ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 13/11/2013

תקנות הדואר (הוראות מס), התשע"ג- 2013

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכספים
13/11/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 212>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י' בכסלו התשע"ד (13 בנובמבר 2013), שעה 10:35
סדר היום
<תקנות הדואר (הוראות מס), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >

ניסן סלומינסקי – היו"ר

עליזה לביא

אראל מרגלית

שמעון סולומון
מוזמנים
>
ברוך משולם - עוזר ראשי ליועמ"ש, רשות המסים, משרד האוצר

צור גינת - מנהל תחום מפקח ארצי עצמאיים, רשות המסים, משרד האוצר

דפנה גלוק - ייעוץ וחקיקה כלכלי-פיסקלי, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אור שושני
<תקנות הדואר (הוראות מס), התשע"ג-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לתקנות הדואר. מי מציג?
ברוך משולם
אני, ברוך משולם, מרשות המסים. אנחנו מבקשים להאריך את התקנות שהותקנו מכוח חוק הדואר. רשות הדואר הפכה למעשה לגוף שדינו ככל גוף אחר שאינו המדינה, בעקבות ההפרטה שהייתה. וכשהקימו את חברת הדואר החדשה היו ברשות הדואר עובדים שהיו זכאים לפנסיה תקציבית, ובגין העובדים האלה יש כספי יעודה שנצברו לזכותם והועברו לטיפולה של חברת הדואר החדשה. במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם, חברת הדואר החדשה התחייבה להקים קופת גמל מרכזית לקצבה; ולמעשה התקנות שמשרד האוצר התקין פורסמו רק בסוף שנה שעברה, בשניים בדצמבר 2012, עד כמה שאני זוכר. זה נקרא "תקנות פיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללים לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה)". התקנות האלה בעצם נותנות איזשהו פטור על הכנסות ריבית לגבי הכספים של העובדים שאמורים להיות מופקדים בקופת הגמל. הן הוארכו פעמיים עד היום, ואנחנו מבקשים להאריך אותן לשנים 2012 ו-2013.
אייל לב-ארי
אבל הקופה עדיין לא הוקמה, למרות שהתקנות אושרו כבר ביולי 2012 - - -
ברוך משולם
הן פורסמו בשניים בדצמבר.
אייל לב-ארי
הן פורסמו לקראת סוף שנת 2012, ועדיין, בכל 2013, כשכבר הייתה תשתית חוקית שקבעה את חובת הקמת קופת הגמל המרכזית לפיצויים, היא לא הוקמה במהלך 2013.
ברוך משולם
זאת אומרת שכרגע הם עדיין לא יכולים להעביר את הכספים, ומבחינה תאורטית אנחנו אמורים למסות את זה, אלא אם כן אנחנו נאריך את התקנות.
אייל לב-ארי
נכון. יש לך מידע באיזה מצב נמצאת הקמת קופת הגמל המרכזית?
ברוך משולם
ממה שאני דיברתי אתמול עם נציגים שמטפלים בזה, הם אמרו לי שזה במגעים. יש לנו מידע נוסף, צור?
צור גינת
אין לנו מידע נוסף. אנחנו יודעים שלא היה קשר עם אגף שוק ההון בחודשים האחרונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תנו לי להבין עוד פעם. אתה מוכן במשפט אחד עוד פעם לחזור על המשמעות של הבקשה? כי אני מבין שזה כבר לא פשוט.
ברוך משולם
לגבי הכספים, אמרנו שהיה שינוי מבנה של חברת הדואר, והיו כספים ייעודיים שנצברו במסגרת פנסיה תקציבית, שהיו אמורים להיות משולמים לעובדים והועברו לחברת הדואר החדשה, שאמורה לנהל אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מתי זה היה הדבר הזה?
צור גינת
2005 ו-2006.
ברוך משולם
ב-2004 עבר חוק שתיקן את חוק הדואר... הכספים האלה כרגע, במעבר, הם אצל חברת הדואר החדשה, והיא התחייבה להקים קופה מרכזית שתנהל את הכספים האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא התחייבה, ומדובר על מ-2006 ועד היום?
צור גינת
עד סוף 2012 לא היה מנגנון שיכול לקלוט את הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שש שנים? מה זה נקרא "לא היה מנגנון"?
צור גינת
בקופה מרכזית לקצבה היו שינויי חקיקה בכל הנושא של קופות גמל. וקופה מרכזית לקצבה זו קופה שמיועדת לפנסיה תקציבית, באופן ספציפי לאנשים מהסוג של חברה ממשלתית שעוברת להפרטה ושצריך לדאוג ל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז שש שנים לא יכלו להקים?
צור גינת
לא, לא היה להם איפה לשים את הכסף. ולכן הם ניהלו את הכסף באופן עצמאי, שמו את זה בקרן נאמנות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו יכול להסביר למה זה שש שנים?
צור גינת
כי לא היה גוף לקלוט אותם. המדינה לא הקימה את התשתית.
שמעון סולומון
אבל יש גופים. חייבים להקים גוף חדש או שאפשר להשתמש בגופים קיימים?
צור גינת
הייתה קופה אחת שהייתה קיימת, של חברת החשמל, והיא היחידה שהיה לה בסיס - - -
שמעון סולומון
אז איפה הבעיה?
צור גינת
הבעיה היא להקים את המנגנון של קופה מרכזית.
שמעון סולומון
מי צריך להקים את זה?
צור גינת
אגף שוק ההון, יחד עם ארגוני העובדים, יחד עם... זה תהליך מאוד מורכב להקים גוף כזה שמנהל כספי עובדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל שש שנים?
צור גינת
בואו נדגיש: ב-2008 היה תיקון חקיקה שעברו לקופות גמל לקצבה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שנייה. בינתיים בזמן הזה כבר היו כאלה שיצאו והיו צריכים לקבל?
צור גינת
כן, הכספים מטופלים. אבל הנקודה היא שבמקום שיהיו מטופלים בקופה שמנוהלת על ידי גוף חיצוני לרשות הדואר, הכספים מנוהלים בתוך רשות הדואר, כחשבון נפרד, ובגלל שזה כספי עובדים הם מקבלים הטבות כמו קופות גמל, כלומר רווחים פטורים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
והיום הקופה הזאת מוקמת?
צור גינת
הקופה טרם הוקמה, היא בתהליכי הקמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז מה אנחנו מתבקשים עכשיו לעשות?
צור גינת
להאריך את הפטור ממס מתוך שנת 2011 עד לתום שנת 2013. שהכספים של העובדים, שמופקדים בקרן נפרדת לא יחויבו במס על הרווחים שהם צברו בקופה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואם הם היו בקופה שתקום?
צור גינת
אז הם היו פטורים מכוח קופת הגמל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, נניח שאנחנו לא מוכנים לאשר, אז יכול להיות שכבר בשבוע הבא תקום הקופה הזאת?
ברוך משולם
בספק גדול, כי זה תהליך מורכב וארוך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה תהליך של שש שנים, ועכשיו - - -
צור גינת
לא, זה לא שש שנים, בואו נהיה הוגנים עם רשות הדואר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכמה זמן הבקשה הזאת?
צור גינת
הבקשה הזאת היא עד תום 2013. אצלנו ברשות המסים יש התנגדות שזה יוארך מעבר לזה. כמובן שהוועדה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההתנגדות שלכם אומרת שאתם חושבים שעד סוף 2013 אפשר יהיה כבר להקים את הקופה הזאת?
צור גינת
אנחנו רוצים שהקופה הזאת תקום בהקדם, כי לנו זה יותר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אפשר להקים אותה?
צור גינת
אנחנו רשות שאינה נכנסת בקשר שבין עובד למעביד ואיך הוא מנהל את זה בתקנון. יש כאן נושא של תקנון קופה, מי מנהל את זה, מי הבנק שינהל להם וכולי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אם זה היה שש שנים זה יכול להיות גם עוד 20 שנה.
צור גינת
אני שוב אומר: הם לא היו יכולים לעשות כלום לפני דצמבר 2012, כי לא היו להם כלים.
ברוך משולם
לא היו להם תקנות. אנחנו נדרשים פה רק לפן של המס, אנחנו לא מעורבים בניהול.
שמעון סולומון
אני מציע לא להיות בתוך ההתנהלות הזאת של למשוך עוד, אלא לאשר לתקופה שאנחנו סוברים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנה, עד סוף 2013. זו גם הבקשה, רק עד 2013.
שמעון סולומון
אבל שההארכה תהיה בתנאי שבתקופה הזאת הם יחזירו את - - -
ברוך משולם
אבל אנחנו לא יכולים להתחייב בשמם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נאמר ככה: אם הם מסדרים, אז לא צריכים יותר להאריך את זה, כי ברגע שזה יהיה קופה זה פטור. אתם מבקשים עד סוף 2013 כי רשות המסים אומרת שזה אפשרי?
ברוך משולם
אני רוצה להבהיר עוד פעם,: אנחנו מייצגים פה גם את האוצר, שנציג שלו לא הגיע. למיטב הבנתי, משיחות שקיימתי אתמול עם נציגים שונים, קשה שהפורמט הזה יועבר במלואו ויוסדר עד תום השנה. עם זאת, אנחנו מתנגדים להארכה גורפת גם לשנת 2014, ואנחנו רוצים לבדוק כיצד הדבר הזה מתקדם. גם בשנים הקודמות התנגדנו להארכה אוטומטית, ואנחנו בוחנים את זה כל שנה. אנחנו לא רוצים הארכה גורפת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו פה מדבר על עד 2013. זאת אומרת שאתם תבואו אלינו שבוע לפני כן לבקש עוד פעם?
שמעון סולומון
זה מה שאני אומר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הצו הוא במפורש רק עד סוף 2013.
שמעון סולומון
ועד כמה אתם מבקשים?
ברוך משולם
אנחנו מבקשים כרגע עד סוף 2013. אנחנו רוצים כל שנה לעמוד בפני הבקשה ולבחון אותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשתדלו מאוד לא לבוא אלינו עוד פעם.
צור גינת
זה לא אינטרס שלנו.
ברוך משולם
אנחנו רק מבקשים את הפטור, אנחנו לא מקימים את הקופה ומעורבים בזה.
צור גינת
נדגיש שכאנשי רשות מסים אנחנו פה בעצם מייצגים תהליך שהוא ויתור על מס. זה לא תפקידנו הטבעי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי הגוף שכן צריך לקבוע את זה?
צור גינת
רשות הדואר הוא הגוף בעל האינטרסים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה הם לא מגיעים לפה?
צור גינת
אין לי מושג למה. הם לחצו עלינו כדי שנשלים את התקנות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תראה, אתם תודיעו לרשות הדואר שזה מאושר עד סוף 2013, ושאנחנו מבקשים שלא יבואו עוד פעם. שיסיימו את זה. זה בלתי אפשרי שזה נמשך כל כך הרבה זמן וחיים כל הזמן מהארכות והארכות. שישבו ויגמרו את הסיפור. בסדר, אתם תהיו פה לוועדה?
צור גינת
נהיה פה לוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ובפעם הבאה, אם הם מבקשים דבר כזה, אז היה ראוי שהם יבואו לפה, ולא ישלחו מישהו שהאינטרס שלו הוא כמעט הפוך מזה.
אייל לב-ארי
אני רק רוצה עוד פעם לחדד את מה שהיה: התקנות האלה, כמו שנאמר, מוותרות על מס או מאפשרות ניכוי שברגיל לא מתאפשר, בגלל הסכמים של המעבר מרשות הדואר לחברת הדואר והמצב הזמני הארוך שנוצר, שבו חברת הדואר משמשת אד-הוק סוג של קופת גמל מרכזית בנושא כספי הפנסיה התקציבית של העובדים, ולכן הם כרגע מקבלים את הפטור הזמני הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי את זה, אבל אני לא רוצה שזה ימשיך להיות ככה.
אייל לב-ארי
זאת אחת השאלות שגם אנחנו שאלנו.
צור גינת
כדי לסבר את האוזן, יש מוסדות נוספים שעברו להפרטה, יש כאלה שמ-1993 עוד אין להם קופה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אני מציע להם שלא יבואו לפה לבקש הארכה. די, אי אפשר כבר עם הטירוף הזה.
צור גינת
אבל זה התהליך, לא הייתה קופה עד 2012 - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מחויב שזה יהיה התהליך... כנראה שיש כאלה שמקבלים משכורת רק על הדיונים האלה.

טוב, מי בעד לאשר את תקנות הדואר, התשע"ג 2013?

הצבעה

בעד אישור התקנות – פה אחד

התקנות אושרו פה אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר פה אחד. צור, אתה תהיה נציגנו להעביר להם את שתי ההודעות.
צור גינת
יובהר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים