ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 10/09/2013

צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב') תשע"ג, 2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
10/09/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 175 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ו' בתשרי התשע"ד (10 בספטמבר 2013), שעה 16:20
סדר-היום
<צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב') תשע"ג, 2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

שמעון סולומון

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
צביקה כהן - משרד החקלאות

עו"ד אורי בירמן - משרד החקלאות

מיכאל גל - מנהל תחום מפקח ארצי, משרד האוצר

ברוך משולם - ייעוץ משפטי, משרד האוצר

ירון סולומון - המחלקה להתיישבות, תנועת האיחוד החקלאי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר המתרגמים
<צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב') תשע"ג, 2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו תקנות צו לעידוד השקעת הון בחקלאות. קביעת תחומי אזורי פיתוח א', ב', התשע"ג-2013. מי מציג את זה?
צביקה כהן
צביקה כהן, סמנכ"ל השקעות במשרד החקלאות. אנחנו מגישים פה צו שמאושר על ידי האוצר והחקלאות, הצו הזה הוא צו אזורי עדיפות מתוקף חוק עידוד השקעות הון בחקלאות. הצו הזה הופך את הצו הקיים שהיה עד היום, היה צו בהוראת שעה, לצו קבוע. אנחנו עשינו בדיקה במשך השנים האחרונות. מ-2008 יש לנו צו בהוראת שעה כל שנה, שקובע את אזורי פיתוח א' ו-ב' ו-ב' אקולוגי, ומ-2008 אנחנו מאריכים אותו כל שנה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה אותו צו? לא משנים?
צביקה כהן
ב-2013 עשינו בדיקה עם נתונים, תיקפנו אותו ממש לפי יעדי המשרד והחלטנו שהחוק יהיה צו קבע, הוא לא משתנה, כי אנחנו חושבים שככה הוא צריך להיות וגם הנתונים מראים ככה ובעזרת משרד האוצר אנחנו מביאים אותו לדיון ולאישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. יש בגופים שקשורים לזה גופים שמתנגדים?
צביקה כהן
אני אגיד. העברנו את הצו גם להערות הציבור. לא היו הערות.
יצחק כהן
חלוציות לא? חלוציות בפנים.
אלעזר שטרן
חלוציות זה חשוב.
יצחק כהן
לא, אבל הוא מנוע. הוא לא השתתף בדיון ולא הצביע.
צביקה כהן
רק לדייק. כשתיקפנו אותו השנה היו מעט שינויים במדדים שבונים אותו, אבל בפועל אזורי הפיתוח לא השתנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי, אבל אני שואל יש גופים, נניח החקלאים, או לא יודע מי, שמתנגדים. שיהיה לנו גילוי נאות לפני שאני מתחיל לתת - - -
צביקה כהן
אני אמרתי, אנחנו לא שינינו אותו בארבע השנים האחרונות. גם את הקבוע, זה אחת. שתיים, הבאנו להערות הציבור, גם באינטרנט, גם דרך המחוזות שלנו, החקלאים קיבלו את הצו הזה ואת ההסברים, ולא היו הערות.
אלעזר שטרן
יש לי שאלה, שאולי אני לא בכיוון. אני רואה הרבה שטחים חקלאיים שמכוסים במשטחי אנרגיה, אבל ראיתי כמה כתוב כאן בתוך ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, יש כאן הרבה שאלות בהקשרים - - -
צביקה כהן
זה לא קשור לצו.
אלעזר שטרן
למה זה לא קשור?
צביקה כהן
אנחנו מנהלת ההשקעות, אנחנו נותנים השקעות לחקלאות לפי הצו הזה ולפי החוק.
אלעזר שטרן
לכן אני שואל, לפי הצו, האם זה נקרא חקלאות?
צביקה כהן
אנחנו לא נותנים לפי החוק שאתה דן בו עכשיו למתקני אנרגיה. לכן בדיון הספציפי הזה לא - - -
יצחק כהן
ולאולמות חתונות גם לא? גם לא אולמי שמחות.
צביקה כהן
גם לא. השקעות, לפי חוק עידוד השקעות בחקלאות, הן לא למתקני אנרגיה שאתה שואל. מתקני אנרגיה זה סיפור אחר, אנחנו גם לא תומכים בהם, רק אישור של מינהל מקרקעי ישראל. אני פחות בקי בזה, זה לא קשור לחוק עידוד השקעות הון, שאני אמון עליו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני קודם כל רוצה לשבח את חברנו, חבר הכנסת זבולון קלפה, שאיך אומרים, מי יכול לעמוד? טרח ולחץ ואמר שזה יגיע. וזה התגלגל כמעט כמו סעיף 46, שעבר מקום אחד ונח על שולחן אחר ונשאר שם.
יצחק כהן
אבל יש עם הצו הזה בכל זאת בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אני אתן לך לדבר, אני רק רוצה לדעת אם כל אלה שיושבים, אם מישהו - - -
בועז טופורובסקי
כולם מחכים משתיים לישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם מחכים משתיים? אז אני יכול למשוך את הזמן, אתה אומר.
בועז טופורובסקי
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הם לא קשורים לנושא. זבולון, דבר.
זבולון קלפה
יש אזורים מסוימים שלא כלולים בצו הזה ויש בהם חקלאות וגם חקלאות אינטנסיבית מאוד, לדוגמה נניח בקעת הירדן, קצת ביהודה ושומרון, שהם לא מופיעים בצו הזה והם לא מקבלים פתרון. הייתי שמח, לא יודע, אם יש פה מישהו שיודע לתת תשובה לגבי המקומות האלה.
שגית אפיק
הם היו בצו הקודם?
יצחק כהן
בואו נשמע את התשובה של בנק ישראל. מה התשובה?
זבולון קלפה
לא, מסגן שר האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רק תענה לנו. אותם חקלאים שהוא מדבר עליהם, הם משלמים מיסים וכל הדברים?
זבולון קלפה
לא, מזה הם פטורים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מהמיסים הם פטורים?
זבולון קלפה
ודאי.
צביקה כהן
גם חוק העונשין לא חל עליהם. אני אסביר. קודם כל, הם לא היו קיימים בצו הקודם, זה לא שעשינו פה שינוי לרעה, אבל אין ספק, החוק לעידוד השקעות הון רוצה שתי הטבות, אחת במענקים ואחת בהטבות מס. במענקים אנחנו יודעים לתת לאזורים שלא בחוק מענקים מנהליים ואנחנו עושים את זה ומשווים את התנאים שלהם עם מענק של 25%, כמו לכל אזור א'. אנחנו לא יודעים לתת להם הטבות מס, כי אנחנו לא רשות המיסים. אנחנו יודעים לתת כסף, הטבות מס הן רק על פי החוק. לכן יש פה, כמו שזבולון אמר, חמש שנים איזה שהוא כשל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איך מתקנים אותו?
צביקה כהן
פנינו לפרקליטות, פנינו למשרד המשפטים, שיעזרו לנו לתקן אותו. כרגע זה עדיין לא עובד, יש גם בג"צ באוויר בנושא הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אתם לפחות מבחינה כספית מכסים אותם?
צביקה כהן
אנחנו מכסים אותם כספית, אבל אנחנו לא מכסים אותם בהטבות מס והנושא בבג"צ. אנחנו הבענו עמדה מאוד ברורה.
זבולון קלפה
יושב ראש הוועדה, יכול להיות שאפשר ליזום הדדיות. אם לא מקבלים הטבות, גם שלא ישלמו מס מהצד השני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן שאלתי את זה. מה שאני רואה כאן מהחלטת הממשלה, להטיל על הממונה על התקציבים ממשרד האוצר ועל מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר למנות צוות בין משרדי בראשות הממונה על התקציבים או נציגו שיבחן בתוך 120 יום מיום המינוי את הצורך הכלכלי והמשפטי בגיבוש הצעה לתיקון החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, בשים לב בין היתר להיבטים של הטבות המס הניתנות במסגרת החוק ולאפשרות מתן מענקי השקעות לפי קריטריונים שונים מהקריטריונים הקבועים כיום בחוק. הצוות הבין משרדי יבחן דרכים למתן ההטבות האמורות בחוק גם באזורי יהודה, שומרון ובקעת הירדן. זה מה-2.2.012.
זבולון קלפה
עוד לא עברו 120 יום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע, אני קורא את זה עכשיו, אני שואל.
יצחק כהן
זו הממשלה שאנחנו היינו חברים בה. עכשיו אתם צריכים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצוות הזה קיים? הוא עובד?
צביקה כהן
הצוות הזה קיים.
יצחק כהן
אנחנו הקמנו את הצוות ואתם לא עושים כלום.
צביקה כהן
הצוות הזה קיים, הוא מנסה לעבוד. יש לנו המון אי הבנות עם האוצר, הרי אנחנו חושבים שצריך לתקן את החוק הזה. החוק הזה מ-1980, לשם זה הוא הוקם, החוק הזה נותן הטבות מס, לחברות 25%, אתה מבין שזה לא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שנייה, אני שואל. המחלוקות שלכם, ממה שאני מבין, זה על הרבה נושאים. אני שואל, בנושא של אזורי יהודה ושומרון, גם יש מחלוקות?
צביקה כהן
אין מחלוקות אבל אין לו פתרון משפטי, פתרון משפטי לחלוטין שאמור להגיע ממשרד המשפטים. הוא עוד לא הגיע. הצוות מחכה לפתרון של משרד המשפטים שיגיד איך עושים את זה, כדי שיהיו להם אותם תנאים כמו שיש לאזרחי ישראל ברמת הטבות המס. אנחנו מאוד בעד וגם האוצר רואה בזה משהו שהוא חשוב, רק שלא מצליחים להגיע לזה משפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האם אפשר להחיל את זה דרך מפקד האזור?
צביקה כהן
דרך צו אלוף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו יכולים להחליט על ההחלטה של זה דרך - - -? זה לא אנחנו?
שגית אפיק
זה הוא.
צביקה כהן
זה רשות המיסים. אנחנו לא מצליחים להגיע - - -
שגית אפיק
ברוך נמצא כאן, אתה יודע תשובה לזה, ברוך?
ברוך משולם
יש לנו פה אדם שמטפל בנושא הזה ברשות.
גל מיכאל
כרגע אין לזה פתרון, כמו שנאמר פה, כי הפתרון הוא משפטי, אבל אין לנו התנגדות אם יימצא פתרון משפטי לעניין זה, של לתת את זה גם ביהודה ושומרון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מול מי אתם עובדים במשרד המשפטים?
גל מיכאל
יש צוות. אני במקרה לא בצוות הזה, המחלקה הכלכלית מטפלת בנושא הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זבולון, יש שתי אפשרויות. לא לאשר את זה, או לאשר את זה ולקבוע תאריך נוסף שבו נרצה לשמוע דיווח על ההתקדמות של הצוות.
זבולון קלפה
ודאי שהאפשרות השנייה עדיפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אנחנו נצביע לאשר את ה - - -
שגית אפיק
רק שאלה קטנה. אין מצב תחילה. הפכתם את זה להוראת קבע. זאת אומרת מהמועד שפקע הצו האחרון, 5 במאי ועד היום, לא הענקתם מענקים, לא היה בתוקף, ואתם נכנסים מעכשיו ואילך ואתה תיתן לכל הבקשות שיש לך בצנרת בעצם.
צביקה כהן
כן, אבל השאלה אם אני רוצה להמתין עד הפרסום ברשומות. סתם שאלת קיטבג.
קריאה
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז תעשו את זה מהר.
שגית אפיק
תפרסמו מהר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מעלה לאישור את הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות, קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב' התשע"ג-2013, מהלך להפיכת הצו מהוראת שעה להוראת קבע. צביקה, אני מעלה את זה לאישור ואני מוסיף להחלטה שבתוך חודש נבקש מהצוות שקיים להופיע בפני ועדת הכספים כדי למסור דיווח איפה הם נמצאים בנושא.
צביקה כהן
אם הנושא הוא הטבות המס ביו"ש צריך לבקש גם את משרד המשפטים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז, אתה תעביר את זה גם - - -
צביקה כהן
לא, אם אתה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נעביר את זה גם. גם אנחנו וגם אתה נעביר למשרד המשפטים, שיופיע. ודאי.

מי בעד לאשר את הצו והתוספת? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? אף אחד.

הצבעה

בעד צו לעידוד השקעות הון בחקלאות - רוב

הצו אושר

הצו אושר פה אחד.

תודה רבה לכולכם.

הנושא האחרון, זבולון בזמנו קיבל להיות יושב ראש ועדת המשנה לפריפריה והתיישבות. כל יושבי ראש הוועדות האחרות מסרו את חברי הוועדה וועדת הכספים אישרה אותם. הוא לא אישר, עכשיו יש לו את הרשימה, אנחנו רוצים שהוא ימסור אותה ואנחנו בעזרת ה' נאשר.
טמיר כהן
חברי הוועדה הנוספים יהיו חבר הכנסת טופורובסקי, חמד עמאר, שמעון סולומון, יעקב ליצמן ואלעזר שטרן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
וכל אחד מהם יודע את זה והסכים, זבולון?
זבולון קלפה
הנה, אתה רואה כבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר אותם? ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור חברי ועדת משנה כספים לפריפריה והתיישבות - רוב

אושר

אושר.

רבותיי, גמר חתימה טובה לכולם. סליחה ומחילה לכולם שפגענו ולא התכוונו וכן התכוונו.
יצחק כהן
פגעתם, פגעתם, פגעתם במשפחות, פגעתם בילדים, פגעתם בישיבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, תודה רבה לכולם, גמר חתימה טובה.

<הישיבה ננעלה בשעה 16:30.>

קוד המקור של הנתונים