ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 13/11/2013

שינויים בתקציב לשנת 2013

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הכספים
13/11/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 209>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י' בכסלו התשע"ד (13 בנובמבר 2013), שעה 9:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
עליזה לביא

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

חמד עמאר

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

סתיו שפיר
מוזמנים
>
סיוון להבי - מנהל תחום בקרה, תקצוב ופיתוח, משרד הפנים

אופיר להבי
​​–
מנהל אגף תקציבים, המשרד לקליטת העלייה

שרי שלזינגר - אגף התקציבים, המשרד לקליטת העלייה
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך

אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אור שושני
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה. נתחיל עם הרביזיות.
טמיר כהן
פניות 169, 170 - - -
יעקב ליצמן
אפשר לקבל את החומר? על מה אני הולך להצביע? אני צריך חומר.
טמיר כהן
בבקשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה – ירים את ידו - - -
קריאות
רגע, רגע.
טמיר כהן
169, 170 – משרד הביטחון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

נגד קבלת הרביזיה – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
184 עד 188 – השכלה גבוהה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

נגד קבלת הרביזיה – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה. אלו שתי הרביזיות?
טמיר כהן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. עכשיו יש שתי העברות שנשארו מאתמול - - -
טמיר כהן
סליחה, יש עוד רביזיה אחת: 196 – חינוך ותרבות, של סתיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?
יעקב ליצמן
רגע, רגע, איזה מספר?
טמיר כהן
196 – חינוך ותרבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

נגד קבלת הרביזיה – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.

נשארו לנו שתי העברות מאתמול. העברה ראשונה זה 198, 199. מי מציג?
זבולון קלפה
לא עשינו גם את 197.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האוצר בטיול, אז אנחנו מורידים את זה. אני מבקש לעבור ל-198, 199. את תדברי עם יעל מבורך. אם זה על דעתה – טוב, ואם לא – אז לא.

מי מציג את 198, 199? בבקשה.
אופיר להב
בוקר טוב. אני ממשרד הקליטה. הפנייה נועדה לביצוע תקצוב של 17 מיליון ש"ח. שבעה מיליון ש"ח לקליטת בני המנשה, שזו החלטת ממשלה מלפני חודש - - -
יעקב ליצמן
יש עלייה גדולה?
אופיר להב
ההחלטה הזאת מדברת על 899 נפשות.
זבולון קלפה
להבאה שלהם או לטיפול בהם פה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
להבאה שלהם.
אופיר להב
לקליטה. אנחנו משרד הקליטה.
יעקב ליצמן
זאת אומרת, לפי החשבון שלך... תחלק 17 מיליון שקל ל-1,000 - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה שבעה מיליון, זה חלק מה-17. ה-17 מתפרקים.
אופיר להב
אם תרצו אני אציג. מדובר על 17 מיליון שקל. שבעה מיליון לבני המנשה, חמישה מיליון לשדרוג המערכות המחשוביות של המשרד, שלושה מיליון להגדלת התמיכות ברשויות המקומיות, ושני מיליון לעידוד חזרתם של ישראלים ארצה. מדובר על פעילויות בבתים הישראליים בחו"ל.
זבולון קלפה
יש לך רשימה של הרשויות בסעיף 3?
אופיר להב
אני עוד לא יודע איזה רשויות יקבלו, כי זה לפי קריטריונים. כ-120 רשויות מגישות קריטריונים.
זבולון קלפה
כל ה - - - זה לקליטת בני המנשה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לקליטת עולים בכלל.
אופיר להב
יש ארבעה נושאים שרוכזו בבקשה הזאת. אחד, בני המנשה, יישום החלטת ממשלה מלפני חודש. הסכום של שבעה מיליון נקבע בהחלטת הממשלה. הנושא השני זה חמישה מיליון לשדרוג מערכות המחשוב של המשרד, ובראשן מערכת גיבוי הנתונים שלנו, שהרבה מאוד זמן לא עודכנה. הנושא השלישי זה הגדלת תמיכות ברשויות המקומיות. הקריטריונים לתמיכות ברשויות המקומיות מפורסמים מדי שנה באתר המשרד לפי נוהל החשב הכללי. אנחנו לא יודעים מי יקבל, כי זה תמיכות, זה קריטריונים שעל פיהם מגישים, ורק אחר כך יודעים, בוודאי ובוודאי לגבי השנה, שבה לא התחלנו לחלק כי לא היה תקציב עד יולי ועודפים עד אוקטובר.
יעקב ליצמן
ברור שאתם יודעים למי אתם רוצים לתת, כי אתם עושים קריטריונים לפי מי שאתם רוצים לתת לו.
אופיר להב
זה בהחלט לא המצב.
יעקב ליצמן
מה, אתה לא חלק מהמדינה?
אופיר להב
אני פקיד בשירות הציבורי, ואני יודע שאנחנו עושים קריטריונים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אם אין שאלות, מי בעד להעביר את בקשה 198, 199? מי נגד?
יעקב ליצמן
אני נגד הקריטריונים.

הצבעה

בעד אישור ההעברה – רוב

ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.
יעקב ליצמן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה תידון בשעה 9:45.

ההעברה השנייה זה 200, 201. מי מציג?
סיוון להבי
אני סיוון, מאגף תקציבים של משרד הפנים. הפנייה נועדה להעברת סכום של 50.5 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, מסעיף 47 לסעיף 18. עיקריה של הפנייה הם 36 מיליון מענק ביטחוני לאור הקפאת הבנייה.
יעקב ליצמן
איפה יש הקפאה?
סיוון להבי
36 מיועד לרשויות ביו"ש, מענק ביטחוני לאור הקפאת הבנייה.
יעקב ליצמן
איפה יש הקפאה?
סיוון להבי
הקפאת הבנייה שהייתה והקפאת הבנייה שעדיין קיימת בהוצאת היתרים חדשים פוגעות ברשויות - - -
יעקב ליצמן
אבל ראש הממשלה אמר שאין הקפאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אולי אורי ניסה להגיד.
יעקב ליצמן
יכול להיות שראש הממשלה לא אומר אמת? יכול להיות.
סיוון להבי
לרשויות המקומיות יש עלויות בגין ההקפאה שהייתה לפני שנים - - -
אראל מרגלית
מה הקשר בין ההקפאה לבין העלויות?
יעקב ליצמן
תגיד לי עוד פעם איפה יש הקפאה?
סיוון להבי
ההקפאה שהייתה לפני מספר שנים ביו"ש - -
יעקב ליצמן
מה זה? איפה?
סיוון להבי
- - יצרה לרשויות פערים תקציביים.
יעקב ליצמן
אבל איפה? איזה רשויות?
סיוון להבי
ביהודה ושומרון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בכל הרשויות. אלקנה למשל.
סיוון להבי
גוש עציון, מטה בנימין, הר חברון, אלקנה, שומרון - - -
יעקב ליצמן
את זה ראש הממשלה הקפיא?
סיוון להבי
כן, לפני מספר שנים הייתה הקפאה.
יעקב ליצמן
מתי?
סיוון להבי
ב-2010, אני חושב.
ראובן ריבלין
ראש הממשלה לא רצה, הממשלה הכריחה אותו.
יעקב ליצמן
הכריחו אותו?
ראובן ריבלין
לעולם הוא לא יקפיא את הבנייה - - -
סיוון להבי
באותה עת הרשויות הסתמכו על אגרות ותשלומים שיתקבלו בעקבות הבנייה, ולכן יש להן חוסרים.
יעקב ליצמן
האם את אותם הדברים אתם נותנים למשל במרכז הארץ אם היה שיבוש? אתם נותנים גם שם מענקים?
סיוון להבי
משרד הפנים שמח לקבל כל מענק לרשויות מקומיות, מכיוון שהחוסר בשלטון המקומי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
התשובה היא שאם היו עושים את זה בישראל עצמה, היו מגישים כאלה תביעות פיצויים, שהסכומים האלה הם כאפס לעומת זה. אנשים הוקפאו באמצע.
יעקב ליצמן
למשל יש הקפאה בירושלים - - -
ראובן ריבלין
הקפיאו את הולילנד. אז נתנו להם אפשרות - - -
יעקב ליצמן
על הולילנד דווקא מגיע פיצוי כי לא הקפיאו, לא בגלל שהקפיאו. אם היו מקפיאים זה דווקא היה בסדר. אני שואל: ראש הממשלה, מה שהוא עשה הלילה זה שהוא הקפיא. האם המקומות האלה יקבלו פיצוי הלילה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, שם לא הייתה תכנית - - -
יעקב ליצמן
אני לא מבין מתי ראש ממשלה מקפיא ומתי הוא לא מקפיא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סיוון, מה שאני מציע זה שאת השאלה של רבי יעקב ליצמן אתה תשלח ללשכת ראש הממשלה בשמו, וכשתקבל תשובה תעביר לו אותה.
יעקב ליצמן
אני מציע לך שעד שלא תקבל תשובה אל תבוא לכאן. ולכן לא תצטרך יותר לבוא לכאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, תסביר את סעיף 2 בבקשה.
סיוון להבי
סעיף 2 נועד לתקצוב של עשרה מיליון למענקים ביטחוניים למועצות אזוריות ביהודה ושומרון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם זה דבר שפועל כבר הרבה זמן. תסביר את הדבר השלישי.
סיוון להבי
סעיף 3 הוא תוספת של 4.5 מיליוני שקלים לתקציבי מענקי הפיתוח של הרשויות המקומיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אין שאלות. מי בעד להעביר את 200, 201? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור ההעברה – רוב
ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.
יעקב ליצמן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב-9:45 נצביע על הרביזיות. תודה רבה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 09:10 ונתחדשה בשעה 09:45.)>
קריאות
מה עם הרביזיות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נעבור רגע לרביזיות.
טמיר כהן
198, 199 – המשרד לקליטת העלייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
יצחק כהן
על מה הרביזיה?
ראובן ריבלין
לא מנמקים לפני הרביזיה, צריכים להיות בישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד הרביזיה?

הצבעה

נגד קבלת הרביזיה – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה. הלאה.
טמיר כהן
200, 201 – רשויות מקומיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

נגד קבלת הרביזיה – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:50.>

קוד המקור של הנתונים