פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
30/10/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 197>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ו בחשון התשע"ד (30 באוקטובר 2013), שעה 15:45
סדר היום
<הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ב-2012 (מ/706)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
רוברט אילטוב

קארין אלהרר

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

אראל מרגלית

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר

מרב מיכאלי

שמעון סולומון

רינה פרנקל

מיקי רוזנטל
מוזמנים
>
מוריס דורפמן - סגן ראש המועצה לכלכלה

עו"ד אבי ליכט - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים

עו"ד עדנה הראל - ראש תחום ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד לירון נעים - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד דפנה גליק - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אורן תמיר - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד נטע דורפמן רביב - המשנה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

עו"ד ברוך לוברט - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

יעל רגב - אגף שוק ההון, משרד האוצר

עו"ד אורי שוורץ - היועץ המשפטי, רשות ההגבלים העסקיים

עידית פרוים - רשות ההגבלים העסקיים

מארק שון - רשות ההגבלים העסקיים

זהר שמש - רשות ההגבלים העסקיים

עו"ד צחי בר דיין - הלשכה המשפטית, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

עו"ד ליטל שוורץ - בנק ישראל

עו"ד מיקה קינר - התנועה למען איכות השלטון

עו"ד נילי אבן דן - התנועה למען איכות השלטון

עו"ד נתי שילהעו"ד נסים עוג'ר - היועץ המשפטי, איגוד הארגונים החברתיים

עודד סתר - עוזר מקצועי ליושב ראש שיכון ובינוי

עו"ד הילה שמיר - היועצת המשפטית, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

עו"ד איתמר חרמון - הלשכה המשפטית, המועצה לשידורי כבלים ולוויין

חובב ינאי - המשמר החברתי

עו"ד עמוס טל - כהן רימון כהן

אורלי בן שמאי - לוביסטית, קשת

יגאל אטיברג - לוביסט, גורן עמיר, מייצג את הוט
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ב-2012 (מ/706)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אנחנו פותחים את הישיבה.

רוברט, ביקשת רביזיה.
אחמד טיבי
באופן חריג הוא מדבר גם בשמי.
שלומית ארליך
אני אבהיר מה משמעות ההצבעה. אנחנו מצביעים עכשיו על הרביזיה. אם ההצעה תהיה בעד, זה אומר שאנחנו בעצם פותחים מחדש לדיון את פרק ב' ואז חבר הכנסת אילטוב יוכל להגיש הסתייגות. אם הצבעה היא נגד, המשמעות היא שאי אפשר יהיה להגיש הסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לי בקשה, מיוזמתי. אני מציע גם לקואליציה שנצביע בעד הרביזיה ולא נפיל אותה, כדי שהוא יוכל להגיש הסתייגות. אחר כך נפיל את ההסתייגות.
ראובן ריבלין
לא, אל תגיד נפיל. נצביע על ההסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר את הדעה שלי. גם מי שרוצה להפיל את ההסתייגות, נפיל את זה בהסתייגות כדי שהוא יוכל להגיש את ההסתייגות למליאה. אם נפיל את ההסתייגות שלו, הוא לא יוכל להגיש אותה במליאה.
יצחק כהן
שלהם. גם טיבי הגיש. בהודעה לתקשורת ציינו את שניהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה של רוברט ואחמד טיבי?
הצבעה
הרביזיה התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה התקבלה.

תגיד את ההסתייגות שלך בקצרה ונצביע עליה.
רוברט אילטוב
מדובר בסעיף שמתייחס לרדיו אזורי.
שלומית ארליך
סעיף 4.
רוברט אילטוב
ברדיו אזורי יש תחרות שאין שום צורך להתערב. הרגולטור מספיק מעורב בכל נושא הרדיו האזורי. לכן אני חושב שאין מקום בחוק הזה להכניס את נושא הרדיו האזורי.
ראובן ריבלין
ההסתייגות שלך היא להוציא את הרדיו האזורי.
רוברט אילטוב
התחרות שם היא מאוד אגרסיבית. לכן אני מבקש להוציא מהחוק את נושא הרדיו האזורי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אסביר להבנתי שכאן אנחנו לא מתערבים בחוק הזה, אם אני מסביר נכון, במאבק הפנימי ובתחרות הפנימית. אנחנו אומרים שאם אחד מהם ירצה ללכת ולקבל זיכיון אחר, אומרים לו עד כאן. אנחנו לא מתערבים.
עפר שלח
לא אומרים לו עד כאן. רק בוחנים אותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סליחה. בוחנים. אמרתי את ההגדרה. הסברתי שזה לא מפריע.
רוברט אילטוב
רדיו אזורי הוא לא איזשהו מונסטר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר גמור. רבותיי, מי בעד קבלת ההסתייגות של רוברט ושל אחמד?

הצבעה

בעד – 4

נגד - 9
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה. אתה יכול להעלות את זה למעלה.

אנחנו עכשיו נצביע על פרק ב'.
ראובן ריבלין
לא. אתה צריך להצביע על סעיף 4.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. פרק ב', סעיף 4 נכלל בו.
ראובן ריבלין
כדי להסיר ספק, תצביע על סעיף 4.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 4?

הצבעה

סעיף 4 – אושר
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 4 אושר.

אנחנו מצביעים על אישור כל פרק ב'.

מי בעד אישור כל פרק ב'?

הצבעה

פרק ב' – אושר
היו"ר ניסן סלומינסקי
פרק ב', אושר.
רוברט אילטוב
אני נמנע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עברנו ימים ארוכים של דיונים. גם מבחינה חברתית התגבשנו מאוד. זה היה מעין גיבוש חברתי. אנחנו מכבדים אחד את השני למרות חילוקי הדעות וזה בסדר שיהיו חילוקי דעות. ראינו שאפשר לעבוד בנועם גם עם חילוקי דעות.
ראובן ריבלין
יישר כוח למשרד המשפטים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לומר שהחוק הזה יש לו שתי מטרות ברורות. יש לו מטרה אחת שהיא להגביר את התחרות והמטרה השנייה היא לצמצם את הריכוזיות ולא ליצור גופים שיכולים גם להשפיע על השלטון שלא בדרך הדמוקרטית. אני חושב שהחוק הזה נותן פתרון טוב. תמיד אין מושלם אבל הוא נותן פתרון טוב. אפשר להגיד שהחלק הזה התקבל כמעט פה אחד ובכל אופן, התקבל ברוב עצום, בלי קשר לקואליציה ואופוזיציה. אני רוצה להודות לכל חבריי ולהודות מאוד לצוות שמלווה אותנו, למוריס, לאבי, לעדנה, לדיויד שנסע לחוץ לארץ ולכל אלה שנוספו, איש איש לפי כבודו ומעלתו.

אני אומר תודה רבה. יש לנו עוד השלמה אחת קטנה שנשארה לנו. נקריא אותה ונצביע עליה ואז הדיון יעבור לכנסת ואני מקווה שגם בכנסת הוא יעבור ברוב מרשים. בעזרת השם תרמנו הרבה בנושא הזה למדינת ישראל, להורדת המחירים, ליוקר המחיה ולשלטון דמוקרטי טוב יותר.
אראל מרגלית
בשם האופוזיציה אני רוצה להגיד שבפרק השלישי היה דיון רציני ביותר והפשרות הושגו ביחד. כך היה גם בפרק הראשון. על הפרק השני נצטרך לראות. באמת, כל הכבוד.
ראובן ריבלין
עוד דבר אחד חשוב מאוד והוא שכל הסעיפים אושרו - בכפוף להסתייגויות – על ידי כל חברי הוועדה. זה מצביע לכל הגורמים במשק שזאת דעתה של הכנסת על כל מחלוקותיה ועל כל מחנותיה, וכולנו חושבים שצריך לטפל בנושא וכמובן נעקוב אחרי המצב כדי לראות שאנחנו יכולים לנהל משק עם התיקונים אותם ביקשנו. באמת, החלטה פה אחד של הכנסת שהחוק הזה הוא חוק מאוד חיובי, חוק מאוד חיוני וחוק הכרחי לקיומו של המשק בישראל ולמדינת ישראל.
אבי ליכט
אין לי מלים. אני מודה לכם על השעות הרבות שבילינו. באמת היה מעניין מאוד ואני חושב שגם חשוב מאוד. אני רוצה להודות לכל האנשים שהשתתפו אתנו במהלך הזה – כמובן למוריס דורפמן, לעדנה הראל שכתבה את הפרק, ללירון נעים שיושבת כאן בשקט ועשתה את כל העבודה, לאנשי ההגבלים העסקיים, לאנשי האוצר ולשאר הרגולטורים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איש איש לפי כבודו ומעלתו.
אבי ליכט
תודה רבה לכם.
יצחק כהן
תודה רבה לכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 16:00.>

קוד המקור של הנתונים