ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 30/09/2013

בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
30/09/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 41>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ו בתשרי התשע"ד (30 בספטמבר 2013), שעה 10:00
סדר היום
<בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
נכחו
חברי הוועדה: >
אברהם מיכאלי – היו"ר
אורי מקלב
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ

סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר>
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
היו"ר אברהם מיכאלי
בוקר טוב. הנני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום כ"ו בתשרי תשע"ד, בלעז – ה-30 בספטמבר 2013. על סדר היום: בקשת יושב ראש הכנסת, אני מבין, לצאת לחוץ לארץ, ובחירת ממלא מקום בתקופת היעדרותו מן הארץ. אז הונחה בפנינו בקשה, ליושב ראש הוועדה: "הנני מתכבד להודיעך כי יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין עתיד לצאת את גבולות המדינה ביום ראשון, ב' בחשוון תשע"ד, ה-6 באוקטובר 2013, ולשוב ארצה ביום חמישי, ו' בחשוון תשע"ד, ה-10 באוקטובר 2013. ועל פי חוק יסוד הכנסת הוא מבקש למלא ממלא מקום במקומו, ואנחנו כינסנו את הישיבה לצורך זה.
ירדנה מלר הורוביץ
כן, זו נסיעה לביקור רשמי בפרלמנט האיטלקי.
היו"ר אברהם מיכאלי
שיהיה לו בהצלחה.
אורי מקלב
כמה שאלות. בוקר טוב, קודם כל.
היו"ר אברהם מיכאלי
בוקר טוב.
אורי מקלב
קודם, כל, הבנות – מילוי המקום הזה הוא רק לנסיעה הזו?
היו"ר אברהם מיכאלי
להיעדרות הזאת בלבד.
ירדנה מלר הורוביץ
תמיד זה פר תקופה. אין - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
פר נסיעה.
אורי מקלב
אז למה אנחנו באמת לא קובעים ממלא מקום קבוע? אני חושב שבקדנציה הקודמת היה איזה ממלא מקום ליושב ראש, היה ממלא מקום קבוע.
ירדנה מלר הורוביץ
לא, אין דבר כזה.
אורי מקלב
חבר הכנסת יצחק וקנין לא היה ממלא מקום - - -
ירדנה מלר הורוביץ
ממש לא.
היו"ר אברהם מיכאלי
לא, הוא היה ממונה כל פעם.
ירדנה מלר הורוביץ
כל פעם. גם התקנון – בעת היעדרו, יפנה לוועדת הכנסת, וצריך - - -. זה גם נכון, כי הוא מדווח על יציאתו, ואז קובעים - - -
אורי מקלב
אין תואר כזה – ממלא מקום היושב ראש?
היו"ר אברהם מיכאלי
זה מכבד את הכנסת שיושב ראש הכנסת אומר: רבותיי, אני יוצא ליומיים - - -. תדעו שאני, אל תחפשו אותי, אני לא פה.
ירדנה מלר הורוביץ
הוא מדווח על נסיעה, אתם ממנים לו ממלא מקום. אין - - -
אתי בן יוסף
אולי אפשר - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
דיברנו בזמנו עם עורכת הדין ארבל אסטרחן על זה, האם חושבים לשנות תקנון, שמידי תקופה למנות. אבל, לדעתי, זה נותן גם לוועדה את הכבוד הראוי לה וגם לכנסת את הכבוד הראוי לה, שיושב ראש הכנסת נעדר. שלא יחפשו את יושב ראש הכנסת ולא ידעו. כמו שראש הממשלה יוצא מהמדינה, ראש הממשלה מודיע וממנה ממלא מקום.
ירדנה מלר הורוביץ
גם שרים.
אתי בן יוסף
ויש כמה סגנים, שכל אחד, יגוונו.
אורי מקלב
- - - בעניין הזה כמו כל שר. כל שר שנוסע הוא גם - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
נכון, נכון.
אורי מקלב
אני חושב שיש ממלא מקום לשר הביטחון בהיעדרו מהארץ. אני - - - ממלא מקום קבוע.
היו"ר אברהם מיכאלי
כל שר שיוצא מדווח לממשלה, קודם כל.
אורי מקלב
מדווח לממשלה. אבל יש ממלא מקום - - -
ירדנה מלר הורוביץ
גם לכנסת.
היו"ר אברהם מיכאלי
לכנסת גם? כן?
ירדנה מלר הורוביץ
בטח.
אתי בן יוסף
כן, הוא מודיע לכנסת.
אורי מקלב
מודיעים לכנסת אבל למזכירות, לא לכנסת.
נאזם באדר
אין לו ממלא מקום קבוע.
ירדנה מלר הורוביץ
לא, - - -
אורי מקלב
למזכירות - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר, אז יודעים. יש מעקב.
נאזם באדר
אין ממלא מקום קבוע גם לשר הביטחון.
אורי מקלב
לשר הביטחון אין ממלא מקום - - -
נאזם באדר
לא.
ירדנה מלר הורוביץ
אין דבר כזה.
היו"ר אברהם מיכאלי
מי מבוקש הפעם למנות אותו?
אתי בן יוסף
חבר הכנסת יצחק וקנין.
ירדנה מלר הורוביץ
יושב ראש הכנסת ממליץ בפני ועדת הכנסת שאת מקומו ימלא סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יצחק וקנין.
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר גמור.
אורי מקלב
אני רוצה לציין לטובה: אני מבין שזו הנסיעה הראשונה שלו.
היו"ר אברהם מיכאלי
השנייה.
אורי מקלב
השנייה, כבר.
היו"ר אברהם מיכאלי
לפחות שאני יודע.
אתי בן יוסף
הקודמת הייתה ב-3 בספטמבר.
אורי מקלב
- - -
היו"ר אברהם מיכאלי
היינו פה בישיבת ועדה מיוחדת כזאת לפני חודש בערך? אני זוכר?
אתי בן יוסף
אני אגיד לך בדיוק: הייתה ב-1 בספטמבר.
היו"ר אברהם מיכאלי
נכון, ב-1 בספטמבר היינו פה.
אתי בן יוסף
הוא נסע גם לשלושה ימים.
היו"ר אברהם מיכאלי
אז מונתה חברת הכנסת גילה גמליאל.
אורי מקלב
אני רוצה לציין באמת שהוא לא נוסע רבות.
אתי בן יוסף
נכון.
אורי מקלב
לא שאנחנו לא מודדים את הנסיעות האלה. אבל, סך הכול, זה - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
אני עכשיו מזמין אותו לכמה נסיעות רשמיות איתי. אם הוא יבוא איתי אני אשמח.
ירדנה מלר הורוביץ
הוא ייסע לקפריסין, גם אורח של הפרלמנט הקפריסאי.
אורי מקלב
כן, אבל הוא רוצה להזמין אותו לרוסיה, לגרוזיה – למקומות כאלה - - - מה להגיד - - -
היו"ר אברהם מיכאלי
למה לא? מה? תשמע, איפה שיש לו גם השפעה.
אורי מקלב
יש לו גם השפעה.
היו"ר אברהם מיכאלי
הוא שם נחשב לאוטוריטה, לא סתם.

טוב, אנחנו מאחלים לו נסיעה טובה - -
אורי מקלב
והצלחה.
היו"ר אברהם מיכאלי
- - והצלחה, ושיחזור בשלום אלינו. ואנחנו בוודאי מודיעים לו, לממלא מקומו, שיידע שהוא עוזב.
ירדנה מלר הורוביץ
כן.
היו"ר אברהם מיכאלי
הוא יודע מזה, נכון?
ירדנה מלר הורוביץ
- - - יש לו - - - ואנחנו מודיעים.
אתי בן יוסף
בוודאי. כבר הכנו - - - המכתב.
היו"ר אברהם מיכאלי
בסדר גמור. טוב, אז הכינונו מכתב, ולכן אנחנו מברכים את יושב ראש הכנסת שיוצא לדרכו ושיחזור בשלום אלינו.
ירדנה מלר הורוביץ
אמן.
היו"ר אברהם מיכאלי
נצביע, מי בעד?

הצבעה
בעד מינוי חבר הכנסת יצחק וקנין כממלא מקומו של יושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ – 2
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
אורי מקלב
פה אחד.
היו"ר אברהם מיכאלי
פה אחד – אין נגד ואין נמנעים. ואנחנו בכך מסיימים, סוגרים את הישיבה. תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:08.>

קוד המקור של הנתונים