ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 14/10/2013

קביעת מסגרת דיון משולב להודעת ראש הממשלה בפתיחת המושב השלישי של הכנסת ה-19 ולהצעות להביע אי-אמון בממשלה , בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית, חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת התשע-עשרה), התשע"ד-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
14/10/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 43>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י' בחשון התשע"ד (14 באוקטובר 2013), שעה 11:00
סדר היום
<1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק.>
<2. קביעת מסגרת דיון משולב להודעת ראש הממשלה בפתיחת המושב השני של הכנסת ה-19 ולהצעות להביע אי-אמון בממשלה>
<3.הצעת חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת התשע-עשרה), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
רוברט אילטוב

יצחק הרצוג

יצחק וקנין

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

משה זלמן פייגלין

יפעת קריב

דוד רותם

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
עו"ד אפרת ברנד – הלשכה המשפטית, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן
<קביעת מסגרת דיון משולב להודעת ראש הממשלה בפתיחת המושב השני של הכנסת ה-19 ולהצעות להביע אי-אמון בממשלה>
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו מברכים את כל חברי הכנסת, את כל עוזרי הח"כים, את כל נציגי הסיעות ואת כל האורחים של הוועדה בברכת חורף טוב, פורה, מרענן וסוער, שלא יהיה לנו משעמם. יש לנו פריימריס במפלגת העבודה, אנחנו מאחלים לבוז'י הרצוג קרב מהנה.
רוברט אילטוב
בשורות טובות.
היו"ר צחי הנגבי
לא נקבע עמדה לעניין התוצאות.
יצחק הרצוג
למרות שאתם מחבקים אותי, אתם גורמים לי נזק.
היו"ר צחי הנגבי
עד סדר-היום כמה וכמה נושאים, לא דרמטיים. הראשון בהם הוא נושא קביעת מסגרת הדיון להצעות האי-אמון. מזכירת הכנסת הביאה בפנינו את הצעתה. היא תסביר אותה. היא לא חורגת ממה שהיה בעבר. בבקשה.
ירדנה מלר-הורביץ
לפי הוראות התקנון, כשיש בפתיחת המושב הודעת ראש הממשלה ולאחר מכן הצעות אי-אמון, יתקיים דיון משולב, דיון סיעתי. ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את מסגרת הדיון. אני רוצה לדווח שסיעת קדימה משכה את הצעת האי-אמון, אז נותרו רק שבע הצעות. ההצעה היא שלכל מנמק יהיו 10 דקות.
דוד רותם
מי מייצג את קדימה? למה הם משכו את הצעת האי-אמון שלהם?
ירדנה מלר-הורביץ
אני מניחה שזה עניין של מכסות.

ההצעה היא כפי שהיה בעבר, 10 דקות למנמק אי-אמון, ובדיון המשולב ארבע דקות לכל נואם. זה להחלטתכם. מה שתחליטו אנחנו נקבל.
יצחק הרצוג
אני חושבת שמסגרת הזמנים די דומה לאי-אמון.
ירדנה מלר-הורביץ
זה דיון משולב בהודעת ראש הממשלה והצעות אי-אמון.
יצחק הרצוג
ארבע דקות זה בסדר.
ירדנה מלר-הורביץ
אם כך, 10 דקות למציע וארבע דקות לכל נואם בסיעה.
יצחק הרצוג
מתי זה יסתיים?
ירדנה מלר-הורביץ
הדיון יתחיל היום בכך שיושב-ראש הכנסת יישא דברים. לאחריו נשיא המדינה, שישב לצדו. ראש הממשלה ימסור את הודעתו, ולאחר מכן ראש האופוזיציה זכאית לדבר, והיא אכן תמלא את זכותה. תהיה הפסקה ליציאת הנשיא, ולאחר מכן נחדש את הדיון עם הצעות האי-אמון. אתם תנמקו את הצעות האי-אמון, ואז יתחיל הדיון המשולב. אני מניחה שמדובר בערך בשעתיים ורבע לדיון המשולב.
היו"ר צחי הנגבי
מי בעד ההצעה, כפי שהוצגה? תודה. מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה התקבלה פה אחד. תודה.

<הצעת חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת התשע-עשרה), התשע"ג-2013>
היו"ר צחי הנגבי
יש לפנינו הצעת חוק מוכרת לכם, הצעת חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב-ראש הכנסת). היא עברה כבר בקריאה הראשונה, והיא מובאת חזרה לקריאה שנייה ושלישית. אקרא את הנוסח: על אף הוראות סעיף 10 לחוק הכנסת התשנ"ד-1994, בתקופת כהונתה של הכנסת ה-19 מספר הסגנים ליושב-ראש הכנסת לא יעלה על עשרה.
בבקשה, ארבל.
ארבל אסטרחן
אסביר בקצרה. הנוסח שמונח בפניכם – הוצע להכין את אותו נוסח לקריאה שנייה ושלישית כמו הנוסח שאושר לקריאה ראשונה. מדובר על מספר הסגנים ליו"ר הכנסת. היום לפי חוק הכנסת יהיו ליו"ר הכנסת לא יותר משבעה סגנים, ובהתאם לתיקון שנעשה בכנסת הקודמת, ועדת הכנסת ברוב של שלושה רבעים מחבריה יכולה לקבוע שמספר הסגנים לא יעלה על תשעה. זה תיקון שנעשה אחרי שבכנסות הקודמות חשבו ששבעה זה לא מספיק ועשו הוראת שעה גם בכנסת הקודמת, גם בזו שלפניה, להגדיל את המספר. ואז אמרו שיאפשרו לוועדת הכנסת ברוב מיוחד להגדיל. אכן כך נעשה בכנסת הנוכחית, וועדת הכנסת החליטה להגדיל את מספר הסגנים לתשעה. לפי הצעת החוק שהגישו חברי כנסת מסיעות רבות מתברר שהמספר הזה אינו מספיק, רוצים להגדיל. שוב מוצע לעשות את זה כהוראת שעה לכנסת הנוכחית בלבד, לקבוע שמספר הסגנים לא יעלה על עשרה, ולא על תשעה כפי שכתוב היום.
אני חוזרת על מה שאמרתי גם בישיבה הקודמת, שאם הכנסת סבורה שהמספר של שבעה או תשעה, כפי שקבוע בחוק, לא מספיק, אפשר גם לעשות הוראת קבע. יש הוראת שעה כל פעם, אבל הנוסח שעבר קריאה ראשונה ומה שמוצע כעת, לפי הבנתי, זה שוב לעשות הוראת שעה לכנסת הנוכחית בלבד, שתאפשר הוספת סגן אחד נוסף.
יצחק הרצוג
צריך לומר שזה נובע מריבוי סיעות בכנסת. זה היה תהליך ארוך מאוד, שגיבש אותו גם יו"ר הכנסת מטעם הסיעות. זה העלה בעיות קשות מאוד שהתעוררו בגלל מבנה הכנסת.
יפעת קריב
אולי נעלה את אחוז החסימה.
יצחק הרצוג
יש בכנסת הזאת קבוצת מפלגות עם שישה או שבעה מנדטים.
דוד רותם
לכן אנחנו נעלה את אחוז החסימה ולא יהיו יותר סיעות כאלה.
יצחק הרצוג
זה לא יפתור את הבעיה בכלל.
היו"ר צחי הנגבי
אפשר להעלות את אחוז החסימה באופן רטרואקטיבי?

מי בעד הצעת החוק? תודה. מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

תודה. אושר פה אחד.

<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק>
היו"ר צחי הנגבי
הנושא האחרון על סדר-היום הוא בקשת הממשלה שאנחנו נחליט על הקדמת הדיון בהצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה). נבקש מנציגת הלשכה המשפטית של משרד הפנים להסביר את הבקשה, בבקשה.
אפרת ברנד
חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים אושר באוגוסט 2011 כהוראת שעה למשך 18 חודשים, ותפקידו היה לקבוע ועדות ייעודיות לצורך אישור תוכניות למגורים ולקצר את הליכי התכנון לצורך אישור תוכניות כאמור. בפברואר 2013, אם תום 18 החודשים, האריכו שר הפנים וראש הממשלה את תוקפו של החוק בשמונה חודשים נוספים. התקופה הזאת הסתיימה ב-11 באוקטובר 2013, ולכן למעשה נכון להיום לא ניתן עוד להחליט על הפקדתן של תוכניות חדשות מכוח החוק. החוק הזה הוא כלי עזר מאוד משמעותי, וכך גם מורים הנתונים, אם תרצו אני מוכנה להציג לכם, לאישור תוכניות למגורים. לכן אנחנו מבקשים להביא אותו לקריאה ראשונה כבר היום. אנחנו מבקשים לקצר את תקופת ההנחה. החוק הובא אתמול בפני הממשלה, היא הסמיכה את ועדת השרים לאשר על דעת הממשלה את הנוסח הסופי של החוק, והיא גם ביקשה מוועדת הכנסת לקצר את תקופת ההנחה. לשם כך אנחנו כאן.
אברהם מיכאלי
במה הנוסח הזה שונה מהנוסח הקודם, של הקדנציה הקודמת?
אפרת ברנד
החוק הזה עושה כמה דברים. ראשית, הוא מאריך את הוראת השעה ל-48 חודשים מיום תחילתו. כלומר, הוא עודכן בראשית ל-18 חודשים, וכרגע הוא רק ל-48, שזה בערך עוד שנתיים מהיום, עד אוגוסט 2015. בנוסף הוא מגדיל את תחולתו גם לגבי ייצוג התוכניות שיוכלו להתעשר מכוחו. אם בעבר יכלו להתעשר רק תוכניות שעיקרן מקרקעי ישראל, זאת אומרת תוכניות שהן 80% מקרקעי ישראל ולמעלה מכך, היום יוכלו להתעשר במסגרת החוק גם תוכניות ש-40% בלבד הם מקרקעי ישראל. שוני נוסף מהותי בחוק הוא שבעבר תוכנית וד"לית יכלה להיות מוגשת רק על-ידי גופים ציבוריים, והתיקון המוצע מבקש לאפשר גם לבעלי קרקע פרטיים להגיש את התוכנית, בהתקיים כל מיני תנאים, ש-80% מבעלי הקרקע הפרטית נתנו את הסכמתם ושמנהל מקרקעי ישראל נתנה את הסכמתה. בנוסף יש כל מיני תיקונים טכניים שהם לקחים מיישום החוק, הארכת תקופת המועדים. אלה שינויים שהם טכניים בעיקרם, הם יותר לקחים. אבל אלה למעשה שני השינויים המהותיים.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. האם מישהו רוצה להתנגד או לנמק התנגדות?
יצחק הרצוג
אני אצביע נגד, כי אני נגד העובדה שהממשלה מביאה את הכול מהר וחפוז בלי שיקול דעת. אבל החוק עצמו ראוי לדיון.
היו"ר צחי הנגבי
אז אתה יכול להימנע. הערתך היא כלפיי, היא לא כלפי הממשלה. אני אשתדל בעתיד לאפשר את הזמן לחברים להתבלט.
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – 1
נמנעים – אין

תודה. ההצעה אושרה.

סיימנו להיום. ניפגש מחר. תודה לכם.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:20.>

קוד המקור של הנתונים