ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 05/11/2013

סעיפים 40(3), (20) עד (22); ו- 42(ב)(3) ו- (9) מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2013 ו- 2014), התשע"ג - 2013 (מ/768) - חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה (סעיפים שפוצלו)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים