פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
29/10/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 192>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ה בחשון התשע"ד (29 באוקטובר 2013), שעה 14:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן
זהבה גלאון
גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

אורית סטרוק

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר

שמעון אוחיון

שמעון סולומון
מוזמנים
>
יחזקאל כהן - מנהל אגף בכיר לתקצוב ותכנון, המשרד לשירותי דת

דוד שטיינמץ - מנהל אגף תקציבים, משרד הכלכלה

אריאל לוין - משרד הבינוי והשיכון

אליאן רובנוביץ - אגף הכספים, משרד התקשורת

קרן שפע - משרד התיירות

חנוך שטייגנרט - חשב המרכז למיפוי ישראל

מיכאל רבזין - אגף החשב הכללי, משרד האוצר

נורדן שלאבנה - רפרנטית אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

נעם שטרן - רפרנט תעשייה ומסחר, אגף התקציבים, משרד האוצר

אסף וסרצוג - אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
<אייל לב ארי>
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אנחנו פותחים את הישיבה. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2013.

נתחיל ברביזיות.
טמיר כהן
פניות מספר 93 ו-94 – אנרגיה ומים. הוגשה רביזיה על ידי חבר הכנסת ליצמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצבעה

הרביזיה לא אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא אושרה והבקשה התקבלה.
טמיר כהן
פנייה מספר 100, הוצאות פיתוח אחרות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים.

הצבעה

הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
פנייה מספר 101 – משרד ראש הממשלה. זה היה עניין של מערך הדיור. כל זה מהישיבה הקודמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים.

הצבעה

הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
טמיר כהן
פנייה מספר 110, תמיכות שונות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים.

הצבעה

הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה והבקשה התקבלה.
טמיר כהן
עכשיו אפשר לחזור לחוברת. יש שתי פניות בחוברת מהישיבה הקודמת. משרד הפנים נמצא? פנייה מספר 13. לא הגיע נציג.

סיימנו את הרביזיות. אנחנו עוברים לחוברת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פנייה מספר 68.
מיכאל רבזין
אגף החשב הכללי. מדובר בבקשה לתקצוב 536 מיליון שקלים בתקציב הרשאה להתחייב לטובת תשלום החזרי הון עבור הקמת בניין ג'נרי 2 בקריית הממשלה בירושלים.
משה גפני
למה זה לא היה בתקציב?
מיכאל רבזין
זה נשכח. מדובר בהרשאה להתחייב למשך 22 שנים במקום תשלומים של שכר דירה. המשרדים ישלמו תשלומים, בעצם את אותם תשלומים, עבור החזר הון ליזם כאשר בתום 22 שנים הבניין שלנו – זה נכס מדינה מהיום הראשון.
משה גפני
אף על פי כן, למה זה לא היה בתקציב?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אמר שזה נשכח.
מיכאל רבזין
התקצוב של ההרשאה להתחייב נשכחה. אנחנו מקימים בניין ג'נרי 2 בקריית הממשלה בירושלים. שכחנו לתקצב הרשאה להתחייב למשך 22 שנים. הפרויקט מורכב מתשלום על הקרקע, מתשלום עבור מענק הקמה ליזם והרשאה להתחייב למשך 22 שנים.
משה גפני
שכחתם לתקצב את הסכום הזה בתקציב המדינה.
מיכאל רבזין
הרשאה. יש לנו אישור המשרדים.
גילה גמליאל
בגלל שזה חשוב, נאשר את זה.
ראובן ריבלין
אני לא מבין למה אתם צריכים העברה פורמלית. הרי נתתם הרשאה להתחייב.
מיכאל רבזין
הייתה לנו הרשאה להתחייב ל-150 מיליון שקלים עבור שכר דירה.
סתיו שפיר
מי היזם שאנחנו מתחייבים בפניו?
ראובן ריבלין
זה PFI?
מיכאל רבזין
זה BOT. PFI.
ראובן ריבלין
זה BOT שהחשב הכללי ביקש, הוא נתן הרשאה להתחייב ליזם.
מיכאל רבזין
עוד לא חתמנו על החוזה.
סתיו שפיר
מי היזם בפניו אנחנו מתחייבים?
מיכאל רבזין
היזם הוא חברת שיכון ובינוי שזכתה במכרז.
גילה גמליאל
כל הדיונים בוועדה הם סביב בינוי ושיכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרת שזה עדיין לא חתום?
מיכאל רבזין
אנחנו לא יכולים לחתום על ההסכם עד שיש לנו תקציב הרשאה להתחייב.
סתיו שפיר
מה כולל ההסכם?
מיכאל רבזין
הקמה ותחזוקה של בניין.
ראובן ריבלין
זאת לא הגדלת הסכום.
מיכאל רבזין
לא. ללא הגדלת סכום.
ראובן ריבלין
רק טעות סופר.
מיכאל רבזין
כן.
סתיו שפיר
אתה מדבר עכשיו על חצי מיליארד שמופיעים כאן.
מיכאל רבזין
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרשאה להתחייב ל-22 שנים. מי בעד לאשר את פנייה מספר 68? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
פנייה מספר 68 – אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפנייה אושרה.
סתיו שפיר
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מספר 77 ו-78.
אסף וסרצוג
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב מתאם פעולות הממשלה בשטחים בסך של שני מיליון ומאה אלפי שקלים בהתאם לסיכום תקציבי בין המשרדים לשנת 2013.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם פשוט שכחתם שעצרנו את זה במשך שבועיים ועכשיו זה ראוי להעברה.

אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

פניות מספר 77 ו-78 - אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפנייה אושרה.
משה גפני
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית מבקשת רביזיה.
משה גפני
לפחות יש מישהו ששומר על העקרונות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מספר 117 ו-118.
יחזקאל כהן
מנהל אגף בכיר לתקצוב ותכנון במשרד לשירותי דת. מדובר כאן בפנייה תקציבית של כל סעיפי התקציב ההמשכי של המשרד. שאלתם שאלות ונתנו עליהן תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבין שכאן הרעיון המרכזי הוא שכל הנושא הזה עובר ממשרד למשרד.
יחזקאל כהן
לגבי המקומות הקדושים, כן. הייתה החלטת ממשלה להעביר את המקומות הקדושים מתיירות אלינו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מניח שאת הטיפול במקומות ולא את המקומות.
יצחק כהן
אבל זה לא התקציב. הורידו להם חצי בדרך. זה היה חמישה וחצי מיליון.
יחזקאל כהן
אולי משרד התיירות יתייחס, אבל זה הבסיס.
קרן שפע
זה הבסיס של התקציב. בזכותך היו שנתיים שהיה קצת יותר, אבל הבסיס הוא 3.345.
יצחק כהן
ובזכותי יהיה הפעם יותר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם תצטרף – כן.

אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

פניות מספר 117 ו-118 - אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.

פניות מספר 119 ו-122.
אליאן רובנוביץ
אנחנו מדברים על המימוש של הסכם תקציבי לשנת 2013, תוספת לתפעול המשרד, תוספת לייעוץ המשרד.
משה גפני
אלה דברים שוטפים, נכון?
אליאן רובנוביץ
כן. אלה דברים שוטפים.
משה גפני
אז למה זה לא היה בתקציב?
אליאן רובנוביץ
אנחנו מתוקצבים כדרך קבע בגירעון.
סתיו שפיר
זה נהוג שתקבלו תוספת כל שנה בלי שזה יהיה בתוך התקציב?
אליאן רובנוביץ
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה אתם תמיד מתוקצבים בגירעון?
אליאן רובנוביץ
את זה צריך לשאול במשרד האוצר.
סתיו שפיר
כמה שנים זה נמשך כך?
יצחק כהן
שנים.
אליאן רובנוביץ
שנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה משחק כזה?
אליאן רובנוביץ
אני מניחה שזה סוג של משחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, זה לא נכנס לבסיס התקציב.
יצחק כהן
אז לא נאשר.
גילה גמליאל
לא הבנתי את סוג המשחק. בוא נשחק יחדיו.
אליאן רובנוביץ
אני יודעת שהתקציב שלנו הוא כ-52 מיליון שקלים וארבעים מיליון הם לשכר. 12 מיליון שקלים לא מספיקים לנו לא לחניה, לא לארנונה, לא לשום דבר. תמיד במקביל יש הסכם תקציבי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המשמעות היא שזה לא נכנס לבסיס התקציב.
אליאן רובנוביץ
בדיוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז כל שנה צריך לבוא בנפרד.
סתיו שפיר
זה יותר מזה. המשמעות של זה היא שזה לא חוקי. בוא נשים את הדברים על השולחן. לא אמורים להיערך הסכמים לפני הגשת התקציב שכוללים שינויים שאנחנו לא יודעים עליהם.
יצחק כהן
כי אז כל אחד יעשה את זה.
סתיו שפיר
לא יכול להיות שמלכתחילה התקציב יהיה גירעוני. זאת לא התנהגות הגיונית ולא התנהלות יעילה. אני לא אומרת את זה חס וחלילה נגדך.
גילה גמליאל
איפה נציג האוצר? מי נציג האוצר?
אליאן רובנוביץ
הוא לא כאן.
יצחק כהן
אנחנו נגד.
אליאן רובנוביץ
אם לא תאשרו לנו, לא יהיה לנו כסף.
סתיו שפיר
המטרה היא שבתקציב הבא הדברים האלה יהיו כלולים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפעמים מדין רחמים.
גילה גמליאל
כדי שלא נבזבז את הזמן של היום, אני דורשת שנקיים כאן דיון עם נציגי האוצר הרלוונטיים שייתנו לנו הסברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אציע שאנחנו נאשר לכם את זה, אבל אנחנו נקיים דיון על כל התהליך הזה.
סתיו שפיר
ביקשנו מהם להגיע לדיונים כאן והם היו אמורים לבוא כדי להסביר. איפה כל האנשים האלה? כל שבוע, בכל העברה תקציבית, אתה אומר שהפעם נאשר ובשבוע הבא נקים דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אף פעם לא אמרתי בשבוע הבא. זה נרשם כאן ויתקיים על זה דיון.
סתיו שפיר
בחוק ההסדרים למשק המדינה נאמר בצורה מפורשת שאי אפשר להכניס לתקציב. לא יתכן שבזמן הגשת התקציב יהיו שינויים שאנחנו יודעים שצריכים להתקיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אף אחד לא יודע. אם זה לא נכנס לבסיס התקציב, אף אחד לא יודע.
סתיו שפיר
הם סומכים על כך שאתה תעביר אותם אחר כך לוועדה. זה לא עובד כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אף אחד לא יודע. מאחר וזה לא בסיס התקציב, זה נתון למשא ומתן כמו שקורה עם הרבה דברים אחרים.
סתיו שפיר
אומרת נציגת המשרד שיש כאן משחק והדבר הזה ידוע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא משחק.
סתיו שפיר
כבר שנים זה מתבצע בצורה כזאת.
גילה גמליאל
היא אמרה שזה משחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן נזמין את האנשים הרלוונטיים.
סתיו שפיר
תזמין אותם לפני שנאשר את הפניות האלה. אם כל פעם נאשר להם, למה שהם בכלל יחשבו שיש כאן משהו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע את העומס המוטל עליהם.
סתיו שפיר
המשמעות היא שהמדינה תקועה כי כך מעבירים סכומי כסף. זה לא רק המשרד.
משה גפני
הדברים האלה היו כבר.
יצחק כהן
הם מזעזעים.
משה גפני
זה תהליך שבאמת לא מתקבל על הדעת. אני הייתי מעכב העברה כזאת.
יצחק כהן
אבל מסכנים, מה הם יעשו? הם לא אשמים.
משה גפני
הנושא הוא לא משרד התקשורת או משרד כלשהו. יש כאן תהליך שאני חושש שהוא תהליך הונאה. מגישים לך תקציב ויודעים שמשרד ממשלתי, תשלום הארנונה לא נמצא בתוך התקציב. למה עושים את זה? עושים את זה כדי שאתה וחברי הוועדה, ובכלל כל חברי הכנסת, לא ידעו את המכלול ורק אגף התקציבים ידע. אני חושב שצריך לעכב את זה לפחות לשבוע.
יצחק כהן
אבל הם אלה שסובלים.
גילה גמליאל
הבעיה שלי היא עם האוצר.
משה גפני
הם סובלים יותר כשהם בידיים של אגף התקציבים ולא יכולים לעשות שום דבר.
גילה גמליאל
גפני, אני הייתי הולכת אתך יד ביד אבל הבעיה שלנו היא עם האוצר. הם אלה שהגישו לנו את התקציב והם הגישו לנו תקציב שקרי בעליל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר ואני מכיר את הלו"ז שלנו, לכן אני יודע שזה ייקח קצת יותר זמן משבוע.
יצחק כהן
לא. בוא נפסיק הכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבין ממנה שהמשרד לא יוכל לתפקד. הנושא הזה נרשם ויעלה לדיון, אליו הם יוזמנו.
סתיו שפיר
אבל זה לא עובד כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע. את חושבת שלא.
סתיו שפיר
כי אני לא מוכנה שוועדת כספים תלך למהלך כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מותר לך לא להיות מוכנה אבל אם יש אחרים שיחשבו שהם מוכנים, הם יצביעו.
סתיו שפיר
אני חושבת שחברי הכנסת שמוכנים להצביע בעד העברה שברור כאן לכולנו ויש הסכמה בחדר שהיא לא הייתה צריכה להיות כך, אלא הייתה צריכה להיות כלולה בבסיס התקציב.
יצחק כהן
זה לא היא. זה אגף התקציבים.
משה גפני
היא לא אשמה.
גילה גמליאל
הבעיה היא אגף התקציבים.
סתיו שפיר
אני לא מדברת עליה. אני מדברת על אגף התקציבים. ודאי שזה לא באשמת המשרד.
יצחק כהן
את צודקת.
גילה גמליאל
אם אגף לא יבוא להסביר את עצמו כאן בשבוע הבא, יום שלישי הבא, אני מודיעה חגיגית שאני בעצמי לא מצביעה להם על ההעברה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אל תגידי שבוע הבא כי זה תלוי בלוח הזמנים שלנו.
יצחק כהן
צריך להפסיק את עבודת הוועדה ולזמן אותם לכאן.
גילה גמליאל
שיבואו ויסבירו את הדברים האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפי הזמן שלנו.
גילה גמליאל
על מנת למנוע את הזילות הזאת, חייבים לעשות לזה סוף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי שנזמין אותם.
יצחק כהן
הצבענו על חוק תקציב שהייתה הונאה בבסיסו. זה לא יכול להיות. הונו אותנו ואנחנו הונינו את הציבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת לא חריגה מהתקציב. לא מדובר על זה.
ראובן ריבלין
יש כאן שני תקציבים. יכול להיות שאנחנו יכולים לאשר כי זה תלוי בהכנסה. אלה ארבעת הסעיפים האחרונים. תקציב אחד, לא רוצים להעלות את בסיס התקציב של משרד התקשורת מעבר ל-52 מיליון שקלים.
עפר שלח
אני באמת לא רוצה להעליב אותך, אבל גם המספרים שאמרת הם שונים מהמספרים שבפנינו. כאן מופיע שבעים ושמונים ושמונה, ולא ארבעים ושתיים ושישים. הוצאה מותנית בהכנסה, יש לכם עשרים ועולה עכשיו לשבעים וארבע. הוצאה, 69,839 עולה ל-88.
סתיו שפיר
ניסן, אתה נותן שיעשו ממך ומהוועדה צחוק. עושים צחוק מהכנסת.
יצחק כהן
סתיו, אנחנו עושים צחוק מהציבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר ואנחנו רגילים ואנחנו יודעים מה המשמעות של תקציב ומתי מעבירים, אנחנו סובלים מזה שנים, כל המפלגות.
סתיו שפיר
אנחנו סובלים במפלגות?
יצחק כהן
אני לא מכיר את הדבר הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מפלגת העבודה. אתם באופוזיציה.
יצחק כהן
לא יעלה על הדעת.
סתיו שפיר
כך מתנהלת המדינה ואחר כך אנחנו מתפלאים.
קריאה
חשב משרד התקשורת. קודם כל, תקציב מדינה אושר.
משה גפני
אתה עובד במשרד התקשורת?
יצחק כהן
לא. באוצר.
משה גפני
לא רפרנט של האוצר.
קריאה
לא. לא רפרנט. ביקשו ממני להופיע. אני מטעם האוצר, אבל יושב במשרד התקשורת ואחראי על ביצוע התקציב. קודם כל, התקצוב של משרד התקשורת לפני שנים, אני מדבר כאן לכל חברי הוועדה ואני מבקש שגם תקשיב לי.
עפר שלח
דבר בנימוס. זה יושב ראש ועדת הכספים ואתה לא תדפוק על השולחן ותגיד.
יצחק כהן
עפר, הוא פקיד. די. דבר, אחי. דבר. הוא רוצה לדבר ואתה לא מקשיב לו. אחר כך באים אליו בטענות שהוא מבקש ממך שתקשיב לו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא קיבל זכות דיבור ואני נותן לו לדבר.
יצחק כהן
אני אגבה אותך. דבר.
קריאה
תודה. התקציב של משרד התקשורת הוא בתת תקצוב. לכן יש הסדרים להסדיר את התקציב השוטף. יש לנו חניות, יש לנו שכר דירה, דברים שוטפים בסיסיים שאנחנו לא מתוקצבים בהם.
ראובן ריבלין
מה היה קורה אם אין רזרבה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל מה שאתה אומר, הסבירה אליאן.
סתיו שפיר
רובי, למה אתה מצביע בעד? אני רוצה לשאול שאלה עניינית. מה כלול במסגרת ההסכמים שקיבלתם? מה הסכום שבסופו של דבר יעבור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש לא לענות. סתיו, אני מבקש לא לדבר עכשיו.
סתיו שפיר
מה זאת אומרת? זאת שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא קיבלת רשות דיבור. די. נגמר הסיפור.
סתיו שפיר
שאלתי שאלה. אני חברת ועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תצביעי ותקבלי רשות לשאול. לא קיבלת אישור.
סתיו שפיר
אדוני היושב ראש, אפשר בבקשה לקבל אישור לשאול שאלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. כי אני באמצע דיבור.
סתיו שפיר
אחרי שתסיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מדברת שוטף כל הזמן.
יצחק כהן
אבל היא צודקת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אסביר לך למה אני כועס. אנחנו בלחץ של זמן. אתה בדיוק חזרת על כל מה שהיא הסבירה ולא היית שותף לכל הדיון שהיה כאן בנושא הזה. לא הוספת כלום. אני לא רוצה להגיד שהחמרת, אבל אמרת אותו הדבר. הבעיה שלנו היא לא אליך. יש לנו בעיה לגבי חוסר תקצוב. אנחנו לא מסכימים שיהיה מצב שהאוצר מראש מתקצב בחוסר משרד ואחר כך מעביר לו, לא לבסיס, כמענק או כל דבר אחר. זה דבר שלא יעלה על הדעת.

אני מציע שאנחנו נאשר את זה כי הם צריכים לחיות אבל מצד שני נזמן את השרים או את המנכ"לים של משרד האוצר ושל משרד התקשורת כדי לוודא ולנסות להבין את הפלא הגדול הזה ואולי להפסיק אותו. נקודה.
סתיו שפיר
עוד שאלה לגבי התקציב הרחב. מה התקציב הכולל שאתם מתכוונים להעביר בהעברות התקציביות השנה?
אליאן רובנוביץ
סדר גודל של עשרה מיליון שקלים ועוד כעשרה מיליון שקלים לייעוץ.
סתיו שפיר
עשרים מיליון שקלים בשנתיים הקרובות?
אליאן רובנוביץ
סדר גודל.
סתיו שפיר
מה היה בשנה שעברה? כמה העברתם מחוץ לבסיס התקציב?
אליאן רובנוביץ
אם אני לא טועה, גם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור ההעברה ולקיים דיון אתם בנושא?
ראובן ריבלין
אין לנו ברירה.
סתיו שפיר
רובי, אני לא מבינה אותך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

פניות מספר 119 ו-122 – אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו. אתם תעבירו את זה לבעלי הבית שלכם ואנחנו נקיים דיון. תגידו שדעת הוועדה מאוד מאוד לא נוחה מהשיטה הזאת. אנחנו נרצה להבין את זה כאן ולשנות את זה.

תודה רבה לכם ואני מתנצל בפני החשב, לא התכוונתי אישית אבל אנחנו קצת בלחץ הזמן.

פנייה מספר 121.
ראובן ריבלין
אני הייתי אחרי פואד ולא הסכמתי לזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יהיה על זה דיון. נזמין את מי שיכול לתת לנו תשובות. הם לא אלה שיכולים לתת תשובות.
ראובן ריבלין
אני כשר התקשורת לא הסכמתי ואריק שרון הסכים אתי.
סתיו שפיר
אני רוצה שיראו בוועדה הזאת מקום נכבד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לנו מספיק העברות שיהיו לנו שנוכל, אם נרצה, אבל אנחנו נקבל את ההסברים ונראה.
קרן שפע
תקציבאית משרד התיירות. הפנייה נועדה להעביר 170 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לשני תחומים: לתחום פיתוח תשתיות תיירותיות ולתחום ההשקעות. 100 מיליון שקלים הם להשקעות ו-70 מיליון שקלים לתשתיות, במסגרת סיכום בין המשרדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נועד להקמת מלונות.
עפר שלח
כתוב שזאת העברה פנימית של המשרד.
קרן שפע
איפה זה כתוב? המקור של זה הוא מים המלח. יש החלטת ממשלה לפיתוח ים המלח, פיתוח סביבתי בים המלח, וזה בעצם המקור שהאוצר משתמש בו כרגע כי יש שם ביצוע איטי.
ראובן ריבלין
הוא מעביר מים המלח לרזרבה.
סתיו שפיר
על איזה תשתיות תיירותיות אנחנו מדברים?
קרן שפע
יש מגוון של פרויקטים באילת, בירושלים, בעכו. אם תרצי רשימה, נוכל להעביר אותה.
סתיו שפיר
אשמח לשמוע. בבקשה.
קרן שפע
באילת חניון הקרולינה, שדרוג הטיילת לאחר פינוי הדוכנים – בנובמבר אמורים לפנות את הדוכנים שם – קריית ספורט בינלאומית, תכנון של מרכז תיירות ישן מול הטיילת. בירושלים זה עין כרם. בעכו, קו השיט חיפה-עכו, גן הבוסתן, טיילת דרומית, חניון המגדלור.
סתיו שפיר
מי מקבל את המענקים להקמת המלונות?
קרן שפע
יוצאים בקול קורא. נותנים מענקים לעשרים אחוזים להקמה והרחבה של מלונות. הגישו לנו בקשות מלונות בירושלים, בטבריה, בנתניה ובאילת.
סתיו שפיר
באיזה בעלות?
קרן שפע
יזמים פרטיים. הם פונים אלינו ואנחנו נותנים להם עשרים אחוזים מענק כדי לעודד את פיתוח האכסון המלונאי.
סתיו שפיר
מי בסוף קיבל?
קרן שפע
במקרה הכינותי מראש. את רוצה שמות של מלונות שקיבלו מענקים?
סתיו שפיר
של החברות שמחזיקות את המלונות.
קרן שפע
יש מעיין מלונאות ונופש בע"מ – בירושלים. מלונית בת גלים – בחיפה. אין לי כאן את הרשימות של היזמים.
סתיו שפיר
כתוב כאן שהתקצוב הוא בגין סיכומים קואליציוניים.
קרן שפע
עשרים מיליון שקלים, הממשלה הקודמת אישרה אותם ולא הממשלה הנוכחית. זה היה סיכום קואליציוני.
סתיו שפיר
זה סיכום קואליציוני של הממשלה הקודמת?
קרן שפע
כן.
סתיו שפיר
למה זה לא היה בבסיס התקציב?
קרן שפע
סיכומים לא מכניסים לבסיס. גם החמישים מיליון הנותרים בתשתיות וגם המאה מיליון שאנחנו מקבלים עכשיו, זה במסגרת התקציב שלנו.
ראובן ריבלין
איזה סיכום קואליציוני היה בשנה קודמת? בין מי למי?
קרן שפע
בין ישראל ביתנו.
ראובן ריבלין
מי היה שר התיירות?
קרן שפע
סטס מיסז'ניקוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה היה סיכום קואליציוני, אז מה הבעיה?
קרן שפע
לא שלכם. של הממשלה הקודמת. זה יתרות שנשארו באוצר.
משה גפני
אין בחיים דבר כזה של הסכם קואליציוני שעושים אותו בקדנציה הבאה. אין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סלח לי. בטח שיש.
ראובן ריבלין
ההסכם הקואליציוני היה לגבי 2013.
משה גפני
למה לא ביצעו את ההסכם הקואליציוני בקדנציה הקודמת?
קרן שפע
כי לא היו פרויקטים בשלים. האוצר בא לקראתנו ואמר שנקבל את זה בשנה אחר כך.
משה גפני
ואם ישראל ביתנו לא הייתה היום בקואליציה, הייתם מקבלים את זה?
קרן שפע
אני לא יודעת. אין לי מושג. אתה שואל אותי שאלות שאני לא יודעת לתת עליהן תשובות.
משה גפני
אני לא קואליציה היום. בהסכם הקואליציוני שלי עם הממשלה הזאת, אני מקבל פחות.
סתיו שפיר
יש לי שאלה ליועץ המשפטי.
ראובן ריבלין
אסור לעשות הסכמים קואליציוניים בתקציב המדינה.
סתיו שפיר
זאת בדיוק השאלה. איפה מופיע בחוק ששינוי תקציבי שנובע מהסכם קואליציוני לא צריך להופיע בבסיס התקציב?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא מופיע בתקציב כי זה לא דבר קבוע אלא זה דבר חד פעמי.
סתיו שפיר
בסדר, אבל אני שואלת איפה בחוק מופיע שבמידה וההסכם התקציבי הזה היה חלק מההסכמים הקואליציוניים הוא לא צריך להופיע בבסיס התקציב? איפה זה בחוק? כי אני לא מצאתי את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסכמים אף פעם לא מופיעים כי זה חד פעמי.
סתיו שפיר
איפה כתוב שמותר לעשות את זה מחוץ לבסיס התקציב? אם אנחנו לא עונים על השאלה, אני לא חושבת שאפשר להעביר את הפנייה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זכותך.
סתיו שפיר
זה לא קשור לזכותך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מנסה להסביר לך. את מנסה להגיד שזה לא חוקי.
סתיו שפיר
אני לא מנסה להגיד. אני שואלת אותך שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עובדים כל כך הרבה שנים ותמיד יש את הדברים האלה. אם זה לא היה חוקי, זה לא היה עובר.
סתיו שפיר
למה? עובדה שזה עובר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה דבר חד פעמי ולא נכנס.
סתיו שפיר
אני אומרת לך שזה לא חוקי, שולחת מכתבים ומבקשת שאלות, לא מקבלת תשובות ובכל זאת מעבירים את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשת תשובה ואני עונה לך. הסכם קואליציוני לא נכנס לבסיס.
סתיו שפיר
ביקשתי תשובה מהיועץ המשפטי, בבקשה.
אייל לב ארי
עד כמה שלי ידוע שלחת ליועץ המשפטי לכנסת מגוון שאלות.
ראובן ריבלין
ברמה העקרונית.
סתיו שפיר
שאלתי שאלה אחרת. שאלתי על החוק. איפה בחוק זה מופיע. אני מכירה את החוק שמאפשר העברות תקציביות וזה בסדר. איפה שם מופיע שהסכמים קואליציוניים, סכומים נאים שמועברים באמצעות הסכמים קואליציוניים, לא צריכים להיות כלולים בבסיס התקציב.
יצחק כהן
חייבים להיות.
ראובן ריבלין
הם צריכים להיות שקופים. את יכולה לומר שאנחנו רוצים לתת למערכת יהודה ושומרון, אנחנו רוצים לתת לעלייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בכל אישור תקציב מאשרים את תקציב המדינה ואחר כך עולה שר האוצר ומודיע שיש לו הסכם קואליציוני בסך כך וכך, נקודה. רושמים את זה וזה לא בתקציב. רושמים בכנסת.
סתיו שפיר
איפה זה מותר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כך הולכת כל אישור תקציב. השנה לא היו הסכמים.
סתיו שפיר
אני מבינה שלא רוצים להכניס לבסיס התקציב אבל השאלה אם מותר להם לא להכניס לבסיס התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עושים את זה בנוכחות היועץ המשפטי. זה לא נעשה בסוד.
יצחק כהן
גם השנה היו הסכמים קואליציוניים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע על הסכמים קואליציוניים. לא הודיעו על כך ואני לא יודע.
ראובן ריבלין
מבחינה ציבורית זה לא טוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה משהו אחר, אבל זה חוקי.
ראובן ריבלין
אתה צודק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה חוקי וזה נעשה. יושב כאן יושב ראש הכנסת והוא שואל כל פעם את השאלה האם יש הסכמים ואם יש, מניחים אותם על השולחן לעיני כל ישראל.
סתיו שפיר
אנחנו מדברים כאן על חוק יסוד: משק המדינה ולא על חוק התקציב. הדבר סותר חוק יסוד.
ראובן ריבלין
זה כשר מבחינה חוקית אבל השאלה אם זה כשר מבחינה ציבורית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה סיפור נפרד.
סתיו שפיר
מבחינה ציבורית, ברור שזה לא כשר.
ראובן ריבלין
יכול להיות שמה שאני אומר הוא לא נכון. זה כשר מבחינה חוקית וזה לא כשר מבחינה ציבורית.
סתיו שפיר
יש לנו כאן בעיה. תראה לי את זה בחוק.
ראובן ריבלין
אני חושב שברמה הציבורית את צודקת.
סתיו שפיר
גם ברמה החוקית זה לא נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד לאשר את פנייה מספר 121? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

פנייה מספר 121 – אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפנייה אושרה.
סתיו שפיר
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מספר 123, 124 ו-129.
אריאל לוין
משרד השיכון. יש כאן העברה של עשרים מיליון שקלים לתקציב לשיפוץ דירות לאכלוס חוזר. פרק זמן די ארוך מתעכב השינוי התקציבי הזה ודירות ברחבי הארץ עומדות פנויות.
יצחק כהן
דירות של מי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הדיור הציבורי.
אריאל לוין
כן, הדיור הציבורי. עשרים מיליון שקלים. הבקשה שלנו מאגף תקציבים הייתה לפני ארבעה חודשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה הדבר השני?
אריאל לוין
עשרה מיליון שקלים להגדיל את תקציב התכנון ושיווקי קרקע. אנחנו ביקשנו לפני חצי שנה סכום מסוים שעשו אותו בחלקים כאשר חלק אישרו לפני שלושה חודשים והיום מדובר באישור עשרה מיליון שקלים נוספים.
סתיו שפיר
איפה עתודות הקרקע?
אריאל לוין
בכל הארץ. אם מישהו רוצה, אני אתן פירוט.
יצחק כהן
כן. פירוט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלח לנו אחר כך את הפירוט.
יצחק כהן
לא, הוא יודע בעל פה.
אריאל לוין
אין משהו סודי. בראש העין, בנתניה, בבאר שבע, בירוחם, בדימונה, במצפה, כנראה גם בביתר.
יצחק כהן
איפה עוד?
אריאל לוין
שישה מיליון שקלים.
שמעון סולומון
הסעיף הראשון, השיפוץ, כמה שנים כבר עושים את זה? כמה שנים כבר משפצים?
אריאל לוין
את הדירות? אני חושב שמשפצים מ-1948.
שמעון סולומון
אם כך, למה זה לא נכנס לתקציב קבוע? הרי יודעים. הרי זאת מדיניות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. לא יודעים כמה.
שמעון סולומון
השיפוץ הוא כמדיניות. כל שנה יש שיפוץ.
אריאל לוין
מה שקורה בשנים האחרונות זה שהשיפוץ נעשה הרבה יותר אינטנסיבי ונעשה יותר עמוק. אם בעבר שיפצו דירה ב-20-22 אלף שקלים, היום משפצים שיפוץ רחב.
שמעון סולומון
אבל זה תכנון, זה ידוע וזה לא שתוך שנה משתנה.
אריאל לוין
תוך שנה השתנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המגמה של השר הנוכחי היא ללכת לשפץ ולקדם את זה.
ראובן ריבלין
אם לא היה כסף ברזרבה, לא היו משפצים. אנחנו עושים את החשבון שלנו ומבקשים להעביר להם.
שמעון סולומון
כל שנה משפצים. זאת מדיניות.
אריאל לוין
השאלה נכונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הגדיל את הכמות. יש לו בתקציב, בבסיס. חוץ מזה, השר הזה החליט שהוא נותן לזה עדיפות והוא מנסה לקדם עוד שיפוץ לדירות.
שמעון סולומון
אני שואל את השאלות לא כי אני מתנגד אלא תומך כי צריך לעשות את זה וזה צריך להיות בבסיס התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל כאן הוא רוצה להוסיף. הוא אומר שהוא רוצה להוסיף על מה שיש.
ראובן ריבלין
צריך להשאיר בידיו את הכוח לבדוק את סדרי העדיפויות. הוא היה שמח שיכניסו לו את זה לבסיס התקציב.
אריאל לוין
על החלק השני רובי ענה. חלק מהסיכומים התקציביים, לצערי, לא נכנסים בבסיס התקציב בתחילת השנה אלא לשיעורין אחרי בקשות, שאלות ותשובות.
ראובן ריבלין
למשל בתקציב הביטחון, הבטיחו לשר הביטחון שאם יהיו עודפים, הוא יהיה הראשון לקבל.
אריאל לוין
יש עוד שישה מיליון שקלים בבאר שבע לפי החלטת ממשלה. שישה מיליון שקלים לעיר העתיקה בבאר שבע לפי החלטת ממשלה. שיתוף פעולה של כמה משרדים לשיפוץ העיר העתיקה בבאר שבע.

עוד ארבעה מיליון שקלים ליועצים שמלווים את התכנון.
סתיו שפיר
אין לכם יועצים במשרד?
ראובן ריבלין
יועצים לבאר שבע?
אריאל לוין
לא.
ראובן ריבלין
יועצים חיצוניים.
אריאל לוין
כן. יש מהנדסים בתקן.
סתיו שפיר
בכל פעם שרוצים ייעוץ, צריך להביא מישהו חיצוני?
אריאל לוין
לא. יש בתקן. זה משתנה. אם אנחנו צריכים יועץ ביוב בבאר שבע לפרויקט מסוים, עושים בבאר שבע ואחרי כן אם זה בקריית שמונה, אותו אדם עושה בקריית שמונה. לכן מעת לעת גם שוכרים יועצים נקודתיים לנושאים מסוימים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ר' יצחק.
יצחק כהן
הדיור הציבורי הזה כולל דירות של עמידר ועמיגור?
אריאל לוין
כל הדירות.
יצחק כהן
אם כן, אני לא מבין. אתם משפצים את הדירות האלה, מוכרים אותו ואת הכסף אתם מעבירים לסוכנות.
ראובן ריבלין
לא. זה בעמיגור.
יצחק כהן
אני רוצה לקבל תשובה.
אריאל לוין
לא שאלת את השאלה טוב, אבל הבנתי אותה.
יצחק כהן
שאלתי מצוין. תסביר לי. המדינה נותנת כאן מיליוני שקלים כדי לשפץ את הדירות האלה. הם מוכרים אותן והכסף לא חוזר בחזרה למדינה אחרי המכירה כדי לבנות דיור ציבורי חדש אלא הוא הולך לסוכנות. תסביר לי את הדבר הזה כי אני לא מבין.
אריאל לוין
הכסף של הסוכנות לא בא מזה.
יצחק כהן
מאוד מעניין מה קורה עם הדיור הציבורי. מיליארדים העברתם ואני שואל למה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא קשור לנושא.
יצחק כהן
זה קשור. זה דיור ציבורי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תנצל את זה שהיית סגן שר ואתה יודע.
יצחק כהן
אני רוצה שגם החברים ידעו. אתה שם כאן מיליוני שקלים ומשפץ את הדירות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה קשור לעסקאות שעשו ממשלות קודמות ואני אומר שעשו בחטא?
יצחק כהן
גם עכשיו. אני מסביר לך. אתה שואל ואני נותן לך תשובה. אתה שם כאן מיליונים, משפץ את הדירות, מוכר אותם ומעביר את הכסף לסוכנות.
ראובן ריבלין
זה נכון ועכשיו תצביע.
יצחק כהן
זאת שערורייה.
סתיו שפיר
שתי שאלות. הראשונה, האם הדירות האלה נשארות כדירות לדיור הציבורי?
יצחק כהן
לא.
סתיו שפיר
השאלה השנייה. ציינת קודם שהגשתם בקשה לאגף התקציבים לפני ארבעה חודשים והייתם מעדיפים שזה יהיה כלול בבסיס התקציב. מה התשובה שקיבלתם ומדוע זה לא נכנס לבסיס התקציב?
יצחק כהן
תן גם הסבר לגבי הסוכנות.
אריאל לוין
יש הסכם – ואני אעביר לכם אותו אחרי הישיבה – בין הממשלה לסוכנות.
יצחק כהן
זאת שערורייה. תן לו להסביר אותה. זאת גניבה לאור היום. תן לו להסביר את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא לא צריך להסביר את זה.
ראובן ריבלין
ב-2003 התקבל החוק הזה. דרך אגב, הייתם אז בקואליציה.
יצחק כהן
לא. באופוזיציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תענה לשאלות ששאלה חברת הכנסת סתיו שפיר.
אריאל לוין
יש הסכם בין הממשלה לבין הסוכנות והוא מלפני עשר או 12 שנים.
ראובן ריבלין
באישור הכנסת.
אריאל לוין
בגיבוי תקציבי, באישור של הכנסת, לרכוש עד 18 אלף דירות - זה ההסכם בין הממשלה לבין הסוכנות – שניהלה חברת עמיגור והן דירות בבעלות הסוכנות. אגף התקציבים מתקצב כל שנה 1,100 דירות בהיקף של בערך 150 מיליון שקלים ואנחנו קונים מהסוכנות את הדירות והדירות ממשיכות לשמש כדיור ציבורי לכל דבר. המלאי לא יורד ולא קטן. במקום שזה יהיה נכס של הסוכנות.
יצחק כהן
למה הסוכנות צריכה לקבל את הכסף הזה?
אריאל לוין
אני לא חתמתי על ההסכם הזה.
יצחק כהן
אבל זאת שערורייה שצריך פעם אחת לפתוח אותה. זה פצע מוגלתי שצריך לנקות את המורסה ממנו.
קריאה
אתה יודע את האמת.
יצחק כהן
אני יודע את האמת. אני רוצה שזה יהיה בפרוטוקול. נעשה כאן ועדת חקירה ממלכתית.
סתיו שפיר
אני רוצה לשמוע את התשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמענו את התשובה.
סתיו שפיר
לא שמענו. הוא לא סיים את התשובה. הוא היה בדיוק באמצע דבריו. זה גם מנומס להקשיב לו.
יצחק כהן
ממש שערורייה.
אריאל לוין
לפני שלושה חודשים נאמר שאין מי שיחתום, סגן השר עזב, יש סגן שר חדש, כל מיני דברים, שכחנו, טעינו – זה הגיע עכשיו.
סתיו שפיר
הדבר הזה נמצא בפרוטוקול? כן. תודה רבה.
יצחק כהן
אני רוצה התייעצות סיעתית בנושא הזה.
ראובן ריבלין
אם היא אמרה לפרוטוקול, אם אנחנו מדברים ברצינות וזאת באמת בעיה ---
יצחק כהן
זאת שערורייה.
ראובן ריבלין
אני אז הצבעתי בעד.
קריאה
גם איציק כהן הצביע בעד.
ראובן ריבלין
נכון.
יצחק כהן
לא. נגד. מעולם לא. הייתי בוועדת ביקורת המדינה.
ראובן ריבלין
הממשלה מכרה רבות מהדירות לאנשים שגרים בהן, על פי לחץ.
יצחק כהן
שחיתות. בוא נפתח את הפצע הזה וננקה אותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו, בהעברה כספית?
יצחק כהן
כן. אתה נותן להם כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך הסכם.
יצחק כהן
הסכם לא חוקי. הסכם שערורייתי. אני רוצה לנקות את הפצע הזה.
סתיו שפיר
על פי החוק של רן כהן, הכסף הזה היה אמור להיות מוקדש לבניית דירות אחרות.
ראובן ריבלין
הכסף נמצא באוצר.
יצחק כהן
לא. בסוכנות. הוא בדולצ'ה ויטה של חברי הסוכנות.
ראובן ריבלין
חלק ממנו נמצא באוצר שלא מעביר לרכישת דירות חדשות. אנחנו לכן רוצים לשפץ דירות כדי שיהיו לנו דירות.
יצחק כהן
אבל ימכרו אותן והכסף יעבור לסוכנות.
משה גפני
אתה מבקש התייעצות סיעתית?
יצחק כהן
כן. התייעצות סיעתית.
משה גפני
יש כאן העברה מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל.
ראובן ריבלין
זה לבאר שבע. לשיקום העיר העתיקה בבאר שבע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה כתוב בסעיף 3.
משה גפני
הכסף שמגיע מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל, למה הוא הולך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אומר שזה הולך.
אריאל לוין
לממשלה יש תכנית רב שנתית לפיתוח העיר העתיקה בבאר שבע.
משה גפני
הכסף של המשרד לפיתוח הנגב והגליל, גם הוא הולך לזה?
אריאל לוין
גם. גם משרד השיכון.
יצחק כהן
זאת שחיתות. צריך לפתוח את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לא דרך העברות כספיות.
יצחק כהן
זה שנים שאתה משפץ, מוכר ונותן לסוכנות. זאת שחיתות מתמשכת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, עזוב.
יצחק כהן
התייעצות סיעתית עכשיו.
משה גפני
התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמש דקות.

חברי הכנסת משה גפני ויצחק כהן יוצאים להתייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מספר 125 ו-126.
נעם שטרן
ההעברה הזאת היא העברה טכנית של כשלושה מיליון שקלים של עודפים מסעיף 38 לסעיף 76 בעקבות תחומים שעברו מסעיף לסעיף במהלך בניית התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

פניות מספר 125 ו-126 - אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.

פניות מספר 127 ו-128.
נעם שטרן
פנייה להעברה מסעיף לסעיף של עודפים. העברה טכנית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
סתיו שפיר
מה החיפזון?
נעם שטרן
אלה עודפים שעברו לסעיף 36. בתקציב, בבנייה החדשה שלו לשנת 2013, אותם תחומים שהיו בסעיף 36 עברו לסעיף 38. לפי החוק, העודפים עוברים לאותו סעיף שבו הם נוצרו ולכן העברת העודפים הועברה לסעיף 36 ועכשיו מעבירים את זה לסעיף 38 שזה המקום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצבעה

פניות מספר 127 ו-128 – אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבקשות אושרו.

פניות מספר 130 עד 135.
נעם שטרן
הפנייה הזו נועדה לתקצוב פעילויות משרד הכלכלה, מענקים לפי חוק לעידוד השקעות הון, מסלולי תעסוקה.
משה גפני
מה זה מסלולי תעסוקה? איפה זה? לאיזה מסלולי תעסוקה?
נעם שטרן
מסלול תעסוקה לסיוע בהעסקת עובדים מאוכלוסיות מיוחדות - חרדים, בני מיעוטים, הורים יחידים ובעלי מוגבלויות. בנוסף יש כאן העברה לתכנית לסיוע לחברות ישראליות לחדירה לשווקי המזרח, פעילות מכון היצוא, פעילות של מינהל אזורי פיתוח ויש עוד כמה פעילויות שמפורטות בפנייה כמו המועצה לצרכנות.
משה גפני
התפרסם לאחרונה, לא רק התפרסם אלא אני גם יודע, שיש מפעלים שנמצאים במצוקה כמו למשל מפעל נגב טקסטיל שנסגר ונעלי בריל נמצאים במצוקה. מהכסף הזה יינתן סיוע למפעלים האלה?
נעם שטרן
ההעברות האלה לא נוגעות למפעלים במצוקה.
משה גפני
לעודד מפעלים רק למזרח?
נעם שטרן
לא, זה לא רק למזרח. יש גם הקמת מפעלים חדשים בארץ.
משה גפני
מה זה הקמת מפעלים חדשים בארץ? יש מפעלים שעומדים להיסגר. משרד התעשייה היה מתערב בזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא יפנה את זה לשר שלו.
משה גפני
לא יפנה לשר. אני שואל אותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש למדינה תמיד מדיניות ולא כל מפעל פרטי נכנס לנושא הזה. אתה יודע את זה טוב כי הרי טיפלנו בזה.
משה גפני
לא, אני לא יודע טוב. אני יודע שלא היה דבר כזה.
ראובן ריבלין
זאת הערה חשובה ביותר. תצביע עכשיו. אם מישהו חושב שהוא צודק, בוודאי יצביע נגד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור בקשות 130 עד 135? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

פניות מספר 130 עד 135 - אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
משה גפני
אני נגד. אני חושב שהוועדה חוטאת לתפקידה. בוועדה התקיים דיון על מפעל נעלי בריל. אתה יודע האם משרד הביטחון רוכש מהם את הנעליים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע.
משה גפני
אבל זה מה שהיה כל הזמן.
טמיר כהן
נתנו להם גרייס של שנה.
משה גפני
במקום שארצות הברית תייצר את הנעליים, ישראל תייצר אותן.
ראובן ריבלין
אדוני יושב ראש ועדת הכספים, באמת אחד המצטיינים. יש שאלה אם לעזור לכל מפעל, אז כל מפעל יבוא. נעלי בריל היו כאן ונתנו להם גרייס. תזמין אותם שוב. תבקש דיון דחוף.
משה גפני
משרד התעשייה, זה התפקיד שלו ובמקרה הזה זה גם משרד הביטחון. קנו ממנו כל השנים את הנעליים – שייקנו גם היום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מושך אותנו לדבר שהוא לא רלוונטי ולא שייך אליו אלא זאת מדיניות של ממשלה ומדיניות של שר.
משה גפני
בשנים הקודמות לא נתנו למפעלים להיסגר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוזים, אבל מה זה קשור לפנייה שלפנינו?
ראובן ריבלין
השתדלנו לא לתת.
משה גפני
לא נתנו.
ראובן ריבלין
למען העובדים השתדלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר ביקש לומר משפט אחד ואז נמשיך.
אלעזר שטרן
אני אומר לכם מהגליל שאני מבין את הצרכים לביטול תקינות. אחרי כן אנחנו נותנים כסף בדיוק בשביל הדברים האלה, לתגמל מפעלים. לפעמים ביטול תקן ישראלי, ואני מבין את הבעיה הבירוקרטית, והסתמכות על תקן אירופאי מבטלת יכולת תחרות של מפעלים ישראליים ואז אנחנו נותנים להם תקציבים כאלה. אני יודע שזה לא הדיון הזה, אבל רציתי להעלות את הדברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, הסתיימה ההתייעצות הסיעתית.
משה גפני
משרד התעשייה לא יכול לבוא בהצעה שהיא נגד מפעל טקסטיל שנסגר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסתיימה ההתייעצות הסיעתית. מי בעד אישור פניות 123, 124 ו-129?
יצחק כהן
מי בעד השחיתות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצבעה

פניות מספר 123, 124 ו-129 – אושרו
משה גפני
אנחנו נגד.
יצחק כהן
ואנחנו מבקשים רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.

פניות מספר 139 ו-141 – משרד הדתות.
ראובן ריבלין
מכל מה שהיה כאן עד עכשיו, הנושא של הדיור הציבורי הכי חשוב.
יחזקאל כהן
מדובר בתקציב התוספתי של המשרד לשירותי דת במסגרת הסיכומים התקציביים.
סתיו שפיר
על מה דילגנו כאן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רצנו קדימה ואחר כך חזרתי להצעה שלכם.
יחזקאל כהן
יש פה את הפירוט לגבי התקציב עבור תמיכה בקבורה. כתבנו גם תשובות לשאלות הוועדה. זה עוסק בפיתוח בתי עלמין וחלקות קבורה חדשות. לגבי ארבעה וחצי מיליון שקלים, מדובר בפיקוח ובקרה. אלה בעצם חשבים מלווים שמלווים את תכניות ההבראה במועצות הדתיות.
משה גפני
באיזה מועצות דתיות?
יחזקאל כהן
יש רשימה. צירפנו רשימה.
משה גפני
לא קיבלתי.
טמיר כהן
היא הופצה.
יחזקאל כהן
צירפנו רשימה של מועצות ותכניות הבראה. לגבי תקציב תמיכה בשירותי ייעוץ והפריה ---
יצחק כהן
כמה גופים יש כאן? מי הם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי שבתקנה. נדמה לי שיש רק גוף אחד.
קריאה
בונה עולם.
משה גפני
כולם כאן עונים? אני רוצה לדעת - ושאף אחד לא יעזור לי – כמה ארגונים מקבלים את זה? זאת הייתה השאלה. השאלה הנוספת היא כמה. אפשר לקבל תשובה?
יחזקאל כהן
מדובר בתמיכה. לכאורה כל מי שעוסק בתחום הזה ועונה על הקריטריונים, יכול לקבל.
משה גפני
אתה מבקש שנאשר העברת כסף. אנחנו רוצים לדעת למה הסכום הזה. יש בקשות ואנחנו רוצים לדעת למי אושר וכמה.
יחזקאל כהן
עוד לא אושר.
משה גפני
אז למה אתה מבקש את הסכום הזה ולא סכום אחר שהוא גדול או פחות מזה?
ראובן ריבלין
הוא רוצה מקור.
משה גפני
למה אתה מבקש את הסכום הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי הלוואי והיינו יכולים להעביר יותר.
משה גפני
אני בעד להעביר אבל אני שואל למה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על כל סכום תשאל למה. הנושא הזה הוא נושא חשוב. תמשיך להסביר. תעבור ל-(ד).
יחזקאל כהן
שני מיליון שקלים עבור מיזמים במועצות הדתיות.
משה גפני
מה זה?
יחזקאל כהן
מדובר במיזמים שאמורים לשפר את השירות לאזרח וחיסכון. למשל משאבות חום לחיסכון באנרגיה כאשר יחסכו הוצאות לחימום המים במקוואות. פילטרים למקוואות כדי לחסוך בנושא החלפת המים.
ראובן ריבלין
אתם נגד זה?
יצחק כהן
לא. בעד.
משה גפני
מותר לנו לדעת.
ראובן ריבלין
אין על זה ויכוח.
יחזקאל כהן
קליטת עלייה ובעיות ביטחוניות. יש החלטת ממשלה בעניין הזה של מיגון עוטף עזה ואיו"ש. מדובר על מיגון מוסדות דת – מקוואות, מבני המועצה, רכב המועצה – בישובים הרלוונטים.
משה גפני
מה זה בישובים הרלוונטיים?
יחזקאל כהן
עוטף עזה ויו"ש.
יצחק כהן
אנחנו בעד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיך לסעיף (ו).
משה גפני
מה זה המיגון הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ר' משה, לאט לאט. כאילו זה דוח שיח.
משה גפני
מפריעים כאן כל הזמן. אני שואל שאלות.
יחזקאל כהן
מיגון מקוואות ומבני המועצה הדתית.
משה גפני
זה לא בא מתקציב הביטחון?
יחזקאל כהן
לא.
משה גפני
למה?
יחזקאל כהן
לא יודע.
ראובן ריבלין
אני חושב שקיבלנו את כל האינפורמציה.
משה גפני
בוועדה הזאת אי אפשר לשאול שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לך לסעיף (ו).
משה גפני
אני שאלתי למה המיגון הוא לא מהתקציב הרגיל של משרד הביטחון כמו שממגנים מבנים אחרים? זה כסף קטן הדבר הזה. על זה אני רוצה תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא לא ידע לתת לך תשובה.
אלעזר שטרן
זאת באמת שאלה מצוינת.
ראובן ריבלין
הוא יודע את התשובה. הוא רוצה לדעת אם הוא יודע את התשובה.
אלעזר שטרן
מה התשובה?
משה גפני
התשובה היא מאוד פשוטה. בגלל שאת כל הנושאים הדתיים מכניסים ככה בצד ואומרים בסדר, נסדר לכם תקציב דרך משרד הדתות. זה מה שאומרים כל הזמן. את הרשויות המקומיות לא ממגנים עם כסף של משרד הפנים.
אלעזר שטרן
לא ממגנים אותן בכלל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אני לא מוכן. אני אפסיק את השאלות ונתחיל רק להצביע. אני מבקש לתת לו לסיים את ההסברים. תסביר בבקשה את סעיף (ו). כרגע אין שאלות. אני אתחיל להצביע בלי שאלות. אתה לא עונה לאף אחד בלי שאני נותן אישור לכך. תמשיך לסעיף (ו) ואחר כך נשאל שאלות.
יחזקאל כהן
מדובר בשעות כוננות לעבור עובדי המשרד שמטפלים בדברים שונים במשך כמעט 24 שעות.
סתיו שפיר
יש לי שאלה נוספת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. דקה.
סתיו שפיר
ניסן, למה אתה כל כך עצבני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי זה הפך לשוק. זה בגלל חלק פוליטי.
סתיו שפיר
לא פוליטי. ההפך. בגלל העניינים שהם במהותו של עניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מדבר על העניין אלא על הצורה.
סתיו שפיר
זאת ממש לא פוליטיקה. זה בדיוק למהות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסביר את סעיף 2.
יחזקאל כהן
מינהלת זהות יהודית. הייתה החלטת ממשלה שהתקבלה על הקמת מינהלת, החלטה 724. המטרה שלה היא קידומה וחיזוקה של הזהות היהודית בקרב ציבורים שונים בחברה ולצורך הגברת התודעה וההזדהות בקרב החברה הישראלית.
סתיו שפיר
הזדהות עם מה?
יצחק כהן
יהודית. זהות יהודית.
סתיו שפיר
אנחנו לא מספיק יהודים?
יצחק כהן
לא. יותר מדי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את שואלת ואחר כך את מתפלאת למה אני לא נותן.
סתיו שפיר
אני שואלת שאלות ענייניות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תרשמי ואחר כך אני אתן לך לשאול. אי אפשר לשאול כשהאיש מדבר.
סתיו שפיר
אני לא יכולה להתאפק. הרגשתי לרגע פגועה והייתי חייבת לשאול.
יחזקאל כהן
המינהלת מתייחסת לכל חלקי העם היהודי. אין כאן איזושהי מגמה לזרם כזה או אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
להגברת הזהות היהודית וקירוב הלבבות בקרב העם.
סתיו שפיר
אבל איזו זהות יהודית? מה זה זהות יהודית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תכף אני אתן לך לשאול ותשאלי.

תסביר את סעיף 3 ואז אאפשר שאלות.
יחזקאל כהן
במסגרת תכניות ההבראה למועצות הדתיות ---
סתיו שפיר
אבל לא סיימנו עם הזהות היהודית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי שאתן לך לשאול הכול אבל באופן מסודר. הוא יסיים את ההסבר ותוכלו לשאול.
יחזקאל כהן
במסגרת תכניות ההבראה למועצות הדתיות, יש את נושא עלויות הפרישה לעובדים הפורשים במסגרת התכנית. כאן מדובר במספר תכניות הבראה שבעצם פרשו בה עובדים, במסגרת ההתייעלות של כל מועצה ומועצה. אלה סכומים עלויות הפרישה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלות.
סתיו שפיר
כמה שאלות. תודה. לגבי מינהלת הזהות היהודית. קודם כל, באיזה זהות יהודית מדובר והאם להגדרתה של המינהלת הנוכחים בחדר הזה חלקם לא יהודים מספיק?
יצחק כהן
די.
סתיו שפיר
שאלה שנייה. מהי מסגרת התקציב של כל המינהלת הזאת? מה התקציב שהיא קיבלה עד עכשיו ומה התקציב שיועבר לה במהלך השנה? בכמה בתי ספר היא מתכוונת לפעול? איפה היא מתכוונת לפעול?
יחזקאל כהן
היא תפעל במסגרת המשרד לשירותי דת. מה שהיא הולכת לעשות זה מיזמים ותמיכות. כרגע אלה יהיו מיזמים עם אוכלוסיות שונות בדגש על נוער.
סתיו שפיר
אני מבינה שגם עם ערבים, לחזק את הזהות היהודית שלהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלת שאלה ועכשיו תני לו להשיב עליה.
יחזקאל כהן
היא תפעל בקרב הציבור החילוני, הדתי והחרדי ובאמת תנסה לקשר ביניהם במפגשים חווייתיים ומשמעותיים עם התנ"ך והמקורות היהודיים השונים.
סתיו שפיר
על פי איזה זרם ביהדות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא תענה עכשיו. אתה תמשיך לדבר.
יחזקאל כהן
מגמת הפעילות היא לעודד שיח, שאלה וחשיבה ולהפוך את הזהות היהודית לגורם מאחד ומלכד בחברה הישראלית, כך שכל אחד ימצא את עצמו כחלק.
סתיו שפיר
למה זה לא במשרד החינוך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
נשאלת שאלה נוספת. שאלת שתי שאלות.
סתיו שפיר
שאלתי לפחות שלוש שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה היקף התקציב?
יחזקאל כהן
14 מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה ההיקף הכולל שזה אמור להגיע אליו?
יחזקאל כהן
כרגע זה 14 מיליון שקלים.
סתיו שפיר
אבל מה היה התקציב שהיא כבר קיבלה?
יחזקאל כהן
היא לא קיבלה.
סתיו שפיר
לדעתי היא קיבלה בעבר שישה מיליון שקלים.
יחזקאל כהן
היא לא קיבלה. זאת החלטת ממשלה שהתקבלה ב-1 בספטמבר 2013. זה רק ההקמה שלה וזה המיזמים.
סתיו שפיר
לא. זה התקבל לפני כן. כבר לפני התקציב דובר על המינהלת. הדבר הזה פורסם בתקשורת ובעיתונים. היה לה תקציב קודם של לפחות שישה מיליון שקלים, אם אני לא טועה.
יחזקאל כהן
התשובה היא לא. התקציב היחיד שלה הוא 14 מיליון השקלים האלה עליהם מדובר כאן.
סתיו שפיר
מה עוד התקציב שהיא עומדת לקבל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
סליחה, זאת לא חקירה. אני מבקש.
סתיו שפיר
מה זאת אומרת? זאת שאלה רלוונטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלת שתי שאלות. אולי יש אחרים שרוצים לשאול?
סתיו שפיר
זאת בהחלט חקירה, עם כל הכבוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אין חקירה.
סתיו שפיר
מה זה אין חקירה? אני רוצה לדעת מאיפה הכסף הזה מגיע ומי החליט על הדבר הזה. ניסן, אתה יודע למה הדבר הזה מכעיס אותי? בתחילת השבוע יאיר לפיד התנגד להצעת חוק שנותנת חופשת לידה לגברים בגלל שהעלות של הדבר הזה היא עשרים מיליון שקלים. אנחנו בדקנו עם האוצר והעלות היא עשרים מיליון שקלים. עכשיו אנחנו פתאום מדברים על איזו מינהלת לזהות היהודית שאלוהים – כנראה רק אלוהים יודע, ואיילת שקד ונפתלי בנט - יודע על איזה זהות יהודית אנחנו מדברים והדבר הזה הולך לקבל פתאום 14 מיליון שקלים בנוסף לשישה מיליון שקלים שהוא כבר קיבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הקשר בין אחד לשני?
סתיו שפיר
זה סדר עדיפויות.
זבולון קלפה
את לא בממשלה ואת לא קובעת את סדר העדיפויות. זה סדר העדיפויות שנקבע.
סתיו שפיר
זה סדר העדיפויות שהממשלה הזאת קובעת.
זבולון קלפה
גם ליהודים יש זכויות במדינה.
יצחק כהן
סתיו, רובי ואני שואלים למה עכשיו נזכרת בחופשת לידה לגברים.
סתיו שפיר
בגלל הסכום. הסכום הזה צרם לי. הסכום הזה הוא לא הגיוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, תכניסי לך לראש שיש ממשלה שקובעת עדיפויות והעדיפויות שלה הן לא העדיפויות שלך כי את לא נמצאת כנראה בממשלה. מה את שואלת פקידים על עדיפויות?
סתיו שפיר
הממשלה בקמפיין אומרת לדאוג למעמד הביניים וכאן הממשלה הזאת דואגת לחבורה של רבנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
להסביר סדרי עדיפויות של ממשלה, לא רלוונטי.
סתיו שפיר
אני מדברת עליך, על ועדת הכספים. אני לא מדברת עליו. עוד לא קיבלתי תשובה לשאלות שלי. הוא לא ענה לכל השאלות שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא ענה על שתי השאלות שלך.
סתיו שפיר
הוא לא ענה. הוא קרא מהדף את השורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא קרא את ההגדרה של הזהות ואמר לך את ההיקף. נקודה.
סתיו שפיר
אני שאלתי באיזה מיזמים מדובר ועדיין לא קיבלתי תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע הוא לא יענה לך יותר.
סתיו שפיר
מה זאת אומרת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת שגם לאלעזר מותר לשאול. את לא יכולה להשתלט על הדיון.
סתיו שפיר
אני שאלתי שאלות ואתה לא מאפשר לו לענות את התשובות כי זה לא מתאים לך פוליטית. עכשיו בוא נניח את הפוליטיקה בצד ונדבר רגע על המהות של העניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תדברי בשמי ואל תגידי מה נוח לי ומה לא נוח לי פוליטית.
סתיו שפיר
זה גם מה שאתה עושה בפוליטיקה. לא ענית על השאלה הקודמת כי זה לא התאים לך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האיש ענה על שתי השאלות.
סתיו שפיר
איפה המינהלת הזאת עומדת לפעול? עם איזה מיזמים היא עכשיו משתפת פעולה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא דיבר והקריא לך את הדברים.
סתיו שפיר
הוא לא ענה על השאלה הזאת. רובי, הוא ענה על השאלה הזאת?
ראובן ריבלין
אני לא יכול להגיד אם הוא ענה טוב או רע, אבל הוא ענה.
סתיו שפיר
לא קיבלנו תשובה לשאלה עם איזה מיזמים המינהלת הזאת עומדת לפעול.
ראובן ריבלין
כפי שהחליט המשרד.
סתיו שפיר
אני רוצה לדעת עם איזה מיזמים היא עומדת לפעול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, בבקשה. בפעם הבאה אני לא אתן לך בכלל לשאול. את לא יכולה להשתלט על ישיבה שלמה.
סתיו שפיר
אני יכולה לקבל תשובות לשאלות. לא יכול להיות שלא יענו לי תשובות לשאלות שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם תמשיכי, אני אעשה את ההצבעה ונגמר.
סתיו שפיר
מה זה תעשה הצבעה? הוא לא עונה על שאלות ואתה מאפשר לו לעשות זאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לדעתך הוא לא ענה.
סתיו שפיר
כדי להגן על החברים שלך. זאת פוליטיקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לדעתי הוא ענה.
סתיו שפיר
הוא לא ענה. כולם כאן מסכימים. מישהו פה שמע על איזה מיזמים מדובר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מתחילה לנהל שיחה?
סתיו שפיר
תענה לי אתה, ניסן.
ראובן ריבלין
אני אמרתי לך שתהיי חברת כנסת אבל לא כל כך טובה.
סתיו שפיר
הדבר הזה שלא עונים על שאל הבסיסית וניסן עכשיו מאפשר. אני מצטערת. הוא מאפשר לו להתחמק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא ענה על שתי השאלות.
סתיו שפיר
הוא לא ענה על שתי השאלות. הוא לא ענה על השאלה של המיזמים אתם המינהלת הזאת עובדת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לאלעזר מותר לשאול שאלות?
סתיו שפיר
בטח שמותר לו אבל אחרי שיענו לי על השאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ענו לך כבר.
סתיו שפיר
לא ענו לי. תגיד לי אתה מה התשובה שהוא ענה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשי לי טובה. את עושה לי מבחן?
סתיו שפיר
אני שואלת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תעשי לי את זה אחר כך. אני לא מעוניין לעשות לך מבחן. את יכולה להסביר לי מה הוא אמר?
סתיו שפיר
כן, אני יכולה להסביר לך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסבירי לי את ההגדרה.
סתיו שפיר
הוא אמר שמטרת המינהלת היא לחזק את הזהות היהודית. הוא לא הסביר איזה זהות יהודית והוא לא הסביר עם איזה מיזמים היא עובדת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסלחי לי, את לא אמרת אפילו רבע ממה שהוא אמר. אני רוצה להגיד לך שהוא נתן תשובה שלמה.
סתיו שפיר
תגיד לי אותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
או שאת לא מבינה או שאת לא שמעת.
סתיו שפיר
אין בעיה. פשוט תענה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. הוא כבר ענה.
סתיו שפיר
עם איזה מיזמים עובדים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. אלעזר, בבקשה.
אלעזר שטרן
שאלה ראשונה לגבי המקוואות בעוטף עזה או לא משנה איפה. האם יכול להיווצר מצב, כתוצאה מזה שכל אחד דואג לעצמו, שמקווה תהיה ממוגנת וגן ילדים לא יהיה ממוגן? זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להעביר כאן כסף למיגון. זאת השאלה הראשונה.
יצחק כהן
זה גם קליטת עלייה.
יחזקאל כהן
גם משרד החינוך מטפל במיזמים של עוטף עזה והוא ממגן את הסעות התלמידים. כל משרד מטפל בתחום שלו.
אלעזר שטרן
אתה אומר לי שיכול להיות שמה שאמרתי זה מה שיקרה. אם למשרד החינוך יש תקציב פחות מאשר יש למשרד הדתות, יכול להיות שהמקווה תהיה ממוגנת וגן הילדים לא יהיה ממוגן.
יצחק כהן
מיליון ומאתיים אלף שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התקציב של משרד החינוך פי אלף יותר גדול. הבעיה היא סדרי העדיפויות של השר.
אלעזר שטרן
זה לא משנה. זה עניין מוסרי. לזה אני לא מוכן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז תזמין את שר החינוך ולא את שר הדתות שרוצה למגן.
אלעזר שטרן
אני צריך להרים יד על כסף המדינה.
משה גפני
אתה צודק במאה אחוזים.
אלעזר שטרן
משה, גם את העזרה שלך הפעם אני לא צריך. אני אומר לכם את האמת. אני לא יכול בעיני רוחי לחשוב שכתוצאה מזה שאני הרמתי את היד, אני אבוא לישוב בעוטף עזה ואני אראה מקווה ממוגנת וגן ילדים לא ממוגן ואחר כך אני צריך להסביר שזה קשור לשר מסוים. אני חושב שמיגון הוא מיגון הוא מיגון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלשום הייתי בחנוכת גנים ומעונות בבני דקלים בעוטף עזה והם היו ממוגנים.
אלעזר שטרן
אני שאלתי. לא אמרתי שלא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הוא לא יודע.
אלעזר שטרן
אני ביקשתי תשובה על השאלה הזאת.
יחזקאל כהן
אני לא ממשרד החינוך. אני מהמשרד לשירותי דת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, הוא נציג משרד הדתות ולא נציג משרד החינוך.
ראובן ריבלין
כרגע אנחנו עוסקים בהעברות תקציביות כאשר על סדר היום סעיף אחד מיוחד שהוא קשור למשרד לשירותי דת. המשרד לשירותי דת מטפל בנושאי דת.
אלעזר שטרן
אני יודע.
ראובן ריבלין
הוא לא מטפל בחינוך. אתה יכול לבוא ולהגיש שאילתה או הצעת אי אמון בממשלה על כך שמשרד הדתות מטפל במיגון המקוואות. אתה רוצה שקודם כל יעשו את גני הילדים ואחר כך את המקוואות.
אלעזר שטרן
אולי עשו אותם.
ראובן ריבלין
הוא לא יכול לענות לך על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא לא יודע. הוא לא נציג משרד החינוך.
ראובן ריבלין
אם חלילה באמת אנחנו מעבירים כסף למקוואות ולא מעבירים לגני ילדים, אני חושב שזה דבר שהוא ראוי לא רק לדיון קואליציוני בתוך הקואליציה אלא להצעת אי אמון בממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, צריכים להעביר מכתב לשר החינוך ולשאול אותו קודם כל אם ממוגן או לא. אם תקבל תשובה חיובית – מצוין. אם תקבל תשובה שזה בתהליך וממגנים לאט לאט לפי התקציב – טוב. אם לא, נזמין אותו לכאן לדיון.
ראובן ריבלין
אתה צודק ברמת המקרו.
זבולון קלפה
כדי להקטין לך מעט את הספק, מיליון ומאתיים אלף שקלים, תאמין לי שזה לא מספיק אפילו למיגון של הדלת של המבנה. זה מיועד לדברים אחרים של מיגון אנשים, רכבים. זה ממש לא מבנים.
אורית סטרוק
היית משאיר את זבולון על הר הבית ולא מפנה אותו משם - לא היית צריך למגן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, לא שייך.
יצחק כהן
אנחנו היינו נגד.
אלעזר שטרן
השאלה השנייה שבעיני היא מאוד מהותית מורכבת משתי שאלות. שאלה ראשונה. אם המינהלת לזהות יהודית עוסקת בזהות, עד כמה שאני מבין זה עניין של משרד החינוך ולא של משרד הדתות.
יצחק כהן
למה? גם.
אלעזר שטרן
לא. זה עניין של חינוך. כך אני מבין ממה שכתוב כאן.
סתיו שפיר
המטרות הן חינוכיות.
אלעזר שטרן
אני שואל באמת למה המינהלת הזאת לא נמצאת במשרד החינוך בהנחה שאלה לא הסכמים. אני שואל את השאלה כיוון אני בא ממקום עם קצת ניסיון. בצבא, מי אחראי על הזהות? השאלה השנייה שנסמכת לכאן, לפי ההסבר שקיבלתי על השאלה בכתב, שזה מיועד גם לציבור החרדי וגם לציבור הדתי. השאלה שלי היא האם יש בעיה של זהות יהודית לפי ראש המינהלת בציבור החרדי והדתי ולמה כספים שכתובים כאן – אם זה לא כתוב במפורש – הולכים לעבור לשם בהקשרים האלה?
סתיו שפיר
שאלה מעולה.
זבולון קלפה
איפה כתוב חרדים?
אלעזר שטרן
כך כתוב.
סתיו שפיר
הוא גם אמר את זה. הוא גם אמר את זה בקול רם.
אלעזר שטרן
אני בעד העברת כל הסכום הזה, שלא נתבלבל, וגם לתת למינהלת אבל אני חושש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה שואל רפרנט שאין לו שום יכולת לתת לך תשובה.
אלעזר שטרן
אבל אני שאלתי קודם את השאלה בכתב. זאת התשובה שקיבלתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השאלה היא לא באוצר. זה לא האוצר קובע.
אלעזר שטרן
אבל אני לא חושב שזה הוגן בשעה 2:45 להצביע על שאלה שאני צריך לאשר.
סתיו שפיר
הוא גם אמר את זה בקול רם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אני חושב שציפי לבני נניח לא צריכה לנהל משא ומתן? מה זה שייך? חילקו תפקידים. זה הסכם קואליציוני שאתה חתום עליו. אני הייתי מת שציפי נניח לא תהיה אבל לפי הסכם קואליציוני היא נמצאת. זה הסכם קואליציוני.
אלעזר שטרן
זה הסכם קואליציוני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. הוא שואל למה הזהות היהודית נמצאת במשרד הדתות.
משה גפני
אני שואל האם הכסף הזה הוא כסף קואליציוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע על קואליציה. גפני, אני לא יודע אל קואליציה אבל אין לי מושג.
סתיו שפיר
ניסן, שאלה מאוד פשוטה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלה אחרונה.
משה גפני
זה כסף קואליציוני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין כסף קואליציוני. הודיעו שאין כסף קואליציוני.
משה גפני
אני בעד. זה כסף קואליציוני, כן או לא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שאני יודע זה שאין כסף קואליציוני.
סתיו שפיר
אני רוצה להוסיף שאלה לשאלות של אלעזר.
משה גפני
אני שואל האם זה כסף קואליציוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע אם הוא יודע לתת לך תשובה.
משה גפני
הוא יודע.
יחזקאל כהן
סיכום בין המשרדים.
משה גפני
זה כסף קואליציוני?
יחזקאל כהן
לא. זה סיכום בין המשרדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלה אחרונה לסתיו.
משה גפני
מדברים על החרדים. מגיעה לכאן פנייה שחילקתם אותה עכשיו עם קיצוץ של ארבעה מיליון שקלים לפנימיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אדבר על זה. סידרתי את זה.
משה גפני
יש עוד משהו. ארבעה מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שהיה אז.
משה גפני
לא. זה חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אני יודע כי דיברתי עם המנכ"ל ואני רוצה לתת על זה דיווח אבל ייגמר הזמן ואני לא אוכל להעביר את זה.
סתיו שפיר
יש סיבה שאני שואלת את השאלה. בתחילת דרכה של המינהלת דווח על כך שהיא הולכת לפעול עם בתי ספר. אתה אומר שהיא לא עובדת עם בתי ספר אלא עם כל מיני מיזמים. אני שואלת עם מי מקיימת המינהלת שיתופי פעולה, עם מי היא עובדת ולאיפה הולכים מועברים ה-14 מיליון שקלים האלה שאני חושבת, למיטב ידיעתי, שהם עשרים מיליון, אבל אם אתה אומר 14 מיליון שקלים, בסדר. עם מי הם הולכים לעבוד ועם מי אנחנו מתקשרים כאן?
יחזקאל כהן
אני אומר שוב. המיזמים שיפעלו על ידי המשרד לשירותי דת ---
סתיו שפיר
מה שמותיהם של המיזמים.
יחזקאל כהן
עם מי המשרד מתעתד לעשות את המיזמים, אינני יודע אבל אני יודע שזה יהיה עם גופים שמסוגלים לבצע את המיזמים האלה.
סתיו שפיר
ברור שכל מיזם יתבצע עם גוף שמסוגל לבצע אותו. איזה מין תשובה זאת?
יחזקאל כהן
זאת החלטה של ועדת מכרזים.
סתיו שפיר
חזי, אל תבייש אותנו.
יחזקאל כהן
זאת החלטה של ועדת מכרזים משרדית שהיא תחליט.
סתיו שפיר
עם איזה מיזמים? איך מתחלק הכסף הזה? כמה כסף כל מיזם הולך לקבל? זאת שאלה שלא קיבלנו עליה תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש ממך שלאחר שיעבירו את הכסף מינהלת הזהות היהודית – כל עוד לא העבירו לה כסף, אני לא יודע אם היא יודעת לעשות חלוקה - והיא תקבע את היעדים, תעבירו לנו את הרשימה של היעדים.
סתיו שפיר
לפני שיעבירו לה את הכסף. למה שיעבירו לה את הכסף? הוא לא עונה לך על השאלה. הוא לא ענה על שאלה אחת מתוך השאלות שנשאלו. אתה רוצה פשוט להעביר להם 14 מיליון שקלים כאילו זה לא כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אמרתי שיעבירו לך את הרשימה אחרי שהם יקבעו את הדברים.
סתיו שפיר
אבל הוא קבע. הוא אמר שהם עובדים עם מיזמים. עם איזה מיזמים הם עובדים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע להגיד. אני ביקשתי ממנו.
סתיו שפיר
אם כן, לא מעבירים את הכסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחרי שמינהלת הזהות היהודית תקבע את היעדים ואת רשימת הפעילות, הם יעבירו לנו אותה.
סתיו שפיר
אז אחר כך היא תתכבד, תבוא ותבקש את הכסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. היא לא תעשה לפני שנעביר אישור.
סתיו שפיר
למה? את האישור היא כבר קיבלה מהממשלה. היא תציג תכנית עבודה ואז תקבל את הכסף. על מה היא צריכה 14 מיליון? לאיפה הולכים 14 מיליון השקלים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך שאלות, זה בסדר.
סתיו שפיר
מה זה יש לך שאלות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מצליח להבין.
סתיו שפיר
על מה הולכים 14 מיליון השקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה לא שאלת את זה על מיליון דברים אחרים?
סתיו שפיר
שאלתי את זה על מיליון דברים אחרים. אני לא זאת שהכניסה לדיון את ההתנגחות ואת ההסכמים.
אלעזר שטרן
אני אומר שוב שבעיניי השאלות האלה הן שאלות עקרוניות. אני לא יודע אם יש דרך. אני מבין שזה קואליציה-אופוזיציה. אני לא יודע מה הדחיפות הגדולה. אני מבין שאתם רוצים שזה יהיה במשרד הדתות, הסכמים קואליציוניים – אני מבין. אני חושש שהזהות היהודית שהיא חשובה לי, ילך הכסף למוסדות דתיים חרדיים כמו שכתוב כאן, גם ציוניים וגם חרדים.
משה גפני
אין לך מה לדאוג.
יצחק כהן
תהיה רגוע.
אלעזר שטרן
גם לא מוסדות של ציונות דתית שאין שם בעיה.
משה גפני
לחרדים זה לא ילך.
סתיו שפיר
מה עם החילוניים? אני לא חושבת שיש בעיה עם הזהות היהודית שלי.
אלעזר שטרן
אני חושב שיש בעיה עם זהות יהודית במוסדות החינוך הממלכתי.
סתיו שפיר
זה מדאיג אותי כי זה מה שמדאיג אתכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, כתוב בהסכם הקואליציוני, חתומים עליו כולנו, שזה ייפתח להרבה דברים אחרים ואני לא חושב שזה מה שאנחנו רוצים.
סתיו שפיר
למה? אבל אף אחד לא חתם על הסכום. שיסביר מה הסכום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השאלה שלך הייתה למה זה נמצא שם ולא שם. זאת השאלה המרכזית.
אלעזר שטרן
על זה אני לא מפרק את העניין. למה זה נמצא שם ולא שם, זה כואב לי אבל דווקא בגלל שזה נמצא שם, וכדי שזה לא יהיה מוסד שמסבסד לימודים שממילא מתקיימים או שזה מסבסד אוכלוסייה דתית שבעיניי יש לה הרבה פחות גישה לזהות יהודית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשב עם הרב רונסקי ותרד לעומק העניין, כי אז תבין את הדברים.
סתיו שפיר
תביא את הרב רונסקי לכאן.
מיכל בירן
זה רעיון מעולה.
סתיו שפיר
שהרב רונסקי יבוא לכאן ויספר לנו להיכן הולכים 14 מיליון שקלים.
ראובן ריבלין
אין לנו רוב כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אצביע.
סתיו שפיר
ניסן, מה שאתה אומר, אתה אומר לאלעזר שישתוק כי יש כאן הסכמים קואליציוניים. אנחנו שואלים כאן שאלות ענייניות על התקציב ואתה מתעלם מהשאלות הענייניות האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני הסברתי. הוא שאל שאלה למה זה בדתות ולא בחינוך.
סתיו שפיר
אבל אני שאלתי שאלות שלא קיבלתי עליהן תשובות. לאיפה הולכים 14 מיליון השקלים האלה? לא קיבלתי תשובות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז לא קיבלת תשובות.
סתיו שפיר
מה הדחיפות הגדולה בהעברת 14 מיליון שקלים לרב רונסקי? אתה לא יכול לדחות את זה בשבוע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך כיוון מסוים שהוא שונה ממה שאני חושב.
סתיו שפיר
מה הקשר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני חושב שאם אנחנו נקבל את זה אחר כך, זה מספיק לי.
סתיו שפיר
הסכמתי אתך על עניינים אחרים. כאן אני לא מבינה מה הדחיפות להעביר להם. שהוא קודם יעביר את התשובות שלו ואחר כך נאשר לו את התקציב. מה הבעיה עם זה?
משה גפני
אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
סתיו שפיר
גם אנחנו רוצים התייעצות סיעתית.
מיכל בירן
לגמרי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמש דקות.
סתיו שפיר
חמש דקות לכל אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תדעו שבגללכם אני אאחר להלוויה של חבר. קחו את זה על מצפונכם. אני לא אלך אבל קחו את זה על מצפונכם.
סתיו שפיר
אין בעיה, נדחה את ההעברה לשבוע הבא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמש דקות התייעצות.
סתיו שפיר
אבל חמש הדקות הן לא בזמן שמעבירים. אנחנו רוצות להתייעץ ושהישיבה תפסיק לחמש דקות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, יש כאן בקשה.
סתיו שפיר
ניסן, בזמן ההתייעצות אנחנו מבקשות שלא יהיו עוד העברות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשת. אני ממשיך. יש כאן בקשה מיוחדת שלא חולקה לכם שהגיעה בנושא של הביטחון. היא ברמה שאנחנו צריכים לקבוע את המסגרת. הפירוט יינתן בוועדה המשותפת החסויה. הם אומרים שזה דחוף מאוד מאוד מאוד. היא הגיעה אתמול. הגיע שליח מיוחד ועכשיו אני מבקש, אם יש כאן מישהו שיוכל להסביר את מה שהוא כן יכול להסביר.

פניות מספר 148 עד 150.
אסף וסרצוג
מדובר בפנייה שנועדה להעביר סך של 251 מיליון ו-750 אלפי שקלים לתקציב הביטחון. הסברים לגבי השימושים כפי שציין יושב ראש הוועדה יינתנו בוועדה המשותפת. חשוב לי לציין שמדובר בסיכומים ישנים בין משרד האוצר למשרד הביטחון. לא מדובר כאן בחלק מדיוני התקציב השוטפים. זה לא חלק מדו שיח שמתנהל כרגע בין משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר בקשר לתקציב הביטחון. אלה סיכומים ישנים. הם לא תוקצבו עד עתה מכיוון שמשרד הביטחון, צה"ל, נדרש לקיים מספר צעדים על מנת לעמוד בחלקם בסיכום. הם מועברים כעת וכפי שציין היושב ראש, השימושים יידונו בוועדה המשותפת.
סתיו שפיר
ניסן, תודיע לי מתי מתחילות חמש הדקות של ההתייעצות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד שתי דקות.
סתיו שפיר
בזמן שלא מקיימים עוד דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לומר בנושא הזה שהגיע שליח מיוחד ונתן לי את הרקע בלבד. אנחנו מדברים על כך שאנחנו מאשרים רק את המסגרת. הכיוון הוא לא נעליים אלא זה כיוון אחר לחלוטין. הכיוון שמדובר – חשוב שנעלה את זה מאתמול להיום וגם נאשר את זה, אני מקווה.
זבולון קלפה
זה נוהל קבוע אתם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא תמיד.
משה גפני
תדע לך שזה לא בסדר. העברות מהסוג הזה, יושב ראש הוועדה צריך לדעת כי אחרת הם יעשו לך את זה כל הזמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לי את הכיוון.
משה גפני
אני לא אישרתי סכום דומה כי לא ידעתי מה זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע את הכיוון. ועדת המשנה המיוחדת שצריכה לדון בפרטים, היא ועדה שונה מהוועדה בה אני נמצא.
משה גפני
אבל זה לעקוף את ועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
ראובן ריבלין
אבל אתה היושב ראש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא בוועדה. זאת ועדה חסויה אחרת.
משה גפני
זאת לא ועדת משנה. זאת ועדה משותפת. זה לא היה עובר את ועדת הכספים.
ראובן ריבלין
ועדה משותפת לתקציב הביטחון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל ועדה מיוחדת שלא אנחנו נמצאים בה אלא מישהו אחר. אני אומר שוב, זאת בקשה של הביטחון. מאחר והם ביקשו, אני מעביר את הבקשה של הביטחון בלי קשר לרוב ומיעוט כאן, בלי שאני עושה את החשבון אם יש לי רוב או אין לי. אני מעביר. יפילו את זה, על אחריות של כל אלה שיצביעו נגד.
סתיו שפיר
לא שמענו את פרטי ההעברה. אתה המשכת בזמן שאנחנו היינו בהתייעצויות. אנחנו לא מבינים על מה מדובר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסביר הנציג של משרד האוצר.
סתיו שפיר
לא שמענו. היינו בהתייעצות סיעתית.
מיכל בירן
היינו בהתייעצות סיעתית. שיסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה עוד פעם להסביר במשפט אחד?
משה גפני
הם צריכים להגיד משהו לפחות ליושב ראש. אנחנו לא חותמת גומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי לך שמבחינתי זה שכנע אותי. אמרתי שהפירוט יהיה בוועדת משנה חסויה. אם לא נראה לך, תצביעי נגד.
יצחק כהן
אני מנחש על מה מדובר.
סתיו שפיר
אתם לא יכולים לעשות את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסביר במשפט אחד.
אסף וסרצוג
הפנייה נועדה להעביר סך של 251 מיליון ו-750 אלפי שקלים לתקציב הביטחון. כפי שציין יושב ראש הוועדה, השימושים יידונו - מכיוון שמדובר בשימושים מסווגים - בוועדה המשותפת של חוץ וביטחון וכספים. חשוב לציין שמדובר בסיכומים ישנים בין משרד האוצר למשרד הביטחון ולא מדובר בחלק מהתקציב מדיוני התקציב שמתנהלים עכשיו.
יצחק כהן
משהו פתאומי קרה.
סתיו שפיר
ממתי הסיכומים?
אסף וסרצוג
הסיבה שהם לא הועברו עד עכשיו זה כיוון שמשרד הביטחון נדרש להשלים מספר תנאים.
מיכל בירן
רוצים לעשות כאן עבודה רצינית, להקשיב, ואתם מפריעים. אנחנו לא שומעות כי יושב ראש הוועדה מפריע.
אסף וסרצוג
כפי שציינתי, הסיבה שהסיכומים האלה לא עברו עד עכשיו נובעת מהעובדה שמשרד הביטחון נאלץ לעמוד במספר תנאים שגם הם יפורטו בוועדה.
סתיו שפיר
ממתי הסיכומים הישנים האלה?
אסף וסרצוג
אני לא יודע את התאריך.
סתיו שפיר
מה זה ישנים? ישנים זה חודשים או שנים?
אסף וסרצוג
חודשים. הם נועדו להיות מועברים השנה.
סתיו שפיר
הם נועדו להיות מועברים השנה לפי סיכומים ישנים.
אסף וסרצוג
לא בהכרח.
משה גפני
העברות של משרד הביטחון הולכות אחרי שזה מאושר בוועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת המסגרת המאושרת.
משה גפני
הוועדה המשותפת. אין דבר כזה מכיוון שגם הוא מדבר על סיכומים ישנים. שום דבר כאן הוא לא קריטי. יודע לפחות יושב ראש הוועדה – ואם סומכים עליו, במקרים שסומכים עליו – והוא אומר שהנושא הוא באמת חשוב והוא יודע מה הוא. במקרה כזה, אפשר לסמוך עליו ומעבירים את זה. הוא לא יכול להגיד את זה כי הוא לא יודע.
מיכל בירן
הוא אמר שהוא לא יודע.
זהבה גלאון
אדוני היושב ראש, הערה. אני שומעת את הנציג שמציג לנו את הבקשה והוא מדבר על שימושים מסווגים. אי אפשר לפרט בפני חברי הוועדה כי מדובר במה שנקרא שימושים מסווגים.
אני רוצה להעיר הערה. בשנה שעברה תקציב הביטחון עלה בעשרה אחוזים יותר ממה שאושר לו בתקציב המקורי. כל פעם הגיעו לכאן לוועדה והסבירו לנו איזה שימושים מסווגים וקריטיים ורק יודעי חן יודעים מה הנושאים ואנחנו צריכים להיות חותמת גומי ולהצביע. בכל הכבוד רובי, יש לי הרבה הערכה אליכם אבל אנחנו לא חותמת גומי שלכם ואנחנו לא מרימים את היד באופן אוטומטי. עשרים אחוזים יותר ממה שתקציב הביטחון מאושר כל שנה, זה מה שקורה בסוף השנה ואנחנו לא נצביע בעד זה ולא מעניין אותי מה השימושים.
ראובן ריבלין
את יכולה להצביע נגד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הגיע שליח מיוחד והסביר לי באיזה תחום מדובר. אני בוועדת המשנה החסויה של אותו תחום לא נמצא ולכן אני גם לא זכאי ולא רוצה לדעת פרטים מעבר לתחום ההוא. נקודה. על דעתי אני מצביע בעד.
סתיו שפיר
אמרו לך עכשיו שמדובר בהסכם ישן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות מספר 148 עד 150?

הצבעה
פניות מספר 148 עד 150 - אושרו
ראובן ריבלין
עכשיו הזהות היהודית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחרי ההתייעצות.
סתיו שפיר
לא הייתה התייעצות. אני מבקשת חמש דקות מעכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. נגמר הדיון.
סתיו שפיר
לא היה לנו זמן להתייעצות. מצטערת, לפי התקנון אתה חייב לתת חמש דקות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עברו כבר עשרים דקות.
סתיו שפיר
חמש דקות שמתחילות עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים על פניות מספר 139 ו-141.
סתיו שפיר
ניסן, אתה לא יכול לעשות את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור הפניות?
סתיו שפיר
אתה לא יכול לעשות את זה. היועץ המשפטי, האם זה אפשרי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

פניות מספר 139 ו-141 – אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
סתיו שפיר
ניסן, אתה לא יכול לערוך הצבעה. ההעברה הזאת היא מחטף.
קריאה
אני מבקש רביזיה.
משה גפני
אני מבקש רביזיה.
סתיו שפיר
גם אני מצטרפת לרביזיה.
ראובן ריבלין
אני מצדיע לאופוזיציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:20.>

קוד המקור של הנתונים