פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
04/11/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 198>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, א' בכסלו התשע"ד (04 בנובמבר 2013), שעה 10:00
סדר היום
הקמת ועדות משנה והקמת ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
קארין אלהרר

משה גפני

בועז טופורובסקי

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

ראובן ריבלין

סתיו שפיר
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי, שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון
הקמת ועדות משנה
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. על סדר היום – הקמת ועדות משנה, לפי בקשה של חברי הוועדה, ומה שאמרתי, שבדרך כלל אנחנו משתדלים ללכת לקראת חברי הוועדה כשהם מבקשים להקים ועדות משנה.
טמיר כהן
ועדת משנה ראשונה - ועדת משנה לשלוב ענף ההייטק בכלכלה ובהכנסות המדינה. החברים שיהיו בה: היושב ראש – חבר הכנסת אראל מרגלית. ישתתפו בה חברי הכנסת חמד עמאר, קארין אלהרר, זבולון קלפה וזהבה גלאון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בדרך כלל השתדלנו גם לעשות על זה הצבעה, למרות שמספיקה גם הודעה. מי בעד לאשר את הוועדה הזו?

הצבעה

בעד הקמת הוועדה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הקמת ועדת המשנה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הקמת הוועדה אושרה פה אחד.
טמיר כהן
הוועדה השניה - ועדת משנה לטיפול במגזר הדרוזי. בראשה – חבר הכנסת חמד עמאר, וחברי הכנסת הבאים יהיו חברים בה: רוברט אילטוב, גילה גמליאל, בועז טופורובסקי, איציק כהן, זבולון קלפה, אראל מרגלית ואלעזר שטרן.
בועז טופורובסקי
באיזה ועדה אני חבר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בנושא של המגזר הדרוזי. הוא לא דיבר אתך?

מי בעד לאשר את הוועדה?

הצבעה

בעד הקמת הוועדה – רוב

נגד – אין

נמנעים –אין

הקמת ועדת המשנה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הקמת הוועדה אושרה.

<הקמת ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת>
טמיר כהן
הנושא השני על סדר היום - הקמת ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת.
אייל לב ארי
הסעיף נדרש לפי סעיף 5(ב). בנושאים שבהם נדרש אישור של הוועדה אבל מטעמים – לצורך המקרה הספציפי הזה, של ביטחון המדינה או חשש לפגיעה ביחסי החוץ שלה, לאחר היוועצות עם יושב ראש הכנסת, רשאית ועדת הכספים או כל ועדה אחרת של הכנסת להקים ועדת משנה חסויה לצורך העניין, שהיא תהיה מוסמכת לאשר את הנושא שהובא בפני ועדת הכספים מטעם ועדת הכספים. צריך להקים, אם כך, ועדת משנה חסויה וצריכים למנות את החברים בה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז קודם כל יש לנו את האישור של היושב הראש. דבר שני, כדי שלא נתבלבל, כי יש לנו עוד ועדה חסויה מהסוג הזה, רק שהיא חסויה לנושא הכלכלי, וזו – לנושא הביטחוני, אבל זה כמעט אותו הדבר. הוועדה השניה, שאני מציע שגם כאן יהיה את אותו הרכב – עפר שלח, ליצמן ואנוכי. הוועדה הזו מתכנסת אד הוק לנושא ספציפי רק, והייתי מבקש לאשר את הוועדה.
קריאה
העברות תקציביות.
סתיו שפיר
ועדה חסויה לנושא חסוי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
סתיו שפיר
באיזה תחום?
אייל לב ארי
טעמים שהוצגו לוועדה בנושא של ביטחון, נושא של העברה תקציבית שהתבקשה על ידי המדינה. משרד הממשלה שביקש את הוועדה החסויה נימק את זה מטעמים של חשש לפגיעה בביטחון המדינה ויחסי החוץ של המדינה. לפיכך יושב ראש הוועדה פנה ליושב ראש הכנסת, בהתאם למתחייב בסעיף 5, כדי שהאישור לוועדה החסויה יאושר על ידי מליאת הוועדה כמקובל.
סתיו שפיר
אפשר להצטרף לוועדה בבקשה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר ואנחנו לא רוצים להגדיל עוד ועוד את מספר החברים אני ממליץ להשאיר - - -
סתיו שפיר
איך היא נקבעה? איך נבחרו חבריה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמו כאן.
סתיו שפיר
מתי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בזמנו, וזה הוצבע פה, וגם עכשיו אני אצביע על הנושא הזה. בדרך כלל, למרות שאני לא יודע אם צריכים או לא, אני מקיים לא רק הודעה אלא גם הצבעה, פה.
סתיו שפיר
איך נבחרו החברים שאנחנו מצביעים עליהם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לקחתי אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה, ואנוכי. הוועדה הזו היא גם ועדה שנבחרה פה להיות גם וועדה חסויה במסגרת ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים. אז אותם אנשים שיהיו, לא להחליף כל פעם, כדי שלא יצטרכו להתחיל הכל כל פעם מהתחלה. לכן לקחתי אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה, שהם גם נמצאים בוועדה שהיא ועדה משותפת, חסויה, של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים. אותם אנשים שנמצאים.
סתיו שפיר
ואם אחד מחברי הוועדה רוצה להצטרף, או לפחות לנסות להיבחר לוועדה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר ותמיד זה צריך להיות שקול אז אני צריך לחפש עוד אחד. אני אבדוק. אני מציע, קודם כל - - -
סתיו שפיר
אני בטוחה שיהיו עוד חברי קואליציה שישמחו להצטרף לוועדה חסויה לעניינים חסויים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בינתיים אני מציע לאשר את השלושה ולבדוק אחר כך אם אפשר להוסיף עוד שניים. אני ארצה אבדוק את זה. קודם כל אני אאשר את אלה שהם קבועים. אחר כך, בלי קשר לזה, אבדוק אם אפשר להוסיף ואיך. אני מציע להשאיר את חברי הכנסת עפר שלח ויעקב ליצמן, שנמצאים גם בוועדות החסויות האחרות. מי בעד ההרכב הזה?

הצבעה

בעד אישור ועדת המשנה – 5

נגד – 1

נמנעים – אין

ועדת המשנה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההרכב אושר, ואני אבדוק את בקשת חברת הכנסת סתיו שפיר.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10

קוד המקור של הנתונים