פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
30/10/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 193>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ו בחשון התשע"ד (30 באוקטובר 2013), שעה 9:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2013 – בקשות לדיון מחדש>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
בועז טופורובסקי

אראל מרגלית

חמד עמאר

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר

מרב מיכאלי
שמעון סולומון

מיקי רוזנטל
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
אייל לב-ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
<שינויים בתקציב לשנת 2013 – בקשות לדיון מחדש>
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רבותי, בוקר טוב, אנחנו מתחילים את ועדת הכספים. הסעיף הראשון שאנחנו עושים כרגע זה הנושא של הרוויזיות.
טמיר כהן
בקשות לדיון מחדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בקשות לדיון מחדש מה שנקרא.
טמיר כהן
פנייה מס' 68 – דיור ממשלתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור הרוויזיה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרוויזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות 117, 118.
היו"ר ניסן סלומינסקי
באיזה נושא?
טמיר כהן
משרד ראש הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור הרוויזיה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרוויזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות 119 ו-122 בנושא התקשורת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור הרוויזיה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרוויזיה נפלה.
טמיר כהן
פנייה 121 – פיתוח תיירות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור הרוויזיה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרוויזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות 123, 124 ו-129 – בינוי ושיכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור הרוויזיה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרוויזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות 125, 126 – תעשייה והעודפים המחויבים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור הרוויזיה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרוויזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות 127, 128 – תמיכות בענפי המשק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור הרוויזיה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרוויזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות 135-130 – משרד הכלכלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור הרוויזיה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרוויזיה נפלה.
טמיר כהן
פנייה 139 – משרד ראש הממשלה.
סתיו שפיר
רגע רגע, לפני שעונים על זה, הייתה פה התחייבות שאני אקבל את תשובתו של משרד האוצר לכל השאלות ששלחתי לפני שאנחנו מצביעים שוב לרוויזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני לא יודע מי מתחייב. אף אחד לא יכול להתחייב לך חוץ ממני.
סתיו שפיר
הייתה התחייבות מצד הוועדה, מאחר ואתמול הייתה פה הצבעה שנעשתה בצורה לא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא הייתה שום – את מעמיסה עלינו דברים, כמו שהעמסת על שלא נתנו לך זמן, כמו שהעמסת דברים אחרים. אף אחד לא התחייב. אני אמרתי שאת הרשימה, אם כן, נקבל את זה וכשנקבל נפיץ לכם. אנחנו לא מתלים דבר בדבר.
סתיו שפיר
ניסן, אבל אתמול אני ביקשתי ממך מפורשות לצאת להתייעצות סיעתית. ביקשתי ממך לקבל את הזמן הזה. הזמן הזה לא התקבל. ההצבעה הזאת עברה במחטף. גם על זה וגם על הוצאות הביטחון שעברו חמש דקות לפני כן. ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי בוועדה, התקבלה הפשרה שאני אקבל את התשובות מהאוצר. שלחתי את השאלות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר ואת לא מדייקת מאוד בדברים שלך, את הלכת אפילו, וגם הוציאו את הסרט וראו שנתנו לך זמן.
סתיו שפיר
לא ניתן זמן להתייעצות סיעתית לפני ההצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשי לי טובה, בבקשה.
סתיו שפיר
למרות שהתבקש הזמן הזה במפורש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אוקיי, נו.
סתיו שפיר
וגם אין פה שום בעיה. אם אין בעיה לענות על השאלות, אז למה לא לענות עליהן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין שום בעיה. ואני לא יודע, ענו לך על השאלות, ומה שביקשת.
סתיו שפיר
לא ענו על השאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אנחנו בהצבעה. בוא תמשיך.
טמיר כהן
עוד פעם. פניות, אמרנו: 139, 141 – משרד ראש הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרוויזיה?
סתיו שפיר
ניסן, מה הפחד לענות על השאלות האלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין פחד. אני רוצה לגמור. תקבלי את הרשימה, אמרנו את זה.
סתיו שפיר
מה הפחד לענות על השאלות האלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין שום פחד.
סתיו שפיר
יש כאן 14,000,000 שקלים שהם כספי ציבור, למקום עלום שאף אחד לא יודע מה קורה בו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על מה את מדברת כרגע?
סתיו שפיר
על מינהלת הזהות היהודית. לא אתה ולא החברים פה ממשרד - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אוקיי, אמרת את דברייך, אמרת כבר אתמול.
סתיו שפיר
לאיזה מיזמים הולך הכסף הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרת את הדברים שלך אתמול. אמרת את הדברים שלך.
סתיו שפיר
זה לא קשור להגיד הדברים שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גמרנו. אז תצביעי נגד. אז תצביעי נגד.
סתיו שפיר
זה קשור גם להצבעה של כל חברי הוועדה האחרים. ממש לא קשור להצבעה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, מי בעד?
סתיו שפיר
רגע, גם אלעזר רוצה להגיד משהו.
אלעזר שטרן
אני רוצה להגיד משהו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דרך אגב, אני רק רוצה לומר שנתנו זכות לכל חבר כנסת להגיש את השאלות ולקבל תשובות.
סתיו שפיר
לא קיבלתי תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את לא הגשת אותן.
סתיו שפיר
הגשתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסלחי לי, את לא הגשת, לא בפורמט, גם לא בזמן. אתה מוכן להסביר? לא הגשת את זה בזמן, אין לך שום פריבילגיה מעבר לכל אחד.
סתיו שפיר
לא נקבעו זמנים. אני הגשתי את השאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא נקבעו זמנים? סלחי לי.
סתיו שפיר
גם אתם לא העברתם לנו את ההעברות בזמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסלחי לי, אני ממש – אי-אפשר כך לעבוד, שאת מספרת תמיד דברים שהם הפוכים מהדברים - - -
סתיו שפיר
הגשנו שאלות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, נגמר.
סתיו שפיר
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, רצית?
אלעזר שטרן
כן. אני רוצה לדבר משהו על התשובות שקיבלתי אתמול מהאוצר בפורמט המסודר בנושא הזה. אני על פניו אתמול לא הצבעתי עם הקואליציה מכיוון שאני שאלתי שתי שאלות מרכזיות: שאלה ראשונה, למה זה לא במשרד החינוך? והשאלה השנייה, למה כתוב פה שהכספים הולכים למגזר החילוני, הדתי והחרדי? האם יש שם חוסר במה שכתוב שמה, למפגש חווייתי עם התנ"ך ועם מקורות יהודיים שונים? חשבתי שזה לא נכון שהכספים ילכו למגזר הדתי והחרדי.
התשובות שנתנו לי, שזה מה שכתוב, זו התשובה בפורמט שקיבלתי. דיברתי עם ראש המינהלת אתמול וגם הבוקר, ואני מודה שהלחצת אותי להצביע בעד ואני לא גייסתי חברים, שיהיה ברור, אבל גם לא הצבעתי בעד. התשובות שקיבלתי הבוקר הן לשתי השאלות האלה. אחד, שראש המינהלת רצה שזה יהיה במשרד החינוך. והתשובה הזאת מניחה את דעתי בהקשר הזה. והסיבה השנייה, שמה שכתוב פה זה לא נכון, שהכספים לא הולכים למגזר החרדי והדתי אלא הם הולכים באמת למגזרים אחרים.
סתיו שפיר
מה זה המגזרים האחרים?
אלעזר שטרן
שנייה. גם היה חשוב לי שהמינהלת, לא יהיו בה רק גופים דתיים בהקשר הזה, וגם בזה הוא הניח את דעתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז.
אלעזר שטרן
מה אני אומר? שהתשובות שאנחנו מקבלים, כשאנחנו עובדים לפי הפורמט המסודר, הן צריכות להיות תשובות מדויקות יותר. ואני חושב שבסוגיות כאלה, שיש או צופים שיש איזושהי בעיה, שיבוא מישהו שיידע להסביר את הדברים האלה. אחרת, אני אומר עוד פעם, בסוגיות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. קיבלתי את ההערה שלך. ואני גם דיברתי איתם, שלהבא ישלחו מישהו שיודע לתת אולי יותר תוכן מה שנקרא. אבל בדרך כלל, בוא שנבין, כל מה שאנחנו עושים בהעברות כספיות אף פעם זה לא אנחנו - - -
אלעזר שטרן
ניסן, אבל זה לא יותר, זה הפוך ממה שכתוב פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי.
סתיו שפיר
וניסן, תבין, זה לא התעקשות סתמית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, די, סליחה.
סתיו שפיר
רגע, סליחה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גמרנו.
סתיו שפיר
זה לא התעקשות סתמית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את קיבלת זכות דיבור ונגמר.
סתיו שפיר
ניסן, רק הערה אחרונה. השאלה פה היא לא ניסיון להיות קטנונית ולהתקטנן כאן על כל שקל שעובר. השאלה פה היא לבדוק לאיפה הכספים עוברים. אני שאלתי שאלה פשוטה אתמול: עם איזה מיזמים משתפת המינהלת פעולה? איזה כוח אדם היא מעסיקה? באיזה בתי-ספר היא מתכוונת לעבוד? איך מתחלק התקציב הזה? מהו התקציב הכולל שלה? האם התבצע מכרז? מהם תנאי המכרז? לא קיבלתי תשובה אחת לשאלות האלה, לא בצורה מסודרת, לא במייל שנשלח אחר כך ולא בזמן הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
סתיו שפיר
אני חושבת שזה ראוי, כדי לכבד את ועדת הכספים, שנדרוש מהם תשובות לפני שמעבירים את הכספים האלה, וזאת על מנת שוועדת הכספים תהיה מקום מכובד ולא חותמת גומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז.
סתיו שפיר
אין שום דחיפות בלהעביר עכשיו 14,000,000 שקלים למינהלת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, תודה רבה.
סתיו שפיר
זה לא מקרה חירום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, גמרנו.
סתיו שפיר
וביטחון ישראל לא עומד פה על הקו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמענו את הדברים, תודה רבה. מי בעד?
טמיר כהן
141-139.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לקבל את הרוויזיה, מי בעד? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור הרוויזיה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרוויזיה נפלה.
טמיר כהן
פניות אחרונות – 148, 149, 150. זה עניין הביטחון שעלה אתמול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור הרוויזיה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרוויזיה נפלה.

טוב, תודה רבה. אנחנו עכשיו חוזרים. ואני שוב – אם אתה רק מוכן לחזור על הנהלים של הגשה, את הזמנים וכו'.
טמיר כהן
נחדד את הנהלים, שוב פעם, שגיבשנו פה, שאלות לגבי הפניות התקציביות וכל הסידור המלא. אנחנו ביום רביעי עד השעה 14:00 מכינים לכם חוברת לכל הפניות שתעלינה ביום שלישי שלאחר מכן. עד יום ראשון בשעה 12:00 מתקבלות הפניות של חברי הכנסת, באשר לחוברת שהם קיבלו ביום רביעי.
סתיו שפיר
קיבלנו אותה ביום חמישי.
טמיר כהן
הן מוכנות בוועדה. מתי שאתם באים לקחת אותם, זה הרגע ש - - -
סתיו שפיר
למה החוברות עדיין לא נשלחות במייל?
טמיר כהן
שנייה, אני עכשיו באמצע.
סתיו שפיר
אוקיי.
טמיר כהן
עכשיו, לגבי שאלות של חברי הכנסת, עד השעה 12:00 אנחנו מקבלים אותן, מעבירים אותן לאגף התקציבים בפורמט מסודר, ומקבלים עליהם את התשובות עד יום שני בשעה 13:00. אותן אנחנו מעבירים לחברי הכנסת ששאלו, שיהיו מוכנים לקראת הדיון ביום שלישי.
סתיו שפיר
טמיר, אני מבינה, אבל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש סליחה.
סתיו שפיר
שאלה על הנוהל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קודם כול, אם את רוצה, תצביעי.
סתיו שפיר
שאלה על הנוהל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מדברת שוטף, כאילו את בעל הבית.
סתיו שפיר
שאלה על הנוהל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל את לא יכולה לשאול בלי שאת מקבלת אישור.
סתיו שפיר
ניסן, תסלח לי, אתה לא יכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, בואי נפסיק עם הנוהל הזה, אחרת בכלל לא תוכלי לדבר. כמו שכל חבר כנסת - - -
סתיו שפיר
אני שואלת כדי להבין את הנוהל בנוגע להעברת השאלות לאוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך שאלות, יכול להיות שגם לאחרים. תצביעי – תקבלי, לא מנענו מאף אחד.
סתיו שפיר
אני מבינה שאתה כועס - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני לא כועס.
סתיו שפיר
- - כי תקפתי את מינהלת הזהות היהודית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי את מתנהלת בצורה שלא מקובלת.
סתיו שפיר
אני רוצה לשאול שאלה על נוהל העברת השאלות לאוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, סליחה, שוב, אני רוצה רק בהמשך לדברים של טמיר – ותלמדי פעם להצביע כמו כל חבר כנסת.
סתיו שפיר
מה זה להצביע, אנחנו בשיעור בבית-ספר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, ככה, לרמוז, כי יש אולי כאלה שביקשו לפנייך?
סתיו שפיר
יש פה מישהו שביקש לפני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה חשוב? את יודעת בדיוק כן או לא?
סתיו שפיר
אז אני שואלת אותך עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את יודעת אם הוא שם לא הרים יד וביקש?
סתיו שפיר
ניסן, באמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תעשי לי טובה. את מתנהגת כל הזמן, וככה זה בכל ההעברות.
סתיו שפיר
אתה משחק פה משחקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, את מבזה את כל הדיון.
סתיו שפיר
אני שואלת שאלות רציניות, ואתה מנסה לא לענות על השאלות האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, אני רוצה רק - - -
סתיו שפיר
בשביל להגן על החברים שלך לסיעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בסדר. את תקבלי את הכותרת שלך בעיתון גם ככה.
סתיו שפיר
זה לא קשור לכותרת בעיתון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גמרנו, מספיק.
סתיו שפיר
יש פה אנשים שאכפת להם מהכסף הזה, לא אכפת להם מכותרות בעיתון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם היה אכפת לך, היית עובדת לפי הנהלים, תסלחי לי. טוב, אני רוצה - - -
סתיו שפיר
אני שואלת עכשיו שאלה על הנהלים, ואתה לא מוכן שאני אמשיך לשאול את השאלה שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שנייה. אבל את לא קיבלת רשות דיבור.
סתיו שפיר
אנחנו עוברים מנושא הנהלים או - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את כבר יודעת מה אני הולך להגיד?
סתיו שפיר
אתה מדבר על הנהלים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אה, אני צריך כבר להגיד לך מראש?
סתיו שפיר
או שאני יכולה לשאול לפני שנעבור את הנושא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני משתגע ממך. אני לא יודע, את בכיתה א'?
סתיו שפיר
אתה כרגע ניסית לחנך אותי כאילו שאני בכיתה א'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכון, כי אין ברירה אולי. טוב, אני רוצה רק להזכיר לוועדה – אני מבקש ממך להיות בשקט.
סתיו שפיר
אבל אני מבקשת שלפני שתעזוב את נושא הנהלים, אוכל לשאול עליו שאלות.
ראובן ריבלין
היושב-ראש ברך את שגית?
מרב מיכאלי
לברך את שגית, היא ילדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, נברך.

אני רוצה רק להזכיר לחברי הוועדה, בהתאם להחלטות הוועדה, ועל זה לא היה רוויזיה, אז שגית ילדה בן, ואנחנו מברכים אותה.
ראובן ריבלין
כולנו, פה אחד.
סתיו שפיר
אין רוויזיה כי איציק לא פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש איזה התייעצות על העניין הזה.
ראובן ריבלין
לא לא, זה בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להזכיר לחברי הוועדה, שעד השנה הזו הנוהל הרגיל של העברות כספים היה שהיו מגיעים לדיון של העברת כספים, היו מקבלים את הדף - - -
ראובן ריבלין
אין לנו חופשת לידה בעניין שגית?
מרב מיכאלי
שמונה ימים, שמונה אבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בקשתך לחופשת לידה מעוררת אצלנו דאגה.
ראובן ריבלין
לא, כוועדה. לא כסבא ולא כאבא.
אלעזר שטרן
אתה חושב שרובי חושב רק על עצמו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז עוד פעם אני אומר: הנוהל הרגיל שהיה, לפחות כל ימי בוועדת הכספים וזה היה כמה קדנציות, זה שהיינו מגיעים לדיון, מקבלים את ההעברות. על כל העברה היה מסביר רפרנט מה שמסביר ומצביעים.

אנחנו החלטנו לשנות את זה ולהרחיב את זה בשקיפות הכי מקסימלית שאפשר מבחינתנו. וקבענו שכל חבר ועדה יקבל את החומר ביום רביעי שלפני, כשרק בשבוע הבא, שבוע לאחר מכן, ביום שלישי, הדברים האלה יעלו לדיון. דבר ראשון. אז יש לו מספיק זמן לראות את הכול, ללמוד את הכול.
הוספנו עוד נוהל, שאמרו שאולי הוא קצת מטורף, אבל אמרנו: אנחנו כן רוצים גם עוד יותר שקיפות: שכל חבר כנסת יוכל להגיש, אם הוא רוצה, שאלות למזכירות, לטמיר. קבענו יחד עם אגף התקציבים, שישבנו כאן ביחד בישיבה משותפת, קבענו את הזמן. אם הבקשות יגיעו עד שעה מסוימת ויגיעו ליעל, היא תעביר את זה אחר כך לכל רפרנט וכל אחד יצטרך לתת תשובות מפורטות לחברי הכנסת ששאלו. ולכן יש גם חשיבות לזמנים כי זה עובר בסט אחד, ויש לה את הזמן שהיא יכולה לחלק. קבענו את הנוהל, ומקבלים גם תשובות. דבר שלא היה אף פעם, וזה נוהל שמתנהל.
ושוב, תמיד יכולה להיות תקלה ויכול להיות שמישהו נתן תשובות שהן לא היו ראויות, זאת אומרת לא מספקות נניח, והיה מקרה כזה, אז אותו רפרנט התנצל כשהוא היה פה וקיבל על עצמו, וגם האוצר דיבר אתו וגם אנחנו. אני אומר: זה נוהל שמתפתח ושלא היה כדוגמתו. ורק שנדע, שאנחנו לא רק שלא בורחים ומנסים להחביא, אלא נותנים את כל הצ'אנס שרק אפשר לכל אחד לעשות.

עכשיו, אם קורה לפעמים שחבר כנסת מסיבות שלו לא מספיק לשאול את השאלות, אז זה לא עובר בסט הזה. אז לא רק זה, נותנים לו אפילו את ההזדמנות לשאול בוועדה. אבל אני אומר שוב: כדי לחסוך את כל הזמן ואת החצי שעה של זמן שאפשר היה לעשות לפני כן, לכן כל הנוהל הזה קיים. ואנחנו ממשיכים בנוהל הזה. ושוב, כל חברי הכנסת יכולים להסתייע בו. ואני חושב ששקיפות גדולה מזו לא הייתה אף פעם ואני גם לא חושב שעוד אפשר להגיע לשקיפות כזו.
סתיו שפיר
ניסן, שאלה על הנוהל בבקשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
סתיו שפיר
אנחנו מתבקשים להעביר את השאלות בטבלה באקסל במייל למשרד האוצר, נכון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשאלי את טמיר, אני לא בקיא בזה.
טמיר כהן
כן.
סתיו שפיר
כן. מדוע משרד האוצר לא יכול להעביר לנו את הנתונים על השינויים בתקציב בטבלה מסודרת באקסל במייל, בדיוק כמו שאנחנו מתחייבים להעביר אליו? כך שנוכל גם לראות את ההשוואה לתקציב המדינה, להעברות שהתבצעו בשנה שעברה ולתקציב הכולל של התוכנית שבה מדובר, כדי שגם נחסוך את השאלות לאוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. השאלה הזאת נשאלה לאגף התקציבים, והם אמרו שהם צריכים להיערך לקראת זה. הם אמרו שייקח להם קצת זמן להיערך לקראת זה. וכשהם יהיו ערוכים לזה, ודאי שזה יתממש, זה לא תלוי בנו. כדי שלא נחכה עד הזמן שהם מאורגנים, מצאנו דרך מסודרת לעשות את זה עד שהם יתארגנו. הם בשלבי התארגנות.
סתיו שפיר
זאת אומרת שאצלם על המחשב אין טבלה מסודרת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה אתה שואלת אותי, תשאלי את האוצר.
סתיו שפיר
כי אולי צריך לזמן לפה מישהו מאגף תקציבים שיסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא הייתה פה. ישבה כאן יעל וישבו הרפרנטים, ושאלת את השאלה הזו והם אמרו לך את מה שהם אמרו.
סתיו שפיר
שנייה, ניסן, אני לא נכנסתי לדבריך, בבקשה תקשיב לי עד סוף דברי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לא נעשה את הדיון שעשינו כמה פעמים.
סתיו שפיר
אבל זה דיון מאוד משמעותי, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי, אבל זה דיון - - -
סתיו שפיר
שנייה, ניסן, בבקשה תן לי לסיים. קודם כול, חבר הכנסת שטרן שיצא כרגע, הראה לך עכשיו בטבלה בנוהל המסודר, שהוא קיבל מהאוצר תשובות שסותרות את התשובות שהוא קיבל ממי שאחראי, מהרב רונצקי, מי שאחראי על מינהלת הזהות היהודית. זאת אומרת שהתשובות שאנחנו מקבלים מהאוצר הן חסרות, הן סותרות, הן לא מדויקות.

אני מוסיפה על כך את השאלות שלי שאני שואלת כבר במשך חודש, בכל פעם שיש העברה תקציבית, ולא מקבלת כמעט אף פעם תשובה מלאה לשאלות שלי, לא על הפרויקטים, לא על חלוקת הכסף הנידון, לא על המסגרת התקציבית של הפרויקט, לא על מדוע זה לא היה בבסיס התקציב.
נערכים פה המון המון דברים שהם לא תקניים בשום צורה, והם לא יכולים להיות דבר שאנחנו מאפשרים אותו בוועדת הכספים. אז המינימום שניתן לדרוש מהם זה שקיפות בדבר הזה, שיעבירו לנו את קבצי האקסל שנמצאים אצלם.
באתר האינטרנט של האוצר כבר נפתח, הייתה יוזמה מבורכת לפני שנה-שנתיים, שבה הם העלו את ההעברות התקציביות של השנה שעברה. זה נמצא בתוך אתר האינטרנט, הם מעלים את התקציב כבר כי הם מחויבים עכשיו, בזכות עבודה של הרבה מאוד גופים וארגונים למען השקיפות. הם עושים את הדברים האלה, המערכת הזו קיימת, היא אפשרית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, תודה רבה.
סתיו שפיר
למה אנחנו כוועדת הכספים מאפשרים להם להתחמק מזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנו את השאלה. אף אחד לא מתחמק. השאלה הזאת היא לאוצר, לא אלינו. היא הועלתה, הם מתארגנים.
סתיו שפיר
אני מבקשת, לפני שהם מגיעים להעברות נוספות - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הבנתי, את הרי לפני דקה אמרת שאת לא נכנסת לדברים שלי.
סתיו שפיר
- - תביא את הנציגים, ונשמע מה יש להם להגיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, תודה. הבקשה שלך תועבר לאוצר, נקודה. בסדר, תקבל תשובה.
טוב, אנחנו חוזרים עכשיו להמשך הסדר, זה הנושא של חוק הריכוזיות.
ראובן ריבלין
חברת הכנסת סתיו שאלה שאלה, שבזמנו אנחנו מתוך הבנה עם האוצר התחלנו לפתח את עניין השקיפות. אני רוצה רק שאת תביני שיש סופיות לדיון גם במעמד של פרלמנט. הציבור צריך לדעת את כל הפרטים. והוא שופט, לא אנחנו שופטים, כי ההחלטות, נקבע על-ידי בית-המשפט במערכת של הפרדת רשויות, שהחלטות הכנסת הן החלטות פוליטיות, גם אם מבחינה משפטית הן לא מתקבלות על הדעת.
יכול היועץ המשפטי לבוא ולומר
נושא של התקציב צריך להיות נדון בוועדת הכספים, כדבר מובן מאליו, וועדת הכנסת יכולה להצביע פוליטית בניגוד לאמירה, שזה יהיה בוועדת המדע או בוועדה שנוחה לקואליציה. דברים כאלה כבר עברו לבית-המשפט והוא קבע שההחלטות הן החלטות פוליטיות. יש החלטות מנהלתיות, החלטות משפטיות והחלטות פוליטיות. מה שהציבור, ואת צודקת בעניין זה, צריך לדעת את העובדות.
אבל יש גם סופיות הדיון בוועדה. זאת אומרת, אי-אפשר עוד פעם לומר: הם כן צודקים או לא. ברגע שהבעת את עמדתך ואת מוחה על כך שלא נתנו לך, כפי שעשה חבר הכנסת אלעזר שטרן, הציבור יודע והציבור ישפוט.
סתיו שפיר
השאלה היא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא לא לא, רובי.
ראובן ריבלין
אין פה עניין - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, רבותי, נקודה.
ראובן ריבלין
זה האבות המייסדים שלא היו אנשי התנועה - - -
סתיו שפיר
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שנייה, סתיו, בבקשה, התחלנו - - -
ראובן ריבלין
אין צדק מוחלט פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, רובי, רובי.
סתיו שפיר
- - - שהציבור ידע יותר ויותר.
ראובן ריבלין
הציבור שופט.
סתיו שפיר
כדי שהציבור יוכל לשפוט הוא חייב לדעת את הפרטים, הוא חייב לקבל את המידע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, סתיו, בבקשה. עברנו לנושא הזה. מה שאנחנו עכשיו נעשה - - -
ראובן ריבלין
פעם היה בכנסת, שהיה אומר חבר כנסת שהצעת החוק שלו עולה 4.5 מיליון שקל כדי לא להגיע לחמישה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רובי, בבקשה.
ראובן ריבלין
והאוצר היה אומר 80,000,000. עד שהקמנו את הממ"מ, את מבינה? היום לאט-לאט הציבור בא ויודע מה הן הגזמות, מה הן לא הגזמות. אבל הוא שופט. ופה ההחלטות הן החלטות פוליטיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, תודה רבה.
ראובן ריבלין
אחרת לא נוכל לגמור שום דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש רק מהאנשים הטכניים, מאחר ואנחנו עובדים לפי השעון שנמצא למעלה ואני לא יודע מה קרה לו, יכול להיות שמרוב התרגשות הוא נעצר, אז שהוא לא יהיה הסמן שלנו היום.

הישיבה הזאת נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:29.>

קוד המקור של הנתונים