ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 01/09/2013

בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
01/09/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 40>
מישיבת ועדת הכנסת
יום ראשון, כ"ו באלול התשע"ג (01 בספטמבר 2013), שעה 12:45
סדר היום
<בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
אברהם מיכאלי

דוד רותם
מוזמנים
>
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים
<בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.>
היו"ר צחי הנגבי
אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר היום: בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מהארץ.

אני מעלה להצבעה את הבקשה של נאזם לבחור את גילה גמליאל סגנית יו"ר הכנסת, כמחליפתו וכממלאת מקומו של היו"ר בעת היעדרו מהארץ מה-1.9 עד ה-3.9.
דוד רותם
אני מציע למנות אותה יה מה-1 לספטמבר עד אחרי הבחירות.
היו"ר צחי הנגבי
אתה יכול להשיג את ההסכמה של יולי?
דוד רותם
כל פעם שהוא נוסע אנחנו צריכים להתכנס?
ארבל אסטרחן
>
כך עשו בעבר. אפשר לקבל החלטה מראש - - -
היו"ר צחי הנגבי
אני אתייעץ עם היו"ר עם שובו, יתכן שאפשר לעשות זאת מהפעם הבאה ואילך.
ארבל אסטרחן
ועדת הכנסת קובעת מראש שבחצי שנה הקרובה בכל מקרה של היעדרות - - -
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו נתייעץ עם היו"ר ויתכן שנקבע ישיבות מעת לעת, נקבע לשנה מראש. נדבר עם היו"ר עם שובו.

הבקשה אושרה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:00.>

קוד המקור של הנתונים