ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 30/10/2013

1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 23) 2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראות שעה)(מס' 3)(תיקון) - הטלת מס קניה קצוב על מוצרי אלכוהול

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
30/10/2013

הכנסת התשע-עשרהנוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 195>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ו בחשון התשע"ד (30 באוקטובר 2013), שעה 10:45
סדר היום
<1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 23)
2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראות שעה)(מס' 3)(תיקון) - הטלת מס קניה קצוב על מוצרי אלכוהול>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

אראל מרגלית

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

אורי מקלב

שמעון סולומון
מוזמנים
>
שירלי אביבי - רשות המסים, משרד האוצר

ערן יעקב - רשות המסים, משרד האוצר

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים

אורן רוזנברג - עו"ד במחלקת ייעוץ משפטי, רשות לניירות ערך

דב פיינטוך - יבואן משקאות אלכוהוליים, איגוד לשכות המסחר

עידן בבל - עובש בחב' יבוא משקאות אלכוהוליים, איגוד לשכות המסחר

אודי בן שושן - אחראי מסחר, רשות שדות התעופה

אורי שגיא - יו"ר באיגוד יצרני הבירה הקטנים,

חובב ינאי - המשמר הביתי

אלי קדוש - משקיף, הפורום המשפטי למען א"י

תמר אברמוביץ - לוביסטית, פוליסי, שיכון ובינוי

ארז גילהר - לוביסט, פוליסי, שיכון ובינוי

יגאל ארטנברג - לוביסט, גורן עמיר, הוט

עינת גלילי - לוביסטית, כהן רימון כהן, יס
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח
<1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 23)>
2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראות שעה)(מס' 3)(תיקון) - הטלת מס קניה קצוב על מוצרי אלכוהול
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את הישיבה. רבותי, עברנו לנושא אישור... הוציא צו האוצר צו, צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 23). דבר שני – צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראות שעה) (מס' 3) (תיקון) – הטלת מס קניה קצוב על מוצרי האלכוהול. הוא הוציא את הצו ואנחנו, אם נאשר אותו בתוך 60 יום, הצו מקבל תוקף ממשי, תוקף של צו. אם לא, הוא מתבטל והיום אנחנו נמצאים, כרגיל, מה שעושים לנו זה שמביאים לנו את זה ברגע האחרון ואנחנו היום צריכים לדון ולאשר וכולי.
ראובן ריבלין
לא, זה לא ברגע האחרון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה היה מונח, סליחה, זה לא ברגע האחרון. אולי אנחנו בלחץ הזמן שמנו אותו לרגע האחרון.

אנשי רשות המסים, בבקשה להסביר.
שירלי אביבי
אני מרשות המסים ותכף גם ערן יעקב, סמנכ"ל מרשות המסים ייכנס. באופן כללי, אני אסביר על הצו. הצו הזה, בעצם אנחנו מקדימים את הרפורמה באלכוהול ל-1.7 כאשר הרפורמה הזו אושרה בכנסת על ידי הממשלה.
יצחק כהן
תזכירי את התהליך, איך זה התחיל - - כי האשימו אותנו שאנחנו חתמנו על זה ומסתבר שזה לא נכון.
שירלי אביבי
אני אסביר את כל התהליך מאל"ף עד ת"ו: עקרונית, כמו שאמרנו, אנחנו בסך הכל מקדימים את הרפורמה שאושרה כבר ב-2010. ב-2010 שינינו את שיטת המיסוי על משקאות משכרים משיטה שהיתה מורכבת מאד, שהיתה בנויה גם ממחיר המוצר, גם משער הדולר וגם מריכוז האלכוהול, אנחנו פישטנו את התהליך והתאמנו את זה למה שקורה במדינות המפותחות בעולם, למה שקורה במדינות ה-OACD, וקבענו מס קצוב לליטר כוהל - -
בועז טופורובסקי
זה מה שאישרנו כבר, נכון?
שירלי אביבי
זה מה שאושר בשנת 2010.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו אישרנו גם על משהו דומה.
שירלי אביבי
- - הצו הזה עבר ועדת כספים בזמנו כאשר הצו אושר כפי שהוא כבר ב-2010 וניתנה תקופת הסתגלות של 4 שנים כדי שהייצור המקומי של משקאות משכרים יוכל להסתגל לשינוי הזה, וזה מה שהיה. בחוק ההסדרים האחרון, אנחנו בסך הכל הקדמנו ב-5 חודשים את הרפורמה הזאת, לא שינינו שום דבר במהותה - -
שלומית ארליך
לא, כן שונה - -
שירלי אביבי
רגע, במהות הכלכלית שום דבר לא שונה. עדין מדובר על מס קניה לליטר כוהל, כפי שנקבע כבר בשנת 2010. הדבר היחיד ששונה הוא מ-84 שקלים, שנקבע כבר ב-2010, זה עבר להיות 105 מסיבות של גירעון תקציבי.
יצחק כהן
זה שינוי ראדיקלי.
שירלי אביבי
שינוי בגובה המס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא בשיטה היא אומרת.
יצחק כהן
לא, כי יאיר לפיד אמר שזה יובל שטייניץ ומסתבר שזה לא שטייניץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, על השיטה היא מתכוונת.
שירלי אביבי
יאיר לפיד שינה את גובה המס אבל - -
יצחק כהן
בבקשה, אתה רואה? צריך להגיד את האמת. בראש חוצות הוא אמר: זה לא אני, זה קודמי. אני אגיד לך מה קרה: המשקאות העממיים עלו לשמיים והפרמיום ירד למטה - -
שירלי אביבי
זה כבר נקבע ב-2010.
יצחק כהן
כן, אבל לפיד שינה אותם. - -
קריאות
זה אושר ב-2010, לא? זה לא לפיד, זה שטייניץ.
עופר שלח
זה כמו אצל ג'ורג' ברנארד שאו - אתם קבעתם את העיקרון והוא קבע את המחיר.
בועז טופורובסקי
זה אושר ב-2010 - -
ראובן ריבלין
- - -
יצחק כהן
הוא יכול היה לבטל את זה, בסמכותו לבטל את זה, נכון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, אני מבקש. רק שנייה. אני מבקש, אנחנו חייבים לסיים את זה ולקחנו את הזמן - -
ראובן ריבלין
מה שחשוב שצריך לומר את האמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בואו נציג את זה ואם מישהו ירצה לשאול, ננסה להצביע כי אנחנו לא יכולים לעבור את השעה 11:00.
יצחק כהן
אז אפשר להצביע ולהמשיך לדבר.
ראובן ריבלין
לא, לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אני הבנתי שאתם הסברתם שבהתאם להסכמים, והצטרפנו למדינות המשוחררות והנאורות וכולי, הולכים בנושא של מיסים, לא פרטני לכל דבר איך שנדמה לי אלא יש עיקרון ולפיו מתיישרים. העיקרון אומר שמטילים על 100 אחוז של אלכוהול מטילים מס ואז הוא חל על כולם, וכל אחד לפי כמות האלכוהול שלו נגזר מזה, וכדי שהמשק יתארגן נתתם 4 שנים. הפעם הקודמת זה היה 86 שקלים על 100 אחוז אלכוהול ועכשיו השר חתם על העלאה של 105 שקלים, וזה כבר פועל בשוק - -
יצחק כהן
זה חמור מאד שזה עובד בלי אישור ועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - לכן, עכשיו רוצים ליישר את זה. להעלות בפועל זה קיים. אני חושב שהיתה אצלנו הבנה שאם הולכים לכיוונים של העלאת מס הכנסה ומע"מ ומוצרים אחרים אז בטח שבאלכוהול אנחנו רוצים שגם שם שלא יעלו את זה. שלא יהיה מצב שדווקא באלכוהול, שכולנו חושבים שצריך לצמצם את הריכוזיות שלו וכולי, ששם לא יעלו.
אראל מרגלית
אני רק רוצה להעיר הערה אחת: תראו, יש בעיה מאד גדולה בנושא של האלכוהול בשני מקומות שאני חושב שצריך לתת עליהם את הדעת: 1. בתי חולים 2. אוניברסיטאות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שזה למחקר ולא לשימוש.
שירלי אביבי
יש להם פתרון כבר. לאוניברסיטאות יש פתרון והוא כבר קיים. הן קיבלו פטור. כל האוניברסיטאות קיבלו פטור ליבוא אלכוהול לצרכי מחקר והוראה, והם נכנסו להסדר של פטור מותנה. הם מצהירים שהם משתמשים בזה לצורכי מחקר, מביאים מישהו מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומקבלים על זה פטור בעת היבוא או בעת הרכישה המקומית. לצרכים רפואיים או ליצוא התרופות כבר קיים הפטור 30 שנה. אנחנו רק הרחבנו אותו - -
אראל מרגלית
אבל רק שתדעי, אני הייתי באיזו מעבדה ב"הדסה" והם דיברו אתי על זה. אז למה הם לא קונים אלכוהול בחודשים האחרונים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אולי אין להם כסף. ב"הדסה" אין כסף לכלום, לא קשור לאלכוהול.
אראל מרגלית
לא, לא. הם התלוננו על זה. אני לא ידעתי את זה, לא הייתי מודע לדבר הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אולי הם דיברו על השתייה ולא על המחקר.
ערן יעקב
אין שום בעיה ב"הדסה". ככל שיש שם בעיה, שיפנו אלינו והבעיה תיפתר. לא צריכה להיות שום בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מישהו מחברי הכנסת עוד רוצה להתייחס? מישהו אחר?
אורי שגיא
אני מיצרני הבירה הקטנים. לפני כחצי שנה היו פה דיונים על הנושא של הטלת המס הזה על מבשלות הבירה, ואני חושב שכל חברי הוועדה היו תמימי דעים שיש עיוות וצריך לעשות מעשה כדי לתקן אותו, וזה גם היה סיכום של הוועדה. אם אצטט מדברי הוועדה: "נפעל למצוא דרכים לסיוע למבשלות הבירה". שבוע אחר כך יצא סיכום מהוועדה, הודעה לעיתונות: "לבקשת ועדת הכספים הרשות לעסקים קטנים תעמיד מימון לסיוע למבשלות בירה קטנות". מאז לא קרה דבר. אף אחד לא סייע - -
ראובן ריבלין
נדמה לי שאגף תקציבים העביר למשרד, והמשרד לא מעביר לכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בא תשמע מערן כי דובר על - -
אורי שגיא
- - הדבר היחיד שקרה הוא שבינתיים שתי מבשלות בירה נסגרו ופיטרו את העובדים. זה מה שקרה. סיוע לא התקבל משום סוג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, יש לך תשובה לתת?
ערן יעקב
היות שאנחנו לא דנים עכשיו בבירה - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע אבל הוא שאל.
ערן יעקב
- - יחד עם זאת, התשובה שניתנה בזמנו היא שהמשרד לכלכלה אמור למצוא באמצעות הרשות לעסקים קטנים - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז הודיעו שזה נמצא. אנחנו דווחנו - -
ערן יעקב
- - אגף תקציבים והמשרד לכלכלה הם - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורי, מאחר וזה לא זה. מיד אחרי כן, אני אשב אתך כדי לוודא מה קרה ואיפה זה נעצר.
ראובן ריבלין
למה לא ביצעו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אשב אתך כדי להבין ונבדוק למה זה לא בוצע כי אני יודע שזה יצא מאיזה מקום. אולי זה נעצר. נבדוק.
ראובן ריבלין
אגף תקציבים גיבה את החלטת הוועדה וזה הועבר למשרד לכלכלה ושם לא בצעו, וזה דבר חמור ביותר.
יצחק כהן
רגע, יש פה הערה של היועצת המשפטית שגית אפיק וחייבים להתייחס. היא רוצה לדעת מה היתה ההשפעה, היא כותבת: מה היתה ההשפעה על הצרכנים?
שלומית ארליך
אתה יכול להגיד מה קורה היום בשוק?
ראובן ריבלין
יש לכם היום כבר נתונים על העלאת המס וכל הדברים האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, יש לכם איזו בדיקה? במשך התקופה שזה פועל, זה השפיע? קנו פחות, קנו יותר, שיכורים יותר? במילה.
שירלי אביבי
אז ככה: כדי לדעת את ההשפעה המדויקת שיש לשינוי הזה, אי אפשר לעשות את זה בשנת 2013 מהסיבה הפשוטה שמכיוון שהשינוי הזה היה גלוי לציבור ולציבור היבואנים ולציבור היצרנים המקומיים, האוכלוסייה המספקת את הסחורה הזאת צברה מלאים, שזה הכל חוקי, זה לא שום דבר לא חוקי,על בסיס המס היותר נמוך - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. אז כרגע עדין עוד לא מספיק זמן לקבל תגובה.
שירלי אביבי
אנחנו מצפים שעד סוף השנה - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נשמח לקבל דיווח כתוב מכם בנושא.
שירלי אביבי
אין שום בעיה.
דב פיינטוך
אני יבואן של משקאות חריפים. אני נציג של כל היבואנים מלשכת המסחר. אני רק רוצה להעיר הערה לגבי הבירה: למה להתחיל עוד פעם כל מיני עיוותים בין ייבוא לבין ייצור, בין ייצור קטן לייצור גדול. אם נותנים מענקים, צריכים לתת מענקים לענף ולא לסקטור ספציפי - -
ראובן ריבלין
אנחנו נתנו את זה כסיוע לתעשיות ינוקא, ואני עונה לך בחיוב. אנחנו לא נתנו סיוע לעסקים אלא ליצרנים - -
דב פיינטוך
אם נותנים למישהו, צריך להיות לכולם - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אין לי ברירה. אני רוצה להצביע בזמן. מי בעד לאשר - -
אלעזר שטרן
אתה באמת מתכוון ליצרן וליבואן?
דב פיינטוך
כן.
ראובן ריבלין
הוא מתכוון לעסק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את שני הצווים האלה ירים את ידו.
הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר ניסן סלומינסקי
שני הצווים אושרו.
אראל מרגלית
אני רק רוצה להגיד משהו לגבי דבריו של מר פיינטוך. אני רוצה להגיד משהו לגבי הקטנים, וזה לא קשור למס פה, זה קשור יותר למסעדות. היום יש די הרבה יצרנים קטנים שלא מחזיקים מעמד בעיקר בגלל האופן שבו נכנסים לתוך המסעדות מול הגדולים. הגדולים דורשים שני יצרנים גדולים, לא משנה, "קרלסברג", "טובורג", ולא נותנים לקטנים להיכנס. אני רואה את זה מסעדה אחרי מסעדה ואני הולך לטפל בזה כחלק מהענין של העסקים הקטנים - -
ראובן ריבלין
זה קרטל.
אראל מרגלית
כן, לא נותנים להם. לא משנה שזה בגלל הסדר כזה או אחר עם המסעדות, זה חייב להשתנות. חייבים לעשות תקנות שמאפשרות לקטנים להיכנס.
דב פיינטוך
למה בקבוק כזה קטן עולה 15 שקל?
אראל מרגלית
אנשים סוגרים מבשלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה צודק. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:03.>

קוד המקור של הנתונים