ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 01/10/2013

צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)(דחיית מועד לענין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין)(שבח ורכישה)(תיקון), התשע"ד - 2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
01/10/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 178>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ז בתשרי התשע"ד (01 באוקטובר 2013), שעה 13:20
סדר היום
<צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)(דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין)(שבח ורכישה)(תיקון), התשע"ד - 2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

מיכל בירן

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

משולם נהרי

שמעון סולומון

אורית סטרוק

עיסאווי פריג'

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

קארין אלהרר
מוזמנים
>
ישי אהרונוביץ - רשות המיסים, משרד האוצר

משולם ברוך - ייעוץ משפטי, רשות המיסים, משרד האוצר

ורד אולפינר - רשות המיסים, משרד האוצר

אמיר הלר - התאחדות בוני הארץ, התאחדות הקבלנים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר המתרגמים
<צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)(דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין)(שבח ורכישה)(תיקון), התשע"ד - 2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לסעיף מספר 3, צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין) (שבח ורכישה) וכו' וכו'. כבר אישרנו את זה פה, רק מבקשים ארכה לעוד שלושה חודשים.
ראובן ריבלין
אנחנו מסכימים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מסכים.
ראובן ריבלין
תצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, רגע.
ראובן ריבלין
למה, יש לך בעיה? כולם מסכימים, אופוזיציה. אנחנו מכירים את ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, קארין, זבולון, אלעזר. אתם מכירים את הסעיף הזה?
אלעזר שטרן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אפשר להצביע? זה סעיף שאישרנו.
עפר שלח
זה הארכה של שלושה חודשים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם מבקשים שלושה, כי מה שהם גיבשו - - -
עפר שלח
אני יודע שאתה בעד כי שר האוצר מבקש, גם לי יש בעיות עם זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שהם עשו, הם גיבשו בתיאום עם כולם, כולל הקבלנים, הצעת חוק מסודרת, רק כדי לגבש אותה הם צריכים עוד ארכה.
עפר שלח
אתה קיבלת אינפוט מהקבלנים ומ - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אמר לי משה אשר את זה.
שגית אפיק
עם הקבלנים ישבו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שהם ישבו עם הקבלנים ולשכת עורכי הדין.
עפר שלח
הכי חשוב זה לשכת עורכי הדין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם ישבו איתם, כך אמר לי משה אשר וזה סגור. אבל הנה ברוך, קצר, קצר.
משולם ברוך
קצר, קצר, נעשה את זה בקצרה. אנחנו היינו פה במאי, ביקשנו ארכה כדי לסגור את כל הדברים מול כל הלשכות המקצועיות, משרד השיכון והתאחדות הקבלנים. הנושא הזה היה אמור לבוא חלק מחוק ההסדרים, כבר הכנו - - -
גילה גמליאל
כמה זמן הארכה?
משולם ברוך
אנחנו מבקשים כרגע עד סוף השנה. יש לנו ממש כבר תזכיר שעומד לצאת, יש לנו כבר נייר עמדה, יש לנו הסכמות עם רוב הלשכות, יש כמה דברים ספציפיים שצריך ללבן אותם, זה ממש עומד לצאת בקרוב. יש הסכמות עם הקבלנים.
זבולון קלפה
בכל ההתנהלות היו פה בעצם שני מרכיבים. מצד אחד זה הצד של הגבייה של הכסף, מהצד השני קידום רישום זכויות וכל הדבר הזה.
משולם ברוך
אכן.
זבולון קלפה
בפועל בצד הזה, לפחות לפי מה שאני הבנתי, לא ראינו פה בשורה גדולה.
משולם ברוך
לא, אני אגיד לך מה הבשורה. הבשורה היא בשורה משמעותית, הזמן של הנפקת אישורים יתקצר באופן מאוד מאוד משמעותי. אנחנו מדברים על עשרות אחוזים. עלינו בדירוג העולמי של הדואינג ביזנס בערך בעשרים מקומות, היינו במקום 147 ומשם אנחנו עולים קדימה. מה שהיה כתוב בהצעת החוק - - -
זבולון קלפה
על אף שבעצם יש פה שני מרכיבים, כי מצד אחד יש פה את מס השבח שהקונה משלם בגין המוכר, ויש פה מצד שני את מס הרכישה שהקונה צריך לשלם לאחר מכן, שזה שתי מערכות נפרדות. בעצם הרישום מותנה ברגע שהוא גומר את הצד השני של ה - - -
משולם ברוך
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל זה רק הודעה.
ישי אהרונוביץ
בתיקונים שאנחנו מתכוונים להביא אנחנו נביא גם פתרון לעניין מס הרכישה. זה מופיע בנייר שנשלח. בדירות ממילא אין בעיה, כי בדירות גם אין את ה - - - בדירות אנחנו היום עובדים בצורה כזאת שתוך 20 ימים בממוצע כבר הנישום מקבל את האישורים, גם מס שבח וגם מס רכישה.
זבולון קלפה
ישנה חלוקה בין קבלנים לבין מוכרים פרטיים?
ישי אהרונוביץ
היום כן. 20 יום כולל גם את הקבלנים, אבל בוודאי בדיווח יש הבדל בין קבלן לבין מכירת דירת מגורים רגילה.
זבולון קלפה
גם קבלן, הקונה שלו משלם בגינו מקדמות?
ישי אהרונוביץ
בעיקרון הקונה חייב במקדמה, אבל אנחנו מקלים. חלק מהתיקונים שאנחנו עושים שחלים על הקבלנים, אנחנו מקלים עליהם לקבל טופס 50, וזה תיקון שכבר ייכנס בימים הקרובים, כי מדובר בהנחיה ולא מדובר בחקיקה. אנחנו מקלים על הקבלנים לקבל טופס 50. כשקבלן מקבל טופס 50 הקונה שלו למעשה פטור מהמקדמה.
משולם ברוך
אבל יתרה מזו, ההסדר החדש שיהיה הוא יהיה משופר, הוא יהיה מיטיב. כל הניסיון שנצבר במהלך ה - - -
זבולון קלפה
בשני הפרמטרים, לא רק בגביית הכסף, גם בצד של רישום הזכויות.
משולם ברוך
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לשכת הקבלנים, קצר.
אמיר הלר
קודם כל אני רוצה לשבח את רשות המיסים, הם ישבו איתנו לא מעט ישיבות, הרבה שעות הקדשנו לנושא הזה והגענו להסכמות. הנייר שהגיע לוועדת הכספים הוא נייר שבגדול מוסכם עלינו. ישנם מספר תיקונים טכניים שרשות המיסים יודעת שהיא צריכה לבצע כדי להתאים את זה להסכמות שהגענו. אנחנו קיבלנו את הנייר הזה אתמול אבל בגדול הוא בסדר גמור.
ראובן ריבלין
אתה מסכים להארכה לשלושה חודשים.
אמיר הלר
כן, ההארכה היא בסדר גמור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, זה מספיק לנו.
שגית אפיק
אתה רוצה שאני אעדכן על הלשכות? שוחחו איתי גם לשכת רואי חשבון וגם לשכת עורכי הדין. לשכת רואי חשבון אומרת שלא ישבו איתם ושהם מבקשים שלא להאריך, הם הוציאו מכתב ליושב ראש הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא ראיתי.
שגית אפיק
ככה הם אמרו לי, גם אני לא. לשכת עורכי הדין אמרה לי הבוקר שישבו איתם, חלק מהדברים הם הגיעו להסכמות, חלק מהדברים עוד דורשים ליבון. הבקשה שלהם הייתה שזו תהיה ארכה אחרונה ושאחריה באמת תהיה חקיקה. זאת, אגב, הייתה גם הבקשה של הוועדה בדיון האחרון.
ראובן ריבלין
אני מציע לאשר למרות התנגדות לשכת רואי החשבון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, זה לא רלוונטי. כי אני לא דן על הנושא עצמו, אני דן רק על הארכה.

אוקיי, מי בעד לאשר את הצו, כפי שקראתי קודם? הצו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)(דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי המקרקעין). מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע?
משה גפני
אני. אתם לא יכולים לבוא כל הזמן עם הודעות ואחרי זה משנים אותן.

הצבעה
בעד הצו - רוב

הצו אושר
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב.
משה גפני
אנחנו כמו חותמת גומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף האחרון זה הקמת ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5ב לחוק הכנסת. שגית, בבקשה, תסבירי את זה בקצר.
שגית אפיק
בעיקרון הכלל, לפי תקנות - - -
משה גפני
רגע, אני רציתי לשאול לפני זה, אדוני היושב ראש, על סעיף 46. היה מדובר שיביאו את הבקשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, היה מדובר.
משה גפני
אז למה זה לא הגיע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לי גם שאלות. יש לנו מלחמה קצת מאחורי הקלעים.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אני לא מורגל בדיונים כאלה. מה זאת אומרת יש לך מלחמה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עדיין לא הגיעה אליי רשימה חדשה.
משה גפני
בסדר, אבל הייתה ישיבה על העניין הזה, אנשים מחכים, מאיימים בבג"צים. מדובר על זה שרוצים לפגוע בסקטור מסוים ואתה אומר לי 'עדיין מלחמה' ואתה מעביר לו כל מה שאתה רוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מסכים איתך שעדיין - - -
משה גפני
למה העברת את הצו הזה? תעצור את הישיבה. הוא לא נותן לך את מה שאתה מבקש, אל תיתן לו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה קשור אליו?
משה גפני
מה זה הדבר הזה? אתה יודע? אני לא מורגל בזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בסדר.
משה גפני
אני יכול לקבל תשובה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי, לא קיבלתי רשימה על סעיף 46, אז אין לי מה להעלות בינתיים.
משה גפני
אז מה אתה מתכוון לעשות?
יצחק כהן
אתמול הם הצהירו לפרוטוקול שהם מביאים את הרשימה, ניסן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה אני מתכוון לעשות? אני עושה גם, לא מתכוון. אבל זה לא קשור לוועדה כרגע.
משה גפני
למי זה קשור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע לצורך הוועדה אין לי רשימה נוספת. אין לי מה להעלות.
ראובן ריבלין
הואיל ואין לו רשימה, היושב ראש, אני מציע שאתה וגפני תמשיכו אחרי שאנחנו נגמור.
משה גפני
אבל, חבר הכנסת ריבלין, יש מצב ששר האוצר מנצל את סמכותו לרעה, בניגוד לחוק, וועדת הכספים ממשיכה לתת לו אוטוסטראדה לעבור פה.
ראובן ריבלין
דיברנו על זה, הוא לא יכול להעלות את זה פה כי הוא לא קיבל.
משה גפני
הוא יכול לא להעלות דברים אחרים עד שזה יגיע.
ראובן ריבלין
זו הצעה טובה.
משה גפני
הוא יכול, מה זה הוא לא יכול? מה זה פה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, שגית.
שגית אפיק
בעיקרון הכלל לפי תקנון הכנסת וכללי המשטר הדמוקרטי שדיוני ועדה בכנסת יהיו גלויים. יש לכלל הזה חריגים שקבועים בחוק הכנסת, אחד החריגים הוא כאשר נדרש אישור של ועדה מוועדות הכנסת ויש טעמים של חשש לפגיעה בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה ויש צורך שהדיון הספציפי באותו נושא יהיה דיון חסוי, רשאי יושב ראש הוועדה, בהתייעצות עם יושב ראש הכנסת לקבל החלטה ולהקים ועדת משנה חסויה. מספר חברי הוועדה לא יעלה על חמישה ומדובר בוועדה שהיא לא ועדה מתמדת, אלא ועדה לדיון אחד בלבד.
ראובן ריבלין
לצורך העניין, אד הוק.
שגית אפיק
בדיוק. זאת הוועדה שמבוקש להקים כאן. הדיונים שלה יהיו חסויים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שפשוט לומר, אין כאן מרחב תמרון, הנושא שעליו מדובר כרגע הוא נושא מטעמים של ביטחון המדינה וכבר ישנה - - -
משה גפני
גם נושא כלכלי?
שגית אפיק
נושא כלכלי זו ועדת משנה אחרת, מכוח סעיף אחר שהוקמה, וזו ועדה באמת מתמדת שיכולה לדון, אם יש אינטרס כלכלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
והיא הוקמה.

מה שיש רק, שיש עכשיו נושא ביטחוני שהיועצים המשפטיים פתאום תפסו שמה שנעשה בשנים הקודמות לא היה במאה אחוז ויש צורך שוועדה חסויה של ועדת כספים תאשר משהו ורק אחר כך הוועדה המשותפת החסויה של כספים וחוץ וביטחון תוכל לדון. לכן אני לוקח את אותם אלה שהשתתפו בדיונים של הוועדה המשותפת של חוץ וביטחון וועדת הכספים, שהקימה ועדה חסויה לצורך הנושאים האלה ומתוכנו ישנם רק שלושה.
ראובן ריבלין
היא ועדה חסויה על פי חוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל הוועדה הזאת הקימה ועדה מצומצמת ומי שחבר שם זה ליצמן, עפר ואנוכי. היינו שותפים לדיונים, אז לחלק האחד הזה שיש עכשיו, שהוא רק חלק, אז אני מציע את השלושה האלה שהם בין כה וכה והם היו בכל הדיונים.
ראובן ריבלין
מצוין.
עיסאווי פריג'
אני מציע את זהבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא לא יכולה כי היא לא הייתה - - -
עיסאווי פריג'
למה היא לא יכולה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את השלושה, את ליצמן, עפר וניסן? ירים את ידו.
ראובן ריבלין
יש אחד מהאופוזיציה, זה בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד?

הצבעה
בעד אישור הוועדה - רוב

אושר
עיסאווי פריג'
למה זהבה לא יכולה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רבותיי, הישיבה נעולה. אני מזכיר, יום ראשון בשעה 12 וחצי.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:35.>

קוד המקור של הנתונים