ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 13/11/2013

תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה), התשע"ג- 2013

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים
13/11/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 211>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י' בכסלו התשע"ד (13 בנובמבר 2013), שעה 10:25
סדר היום
<תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה), התשע"ג- 2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
עליזה לביא

שמעון סולומון
מוזמנים
>
חגית ברוק - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

רם לוי - חשב המשרד, משרד התקשורת

אורן מור - אגף כלכלה, משרד התקשורת

דפנה גלוק - ייעוץ וחקיקה כלכלי-פיסקלי, משרד המשפטים

ניר שוויקי - סמנכ"ל כספים, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אור שושני
<תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה), התשע"ג-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לנושא הבא: תקנות הטלגרף האלחוטי. מי הדוברת?
חגית ברוק
חגית ברוק, ממשרד התקשורת. התיקון שאנחנו עוסקים בו הוא תיקון לתקנות הטלגרף האלחוטי, שבעצם קובעות בין היתר את סכומי האגרות שישלמו מי שמקבל רישיון לשימוש בתדרים ולהפעלה של משדרים.
העניין שלנו קשור בתדרים ומשדרים לצורך הפצה של שידורי טלוויזיה. בעבר שיטת הפצת השידורים הייתה שיטה אנלוגית, ובסביבות שנת 2009-2008 החלה הקמה של מערך הפצה חדש עם טכנולוגיה חדשה, טכנולוגיה דיגיטלית. ובהמשך להקמת המערך הדיגיטלי, בתחילת פברואר 2011 נקבע כיבוי של מערך ההפצה האנלוגי. יחד עם זאת, באותו מועד שר התקשורת דאז, משה כחלון, סבר שכיבוי השידורים האנלוגיים יפגע בציבור, שלא היה ערוך מספיק בשלב ההוא – אנשים עוד לא קנו את הממירים שהיו נדרשים. ובהתאם לסמכותו בחוק הרשות השנייה, הוא האריך את המועד לכיבוי האנלוגי, בשני צווים שונים. סך הכול ההארכה הייתה הארכה של חמישה חודשים, עד סוף יוני 2011.
מאחר שההחלטה להאריך את מועד כיבוי האנלוגי הייתה החלטת מדיניות של השר ושל שר האוצר, המדינה חשבה שיש מקום להחזיר למי ששילם אגרה בעד אותם משדרים אנלוגיים בעבור הרבעון השני של שנת 2011. מה שהתקנות האלה עושות זה בעצם להחזיר אגרה עבור הרבעון השני של 2011.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פשש... המדינה מחזירה לאזרחים כסף.
חגית ברוק
לא בדיוק לאזרחים, אלא לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, לרשות השידור ולטלוויזיה החינוכית, שהם אלה שבאותה תקופה הפיצו שידורים. כנראה שהכסף יגיע גם לידי הזכייניות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה כל כך נשמע משונה, שאנחנו צריכים לשאול מה קרה. דבר שני, את מדברת על 2011 והיום 2013, כלומר עברו שנתיים. דבר שלישי, האם מחזירים את זה צמוד או לא. ספרי לנו טיפה יותר. אנחנו נשמח להחזיר אבל רוצים לדעת מה באמת קורה, כי יכול להיות שאנחנו מחזירים את זה אבל למעשה צריכים להחזיר הרבה יותר.
חגית ברוק
הגיעה בקשה מטעם הרשות השנייה. הם אלה שבעצם הפיצו את העניין הזה אחרי ששר התקשורת קבע בצו. זו סמכות שמוקנית לו בחוק, להאריך את המועד לכיבוי האנלוגי. אחרי ששר התקשורת מצא שיש טעם ויש הצדקה בכך, ואחרי שכבר תמה תקופת ההארכה, כמה חודשים אחרי, כשכבר כובה המערך האנלוגי, פנתה הרשות השנייה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל זה ביוני 2011. מה קרה עד עכשיו?
חגית ברוק
פנתה הרשות השנייה וביקשה... לקח זמן עד שהשר החליט שהוא מוכן לקדם את זה, ומאז – עוד לפני הממשלה והשר החדש – זה היה תקוע איזושהי תקופה בוועדת האגרות במשרד האוצר. אני חושבת שזה עלה אליהם לראשונה - - -
אורן מור
אני אורן מור, מאגף כלכלה במשרד התקשורת. האוצר בזמנו התנה את הקידום של העניין הזה בקידום של תקנות שיאפשרו לרשות השנייה לגבות כספים עבור מערך השידור הדיגיטלי, ה-DTT. ולכן זה נגרר.
חגית ברוק
זה עלה לוועדת האגרות בסוף שנת 2011 או תחילת 2012... זה הועבר למשרד האוצר לאישורים בתחילת שנת 2012, אני חושבת, ו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני הבנתי ממך שזה לא סתם – מחזירים לרשות השנייה ותמורת זה קיבלו רשות להטיל אגרות על הציבור.
אורן מור
לא על הציבור, על מי שמשדר ב-DDT. זה לא אגרות, זה דמי הפצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת שלולי העניין הזה לא היו מטילים את האגרות האלו?
אורן מור
לא, זה לא קשור, זה פשוט התניה טקטית של האוצר, אין איזה משהו שמקשר בין שני הדברים.
חגית ברוק
אין קשר לוגי וגם אין קשר... הגבייה של דמי הפצה דיגיטליים זה משהו שמוסדר בפני עצמו בחוק הרשות השנייה ואחר כך בחוק ה-DTT, חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות. אלה דברים שלא קשורים. ההתניה היחידה הייתה שפשוט עוד לא קבעו את אותן תקנות, וזה היה דרך ליצור תמריץ.
דפנה גלוק
אני רק מחדדת שעצם החיוב בדמי הפצה זה בחוק, והתקנות קבעו את הסכומים.
שמעון סולומון
אני רוצה הבהרה: לאגרות שאת מדברת עליהן יש קשר לערוצים המקומיים שהיו בבעיה כל כך גדולה? אני יודע שזה היה קשור לאגרות ולערוצים המרכזיים. אני מדבר על החדשות המקומיות.
חגית ברוק
לא, אין שום קשר. החדשות המקומיות מופצות באמצעות הכבלים והלוויין, שזו מערכת הפצה נפרדת. אנחנו מדברים על השידורים הציבוריים, השידורים הפתוחים לציבור, שזה שידורי רשות השידור, שידורי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שזה ערוץ 2 וערוץ 10, ושידורי הטלוויזיה החינוכית. אין שום קשר לחדשות המקומיות.
שלומית ארליך
לפני שמצביעים רק נבהיר שהמועד להפסקת השידורים בשיטה האנלוגית נדחה לסוף יוני, ולכן בפועל שולמו אגרות בשני רבעונים, נכון?
חגית ברוק
נכון.
שלומית ארליך
והמנגנון הוא שאנחנו מבקשים להחזיר 50%. זאת אומרת זה יצא שבפועל שילמו בעד - - -
חגית ברוק
נכון. מנגנון ההחזר נקבע בצורה כזאת שאנחנו קובעים רטרואקטיבית שבשנת 2011 שיעור האגרה בעד שימוש באותם משדרים להפצה אנלוגית יהיה 50%. המשמעות הפרקטית של זה היא שהם ישלמו על רבעון אחד, ומאחר שברבעונים שלוש וארבע לא היה תשלום...
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. מאחר שזה בין המדינה לרשות השנייה ולא בין המדינה לאזרחים, אנחנו גם לא מתעקשים לשאול על ההצמדות ושאר הדברים.

מי בעד לאשר את תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה), התשע"ד-2013?

הצבעה

בעד אישור התקנות – פה אחד

התקנות אושרו פה אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התקנות אושרו פה אחד. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:35.>

קוד המקור של הנתונים