ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 21/10/2013

הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
21/10/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 188 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ז בחשון התשע"ד (21 באוקטובר 2013), שעה 13:05
סדר היום
<הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
ראובן ריבלין – מ"מ היו"ר

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
שמואל גולן - מנכ"ל, משרד מבקר המדינה

חנה רותם - מנהלת אגף בחטיבה לביקורת רשויות מקומיות, מבקר המדינה
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט
<הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973>
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973. מאחר שאני מרגיש בנושא הזה קרוב לנוגע בדבר, אבקש מרובי שינהל את הדיון.

<(היו"ר ראובן ריבלין, 13:06)>
היו"ר ראובן ריבלין
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא הארכת מועד הגשה של דוחות מפלגת המפד"ל לבדיקה של מבקר המדינה, וגם הבית היהודי. הבקשה מפורטת כאן. כל חברי הוועדה קראו אותה. אני מעביר את רשות הדיבור למשנה למבקר המדינה.
שמואל גולן
אדוני היושב-ראש, לשם התזכורת, השנה היתה שנת בחירות, וגם לפי החוק, צריך להגיש כל שנה את השוטף, ועל-פי החוק, כל המפלגות היו אמורות להגיש לנו את הדוחות הכספיים ב-1 במאי 2013. לאחר שכמה סיעות פנו בעקבות הבחירות בבקשה לוועדת הכספים, לאישור דחייה, נעשתה דחייה ראשונה ל-1 ביולי. לאחר מכן נעשתה דחייה נוספת ל-1 באוגוסט. בעצם ב-1 באוגוסט הבית היהודי הגיש לנו דוח רק על מערכת הבחירות, ולא על המערכת השוטפת. אני מזכיר שבשוטף המפד"ל צריך לתת לנו שם ולא הבית היהודי, כי כל אחד נותן שם בנפרד.

ניהלנו אתם דו-שיח, מדוע הם לא מגישים. ב-12.8 פנינו אליהם, ולא זכינו לתגובה. בלית ברירה ביקשתי מהמבקר, והמבקר שלח מכתב ליושב-ראש הסיעה, והודיע לו שהסיעה צפויה להטלת סנקציות בהתאם לחוק והפסקת המימון השוטף, אם לא נקבל. ארבעה ימים לאחר מכן קיבלנו איזה דוח שהיה לא גמור ולא חתום. הודענו להם: אתם חייבים לגשת לכנסת ולבקש אישור, להגיש את זה בזמן, וכמובן, להגיש לנו את זה חתום ומסודר, והנה הגענו היום לפה.
הם הגישו בקשה, ומבקשים להגיש את הדוח. הכנסת מתבקשת לאשר להגיש לנו את הדוח, וכמובן, משמעות העניין, שהדוח על המפד"ל, וייתכן גם על הבית היהודי, כי יש שילוב בין השוטף לבין הבחירות – יש שם פעילויות שהיו משולבות – זה יהיה 22 שבועות מהיום שתחליטו שהדוח הוגש למוסד מבקר המדינה. כרגע, אם מגישים עד סוף החודש, זה אומר שהדוח יוגש ב-6 באפריל, לעומת הדוח הרגיל, שאנחנו אמורים להגיש אותו ב-3 בינואר. אנחנו הולכים להגיש דוח גם על מערכת הבחירות, וכמובן, על השוטף שמשולב שם. נצטרך, כנראה, לשלב את שניהם יחד, כי בדקנו עד רגע זה, ויש הרבה פעילויות.
היו"ר ראובן ריבלין
אני מבין נכון, שאנו כחברי ועדה לא נתקלים בהתנגדות המבקר?
שמואל גולן
אין התנגדות. כתבנו בכתב שאנו לא מתנגדים.
שלומית ארליך
כמה מילים. קודם כל, מדובר פה בהארכה שלישית, ובדרך כלל אנחנו לא נוהגים להאריך פעם שלישית, אבל אנחנו מבינים שמדובר פה בנסיבות חריגות, מיוחדות.
לגבי סוג הדוחות, אנחנו מדברים רק על מועד מסירת החשבונות השוטפים.
שמואל גולן
נכון, אבל אם נגיע למסקנה שאנחנו לא יכולים לפרסם את הדוח על הבחירות של הבית היהודי כל זמן שאנחנו לא בודקים במקביל גם את השוטף, יכול להיות שאנחנו נודיע לכם, שאת הדוח של הבחירות אנחנו דוחים אותו, ומשלבים אותו יחד.
היו"ר ראובן ריבלין
אמרת את זה גם קודם לכן, וזה היה ברור.
שלומית ארליך
לגבי המועדים – 31 באוקטובר?
שמואל גולן
אם אנחנו מקבלים בסוף אוקטובר, אז עד 3 באפריל.
היו"ר ראובן ריבלין
אנחנו מאריכים עד 31 באוקטובר את הדוח הכספי, ולאחר מכן עד 3 באפריל – אתם מגישים את הדוח.
שלומית ארליך
לעניין תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעה.
היו"ר ראובן ריבלין
אני מעלה להצבעה. מי בעד הבקשה – ירים את ידו.
הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר ראובן ריבלין
פה אחד. אנחנו מאשרים את הבקשה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:20.>

קוד המקור של הנתונים