פרוטוקול

 
PAGE
126
ועדת הכספים
12/11/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 208>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ט' בכסלו התשע"ד (12 בנובמבר 2013), שעה 12:00
<סדר-היום:>
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
נכחו
<חברי הוועדה:>
ניסן סלומינסקי – היו"ר
רוברט אילטוב

קארין אלהרר

משה גפני

יעקב ליצמן

חמד עמאר

זבולון קלפה

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר

עמר בר-לב

ניצן הורוביץ

שמעון סלומון

ראובן ריבלין

<מוזמנים:>
נעמה קאופמן-פס - עו"ד, מנהלת הסיכונים הראשית באגף החשבת הכללית, משרד האוצר

נירית גדסי - מנהלת מחלקת חינוך פיננסי, משרד האוצר

נעה היימן - רפרנטית חינוך, אגף תקציבים, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רפרנט ביטחון פנים, אגף תקציבים, משרד האוצר

דורון סמיש - רפרנט ממשל ומינהל, אגף תקציבים, משרד האוצר

יוסי עדס - רפרנט פנים, אגף תקציבים, משרד האוצר

שלמה פשקוס - רפרנט השכלה גבוהה ומחקר ופיתוח אגף תקציבים, משרד האוצר

רועי קונפינו - רפרנט ביטחון, משרד האוצר

יונתן רזניק - רפרנט, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

נעם שטרן - רפרנט תעשייה ומסחר, אגף תקציבים, משרד האוצר

אפרת תבור - תקציבאית, משרד האוצר

אילת שפייר - עובדת במחלקת חינוך פיננסי, משרד האוצר

שרי שלזינגר - ממונה תקציבים, משרד הקליטה

אופיר להב - מנהל אגף בכיר תקציבים, משרד הקליטה

יוני רובין - מנהל אגף תקציבים, משרד המשפטים

איתן עוזרי - מנכ"ל, איגוד ישיבות הסדר

אמנון דה הרטוך - יועץ, איגוד ישיבות הסדר

עמי צדיק - מנהל מחלקת פיקוח תקציבי, ממ"מ, כנסת ישראל

ויקטור פתאל - כלכלן, ממ"מ, כנסת ישראל

אילנה בן עזרא - פעילה, המשמר החברתי

דוד הגר - תומך, נח"ל חרדי

צבי לביא - לוביסט, ynet

סטיבן לוי - לוביסט, אימפקט

צבי קסלר - לוביסט, לשכת רואי-חשבון

זכריה רייך - לוביסט, פרילוג


<ייעוץ משפטי:>
טל-יה פז (מתמחה)
<מנהל הוועדה:>
טמיר כהן
<רישום פרלמנטרי:>
רונית יצחק
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים בנושא: שינויים בתקציב לשנת 2013. רבותי, אני מקווה שלכולם יש את חבילת הדפים, למי שחסר שירים את היד יעבירו אליו. לכולם יש. אני עובר להעברות התקציביות. פנייה לוועדה מספר 159 - מי מציג אותה?
<יונתן רזניק:>
במסגרת חוק רשות שידור קיימת הוראת שעה שקובעת שבשנים 2012–2013 המדינה תממן את אגרת הטלוויזיה לאזרחים ותיקים. כאן זה נדרש בעצם למטרה הזאת.
<קארין אלהרר:>
זאת הייתה הוראת שעה?
<יונתן רזניק:>
זאת עדיין הוראת שעה, 2012–2013.
<יעקב ליצמן:>
בכוונתכם להאריך את זה?
<יונתן רזניק:>
אם יחליטו, אם האוצר יחליט שכן אז יאריכו.

<ראובן ריבלין:>
אלה אם כן הכנסת תחליט שהאזרחים הוותיקים לא צריכים.
<יעקב ליצמן:>
אם - אני יודע, השאלה מה אתה יודע.

<קארין אלהרר:>
עובדים עכשיו על הצעת חוק.

<יונתן רזניק:>
זה קיים משנת 2007, אם אני לא טועה, קשה להגיד לך מה יהיה בהמשך, אבל אני מאמין שזה ימשיך.
<ראובן ריבלין:>
זה היה ההישג הראשון של השר לאזרחים ותיקים, נדמה לי, השר מעיד על - - -
<יעקב ליצמן:>
זה מקלקל את העיניים למבוגרים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם אין שאלות, מי בעד לאשר את העברה 159? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב
בקשה מספר 13-030, פנייה מספר 159 אושרה.
<יעקב ליצמן:>
רוויזיה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אושר ורוויזיה. פניות מספר 169 ו-170 - מי מציג את זה?
<יעקב ליצמן:>
יש לי רושם שמפחדים להסביר את זה.

<זבולון קלפה:>
לא.

<יעקב ליצמן:>
כך אני רואה.

<ניצן הורוביץ:>
כתוב: תקצוב ישיבות ההסדר.
<יעקב ליצמן:>
אני לא יודע מה זה "הסדר". הסדר זה תקצוב לאי-הסדר, מה זה "הסדר"?
<ניצן הורוביץ:>
הסדר זה שמקבלים עוד כסף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דקה, ליצמן.

<יעקב ליצמן:>
אני רוצה להבין למה - - -
<יונתן רזניק:>
אברר שנייה אחת אם הרפרנט צריך להיות פה, אעדכן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה, אין מישהו?

<קארין אלהרר:>
נעבור בינתיים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נעבור ונחזור לזה כשיגיע.

<יעקב ליצמן:>
הבנתי, אדוני, שלא רוצים להביא את זה היום להצבעה, ולכן אני חושב שזו זילות של הוועדה שהם - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה פירוש? זה יבוא להצבעה היום.

<יעקב ליצמן:>
לא, הנה, הרפרנט מפחד לבוא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע אם מפחד לבוא, אנחנו - - -

<זבולון קלפה:>
גם שבוע שעבר היו מקרים - - -

<יונתן רזניק:>
אנחנו מבררים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, גמרנו.

<משה גפני:>
היה דיון הבוקר בוועדת ביקורת על הכסף הזה.
<יעקב ליצמן:>
בגלל זה הוא מפחד לבוא.

<משה גפני:>
כן, היה דיון בוועדת הביקורת על זה.
<יעקב ליצמן:>
זבולון, היום לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
173, 174.

<קריאות:>
- - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ששש, רגע, רבותי.
<יעקב ליצמן:>
רגע, עברת על זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אחזור כשיגיע הרפרנט.
<יעקב ליצמן:>
אני מציע שכל רפרנט שלא בא בזמן שיבוא ביום אחר, אי-אפשר - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אנחנו לא נעשה דיון במיוחד לפנייה של אחד.

<קריאות:>
הנה, רועי הגיע, הנה הרפרנט.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם הוא הגיע, אז יציג אחר כך. 173, 174.
<נעה היימן:>
הפנייה נועדה להעביר סכום של 314.5 מיליון ₪ מהרזרבה הכללית לטובת התאמת מזומנים לקצב הביצוע בפועל של תקציב הפיתוח של משרד החינוך. תקציב הפיתוח מתנהל בהרשאות להתחייב, כאשר התקציב נבנה יש הרשאות להתחייב שנועדו לבניית מוסדות חינוך. המזומנים בעצם ניתנים על-פי ביצוע בפועל, בזמן - - -
<ראובן ריבלין:>
מסרו את המבנים עכשיו?

<נעה היימן:>
נכון, ביצעו קצב ביצוע בפועל, התאמה.

<ראובן ריבלין:>
זה הכול.

<נעה היימן:>
היה ביצוע גבוה השנה יותר מהתחזיות, ולכן אנחנו נדרשים לעשות התאמה.
<יעקב ליצמן:>
תקציב הפיתוח לשנה הבאה גדל?
<נעה היימן:>
כן. תקציב הפיתוח בשנת 2012 - - -
<יעקב ליצמן:>
לא, ל-14'.

<נעה היימן:>
גם ב-13' הוא גדל, גם ב-14' הוא יגדל עוד פעם. תקציב הפיתוח עמד בשנת 2012 בהרשאות להתחייב על מיליארד שקלים, ב-2013 עלינו לכמעט מיליארד שמונה וב-14' יהיה עוד גידול קטן, גם המזומן הותאם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
צריכים לדעת שאנחנו אישרנו את הגידול של תקציב החינוך ב-8.5 מיליארד.
<נעה היימן:>
נכון, זה חלק מגידול.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז כך שזה חלק מהגידול.

<משה גפני:>
מה זה ה-17,800 לחינוך ההתיישבותי?
<נעה היימן:>
זה שינוי פנימי שכתוב בדברי ההסבר ואתם לא רואים אותו בפנייה עצמה בגלל שזה באותה תוכנית.

<משה גפני:>
נכון.

<נעה היימן:>
יש במשרד החינוך כמה חשבים, יש את החשב של המשרד הכללי ויש חשב לחינוך ההתיישבותי, שזה מינהל נפרד. יש העברה פנימית בין הרשאות של תקנות הבנייה של המשרד לחינוך ההתיישבותי, ולכן אנחנו נדרשים לעשות התאמה.
<משה גפני:>
מה זה החינוך ההתיישבותי? לאן זה הולך?

<נעה היימן:>
החינוך ההתיישבותי הוא מינהל של - - -
<משה גפני:>
הבנתי, אני גם יודע.

<נעה היימן:>
לא יודעת להגיד לאיזה - - -
<משה גפני:>
את לא צריכה לתת לי תיאור על משרד החינוך, רק תגידי לאן הולכים ה-17,800.

<נעה היימן:>
אני לא יודעת להגיד איזה בתי-ספר בחינוך ההתיישבותי נבנים עם ה-17 מיליון האלה.

<משה גפני:>
אז אולי זה לחרדים ואני נגד?

<נעה היימן:>
אולי.
<משה גפני:>
לאן זה הולך?

<נעה היימן:>
אני יכולה לבדוק האם ה-17 מיליון האלה - - -

<משה גפני:>
נכון? אלעזר.

<אלעזר שטרן:>
כן, ברור.

<יעקב ליצמן:>
חידוש מבנים שאתם עושים, זה מדובר על העבר?
<עפר שלח:>
יש אצלכם חינוך התיישבותי גם כן?

<ראובן ריבלין:>
יש האזנות.

<יעקב ליצמן:>
חידוש מבנים, ממתי זה? מתי עשו את זה?

<אלעזר שטרן:>
נראה לי שחזרת עם מצב רוח מהוועדה לביקורת המדינה.

<נעה היימן:>
כל תקציב המזומן של המשרד מורכב מאלפי הרשאות, אין לי - - -

<יעקב ליצמן:>
אבל יש לכם תוספת של 36 מיליון שקל.
<נעה היימן:>
נכון.

<יעקב ליצמן:>
אז מתי היה חידוש מבנים? מתי עשו את זה?

<נעה היימן:>
מתי עשו את זה? בשנה-שנתיים האחרונות.
<יעקב ליצמן:>
מה זה, התחשבנות של הסוף או שעשו עכשיו כשמחלקים לחידוש מבנים?
<נעה היימן:>
זו התחשבנות עבר.

<יעקב ליצמן:>
אני לא בטוח שאת מדייקת.

<נעה היימן:>
אז אני יכולה לבדוק את עצמי שוב ולהחזיר לך תשובה על זה.

<סתיו שפיר:>
נעה, אני רק רוצה להקריא לך את התשובה שקיבלתי מהאוצר. שאלתי: מדובר בתקציב לבניית כיתות, תשתיות היקפיות, חידוש מבנים, אם כן, באיזה רשויות מקומיות נמצאים המוסדות? באיזה מוסדות לימוד מדובר? האם הוכחה דחיפות הבנייה במוסדות המתוקצבים על פני מקומות אחרים? על-פי איזה קריטריונים? האם יש כבר זוכים במכרזים? האם מדובר בסדר עדיפויות חדש? וכו' וכו' וכו'.
התשובה שקיבלתי - - -

<יעקב ליצמן:>
איזו פרוטקציה יש לך?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היא שאלה כמו שכל אחד יכול לשאול.

<ראובן ריבלין:>
כל אחד יכול לשאול.

<יעקב ליצמן:>
אבל אין לי את זה, אין לי אס.אם.אס.
<סתיו שפיר:>
זה לא באס.אם.אס., במייל.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין לך מייל?

<יעקב ליצמן:>
לא, יש לי רק את זה. הטלפון היחיד.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גם לי אין, גם לי אין מייל.

<סתיו שפיר:>
אבל השאלה אם יש טעם לשאול.

<ניצן הורוביץ:>
אתה גם לא צריך את זה, תאמין לי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק רגע, מה התשובה שקיבלת?

<סתיו שפיר:>
זהו, אני רוצה לקרוא לכם, כי התשובה שקיבלתי היא כך: תקציב הפיתוח של משרד החינוך מתנהל בשיטת הרשאה להתחייב, בשלב המכרז ניתנת הרשאה להתחייב ומזומן יוצא בהתאם לקצב הביצוע בפועל. מזומן בבסיס מתוקצב לפי הערכות קצב ביצוע ובמהלך השנה הוא מותאם לקצב הביצוע בפועל, מדובר באלפי הרשאות לרשויות שונות.
<ראובן ריבלין:>
בסדר גמור.

<סתיו שפיר:>
זה אחלה, אבל לא קיבלתי אף תשובה לשאלות ששאלתי.

<נעה היימן:>
אז קודם כול הקריטריונים לא שונו, הם נמצאים כאן, אני יכולה להשאיר לך אותם עכשיו, אחר כך. הקריטריונים של משרד החינוך לא שונו, הם נמצאים באתר האינטרנט של המשרד, הם נמצאים פה. יש רשימת סדרי עדיפות, כל רשות יכולה להגיש בקשה לקבלת תקציב - -
<זבולון קלפה:>
בינוי.
<נעה היימן:>
- - לבינוי. מתוך הרשימה ניתנת עדיפות לפרויקטים העונים לקריטריונים הבאים: ביצוע פרויקטים על-פי החלטות ממשלה, למשל, בינוי - -

<זבולון קלפה:>
גני-ילדים.
<נעה היימן:>
- - גני-ילדים לגילאי שלוש-ארבע; לאחר מכן ביצוע פרויקט על-פי החלטת בית-משפט או הודעת המדינה לבית-משפט; מבנה מסוכן שלגביו קיימת חוות דעת מקצועית של מהנדס בדבר מצבו, שתאושר על-ידי מינהל הפיתוח; השלמת שלב בביצוע פרויקט שתוקצב בשנה קודמת בחלקו, ומצריך השלמה לצורך סיום אותו שלב; בית-ספר שנבנה מחדש ומורחב כתוצאה מאיחוד של מספר מוסדות חינוך וכו', הרשימה נמצאת באתר.
<סתיו שפיר:>
מה לגבי תעדוף של רשויות? או שאין קשר?
<נעה היימן:>
אין קשר לתעדוף של רשויות, יש הכרה בצורך. אם ברשות מסוימת יש גידול במספר התושבים - -
<ראובן ריבלין:>
per capita.

<נעה היימן:>
- - גדול מאשר רשות אחרת, אז נותנים לו בית-ספר, לעומת זאת, אם ברשות אחרת צריכים עכשיו לבנות – אין גנים לגילאי שלוש-ארבע וזו החלטת ממשלה אז נותנים להם, מכירים בצורך ספציפי.

<סתיו שפיר:>
יש מחסור כזה בהרבה מאוד רשויות ואתם מדברים על תקציב מסוים, אז איך אנחנו מתעדפים בכל זאת?

<נעה היימן:>
אז כמו שהקראתי, יש תעדוף, זה בדיוק התעדוף שהקראתי עכשיו.
<סתיו שפיר:>
ומי הרשויות שעברו את התעדוף?

<נעה היימן:>
הפנייה הזאת לא נועדה לתעדוף מחודש, היא לא מכרזים, מכרזים היינו רואים בהרשאה להתחייב, זה מזומן על מכרזים שכבר יצאו בחמש השנים האחרונות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שמשלמים אותם עכשיו שוב.
<סתיו שפיר:>
היכן הם?
<נעה היימן:>
אז אני אומרת, זה אלפי בתי-ספר בעשרות רשויות, אין לי רשימה של איזה מזומן משלמים באיזה בית-ספר עכשיו. ניתנו הרשאות בעבר, בחמש שנים האחרונות, ועכשיו משלמים לכל בית-ספר, לכל רשות, לפי קצב ההתקדמות של הביצוע בפועל. זה לא מכרזים חדשים, אין כאן תעדוף חדש, אלא פרויקטים שכבר נבחנו, שכבר הוכרו, שכבר יצאו הרשאות, שכבר בוצעו.

<יעקב ליצמן:>
זה בתיאום עם מפעל הפיס?
<נעה היימן:>
אני לא יודעת, האמת. אני לא חושבת שזה בתיאום עם מפעל הפיס.

<יעקב ליצמן:>
מפעל הפיס גם בונה כיתות.

<ראובן ריבלין:>
יש במשרד החינוך מחלקה שלמה לפיתוח - - -

<יעקב ליצמן:>
האם אתם מתאמים אִתם למי בונים מה?

<נעה היימן:>
מפעל הפיס, למיטב ידיעתי, מעביר למשרד החינוך, הוא לא בונה לבד, יש התאמה בתקציב.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מוכרח להיות תיאום. זאת אומרת, יש תיאום.
<ראובן ריבלין:>
המועצות המקומיות מגישות בקשות למשרד החינוך - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בדרך כלל יש תיאום עם מפעל הפיס.

<יעקב ליצמן:>
יש תיאום.

<ראובן ריבלין:>
לפי הקריטריונים.

<סתיו שפיר:>
זה מתעדף את זה איכשהו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אם תמו השאלות, אז מי בעד לאשר את פניות מספר 173, 174? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – רוב
בקשות מספר 13-036, 60006, פניות מספר 173, 174 אושרו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הפניות אושרו.
<יעקב ליצמן:>
אם הצבעתי בעד אני יכול לבקש רוויזיה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הגיע מישהו לפנייה הקודמת? אז אני חוזר לפניות הקודמות - 169, 170.
<רועי קונפינו:>
בוקר טוב, מתנצל על האיחור, הייתי בדיון נוסף בכנסת. הפנייה נועדה לתקצב את ישיבות ההסדר בשלב שנקרא "שירות ללא תשלום". מי שנמצא בישיבות ההסדר - - -
<יעקב ליצמן:>
ללא תשלום? מה זה "ללא תשלום"?
<רועי קונפינו:>
"שירות ללא תשלום", ישיבות ההסדר - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
של"ת.

<ראובן ריבלין:>
של"ת.

<יעקב ליצמן:>
אבל אתה משלם על זה, מה זה "ללא תשלום"?

<רועי קונפינו:>
מי שנמצא בישיבת הסדר יש שני שלבים: שלב אחד שבו הוא מגויס ונחשב חייל לכל דבר ועניין, נושא חוגר, על השלב הזה אנחנו מדברים. הם לא חיילים שנמצאים בשירות סדיר, במובן הזה שהם לא מגיעים כל יום לבסיס, הם נמצאים בישיבת ההסדר, אבל מבחינת הצבא הם חיילים לכל דבר ועניין, הם - - -

<אלעזר שטרן:>
מה זה נקרא "לכל דבר ועניין"?

<רועי קונפינו:>
לדוגמה, אם הם חס ושלום נפצעים או נהרגים הם מגיעים לאגף שיקום, הם יכולים להיות מגויסים לשירות מילואים - - -

<אלעזר שטרן:>
לא, מבחינת החובות, את הזכויות אני יודע.
<רועי קונפינו:>
הם יכולים להיות מגויסים בכל רגע למילואים, לדוגמה, בלי צו 8.

<אלעזר שטרן:>
זה לא נכון.

<עפר שלח:>
איך הם יכולים להיות מגויסים אם הם לא עברו הכשרה?
<רועי קונפינו:>
חלקם או רוב האנשים פה זה אנשים שכבר עברו איזשהו שלב של הכשרה - - -

<אלעזר שטרן:>
זה לא נכון, זה לא נכון מה שאתה אומר. אני מבקש שתדייק.
<ראובן ריבלין:>
בשל"ת המוקדם, אתה מתכוון.

<אלעזר שטרן:>
מה שאתה אומר, שהם חיילים לכל דבר ועניין, יש פה חודשים שלמים של 1,400, שכמו שאומר חבר הכנסת שלח, הם לא עברו יום אחד של הכשרה.

<שמעון סולומון:>
אבל הגיוס בתקופה הראשונה – הרי הם מתגייסים בפעם הראשונה, אחר כך הם כבר בחגים - - -

<אלעזר שטרן:>
לא, גם בחגים הם לא.
<עפר שלח:>
לפני ה-16 חודש הם לא חיילים בכלל.
<אלעזר שטרן:>
גם בחגים הם לא.

<רועי קונפינו:>
נכון, חלקם לא עברו את מלוא ההכשרה המקצועית שלהם כלוחמים, זה נכון.

<קארין אלהרר:>
מה זה "מלוא"? כן או לא? אני לא מבינה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שנייה אחת, הם מקבלים רק בתקופה שהם בשל"ת?

<רועי קונפינו:>
הכסף הזה הוא עבור התקופה שהם בשל"ת, כן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זאת אומרת, הם בשל"ת כבר אחרי שהם עברו את התקופה של הטירונות?

<יעקב ליצמן:>
לא יודע, מה זה ב"של"ת"? אני לא יודע מה זה, לא הבנתי מה זה.

<רועי קונפינו:>
של"ת זה ראשי תיבות של שירות ללא תשלום.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה רק בתקופה אחרי שהם עברו את המחזור הראשון, את הטירונות?
<יעקב ליצמן:>
מה זה שירות ללא תשלום? אולי תסביר לי.

<רועי קונפינו:>
מסלול של ישיבות הסדר - - -
<אלעזר שטרן:>
איתן אומר לך "לא", אבל אני יודע.

<יעקב ליצמן:>
רגע, אלעזר, אני לא מבין מה זה "ללא תשלום", על זה הם מקבלים תשלום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, שנייה, אני רוצה לשמוע. רבותי, לא ככה. רב יעקב, בוא נבין את זה ואחר כך תשאל את השאלות. אתה מוכן לעבור רגע לקדימה?

<יעקב ליצמן:>
מה הוא עובר ל"קדימה"?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, בגלל אלעזר.

<אלעזר שטרן:>
לא הייתי אף פעם ב"קדימה" ותמיד הייתי קדימה.
<ניצן הורוביץ:>
מה שהוא שואל זה
מה זה השירות הזה בשל"ת? מה הם עושים בשירות בשל"ת?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, כאילו אף אחד לא נולד כשהיינו בנח"ל, שירתנו בקיבוץ, לא היה כלום, פתאום נולדנו, רק לצורך העניין בגלל שזה ישיבה? כשהכול היה בקיבוץ והיה נח"ל והכל, הכול היה בסדר?
<יעקב ליצמן:>
את זה אני שאלתי אותך לפני שנה אחרי - - - בוועדה, למה אתה מתנכל לישיבות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא אתה. אני שואל אותם כרגע.

<יעקב ליצמן:>
זו השאלה שלי אליך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נכון, אז למה אתה עושה את זה?

<יעקב ליצמן:>
למה אתה מתנכל לישיבות כבר חצי שנה? איפה אתה כל הזמן שאתה לא מגן על הישיבות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא מגן? טוב, בסדר.

<יעקב ליצמן:>
פתאום עכשיו אתה לא מבין? מה קיבלנו? 240 שקל לעומת 1,000 שהעלית לישיבות הסדר? מה קיבלנו כאן? רק הורדות. מה קיבלנו כאן? שיבוא מישהו יקרא מה קיבלנו - - -

<משה גפני:>
אתם הצבעתם על הקיצוץ בישיבות, אתם הצבעתם.
<יעקב ליצמן:>
240 שקל במקום 1,000 קיבלו החודש. שודדים הם, כולל הבית היהודי.
<קארין אלהרר:>
מה זה כולל הבית היהודי?

<יעקב ליצמן:>
240 שקל הם הרימו יד, שודדים. הוא שואל אותי – אני גם רוצה לקבל ללא תשלום את הכסף הזה.

<קריאה:>
גם אני.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאה אחוז, בסדר. איתן, בבקשה.

<ראובן ריבלין:>
אתה מוכן להיות של"תניק, אתה אומר.

<יעקב ליצמן:>
"ללא תשלום", גם אני "ללא תשלום".

<איתן עוזרי:>
תלמידי ישיבות ההסדר הולכים למסלול של חמש שנים, בשנה הראשונה הם לומדים בישיבה על חשבונם, על חשבון זמנם הפרטי, לאחר מכן הם מתגייסים לארבע שנים שמתוכם הם משרתים - - -

<יעקב ליצמן:>
ארבע שנים לא, סליחה, אדוני, מה שאני יודע, שהם לא מתגייסים לארבע שנים, כמה הם מתגייסים? 18 חודש?
<עפר שלח:>
משרתים 16 חודש.
<סתיו שפיר:>
16 חודש.
<זבולון קלפה:>
אבל הם מתגייסים לארבע שנים.
<יעקב ליצמן:>
צריך לדייק כאן. לא מתגייסים לארבע שנים.

<איתן עוזרי:>
אני מדייק. מדייק מאוד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הם מתגייסים לארבע שנים.

<זבולון קלפה:>
חבר הכנסת ליצמן, עם כל הכבוד - - -
<איתן עוזרי:>
הם מתגייסים לארבע שנים והם נמצאים שם – חיילים לכל דבר.

<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
לא, לא, זה לא היום שלך.
<זבולון קלפה:>
לא, זה היום שלי גם כן, תאמין לי, זה גם היום שלך, אבל זה גם היום שלי. לגיוס יש כללים ברורים. יסכימו אתי כולם: מתחיילים–משתחררים, פרק הזמן הזה נקרא "גיוס", זה הכללים, כך זה נהוג.
<יעקב ליצמן:>
אני רוצה להבין את מה שאמרת, זאת אומרת שאפשר להתגייס ויש כאלו שמשתחררים למחרת.
<זבולון קלפה:>
הנה, פתרנו את גיוס החרדים.

<יעקב ליצמן:>
לא, למה ל-24 שעות – 8, 16 שעות אפשר להשתחרר, ולמחרת אי-אפשר להשתחרר.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רב יעקב, אם אתה כל כך רוצה, אז בואו תשרתו את ה-16 חודש, אתה יודע מה, תשרתו עשרה חודשים והכל ייפתר - - -

<יעקב ליצמן:>
אתה רוצה להתחיל, בבקשה, בוא.

<זבולון קלפה:>
לא, הוא רוצה להציע את זה. הוא רוצה להציע את זה שגם אתה רוצה להתגייס, שתתגייס.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין בעיה.

<יעקב ליצמן:>
אני התגייסתי - - -

<זבולון קלפה:>
לא, לא אתה באופן אישי, לא אתה באופן אישי. אותו דבר, אתה אומר להחיל את זה גם על הישיבות האחרות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איתן, בבקשה.
<יעקב ליצמן:>
אני רוצה ללא תשלום, זה מה שאני רוצה. כסף ללא תשלום – זה אני רוצה.
<איתן עוזרי:>
כמו שאמרתי, הם מתגייסים לארבע שנים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה מקבל כסף ללא תשלום, אל תדאג.
<יעקב ליצמן:>
בינתיים אני מקבל מכות ללא תשלום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אתה מקבל הרבה כסף ללא תשלום, אל תדאג.

<יעקב ליצמן:>
הורידו לי מ-1,000 שקל ל-240 שקל, והם עוד אומרים: אנחנו עוזרים לישיבות.
<איתן עוזרי:>
הם מתגייסים לארבע שנים, בתוך הארבע שנים האלה הם עושים 16 חודש שירות פעיל ושאר הזמן השירות שלהם הוא בישיבה. תקופת השירות הזאת היא שירות ללא תשלום, ולכן היא נקראת של"ת. התקציב הזה מועבר לישיבות על התלמידים-החיילים שנמצאים בישיבות, להחזיק אותם.

<קארין אלהרר:>
אבל מה הם עושים לצה"ל? איזה שירות הם נותנים לצה"ל?

<איתן עוזרי:>
1. הם לומדים תורה בשביל עם ישראל ובשביל מדינת ישראל; ב. הם זמינים לקריאה בכל רגע - - -

<יעקב ליצמן:>
אז למה אתם לא תומכים בישיבות אם ככה?

<קריאות:>
- - -

<איתן עוזרי:>
יכול להיות שלפני הכשרה הם פחות יעילים, אבל אחרי הכשרה הם ודאי יעילים, והם באים ועושים מה שצריך.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איתן, לפני כן, קארין, זו לא מסגרת ראשונה, אנחנו שירתנו - -

<ראובן ריבלין:>
יש להבחין בין לפני 16 החודשים לבין אחרי 16 החודשים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - כולם - - - היה את המסגרת של הנח"ל שזה היה בדיוק המתכון הזה, רק אז הלכו לקיבוץ במקום זה.

<סתיו שפיר:>
בנח"ל משרתים יותר מ-16 חודש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז שירתו פחות, תסלחי לי.
<סתיו שפיר:>
לא משנה.

<אלעזר שטרן:>
אז גם לא היה שלוש שנים.

<קריאות:>
- - -

<עפר שלח:>
זה לא היה נכון גם אז.
<קארין אלהרר:>
אבל למה לתקן עיוות בעיוות?
<שמעון סולומון:>
אי-אפשר, גם את זה צריך לתקן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא מדבר על תיקון עיוות בעיוות. אני אומר, המסגרות האלו היו קיימות והיו לתפארת המדינה, איך אומרים, והרבה לוחמים טובים יוצאים ויצאו מזה ועוד ייצאו מכל זה, זה לתפארת המדינה. אני לא יודע אם עדיין זה קיים - המסגרת של הקיבוץ עדיין או לא, אין לי מושג, כי הייתה תקופה שהפסיקה, אולי חזרה, עכשיו זה נמצא במסגרת הזו.
<יעקב ליצמן:>
הם מקבלים כל חודש כסף אחרי ששירתו במשרד הביטחון? אני רוצה להבין, ניסן.
<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ולכן אני אומר, זו מסגרת קיימת, ואני מציע – כרגע הדיון הוא לא על ההסדר כולו, - -
<סתיו שפיר:>
אבל אני רוצה להבין מה - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - אני חושב שאנחנו צריכים לחזק את הנושא הזה, כי אם יש אנשים שלא עושים בכלל את הצבא, פה לפחות הולכים - -

<יעקב ליצמן:>
האם מקבלים כסף - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - ומוצאים את הדרך לשלב בין השירות - - -

<אלעזר שטרן:>
אבל למה להשוות לזה? למה להשוות אליהם, ניסן?

<סתיו שפיר:>
מה הקשר? בוא נשווה לאנשים שעושים צבא, בדיוק.

<אלעזר שטרן:>
תשווה אלי, תשווה אל הילדים שלי. למה אתה משווה לאלה שלא עושים צבא?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא משווה, אני רק אומר - - -
<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
למה אני לא מקבל תשובות למה שאני שואל? שאלתי האם הם מקבלים כסף - - -
<קארין אלהרר:>
ליצמן, אתה תקבל, תקבל, רגע.
<יעקב ליצמן:>
את טועה, אני לא אקבל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני כרגע נותן לה תשובה.

<קריאות:>
- - -

<אלעזר שטרן:>
תשווה לבוגרי עילי.
<שמעון סולומון:>
ליצמן, כשהם בישיבה גם מקבלים שכר.

<יעקב ליצמן:>
למה אתה לא מקבל את השכר הזה? אני רוצה את הכסף ללא תשלום, את זה אני רוצה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה שמרצ התחברה לחרדים זה דבר מדהים, מפתיע - - -
<שמעון סולומון:>
אבל שתדע שזה ממשיך כל הזמן ארבע שנים.

<סתיו שפיר:>
מה אתה הקשר עכשיו פה לפוליטיקה? השאלה היא כמה מקבל כל תלמיד - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה, סתיו, את נכנסת באמצע, ואני דיברתי אתו רגע.
<ניצן הורוביץ:>
אין לו שום בעיה - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז אני אומר שוב, אם אנחנו כל הזמן רוצים למצוא את הדרך לשלב בין תפיסות עולם, אז יש תפיסת עולם אחת שאומרת: אני לומד תורה אז אני לומד תורה, נקודה. ואני מכבד אותם והם עושים את זה וזה בסדר. יש תפיסה אחת שאומרת: אני בצבא, בסדר. ואנחנו רוצים כל הזמן למצוא את הדרך לשלב. מצאו את הדרך - - -

<עפר שלח:>
ניסן, אפשר לשאול שאלה שמדברת על כסף?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה, עפר, מצאו את הדרך לשלב בין שני הדברים וזה עובד טוב. אם מישהו רוצה לפרק את זה וגם את זה להרוס, אז הסיכוי שלו למצוא פתרון לצד השני הולך - - -

<שמעון סולומון:>
לא להרוס, לייעל.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז לכן אני אומר, מצאו דרך, עובדת שנים על גבי שנים - - -

<סתיו שפיר:>
- - - שרוצים להאריך את השירות של אנשים.

<יעקב ליצמן:>
עובדה שאתה דורש מאתנו לא לעשות את זה עוד יותר, מאתנו אתה דורש ארבע שנים. זה לא יהיה בן ככה, וזה מה שאתם רוצים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני כרגע לא דורש ממך שום דבר, ואם היה תלוי בי, כל מי שלומד תורה שילמד תורה, ובתנאי שמי שלא לומד תורה תשלח אותו כן - - -
<סתיו שפיר:>
ניסן, אפשר שאלה כלכלית?

<יעקב ליצמן:>
מה אני מדבר, אני לא מדבר אישית כרגע, אני מדבר על העובדה שאתם דורשים מהחרדים ארבע שנים ומכם 16 חודש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם גפני - - - זה דבר אחד. כשגפני אומר: תבואו תיקחו אותם, ואני אומר: תשלחו אותם – זה כל ההבדל בינינו.

<יעקב ליצמן:>
אני רוצה כסף ללא תשלום.
<זבולון קלפה:>
אפשר שאלה במספרים, רועי? התקציב הזה של ה-14 מיליון, אפשר את התמונה הכוללת של המסגרת הזאת? מה התקציב הבסיסי? - - -
<קריאות:>
- - -

<שמעון סולומון:>
אני מציע, אבל אם כל אחד יתפרץ, אם לא תיתן לאלה שמצביעים, אנחנו לא - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לכן אני מפסיק. רבותי, אף אחד לא עונה לאף אחד, רק מי שקיבל רשות, אני מתחיל להיות צרוד, אז מה אני יכול לעשות. אני צרוד כבר משבת. שמעון.
<שמעון סולומון:>
תודה. אם לא נקבל לפי הצבעות, כל אחד יצעק ונעשה תחרות מי צועק יותר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה יהיה גם ככה.
<שמעון סולומון:>
לכן אני מציע שיהיה סדר.
<יעקב ליצמן:>
זה סוג איום היה?
<שמעון סולומון:>
לגבי הישיבות, ניסן, אני אומר דבר כזה, קודם כול צריך להגיד – לפחות חצי מהפלוגה שלי אם לא יותר היו הסדרניקים, ואני מעיד שהם חיילים מבין הכי טובים שיש בצה"ל - -

<ראובן ריבלין:>
נכון.
<שמעון סולומון:>
- - וצריך לא להרוס אלא לייעל. ואנחנו מדברים פה על ייעול. אני אומר לך, למשל, אני לא מבין למה הסדרניקים בתקופה הראשונה, בשנה הראשונה הם לא צריכים ללכת לצבא אחר כך לישיבה, כי אז יכולים להתחיל מילואים בדיוק. כי דיברתי עם החברים שלי, נפגשתי אתם לא מזמן, והם עושים מילואים. אני יודע שהם עושים מילואים בתקופה הזאת. אז לפחות שהגיוס הראשוני, בחצי השנה הראשונה שהם יתגייסו, ואז אחר כך יוכלו לעשות מילואים.
<יעקב ליצמן:>
אין מילואים היום, אני יודע שאין. אתה טועה קצת, אדוני, אין מילואים.
<שמעון סולומון:>
לא, הם עושים, הם עושים.

<יעקב ליצמן:>
אין מילואים.

<שמעון סולומון:>
אני אומר לך, הם עושים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שמעון, אענה לך, אם אנחנו רוצים – הרי ערך התורה אצלנו יקר מאוד ואנחנו רוצים שילמדו.
<שמעון סולומון:>
נכון.

<יעקב ליצמן:>
ראינו את זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם בחורים ילכו לצבא לפני שהם לפחות קיבלו שנה בישיבה או שנה וחצי, לא בטוח שהם יחזרו. לא בטוח שיחזרו.

<שמעון סולומון:>
מעדות ראשונה אגיד לך, חצי מהגדוד הפכנו להיות דתיים בזכותם. על מה אתה מדבר? הפכנו להיות שומרי שבת וחובשי כיפות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאה אחוז, אבל זה אלה שכבר למדו קודם בישיבה.
<שמעון סולומון:>
מה פתאום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה אלה שלמדו בישיבה, אחרת אם הם היו הולכים בהתחלה, לא היו ישיבות הסדר, והחבר'ה שלנו היו נשארים בישיבות, לא היו הולכים לצבא.
<יעקב ליצמן:>
שמעון, זו הסיבה שהחרדים לא מתגייסים, כי אם הם יתגייסו אז כולם יהיו חרדים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כל הרעיון היה שאתה קודם כול הולך לישיבה, מתחזק, ואז אתה יכול ללכת לצבא, זה הפתרון שמצאנו שאנחנו הולכים עליו, תודה.

<זבולון קלפה:>
ליצמן, למה אתה לא רוצה שיגייסו? בזה תפתור את כל הבעיות, ליצמן, נו, קדימה.

<קריאות:>
- - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רובי.

<ראובן ריבלין:>
אני רוצה לומר דבר, קודם כול אנחנו פה, במסגרת ועדת הכספים שדנה בהעברות, נוגעים בנושא שהוא בנפשה של מדינת ישראל.

<היו"ר אניסן סלומינסקי:>
אמת.

<ראובן ריבלין:>
נושא שכבר במשך 40 שנה אנחנו פועלים כאשר יש ישיבות הסדר. רוצה מישהו לבוא ולפרק את כל המערכת הזאת שאני רואה אותה כמערכת – למרות ששירתתי וכל ילדי שירתו, אני מוכרח לומר ששני בני היו מפקדים של פלוגות שהגיעו, ואני רוצה לומר לך, סלומון, שהם באמת חיילים לתפארת.
<שמעון סולומון:>
אין ויכוח.

<ראובן ריבלין:>
יותר מכך, גם החיילים לאחר שהם עוברים את כל האימון והאימון המתקדם הם משרתים את מדינת ישראל בכל רגע שבו הם נדרשים לעשות כן, ורבים מהם הפכו להיות מבין לא רק החיילים המצטיינים, אלא מפקדים מצוינים ומעולים, רוצים לבוא ולפרק את זה? יכולים לבוא, לדון בשאלה זאת.
אנחנו כרגע דנים בנושא שבו אנחנו צריכים להעביר 14 מיליון שקלים. ליצמן שואל: אם כך הדבר, מדוע לא מעבירים לי או מדוע זה על חשבוני? אלה שאלות לגיטימיות. אבל ישיבת ההסדר אם היא טובה או לא טובה, אני מציע לקיים במערכת אחרת דיון על העניין הזה.
<יעקב ליצמן:>
ולכן, עד שאני לא מקבל תשובה על הכסף ללא תשלום, אז אני רוצה - - -
<ראובן ריבלין:>
הבנתי, אתה על 14 המיליון. ללא תשלום – באמת יש בעיה שגם דנו בה שנים רבות, שבה החיילים קודם כל הולכים לשל"ת לשנה, הם לא יכולים לשרת את צה"ל כאשר הם לא עוברים רובאי אפס, הם לא יכולים, הם יכולים לשמור על עצמם בקושי. ובאמת, בעניין זה יכול להיות שצריך לקיים דיון, האם לא טוב יהיה לגייס, כמו שסלומון אמר, קודם שיעברו את הטירונות ואחר כך – השלבים יהיו אחרים. אבל כרגע אלה דברים שנקבעו על-ידי כל נבחרי האומה במשך דורות, ואני לא מציע שנתחיל בשולחן זה לבוא ולהתדיין. נבוא ונאמר האם אנחנו מאשרים את 14 המיליון או לא מאשרים.

<קארין אלהרר:>
אבל זו הדרך לשנות.

<עפר שלח:>
בשביל זה אני בא לכאן לשאול כמה שאלות שנוגעות לכסף.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מסכים אתך, אבל - - -

<קריאות:>
- - -

<ראובן ריבלין:>
יכולים לשאול
מהו המקור לתת את זה? האם לקחו את זה מהישיבות? אלה שאלות לגיטימיות לחלוטין, אבל עכשיו לבוא ולדון? מה, אתה היית ראש אכ"א - - - מיטב הנוער.

<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
אני רוצה את רשות הדיבור.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, אבל יש תור.
<אלעזר שטרן:>
אני בעד לשאול את השאלות, אני בעד ההסדר.
<ראובן ריבלין:>
אני לא רוצה לומר אל תפגעו ב-, כי יש לי משיחים אחרים, משיח אחד, אבל באמת אנשים לתפארת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גפני, אחריו – עפר.
<משה גפני:>
אדוני היושב-ראש, אני לא נכנס לנושא האידיאולוגי של העניין בכלל, רק על החלק הטכני, רק הערה פוליטית שנוגעת לעניין, זה שהבית היהודי בחר לו את השותפים עם התנועה ועם יש עתיד ושמעתי את עמדתם לגבי ישיבות ההסדר בוועדה אחרת, בוועדת שקד, אבל אתם בחרתם את דרככם. אני עכשיו לא מדבר על זה, אני מדבר - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה יודע שניסינו לבחור אתכם.

<משה גפני:>
לא, בסדר, אין לי טענות, רק בחרתם את דרככם, בחרתם את השותפים שלכם, שמעתי את עמדתם בניגוד לנו החרדים. כשהייתי פה בתפקיד הזה לא העברתי לישיבות ההסדר 14 מיליון, העברתי להם הרבה יותר, אבל בסדר.

<אלעזר שטרן:>
גם זה יותר.

<משה גפני:>
הרבה יותר.

<אלעזר שטרן:>
ככה מעבירים - - -

<משה גפני:>
הרבה יותר.

<אלעזר שטרן:>
לא, גם זה יותר.

<קארין אלהרר:>
עכשיו מקבלים את כל הכסף.
<ראובן ריבלין:>
לא העברת יותר ממה שהיה צריך.

<משה גפני:>
לא, הרבה יותר מ-14 מיליון. לא חשוב, אבל אתם – בסדר.

<עפר שלח:>
פשוט לא עבדת במספרים כאלה קטנים.
<משה גפני:>
לא עבדתי במספרים כאלה קטנים לגבי אף אחד, גם לא לחברי ועדה חילוניים - -
<קריאה:>
חבל על הזמן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, חבר'ה, ששש.

<משה גפני:>
- - שרצו את זה וערבים שרצו – מה שהיום לא נותנים לאף אחד. לכל אחד נתתי. נתתי, הוועדה נתנה. נתנו לכולם.
<ראובן ריבלין:>
סכומים כאלה היינו מעבירים בלי לשאול בכלל, לא לבזבז את הזמן, אפילו יותר.

<משה גפני:>
14 מיליון שקל לא היה בזמן שלי לישיבות ההסדר, היה נדמה לי 22, 23, 24 מיליון.
<אלעזר שטרן:>
גם עכשיו זה יותר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אז אני אספר לך אחר כך.

<משה גפני:>
אל תספר, בסדר. אז לא משנה.

<קריאות:>
- - -

<משה גפני:>
למה אני אומר את זה? אני אומר את זה - -

<חמד עמאר:>
על תשלום ראשון.

<קארין אלהרר:>
על החשבון.

<משה גפני:>
- - בגלל שהם בחרו את השותפים שלהם וזה בסדר, אני מכבד את ההחלטה.

<אלעזר שטרן:>
למרות שקיבלתי מהאוצר 42 מיליון.
<סתיו שפיר:>
גם אני.

<אלעזר שטרן:>
42, לא 14.

<משה גפני:>
אלעזר. רק לגופו של עניין בחלק הטכני, היה דיון היום בוועדה לביקורת המדינה - -
<ראובן ריבלין:>
זו תוספת.

<סתיו שפיר:>
בשבילם זה כסף קטן.
<משה גפני:>
- - והתברר שזה נעשה פה בהליך, אני לא יודע אם לא חוקי, אבל לא תקני ממש. מה שקורה זה שמשרד הביטחון מאשר בוועדת התמיכות שלו את התקציב לפי תלמידים במשרד הביטחון; מעבירים את זה לאישור ועדת הכספים, זאת אומרת, אנחנו מעבירים את זה – אם הוועדה מאשרת את זה – לרזרבה; אחרי זה תובא פנייה של משרד החינוך שוועדת התמיכות תתכנס, זאת אומרת, שתי ועדות תמיכות הולכות לשבת על אותו נושא; ואז זה יגיע לכאן לאישור על-פי ועדת התמיכות של משרד החינוך. זאת אומרת, אנחנו הולכים להליך שנדע אותו, הליך לא תקין, מה שהיה בין 2012 ל-2013 – התקציב היה אפס ואי-אפשר היה להעביר ממשרד למשרד בגלל שלא היה אישור של תקציב המדינה. תקציב המדינה לא היה מאושר וזה היה בניגוד לחוק והעבירו את זה. ביקש יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה ממבקר המדינה להמתין עם העניין הזה עד שזה יתברר.

אני לא מדבר על זה, אני חושב שישיבות ההסדר זה בסדר, אני תומך בהן. אגב, מה שאמר איתן עוזרי, אני מזדהה אתו לחלוטין, לימוד תורה מציל את עם ישראל, מגן על עם ישראל, בזכות זה אנחנו קיימים כאן. יש פה הליך שצריך לבדוק את החוקיות שלו. אני לא חושב שזה נכון לעשות את זה בדרך הזאת, זה צריך להיעשות בדרך חוקית. והדרך החוקית זה שמביאים – מה ששאל חבר הכנסת ליצמן לגבי ה"ללא תשלום", שהוא צחק על העניין הזה, זה גם כן צריך לבוא לדיון – על מה נותנים את הכסף, בגלל שמעבר לתקציב הזה שעליו מדובר, יש את התקציב הרגיל של משרד החינוך שהישיבות מקבלות, והן מקבלות על-פי התבחינים החדשים, מקבלות הרבה יותר. זאת אומרת, תלמיד ישיבת ההסדר יכול לקבל פי שבעה ממה שמקבל תלמיד ישיבה רגיל. האם זו באמת תמונת המצב, אז זה רק שידעו בוועדת הכספים שידעו את תמונת המצב. ההליך פה, אתם מעבירים כסף לרזרבה, לא לישיבות ההסדר, ועם התבחינים החדשים שאושרו על-ידי היועץ המשפטי - - -
<ראובן ריבלין:>
מהרזרבה לביטחון ומהביטחון - - -

<משה גפני:>
כן, עכשיו מאשרים לרזרבה. ומעבר - - -
<יעקב ליצמן:>
שאלתי שאלה ולא קיבלתי תשובה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, רגע.

<קריאות:>
- - -

<משה גפני:>
מעבר לעניין הזה, המציאות היא שמקבלים על-פי התבחינים החדשים תקציב שכמובן יורד מכל הישיבות האחרות. זה לא שמביאים כסף חדש ממשרד האוצר, אלא יורד מכולם וזה עובר לישיבות ההסדר, זה הכול.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לפני שאתן - - -

<יעקב ליצמן:>
היועץ המשפטי, לא, רגע, - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, אבל יש תור שאנשים ביקשו - - -

<יעקב ליצמן:>
אבל רק שאלה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק דקה, רב יעקב, אי-אפשר, רב יעקב.

<יעקב ליצמן:>
אתה רוצה לסתום פיות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, דיברת כבר יותר מכולם, אז אתן לך - - -

<יעקב ליצמן:>
לא, היה עוד - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתן לך גם עוד לדבר, אל תדאג. רק לפני עפר, אני רק רוצה הערה אחת באמת לידידי גפני שהיה יושב-ראש ועדת הכספים, וגם לקודמו יושב-ראש ועדת הכספים. הם צודקים במה שהם אומרים, רק ההליך הזה היה הליך שהיה בכל השנים אפשר להגיד, ואיך אומרים, כמו שהוא היה לגלי לפני שלוש שנים, לא לפני שנה, לפני שלוש שנים וארבע, נניח, ועבר אצלך והתפארת בזה, ואני מצדיק אותך ואני מכבד אותך וגם את ליצמן, אז אי-אפשר שעכשיו פתאום נבוא ונגיד: רגע – לגביכם אני מדבר – רגע, - -
<יעקב ליצמן:>
למה שילמתם רעה תחת טובה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - למה לפני שלוש שנים זה היה בסדר ועכשיו פתאום: רגע. רק בגלל שאני קואליציה-אופוזיציה? לכן אני אומר, שוב, וההפך, אני מדבר בהערכה, כי באמת אני מעריך שהוא היה והוא עזר באמת וקידם וכל הכבוד מהבחינה הזאת, אבל אני רק אומר: ההליך הזה היה קיים כל הזמן, זה לא הליך חדש שקיים עכשיו. ההליך החדש שקיים, לצערי, זה שחל קיצוץ בעולם הישיבות, אבל זה לא קשור להעברה הזו בנושא הזה.
<סתיו שפיר:>
עלינו מוטלת חובה לבקר גם אנשים שהיו פה לפני - - - שנים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שנייה, סליחה, אז זה מה שהסברתי. עפר, ואחר כך – ניצן.
<עפר שלח:>
אני רוצה לשאול כמה שאלות מעשיות גם בהמשך לדברים של ההעברה של חבר הכנסת גפני. זאת אומרת, אין למעשה שום קשר בין הסכום הזה שאנחנו מעבירים לבין התקצוב של ישיבות ההסדר, כי תקצוב ישיבות ההסדר ייעשה בנפרד על-פי כל מיני תבחינים. האם אתה יכול להגיד לי איזה חלק זה מתקציבן של ישיבות ההסדר בכלל? אני אומר את זה בהקשר אחר, ההקשר הוא זה: קיימנו בוועדה שעוסקת בחקיקת השוויון בנטל היום דיון - - -

<יעקב ליצמן:>
זה לא מה שהוא אומר. שמת לב למה שהוא כתב?
<עפר שלח:>
לא, אגב, יש סתירה בין - -

<יעקב ליצמן:>
יש סתירה בין מה שהוא אמר לבין מה שכתוב.
<עפר שלח:>
יש סתירה בין מה שמופיע באופי הפנייה לבין הפירוט, כי הפירוט הוא בדיוק כמו שחבר הכנסת גפני אמר. אבל כאן בדברי ההסבר כתוב שזו תוספת 14 מיליון שקל למשרד הביטחון, לא לרזרבה, וכתוב: "הפנייה נועדה לתגבר את תקציב הביטחון בסכום של 14 מיליון שקל לתקצוב ישיבות ההסדר".

<ראובן ריבלין:>
חסר נייר.
<טמיר כהן:>
לא חסר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, זה אותו דבר.

<עפר שלח:>
אבל בפירוט כתוב שזה לרזרבה, כמו שחבר הכנסת גפני אמר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל הוא אומר לך למה זה מיועד.
<קריאות:>
- - -

<עפר שלח:>
בסדר גמור, אני - - -

<ראובן ריבלין:>
כרגע זה עובר לרזרבה, זה מה שאנחנו מבקשים.
<עפר שלח:>
רובי, בדברי ההסבר כתוב משהו אחר.
<קריאות:>
- - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל אומרים למה זה מיועד.

<ראובן ריבלין:>
אני לא מבין למה הוא לא הביא את הדף השני. בדרך כלל הם מביאים גם את ההעברה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש את שניהם ואומרים למה זה מיועד כדי שנדע, אף אחד לא מתחבא ולא מסתתר, זה בסדר גמור.

<עפר שלח:>
לא טענתי שמישהו - - - . אני מנסה להבין מתוך איזה כלל תקציב מדובר, ואני אומר את זה על רקע עוד דבר – ראו שמתקיים בימים אלה ויכוח בין משרד האוצר למשרד הביטחון לגבי תקצובם של חרדים, שאנחנו כולנו מקווים ועובדים בשביל זה שיתגייסו לצבא, ויש שאלות לגבי - - -
<יעקב ליצמן:>
לא כולם, אל תסחף.
<עפר שלח:>
לא, לא כולם, חס וחלילה. ביעדים - - -

<זבולון קלפה:>
המלצת מקודם. אתה לא המלצת מקודם?
<יעקב ליצמן:>
הרבצתי?

<זבולון קלפה:>
המלצת.

<יעקב ליצמן:>
המלצתי - - -

<עפר שלח:>
על-פי היעדים שהמליצו הוא - - -
<קריאות:>
- - -

<ראובן ריבלין:>
הוא לא המליץ, הוא הזהיר.

<יעקב ליצמן:>
ביקשתי רק את ה"ללא תשלום".

<עפר שלח:>
בנוסף, אני רוצה לשאול באיזו צורה והאם בצורה כלשהי תִקצובו של, כרגע גדוד – ואולי הגדוד השני של הנח"ל החרדי – קשור לעניין הזה, שכן בעיני זה תקצוב חיוני, ואני מנסה להבין סך הכול את העלות התקציבית של ישיבות ההסדר, והאם במקביל יש או החלק מזה יש הפניית כספים גם לכיוון שירותם של חרדים בצבא?

<משה גפני:>
הבאתי בוועדה לביקורת המדינה את הדף של משרד הביטחון, של ועדת התמיכות, ושם מופיעה העברה לגדוד ""נצח יהודה"", שם לא מופיעות דווקא ישיבות ההסדר, ושאלתי את יושב-ראש ועדת התמיכות למה זה לא מופיע פה, אז הוא אומר: זו ועדה כאילו אחרת. לפי דעתי משהו שם לא חוקי, אבל ל"נצח יהודה" יש העברה, לא קשור לזה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עפר, רק כדי שנעשה סדר, לכל אחד - - -

<איתן עוזרי:>
אם לא יהיו ישיבות הסדר - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתן לך לענות. לדוגמה, פעם היו המכינות הקדם צבאיות גם, בסופו של דבר הפרידו, ויש חוק נפרד למכינות הקדם צבאיות. דובר פעם גם לעשות חוק נפרד לישיבות ההסדר.
<עפר שלח:>
אין, עוד אין חוק, אנחנו מקדמים חוק. חבר הכנסת יוגב ואני מקדמים, הוא מקדם ואני עוזר לו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לגבי מה?

<עפר שלח:>
חוק לגבי המכינות הקדם צבאיות, כי גם זה נפל במסגרת נפילת החוק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה פירוש? זה כן, אבל אני אומר, היה חוק נפרד לנושא הזה שהיה תלוי. לא סוד שיש גם הרבה שרוצים להפריד ולהגיד: בוא נעשה חוק נפרד לישיבות ההסדר. אני אישית מתנגד לזה, אני חושב שזה לא טוב, הם צריכים להיות יחד עם כולם. לכן אני אומר, זה סכום שנועד לישיבות ההסדר. ל"נצח יהודה", מה שנקרא, יש סכומים אחרים שלצערי הם לא מספיקים, ויש תורמים שמחזיקים את העסק הזה, לצערי אני אומר. כי אם המדינה מחליטה שהיא כן לוקחת, לא יכול להיות שהיא לא מתקצבת את הצבא כמו שצריך ודברים אחרים, גם את מקומות עבודה, אבל זה סיפור נפרד. איתן, תענה אם אתה רוצה.
<עפר שלח:>
לא, זו תשובה של האוצר.

<ראובן ריבלין:>
נדמה לי שהבקשה חסרה.

<איתן עוזרי:>
אמרתי שאם יהיו ישיבות הסדר חרדיות ודאי שהם יכנסו גם היום לתקציב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה ודאי, הוא שאל על "נצח יהודה", לגדוד.

<איתן עוזרי:>
גם היום יש מדרשות של בנות בתקציב הזה.
<עפר שלח:>
של ישיבות ההסדר?

<איתן עוזרי:>
שלומדות תורה ומתגייסות לצבא.

<עפר שלח:>
וזה בתקצוב של ישיבות ההסדר?

<איתן עוזרי:>
כן.

<רועי קונפינו:>
אז כמה דברים
קודם כול רק להבהיר משהו קצר, הכסף הזה לא עובר לרזרבה במובן מהותי, אלא יש שימוש ברזרבה לצורך העברת - - -

<ראובן ריבלין:>
רק כצינור.

<רועי קונפינו:>
נכון, הכסף עובר - - -

<ראובן ריבלין:>
למה לא הבאתם את הדף השני מהרזרבה למשרד הביטחון? אני לא מבין את זה.

<רועי קונפינו:>
הוא מצורף ביחד. זה שתי הפניות: 169 ו-170. אחת היא העברה - - -

<ראובן ריבלין:>
אבל אין את הפירוט של 170.

<רועי קונפינו:>
אז יכול להיות, אני לא - - -

<ראובן ריבלין:>
טעיתם, אני אומר לך.
<יעקב ליצמן:>
חסר משהו.

<רועי קונפינו:>
בזה שמונח מולי זה קיים, אז אני לא יודע מה הביאו לך.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רובי, יש.

<משה גפני:>
זה עובר לאן? לאן עובר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מהרזרבה זה עובר למשרד הביטחון.

<משה גפני:>
נכון, אבל זה לא עובר למשרד החינוך.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרנו, משרד החינוך זה לא קשור. במשרד החינוך יצטרכו העברה נפרדת.

<משה גפני:>
בסדר, זה לא הולך לישיבות ההסדר, זה הולך לרזרבה של משרד הביטחון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כשתהיה העברה למשרד החינוך זה נפרד, זה נכון.

<ראובן ריבלין:>
אבל כתוב שזה מעביר את זה. אני רואה, פה יש אחר.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כתוב שזה מעביר למשרד הביטחון.
<רועי קונפינו:>
ההעברה למשרד החינוך לא מתבצעת באמצעות העברה בין גגות, אלא בהשתתפות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היא לא קשורה לזה, היא תצטרך להיות בנפרד.
<רועי קונפינו:>
בגלל שבין משרדים - - -
<ראובן ריבלין:>
הבנתי, זאת אומרת, משרד הביטחון הוא זה שישתתף עם משרד החינוך בתקציב הזה.

<רועי קונפינו:>
נכון.

<ראובן ריבלין:>
אז זה הסבר מלא לשלח גם כן.
<משה גפני:>
צריך לעבור אישור של העברה ממשרד הביטחון למשרד החינוך.
<ראובן ריבלין:>
לא.

<זבולון קלפה:>
אבל אתה יכול אולי להתייחס לשאלה של עפר לגבי - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, תנו לו לענות לעפר.

<רועי קונפינו:>
השתתפויות לא עוברות אישור שלכם.

<ראובן ריבלין:>
זה פרויקט משותף.

<משה גפני:>
אז בלי אישור זה עובר למשרד החינוך.

<רועי קונפינו:>
זה אישור של ועדת התמיכות.

<משה גפני:>
יש שתי ועדות תמיכות על אותו דבר.

<יעקב ליצמן:>
מי משלם?
<ראובן ריבלין:>
משרד הביטחון משלם.

<רועי קונפינו:>
יש שתי ועדות תמיכות כדי להבטיח שתלמיד אחד לא יקבל מעבר לסכום המקסימלי בתמיכה.

<משה גפני:>
לא חשוב, הסיבות לא חשובות. אבל במשרד הביטחון יכולים לאשר את זה בינואר ובמשרד החינוך באוגוסט, זה יכול להיות תלמידים אחרים.

<רועי קונפינו:>
זה איזשהו אמצעי בקרה שהוא כפול כדי להבטיח שלא - - -
<משה גפני:>
אמר מנהל מחלקת הישיבות שרק העברה כשהישיבה לא מתוקצבת.
<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק בוא תענה לעפר, רק שנייה, ששש. הוא באמצע התשובה לעפר.

<רועי קונפינו:>
בבסיס תקציב הביטחון יש 22 מיליון שקל שמיועדים לישיבות ההסדר. מה שאנחנו מציעים לבצע בפנייה הזאת זה שתי העברות: אחת, העברה פנימית בתוך תקציב הביטחון של 6 מיליון שקל מסעיף כללי לסעיף ישיבות ההסדר, מה שיעמיד את סך התקציב על 28 מיליון שקל, זה, אגב, בגדול, הסכום שהיה גם בשנים הקודמות, ב-12', ב-11' וב-10' - - -
<משה גפני:>
בשנים הקודמות היה יותר.
<זבולון קלפה:>
לפי הספר הכחול זה גם - - - על 28.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
במשרד הביטחון לא.

<משה גפני:>
בשנים הקודמות היה יותר.

<רועי קונפינו:>
לפי ספר הכחול, לדעתי, מופיע 28 במשרד החינוך ו-22 - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, במשרד הביטחון היה 28 רק.
<אלעזר שטרן:>
איך זה עומד עם ה-42 שכתבת?
<רועי קונפינו:>
זה מופיע שם 22, אבל - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
28 פלוס 14, אלעזר.

<רועי קונפינו:>
אז זה החלק הראשון של ההעברה, זו העברה פנימית של 6 מיליון שקל.

<עפר שלח:>
אלעזר, תן לו להשלים.
<רועי קונפינו:>
מעבר לכך, אנחנו מציעים להעביר עוד 14 מיליון שקל לתקציב הביטחון ואת ה-14 מיליון שקל האלה לייעד לישיבות ההסדר.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ואז זה 42 ביחד.
<רועי קונפינו:>
בסך הכול אם בתקנה במקור היה 22, הוספנו 6 מיליון שקל משינוי פנימי, אני מביא את זה ל-28, ועוד 14 מיליון שקל, זה סך הכול 42.
<אלעזר שטרן:>
תקציב הביטחון גדל השנה?

<רועי קונפינו:>
ה-14 מיליון האלה הם מעבר לתקציב שאושר בכנסת בתחילת השנה.

<אלעזר שטרן:>
אני שואל אם תקציב הביטחון גדל השנה.

<רועי קונפינו:>
הוא יגדל ב-14 מיליון שקל, כן.

<אלעזר שטרן:>
ואלו השיקולים של שר הביטחון - - -
<יעקב ליצמן:>
זה לא מה ששמענו, שלח.
<אלעזר שטרן:>
שנייה, זה שיקול של שר הביטחון, שאנחנו פוגשים אותו פה בכל מיני ועדות על המצוקות, לקחת 14 מיליון ולהעביר לשם? אם נשאל אותו, שר הביטחון יגיד לנו: שכשנותנים לתקציב הביטחון עוד 14 מיליון הוא מעדיף לשים את זה שם?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נותנים את זה לייעוד מסוים.

<אלעזר שטרן:>
רגע, ניסן, אי-אפשר ככה, אני באמת רוצה לשאול את השאלות האלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יודע, אבל אני נותן לך את התשובות האמיתיות.

<רועי קונפינו:>
קשה לי להתייחס, אני לא יודע להגיד מה שר הביטחון היה אומר. אתה יכול לשאול את - - -

<ראובן ריבלין:>
אתה יכול לענות לו שכך היה בשלוש שנים האחרונות.

<אלעזר שטרן:>
רובי, לא, אם היו אומרים לי שזה מה שהיה בשלוש השנים הקודמות, ואני אומר עוד פעם, אני באמת בעד ישיבות ההסדר, מה שאני מבין, שתוספת של 14 מיליון על פני מה שהיה בשנים הקודמות, זה מה שהבנתי ממנו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמת. וזה עובר לביטחון, הביטחון - - -
<אלעזר שטרן:>
אמת, אוקיי. אז עכשיו אני חוזר לשאלה, ישבתי קצת בוועדת החוץ והביטחון - -

<ראובן ריבלין:>
אז אני לא הבנתי את זה טוב.

<אלעזר שטרן:>
- - שמעתי את האמירות של שר הביטחון – אני יודע איזה פרויקטים מבטלים בצבא, אני יודע כמה אנשי קבע מהפריפריה שולחים הביתה בגלל שאין את השכר הזה, אני יודע כמה אנשי קבע ב-14 מיליון בדימונה או בירוחם אפשר להחזיק.
מצד שני גם יש לי ספק לגבי הכמויות הגדולות האלה בישיבות ההסדר של התלמידים, שאגע בזה תכף איך זה מתחלק, ולכן, אני שואל עוד פעם, האם שר הביטחון, שמציג לנו פה כמה אנשים הוא מפטר בפריפריה ואת המצוקה, אומר שאם נותנים לו 14 מיליון שקל הוא רוצה לתת את זה לישיבות ההסדר, שהוא בעד שישרתו 24 חודשים. זה מה שהוא אמר לנו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלעזר, עכשיו אני יכול לענות לך?

<יעקב ליצמן:>
עכשיו מותר לי לשאול גם?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק רגע, אתן לו.

<יעקב ליצמן:>
למה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אגיע גם אליך, כל אחד שואל שאלה. אלעזר, אני אומר שוב, אם זה היה תקציב הביטחון פרופר, אז הוא מסדר את זה איכשהו. כאן הוא מקבל העברה כספית לנושא מסוים, והוא מסכים לקבל - - -

<אלעזר שטרן:>
אני אומר, עם כל הכבוד, אני לא ועדת הכספים של תקציב הביטחון ולא של תקציב החינוך, אני של מדינת ישראל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, אבל אתה שואל - - -

<אלעזר שטרן:>
אני שומע שפתאום לשר הביטחון יש עוד 14 מיליון שקל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל נותנים לו לצורך מסוים.
<אלעזר שטרן:>
מי זה נותן לו? זה אנחנו נותנים לו? אז תגידו שעכשיו אנחנו נותנים לו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל אתה מקבל עכשיו לאשר.

<ראובן ריבלין:>
אנחנו מאשרים.

<אלעזר שטרן:>
שיסבירו לי רק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרזרבה, מדינת ישראל, שר האוצר מוכן לתת לו, חושב שהישיבות - - -
<קריאה:>
אתה יכול להצביע נגד.

<ניצן הורוביץ:>
תצביע נגד.

<אלעזר שטרן:>
יכול להיות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלעזר, שר האוצר של מדינת ישראל חושב, נניח, - - -

<אלעזר שטרן:>
דרך אגב, הוא לא יצביע בעד משהו שמנוגד - - -

<ראובן ריבלין:>
למה באמת התוספת הזאת? הייתי בטוח שזה אותו דבר.

<אלעזר שטרן:>
הנה, שמעת שזה בסדר.

<ראובן ריבלין:>
אבל למה צריך את התוספת הזו? ניסן, תסביר לנו. זה כשר בטוח, זה לא איזה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה, אסביר. שר האוצר של מדינת ישראל חושב שצריכים לחזק את ישיבות ההסדר, הוא קיצץ הרבה כספים – הוא אומר במפורש – הוא לא רוצה לקצץ - - -

<ראובן ריבלין:>
נתנו לו מהרזרבות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דקה, שאלת, הוא לא רוצה לקצץ מישיבות ההסדר, אבל יש קיצוץ והקיצוץ חל על כולם - - -
<משה גפני:>
רגע, אבל בישיבות אחרות הוא כן מקצץ.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לצערי, מה אעשה, אני כרגע מסביר.

<אלעזר שטרן:>
זה כאילו הסברים - - -

<קריאות:>
- - -

<קארין אלהרר:>
לוועדה יש סמכות.
<אלעזר שטרן:>
אני אומר לך את האמת, לא מבין.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלעזר, אבל מה אתה לא מבין פה?
<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
באים ואומרים לו
אנחנו רוצים לעשות קיצוץ, אבל לא רוצים לקצץ מישיבות ההסדר, זו המדינות של שר האוצר.

<עפר שלח:>
כמה יש בנח"ל החרדי? - - - 200 אלף שקל.
<סתיו שפיר:>
זו לא שאלה של קיצוץ, עכשיו מה אני - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ולכן הוא מעביר כסף דרך הנושא הזה לישיבות ההסדר.

<סתיו שפיר:>
זה לא שהוא מוציא אותם מקיצוץ, הוא מעלה את התקציב, צריך לדייק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה פירוש? הם קוצצו ב-200 מיליון, הם קוצצו בקיצוץ של כולם.

<קריאות:>
- - -

<ראובן ריבלין:>
בבסיס.

<יעקב ליצמן:>
אדוני היושב-ראש, אני יכול לשאול שאלה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, אבל בוא נלך לפי הסדר. ניצן.

<סתיו שפיר:>
אני מאוד אוהבת את הסדר פה.

<ניצן הורוביץ:>
עכשיו תורי? קודם כול רק הערה לסדר, אני מחליף פה את זהבה גלאון, אז אני גם אצביע במקומה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בכבוד.

<ניצן הורוביץ:>
שתיים, רובי ריבלין אמר
הדיון העקרוני לא פה. תראה, זו העברה של כסף, ופה מדובר על תוספת של 50% לתקציב ישיבות ההסדר, ודאי שזה עניין עקרוני, והעברה מהסוג הזה, בטח בסדרי גודל כאלה, צריכה להיות מבוססת על עקרונות מסוימים. אם העיקרון שנגיד מנחה את הממשלה הזאת, אתם אומרים, זה שוויון בנטל, אפילו יש ועדה מקבילה "שוויון בנטל", אז צריך לבחון את התוספת הזאת על-פי עקרונות השוויון בנטל, האם שירות בישיבת הסדר, שירות – תכף אשאל שאלה ספציפית לגבי השירות הזה – עולה בקנה אחד עם עקרונות השוויון בנטל, כן או לא, לדעתי לא.
עכשיו שאלות ספציפיות, ופה גם שאל את זה ליצמן קודם, האם האנשים האלה שנמצאים בישיבות - -
<יעקב ליצמן:>
אי-תשלום, ללא תשלום.

<ניצן הורוביץ:>
- - מקבלים תשלום על שהותם בישיבה? כי אתה אומר של"ת, אבל האם יש תשלום או שאין תשלום? זו שאלה פשוטה, יש תשלום או אין תשלום לאותם חבר'ה שנמצאים בישיבה?

<איתן עוזרי:>
לא.
<ניצן הורוביץ:>
התשובה היא לא. אם לא, אז בשביל מה צריך תוספת של 14 מיליון שקל? למה הכסף הזה מיועד?
<איתן עוזרי:>
לישיבה.
<ניצן הורוביץ:>
אני שואל, אז למה הוא מיועד בישיבה? לאוכל? לחשמל? מה, יש גידול בישיבות? יש יותר אנשים שמתגייסים? למה צריך 50% תוספת לישיבות האלה? ובכמה אנשים מדובר? אם אפשר לדעת, הרי זה לא סוד ביטחוני, הם רק לומדים בישיבה, זה לא איזה כור אטומי, אז בכמה אנשים מדובר שאמורים ליהנות מהכסף הזה? זו השאלה.

<קארין אלהרר:>
שאלות טובות.

<איתן עוזרי:>
התקציב הזה מתחלק לפי כמות התלמידים שנמצאים בשל"ת במסגרת ההסדר, מדובר על 3,500 תלמידים בשנה, כמו שאמרתי, זה כולל גם - - -

<זבולון קלפה:>
שנמצאים בשל"ת.
<איתן עוזרי:>
כן. התקציב הזה ניתן לישיבות ולא לתלמידים, התלמידים לא מקבלים כסף.

<עפר שלח:>
זה יוצא 1,000 שקל בחודש לבן-אדם על-פי חשבוני.
<איתן עוזרי:>
כן, התקציב הזה ניתן לישיבות ולא לתלמידים, וזה לטובת אחזקת התלמידים בפנימייה בישיבות, הם לומדים - - -

<ניצן הורוביץ:>
למה צריך תוספת? מה קרה? מה, החשמל בישיבות התייקר? נותנים עוד אוכל? מה?

<איתן עוזרי:>
החשמל התייקר בכל המדינה ומספרי התלמידים עולה, אבל זו לא הנקודה.
<יעקב ליצמן:>
בגלל זה הורידו לישיבות האחרות, כי התייקר.

<איתן עוזרי:>
הנקודה היא שהתקציב הזה הוא רק חלק קטן מהתקציב של ישיבה, ובחלקו האחר המדינה קיצצה במקום אחר, ולכן פה היא מפצה על הקיצוץ שהיה.

<זבולון קלפה:>
חשוב לי טיפה כי יש פה ערבוב מושגים, עפר, במחילה, זה יוצא פחות מ-350 שקל לחודש לתלמיד.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זבולון, ואחר כך – סתיו.

<עפר שלח:>
1,000 שקל, 42 מיליון - - - זה 12,000 שקל.
<זבולון קלפה:>
14 מיליון – לא, אבל עפר, עם כל הכבוד, אז בוא תכלול את כל התלמידים, כי כל התלמידים – מדובר ב-1,400 עד 1,600 תלמידים בשנתון, פה הוא דיבר אתך רק על החבר'ה - - -

<עפר שלח:>
חלקם גם בשירות צבאי באותו זמן, לכן הם לא נחשבים - - -
<זבולון קלפה:>
יפה, אז הוא מדבר אתך רק על החבר'ה - - -

<אלעזר שטרן:>
אבל זה רק תקציב ביטחון יש גם תקציב חינוך לכל - - -
<עפר שלח:>
זבולון, בוא לא נתחיל להיכנס למספרים, הם יהיו יותר גדולים, לא כדאי לך.

<זבולון קלפה:>
הוא אמר לך את המספרים מפורשות.

<אלעזר שטרן:>
לא, זבולון, זה של תקציב הביטחון, יש משרד חינוך פה. תשאל אותו גם.
<עפר שלח:>
אני לוקח את מה שאיתן אמר: 42 מיליון ל-3,500 איש זה 12,000 לחודש, לחלק ל-12 זה 1,000 לחודש.
<ראובן ריבלין:>
לא טוב, צריך קודם - - -

<זבולון קלפה:>
אדוני היושב-ראש, מגיעה לי רשות הדיבור. יושב-ראש במיל' או העתיד, אני אומר עוד פעם, בסופו של דבר אני לא צריך להצטרף פה לדברים של האחרים, גילוי נאות, אף אחד מהילדים שלי לא שירת בישיבת הסדר, אני היחיד שחטאתי בחטא הזה. אומנם עברו מאז הרבה שנים ארוכות, אלעזר, ועשינו את זה במשולב.

<אלעזר שטרן:>
לא תכיר את זה היום.
<זבולון קלפה:>
לא יודע.

<אלעזר שטרן:>
אני אומר לך.

<זבולון קלפה:>
אני רק רואה שזה כל הזמן הולך ומתרחב.

<אלעזר שטרן:>
ברור, זה כל כך נוח וכל כך טוב, איך זה לא יתרחב?

<זבולון קלפה:>
זה טוב גם, איכותי.

<אלעזר שטרן:>
וגם אין בחינות כניסה. אתה לא צריך ללמוד.
<זבולון קלפה:>
אה, סליחה.

<אלעזר שטרן:>
אתה התחלת.

<זבולון קלפה:>
לא, אל תתחיל עם הכללות כאלה, זה לא פייר, זה כבר לא פייר.

<אלעזר שטרן:>
לא, אתה תתחיל, נו, מה.

<ראובן ריבלין:>
אחד מהילדים שלו הוא ממיטב בנינו, אני אומר את זה מידע אישי.

<אלעזר שטרן:>
אני יודע, גם הוא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דרך אגב, ילדים שלא לומדים נשלחים משם.

<זבולון קלפה:>
במשך ארבע שנים כמעט.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הלאה, זבולון.

<אלעזר שטרן:>
יותר טוב שלא תגיד את זה.

<זבולון קלפה:>
אני חוזר לעניין, א. תיקון קטן, מה שאני זוכר - - -
<אלעזר שטרן:>
זה גם מה שהחרדים אומרים על הישיבות שלהם, אותו דבר מה שאמרת, שמי שלא לומד נשלח משם. לא נשלחים משם ולא נשלחים משם.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, הוא לא אומר את זה, הוא אומר: תבואו ותיקחו.

<אלעזר שטרן:>
בסדר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה הבדל עצום.

<משה גפני:>
ניסן, אל תדבר בשמי, תגיד את עמדתך, אתה חוזר על זה פעם שנייה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה מה שאתה אומר.

<משה גפני:>
לא אמרתי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוויכוח שהיה לנו כל הזמן היה על זה.

<משה גפני:>
לא אמרתי, אין לנו ויכוח.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
על זה. אמרת
בואו תיקחו.
<משה גפני:>
אין לנו ויכוח.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, זה לא ויכוח, אני רק - - -

<משה גפני:>
לא אמרתי את זה. לא תבואו תיקחו, לא אמרתי – לא לקחת, כן לקחת. אני לא מנהל את המדינה, כולה אני חרדי.
<זבולון קלפה:>
אני כן קושר את זה לשאלת - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, זבולון סיימת, זבולון?

<זבולון קלפה:>
לא, בכלל לא, בינתיים אני רואה שמתפתח כאן דיון.

<רוברט אילטוב:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זבולון היה באמצע, בבקשה.

<זבולון קלפה:>
דווקא נחמד כזה, מחזיר אותנו לימים של הנח"ל.

<קריאות:>
- - -

<אלעזר שטרן:>
גם אותו לא תכיר היום.

<זבולון קלפה:>
גם אותו לא מכירים, על זה אני מצר הרבה, דרך אגב.

<קריאות:>
- - -

<אלעזר שטרן:>
כן, אותו דבר.

<זבולון קלפה:>
גם על זה אני מצר. אני חוזר קודם כול, רועי, לתקן לפי מה שאני זוכר, בתקציב משרד הביטחון מה שהיה רשום אז בספר הכחול היה מדובר על 28 מיליון, זה דבר אחד, חשוב לי להבהיר את הנקודה הזאת, אשמח שהדבר הזה ייבדק.
לגבי התוספת של ה-14 חשוב לי א. להצטרף למברכים, כי אני חושב שבסופו של דבר בעקבות הדברים שאמר פה גם חבר הכנסת ריבלין וגם אלעזר שטרן שמברך על השירות.
<אלעזר שטרן:>
אני חושב שהשירות, שמסלול ההסדר הוא מסלול חשוב חד-משמעית.

<ראובן ריבלין:>
ודאי.
<זבולון קלפה:>
גם מדינת ישראל לאורך השנים, למיטב זכרוני – נדמה לי שאני לא מכיר כל כך הרבה ארגונים או גופים שזכו יותר מפעם אחת לדעתי או נדמה לי פעמיים, תקן אותי, בפרס ישראל על מפעל חיים בנושא הזה.

<איתן עוזרי:>
פעם אחת המפעל זכה, ופעם אחת הרב דרוקמן.

<זבולון קלפה:>
יפה, לכן אני חושב שעם כל הכבוד יש פה איזושהי - - -

<ניצן הורוביץ:>
גם תיאטרון "הקאמרי" קיבל את פרס ישראל והוא לא מקבל 50% תוספת.

<זבולון קלפה:>
ובגלל זה בבסיס, דרך אגב, יש לו שם – כשנגיע לתקציב - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה יודע כמה התיאטרון מקבל?

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ניצן, אתה יודע כמה "הבימה" קיבלה? יש לך מושג?

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ניצן, יש לך מושג כמה "הבימה" קיבלה מהמדינה?

<יעקב ליצמן:>
מי זה קאמרי?
<זבולון קלפה:>
עדיף שלא נאמר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עדיף שלא נאמר, מאות מיליוני שקלים.

<ניצן הורוביץ:>
למה עדיף שלא נאמר?

<יעקב ליצמן:>
ניסן, מי זה קאמרי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יודע, אני יודע על "הבימה".

<זבולון קלפה:>
זה מחוויר לעומת זה. לדעתי עשר שנים של תקציבים של ישיבות ההסדר לא מגיע לשנה אחת של תקציב "הבימה".
<אלעזר שטרן:>
זה לא נכון.

<ניצן הורוביץ:>
זה לא נכון. אתה לא יודע - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה כן נכון.

<אלעזר שטרן:>
ישבתי בדירקטוריון "הבימה", אל תגידו לי - זה לא נכון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שמה? שהיא לא קיבלה? מאות מיליונים - - -

<אלעזר שטרן:>
לא, זה לא נכון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מודיע לך שכן, אני ישבתי - - -

<אלעזר שטרן:>
מאז שהיא קמה – לא נכון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בארבע השנים האחרונות.

<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
אלעזר, אני העברתי עשרות מיליונים.

<אלעזר שטרן:>
עשרות אני יודע.

<משה גפני:>
לא, הוא העביר עשרות וגם אני העברתי.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ליצמן, היה - - -

<משה גפני:>
אני העברתי פה 80 מיליון שקל.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כל הפרויקט של הבנייה זה היה מאות מיליוני שקלים על "הבימה".

<יעקב ליצמן:>
400 מיליון שקל לפחות עולה "הבימה".

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נכון, זה היה יותר.

<קריאות:>
- - -

<זבולון קלפה:>
בכמה? בעשר שנים?

<יעקב ליצמן:>
לא, בשנתיים-שלוש.

<רוברט אילטוב:>
במצטבר זה כבר 3 מיליארד.

<משה גפני:>
אלעזר, היה לכם יותר קל כשליצמן ואני לא היינו פה.

<עפר שלח:>
רוברט, עכשיו השאלה לאן זה הגיע, איפה - - -

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יאללה, זבולון.

<קריאות:>
- - -

<משה גפני:>
ניסן, "הבימה" קיבל מאות מיליונים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יודע, אני אומר את זה.

<קריאה:>
גפני, לאן זה הגיע? גפני?
<אלעזר שטרן:>
מה, בנו שם?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא בנו.
<משה גפני:>
מאה אחוז. אתה יודע מה, יש לי ישיבה לבנות גם כן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא בנו. מוישה, לא בנו. שפצו את אותו מבנה, לא בנו מחדש.
<משה גפני:>
אני יודע, אני העברתי וליצמן העביר.

<יעקב ליצמן:>
"הבימה" קיבלה כסף, "הקאמרי" קיבל - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה חרג פי כמה - - -

<ראובן ריבלין:>
"הקאמרי" לא קיבל הרבה.
<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זבולון, בוא נתקדם, כולנו מוגבלים בזמן.

<יעקב ליצמן:>
לא נותן לי לשאול שאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתן לך, כל השאלות שלהם רציניות. זבולון.

<זבולון קלפה:>
רק אבקש את הנקודה הזאת, אם אפשר, רועי, שייבדק הנתון הזה של ה-28 מיליון.
<עפר שלח:>
הוא אישר את זה.
<זבולון קלפה:>
לא, הוא לא אישר, הוא אמר: 22 פלוס 6, זה שני דברים שונים.

<עפר שלח:>
בסדר, אז 28 גדל ל-42.
<ראובן ריבלין:>
גם ניסן אומר שזו תוספת, אני לא ידעתי.

<זבולון קלפה:>
לא, ה-14 תוספת, הבסיס היה 28 מיליון ולא 22.

<ראובן ריבלין:>
אני לא יודע למה התוספת. אני בטוח שהיא תוספת מוצדקת, רק למה? תגידו את זה ונצביע.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זבולון, כל שנה אנחנו מגיעים בסוף ל-28 בבסיס בביטחון.

<ראובן ריבלין:>
אז זו לא תוספת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא ה-28 ללא קשר ל-14.

<קארין אלהרר:>
זה הבסיס.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גם עכשיו היה 22 וחזר ל-28 שם בבסיס, ועכשיו אנחנו מוסיפים לזה 14, וזה יגיע ל-42 מיליון.

<אלעזר שטרן:>
בסדר, אבל אל תחשוב שיש גידול של 50% במספר התלמידים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא אמרתי. הסברתי משהו אחר.

<אלעזר שטרן:>
כי ככה נאמר פה.

<יעקב ליצמן:>
אפילו יש ירידה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא במספר כזה.

<ראובן ריבלין:>
לא ידעתי את זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הסברתי את הסיבות.

<ראובן ריבלין:>
אלעזר, לא ידעתי את זה, אבל בטח יש הצדק לזה.

<קארין אלהרר:>
אם אין גידול למה יש תוספת?
<אלעזר שטרן:>
אל תדאג, יש לי עוד שאלות על זה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כי אתם קיצצתם 200 מיליון.

<קארין אלהרר:>
אבל לכולם קיצצנו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, אבל השר לא רוצה לקצץ לישיבות ההסדר. זו הדרך שלו להוסיף, והוא אומר שזו המדיניות שלו.

<ראובן ריבלין:>
אני לא מתכוון להתחמק מההצבעה, אבל בשעה 12:55 אני צריך ללכת.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, זבולון, סיימת? סתיו.

<יעקב ליצמן:>
הוא עושה פיליבסטר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אל תעשו פיליבסטר.

<סתיו שפיר:>
יש לי כמה שאלות כדי להבין את המספרים יותר לעומק. תראו, אין מה לעשות שהדיון הזה הוא גם דיון מהותי. יושבים פה גם אנשים – שירתתי את המדינה 36 חודשים מתוכם שירות צבאי מלא ושנת שירות ולא קיבלתי אחר כך שקל ללימודים בתרומה, כך שברור שיש פה התרעמות על העדפות וזמני שירות, אין ספק, וזה גם חלק מהשאלות הכלכליות שאנחנו שואלים פה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סליחה, המדינה נותנת, אבל לא חשוב.
<סתיו שפיר:>
המדינה נותנת מה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לאלה שגמרו והולכים ללמוד.

<סתיו שפיר:>
נותנת מה? זה לא גומר לך אפילו שנת לימוד אחת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא משנה, אבל היא נותנת, אז לא להגיד שלא.

<סתיו שפיר:>
בסדר, בואו לא נשווה 36 חודשים או 24 חודשים בתוך השירות עצמו ל-16 חודש וסבסוד של עוד ארבע שנים, ברצינות.
<אלעזר שטרן:>
וגם היא נותנת להם חוץ מזה.
<סתיו שפיר:>
והשאלה פה היא באמת בנוגע לתלמידים, ביקשתי מהאוצר ולא קיבלתי מספר, איך הדבר הזה מחולק פר תלמיד. האם הם גם מקבלים סיוע חודשי? איך מחולק התקציב הזה בנוסף למה שאמרנו, חשמל ומים, בנוסף לדברים האלה.
<ניצן הורוביץ:>
הוא אמר שהם לא מקבלים.
<יעקב ליצמן:>
הישיבה מקבלת, לא התלמידים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא מהכסף הזה.

<סתיו שפיר:>
הם לא מקבלים שום כסף מהישיבה? הם מקבלים כסף נוסף?

<יעקב ליצמן:>
אוכל.

<סתיו שפיר:>
איך זה מחולק?

<חמד עמאר:>
התלמידים במשך ארבע שנים לא מקבלים כסף בכלל?
<איתן עוזרי:>
נכון.

<משה גפני:>
לא, התלמידים לא מקבלים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
התלמידים לא.

<סתיו שפיר:>
בזמן שהם בצבא כן, בזמן שהם לומדים הם לא מקבלים כלום?

<ראובן ריבלין:>
כמו חיילים 324 שקל.
<אלעזר שטרן:>
לא, הם לא מקבלים.

<סתיו שפיר:>
ומה הם כן מקבלים מהישיבה?

<יעקב ליצמן:>
אוכל.

<ראובן ריבלין:>
מההורים?

<אלעזר שטרן:>
כן, ברור, ההורים מוסיפים יותר מזה.

<סתיו שפיר:>
אוכל, לינה, מגורים, כלכלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא רק זה, ההורים משלמים הרבה כסף.

<איתן עוזרי:>
לינה, מגורים ולימוד תורה.

<ראובן ריבלין:>
הם לא מקבלים דמי כיס? חייל מקבל 324 שקל בחודש.
<אלעזר שטרן:>
כאן לא.

<סתיו שפיר:>
ומה התקציב פר בן-אדם?

<משה גפני:>
לא, הם לא מקבלים.

<איתן עוזרי:>
מה החלוקה פר בן-אדם?

<סתיו שפיר:>
פר בן-אדם, לכל בן-אדם.

<ראובן ריבלין:>
הכול על ההורים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חוץ מהכסף שהם משלמים כל חודש על כל השנים גם כשהוא בצבא וגם כשהוא - - -

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
משלמים 1,200 שקל.

<ראובן ריבלין:>
אני בעדם. לא ידעתי שזו תוספת. עכשיו רק צריך לדעת למה. אם זו תוספת למוסד אז אל תבלבל במוח, ואם זו תוספת - - -
<סתיו שפיר:>
רק כדי שאבין, כי אי-אפשר לראות את המספרים באתר, עד השנה התקציב עמד על 28 מיליון? האם היו העברות תקציביות דומות גם בשנים הקודמות שלא מופיעות בבסיס?
<רועי קונפינו:>
בסופו של דבר בכל אחת מהשנים גם אם בתחילת השנה היה פחות - - -

<סתיו שפיר:>
אז הייתה בסוף העברה תקציבית. באיזה סדר גודל?

<משה גפני:>
בטח שהייתה.

<רועי קונפינו:>
עד גובה של 28 מיליון. לפעמים ההעברה הייתה 5 מיליון, לפעמים 10 מיליון.
<עפר שלח:>
אבל הטוטל היה 28.
<סתיו שפיר:>
מה זאת אומרת? היום אנחנו עולים ל-42.

<רועי קונפינו:>
והשנה הטוטל יהיה 42.

<סתיו שפיר:>
בשנים הקודמות לא היו העברות נוספות חוץ מזו או שהייתה הזרמה למקומות אחרים?
<משה גפני:>
בטח שהיה.
<רועי קונפינו:>
אני אומר עוד פעם, לפעמים היה פחות מ-28, נגיד בתחילת השנה בסיס התקציב עמד על 10 או 15 או 20 מיליון שקל, במהלך השנה התווספו עד 28 מיליון שקלים, זאת אומרת, בסך הכול נגיד 8 או 10 או 15 מיליון שקלים, בסופו של דבר - -

<יעקב ליצמן:>
שאנחנו העברנו את זה בוועדת הכספים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן.

<רועי קונפינו:>
- - התקציב הועמד על כ-28-27 מיליון שקל בשנים 10', 11' ו-12'.
<סתיו שפיר:>
למה אתם לא מכניסים את זה לבסיס התקציב?

<יעקב ליצמן:>
זו העברה אחרונה? הוא לא אומר.
<משה גפני:>
סתיו שואלת למה זה לא נכנס לבסיס התקציב, זאת שאלה על הכיפאק.

<סתיו שפיר:>
יופי, גפני.

<קריאות:>
- - -

<ראובן ריבלין:>
זאת שאלה טובה.

<יעקב ליצמן:>
זאת לא העברה אחרונה? סתיו, זו לא העברה אחרונה, יש לו עוד העברה.

<משה גפני:>
שייתן לך תשובה למה זה לא נכנס לבסיס התקציב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאיפה הוא יודע.

<סתיו שפיר:>
אם בכל שנה זה מגיע ל-28 בסוף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה לא חייב להגיע כל שנה, זה - - -
<ראובן ריבלין:>
למה עושים דברים כשרים לדברים לא כשרים?

<סתיו שפיר:>
אבל הוא אומר שבכל שנה זה מגיע לאותו סכום.

<יעקב ליצמן:>
אדוני, הגיע תורי כבר?

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
רגע, הוא לא סיים לענות לי.

<רועי קונפינו:>
סליחה, אני מצטער מאוד, מה הייתה השאלה.

<זבולון קלפה:>
אתה משיב.
<סתיו שפיר:>
שאלתי אם בכל שנה זה מגיע לאותו סכום - למה לא הכנסתם את זה לבסיס?

<רועי קונפינו:>
ה-28 מיליון שקל לא נמצאים בבסיס התקציב.

<סתיו שפיר:>
אתם מקבלים את זה בהעברות, אתה אומר שתקצבו אתכם ב-15 וב-10 מיליון.

<רועי קונפינו:>
לא, אני מדבר על השנים 10', 11' ו-12'. שנת 13', 14' - 28 מיליון.
<סתיו שפיר:>
השנה הכנסתם.
<רועי קונפינו:>
נכון. 28 מיליון שקל נמצאים בבסיס התקציב.

<סתיו שפיר:>
אז השאלה האחרונה היא בעצם שאלה ששאלו פה גם לפני אבל עוד לא התקבלה עליה תשובה, ממה נובע הגידול הזה?

<קריאות:>
- - -

<רועי קונפינו:>
הגידול נובע מסדרי עדיפויות של הממשלה.

<סתיו שפיר:>
ממה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נתתי את ההסבר כמה פעמים - - -
<אלעזר שטרן:>
בהנחה שאין כספים קואליציוניים היא שואלת ממה נובע.

<סתיו שפיר:>
שאלה נורא פשוטה - מספרית, יותר אנשים, יותר מקומות.
<ראובן ריבלין:>
זה נשמע לי כמו כספים קואליציוניים.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
למה שהוא לא יסביר את זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא לא יודע, מאיפה הוא צריך לדעת, הוא רפרנט הוא לא צריך לדעת כל דבר. קיצצו את התקנה - - -
<ראובן ריבלין:>
זה מתעתע - - - תקציב קואליציוני.
<יעקב ליצמן:>
יש לי שאלה, אדוני, אמרת לי - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה, אלעזר, ביקשת לשאול.

<ראובן ריבלין:>
לא העליתי על דעתי.

<אלעזר שטרן:>
יש לי כמה שאלות.

<יעקב ליצמן:>
מה, לא שאלת?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אחריו – ליצמן וזהו. אה, סליחה, עפר.
<אלעזר שטרן:>
תראו, שלא יהיה ספק, אני, להבדיל מחלק מעמיתי לשולחן שאני מכבד את דעתם, חושב שהמסלול הזה חשוב, גם כשלומדים שם על חשבון שירות. אגיד יותר מזה, גם כשלא מוסיפים להם את החודש ה-17 שזו בדיחה בעיני. אבל דווקא בגלל שהמסלול הזה חשוב אני חושב שאנחנו צריכים לשמור עליו שחס וחלילה לא יהיה קרוב למעשים שהדעת לא סובלת ושאנחנו לא יודעים להסביר אותם, בגלל שאז זה יפרק את המסלול. בצד לפני שאשאל את השאלות אני רוצה רק לומר שאני מצטרף למה שאמר עמיתי עופר שלח, שאני מצפה, בהנחה שאין הסבר לכספים האלה, שלפחות חלק מהכספים שאין להם הסבר יעודדו אנשים להיות לוחמים חרדים.

אני חושב שלי באופן אמיתי קשה מאוד שכאילו כל מגזר פה, יכול להיות שזה היה ככה הרבה שנים, דואג לעצמו, ותכף נגיד מה זה לעצמו, ויש כאלה שלא דואגים להם. אגיד לך, כשאני אומר "דואג לעצמו", גם לעתודות הפוליטיות שלו, זאת אומרת, לא רק לעתודות, אלא להווה הפוליטי שלו. לי זה קשה, יכול להיות שזה ככה עובד, אבל בעיקרון השוויון.

אני רוצה להגיד לך, רועי, שכשאתה אומר לי: הם חיילים לכל דבר, אתה כותב לי את זה גם בתשובה, אז אני לא מבין מה זה חיילים לכל דבר. זאת אומרת, חיילים לכל דבר, האם אתה חושב שבאמת כשבוגר מכינת "עלי" או "עצמונה" עשה שנה במכינה ועשה עוד שלוש שנים שירות מלא, האם בשנה החמישית אתה חושב שלא קוראים לו למילואים או שואלים אותו? אני אומר לך, קוראים לו למילואים.

תדע שבשל"ת הזה כשרוצים לקרוא להם למילואים זה הסדרים סופר מיוחדים, לא כמו כל חייל, אין להם יחידות שהם שייכים אליהם בהקשר הזה. זאת אומרת, בסוכות האחרון, בשביל שתבין את העניין הזה רק אתה, אני מכיר אנשים שקראו להם למילואים, או בראש השנה אם אתה רוצה, החיילים האלה היו בחופש בבית, לא בראש השנה, בסוכות, בשביל לדייק בהקשר הזה.
זאת אומרת, הם לא חיילים, הצבא לא יכול – במחלקת מבצעים של צה"ל לא יכולים עכשיו להסתכל על גדודי המילואים, הם לא מופיעים אפילו כמילואים כשהם חיילים. כשאתה אומר "לכל דבר", לא כמילואימניקים, הם לא מופיעים באותן שורות, זה אומר, אוקיי, אני עכשיו צריך לאבטח או לשמור, אז אני לוקח עכשיו גדוד מילואים שעכשיו הוא בתוך ישיבות ההסדר. הם לא מוצבים כגדודי מילואים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בזמן שהם בשל"ת?

<אלעזר שטרן:>
גם כשהם בשל"ת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה אתה שואל, ודאי שלא, כי הם הולכים ללמוד. בשביל זה הם יושבים ללמוד שם, על מה אתה מדבר? באמת, נו.
<איתן עוזרי:>
חבר הכנסת שטרן, ביום שהם יוצאים לשל"ת הם מוצבים לגדודי מילואים והם יוצאים לשירות מילואים. זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר, אני מצטער.

<אלעזר שטרן:>
תראה, כיוון שאומרים לי פה – אני מדבר עכשיו לרועי, נוח לי, אתה יודע – שזה לא נכון, הייתי שמח אם מתוך ה-3,500 אנשים תגלה שבחמש שנים האחרונות, לא כשהיה "עמוד ענן" והיו צריכים קצת – תיקח את הבן שלי אחרי שבע שנות שירות, תראה כמה הוא עשה כשהוא סטודנט, כמה פעמים קראו לו למילואים בתוך השנה הזאת, גם את הבחינות הוא נאלץ לדחות, ותבדוק עכשיו בישיבות ההסדר כמה קראו לחברים שלו שלמדו אתו באותה מכינה.

<איתן עוזרי:>
אותו דבר בדיוק.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
באותה מכינה?
<איתן עוזרי:>
אותו דבר, הם משובצים בגדודי מילואים והם יוצאים לכל שירות מילואים שהגדוד יוצא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יותר אולי אפילו, תסלח לי.
<אלעזר שטרן:>
תקשיב, ניסן, לא שמעת מה אמרתי. למדו אתו באותה מכינה והם עושים מילואים, לא מדבר אתך על מי שנמצא – בהשוואה למי שלא למד במכינה, אלא רשום בישיבת הסדר, אבל אלך אתך קצת הלאה בתוך הדבר הזה שאני לא מבין.
היה פה קודם דיון על הפרשי שכר, ושאלתי את הממונה על השכר האם יכול להיות שבמוסד ציבורי בין מספר אחד למספר שניים יהיו הפרשי שכר של פי שניים? הוא אמר לי: לא, זה לא מתאים לנו. אמרו לי לפני שבוע כמה רבנים מישיבת ההסדר "אלון מורה" שהתקשרו אליהם להחתים על עצומה, בדקתי בישיבת הסדר "אלון מורה" מה השכר של מספר אחד ומספר שניים, גילית הפרשים של פי 2.4. לזה אני צריך עכשיו להוסיף שכר שאתה לא יודע להסביר לי למה? דרך אגב, זה בתוספת לשכר כרב מועצה באותו זמן. האם לזה בלי שאני יודע - - -

<ראובן ריבלין:>
הוא יודע את זה?
<אלעזר שטרן:>
מה? אני יודע.
<איתן עוזרי:>
יש אישור תקין מרשם העמותות.

<אלעזר שטרן:>
הדברים האלה מפורסמים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז תכניס אותו לבית-סוהר, מה זה קשור?

<אלעזר שטרן:>
אתה רוצה שאעביר לשם - - -

<קריאות:>
- - -

<אלעזר שטרן:>
למה בית-סוהר, זה לא בית-סוהר, אתה רוצה ממני כסף, אני לא משטרה, אני שואל אותו למה אני צריך להעביר כסף למי שמקבל פי 2.4 מזה שמתחתיו? למי שבאותו מקום - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה זה? בישיבות אתה יודע שאין זה שמתחתיו, באמת, על מה אתה מדבר?
<אלעזר שטרן:>
בבקשה, אראה לך את זה, יושב-ראש ועדת הכספים, נתון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל מה, על מה אתה רוצה - - -

<אלעזר שטרן:>
אתה רוצה שאראה לך את זה כתוב מרשם העמותות? שבישיבת "אלון מורה" - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל אין בישיבה זה שמתחתיו. יש ראש ישיבה, מה זה "זה שמתחתיו"? אין.
<אלעזר שטרן:>
הבא בתור, ככה מדינת ישראל עובדת, חמשת מקבלי השכר הגבוהים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, הבא בתור זה לא השני שמתחתיו – באמת, נו.
<אלעזר שטרן:>
חמשת מקבלי השכר הגבוהים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה יודע שהכסף הזה הולך להחזיק את הבחורים?

<אלעזר שטרן:>
לא, אני לא יודע, אני שואל, אבל גם הוא לא יודע להגיד לי. הוא יודע להגיד לי שזה הולך לטובת הישיבות. יש לי את הנתונים האלה. אני כמו אזרח שיכול לקחת את הנתונים, אספתי והסתכלתי על אותו רב שאמרו לי שהוא מארגן את העצומות, הוא ראש ישיבת הסדר. הסתכלתי מאיפה הוא מקבל משכורת, אז ראיתי פעם אחת במועצה האזורית, ופעם אחת ראיתי בישיבה הזאת, ועוד יש שם גם כולל שעוד לא בדקתי את זה בתוך זה, וגם ראיתי מה שאמרתי לך - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תגיד לי, הסתכלת נניח ב"קרני שומרון"? סתם.

<אלעזר שטרן:>
מה אתה שואל אותי עכשיו?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זאת הנקודה שאני לא יודע עליה, יש לך – כמה ישיבות הסדר יש לנו, איתן?
<אלעזר שטרן:>
אבל אני יודע. גם את זה שאלתי ולא קיבלתי תשובה.
<איתן עוזרי:>
70.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
70 ישיבות הסדר, בדקת את כל 70 ישיבות ההסדר?

<אלעזר שטרן:>
אתה חושב שזה התפקיד שלי לבדוק את הכול?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז מה אתה מביא דוגמה ממשהו ועל זה אתה בונה? אני לא - - -

<אלעזר שטרן:>
בדקתי אחת, מה אתה רוצה? שאבדוק 70?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם אתה רוצה לנגח – ומה זה קשור היום למשכורות? אתה מדבר היום על משכורות?
<איתן עוזרי:>
אבל הישיבות הן עמותות שנבדקות כל שנה על-ידי המדינה, הן מקבלות אישור תקין. מה הבעיה?
<אלעזר שטרן:>
על מה הולך הכסף?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
על מה? להחזיק את הבחורים. מי נותן להם? הם לא גרים שם?

<אלעזר שטרן:>
מי אמר לך? מה זה להחזיק את הבחורים? אמרו שהבחורים לא מקבלים.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סליחה, אוכל, לינה, אני ממש נדהם ממך.

<אלעזר שטרן:>
אבל שיגידו לי שזה לא הולך למשכורות, שזה הולך רק לאוכל, היה לי הרבה יותר קל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חלק הולך למשכורות אולי, לא יודע מה, יש מוסד.
<אלעזר שטרן:>
לא אומרים לי את זה.

<זבולון קלפה:>
זה אנשים, צוות של המקום.

<אלעזר שטרן:>
אבל לא אומרים לי, למה לא אומרים לי למה זה הולך? אני שואל למה זה הולך. ניסן, אני יכול להגיד לך משהו? זה הולך גם לשכר שלהם.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גם לשכר.

<אלעזר שטרן:>
אז אל תגיד לי ככה – אז עכשיו אני צריך להעלות להם את השכר?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה לא מעלה להם את השכר. אתה נותן כסף כדי שיוכלו להחזיק את הישיבה.
<אלעזר שטרן:>
איך אתה יודע שלא?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אחרת הישיבה לא מחזיקה מעמד.

<אלעזר שטרן:>
אבל לא אומרים את זה.

<סתיו שפיר:>
אבל איך אתה יודע את זה?

<אלעזר שטרן:>
לפני שנה היא החזיקה והשנה היא לא מחזיקה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, ואתה יודע למה.
<אלעזר שטרן:>
לא שמעתי שהישיבות נסגרו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
א. נסגרו, אבל אתה לא יודע את ההבדל בין שנה שעברה להשנה? אתה לא יודע את ההבדל שיש לגבי ההקצבות שלהם? אתה ממש לא יודע? אז מה אתה עושה את עצמך? תסביר לי.
<זבולון קלפה:>
הוא יודע, הוא ישב פה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז מה אתה עושה את עצמך תמים?

<אלעזר שטרן:>
אבל אני שומע מגפני את ההבדלים כל הזמן, ושומע מליצמן.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נו, נכון.

<יעקב ליצמן:>
עוד לא שמעת.
<אלעזר שטרן:>
240 שקל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נו, אז בסדר גמור. אז מה? הייתי מוכן להילחם שיקבלו אותו דבר אם הייתי יכול, אבל יש מציאות אחרת.
<אלעזר שטרן:>
ניסן, תשמע, אתה יודע ששאלתי את השאלות האלה על טופס 46 גם פה, ואחרי זה הלכתי לבדוק בקשר לישיבות. באתי לפה לוועדת כספים ולא לוועדת החוץ והביטחון בשביל להסתכל על הדברים האלה בלי קשר לעולם הישיבות בכלל. הבוקר הייתי בחלץ בתשע בבוקר בדיון בוועדת החוקה על הנושא של חברות לטובת הציבור, אני מסתכל על הדברים האלה, למה אתה לא רוצה שאסתכל?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה שתסתכל, אבל אם אתה יודע - - -
<אלעזר שטרן:>
ואם אני אומר לך במקום אחד ונותן לך מספרים, אז מה? להגיד לך, הנה למיקרופון, שכן אני מסתכל על ישיבה שאומרת שהיא ישיבת הסדר, ואומר לי ראש ישיבה אחר שראש ישיבת ההסדר התקשר אליו להחתים אותו על עצומות, זה העיסוק של ראשי ישיבות? על זה אשלם? אז אני מוכן לשלם הגיוני, מה אתה רוצה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נו, באמת, תעשה לי טובה, אני לא יודע להגיד לך על איזה עצומות ומה, העצומה היחידה שהם חתמו היא שלא לקצץ לישיבות.

<אלעזר שטרן:>
אני יודע. לא, לא על זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יודע על דברים אחרים.

<אלעזר שטרן:>
אני מתעסק בחינוך חיילים. לא גמרתי את השאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל בוא תקצר, נו, אלעזר.

<קריאות:>
- - -
<סתיו שפיר:>
ניסן, למה לא לפרט את מרכיבי התקציב האלה? למה לא לפרט לנו כמה כסף הולך לאן? מה הבושה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איזו בושה? את מצליחה להחזיק מוסד, אני לא יודע להגיד לך - - -

<סתיו שפיר:>
אם אין בזה שום בעיה – מה זאת אומרת? המספרים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש לך 70 מוסדות שצריכים להחזיק אותם, אנשים אוכלים שם, ישנים שם, אני לא יודע, כל מוסד עולה אחרת.

<סתיו שפיר:>
וגם אנשים מקבלים שכר, זה בסדר שמקבלים שכר, אבל השאלה היא מה הנתח של זה, מה הבעיה לקבל את המספרים האלה? בטח יש להם את המספרים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה הנתח של זה? בסדר, נו, מה זה. תבקשי שייתנו לך את הנתח, תאמיני לי שתמצאי שב-70 הישיבות תמצאי בסך הכול – מה שהוא אומר, אולי תמצאי בישיבה אחת או שתיים, אני לא יודע להגיד לך, אין לי מושג, אבל מה זה קשור?
<סתיו שפיר:>
ביקשתי אבל לא נותנים. אז נהדר, אבל למה לא להציג את הנתונים האלה? ביקשתי ולא קיבלתי נתונים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תבקשי גם בכל מוסד אחר.

<קריאות:>
- - -

<אלעזר שטרן:>
ניסן, למה אתה לא אומר שזה כספים קואליציוניים ולא יהיה דיון?

<סתיו שפיר:>
כל המספרים איך מחולק הכסף הזה, הכול: משכורות, חשמל, מים, אוכל, מיטות, מזרנים, הכול. מה הבעיה להעביר את המספרים האלה?

<אלעזר שטרן:>
תגיד שזה כספים קואליציוניים ואין דיון.

<איתן עוזרי:>
אפשר לעשות על זה עבודה ולהביא לך.

<אלעזר שטרן:>
אם זה כספים קואליציוניים, אין בעיה, אז אין מוסר, אין חוקים, אין כלום.

<סתיו שפיר:>
מה זאת אומרת לעשות על זה עבודה? אם ביקשתם תוספת תקציבית אז כנראה שזה נעשה על בסיס של משהו ויש לכם כבר את הנתונים האלה. ניסן, אבל אתה יכול לייעל את כל הישיבה הזו אם תבקש מהם את המספרים לפני שהם בכלל מגיעים לפה. תבקש מהם את הנתונים, מה הבעיה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למה לא ביקשת על כל גוף אחר?

<סתיו שפיר:>
ביקשתי, כתוב.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כשהיה דיון על בתי-חולים, ביקשת את כל הנתונים?

<סתיו שפיר:>
ביקשתי, בטח שביקשתי, רוצה שנחזור על זה? אתה לא יכול להגיד לי פה שום דבר על אי-בקשת נתונים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תקבלי את זה כנראה כמו שקיבלת בכל הדברים האחרים.
<סתיו שפיר:>
לא קיבלתי.

<אלעזר שטרן:>
לא ראיתי אף ישיבה חרדית, אני לא חסיד שלהם, לא ראיתי אף ישיבה חרדית שחותמת על עצומות נגד הצבא או לסירוב פקודה או לא משנה מה, לא ראיתי כזה דבר.

<משה גפני:>
אבל אמרת לי שאתה חסיד שלהם, מה, חזרת בך?

<קריאות:>
- - -

<אלעזר שטרן:>
אמרתי שאני בעד הדבר הזה ואני מאוד בעד זה.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
ניסן, אתה יכול לקרוא בעצמך את התשובות שאני מקבלת, אין פה פירוט של שום דבר שאנחנו מבקשים פירוט עליו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז אקח את זה ואבקש מהם שיעשו את זה.

<סתיו שפיר:>
תבקש מהם לפני הישיבה, למה לבזבז את הזמן שלנו?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ליצמן, בבקשה, אבל בוא נעשה את זה קצר, לא למשוך את הזמן.

<יעקב ליצמן:>
אדוני היושב-ראש, אלעזר, אני רוצה שתקשיב, קודם כול אני מכבד מאוד את ישיבות ההסדר ואין לי שום דבר, הם לומדים תורה וצריך לכבד אותם.
<זבולון קלפה:>
עוד פעם.

<יעקב ליצמן:>
אגיד את זה עוד פעם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זבולון, בוא, אנחנו - - -

<יעקב ליצמן:>
לא אתעייף להגיד את זה כמה פעמים.

<ראובן ריבלין:>
בכל תפקידיו הוא - - -
<יעקב ליצמן:>
אני מכבד אותם כי הם לומדים תורה וצריך לכבד.

<משה גפני:>
מה השאלה.

<יעקב ליצמן:>
עובדה שהעברתי לא פחות בתקופה – נדמה לי שבין יושבי-הראש של ועדת הכספים הייתי יושב-ראש לתקופה הכי ארוכה והעברתי הכי הרבה לישיבות ההסדר. הבית היהודי, שילמתם רעה תחת טובה, זה פוליטיקה, נעזוב את זה. אבל יש לי שני דברים: אדוני היושב-ראש - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני שומע כל מילה שלך.

<יעקב ליצמן:>
- - האם זו ההעברה האחרונה על הסעיף הזה או שיש עוד אחת בדרך? אבקש כאן - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למה? לנושא הזה?
<יעקב ליצמן:>
כן.

<סתיו שפיר:>
האחרונה להשבוע.

<יעקב ליצמן:>
האוצר כאן, שהוא יגיד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ממה שאני יודע, זו העברה אחרונה.

<רוברט אילטוב:>
השבוע יש גם יום ראשון.

<יעקב ליצמן:>
לא, הוא לא ענה, אני מבקש שהאוצר יצהיר כאן שזו העברה אחרונה או שיש עוד אחת.

<עפר שלח:>
אם צריך נשב בחמישי גם.
<סתיו שפיר:>
צריך גם להגדיר תקופת זמן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה, לנושא של ביטחון?

<יעקב ליצמן:>
לא, כל זה, ההעברה הזאת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אני מדבר על הנושא של - - -

<יעקב ליצמן:>
מה, אני צריך להקריא לך את ההעברה?

<זבולון קלפה:>
כן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מדבר על הנושא של תקציב הביטחון, מה שאני יודע, זו העברה אחרונה.
<יעקב ליצמן:>
האם האוצר יכול להצהיר את זה לוועדה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יודע אם הוא יודע. מאיפה הוא יודע? הוא יודע מה המדיניות?

<יעקב ליצמן:>
ווה, ווה, הוא הרפרנט שלו, הוא יודע מה - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל אני לא יודע אם הוא יודע את המדיניות של השר. תשאל אותו, אם הוא יודע – יגיד.
<יעקב ליצמן:>
אה, הוא לא יודע הסכמים קואליציוניים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לפי מה שאתה יודע עכשיו, אתה יודע על עוד העברה שצריכה להיות?

<יעקב ליצמן:>
הוא לא עונה.

<רועי קונפינו:>
אני כרגע לא יודע על העברה נוספת, אבל - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר גמור.

<יעקב ליצמן:>
האם אתה יודע שיש עוד, שמכינים עוד העברה? תגיד את האמת, בוא, אתה בוועדה, אל תסתכל על היושב-ראש.
<רועי קונפינו:>
אני לא יודע להגיד שתהיה עוד אחת, אבל אני לא - - -

<ראובן ריבלין:>
אתה גם לא אומר שזה לא.

<יעקב ליצמן:>
אוקיי, ב. היה פעם אחת במדינה יועץ משפטי לממשלה קוראים לו אליקים רובינשטיין, מי שזוכר, היום הוא שופט, אני לא יודע מה היחס שלי לשופטי בג"ץ, אבל אתם מכבדים אותו, הוא בזמנו הוציא הוראה נגד כפל תקציבי, הוראה בכתב.
<זבולון קלפה:>
כפל תמיכות, לא תקציבים, זה שונה קצת.

<יעקב ליצמן:>
כפל תמיכות. לא.

<זבולון קלפה:>
למה?

<יעקב ליצמן:>
כי לא, גם על זה.

<זבולון קלפה:>
כי כשיש מעט - - -

<יעקב ליצמן:>
גם על זה. תן לי רגע, תן לי - - -
<זבולון קלפה:>
ליצמן, - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זבולון, עזוב.

<משה גפני:>
גם כפל תקצוב.
<יעקב ליצמן:>
אי-אפשר לקבל היום על ישיבה או על מוסדות חינוך גם חקלאות וגם חינוך, גם ישיבות וגם הסדר, אז אין מצב כזה על-פי חוק שמותר לקבל גם ביטחון וגם בחינוך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמת.

<יעקב ליצמן:>
עכשיו לא הייתי מדבר על זה גם כן, אבל אתם לא אומרים את כל מה שקרה בשנה האחרונה. קיבלתם תוספת תקציב לישיבות ההסדר שהורדתם מאתנו. אנחנו ירדנו מ-800 שקל ל-240 שקל, הכסף הלך אליכם. זאת אומרת, קיבלתם פעם אחת, נגלה אחת של תוספת כמעט 1,000 שקל לחודש, 800 שקל לחודש, עכשיו אתם מקבלים עוד 1,000 שקל לחודש, אתם לא מגלים את כל האמת שזו כבר תוספת על תוספת על תוספת, כפל תקציבים, כפל תמיכות.

אני רוצה להבין ממשרד האוצר אם זה חוקי או לא חוקי, האם מותר להעביר משני משרדים כסף תקציב לישיבות, אם ישיבה רגילה רוצה לקבל ממשרד החקלאות היא יכולה לקבל כסף או לא?

<רועי קונפינו:>
אני רוצה רק להבהיר - -

<יעקב ליצמן:>
יש לי עוד הערות, אבל בסדר.

<רועי קונפינו:>
- - זו נקודה שציינתי קודם, כדי למנוע מצב של כפל תמיכות התקציב עובר רק באמצעות משרד החינוך.
<יעקב ליצמן:>
זאת אומרת, ישראבלוף, בתחילת השנה לא מופיע במשרד החינוך - -

<רועי קונפינו:>
לא, אין פה - - -

<יעקב ליצמן:>
- - כל האמת, ואתם עוברים באמצע השנה, עושים תרגילים ממשרדים אחרים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי.

<יעקב ליצמן:>
מה אוקיי?

<משה גפני:>
ממש ישראבלוף.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, שמעתי, אני רוצה לתת לך תשובה.

<יעקב ליצמן:>
לא גמרתי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, שמעתי את השאלה, אתה רוצה תשובה.

<יעקב ליצמן:>
לא, הוא ענה לי כבר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא התחיל, בסדר, אתן לך תשובה מסודרת, נקודה.

<יעקב ליצמן:>
אז אני יכול להמשיך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה רוצה לשאול עוד שאלות?

<יעקב ליצמן:>
כן, בטח.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נו, בבקשה.

<יעקב ליצמן:>
מעבר לכל הדברים האלה, אני רוצה להבין ככה: כמה כסף לדעתך צריך לקבל תקציב ישיבות ההסדר השנה?
<רועי קונפינו:>
אין דבר כזה "לדעתי", אני פקיד בסופו של דבר באגף התקציבים במשרד האוצר, מה שמדיניות הממשלה ומדיניות שנקבעת בדרגים הפוליטיים - - -

<סתיו שפיר:>
אנחנו לא שומעים.

<יעקב ליצמן:>
זה כסף קואליציוני?

<רועי קונפינו:>
זה לא מה שאמרתי, מה שאמרתי - -
<יעקב ליצמן:>
אבל אני שואל, האם זה כסף קואליציוני?

<רועי קונפינו:>
- - זה שדעתי לא רלוונטית כפקיד, דעתי לא רלוונטית לעניין.

<יעקב ליצמן:>
מה זה לא רלוונטי? זה רלוונטי לי, האם זה כסף? אם אתה אומר לי: כסף קואליציוני, יכול להיות שארים שתי ידיים, אם אני יודע שלא, תגיד לי אם זה כסף קואליציוני או לא כסף קואליציוני, ואם זה כסף קואליציוני, למה לא כתבת "כסף קואליציוני"? אני שואל אם זה כסף קואליציוני או לא כסף קואליציוני.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין כסף קואליציוני, ככה הודיעו.

<יעקב ליצמן:>
יש כסף קואליציוני, בואו, חבר'ה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יודע, ככה הודיעו בכנסת, שאין כסף קואליציוני, אני לא יודע להגיד לך אחרת.

<יעקב ליצמן:>
נדמה לי שהייתה לנו כבר איזו העברה של כסף קואליציוני.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא הייתה.

<יעקב ליצמן:>
לא הייתה? אז תגיע. אני יודע שכן.

<זבולון קלפה:>
לא. לא, איך יכולה להגיע?

<יעקב ליצמן:>
אני יודע שכן, אתה רוצה שאגיד לך את כל הכספים הקואליציוניים שלכם?

<זבולון קלפה:>
שלנו?
<יעקב ליצמן:>
כן.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, תגיד לי את שלכם, ליצמן.

<משה גפני:>
שלנו היה על השולחן.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, עכשיו שיש לכם.

<יעקב ליצמן:>
כל פעם שהחלטנו, אצלנו החליטו על השולחן, אצלכם הסתירו.

<משה גפני:>
עכשיו יש לנו כסף קואליציוני להוריד תקציבים.
<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
אני מבקש לדעת אם זה כסף קואליציוני או לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין כסף קואליציוני.

<יעקב ליצמן:>
למה אתה עונה במקומו? את התשובות שלך אני יודע בעל-פה כבר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כי אתה לפעמים שואל פקיד שאלות שהוא לא – זה לא התחום שלו.
<יעקב ליצמן:>
אני רוצה לשמוע את התשובה, מה. אתה מדריך אותו, מותר להדריך עד? אני שואל אותו שאלה פשוטה.

<עפר שלח:>
תלוי, אם הוא עד קואליציוני, אז מותר להדריך אותו.
<יעקב ליצמן:>
אתה רוצה שאכריז עליו עד עוין? מה אתה רוצה?

<רוברט אילטוב:>
ליצמן, אבל גם שאלות אנחנו יודעים בעל-פה, נו.

<יעקב ליצמן:>
אבל שאלתי שאלה - - -

<משה גפני:>
פה יש היום שאלות חדשות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, די, בואו - - -

<יעקב ליצמן:>
לא שמעת מה שאמרו היום כאן, דבר חדש בכנסת, כדי למנוע הערות של היועץ המשפטי עושים תרגילים כאן להעביר מאחד, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, בכדי שלא יהיה כסף קואליציוני.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה תמיד כך.

<יעקב ליצמן:>
זה בעצם כסף במשרד הביטחון, כי אחרת למה הוא לא מעביר את הכסף ישירות כאן? למה הוא לא מעביר את זה ישירות למשרד החינוך? למה הוא מעביר את זה למשרד הביטחון? כי הוא, א. הוא לא רוצה, - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כל השנים היה כך.

<יעקב ליצמן:>
- - הוא מפחד שכולם יתחלקו פה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ליצמן, כל השנים זה היה ככה.

<יעקב ליצמן:>
אני יודע, אבל כל השנים לא הורדת מאתנו. עכשיו מה לקחת? מ-1,000 שקל לחודש הורדת ל-240 שקל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
וואו, עכשיו אמרת דבר חשוב.

<משה גפני:>
נכון.

<יעקב ליצמן:>
שודדים אתם.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עכשיו אמרת דבר חשוב, שזו לא הבעיה של יושר וצדק, אלא בגלל שפגעו בכם.

<יעקב ליצמן:>
רק יושר, רק יושר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה פתאום מדבר על כפל וכל מיני דברים - - -

<יעקב ליצמן:>
כפוי טובה זה כתוב בתורה
"למה שילמתם רעה תחת טובה"? כתוב את זה בתורה, ורק אתם באתם, לקחתם את הכסף ששייך לישיבות הכלליות והעברתם את זה לישיבות - - - , אין לי בעיה עם זה, אז למה אתה בא עוד פעם לקחת כסף?
<אלעזר שטרן:>
ניסן, אני רק צריך לתת את הנתון שאמרתי קודם, ראש הישיבה של "אלון מורה" שאמרתי קודם, ברשם העמותות השכר ברוטו החודשי זה 327,000 - - -
<קריאה:>
השנתי אולי?

<אלעזר שטרן:>
השנתי, סליחה. מתחתיו - 137,000 ופי 2.4. בנוסף לכך – רק במקום אחד שבדקתי, אולי יש עוד מקומות – כרב במועצה האזורית הוא מקבל עוד 214,000 שקלים, אני חושב שכשאתם פה באים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה אני לא יודע להגיד לך.
<אלעזר שטרן:>
יש כאלה שאומרים שאני משקר ואני אומר דברי קלע ובלע וקלס והכל, - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא אמרתי שאתה משקר, אמרתי שזה לא שייך.

<אלעזר שטרן:>
אז מה שאני רוצה להגיד שמה שאמרתי עכשיו – בגלל ששאלו אותי מאיפה אני יודע ואם אני סתם ממציא – זה רק על דברים שכל אזרח יכול להיכנס - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עם זה לא בעיה, לכן אמרתי לך, זה תחשיבים אישיים - - -

<אלעזר שטרן:>
דרך אגב, גם איתן יכול להיכנס, אם הוא רוצה לדעת כשהוא בא לבקש תוספת של 14 מיליון וחלקם הולכים למשכורות, לדוגמה, של עובד בישיבת "אלון מורה", באמת אולי הוא יכול לתת כסף לישיבה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל אמרתי לך, יש לך 70 ישיבות אחרות, תראה אם שם גם כן הם מכהנים בשני דברים.
<אלעזר שטרן:>
יש ישיבות נהדרות ויש ראשי ישיבה נהדרים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז עזוב, למה אתה תופס משהו, זו ישיבה, לא המשכורות - - -

<אלעזר שטרן:>
"אלון מורה" לא מקבלים פה כסף? לא, אני שואל אותך. אני לא מבין את זה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יופי, אוקיי. עפר, שאלה אחרונה וזהו.

<עפר שלח:>
ברשותך, אני מתעקש לקשור את הדבר הזה לתקציב שמועבר, לתמיכות שמועברות לנח"ל החרדי ולתמיכה בשירות חרדים בכלל, כי לא אני עשיתי את זה, מי שעשה את זה זה איתן עוזרי היושב מולי. אם התמיכות האלה נועדו בין השאר, התמיכות המיוחדות, לאפשר לאנשים גם לשרת בצבא וגם ללמוד תורה, אז בעיני זה בא מאותו מקום של הצדקה.
ידידי היושב-ראש, אם תעלה את זה להצבעה אני אצביע לא על-פי הכספים הקואליציוניים, אלא על-פי ההסדר הקואליציוני, אבל אני אומר לך שיהיה לכבודה של ועדת הכספים אם נגיד שנצביע על ההסכם הזה אך ורק כאשר יראו לנו – קיבלתי פה נתון מאדם שיושב בחדר וכולנו יודעים שהוא יודע שהתמיכה בגדוד הנח"ל החרדי בשנה שעברה הייתה 200,000 שקל.
<משה גפני:>
כן, זה היה בוועדה לביקורת, אני הבאתי את זה.

<עפר שלח:>
אם זה היה בוועדה לביקורת על אחת כמה וכמה. נרצה לראות גם את התמיכה הזאת, כי זה נושא - - -

<משה גפני:>
אבל זה שיושב פה בחדר הביא כסף פרטי שלו, הרבה מאוד.
<עפר שלח:>
בסדר, את זה לא נגנה.
<אלעזר שטרן:>
מה שנקרא, יותר מהממשלה.
<יעקב ליצמן:>
כספים קואליציוניים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא קואליציוני.

<יעקב ליצמן:>
אה, לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש יהודי טוב שנותן הרבה, ולצערנו זו בושה שגדוד בצבא חי מזה, ואני מסכים אתך.

<עפר שלח:>
בדיוק, אני חושב שיהיה לכבודנו לקשור את הדברים האלה ושיביאו אותם יחד, ושנראה שיש עמידה מאחורי האמירה הזאת שאנחנו רוצים לתמוך בשירותם של חרדים בצבא. ואני כן קושר את זה כי זה קשור, כי אחרת כל ההצדקה של ישיבות ההסדר, ואצטרף - כנהוג בדיון הזה - ואגיד שאני מאוד תומך בהן והכל בסדר גמור, אבל כל הצדקה של זה היא - - -
<משה גפני:>
רק שנייה, עוד הפעם.
<עפר שלח:>
אני תומך בישיבות ההסדר, גפני, זה לא סותר שום דבר.

<משה גפני:>
לא, סתם, אני בעד.
<עפר שלח:>
אגב, מתוך שאני תומך, כמו אלעזר, אני חושב שהסדרים סקטוריאליים שמגיעים אליהם, שהם לא ראויים, פוגעים בישיבות ההסדר ולא עוזרים להם. אמרתי את זה גם בדיון שהיית בו. אמרתי שאם הייתי שייך למחנה ההוא הייתי מתבייש בהסדרים שמגיעים אליהם ובגוורדיה המכובדת שהגיעה בשביל להגן עליהם. אז זו בקשתי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תראה, אני מוכן – לא רוצה להתלות זה בזה בצורה הזאת, אני מוכן שכן נעשה, שנקבל החלטה שאנחנו כוועדה נזמן את מי שצריך לזמן לפה לנושא הספציפי הזה של "נצח יהודה", כדי לוודא שהצבא מתייחס אליהם ומתקצב אותם כמו שצריכים לתקצב כל חייל בצבא.

<אלעזר שטרן:>
ניסן, אז תגיד שמתוך 14 מיליון - 2 מיליון ילכו לנח"ל, תגיד, הנה יש לך פה 14 מיליון, תגיד, נעביר 12 מיליון, תגיד: נעביר 12 ונשמור בצד 2 מיליון.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עזוב, זה לא קשור. עזוב, עזרנו להביא יותר כסף מזה ונשתדל גם, אבל זה לא קשור. לא להתלות דבר בדבר, אחרת לא נגמור אף פעם עם ההתליות האלו וכו'. אבל מה שכן, נזמן במיוחד, כי אני חושב שזה דרוש, איך אומרים, שזו בושה גדולה מה שקורה עם "נצח יהודה", ואם אנחנו רוצים באמת לתת תקווה לציבור גדול - אם יזרום - שיעשה את הצבא, אנחנו לא יכולים ככה להתייחס אליהם וזה סיפור. ואני כן מוכן שנתלה את זה בזה שנעשה כאן דיון בזמן הקרוב ונביא את מי שצריך, כדי שאנחנו כולנו ביחד נפעיל את כל הכוח.

<עפר שלח:>
אגיד יותר מזה, בהמשך לאמירתו של חבר הכנסת ליצמן לשאלה שלו אם זו העברה אחרונה, אני חושב שזאת צריכה להיות - אם אנחנו מאשרים אותה - העברה אחרונה שאנחנו עושים בלי שתהיה צמודה להעברה שנוגעת ל"נצח יהודה".
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בנושא של הביטחון.

<עפר שלח:>
לא, הדבר הזה שעובר דרך התמיכות של הביטחון וכל המפנה - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר.

<משה גפני:>
אתה יודע מה אתה אומר "בסדר".

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שמה?

<משה גפני:>
הולכת להיות עוד העברה. אם ניסן מקבל את מה שאתה אומר, אז הוא הולך לפגוע עכשיו בתקציב של ישיבות ההסדר.

<עפר שלח:>
מה זה?

<יעקב ליצמן:>
יש בדרך עוד אחת.

<משה גפני:>
ניסתה איילת שקד היום להעביר סעיף תקציבי בוועדה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דרך אגב, אני לא יודע על זה.
<עפר שלח:>
לא ניסתה, לא ניסתה העברה.
<משה גפני:>
הולכת להיות עוד העברה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע על דבר כזה.
<משה גפני:>
אני יודע. מה לעשות? אני יודע. היא ניסתה - - -

<עפר שלח:>
גפני, לא ניסתה, היה דיון מאוד קצר ואחריו - - -

<משה גפני:>
היא נתנה להם עוד שבוע, אבל האוצר עמד על רגליו האחוריות. ואל תשלה את עצמך, יבוא תקציב נוסף לישיבות ההסדר, "נצח יהודה" לא יהיה שם, לא יכול גם להיות, האוצר לא ייתן את זה, הוא נותן רק מה שהוא מחויב על-פי ההסדרים, רק שתדעו את האמת.

<עפר שלח:>
בסדר, הדברים נאמרו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עפר, א. מה שאני יודע, שוב, לא מתוכנן, אולי אני לא יודע מספיק, לא מתוכנן לעבור לביטחון; ב. לגבי "נצח יהודה" אני מסכים אתך במאה אחוז, ישבתי ארוכות גם עם לצערי עם התורם שמחזיק את זה, שזו בושה שאין כדוגמתה, אבל זו המציאות, כאילו עוד מעט יהיה לנו תורם שמחזיק, ואני מבטיח לך שנעשה את העבודה ויהיה כסף. אם נעשה עבודה יחד על מי שצריך, ואם לא אז גם נביא ממקורות אחרים. מה אני יכול להגיד לך? זו בושה, אבל זה - - -

<יעקב ליצמן:>
אני לא ראיתי במשרד הביטחון תופסת.

<משה גפני:>
מה זה מקורות אחרים?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע, מה, מאיפה אני יכול להמציא, אבל יהיו, כי זו בושה שאין כדוגמתה. אני מעלה - - -

<אלעזר שטרן:>
ניסן, אני יכול לקבל תשובות לשאלות ששאלתי?

<יעקב ליצמן:>
אתה תמים.
<אלעזר שטרן:>
תראה, תן לי רגע, ניסן, - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלעזר, אתה יודע מה זה להחזיק מוסד הרי, מי כמוך.
<אלעזר שטרן:>
כל דבר שהיינו פה, כל מקום, כל העברה שעשינו פה הסבירו למה: גידול בצרכים, הסכמי בנייה משנים קודמות, בעיה בצורכי הביטחון - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלעזר, אסביר לך את התשובה, אני יודע את השאלה.
<אלעזר שטרן:>
תן לי רגע להגיד לך משהו, הרי אני יודע שבסוף – יש לי חברים טובים שיגידו עוד פעם: שטרן נגד ישיבות ההסדר, זה ייצא מהוועדה. זה כבר יצא כאילו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, עוד לא יצא, עוד לא הצבעת.
<אלעזר שטרן:>
אז ייצא עוד מעט כשאצטרך להצביע נגד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם תצביע נגד, אז - - -
<אלעזר שטרן:>
אז יכול להיות, אז תדע שאם לא אקבל את התשובות הכול כך בסיסיות האלה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל השאלה שלך היא שאלה
מה קרה שרוצים תוספת? נכון?

<אלעזר שטרן:>
לאן הולכת התוספת? שמעתי פה כל מיני דברים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז אני מנסה להסביר לך, אני מסביר לך עוד פעם, תשמע אותי, א. למה צריך תוספת? כי קיצצו 200 מיליון שקל בתקציבי הישיבות.
<יעקב ליצמן:>
אבל קיבלת את זה חזרה מאתנו, הורדתם לנו את הכסף ולקחתם לעצמכם. איזה קיצוץ היה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דקה, עשה לי טובה, ליצמן, המדיניות של השר, זו לא המדיניות שלנו, אבל זו המדיניות של השר, של מפלגה שמנהלת, שמקצצת, והיא לא רוצה לקצץ לאותם אלה שכן משרתים בצבא, אבל מה אפשר – חל שינוי בין מה שהיה בשנה שעברה להשנה, כי אנחנו נמצאים באותו קיצוץ, ולכן יש מגמה לנסות להחזיר את הקיצוץ לגבי אותם אלה שמשרתים בצבא, נקודה. לכן יש השנה סיבה - - -

<משה גפני:>
זו פשוט שערורייה, שערוריית עולם מה שאתה אומר, אני לא הייתי מעז להגיד את זה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, נו. אתה לא מעז, זו המציאות שקיימת. אם אני מסכים לכל - - -
<משה גפני:>
בסדר, יש קיצוץ בסעיף הזה ואתה עושה בישראבלוף דרך סעיפים אחרים. מדינה שוויונית שאתה אומר עליה הלל ביום העצמאות.

<קארין אלהרר:>
מה, לא?
<משה גפני:>
לא, לא.
<קארין אלהרר:>
למה?

<זבולון קלפה:>
בזה זה לא שוויוני.

<קריאות:>
- - -

<משה גפני:>
זו מדינת עולם שלישי, זה כמו דרום-קוריאה - - -

<אלעזר שטרן:>
תגיד הלל זה יתקדם, אולי - - -
<יעקב ליצמן:>
גם הוא לא.

<קארין אלהרר:>
לא יורקים לבאר ששותים ממנה.

<משה גפני:>
בסדר, שמענו. אני עוד צריך גם להגיד תודה על הקיצוץ שהוא אומר עכשיו.
<אלעזר שטרן:>
ניסן, על מה שאמרת לי, אם אני מבין נכון - - -

<משה גפני:>
אני הבנתי נכון.

<אלעזר שטרן:>
מה שאתה אומר לי, שבסך הכול תקציב ישיבות ההסדר השנה, שאני דרך אגב חושב שהוא צריך לקטון בגלל שיש שם הרבה בטלנים גם - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - -

<אלעזר שטרן:>
שנייה, גם אצל גפני, גם בישיבות של גפני.

<משה גפני:>
די כבר, די – דבר על הכסף עכשיו.

<אלעזר שטרן:>
תן לי להגיד לך עכשיו.

<זבולון קלפה:>
הביקורת עברה רק חד-צדדית לגפני.

<משה גפני:>
אמרתי לו על ההסדר. תן לי להגיד לכם, אבל בוועדת שקד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלעזר, רצית להבין את ההבדל, אז הסברתי לך, אבל בוא לא לתקוע את זה, נו.
<קריאות:>
- - -

<אלעזר שטרן:>
אני מבין. אני כמובן בעד ישיבות שמעודדות שירות ובעד מדדים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ואתה מסכים שלא יקצצו להן כסף?

<אלעזר שטרן:>
אבל מה שאני מבין פה עכשיו, לא שלא קיצצו להן – שהוסיפו, עכשיו מה שאתה אומר לי, מה שאני מבין ממה שאמרת, שבסך הכול תקציב ישיבות ההסדר השנה לא יגדל.

<קריאה:>
נכון מאוד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו מקווים שהוא לא יקוצץ. הוא יקוצץ, אבל כמה שפחות. אני רוצה שגם התקציב שלהם לא יקוצץ, אבל לפחות ההסכמה שיש לנו עם שר האוצר, שלפחות - - -
<משה גפני:>
שותפים.

<זבולון קלפה:>
אחים.

<משה גפני:>
אחים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, אחים, בסדר, נו.

<יעקב ליצמן:>
אגב, יש למשרד הביטחון עוד תמיכות?
<משה גפני:>
זה כתם בהיסטוריה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלעזר, שהתקציב של ישיבות ההסדר והמכינות וכל אלה כמה שפחות יקוצץ, זו המגמה שלו גם כן, הוא לא התכוון לזה.

<משה גפני:>
את מה שאתה אומר עכשיו מבקר המדינה הודיע שהוא בודק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, מאה אחוז, שיבדוק, אני אומר לך את התפיסה.

<משה גפני:>
ואני גם שוקל ללכת לבג"ץ על זה, זה לא יאומן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאה אחוז.

<יעקב ליצמן:>
האם יש עוד תמיכות מהחוץ והביטחון חוץ מזה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני מעלה להצבעה את האישור של פניות 169, 170 בתוספת עליה דיברנו לגבי הנושא של "נצח יהודה" וישיבה שנעשה פה.

<משה גפני:>
"נצח יהודה" - איזה "נצח יהודה".

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההעברה הזאת? ירים את ידו.

<אלעזר שטרן:>
רגע, מה עם האמירה הזאת על "נצח יהודה" בדיוק, שאשמע. אפשר?
<יעקב ליצמן:>
הוא החליף את השם ל"רצח יהודה", לא הבנת?

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלעזר, נקיים על זה דיון מיוחד בזמן הקרוב, ונדאג ש"נצח יהודה" יקבל את מה שהוא צריך לקבל.

<רוברט אילטוב:>
אלעזר, רק אל תגיד לי שעדיין לא הבנת.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני חוזר, מי בעד לאשר את העברה מספר 169, 170? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 6
נגד – 4
בקשות מספר 13-032, 15-010, פניות מספר 169, 170 אושרו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה אושרה.
<יעקב ליצמן:>
רוויזיה.

<אלעזר שטרן:>
הוא אמר לי שזה לא עולה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרוויזיות יידונו מחר בבוקר.

<יעקב ליצמן:>
את הרוויזיה על הראשונה אני מוריד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, תוריד. אנחנו עוברים להעברה מספר 178 - מי מציג אותה?
<אסף וסרצוג:>
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים כדי לתגבר את תקציב השכר והגמלאות של משטרת ישראל בסך של 213,787 אלפי ש"ח, ואת תקציב השכר והגמלאות של שירות בתי-הסוהר בסך של 49,782 אלפי ש"ח. בתוך כך יש 40.5 מיליון ש"ח שהם לטובת יישום הסכם רמות פעילות, ועוד כסך של 22.5 מיליון ש"ח בגין פסיקת בית-משפט.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אם אין שאלות, זה למשטרה. מי בעד לאשר את העברה מספר 178? ירים את ידו.
<סתיו שפיר:>
רגע, שנייה, ניסן.

<זבולון קלפה:>
אנחנו בעד.
<יעקב ליצמן:>
גם אני בעד.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
בקשה מספר 07-006, פנייה מספר 178 אושרה.
<זבולון קלפה:>
תמיד אנחנו בעד, תלמד, עמר.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה אושרה. העברות מספר 179 עד 182, גם ביטחון פנים.

<אסף וסרצוג:>
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון פנים על גופיו בסך של 181,760 אלפי ש"ח, וכן לביצוע שינויים פנימיים בהתאם לפירוט להלן. מופיע בפניכם הפירוט, אעבור - - -
<זבולון קלפה:>
איך יכול להיות שבסכומים כאלה גדולים זה עובר ככה, ובסכומים כל כך קטנים היה דיון כזה ארוך?
<חמד עמאר:>
זה ביטחון פנים.

<זבולון קלפה:>
אפשר לחזור עוד פעם ל-179?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, חבר'ה.

<יעקב ליצמן:>
אשמח.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הלאה, תסביר, בבקשה.

<משה גפני:>
זבולון, אתה כבר למדת.

<זבולון קלפה:>
יש לי מורים טובים, אני - - - כל הזמן.

<רוברט אילטוב:>
זבולון, אני תכף מצטרף לרוויזיה.

<אסף וסרצוג:>
מבחינת הפירוט, הפנייה נועדה לתגבר את תקציב משטרת ישראל בסך של 147 מיליון ש"ח, שעיקרם: 11 מיליון ש"ח לשם הצטיידות אורגן כרמיאל בהתאם להחלטת ממשלה 4774 מ-17 ביוני 2012, זה בעצם המשך תקצוב; סך של 21 מיליון ש"ח - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה מוכן לא להקריא לנו, אנחנו יודעים לקרוא, תגיד כמה מילים שיהיה טיפת הסבר מה זה.

<אסף וסרצוג:>
ההעברה לתקצוב תוכניות שנקראות אורגנים, אורגנים זה כוחות משימה ייעודיים לחיזוק שלטון החוק במגזר הלא יהודי. פועלים כיום - - -

<משה גפני:>
לא הבנתי.

<אסף וסרצוג:>
כוחות משימה משטרתיים ייעודיים שמורכבים – בעצם כמו תחנת משטרה, מורכבים מכוחות של סיור, תנועה, חקירות, מודיעין, למעשה תחנת משטרה שהמטרה היא - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כמו בכפר-קאסם במקומות כאלה.
<אסף וסרצוג:>
הוקמו למעשה עד עכשיו
באזור טייבה-טירה, אחד באזור נצרת, אחד בעיירות בדרום שזה מאחד מספר יישובים, כמו: ערוער, לקיה, תל-שבע וכדומה; הוקם בשנה שעברה אחד באזור כרמיאל; ועכשיו גם מתוקצבים שניים נוספים, בעצם הקמה חד-פעמית, הם יוקמו במהלך השנה הקרובה, אחד באזור עירון ואחד באזור כפר-קאסם.

בנוסף, יש סך של 86 מיליון ש"ח לתגבור תקציב הקניות של המשטרה. זה בעצם בהתאם לביצוע בפועל, בבניית התקציב לא ידענו מה תהיה יכולת המשטרה לבצע בהתאם לתקופה שבה עבר התקציב, היום אנחנו יודעים יותר טוב, אז אנחנו מבקשים להתאים את תקציב הקניות לביצוע בפועל. סך של 7.5 מיליון ש"ח הולך לפרויקט מחשוב נייד, הפרויקט הזה בעצם מטרתו להעניק לשוטרי הסיור של משטרת ישראל את היכולת להיות מחוברים על-ידי טאבלטים למאגרי המידע של המשטרה ולמערכות המידע של המשטרה, - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חשוב מאוד.

<אסף וסרצוג:>
- - ואז לייעל את עבודת השירות שהם יודעים לתת לאזרח וגם את עבודת השיטור, ועוד סך של 4 מיליון ש"ח מיגון מרכז שליטה חלופי לאגף התנועה של משטרת ישראל. אגף התנועה קיים ונמצא בבית-דגן, אגף השליטה החלופי נמצא פה בירושלים, וזה היה לטובת המיגון שלו - זה משטרת ישראל.

לשירות בתי-הסוהר סך של כ-34 מיליון ש"ח. בשנת 2012 התקבלה החלטת ממשלה מספר 5,000 שהמטרה שלה הייתה להגדיל את מספר מתקני השהייה בקציעות, זה קצת יותר רלוונטי היום לאור הדיונים ההולכים וקרבים, אבל שירות בתי-הסוהר קיבל הוראה להתחיל לגייס סוהרים כדי להרחיב את המתקנים. כרגע בשלב זה המתקן הזה עוד לא הועבר לאחריות שב"ס והוקפא בצורה מסוימת, ולכן שב"ס קיבל את הכסף כדי לקלוט את הסוהרים האלה מחזור השוטף. ולכן מדובר פה בתקצוב חד-פעמי, ועוד סך של כ-43 מיליון ש"ח בגין עודפי סוף שנת 2012. בסוף שנת 2012 נלקחו עודפים מהמשרדים - -

<יעקב ליצמן:>
אני מקווה שהוא מבין מה שהוא אומר.
<אסף וסרצוג:>
- - והם ניתנו להם על חשבון, כנגד ביצוע בפועל, המשרד הגיש את החשבוניות ועל כן אנחנו מתקצבים אותו, ועוד כ-30 מיליון ש"ח לרשות הכבאות, 19 מיליון ש"ח זה חיבור רשות הכבאות למערכת קשר ניצן - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, זה דובר כאן.
<אסף וסרצוג:>
- - אם זכור לוועדה, העברנו כבר פניות השנה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, העברתם כבר.

<אסף וסרצוג:>
זו בעצם הפנייה האחרונה, החד-פעמית שמחברת את רשות הכבאות למערכת הקשר, ועוד סך של 13 מיליון ש"ח זה בגין פרישת כבאים. במהלך הרפורמה בכבאות בשלהי שנת 2012 בעצם הוחלט על פרישה של כ-80 כבאים, 78 ליתר דיוק, וכאן אנחנו בעצם מבצעים את השלמת התקצוב של המהלך הזה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם יש למישהו שאלות. אם לא, אז מי בעד לאשר את העברות 179 עד 182? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.
הצבעה
בעד – רוב
בקשות מספר 13-034, 04-032, 52-003, 07-007, פניות מספר 179–182 אושרו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה אושרה.

<אסף וסרצוג:>
תודה רבה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה רבה לך. ההעברות אושרו. 184 עד 188 - השכלה גבוהה, מי מייצג?
<שלמה פשקוס:>
הפנייה נועדה להעביר כ-286 מיליון שקלים לתקציב ההשכלה הגבוהה בסעיף 21, כ-249 מתוכם זה לטובת מימון התוכנית הרב-שנתית להשכלה גבוהה. זו תוכנית שאושרה מתחילת שנת תשע"א עד תשע"ו, שמטרתה לחזק את מערכת ההשכלה הגבוהה תחת עקרונות של חיזוק המצוינות במחקר והוראה, וחיזוק הנגישות לאוכלוסיות שפחות נמצאות בהשכלה הגבוהה, האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, אמרת כאן שני דברים שונים - אחד זה למצוינות, ואחד זה לאוכלוסיות שעדיין לא נמצאות כדי לעודד. זה שני דברים נפרדים, כן?
<שלמה פשקוס:>
זה שני העקרונות המרכזיים של התוכנית הרב-שנתית להשכלה גבוהה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הבנתי. חיזוק המצוינות נעשה במקומות מסוימים?

<שלמה פשקוס:>
חיזוק המצוינות נעשה באמצעות תוספת כסף לוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא סגרו אותה? כי בזמנו פתחו בשש מקומות, נדמה לי, שש אוניברסיטאות - - -
<שלמה פשקוס:>
מרכזי מצוינות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן. ולאט לאט, כך שמעתי, מתחילים לסגור כי אתם לא מתקצבים.
<שלמה פשקוס:>
כיום יש מרכזי מצוינות, זה סעיף אחד בתוך התוכנית, כיום פעילים 22, למיטב זכרוני, אם אינני טועה, 22 מרכזי מצוינות במסגרת אותה תוכנית של מרכזי מצוינות. הייתה תוכנית להגיע ל-30 מרכזי מצוינות, וכרגע מפאת שיקולים תקציביים נשארו עם 22 מרכזי מצוינות ולא 30.

<יעקב ליצמן:>
מה זה סעיף "הוצאות שונות" שאתם מוציאים משם את הכסף?

<שלמה פשקוס:>
זה הכסף מגיע מסעיף 13 - - -
<יעקב ליצמן:>
מה זה? מה זה הסעיף הזה - 248 מיליון שקל?

<שלמה פשקוס:>
זה מקור שמיועד למימון הוצאות חד-פעמיות או הוצאות שהיקפן לא ידוע במאה אחוז.

<יעקב ליצמן:>
הכנסות חד-פעמיות?

<שלמה פשקוס:>
ה-250 מיליון - התוספת לתוכנית הרב-שנתית, הסיבה שזה לא נכנס - - -
<יעקב ליצמן:>
248 מיליון שקל, אתה יודע - - -

<שלמה פשקוס:>
אסביר. 175 מתוך אותם 250 מיליון שקל, 249 מיליון שקל זה הוצאות פיתוח.
<יעקב ליצמן:>
פיתוח? אין סעיף פיתוח כאן? יש סעיף פיתוח.

<שלמה פשקוס:>
בסעיף 21 – זה בתוך תקנת פיתוח בסעיף 21. לפיתוח בהשכלה גבוהה אין סעיף ייעודי, זה בתוך סעיף 21 יש להם תקנת פיתוח.
<יעקב ליצמן:>
אין חוץ מסעיף 13 סעיף פיתוח?
<שלמה פשקוס:>
יש סעיפי פיתוח.

<יעקב ליצמן:>
יש, אז למה זה? מה זה עושה כאן?

<שלמה פשקוס:>
אבל זה תקציב פיתוח ייעודי של השכלה גבוהה, ובגלל שזה חד-פעמי באופיו - - -
<יעקב ליצמן:>
אני עולה חדש, לא טוב לי עברית. תגיד לי, יש סעיף 13 וסעיף – איזה סעיף אמרת שיש?
<זבולון קלפה:>
21.
<יעקב ליצמן:>
למה אני צריך את סעיף 13 – 249 מיליון שקל לסעיף פיתוח – כאשר יש לך סעיף רגיל "פיתוח"?

<שלמה פשקוס:>
למיטב הבנתי אין סעיף פיתוח כללי.

<יעקב ליצמן:>
אין עוד סעיף פיתוח?

<שלמה פשקוס:>
יש סעיפי פיתוח ייעודיים למשרדים, אבל - - -

<יעקב ליצמן:>
לא, להשכלה גבוהה.

<שלמה פשקוס:>
להשכלה גבוהה אין סעיף פיתוח.

<יעקב ליצמן:>
זה סעיף הפיתוח.

<שלמה פשקוס:>
לא 13. סעיף 21 זה הסעיף של כלל התקציב להשכלה הגבוהה.

<יעקב ליצמן:>
אז מה זה 13?

<שלמה פשקוס:>
אז אני אומר, בגלל שתקציבים שאופיים חד-פעמי לא מכניסים לבסיס התקציב, תקציב שהוא חד-פעמי לפיתוח בהשכלה גבוהה שנכנס לסעיף 21 - לא נכנס לבסיס התקציב.

<יעקב ליצמן:>
כל סעיף פיתוח זה חד-פעמי, כשבונים בניין זה חד-פעמי עד שגומרים את הבניין. הוא העביר לך את התשובה, תקריא.
<שלמה פשקוס:>
לא הבנתי את השאלה.

<יעקב ליצמן:>
טוב, אז לא יודע, אם לא הבנת.

<סתיו שפיר:>
שאלה מאוד מוצדקת.

<יעקב ליצמן:>
יש סעיף - 249 מיליון שקל שאני לא יודע על מה זה הולך, אז הוא אומר לי: זה סעיף פיתוח. שאלתי אותו אם יש סעיף פיתוח רגיל, אז הוא אומר לי: זה סעיף פיתוח חד-פעמי. אמרתי לו: כל פיתוח זה חד-פעמי, בונים את הבניין, זה חד-פעמי. מה זה? אני לא מבין.

<שלמה פשקוס:>
בסעיף 21 בהשכלה גבוהה אין להם סעיף פיתוח ייעודי, ותקציבי הפיתוח שלהם לא קבועים כל שנה, וספציפית בשנת הלימודים - - -

<יעקב ליצמן:>
כל סעיף פיתוח רגיל גם לא קבוע כל שנה, אז כמה שיש יש, כמה שצריך. לא יודע.

<סתיו שפיר:>
ה-248 זה רק למרכזי המצוינות?

<שלמה פשקוס:>
לא, 248 לא קשור למרכזי מצוינות.

<סתיו שפיר:>
אז איפה מרכזי המצוינות?

<שלמה פשקוס:>
מרכזי מצוינות לא פה. מרכזי מצוינות זה תקצוב שנמצא בבסיס התקציב כחלק מהתוכנית הרב-שנתית להשכלה גבוהה.

<סתיו שפיר:>
אבל הוא גם מותנה בקבלת תרומות, לא?

<שלמה פשקוס:>
נכון, ההקצאה יוצאת למוסדות בכפוף לקבלת תרומות. אמרתי, יש 22 מרכזי מצוינות פעילים שכולם כבר יש להם commitment על התרומות, זאת אומרת שהכסף כבר יוצא. זה לא סימן שאלה אם הכסף יוצא. אם אינני טועה, ואני יכול לחזור אלייך עם תשובה, זה יחס של שליש–שני-שליש, שליש המוסד מתקציבו, שליש תקציב ייעודי ושליש תרומות, אבל אני לא בטוח בזה במאה אחוז.

<סתיו שפיר:>
תקציב ייעודי מאיפה זה מגיע? תקציב ייעודי זה שני-שליש מדינה בעצם ושליש המוסד.
<שלמה פשקוס:>
שני-שליש מדינה, אבל שוב, שליש מהתקציב המוסדות להשכלה גבוהה מקבלים תקציב מה שנקרא block grant, כאילו תקציב גדול מהמדינה שלא צבוע לשימושים, והם מחליטים איך להשתמש בו, פלוס תקציב ייעודי לנושאים שונים.

<משה גפני:>
כמה כסף זה מלגות פר"ח?
<סתיו שפיר:>
רגע, שייתן תשובה. שיסיים רק להגיד את תשובותיו.
<שלמה פשקוס:>
אז שוב אני אומר, שליש תקציב ייעודי של המדינה למרכזי מצוינות, שליש מהתקציב הכללי של המוסד, שגם יש לו מקורות של שכר לימוד ומקורות נוספים ושליש תרומה ייעודית.

<סתיו שפיר:>
ולפני שיש תרומה לא מתחילים.
<שלמה פשקוס:>
זה למיטב זכרוני 90%, אני יכול לבדוק את זה ולוודא אם זה שליש-שליש-שליש ולא חלוקה אחרת, אבל אני כמעט משוכנע שזה שליש-שליש-שליש.
<סתיו שפיר:>
תוכל רק להסביר לי את סעיף 3?
<שלמה פשקוס:>
כן. סעיף 3 זו לא פעם ראשונה שאני בא לוועדה לנושא של תחליפי נפט. החלטת ממשלה משנת 2011 – יש מספר משרדים שמבצעים את אותה החלטת ממשלה, בין היתר המועצה להשכלה גבוהה בוועדה לתכנון ותקצוב מתקצבים את המוסדות להשכלה גבוהה לטובת ביצוע רכיב באותה תוכנית, שזה הקמת מרכז לפיתוח דלקים סולריים ומרכז לפיתוח אנרגיה חשמלית.
<סתיו שפיר:>
אבל למה זה נכנס רק עכשיו בהעברה תקציבית? החלטה מ-2011.
<שלמה פשקוס:>
בהחלטת ממשלה בעת אישור התקציב הוחלט להפחית את גובה התקציב של התוכנית ולא הוחלט באיזה שימושים יהיה הקיצוץ בגובה התקציב - - -

<סתיו שפיר:>
מה היה התקציב הראשוני?
<שלמה פשקוס:>
התקציב המאושר אחרי הקיצוץ הוא 133 מיליון שקל של כל התוכנית, וכבר אגיד לך את התקציב המקורי.

<סתיו שפיר:>
133 כשהכול עובר כאילו כתקציב חד-פעמי, זאת אומרת, הכול יעבור בהעברות תקציביות.
<שלמה פשקוס:>
הרוב כבר עבר, יש לנו עוד כמה שאריות.

<סתיו שפיר:>
למה לא להכניס את זה לתקציב אם ידעתם על זה מראש?

<שלמה פשקוס:>
התקציב המקורי היה 150 מיליון, ו-133 מיליון זה התקציב אחרי הפחתה, הפחתה של 17 מיליון שקל.
<סתיו שפיר:>
ולמה זה לא נכנס לתקציב אם ידעתם על זה מראש?

<שלמה פשקוס:>
הסברתי, בגלל קיצוץ של 17 מיליון שקל, לא נאמר בהחלטת הממשלה איך יקצצו אותם, נאמר שזו תהיה החלטה של מנהל התוכנית, זה לא נסגר עד לאישור התקציב, ולכן לא הכנסנו את זה לבסיס התקציב אלא מעבירים את זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מוישה, רצית לשאול?

<סתיו שפיר:>
אבל זה לא כל הסכום שאתם רוצים, אתם רוצים להעביר עוד.

<שלמה פשקוס:>
לא את כל ה-133, חלקם זה תקציב של משרדים עצמם, אבל מתוך ה-133 - 74 מיליון שקל לא נכנסו לבסיס בגלל שלא ידענו בעת בניית התקציב מה יהיו השימושים המדויקים שלו, של ה-74 מיליון שקל בחלוקה למשרדים.

<יעקב ליצמן:>
המדען הראשי - כשאתה מוריד 33 מיליון שקל, למה? יש מדען ראשי מיותר?

<שלמה פשקוס:>
33 מיליון שקל – 10.5 מיליון שקל מתוך 33 זו אותה העברה של תחליפי נפט, זה פשוט נמצא בתקציב המדען הראשי, זה לא חלק מהפעילות של המדען הראשי, זה פשוט נמצא בתוך סעיף 38, ו-21 מיליון שקל מתוך זה, זה החלק של המדען הראשי בתקצוב מרכזי ננו. במוסדות להשכלה הגבוהה יש מרכזים שמיועדים למחקר ננו שהמדען הראשי משתתף בתקצוב שלהם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רב מוישה, שאלה אחרונה.

<משה גפני:>
כמה כסף זה לפר"ח?
<שלמה פשקוס:>
אין פה בפנייה הזאת כסף לפר"ח.

<משה גפני:>
יש פר"ח.

<סתיו שפיר:>
בטח שיש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מלגות פר"ח.

<שלמה פשקוס:>
סליחה, יש העברה של כ-2 מיליון שקל ממשרד החינוך למועצה להשכלה גבוהה לטובת פר"ח, זה השלמה של - - -
<סתיו שפיר:>
2 מיליון והיתר לבת-קול - - -

<שלמה פשקוס:>
רגע, אגיד לכם בדיוק, זה 3 מיליון שקל, מתוכם 2.1 זה לטובת - - -
<משה גפני:>
זה עוד היה מהזמן שלי? טוב, לא חשוב.
<שלמה פשקוס:>
לא הייתי פה בזמן שלך.
<יעקב ליצמן:>
אני יכול לקבל את הקריטריונים של פר"ח?
<שלמה פשקוס:>
אני יכול לבדוק מה בדיוק - - -

<סתיו שפיר:>
רגע, שנייה, שיסיים להגיד רק מה התקצוב.

<משה גפני:>
רגע, רק תשלים את התשובה.

<שלמה פשקוס:>
מתוך ה-3.3 מיליון שקל ממשרד החינוך - 2.1 זה לטובת העברה של מכללת אחווה ממשרד החינוך למועצה להשכלה גבוהה, לוועדה לתכנון ותקצוב; 750,000 שקל זה לטובת השלמה שלל תקצוב של פר"ח, ו-450,000 שקל זה של פרויקט בת-קול, שזה בעצם סוג של פרויקט פר"ח.

<סתיו שפיר:>
פר"ח לא קוצץ?

<משה גפני:>
מה עם התקצוב של השנה של פר"ח גם במשרד החינוך?
<שלמה פשקוס:>
לגבי תקציב משרד החינוך - אני לא בקיא בתקצוב לפר"ח.
<משה גפני:>
מי בקיא?

<שלמה פשקוס:>
תענה פה אולי רפרנטית החינוך אם היא יודעת. התקצוב של המועצה להשכלה גבוהה – אם אני לא טועה יעמוד השנה על 110 מיליון שקלים, אני יכול להחזיר לך עוד שנייה תשובה מדויקת – והוא יבוצע.
<משה גפני:>
לגבי חינוך אני רוצה לדעת. את יודעת?

<נעה היימן:>
אני לא זוכרת מה - - -

<יעקב ליצמן:>
אבל את הקריטריונים אפשר להעביר לי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תוכלי להעביר?

<משה גפני:>
תוכלי להעביר?

<נעה היימן:>
אוכל להעביר, אעביר.

<סתיו שפיר:>
לא היה קיצוץ בתוכנית של פר"ח?

<שלמה פשקוס:>
בתוכנית של פר"ח הייתה הקטנה כלשהי בתקציב, אני יכול להגיד לכם בדיוק מה היקפה, אבל הייתה הקטנה - - -

<סתיו שפיר:>
הייתה הקטנה ואז העברה.
<שלמה פשקוס:>
אסביר. בתוכנית של פר"ח יש מוסדות להשכלה גבוהה שמתוקצבים על-ידי הוועדה לתכנון ותקצוב; יש מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות לחינוך שמתוקצבות על-ידי משרד החינוך; יש גם פר"ח בסמינרים חרדיים, שזה לא מוסדות להשכלה גבוהה, ויש פר"ח במכללות טכנולוגיות, שזה גם לא מוסדות להשכלה גבוהה, ולכן פר"ח הוא תקציב מורכב.
בשנת הלימודים תשע"ג - כהתחלה - עברה כל האחריות לפר"ח על המכללות לחינוך, האקדמיות, ממשרד החינוך להשכלה הגבוהה, ושם עבר כ-10 מיליון שקל בבסיס התקציב. ההשלמה פה של עוד 750,000 שקל זו השלמה של התחשבנות בין משרד החינוך למועצה להשכלה גבוהה לטובת הנושא הזה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז מי בעד לאשר את ההעברה הזאת - 184 עד 188? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב
בקשה מספר 13-031, 38-012, 20-009, 04-033, 21-002, פניות 188-184 אושרו.
<יעקב ליצמן:>
רוויזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה אושרה ויש רוויזיה. אנחנו עוברים ל-190.
<דורון סמיש:>
צהריים טובים, הפנייה התקציבית הזאת של משרד המשפטים מבצעת שינויים פנימיים בתקציב בהתאם לביצוע בפועל, מטרת רוב השינויים לתקצב את הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית בסך של 50 מיליון שקל. היתר זה שינויים קטנים, כ-18 מיליון למטה המשרד, שינוי פנימי בהתאם לביצוע בפועל ו-3 מיליון שקלים חדשים בהתאם להחלטתה של מועצת החילוט.
<יעקב ליצמן:>
מה זה מועצת החילוט?

<דורון סמיש:>
רוצה להרחיב על מועצת החילוט?

<יוני רובין:>
מועצה החילוט זו מועצה שמחליטה לגבי חלוקת כספים שמחולטים לפי פקודת סמים מפושעים למיניהם, והיא בעצם אחראית על תגבור תקציבים של משטרת ישראל, רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון שנמצאת במשרד המשפטים. התקציבים האלה בעצם מיועדים לחיזוק המלחמה בפשיעה והמועצה מחליטה איך לחלק את הכסף בהתאם לתוכניות רב-שנתיות.

<יעקב ליצמן:>
יש ועדה כזאת?

<דורון סמיש:>
יש מועצה.

<קארין אלהרר:>
זה כסף שנשאר במועצה?
<דורון סמיש:>
כן.

<יעקב ליצמן:>
מי ממנה את המועצה?

<יוני רובין:>
באופן סטטוטורי אני לא יודע. זו מועצה לא של נציגים של משרדי הממשלה, אלא מועצה חיצונית שיש לה יושב-ראש חיצוני שממונה על-ידי שר המשפטים, אני מאמין.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למרות שאני רוצה להתנות את זה במשא-ומתן, אבל לא נעשה את זה.
<אלעזר שטרן:>
יש שאלות.

<סתיו שפיר:>
מה אתה רוצה?

<יעקב ליצמן:>
אתה רוצה לחלט את תקציב המדינה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרתי שהייתי צריך להתנות את זה בנושא של המשא-ומתן, אבל אנחנו לא נעשה את זה.

<אלעזר שטרן:>
על הסנגוריה הציבורית – התחושה שלי וגם לפי מה שאני רואה, שזה נהיה סוג של מאגר לחסכון, או במידה מסוימת גם להצגה בבתי-משפט של כאילו אני מסכן ויש לי סנגור מהסנגוריה הציבורית.
<קארין אלהרר:>
זה לא נכון, אלעזר, זה ממש לא נכון. הסנגורים הציבוריים ממונים על-ידי בתי-המשפט באמת אחרי שהייתה בחינה מדוקדקת, לטעמי אפילו מדוקדקת מדי. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים של משרד המשפטים - אחוזי הזכאים לייצוג הם מהנמוכים בעולם, אני ממש לא חושבת בעניין הזה - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הסנגוריה – צריכים לחזק אותה כמה שיותר. צריכים לחזק את הסנגוריה הציבורית.

<קארין אלהרר:>
- - שזה המקום – להפך, אם היינו מעבירים עוד תקציבים לאגף הסיוע המשפטי ולסנגוריה הציבורית, אני חושבת שישראל הייתה מרוויחה גם במובן הזה של העומס על מערכת המשפט, כי מערכת המשפט צריכה להתמודד עם אנשים לא מיוצגים, השופטים מוצאים את עצמם במקום בתפקידם לנהל משפט, הם מוצאים את עצמם עוזרים לצד הלא מיוצג לנהל את עניינו. אני בעניין הזה ממש חושבת שצריך להוסיף.
<עפר שלח:>
אי-אפשר להתעלם מזה שתקציב הסנגוריה הציבורית גדל מאוד מאוד וזה גם בגלל שמייצגים יותר אנשים, זאת אומרת, יותר מגזרים נכנסים לתוך האנשים שראויים להצגה וגם מפני שהרבה מאוד אנשים פונים לזה. אני לא יודע לשפוט את זה, אבל כשאת מסתכלת רק על נתונים של כסף, זה עלה, נדמה לי באזור ה-200 מיליון שקל, ולפני שש או שבע שנים זה היה 70.

<קארין אלהרר:>
בסדר, עפר, יכול להיות שיש בישראל היום יותר פשיעה ממה שהיה בעבר, זה גם נתון רלוונטי.

<אלעזר שטרן:>
פי 2.5?

<קארין אלהרר:>
אז יש קורלציה בין הדברים - יש יותר כתבי אישום, ואם אנחנו באמת מאמינים בזכותו של אדם להיות מיוצג - שוויון עולה כסף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סנגוריה ציבורית – צריכים לחזק אותה, כי היא עושה עבודת קודש, גם מבחינת הכמות וגם מבחינה איכותית - צריכים לחזק אותה. לא יודע איך זה מתנהל, היו תקופות והיו תקופות. היו כאלה שקיבלו ריטיינר שם בסנגוריה הציבורית והרוויחו סכומי עתק, מה שנקרא, כי זה היו כמה - -
<קארין אלהרר:>
בסדר, אבל הם עובדים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - שהם עשו את כל הזהו. אני לא יודע איך זה היום, אם פיזרו את זה, בזמנו הייתה החלטה לפזר את זה - - -
<אלעזר שטרן:>
אולי יגידו לנו איך זה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם הם בקיאים בזה, אני לא יודע אם הם בקיאים.

<דורון סמיש:>
קודם כול הסנגוריה הציבורית מייצגת אך ורק על-פי חוק או החלטה של בית-משפט. רוב הייצוגים נעשים על-פי חוק. חוק הסנגוריה הציבורית אכן עבר בשנים האחרונות הרחבות, וקבוצות זכאיות נוספות היום זכאיות לייצוג, מה שבעבר לא, זה אחד ההסברים לגידול שהוא אכן מאוד משמעותי בתקציב הסנגוריה בשנים האחרונות. התקצוב של הסנגוריה הציבורית נעשה בהתאם לביצוע בפועל, אם בשנה מסוימת מגיעים יותר זכאים לייצוג, אז התקציב יעלה; אם בשנה מסוימת יש פחות - התקציב ירד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
האם זה מתחלק על הרבה או יש כמה שתפסו חזקה?

<דורון סמיש:>
לגבי החלוקה, הוכנסה מערכת מחשוב מאוד מורכבת לסנגוריה הציבורית כדי לוודא שהדבר הזה לא יקרה. כיום מספר עורכי-הדין שמקבלים סכומים גבוהים הוא מאוד מאוד זניח, והם באמת מייצגים המון בסנגוריה הציבורית, ומנסים לפזר לכמה שיותר עורכי-דין כדי לשמור - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה. אז אם כך, מי בעד העברה 190? ירים את ידו. מי נגד?
הצבעה

בעד – רוב
בקשה מספר 08-004, פנייה מספר 190 אושרה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה אושרה. העברה מספר 191.
<נעם שטרן:>
הפנייה נועדה ברובה כ-10.9 מיליון ש"ח לעידוד פעילות של עסקים קטנים במגזרי המיעוטים לפי החלטות ממשלה שונות ולפי סיכום תקציבי בין משרד ראש הממשלה למשרד הכלכלה. בנוסף, 3 מיליון שקל למסלול חיבור מפעלים לגז טבעי.

<יעקב ליצמן:>
איזה סיוע אתם נותנים בנגב?
<נעם שטרן:>
הסיוע שנותנים בנגב מתחלק – תלוי על איזו החלטת ממשלה מדובר. יש תגבור - - -

<יעקב ליצמן:>
נגב – הכוונה כל ערי הנגב?
<נעם שטרן:>
אז זה תלוי באיזו החלטת ממשלה מדובר. יש החלטת ממשלה לגבי המגזר הבדואי ששם יש מרכז - - -
<יעקב ליצמן:>
אני מדבר על המגזר היהודי.
<נעם שטרן:>
במגזר היהודי מדובר פה על החלטת ממשלה שהיא בהקשר של מעבר צה"ל לנגב, ושם הפעילות היא חיבור של עסקים קטנים למכרזים להקמת הבסיסים בנגב - כנסים בעניין, הדרכות וייעוץ בנושאים האלה וחיבור שלהם לזכיינים שמקימים את הבסיסים, זו הפעילות. שם מדובר על סכום של 4.5 מיליון שקל תוספתיים בשנה הזאת בתוספת של עוד 4.5 מיליון שקל מהמשרד, סך הכול 9 מיליון שקל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, יפה מאוד.

<סתיו שפיר:>
מה הולך להיות התקציב הכולל של הסיפור הזה?

<נעם שטרן:>
של מה?

<סתיו שפיר:>
בסעיף הזה של העסקים הקטנים?
<נעם שטרן:>
במה? במעבר צה"ל לנגב?
<סתיו שפיר:>
כן.

<נעם שטרן:>
במעבר צה"ל לנגב - - -

<סתיו שפיר:>
כרגע אתם מדברים על 9 מיליון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
9 מיליון זה פרויקט ספציפי, זה במעבר לעודד עסקים קטנים סביב, מה שנקרא, מה שפעם היה "גוזלן".
<עפר שלח:>
לא, זה מעבר.

<נעם שטרן:>
9 מיליון בשנת 2013 שמייצגים פעילות שתבוצע בשלוש השנים הקרובות, בשנים 2013 עד 2015, ובשנת 2016 יתוקצבו עוד 6 מיליון שקל לשנים 2016 ו-2017.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את העברה מספר 191? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

בקשה מספר 38-013, פנייה מספר 191 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה אושרה.

<יעקב ליצמן:>
מי נמנע?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נמנע, סליחה. העברה 192.
<נעם שטרן:>
הפנייה הזו נועדה לתקצוב גם של יישום החלטות ממשלה, הפעם בנושא של פיתוח אזורי תעשייה במגזרי המיעוטים וגם בהקשר של יישום ההחלטה להעברת מחנות צה"ל לנגב.
<סתיו שפיר:>
החלטות ממשלה הם מ-2010 ו-2011 - למה זה לא נכנס לתקציב?
<נעם שטרן:>
נכון. החלטות הממשלה הן תוכניות שעל פני מספר שנים, ובכל שנה מתקצבים את התקציב שהוחלט לתת באותה שנה.

<סתיו שפיר:>
למה זה לא נמצא בבסיס התקציב, התקציב שהוחלט לתת באותה שנה?

<נעם שטרן:>
כיוון שהתקציבים האלה הם חד-פעמיים באופיים, זה לא משהו שהוא - - -

<סתיו שפיר:>
זה לא חד-פעמי, יש לך תוכנית רב-שנתית.

<יעקב ליצמן:>
על הפנייה הקודמת שכחת לשאול אותו, סתיו.

<סתיו שפיר:>
כי סמכתי עליך, ליצמן.
<יעקב ליצמן:>
אבל לא אמרת לי
רוטציה.
<נעם שטרן:>
גם תוכנית שהיא על פני מספר שנים זה לא אומר שהתקציב הוא לא חד-פעמי באופיו.

<סתיו שפיר:>
גם אם היא על פני 20 שנה אז היא חד-פעמית באופייה?

<נעם שטרן:>
זו שאלה פילוסופית אני חושב, אבל - - -

<סתיו שפיר:>
זו לא שאלה פילוסופית, זו שאלה - - -
<נעם שטרן:>
אבל פה מדובר על משהו שהוא על ארבע-חמש שנים, במקרה הזה זה חד-פעמי באופיו, בכל שנה מתקצבים את התקציבים של אותה שנה.

<סתיו שפיר:>
ארבע-חמש פעמים זה לא חד-פעמי, זה חמש פעמים, אם אתה רוצה לדייק, ולכן אי-אפשר להתייחס לזה. אני לא סתם שואלת על אורך השנים או על כמות השנים, אפשר גם להגיד שמשהו הוא לעשר שנים חד-פעמי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, זו אותה שאלה והיא מלווה אותנו לאורך כל הדרך.

<סתיו שפיר:>
אבל אנחנו רוצים גם לקבל עליה תשובות למרות שהיא מלווה אותנו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, אבל יש מחלוקת בגישה אז חבל - את בתפיסה הזאת, האוצר בתפיסה אחרת שכל מה שהוא חד-פעמי גם אם זה לחמש שנים, אבל ידוע שהוא חד-פעמי אז הוא חד-פעמי.

<סתיו שפיר:>
זו לא תפיסה. כבוד היושב-ראש, חוק יסוד: משק המדינה, מגדיר שהתקציב עובר בכל שנה עם כל השינויים הידועים עד למועד הגשת התקציב. כרגע אנחנו מדברים שוב על שינויים שידועים לפני מועד הגשת התקציב. מה זה ידועים? מתכננים מראש כמה שנים קדימה, אז אני שואלת שאלה לגיטימית מדוע זה לא נכנס לבסיס התקציב.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרשאה להתחייב זה לא תקציב, זו הרשאה להתחייב.

<יעקב ליצמן:>
אני אתמוך בך, סתיו, אתמוך בך.
<סתיו שפיר:>
תודה, ליצמן, אתה מחזק אותי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, בסדר, נו, מה. אתה רוצה לשאול?

<זבולון קלפה:>
אתה יודע לגבי רשימת אזורי התעשייה, תעסוקה שכלולים בהודעה?
<נעם שטרן:>
כן. לגבי החלטת ממשלה ספציפית או לפרט לגבי כל ההחלטות?

<זבולון קלפה:>
שתי החלטות – 3708 ו-2861.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תן דוגמאות, שנדע.

<נעם שטרן:>
3708 – מדובר על אזורי התעשייה: עידן הנגב, שגב-שלום, ערוער ואזורי תעשייה במועצה האזורית אבו-בסמה. 2861 – מדובר על היישובים: קיס-רסמיה, פקיעין, אבו-ירכא, אבו-סנאן, ג'וליס, סאג'ור ורמה.
<חמד עמאר:>
כמה כסף מושקע שם?
<נעם שטרן:>
באזורים בהחלטת ממשלה 2861 - -

<יעקב ליצמן:>
כמה יש לשגב-שלום? אתה יודע?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, לאט לאט, תענה קודם לחמד.

<חמד עמאר:>
לא, אתן לו - - -
<נעם שטרן:>
סך הכול כל החלטת הממשלה מדברת על 36 מיליון ש"ח, ובהעברה הזאת מדובר על 23.4 מיליון ש"ח. ומה הייתה השאלה הנוספת?
<יעקב ליצמן:>
שגב-שלום ביקשתי.

<נעם שטרן:>
שגב-שלום – בהעברה הזאת מדובר על 2 מיליון שקלים.
<יעקב ליצמן:>
וזה מחולק, זאת אומרת, זה מסוים?
<נעם שטרן:>
לא הבנתי את השאלה.

<יעקב ליצמן:>
שאלתי אם זה רק אישור תקציבי או שזה מיועד למישהו קונקרטי.

<נעם שטרן:>
זה מיועד לאזור התעשייה, יזמים שבאים לאזור התעשייה יכולים לקבל סבסוד לפיתוח.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עסקים קטנים בעיקר.

<יעקב ליצמן:>
אני מדבר על עסקים קטנים. יש למישהו שם משחטה, זו בעיה.
<אלעזר שטרן:>
ובדואים בצפון?
<סתיו שפיר:>
בכמה יזמים תתמכו?

<נעם שטרן:>
בדואים בצפון – אין החלטה על תוספת לפיתוח אזורי תעשייה.

<אלעזר שטרן:>
למה?
<נעם שטרן:>
זה מה שהממשלה החליטה.

<אלעזר שטרן:>
בגלל שהם משרתים בצבא יותר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא לא יודע. תוכל לבדוק ולחזור אלינו עם תשובה?

<יעקב ליצמן:>
גם ישיבות ההסדר.

<נעם שטרן:>
אנסה לבדוק את זה ולחזור עם תשובה.

<סתיו שפיר:>
לכמה יזמים מופנות התמיכות האלה?

<נעם שטרן:>
זה יכול להשתנות מאוד, זה יכול להיות מפעל מאוד גדול שלוקח הרבה מהכסף, יכולים להיות הרבה מפעלים קטנים שלוקחים כל אחד מהם מעט.

<סתיו שפיר:>
איך הכסף מתחלק?
<נעם שטרן:>
זה לא משהו שאפשר לדעת מראש, כי אחרי שמתקצבים מתכנסת ועדה במשרד, מקבלת את הפניות של היזמים, ולפי קריטריונים מחליטה על הקדימות של היזם.
<סתיו שפיר:>
לפי מה אתם קובעים כמה תקציב אתם צריכים?

<נעם שטרן:>
זה לפי הקרקע, יש איזשהן בדיקות הנדסיות שבוחנות כמה עולה לפתח כל יחידת קרקע באזור התעשייה ולפי זה, לפי מספר הדונמים באזור התעשייה אפשר לדעת מהו גודל תקציב הפיתוח שנדרש באותו אזור תעשייה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את העברה 192? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – רוב
בקשה מספר 76-005, פנייה מספר 192 אושרה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה אושרה. העברה 196.
<נעה היימן:>
הפנייה נועדה לפזר את תקציב הגידול הטבעי של משרד החינוך עבור שליש שנת הלימודים תשע"ד בין תקנות ההוצאה השונות, אסביר מה זה. כל שנה משרד החינוך מקבל גידול טבעי, יש תקנה ייעודית שנמצאת בבסיס שקוראים לה "תקנת גידול טבעי", התקנה הזאת במהלך השנה – בגלל שהתקציב נבנה בתשע"ג, אנחנו היום נמצאים בתשע"ד – לאחר שמספרי התלמידים הסופיים מתקבלים, לפי מודל מסוים של משרד החינוך מועבר כסף מ"תקנת הגידול הטבעי" לנושאים שונים, למשל, שעות הוראה ביסודי, גננות, הסעות וכו', אז זה החלק הזה.
כמו כן, בפנייה אנחנו מתקצבים את החברה למתנ"סים בגין פסק-דין שהתקבל בבית-הדין לעבודה. התאמת תקציב לביצוע – משרד החינוך מבקש לעשות שינויים פנימיים שנוגעים להתאמת תקציב לביצוע בתקציב המלגות של משרד החינוך. בגלל שהתקציב אושר השנה כמעט רק לקראת אוגוסט לא הייתה אפשרות לעשות ביצוע מלא של הנושא הזה, ולכן נוצרו שם עודפים, מכיוון שלא היה ניתן לשלם רטרואקטיבית.
לעומת זאת, נוצרו לנו גירעונות בתקנות אחרות, בעיקר בבוחני בגרויות, אנשים שבודקים את הבגרויות, בגלל שהייתה עלייה השנה בכמות הניגשים לבגרויות במועד ב'.
וסיכום בין המשרדים נועד לתקצב ולתגבר מספר תוכניות של המשרד, שהמשרד מפעיל, הוא כולל בתוכו: הגדלת תקצוב למוסדות להכשרת מורים, שעות תקן ביסודי, בחטיבות הביניים, פעילות חינוך בלתי פורמלית, תרבות יהודית, שירותי רווחה.
<יעקב ליצמן:>
תרבות יהודית זה לא הסכם קואליציוני?
<נעה היימן:>
זה סיכום בין משרדי החינוך והאוצר.

<יעקב ליצמן:>
שאלתי אם זה הסכם קואליציוני.

<קארין אלהרר:>
מאיפה היא יודעת?

<נעה היימן:>
זה סיכום בין המשרדים.

<יעקב ליצמן:>
לא? את אומרת לא?

<סתיו שפיר:>
סיכום שנערך מתי?

<נעה היימן:>
סיכום שנערך לאחר אישור התקציב.

<יעקב ליצמן:>
שאלתי
האם זה הסכם קואליציוני או לא. למי מיועדת התרבות היהודית? זה מיועד לאיזה סעיף, לאיזה מגזרים, לאיזה - - -

<משה גפני:>
זה לא החרדים, לכן זה מסעיף אחר.

<סתיו שפיר:>
צריך לשאול גם מה זה "תרבות יהודית", איך מגדירים "תרבות יהודית" על-פי משרד החינוך?
<נעה היימן:>
משרד החינוך ומשרד התרבות היו בעבר משרד אחד, כאשר המשרדים האלה פוצלו, הנושא של "תרבות יהודית" נשאר באחריות משרד החינוך, בעוד משרד התרבות הפך להיות משרד נפרד.
<סתיו שפיר:>
חלק מענייני התרבות היהודית עבר גם למשרד הדתות.
<נעה היימן:>
אני לא יודעת מה המצב במשרד הדתות.

<משה גפני:>
זה סעיף שהגיע עכשיו.

<יעקב ליצמן:>
יש להבחין בין תרבות יהודית לבין תרבות ייעודית. יש גם את זה, זה יהודי, זה לא ייעודי.
<סתיו שפיר:>
בתוך הנושא פה יש "תרבות יהודית".

<יעקב ליצמן:>
זה לא יהודי, זה הסכם קואליציוני.

<נעה היימן:>
בתוך הנושא של "תרבות יהודית" יש מדרשות ליהדות, מדרשות ללימודי ארץ-ישראל שמוציאות טיולים ברחבי הארץ, מרכזים להעמקת - - -

<יעקב ליצמן:>
לא קיבלתי - - -

<סתיו שפיר:>
רגע, תן לה לסיים לדבר, ליצמן, שנייה.
<יעקב ליצמן:>
אבל שאלתי שאלה, היא נתנה לי תשובה, אני רוצה שהיא תצהיר לוועדה שאני יודע ברור שזה לא הסכם קואליציוני.

<נעה היימן:>
אמרתי שזה סיכום בין משרדי החינוך והאוצר.

<יעקב ליצמן:>
אבל שאלתי – שמענו, את חוזרת על השגרה, בסדר, שמענו.

<אלעזר שטרן:>
אתה לא חוזר על השאלה.
<יעקב ליצמן:>
שאלתי אם זה הסכם קואליציוני – את יודעת את זה - תעני, אם את לא יודעת - תעני שאת לא יודעת, אז אבקש שתביאי את התשובה מחר.
<נעה היימן:>
על-פי מיטב ידיעתי מדובר בסיכום בין משרד החינוך לבין משרד האוצר.

<יעקב ליצמן:>
אגב, מה זה הטוב לב שלכם שחינוך עצמאי מקבל 135,000 שקל?
<סתיו שפיר:>
עכשיו אפשר תשובה לשאלה שלי? זה קשה, אני יודעת.

<נעה היימן:>
מה? סליחה, לא שמעתי.

<יעקב ליצמן:>
חינוך עצמאי – למה אתם כל כך נדיבים? 135,000 שקל.
<נעה היימן:>
כחלק מפיזור תקנות הגידול הטבעי יש תגבור - - -

<יעקב ליצמן:>
135,000 זה מה שיש גידול טבעי בחינוך העצמאי?

<נעה היימן:>
זה מה שיש בינתיים, כן.

<יעקב ליצמן:>
מה זה "בינתיים"? בטח, כל יום יש - - -

<משה גפני:>
לא נשאר מספיק כסף, בגלל העבירו 28 מיליון לחינוך הממלכתי-דתי, תראה בהעברה.

<יעקב ליצמן:>
אה, זה גם קונפי? לא הספקתי לראות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כמה העבירו?
<משה גפני:>
28 מיליון, באותה פנייה יש העברה של 28 מיליון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה מדבר על הפנייה הזאת עכשיו?

<משה גפני:>
כן. אגף החינוך הדתי – 28,250.
<יעקב ליצמן:>
מה זה מלגות לתלמידים שהורדתם?

<נעה היימן:>
אז זה מה שאמרתי, בגלל שהתקציב אושר באוגוסט לא הייתה אפשרות לשלם רטרואקטיבית חלק מהמלגות, ולכן נוצרו שם עודפים שאנחנו משתמשים בהם להתאמת תקציב לביצוע.
<משה גפני:>
על מה שאלת, ליצמן?

<נעה היימן:>
על המלגות.

<יעקב ליצמן:>
על המלגות שם, מורידים איזה - - -
<משה גפני:>
יש שם שני סעיפים במשרד החינוך, יש סעיף של תרבות יהודית שהזיהוי שלו, אם נגדיר את זה פוליטית, זה לא פוליטי כמובן, הזיהוי הפוליטי הוא הבית יהודי; יש שם סעיף אחריו – "התרבות החרדית", בפנייה אין, זה יותר מזוהה עם המפלגות החרדיות, שוב, לא פוליטי, אבל זה גופים חרדיים, הם שם בהתרסקות מוחלטת. אז איך אתם מעבירים עכשיו את הכסף לתרבות היהודית בסיכום - - -
<סתיו שפיר:>
גפני, תגיד תודה, לנו בכלל אין סעיף שם.

<משה גפני:>
לכם יש את הסעיף במשרד התרבות – 800 מיליון - -

<יעקב ליצמן:>
משרד התרבות, יש גם משרד שלהם, מה זה.

<משה גפני:>
- - שאין לנו מזה כלום. בקיצור, אני רוצה להבין איך יש סיכום בין המשרדים, הרי זה מקצועי, למה לסעיף הזה כן? ולסעיף הזה לא? הם בהתרסקות.

<נעה היימן:>
סדרי עדיפויות של משרד החינוך.

<יעקב ליצמן:>
מה זה ההגדרה הזאת?
<משה גפני:>
מה פירוש המילה הזאת? לא למדתי ליבה. מה זה "סדרי עדיפויות"?

<נעה היימן:>
משרד החינוך מתעדף, ואלה סדרי העדיפויות שלו.
<משה גפני:>
זאת אומרת, הוא מתעדף את הבית היהודי על פני המפלגות החרדיות.

<נעה היימן:>
אלה סדרי העדיפויות של משרד החינוך.

<משה גפני:>
אני יכול לקבל תשובה על התרבות החרדית?

<יעקב ליצמן:>
אבל היא לא אשמה, מה אתה רוצה ממנה?

<קארין אלהרר:>
גפני, היא נתנה לך תשובה

<משה גפני:>
לא, אבל למה לא לתרבות החרדית? אולי היא לא יודעת.

<יעקב ליצמן:>
היא לא יודעת, אז יש שר ממונה עליה והיא - - -
<משה גפני:>
אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, התרבות החרדית בהתרסקות, אנחנו מעבירים פה עכשיו את הכסף לתרבות היהודית וזה בסדר גמור, - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לצערי, אנחנו יודעים שסעיף הזה מתעסק כל הזמן, כל השנים רק כספים קואליציוניים שלנו - - -

<יעקב ליצמן:>
אלעזר, יש לי רושם שהוא יצא לתרבות רעה.

<משה גפני:>
כן, אבל איך הגיעה תרבות יהודית? מאיפה יש כסף לתרבות היהודית?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה זה, התרבות היהודית זה - - -

<משה גפני:>
כן, זה שלכם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כמה יש שם?

<משה גפני:>
15 מיליון מעבירים עכשיו.

<יעקב ליצמן:>
אני מוכן להתמודד עם שי פירון על תרבות - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, אבל זה לא קשור לסעיף הזה.

<משה גפני:>
מה זה לא קשור? זה ועוד איך קשור. היא אומרת שזה סיכום בין המשרדים, תשמע, יש גבול כמה נספוג, בסדר, רק שתדעו. פשוט לא יאומן. יש שני סעיפים - - -

<אלעזר שטרן:>
תסביר לי, אתה לא עשית - - - . תרגיע אותי שאתה לא עשית את הדברים כאלה. אני שואל באמת.
<יעקב ליצמן:>
לא, לא, לא.

<משה גפני:>
אלעזר, אתה יודע מה, אפילו אם הייתי רוצה לא היה לי אומץ, באמת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שם לא היה לך?

<משה גפני:>
אנחנו היינו מעבירים לתרבות החרדית ולא היינו מעבירים לתרבות היהודית? עולה על דעתי דבר כזה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה זה לא? בתרבות החרדית תמיד הוספנו, תמיד זה היה במהות בהפסד - הוספנו - - -
<משה גפני:>
יותר טוב שלא אדבר. בסדר, אלעזר, שאלת שאלה, התשובה היא חד-משמעית לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוספנו 30 מיליון, נכון? קואליציוני, בסדר.
<משה גפני:>
כן, אז בסדר. המצב כרגע - - -
<יעקב ליצמן:>
היא לא אומרת קואליציוני, היא מפחדת להוציא את המילה קואליציוני.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, בשנים קודמות אנחנו ביחד הוספנו.

<משה גפני:>
אלעזר שאל שאלה אחרת, הוא שאל האם אני עשיתי או ליצמן עשה דברים כאלה.

<אלעזר שטרן:>
- - - לא משנה.
<משה גפני:>
התשובה
לא, לא ממש.

<יעקב ליצמן:>
לא, לא, אלעזר, לא, מעולם לא.

<אלעזר שטרן:>
ניסן, מה אתה אומר? אני אומר דוגרי - - -

<יעקב ליצמן:>
אלעזר, אצלנו לא היה קורה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלעזר, אני רוצה להסביר, זה לא שהיה קורה, כל אחד הוסיף לסעיף שהוא מחזיק בו כספים קואליציוניים, זה הכול. פה עכשיו הפעם לחלק הזה אין קואליציה. גם פה אין עוד קואליציה, אבל פה אין, זו בעיה, אני מסכים שזו בעיה, הוסיפו שם 30 מיליון שקל קואליציוני. היום אין את הקטע של ה-30 מיליון האלו.
<משה גפני:>
איך יש 15 מיליון עכשיו?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש בסיכום בין המשרדים, אני יודע להגיד לך? לא יודע.
<משה גפני:>
מה זה סיכום? מה פירוש המילה "סיכום"?

<יעקב ליצמן:>
- - - בישיבות העביר לתרבות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לו הייתם בקואליציה בטוח שגם שם היה מגיע בסיכום בין המשרדים.

<אלעזר שטרן:>
אנחנו בקואליציה - אין אגורה אחת.

<משה גפני:>
רגע, זה הכול תלוי בקואליציה?
<משה גפני:>
אלעזר, בוא, אל תעשו את זה ככה. יש במשרד התרבות בסביבות 800 מיליון שקל שהולכים לדברים מהסוג הזה, שיעורי תורה לא נמצאים שם ופעילות תורנית לא נעשית שם וגם ארץ-ישראל, מה שיש בסעיף של התרבות היהודית לא מופיע שם.
מה שהיה לפני הרבה שנים, במשרד התרבות עשו סעיף אחד שפיצלו אותו בסוף לשניים: אחד תרבות יהודית, אחד תרבות חרדית, שלא מקבלים מהתרבות הכללית את ה-800 מיליון, אז עשו את הסעיפים האלה, זה פעם עמד על 93 מיליון שקל, היום זה בקושי עומד על 16.
<יעקב ליצמן:>
לא זה מבקש מזה ולא זה מבקש מזה.

<אלעזר שטרן:>
אבל ה-800 מיליון האלה זה לא בבסיס התקציב?

<משה גפני:>
בבסיס התקציב.

<אלעזר שטרן:>
אז למה זה לא?
<משה גפני:>
בגלל שככה, מה למה, יש לך עוד שאלה להוסיף חטא על פשע. למה?

<אלעזר שטרן:>
אם זה ככה, זה נשמע הגיוני.
<יעקב ליצמן:>
לאט לאט אתה מתקרב.

<זבולון קלפה:>
- - - עוד יעבור בסוף לבית היהודי או - - -

<משה גפני:>
כל הזמן לוקחים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה שתבין, התקנה הזאת של שיעורים ייעודיים זה לא רק של חרדים, זה גם שלנו. יש שם נניח – אבל התקנה עצמה build in היא בהפסד, כי ברגע שאתה חייב לדווח - אתה חייב לשלם - - -

<יעקב ליצמן:>
כן, אבל כולם בהפסד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כולם יודעים את זה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה מקבל על שעה הרבה פחות ממה שאתה חייב לשלם.
<משה גפני:>
נכון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כלומר, כל שעה שאתה עושה שיעור תורני אתה מפסיד, ולכן תמיד הוספנו שם מכספים קואליציוניים 30 מיליון לפחות כדי איכשהו לתת להעביר.

<סתיו שפיר:>
הרבה יותר מזה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היום בצד האחד אין כספים קואליציוניים שיכולים להוסיף. אנחנו ננסה לראות מה שנצליח. דיברו אתי כמה, אם נצליח למצוא דרכים שהמשרדים יסכימו להוסיף שם אני יכול, אבל אין, זה חוסר שקיים, אני מודה בזה.

<זבולון קלפה:>
יכול להיות שאפשר לקבל החלטה לקצץ ב-800.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה לא יכול לעשות את זה.

<משה גפני:>
אני לא מדבר על מענק דירה שעובר 250,000 שקל שזה כנראה מיועד למישהו, או 500,000 שקל להעברה למוסדות תורניים שגם מיועד למישהו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מסכים עם זה.
<אלעזר שטרן:>
תכף נשאל.

<יעקב ליצמן:>
לא תראה את זה, אלעזר, זה על משרד ראש הממשלה, זה סעיף תמים.

<משה גפני:>
זה לא יאומן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, אני מסכים לחוסר הזה, אין לנו מקור להשלים את זה כרגע, אין את המקור להשלים את זה כרגע. כל שנה החוסר הזה קיים והוא build in והוא קיים גם לגבי - -
<משה גפני:>
היום פי אלף יותר.

<יעקב ליצמן:>
אלעזר, כל שנה הוספנו כסף על זה והעברנו להם, השנה הם דאגו לעצמם על - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - השיעורים שלנו, תבין, שם אנחנו גם נמצאים רק בקטן יותר.
<משה גפני:>
לא הייתה תקופה כזאת שהפכנו להיות מדינת עולם שלישי על השולחן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא מדינת עולם שלישי.

<משה גפני:>
אני אומר לך, לא היה בחיים דבר כזה. לא מתביישים. שמים 15 מיליון שקל על השולחן ואתם תחנקו, נביא לכם. וזה מצטרף לכול.
<יעקב ליצמן:>
וחלק - - - מקבל 100,000 שקל.

<סתיו שפיר:>
אני מסתכלת על התקציב, רק על הסעיף הזה של תרבות יהודית, על 203122, ואני רואה שבחמש שנים האחרונות הוא מקבל תוספת בהעברות תקציביות של קרוב ל-100 מיליון שקלים כל שנה.
<יעקב ליצמן:>
זה הסכם קואליציוני שנתנו לכם.

<זבולון קלפה:>
אבל זה ישן, זה מה שהסבירו לכם.

<סתיו שפיר:>
אתכם היה, גם לפני כן, גם לפני.

<נעה היימן:>
הסכם קואליציוני.
<יעקב ליצמן:>
מהעבר. זה הסכם קואליציוני שאנחנו הוספנו כל שנה, הונח על שולחן הכנסת.
<סתיו שפיר:>
אז השנה את אומרת שלא תהיה תוספת כזו.

<זבולון קלפה:>
בהנחה שהקואליציה נשארת.

<יעקב ליצמן:>
אני עונה לה, כי היא לא הייתה אפילו שם. כל שנה שהיינו שם קיבלנו הסכם קואליציוני, הונח על שולחן הכנסת, שם היה כתוב עבור מה זה מיועד, כתוב הכול, אז שם חלק הוספנו לתרבות היהודית.

<סתיו שפיר:>
בסדר, אבל אני שואלת על השנה הקרובה אם הולכת להיות עוד העברה למקום הזה.

<נעה היימן:>
אני לא יודעת להגיד אם יהיו עוד העברות למקום הזה.

<סתיו שפיר:>
זאת העברה אחרונה.

<נעה היימן:>
אני לא יודעת להגיד שהיא אחרונה.

<סתיו שפיר:>
אה, את לא יודעת. אני לא שומעת אותך פשוט.

<נעה היימן:>
אני לא יודעת להגיד.

<סתיו שפיר:>
אוקיי, אז אנחנו לא יודעים. איך היא מתחלקת בין המוסדות? האם מתוקצבים גם מוסדות חילוניים לתרבות יהודית?

<נעה היימן:>
אם אני לא טועה מתוקצבים גם מוסדות חילוניים.

<סתיו שפיר:>
באיזה סדר גודל? זאת אומרת, מה הקריטריון של מוסד לקבל את המענק הזה?
<נעה היימן:>
יש ועדת תמיכות של משרד החינוך וועדת התמיכות - - -
<סתיו שפיר:>
ומה הקריטריונים?

<נעה היימן:>
אני לא יודעת. אפשר לשאול את משרד החינוך.
<סתיו שפיר:>
זאת אומרת שלא ברור אם מוסדות חילוניים – זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה זה "תרבות יהודית" למעשה.

<נעה היימן:>
לא, אמרתי, תרבות יהודית מתחלק בין מספר נושאים, חלק מהנושאים זה מדרשות - - -

<יעקב ליצמן:>
אבל יש להם את משרד התרבות, שם מקבלים.

<סתיו שפיר:>
לא מקבלים ממשרד התרבות, נו, באמת, ליצמן, על מה אתה מדבר?

<יעקב ליצמן:>
את מתבלבלת, תסלחי לי.

<סתיו שפיר:>
למה? אני רואה מולי בדיוק מי המוסדות שמקבלים את הכסף הזה. מעניין אותי איך זה מתחלק ומי מגדיר גם מה זה יהודי כדי להעביר למוסדות האלה את הכסף.
<יעקב ליצמן:>
יפה, שאלה טובה, אבל תני לי להסביר לך, הם מקבלים כולם. לא כדאי להם אפילו לבקש כאן כי הם מפסידים שם. לא יכולים לבקש בשני המשרדים, ולכן כל מה שאתם מבקשים, תבואו לבקש במשרד התרבות.
<היו"ר ניסן סלומינסקימ:>
מי שמבקש פה רק מפסיד.
<משה גפני:>
נכון.

<סתיו שפיר:>
ליצמן, אבל תן לה שנייה לענות. אין שום בעיה.
<נעה היימן:>
אני לא מכירה את אופן החלוקה, זו שאלה שצריך להפנות למשרד החינוך.

<סתיו שפיר:>
הפניתי, לא קיבלתי את התשובות.

<נעה היימן:>
לא ראיתי שאלה. נמצאות בפני השאלות, לא קיבלנו שאלה על אופן החלוקה והקריטריונים.

<סתיו שפיר:>
אשמח לקבל תשובה על זה.
<אלעזר שטרן:>
העברתי שאלה על 196, על מה שאנחנו דנים עכשיו, אבל בתוך הסעיף שאלתי אתכם, יש שם איזה 500,000 ש"ח שמועברים לסעיף 2038 למוסדות תורניים וסכום זהה לתקנה - - -
<נעה היימן:>
אז כפי שענינו בתשובות, במשרד החינוך יש גופים שנקראים "גופי תיאום וקישור", בחוק דחיית שירות הוגדרו שני גופים כמקשרים בין משרדי הממשלה ובין עולם הישיבות. הגופים האלה מטפלים בעיקר בדחיית שירותם ובגיוסם של תלמידי ישיבות לצה"ל.

<אלעזר שטרן:>
מי הגופים האלה, אם אפשר לדעת.
<נעה היימן:>
איך נקראים הגופים?

<אלעזר שטרן:>
כן.

<משה גפני:>
איגוד ישיבות ההסדר וועד הישיבות, די כבר.
<זבולון קלפה:>
לא הכנת אותו מספיק לפני כן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, מי בעד לאשר?
<סתיו שפיר:>
האם כל המוסדות שמקבלים הם מוסדות חינוכיים בהגדרתם?
<משה גפני:>
רגע, נעה, זה שני הגופים מקבלים את זה?

<נעה היימן:>
אני לא יודעת איך זה מתחלק.

<סתיו שפיר:>
נעה, האם כל המוסדות הם מוסדות חינוכיים בהגדרתם?

<קריאה:>
הרוב לוועד הישיבות.
<משה גפני:>
יאללה, רד מעניין, זה כבר אנחנו לא - - -
<יעקב ליצמן:>
אצביע נגד.
<נעה היימן:>
תלוי מה הכוונה בהגדרה "מוסד חינוכי", אם יש מדרשת - - -

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
מקבלים כסף בתוך התקנה הזו.

<נעה היימן:>
אני לא מכירה את כל – רק סדרי גודל, למשרד החינוך יש 800 תקנות תקציביות, אני לא יודעת איזה גופים זכאים בכל תקנה, זה ועדות התמיכה של משרד החינוך, הם אלה שמקצים מהתקנה לגופים השונים שמקבלים על סמך קריטריונים.

<משה גפני:>
יכול להיות שיהיה הסדר גם בין האוצר והחינוך בקשר לתרבות חרדית?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רב מוישה, אנחנו נעשה מאמץ. נעשה מאמץ, נו, היא לא יודעת.

<משה גפני:>
יכול להיות שיהיה הסדר?

<נעה היימן:>
יכול להיות.

<משה גפני:>
יכול להיות גם על התרבות החרדית?

<אלעזר שטרן:>
ניסן, שנייה, רגע, אני רוצה להגיד לך.

<יעקב ליצמן:>
לאט לאט היא למדה לענות - - -

<אלעזר שטרן:>
תשמע, ישיבות ההסדר תורמות לשיפור הגיוס לצבא - -
<יעקב ליצמן:>
אתה בא לתקן את מה שהיה בבוקר.
<אלעזר שטרן:>
- - צריך להעביר להן כסף. התשובה שקיבלתי: גופים מקשרים בין משרדי ממשלה ובין עולם הישיבות מטפלים בעיקר בדחיית שירות ובגיוסם. ישיבות ההסדר – הדברים האלה נכונים, מטפלים בדחיית שירות ובגיוס, ולכן זה נכון.

<זבולון קלפה:>
גם ועד הישיבות.

<אלעזר שטרן:>
אוקיי, גם ועד הישיבות מתעסק בגיוס.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זהו, זה צופה פני עתיד.

<משה גפני:>
אולי תירגע כבר, יש לך מספיק בעיות גם בלעדי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את פנייה מספר 196? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע?
הצבעה

בעד – רוב
בקשה מספר 20-010, פנייה מספר 196 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הפנייה אושרה. אני נאלץ לסיים את הישיבה. אין ברירה, יש לי ועדה חסויה שהייתה צריכה להתחיל ב-13:30.
הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים