקציב הפיתוח של משרד התחבורה בהתאם לקצב הביצוע של הרכבת.

<ראובן ריבלין:>
פנייה של איציק כהן. הוא לא כאן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא חשוב. אנחנו נצביע.

מי בעד. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

נגד – רוב חברי הכנסת הנוכחים

הרביזיה לא התקבלה

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא שבסדר היום.
הישיבה ננעלה בשעה 10:05.

קוד המקור של הנתונים