ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 18/11/2013

סכנת הסגירה למפעל "בריל" ופיטורי כמאה עובדים, סכנת הסגירה של מפעל הנעליים הצבאיות "בריל" וסכנת פיטוריהם של למעלה ממאה עובדיו, סכנת סגירתו של מפעל נעליים הצבאיות "בריל" וכתוצאה פיטוריהם של למעלה ממאה עובדיו., סכנת פיטורין לעובדי בריל בשל העדר הסכם רכישה עם משרד הביטחון, סכנת סגירה למפעל בריל ופיטורי כ-100 עובדים

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
18/11/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 214>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט"ו בכסלו התשע"ד (18 בנובמבר 2013), שעה 10:00
<סדר היום:>
1. סכנת סגירה למפעל בריל ופיטורי כ-100 עובדים
2. סכנת הסגירה של מפעל הנעליים הצבאיות "בריל" וסכנת פיטוריהם של למעלה ממאה עובדיו:
1. סכנת סגירה למפעל בריל ופיטורי כ-100 עובדים
2. סכנת הסגירה של מפעל הנעליים הצבאיות "בריל" וסכנת פיטוריהם של למעלה ממאה עובדיו:
הישיבה ננעלה בשעה 11:15.

קוד המקור של הנתונים