ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 10/09/2013

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול)(תיקון), התשע"ג-2013תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
10/09/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 174>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ו' בתשרי התשע"ד (10 בספטמבר 2013), שעה 15:40
סדר-היום
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול)(תיקון), התשע"ג-2013תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ג–2013
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
יצחק כהן – מ"מ היו"ר
משה גפני

בועז טופורובסקי

שמעון סולומון

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

חיים כץ
מוזמנים
>
רג'ואן גרייב - סגן הממונה על שוק ההון, משרד האוצר

אסי מסינג - סגן היועץ המשפטי, משרד האוצר

צור גינת - מנהל תחום מפקח ארצי, משרד האוצר

ברוך משולם - עוזר ראשי ליועמ"ש, משרד האוצר

גל מיכאל - מנהל תחום חקלאות, רשות המיסים, משרד האוצר

צביקה כהן - משרד החקלאות

אורי בירמן - עו"ד, משרד החקלאות

אורי אלדובי - דירקטור, הלמן-אלדובי גמל ופנסיה, איגוד לשכות המסחר

יורם מנחם - איגוד קופות הגמל

דפנה כהן איווניר - כהן רמון כהן, לוביסטית, איגוד קופות הגמל

תמר אברמוביץ - פולסי, לוביסטית, איגוד חברות הביטוח
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים
<>
<תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול)(תיקון), התשע"ג-2013תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ג–2013
>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים)(חשבונות) וכו' וכו'. כאן מדובר על חשבונות קטנים שמגיעים עד 7,000, אני כבר יכול להגיד, ולגביהם, אני תיכף אתן לך להסביר, יש אינטרס גדול, גם של הקופות עצמן, שקשה להן להתעסק וההתעסקות עצמה עולה להם הרבה כסף. מצד שני לאנשים עצמם, שחלקם אפילו אולי לא יודעים שיש להם כספים כאלה קטנים והם רוצים למשוך את זה ואנחנו רוצים לעודד אותם להוציא את הכספים ולהוציא את זה בתנאים הכי טובים שרק אפשר. התגבשה כאן הסכמה ואני מקווה שלא יהיו שום שינויים. אתה רוצה להסביר?
רג'ואן גרייב
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחרי שתסביר אני אגיד את ההסכמה שקיימת, שאני מקווה שהיא באה לידי ביטוי - - -
חיים כץ
אל תגיד, היא השתנתה כבר. שמע לי, אל תגיד, היא השתנתה, היועצים המשפטים שלך שינו אותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא.
חיים כץ
לא לא? כן כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תיכף נראה, לא שינו, לא משנים וכו'. אז אני לא יודע אם זה בא לידי ביטוי פה או לא, אבל אתה תאמר ואחר כך אנחנו נדבר. אני אתן לך להסביר. תעשה את זה קצר אבל קולע.
רג'ואן גרייב
מדובר במהלך משולב של הוראת שעה שתאפשר לחוסכים בקופות גמל בחסכונות או חשבונות שיש בהם עד 7,000 שקל למשוך את הכספים בפטור ממס ובאופן מיידי, ובמקביל תקנות לאפשר גביית דמי ניהול מינימליים של 6 שקלים בחודש בגין אותם חשבונות, לאחר תקופה מסוימת שהחוסכים יוכלו לממש את הזכות למשוך את הכספים או לאחד אותם.

אני אתן קצת רקע. מדובר ברפורמה או מהלך משלים לרפורמה שהייתה לפני כשנה וחצי בוועדת הכספים שאושרה, להפחתת תקרת דמי הניהול וקופות הגמל כמעט בחצי ובמהלך הדיון בוועדה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
2.1 ל-1.1.
רג'ואן גרייב
1.05, וכחלק מהדיון שהיה בוועדה אז, כשאושרה, עלה העניין שיש בעיה של ריבוי חשבונות בקופות גמל עם יתרות נמוכות שהטענה שהתפעול שלהם הוא הפסדי ויש צורך לקבוע דמי ניהול מינימליים כדי לייעל את המערכת. כמהלך משלים לנושא שעלה בוועדה אנחנו מגישים את התקנות לאישור הוועדה, כשאנחנו במקביל גם מכניסים את האלמנט שלא יהיה מצב שיש חוסכים שייפגעו מאותה הוראה ושכל אחד יוכל לממש את הזכות למשוך את הכסף או למזג לפני שמחילים את ההוראה של דמי ניהול מינימליים.
זבולון קלפה
אז משהו פה לא מובן לי. מה הקשר בין הכסף, הסכום שקבעתם, לזמן? אם אין הפקדות, אז תיצור לפי ציר הזמן ולא לפי סכום הכסף. מה זה רלוונטי 7,000 או 10,000?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זבולון, רק שנייה.
נסה רק להסביר את המשפט האחרון שאמרת, שלא כל כך הבנתי.
רג'ואן גרייב
העיקרון המנחה של אגף שוק ההון להגיש את שני הסטים של הוראת השעה והתקנות, כשהעיקרון המנחה שלא יהיה מצב שאולי יש חוסכים שיש להם יתרה כזו או אחרת שייפגעו מקביעת דמי הניהול המינימליים ולכן בד בבד אנחנו מביאים גם הוראת שעה שתאפשר לאותם חוסכים למשוך את הכסף בפטור ממס, שזה תקדים גם מבחינת המדינה, שמאפשרת לאנשים, שקיבלו הטבת מס כשהפקידו את הכסף, למשוך את זה כדי שלא תהיה טענה שאותו חוסך ישלם דמי ניהול יותר גבוהים ממה ש - - -
חיים כץ
לא תקדים. היה תקדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע, הזמן הזה שעומד לרשותם של בעלי החסכונות הקטנים האלה זה מעכשיו עד סוף 2014?
רג'ואן גרייב
לא, החלון או התקופה שכל חוסך יכול לממש את הזכות שלו תהיה 18 חודשים בהתאם לסיכומים גם עם הוועדה, לאפשר לאותם חוסכים במהלך השנה וחצי לממש את הזכות שלהם, עד מרץ 2015.
יצחק כהן
איך הוא יידע? איך הוא יידע שיש לו כסף, איך הוא יידע שיש לו - - -?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז זה בסדר, אמרתי עד סוף 2014.
רג'ואן גרייב
כן, אפילו עוד שלושה חודשים.
שגית אפיק
עד מרץ 2015.
רג'ואן גרייב
וההחלה של דמי הניהול המינימליים אמורה להתחיל רק בינואר 2016, כשהעיקרון הוא שאי אפשר להחיל את דמי הניהול המינימליים בחלון שהאזרחים כן יכולים לממש את הזכות שלהם למשוך את הכסף ולכן ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה יהיה עד 2016?
רג'ואן גרייב
עד 2016 לא יהיו דמי ניהול מינימליים, ימשיכו לחול דמי הניהול הקיימים היום, שזה עד 1.05% - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה? תלוי לאיזה סכומים. מי ש-7,000 ה-6 שקלים זה יותר נמוך. אתה פוגע באלה של מ-6,000 ולמעלה.
רג'ואן גרייב
מ-7,000 ולמטה לכאורה אמור לשלם דמי ניהול יותר גבוהים, יותר מ-6 שקלים בחודש, ולכן המספרים שקבענו אותם, 7,000 שקל ו-6 שקל, כדי לעשות את האיזון, כשאמרתי שהעיקרון המנחה הוא שלא תהיה פגיעה ב - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
פה אני אומר עוד פעם: עד סכום של 6,000, אז אכן זה נכון שהסכום הנמוך יותר זה 1%, נכון? ולכן אני מבין ש - - - אבל מ-6,000 ומעלה ה-6 שקלים זה הסכום המינימלי. שאתה רוצה להחיל אותו רק מ-2016.
מה שאני רוצה שיקרה, זה שנחליט שלגבי כל אחד מהחוסכים הסכום המינימלי לגביו הוא שיקבע - - -
יצחק כהן
הנמוך מביניהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנמוך מביניהם. מי שיש לו עד 6,000 יהיה או זה או זה, מי שמעל 6,000 זה יהיה 6 שקלים.
רג'ואן גרייב
זה לא נכון, כי אם נשלם את הנמוך מביניהם, אלה סכומים שהם מעל 7,000 שקל, אתה למעשה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, דיברנו על הקבוצה של עד ה-7,000. הנמוך מבין שני הסכומים.
רג'ואן גרייב
לא, עד 7,000 שקל, הוראת השעה שתאפשר לאנשים למשוך את הכסף, כדי שלא תהיה פגיעה בהם או טענה שתהיה פגיעה בהם, אבל דמי הניהול הרגילים, הקבועים היום בתקנות, הם עד אחוז ומשהו מהחיסכון שלהם. המטרה פה זה לא שמי שיש לו סכומים גבוהים יותר שישלם פחות, אלא אנחנו אומרים שאנחנו עושים מהלך שיש עלות מינימלית לניהול חשבון בקופת גמל. טענה כזאת שיש עלות מינימלית, ולכן כדי להביא את התקנות של דמי ניהול מינימליים אנחנו חייבים גם להביא את הוראת השעה. הוראת השעה שאנחנו מביאים אותה משיגה את המטרה שאתה רוצה להשיג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל לאלה שיש להם מ-6,000 עד 7,000, מה שאתה רוצה פוגע בהם, נכון?
רג'ואן גרייב
לא, עד 2016 - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה? הם ישלמו אחוז, זה 7 שקלים, לא 6 שקלים, נכון? הם ישלמו 7 שקלים ולא 6 שקלים - - -
רג'ואן גרייב
זה המצב הקיים היום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע, אבל אנחנו הרי בהתחלה תכננו שיהיה 6 שקלים, נקודה. באת ואמרת, אולי בסדר, שעד - - -
קריאה
6 לחודש זה 72 שקל לשנה, שהם כמעט 1% מ-7,000.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן אני אומר, זה כמעט. גם הכמעט הזה כלפי מטה. באת ואמרת שאתה רוצה שאותם אלה שיש להם נניח 5,000, יכול להיות שהם לא יידעו ואם אנחנו כבר נחיל עליהם היום את ה-6 שקלים למעשה אנחנו גוזרים עליהם לשלם יותר ממה שהם צריכים לשלם היום, כשזה 1.05%, לכן אתה רוצה לתת את הזמן עדיין עם ה-1.05% כדי להיטיב איתם, אמת?
רג'ואן גרייב
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יופי, אני מסכים איתך. אבל מה? מאחר שאנחנו העלינו את הסכום ל-7,000 אז מה שקורה, הקבוצה שבין 6,000 ל-7,000, במה שאתה רוצה להגיד, תיפגע. כדי שהיא לא תיפגע, וגם אתה הרי לא רוצה שהיא תיפגע - - -
רג'ואן גרייב
היא לא תיפגע, כי ה-6 שקלים זה בפועל 72 שקלים בשנה, שזה כמו האחוז מ-7,000.
חיים כץ
היא לא תיפגע מסיבה אחרת, רג'ואן, היא לא תהיה. כל אחד ימשוך את הכסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עד שהם יידעו. לא, כל הנקודה היא עד שיידעו.
חיים כץ
הוא 18 חודש לא עושה כלום, העסק נשאר אותו דבר כמו שהיום, הוא יפעיל את ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל כל החשש שלו היה שאנשים לא יידעו בהתחלה ובסוף אין להם זמן.
חיים כץ
הוא יודיע. פה הוא צריך להתחייב שהוא מודיע לכל אחד, גם בתקשורת וגם כל אחד יקבל מכתב אישי.
יצחק כהן
לא, להודיע במכתב על כל האפשרויות.
חיים כץ
הוא יודיע במכתב אישי והוא יתחייב גם בתקשורת וגם בהודעות אישיות, ומי שלא יקבל הודעה ולא יידע, חשבון מת, הוא ישלם רק 0.3, הוא ישלם כולה 20 שקל בשנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שנייה, אני רוצה שנבין. לאלה של ה-7,000, אתה אומר שבסופו של דבר הם לא ישלמו בשיטה שאתה אומר, של המצב של היום, של 1.05, הם לא ישלמו יותר מ-6 שקלים לחודש. זה נכון?
רג'ואן גרייב
נכון, וזה מה שהם משלמים היום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ולאחרים?
רג'ואן גרייב
מי שמתחת ל-7,000 שקל, לכאורה אחרי שדמי הניהול ייכנסו לתוקף הוא אמור לשלם יותר ולכן הוראת השעה תאפשר במשך שנה וחצי לאותם אנשים למשוך ולהוציא את הכסף או למזג אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אני רוצה בנושא הזה רק לומר שבהתחלה התקנות שהונחו על שולחננו היו שונות והתקנות דיברו על 15 שקלים, אחר כך ירד ל-9 שקלים.
רג'ואן גרייב
לא, 9 שקלים. כל הזמן היה 9 שקלים. בנוסח שהוגש לוועדה היה 9 שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני ראיתי 15 בהתחלה, אבל אחר כך זה הגיע ל-9 ודובר על סכום של רק עד 5,000, דובר שהזמן שיהיה להם זה עד 2013, שלושה חודשים, והדבר הרביעי היה ש - - - מה היה הדבר הרביעי? היה עוד משהו.
יצחק כהן
מה זה משנה? לאן הגעתם עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
המס. מי שמושך משלם 10% מס הכנסה.
רג'ואן גרייב
על פיצויים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. לאחר שיחות, וידידי חיים כץ שהתחיל את זה עוד בוועדת המשנה של הכנסת הקודמת ואחר כך בסיטואציה עם ראש רשות - - -
ראובן ריבלין
--- סגן שר האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, הוא הגיע גם לסיכומים שונים. כשאנחנו קיבלנו את זה קיבלנו כאילו לא היו הסיכומים ובסופו של דבר אני שמח להגיד שהיום, אחרי כל ה - - -
חיים כץ
עוד לא, עוד לא. אל תשמח כל כך מהר.
שגית אפיק
לא, על הפטור ממס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע אני מדבר על ארבע הנקודות האלה. אל"ף, ירדנו ל-6; בי"ת, אין מס של 10%; גימ"ל, יש 18 חודש ודל"ת, עלה ל-7,000 שקל.
אלעזר שטרן
מה בדלתא של האנשים?
חיים כץ
3 מיליון חשבונות, בין 2.5 ל-3.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש את הנתונים, זו מסה גדולה מאוד.
חיים כץ
אני רוצה להגיד כמה מילים, כי זה לא מושלם. מה זה לא מושלם? קודם כל, כל העניין הזה נולד בחטא, למה נולד בחטא? כשאנחנו ניהלנו פה את המשא ומתן על הורדת דמי ניהול הגיע נציג חברות הביטוח ואמר 'בואו תשלמו לנו 9 שקלים', כאילו כלום. 'תשלמו לנו 9 שקלים', והיו פה כמה ח"כים שאמרו, 'למה לא ניתן להם 9 שקלים?' ונכון שאמרנו שלחברות הביטוח, החברות המפעילות, אנחנו לא רוצים שהם יפסידו ולא רוצים לגרום להם הפסדים, והתחלנו במשא ומתן על דמי ניהול מינימליים ושחרור חשבונות, ולא לשלם, למה חברות הביטוח, לא כלכלי להם להחזיק את הכסף הזה. חברות הביטוח קנו מהבנקים את כל קופות הגמל, עוצמה, מוצמה, טמיר, שמיר, סכממיר, קנו את הכול. הם קנו והיו דיבורים על פטור ממס. פטור ממס עשינו כבר לפני שנה או שנה וחצי, יחד עם גפני, שפטרנו ממס אנשים מבוגרים שלקחו להם כסף בלי ידיעה על כל ההפקדות שהם הפקידו מעבר לינואר 2008. אמרו, תשלמו 35% מס במקור, ורובי היה יו"ר הכנסת והיה דיון והוא לא האמין, וזה מתרוצץ ביוטיוב, כבר ראו את זה 30,000 איש.
ראובן ריבלין
איך קראו לה?
חיים כץ
גב' מועלם. עד אתמול כשישבנו הייתה הסכמה של האוצר איתך, שכל מי שלא הפקיד בקופות הגמל מעבר, או מה-1 בינואר 2012, יוכל למשוך את הכסף שלו. הצעת החוק שמגיעה פה בגלל, לא רוצה להגיד טעות, לא טעות, אי קריאה נכונה, מדברת על ה-1 בינואר 2008. זאת אומרת מה שקרה פה, הם לוקחים ואומרים, אנחנו כבר לא פוטרים מכלום אף אחד, אנחנו מקצרים זמנים. כל מי שמשחררים אותו היום ממס הוא בין כה וכה היה פטור מתשלום מס אם הוא היה ממלא 15 שנה. הם מקצרים לו היום מועדים. אם הוא הפקיד ב-2000, בעוד שנתיים הוא היה יכול למשוך את הכסף בלי מס.
רג'ואן גרייב
יש כאלה גם בגיל 60, חיים.
חיים כץ
כן, אחרי 2005. תקשיב, רג'ואן, אני שמעתי אותך מדבר ולא דיברתי מילה, גם כשלא הסכמתי איתך. אז - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רג'ואן, אני אתן לך אחר כך לענות.
חיים כץ
לא, הוא לא צריך, הוא יודע שאני לא מזייף לו בכלום. הוא הלך על קבוצה מוגדרת, בגלל עניינים משפטיים, בעקבות התקנות שנקבעו, הן בוועדת בכר והן כשעשינו את המבוגרים. אני אמרתי לו שאני הולך להניח הצעת חוק שבאה להשלים לדלתא, בין מה שסוכם בוועדה ובין מה שהוא הולך לעשות עכשיו. אני אגיש הצעת חוק, יצטרפו כל מי שרוצה בוועדה והאוצר תומך בהצעת החוק הזאת בוועדת שרים. האוצר תומך, בהסכמה שלו, הנה הוא פה, הוא התחייב פה שהוא תומך, ואז נניח את הצעת החוק ונגיע להסכמות שהם הגיעו בשני שלבים.

בשלב ראשון נפטור את כל אלה שחסכו עד ה-1 בינואר 2008, במקום עד ה-1 בינואר 2012. על ארבע השנים האלה. עכשיו הוא גם רוצה להוציא את חברות הביטוח שיש להן חוזים, וזה בסדר. בסדר, אם נכרתו חוזים. ומדברים על קופות גמל ולא על חסכונות פנסיה, נכון לעכשיו. ועל זה נניח הצעת חוק שתפטור את הדלתא. אני מקווה שגם נבקש פטור מחובת הנחה ונעשה את זה מהר ונגמור את הדלתא ואז נגיע ואז בא לציון גואל.

היום אנחנו עושים חצי עבודה. ישבנו עם היועצים המשפטיים של הוועדה, היום, והם אמרו שאי אפשר להגיש את מלוא העבודה וצריך לעשות אותה בשלבים. מאחר שהם אמרו את זה ואנחנו מכבדים את דעתם של היועצים המשפטיים של הוועדה, אז אנחנו הולכים עם מה שאומרים היועצים המשפטיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש דרך שאנחנו נוכל כבר לאשר גם את התיקון, שגית?
שגית אפיק
לא, כי יש בעיה. הבעיה היא בחוק הפיקוח. זו בעיה שהתגלתה אתמול בלילה, באוצר העבירו לנו את ה - - -
אסי מסינג
כן. בתיקון מספר 3 לחוק קופות גמל, שעבר בתחילת 2008, למעשה נסגרו קופות הגמל לתגמולים להפקדות של כספים הוניים החל מ-2008 ואילך והחל משנת 2008 ואילך העמיתים בישראל חוסכים בקופות לקצבה בלבד שמתחלקות לשני סוגים, קופת גמל לא משלמת לקצבה וקופת גמל משלמת לקצבה. קופות גמל המשלמות לקצבה זה קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים הקצבתיים, קופות הגמל הלא משלמות לקצבה אלה קופות הגמל על תגמולים שהיו בעבר אבל שמשנת 2008 הם חייבים לעשות מסלול קצבתי שבסופו של יום הקצבה תשולם מקופת גמל משלמת לקצבה. כלומר העמית יצטרך להעביר את הכסף לקופת גמל משלמת לקצבה.
בתיקון מספר 5, שתיקן את תיקון מספר 3 לחוק קופות גמל, הוטלו שורה של מגבלות שמתחברות גם למדיניות הממשלה ומדיניות הכנסת, בכל הקשור לפנסיית חובה, ולמעשה מבחינת המגבלות שיש למשיכה מקופות גמל לא משלמות לקצבה ומשלמות לקצבה, זה שאדם, בהגיעו לגיל פרישה, הוא יכול למשוך קצבה מינימלית של 3,850 שקל במונחי 2008 ואת יתר הסכומים הוא יכול למשוך הוני.

בנוסף לזה, במהלך תקופת החיסכון, כלומר לפני גיל הפרישה, האדם יכול למשוך במספר מצבים מוגבלים מכוח חקיקה. המצבים הם משיכה של מרכיב הפיצויים, שתמיד אפשר למשוך אותו בכפוף ל - - -
חיים כץ
לא, מרכיב הפיצויים, אנחנו לא דנים עליו, אין לו פטור. אנחנו לא מבקשים לו פטור.
אסי מסינג
אני רק מבהיר.
חיים כץ
אוקיי, אז כשאתה מבהיר תבהיר גם שאתם תומכים בהצעת החוק. לפרוטוקול. שלא תשכח. אם אתה מבהיר הכול, אז תבהיר הכול.
אסי מסינג
הדבר השני הוא שאפשר למשוך 80,000 שקלים בגיל פרישה, אם סך החסכונות נמנים על 80,000 שקלים. והדבר השלישי הוא משיכה בתנאי מסכנות, מצב כלכלי או מצב בריאותי, לפי תקנות שייקבעו ועוד טרם נקבעו תקנות בעניין.

כעת מה שמוצע זה למשוך משיכה נוספת של 7,000 שקל למי שיש רק 7,000 שקל. לגבי קופות גמל לא משלמות לקצבה ומשלמות לקצבה, ככל שרוצים, כרגע אין כוונה כזו גם, רק לגבי לא משלמות לקצבה, צריך לעשות תיקון חקיקה שמאפשר לבצע את אותה משיכה.
חיים כץ
ואתם, מה תעשו עם הצעת החוק? קשה לך להגיד, אז תגיד.
אסי מסינג
עמדת אגף - - -
שגית אפיק
אסי, בתקנות המקוריות שהבאתם לנו לא הייתה ההחרגה הזאת.
אסי מסינג
אז אני מסביר שוב. לאחר בחינה נוספת נפלה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, אבל אתם תתמכו בהצעת החוק?
אסי מסינג
נפלה תקלה בתקנות הקודמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם תתמכו בהצעת החוק.
אסי מסינג
לכן מובא הנוסח - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
האוצר יתמוך בהצעת החוק.
אסי מסינג
עמדת אגף שוק ההון היא - - -
ראובן ריבלין
לא, זה לא חשוב. האוצר. ועדת השרים. ואחר כך יכולים לומר לכם, עם כל הכבוד לכם, אתם לא קובעים.
רג'ואן גרייב
לכשתוגש הצעת חוק פרטית בנושא הזה, בכוונת משרד האוצר, אגף שוק ההון, לתמוך באותה הצעה, מאחר שזו הייתה ההצעה המקורית שלנו שהונחה על שולחן הוועדה ובגלל בעיה טכנית משפטית נאלצנו להוציא את זה משם.
ראובן ריבלין
אנחנו גם נאשר אותה עכשיו.
רג'ואן גרייב
אבל חשוב לי להדגיש שתי נקודות. הדלתא שמדברים עליה, מבחינת כמות הכסף, מדובר בפחות מ-5%, 10%, אבל זה מהלך משלים שאנחנו רוצים מה שנקרא לנקות את המערכת ולייעל אותה, ולכן - - -
חיים כץ
10% כמה חשבונות זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפיכך נברא האדם יחידי - - -
רג'ואן גרייב
רוב הכסף - - -
חיים כץ
כמה חשבונות זה?
רג'ואן גרייב
זה בסביבות ה-200 עד 300 - - -
חיים כץ
אלף חשבונות, מה אתה אומר לי מעט כסף. 300,000 חשבונות.
רג'ואן גרייב
לעומת 2 מיליון וחצי חשבונות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אנחנו בתקופה שאנחנו אומרים 'לפיכך נברא האדם יחידי', להגיד לך שאדם אחד כאילו שקול כנגד כל העולם כולו. 300,000. אנחנו אומרים שלאדם יחיד היינו הופכים את העולם, אז 300,000 בוודאי.
רג'ואן גרייב
לכן אמרנו שאנחנו רצינו להביא את כל החבילה. אבל מאחר שיש בעיה טכנית אנחנו התכוונו ש - - -
ראובן ריבלין
אין לנו בכלל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רובי, רק שנייה, אני רוצה רגע להציע.
ראובן ריבלין
אני רק רוצה להבין, כי הוא אמר דבר. כל דבר שיאושר על ידי היועץ המשפטי שלנו, של הוועדה, שהוא לא תלוי בפוליטיקאים, האוצר יאשר.
רג'ואן גרייב
הנוסח המקורי, את הדלתא הזאת אנחנו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני כבר רוצה כשאנחנו נאשר את זה לצרף - - -
רג'ואן גרייב
פרטי ההצעה צריכים להיות מתואמים כמובן עם משרד האוצר.
ראובן ריבלין
מתואמת ברוח זו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שנייה. אני שואל את היועצת המשפטית שלנו - - -
אסי מסינג
אם אפשר רק לחדד. אנחנו מדברים על הצעת חוק שלמעשה המטרה שלה והטכניקה, אם זה יהיה בחקיקת משנה לאחר מכן או לא, היא להחיל את ההסדר שהוצע כאן לגבי קופות גמל תגמולים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
על הפער הזה, על הדלתא. כן. עכשיו אני שואל את שגית, כשאנחנו מאשרים את זה, אנחנו יכולים להוסיף לאישור הזה גם כשאנחנו כבר מאשרים את אותו דבר גם על הדלתא לכשיגיע החוק?
יצחק כהן
לפרוטוקול כן.
שגית אפיק
לפרוטוקול כן. ובהמשך, כשתעבור הצעת החוק היא תיכנס מיד לתוקף.
יצחק כהן
כן, לפרוטוקול זה חשוב מאוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז זה כן אפשר.
שגית אפיק
כן.
ראובן ריבלין
הוא הצהיר כבר לפרוטוקול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, יותר מזה, אז אני לא אצטרך להביא את זה שוב לוועדת הכספים. זה מה שהיא אומרת, אני יותר כבר לא אצטרך להביא את זה לוועדת כספים?
יצחק כהן
לא, תצטרך, אבל העמדה ברורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, אנחנו נאשר את זה - - -
יצחק כהן
דקה, דקה, משפט אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך, אבל אני רוצה רק להגיד שאנחנו נאשר את זה ואנחנו גם נצרף, על דעת חברי ועדת הכספים, שאנחנו, זו עמדתנו, לתמוך גם בהחלה של זה על הדלתא, לכשיבוא החוק, כדי שלפחות אותנו, כוועדת כספים, לפחות אם לא חוקית אז מוסרית, אבל זה הרבה יותר ממוסרית, כי אז לא נצטרך לעשות דיון מלא, יחייב אותנו גם בנושא הזה.
יצחק כהן
העמדה ברורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, רב יצחק.
יצחק כהן
מכיוון שמדובר בסביבות 300,000 חשבונות - - -
חיים כץ
כמה? 10% הפער בין ינואר 2008 לינואר 2012, ארבע השנים האלה, זה בערך 300,000 חשבונות.
יצחק כהן
אוקיי, אני רוצה, כמו שאומר חיים, שהמוטבים יידעו, יקבלו את זה בכתב. הם יידעו את הזכויות שלהם, כדי שהם יוכלו למשוך את זה. לא להשאיר את זה עלום ואז - - -
חיים כץ
לא אלה.
יצחק כהן
לא, הקודמים. זה חייב להיות בתקנות.
שגית אפיק
רג'ואן, הקופות ישלחו איזה הודעה לעמיתים או שאתם - - - ?
יצחק כהן
חייבים להודיע.
רג'ואן גרייב
אני אתייחס.
שגית אפיק
כי בחקיקה באמת שעשינו - - -
חיים כץ
ודאי, איזה שאלה.
רג'ואן גרייב
בדומה למהלך שעשינו לפני שנה וחצי, אז ברור שהמטרה פה זה להעביר את המסר לכל האזרחים, לכל החוסכים שיש להם את הזכות לממש את זה, כולל הודעה שתנוסח גם על ידי אגף שוק ההון, כולל פרסומים בכל במה ובתקשורת, לבוא ולממש, ויש לציין שהיום יש גם אתר חינמי שהופעל על ידי משרד האוצר, שאנשים יכולים לחפש כספים שהם לא מודעים להם ובקליק אחד הם יכולים לדעת איפה מנוהל הכסף ועכשיו זה מהלך משלים שהם יכולים גם לממש את הזכות שלהם למשוך את הכסף הזה בפטור ממס ולכן גם החשיבות - - -
חיים כץ
רג'ואן, אתה שמעת מה היא אמרה? היא אמרה שהיא הולכת להוסיף לתקנות, בתקנות, שיש חובה להודיע לכל אחד באופן אישי את הזכויות שלו. אלה שמזוהים.
יצחק כהן
האתר זה דבר טוב, האתר זה דבר מצוין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלה המזוהים. מי שלא מזוהה, לא.
יצחק כהן
מה מזוהים? צריך לאתר אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא, לא - - -
חיים כץ
אם לא, הם מפסידים כסף. אם הוא לא מאתר אותם הוא ישלם לו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עזוב, המזוהים. אתה לא יכול לחייב אותם לעשות - - - המזוהים.
רג'ואן גרייב
כפי שאמרתי, כמו שהנחינו, ואלה הוראות של הממונה על שוק ההון, היא יכולה לחייב, לא צריך לקבוע את זה בתקנות, זו סמכות של השר ואנחנו פה מתחייבים בוועדה - - -
יצחק כהן
כן, אבל ליתר ביטחון.
רג'ואן גרייב
אנחנו מתחייבים בוועדה שבהתאם להסדר שהיה לפני שנה וחצי אנחנו ננחה גם את הגופים לשלוח הודעה - - -
ראובן ריבלין
נוסיף את זה לתקנות.
שגית אפיק
בסדר, זה ממילא בסמכות השר.
ראובן ריבלין
זו זכות הציבור לדעת.
רג'ואן גרייב
אנחנו לא מתנגדים.
חיים כץ
אתה לא מתנגד, אז תוסיף את ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, עוד הערה אחת, וזה אני אומר לזכותו של טמיר, ישנם אנשים שהפקידו לילדים. נניח לילד אחד הפקידו 2,000, לאחד 3,000 וכו', ההצטברות שלהם עולה על 7,000, עד היום זה רשום על שם האבא, ואז יש כאילו לאבא פתאום 10,000, אבל בפועל זה ארבעה ילדים שלכל אחד יש 2,000 או 2,500. הסיכום יהיה שהולכים לפי הרישום על הילדים, לא על האבא שמרכז.
רג'ואן גרייב
כן, האפוטרופוס, אם האפוטרופוס הוא האבא והחשבון רשום על שם הילד הקטין, אז כמובן נתייחס לכל אחד בנפרד וכל ילד יוכל למשוך את הסכום, כל עוד הוא מתחת ל-7,000.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אני מעלה לאישור.
יצחק כהן
רגע, זה בתקנות? ההודעה האישית תהיה - - -
חיים כץ
זה בתקנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, מי אתם?
יורם מנחם
מאיגוד קופות הגמל. אפשר לומר מילה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
יורם מנחם
הקשבתי קשב רב לדברים שנאמרו, הייתי פה גם בישיבה לפני שנה וחצי בנושא הורדת דמי הניהול והדברים שתוארו הם נכונים בחלקם, חסרה רק השלמה קטנה לתמונה, שחשוב לי שתשמעו אותה לפני שמצביעים בעניין. ראשית, תחילתו של העניין היה באמת בנושא של הורדת תקרת דמי הניהול. דמי הניהול ירדו לפני שנה וחצי בשיעור של כמעט 50%. ההורדה הזו היא מים מתחת לגשר, אלה דברים שקרו, עברו.

חילופי יו"ר – היו"ר חבר הכנסת יצחק כהן
היו"ר יצחק כהן
אוקיי, תמשיך. כבודו, תמשיך.
יורם מנחם
הייתי שמח אם גם היושב ראש היה נוכח.
חיים כץ
חכה לו.
יורם מנחם
רק תנחו אותי, להמשיך?
חיים כץ
לא, תחכה שיבוא היושב ראש.
ראובן ריבלין
אבל תמשיך להסביר, מה החסר?
חיים כץ
היום מאשרים חלקית את כל אלה שהפקידו בקופות הגמל עד ינואר 2008.
היו"ר יצחק כהן
תמשיך, חבר, איגוד קופות הגמל.
יורם מנחם
אף אחד לא מקשיב.
היו"ר יצחק כהן
זו ההתנהלות של הוועדה, אין מה לעשות. לא משנה, תמשיך.
חיים כץ
זה 2.5 מיליון חשבונות.
ראובן ריבלין
הוא מחכה שאתה תשמע.
חיים כץ
שאני אשמע?
יורם מנחם
שאתם תשמעו. אני אומר את זה בשבילכם, לא בשבילי. אני יודע מה אני רוצה לומר ואני חושב שחשוב לכם שתשמעו את זה כדי שתקבלו החלטה מושכלת בעניין. העניין הוא מאוד פשוט, זה לא בקטע של הכבוד המינימלי, זה מידע שחשוב שתדעו אותו לפני. עצם הדיון שהיה בחמש הדקות האחרונות וגם בתחילת הדיון מראה על פער בין מה שנכתב ונאמר על ידי רג'ואן ומה שנאמר והובן לדעתי על ידי הוועדה. אני לא מכוון את מה שאמרתי לגופו של אדם.

אני אתמצת ואומר בדיוק את הדברים שהם כן רלוונטיים מבחינתי. ראשית הדברים היה כשהחליטו לקצץ את תקרת דמי הניהול במחצית. זה היה סכום משמעותי ושינוי מהותי מאוד בכל מבנה שוק ההון ושוק חיסכון ארוך טווח ולדבר הזה היו השלכות. אבל הדבר הזה שייך לעבר ואני לא רוצה לבזבז עליו את הדיון.
בסוף אותו דיון ישבנו כאן באותו חדר ואמרנו 'חברים, אנחנו מבקשים שתשקלו לפחות אם את אותם חשבונות שעליהם אנחנו לא נרוויח הרבה, באותה מידה נטפל גם בחשבונות שעליהם אנחנו מפסידים הרבה'. כמה הרבה? המון. שלושה מיליון חשבונות, אם נכפיל ביתרה ממוצעת, אתה יודע את המספרים יותר טוב ממני. ולכן בצורה נכונה הוועדה כבר באותו מקום אמרה שצריך לטפל בעניין הזה. והמספר באמת היה יותר, הוא היה 11 שקלים לחודש ואז אמרו 'רדו לחד ספרתי' וירדו ל-9 שקלים לחודש - - -
חיים כץ
באיזה דיונים?
יורם מנחם
אני רק אשלים, חיים, ברשותך.
חיים כץ
אבל אתה לא מדייק. אין פה היושב ראש. אתה לא מדייק. ישב פה חודק - - -
יורם מנחם
הוא לא קשור.
חיים כץ
הוא לא קשור? הוא ייצג את קופות הגמל, הוא פעם ראשונה בוועדה, קפץ ל-9 שקלים, איך הוא אמר? סכום חד ספרתי. 9 שקלים.
יורם מנחם
חיים, תן לי רק להשלים. אני זוכר בדיוק ואני עומד מאחורי הדברים שלי, הוא אמר חד ספרתי - - -
חיים כץ
אתה לא צריך לזכור, יש פרוטוקולים.
יורם מנחם
ואז יושב ראש הוועדה גפני אמר לו 'רד למספר חד ספרתי' והוא אמר 9 שקלים. אבל אני מקבל את עמדתך, 9 שקלים ואחר כך ירד ל-7 שקלים ועכשיו זה 6 שקלים וגם ה-6 שקלים זה לא 6 שקלים כי בדקה ה-90 גם הכנסתם הצמדה מסוף 2015, זה אומר ש - - -
חיים כץ
למה בדקה ה-90? עשינו את זה במכוון, בשביל להעלות את הסכום.
יורם מנחם
ועכשיו הורידו אותו עוד יותר, כי ההצמדה שלו תחל רק בעוד שלוש שנים. ולכן עשו שתי פעולות מאוד משמעותיות, אחת, הורידו את הסכום בצורה משמעותית, והשנייה היא שקיצרו את המועד שבו ניתן לטפל בחשבונות האלה.
היו"ר יצחק כהן
האריכו.
יורם מנחם
האריכו את זה. בהתחלה דובר על שלושה חודשים, כרגע המספר מדבר על שנה וחצי. רק עוד שנה וחצי נוכל להתחיל לטפל בעניין ואפילו בטיוטה שדובר עליה - - -
חיים כץ
אני לא מבין מה אמרת בהתחלה. אמרת בהתחלה שאנחנו לא מבינים מה רג'ואן דיבר. הבנו מה רג'ואן דיבר - - -
יורם מנחם
חיים, תן לי בבקשה להשלים. אני לא הפרעתי, האזנתי בקשב רב.
חיים כץ
אתה לא יכול להפריע לי, אני חבר כנסת.
יורם מנחם
אני מבקש ממך להשלים את המשפט. אתה לא רוצה לתת לי אני לא אשלים, אבל תן לי להשלים את המשפט.

דובר על לדחות ל-2016. אתם צריכים להבין, ההפחתות האלה בסכום לכדי מחצית, מ-11 שקלים לפחות מ-6 שקלים, והדחייה משלושה חודשים ל-2016 הפכה את הדבר הנמוך והזעום הזה עכשיו לעשרות מונים עוד יותר נמוך וזה כמעט מתמסמס לחלוטין.
והערה אחרונה, שאני מבקש שגם אותה תיקחו לתשומת לבכם, במידה שאתם באמת מתכוונים, כמו שאנחנו מתכוונים, שאותם עמיתים שרוצים למשוך את הכסף, שימשכו. הדבר הנכון לעשות הוא לא לפתוח להם שנה וחצי, 'חבר'ה, תמשכו מתי שאתם רוצים', זה לא יעבוד, הם גם לא ימשכו. קצרו את הזמן, תאמרו להם, 'חברים, יש לכם שלושה חודשים/שישה חודשים למשוך את הכספים', אנשים יעשו זאת כרגע. אם נגיד להם עוד שנה וחצי הם יידחו את זה לעוד שנה וחמישה חודשים ובעוד שנה וחמישה חודשים ישכחו מזה.
לכן הצעתי היא רק לשקול את קיצור הזמן שאתם רוצים לתת להם למשוך, כדי שהם ימשכו את הכסף. זה גם אינטרס שלי. שתיים, ללכת בהיגיון כלכלי שאומר, חברים, כתבנו 50%, אנחנו מחזירים 5%, בואו לא נעשה את זה ללעג לרש, יש גם התנהלות עסקית מאחורי הדברים האלה. גופים מתנהלים ויתנהלו עכשיו בצורה החדשה שהנחיתם אותם, קיצצו בהוצאות, התייעלו וכל המילים היפות הללו. בשורה התחתונה צריכים להיות פה גם היגיון והגינות. אנחנו פה כבר שנתיים סביב השולחן הזה ואת הפיצוי הזה היינו צריכים לקבל לפני שנתיים, כי דובר על הקבלה בין הורדת דמי הניהול לבין הפיצוי הזה, עכשיו מדברים איתנו עד 2016. זה לא סביר. זה לא סביר, צריך לנהוג בצורה שהיא סבירה והגונה.
אורי אלדובי
יש פה בעיה אמיתית.

חילופי יו"ר – היו"ר חבר הכנסת ניסן סלומינסקי
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה השם?
אורי אלדובי
שמי אורי אלדובי מהלמן אלדובי, קופות גמל.

הנקודה היא פשוטה. אתם סופרים את החשבונות של ה-6,000 וה-7,000. לי יש 20 חשבונות של 200 שקלים שהפקדתי - - -
חיים כץ
תאחד אותם. רצית לעבוד - - -
אורי אלדובי
לא רציתי לעבוד על כלום.
חיים כץ
אתה רצית לקבל פטור כל חודש במשך 15 שנה, פתחת 2,000 חשבונות בשביל לא לשלם מס. וואלה, יצא שכרך בהפסדך. לא יעזור כלום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חיים.
חיים כץ
מה אתה אומר לי חיים? אין עכשיו קרדיטים, אנחנו לא חותמים על קרדיטים, תהיה רגוע.
אורי אלדובי
אבל אני לא דוגמה פה. אני מדבר על ה-3 מיליון חשבונות, ואנחנו צריכים כולנו שהאנשים יקבלו את ה-200 שקל האלה, כמה שיותר מהר - - -
חיים כץ
הם יקבלו, יקבלו.
אורי אלדובי
אוקיי, אבל אנחנו כולנו נחכה, כמו כל ההוראות הקודמות, לדקה האחרונה. וזה יהיה שנה וחצי, אנחנו נוציא עוד סטייטמנטים ל-3 מיליון שקלים. אתה אמרת בתחילת הדיון שאתה לא רוצה שנפסיד כסף על הדברים האלה, זאת אומרת כל מה שאנחנו מבקשים זה לא להפוך את זה ל-2016 אלא כמו שדובר בעבר, 2014, איזה שהוא תאריך, שנה מהיום, שנה להתארגן, אנשים יעשו את זה ברגע האחרון.
חיים כץ
מתי אתה שולח מכתבים לאנשים?
אורי אלדובי
עם הסטייטמנטים.
חיים כץ
לא, למה אתה לא שולח מכתב אישי, לא בסטייטמנט?
אורי אלדובי
אני אשלח עוד 3 מיליון מכתבים?
חיים כץ
את הסטייטמנט הוא לא יודע לקרוא. אתה שולח - - -
אורי אלדובי
מי שקבע מה שיהיה בסטייטמנט זה לא אני, זה האוצר קבע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, אנחנו לא מתווכחים איתם, הם הביעו את רצונם, מכובד. לא מתווכחים איתם. מה שאני רוצה לומר עוד פעם,שהבדלי הגישה כנראה ביניכם לבין הראייה שלנו היא שאתה בטוח שכל בעלי החשבונות הקטנים, לא יודע, הקשישים אולי, או מבוגרים וכו', הם מתוחכמים כולם והם אמרו 'נתנו להם עד 2016, וואלה, אנחנו נמשוך עד הרגע האחרון'.
אורי אלדובי
לא, הם פשוט לא יטפלו בזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הראייה שלנו היא בדיוק הפוכה ואנחנו יודעים שברגע שהאיש יידע הוא מיד יילך ויעשה את זה. אלא מה? לא כולם יודעים, אנחנו רוצים לתת לו את כל הזמן שבעולם כדי לבצע את זה ולבצע את זה בלי שהוא מפסיד. אם היינו בטוחים - - -
אורי אלדובי
אז תן לו שנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סלח לי, זה לא מקובל אצלנו.

אם היינו משוכנעים שתוך חצי שנה כולם יודעים וכו', יכול להיות שהיינו הולכים על חצי שנה, כי אני בטוח שכולם ימשכו. אנחנו יודעים שזה לא יקרה ולכן הראייה שלנו, בראייה של האיש, שאתם לא מפסידים שום דבר.
אלעזר שטרן
אבל, ניסן, וחיים, תגיד לי גם אתה - - -
חיים כץ
כן, אני אגיד לך. אתה רוצה שניסן יגיד לך או אני?
אלעזר שטרן
למה אי אפשר באותו מכתב שאנחנו מוציאים, לא רק מיידעים אותם, אלא עושים עוד צעד במכתב הזה ואומרים 'אנחנו רוצים להעביר או למספר חשבון, או תענו ל - - -', זאת אומרת לעשות צעדים שיעודדו את האנשים שלא יחכו. לא רק להודיע להם 'אתם זכאים', אלא לתת להם - - -
חיים כץ
לא צריך להודיע לו שהוא זכאי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, נקודת המוצא שלנו זה שברגע שאדם יידע שיש לו את החשבון הזה הוא ימשוך. הוא לא מתוחכם לעשות חשבון שהוא מרוויח עוד שקל.
אלעזר שטרן
ברור לי, אבל בגלל הגילאים שאפשר לעשות והכול - - -
חיים כץ
לא, יש שם גם צעירים. שמעת אותו, הוא פתח כל חודש חשבון, הוא אומר 200, הוא פתח ושם 100, או 50, בשביל שהחשבון - - -
אלעזר שטרן
את זה אני הבנתי.
חיים כץ
אז הוא ימשוך.
אלעזר שטרן
אבל אפשר לעשות דברים מקלים - - -
חיים כץ
שמענו מה שאמרת, יש חלון הזדמנויות. כשאנחנו נגמור את החקיקה, את החלק השני, ונסגור את זה, כל ההפקדות, עד דצמבר, הדיון בעניין שלך יהיה רציני. אם אנחנו לא נגמור את החקיקה, לא רציני.
אורי אלדובי
עדיין, האם אפשר בכל זאת לשקול לצמצם את זה לשנה, לשנה ורבע? לפרק זמן שאנשים עדיין אחראים - - -
חיים כץ
לא הקשבת מה עניתי לך?
ראובן ריבלין
נדון בזה מיד עם החקיקה.
חיים כץ
עם גמר החקיקה, אז זה יכול להיות רציני. עכשיו לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מעלים להצבעה.
ראובן ריבלין
אנחנו נשקול את הבקשה שלכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, רבותיי, יש כאן תיקוני נוסח. אני רוצה שנראה אותם ואחר כך נצביע.
יועץ משפטי
בתקנות הפיקוח שירותים פיננסיים, החשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה. בתקנה (2) צריך להשאיר את ה-1 בינואר 2012 ולמחוק את ה-31 בדצמבר 2011.
חיים כץ
כן, שלא יהיו הפקדות מעבר.
יועץ משפטי
בדיוק. ובגלל התיקון, מ-31 בדצמבר ל-1 בינואר 2012, משתנה גם 31 בדצמבר 12' ל-1 בינואר 13', זה יישאר היום הקובע.

תקנה (2) זה יהיה כך: על אף הוראות לפי סעיף 23 לחוק, עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל קיימים כספים ממרכיב תשלומי העובד, או ממרכיב תשלומי המעביד, אשר הופקדו בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008 (בתקנה זו – כספי תגמולים)???, רשאי למשוך את כספי התגמולים מחשבונו בקופה בסכום חד פעמי אם בחשבונו בקופה לא הופקדו כספים מיום ו' בטבת התשע"ב 1 בינואר 2012 ואילך, וכן לא הועברו אליו או ממנו כספים לקופת גמל אחרת, או לקופת גמל אחרת לפי העניין, מיום 1 בינואר 2013 (להלן – היום הקובע) ואילך, והיתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופת הגמל ביום הקובע לא עלתה על 7,000 שקלים חדשים; לעניין זה יראו קרן אשר קיבלה מהממונה יותר מאישור אחד קופת גמל לפי סעיף 13 לחוק כקופת גמל אחת.

כפי שאתם רואים, תקנת משנה (ב) נמחקת ותוקף הוראת השעה הוא עד 31 במרץ 2015.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מצביע גם עם התוספת שדיברנו, על הנושא של הילדים שרשומים?
חיים כץ
הוא יכניס את זה, אל תדאג.
יצחק כהן
הוא לא הקריא.
חיים כץ
הוא יקריא.
שגית אפיק
זה קיים.
חיים כץ
שגית, ההודעה?
שגית אפיק
את ההודעה אנחנו נכניס.
חיים כץ
לא בסטייטמנט, תשלח הודעה.
אורי אלדובי
זה חייב בנפרד, אחרת אנחנו נחכה שלושה חודשים.
חיים כץ
תוכל לכתוב לו בנפרד, אבל הוא יוכל לכתוב בהודעה 'יש לך 17 חשבונות של 100 שקל כל אחד', מהתאריכים האלה והאלה והאלה באותה הודעה.
אורי אלדובי
חיים, זה עולה מיליונים. המשפט הזה שהוצאת עכשיו עולה מיליונים.
חיים כץ
אתה אומר שאתם לא רוצים להפסיד, אתה צריך לשלוח הודעה, אחרת לא יידעו.
אורי אלדובי
להודיע כן, אבל למה לא יהיה - - - בנפרד?
חיים כץ
בתוך ההודעה - - -
קריאה
עמוד נפרד.
אורי אלדובי
זה סביר. רק תבינו שהדבר הקטן הזה של מילימטר פה ימינה, זה - - -
חיים כץ
מאה אחוז, בתוך הסטייטמנט בדף נפרד. אם אתה שם את זה בסטייטמנט הוא לא יידע.
אורי אלדובי
אנחנו רוצים שהם ייקחו את הכסף.
חיים כץ
אני יודע.
אסי מסינג
אני מציע, אם הליך החקיקה הולך לעבור, כדאי שההודעה כבר תהיה הודעה כוללת.
חיים כץ
הוא עושה את זה בסטייטמנט, הוא עושה את זה כל שלושה חודשים. זה יעבור, אל תדאג.
קריאה
זה יהיה בסטייטמנט הקרוב וההודעה תהיה בסטייטמנט הקרוב.
חיים כץ
הוא יכול לשים את ההודעה גם בסטייטמנט הזה וגם בסטייטמנט הבא וגם אחריו. למה אם הוא שם את זה, לא עולה לו בול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אני מעלה להצבעה.
אורי אלדובי
שאלה קטנה, רק להבין. אתם מתארים בעצם את ההפסקה, שנה וחצי לצורך העניין, שאנשים יכולים לזהות, ואם שנה וחצי לא משכו, אז דמי הניהול עולים, נכון? זה מה שיוצא מהניסוח?
חיים כץ
לא, דמי הניהול עולים ב-15 במרץ - - -
שגית אפיק
ב-1 בינואר 2016.
אורי אלדובי
לא, למה לא באותו תאריך?
חיים כץ
תקשיב לי, אנחנו לא עובדים אצלך.
קריאה
הוא שואל.
חיים כץ
אה, בסדר. לא, רק שתדע שאנחנו לא עובדים אצלך.
אורי אלדובי
אבל למה 2016?
חיים כץ
אם אנחנו עובדים אצלך אנחנו רוצים תגמולים.
אורי אלדובי
אבל למה 2016? אם העמיתים יכולים למשוך - - -
חיים כץ
למה החלטנו 2016? ככה הוועדה החליטה.
אורי אלדובי
היא עדיין לא החליטה.
חיים כץ
היא תחליט עוד דקה.
אורי אלדובי
אנחנו מנסים להבין את ההבדל, למה יש עוד פער של חצי שנה?
יורם מנחם
ההיגיון שהנחה את הנושא בנושא של 2016 היה מנותקי קשר בגלל ה-03. אבל צריך להבין שזה אחוז קטן ש - - - אליו אנחנו צריכים לנהל עכשיו עוד את ה-90% העמיתים האחרים במשך שנה נוספת.
חיים כץ
בשביל שלא ישלמו לך 03.
יורם מנחם
זה בסדר, לא קשור לעניין.
חיים כץ
אתה רוצה לקרב ולשלם 03 במקום אחוז?
יורם מנחם
חיים, זה לא קשור לעניין.
אורי אלדובי
אם הוא יתעקש אז זה דיון אחר, אבל הוא לא מתעקש.
יורם מנחם
זה לא קשור לעניין. הסיבה שהאוצר דרש את ה-2016 הייתה בשל אותם עמיתים מנותקי קשר שלכאורה לא קיבלו את ההודעה במשך השנה וחצי. אז בגלל אותם 5% כל ה-95% זה תשעה חודשים נוספים, שלגביהם אני צריך עדיין להמשיך לממן אותם.
חיים כץ
הם ימשכו את הכסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נקודות המוצא שלנו הן שונות ולכן אתם תישארו בעמדתכם ואנחנו נישאר בעמדתנו, כי אנחנו חושבים ש - - -
אורי אלדובי
אבל מה ההיגיון של הפער של הזמן? הפער של הזמן לא מובן, מה קורה בין הזמן שהאיש יכול היה למשוך והוא לא משך, מה קורה מאותו רגע? למה עוד 9 חודשים?
רג'ואן גרייב
אני אנסה להסביר את הרציונל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רק את הפער של הזמן מה קורה.
רג'ואן גרייב
הרציונל למה להחיל את זה מה-1 בינואר 2016, מאחר שהייתה רפורמה אחרת שאושרה לפני שנה וחצי בוועדה, בנושא של אנשים או חוסכים מנותקי קשר וחשבונות רדומים.
אורי אלדובי
ומי שלא מנותק קשר?
רג'ואן גרייב
במסגרת אותה רפורמה ניתנו לגופים שלוש שנים כדי לאתר ולבצע פעולות טיוב של המלאי הקיים של כלל העמיתים אצלם וההפחתה של דמי הניהול עבור אותם חוסכים מנותקי קשר תחל רק ב-1 בינואר 2016 וכדי לבצע את הרציפות של העניין הזה, שלא יכול להיות מצב שעמית שהוא לא מודע לקיום החשבון שיגבו ממנו את דמי הניהול המינימליים ורק בשנת 2016 יפחיתו את דמי הניהול ל-03, היינו חייבים לעשות את הרציפות הזאת ושלא תהיה סיטואציה - - -
חיים כץ
אם אתה רוצה שיורידו ל-03 מיידית, אפשר ללכת ל-03.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, די, נגמר הסיפור, די. עשינו כבר סופר סופר, מה שנקרא.

אני מעלה להצבעה את שני הדברים. את תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסים ו - - -
שגית אפיק
על החשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה ועל דמי הניהול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את שני הדברים האלה, ולאישור הזה שהוועדה תאשר אני גם מצרף שוועדת הכספים כבר מאשרת מבחינתה את הצעת החוק שתוגש.
שגית אפיק
ב-2018 – 2012.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע?

הצבעה
בעד שתי התקנות – רוב
התקנות אושרו.
שתי התקנות האלה אושרו פה אחד.

תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא. יישר כוח, חיים, יישר כוח גדול.
חיים כץ
אני לא מתחרה איתך על קרדיטים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מתחרה? אני לא - - - ההיפך - - -
חיים כץ
נכון, נעבוד ביחד, זה ייתן טוב לאזרחי מדינת ישראל.

<הישיבה ננעלה בשעה 16:20.>

קוד המקור של הנתונים