ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 31/07/2013

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ג -2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
31/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 170>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013), שעה 10:45
סדר היום
<תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ג -2013 - בחירת חברים לוועדות משנה>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
זהבה גלאון

בועז טופורובסקי

עליזה לביא

אראל מרגלית

שמעון סולומון
מוזמנים
>
ברוך משולם - עוזר ראשי ליועמ"ש, רשות המסים, משרד האוצר

חיזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
חבר המתרגמים
<תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ג -2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
חברי חברי הכנסת, יש לנו שני נושאים: הנושא הראשון נמשך הרבה זמן עד שהגיע אלינו, ולמרות שאנחנו בסוף המושב, לפני הפגרה, חשבתי שחשוב מאוד להעלות אותו. מאחר שזה הטבה גדולה לעובדים במשמרות, אמרתי שנעלה את זה. זה דבר קצר מאוד, ואני חושב שכולנו, אני כבר מכיר את כל חברי, רוצים להיטיב אם זה נכון וצודק.

מי נמצא מרשות - - -
ברוך משולם
אני מהלשכה המשפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תן הסבר קצר.
ברוך משולם
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) מעניקות הטבה לעובדים שעובדים במשמרת שנייה ובמשמרת שלישית ועוסקים בעיקר בפעילות ייצורית. התקנות האלה למעשה פקעו ב-31 בדצמבר 2012, אבל בעקבות חוק-יסוד: הכנסת, כאשר הכנסת התפזרה, הן הוארכו באופן אוטומטי עד ל-5 במאי. זה אומר שמה-5 במאי 2013 התקנות פקעו. אנחנו מבקשים להאריך אותן לכל שנת 2013 באופן אקטיבי עד סוף השנה. העלות של הארכת התקנות האלה מוערכת בכ-150 מיליון שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה מהות התקנות?
ברוך משולם
מעודדת פעילות ייצורית. מעודדת עובדים במפעלים ייצוריים לעבוד משמרת שנייה ושלישית. יש הגדרה בדיוק בתקנות מהי משמרת שנייה ומהי משמרת שלישית. כאשר הם עובדים הם מקבלים זיכוי מס של 15% בדיוק עד לתקרה מסוימת שקבועה בתקנות שמתעדכנת משנה לשנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, בסופו של דבר זה מיטיב עם העובדים האלה.
ברוך משולם
בהחלט. עם אלה שעובדים ב - - -
אראל מרגלית
באיזה תחומים?
ברוך משולם
יש הגדרה. זה מפנה לחוק עידוד התעשייה, ומדובר על פעילות ייצורית במפעל שעיקר פעילותו היא פעילות ייצורית.
עליזה לביא
מה זה "ייצורית"?
ברוך משולם
יש הגדרה. אני אקרא את ההגדרה בדיוק. ההגדרה היא כזאת: מדובר על עובדים שעובדים במפעל תעשייתי. מפעל תעשייתי מוגדר בחוק עידוד התעשייה (מסים), "מפעל תעשייתי שבבעלותה של חברה תעשייתית שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית; לעניין זה יראו, בין היתר, את הפעילויות המפורטות בתוספת כפעילויות שאינן ייצוריות". זאת אומרת, פעילות מחריגה. ואז אומרים: מפעלים תעשייתיים משתייכים לענף כלכלי אחד, או קבוצה של מפעלים. יש פה הגדרה מסוימת, אבל החוק עצמו חל על פעילות ייצורית. אנחנו מדברים בגדול על עובדים במפעלים ובענפים מסוימים שקשורים לפעילות ייצורית, שמייצרים. פחות מתן שירותים, אלא אם כן הם נכללו באופן מפורש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לשלומית יש כמה שאלות.
שלומית ארליך
ברוך, מה קרה בפועל מה-5 במאי?
ברוך משולם
בפועל מה-5 במאי פנו אלינו, שאלו היכן זה עומד. בהתאם למצב היום ולחוק אמרנו שהתקנות בפועל הוארכו עד ה-5 במאי ואלה ההטבות שניתנו, ואמרנו שאנחנו מבקשים להביא את זה להכרעתכם, ולכשתתקבל החלטה היום, ננחה את המעבידים בהתאם ונוציא הנחיה מסודרת כיצד יש לפעול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האם זה יהיה רטרואקטיבי?
ברוך משולם
באופן תיאורטי כן.
זהבה גלאון
האם אנחנו עושים חקיקה רטרואקטיבית?
ברוך משולם
לא. פה מדובר בהטבות למעשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הטבות לעובד.
ברוך משולם
אנחנו לא פוגעים באף אחד, אנחנו רק מעניקים הטבות. המצב החוקי היה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ברוך, תן לי להבין. אם מישהו מקבל, מישהו צריך לתת. האם זה המדינה או הבעלים?
ברוך משולם
המדינה. החישוב מתבצע טכנית. הזיכוי של המס ניתן טכנית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה רק דרך זיכוי מס.
ברוך משולם
כן. המעביד עצמו, אבל בסוף זה יוצא מתקציב המדינה, וזה מובא בחשבון בהתאם.
שלומית ארליך
ברוך, האם יש הבחנה בין אנשים שכבר עכשיו עובדים באותו מקום עבודה, לבין אנשים שלא, לעניין ההטבה שתינתן?
ברוך משולם
באופן תיאורטי כל מי שנמצא כרגע באותו מקום עבודה, המשיך ועבד מה-5 ביוני וממשיך לעבוד עד היום, מקבל את ההטבה ישירות מהמעביד, בהתאם להנחיה שאנחנו מוציאים. אלה שלא, אבל המשיכו לעבוד במפעל תעשייתי אחר, במקום אחר, יכולים לפנות למעביד שם, אנחנו נוציא הנחיה מסודרת, או שתמיד הם יכולים לפנות לפקיד השומה, לערוך תיאום ולקבל את מלוא ההטבות. אף אחד לא ייפגע.
שלומית ארליך
גם עובד שפונה למעביד והמעביד החדש לא מאפשר - - -
ברוך משולם
בהנחה שהמעביד החדש שלו נכנס לקטגוריה הזאת ובתקופת הביניים שהוא הפסיק מה-5 במאי, גם אם הוא מקבל את ההטבות עד היום, בהנחה שנאריך את זה, ננחה את המעביד החדש כיצד לעשות חישוב כך שהוא ייהנה מההטבות. נוציא הנחיה מסודרת בנושא. פנו אלינו בנושא והודענו למעבידים שנוציא הנחיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חזקי, אתה יכול להצטמצם למשפט?
חיזקיה ישראל
בקצרה, העובדים במפעלים ממתינים לעסק הזה. הם יודעים שזה הגיע לכאן ומחכים להחלטתכם. הם יודעים שזה יהיה גם מה-6 במאי והם לא ייפגעו כי זה יינתן להם רטרואקטיבית, למי שזכאי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו אחת מהתקנות שאנחנו אוהבים לאשר, שהעובדים מקבלים, ומי שנותן זו המדינה ולא המעבידים, כך שהכול טוב מהבחינה הזאת.
שלומית ארליך
רק עוד עניין אחד. בשנים האחרונות פנו אלינו מספר פעמים לפני אישור התקנות. התקנות מובאות למעשה לאישור בכל שנה מחדש, כשבדרך כלל אנחנו מקבלים אותן וצריכים לאשר אותן באופן רטרואקטיבי. פנו אלינו מספר פעמים לעניין האפשרות להאריך מעבר לשנה אחת, על מנת לסייע לעובדים ולמעסיקים. כאן אנחנו מדברים על מצב שבו אנחנו מבקשים להחיל את זה מה-6 במאי קדימה עד סוף השנה.
שגית אפיק
זה אפילו חצי שנה.
ברוך משולם
שוחחנו על כך אתמול ובדקנו את זה גם מול שר האוצר. מבחינתנו אנחנו רוצים את הגמישות לבחון את הנחיצות שלהן על בסיס שנתי ולראות מה מקורות.
שגית אפיק
כבר שנים אתם מאריכים את זה אחת לשנה. פעם אחת תתנו לוועדה שנה וחצי.
ברוך משולם
את צודקת בהחלט - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעשה את זה עד 2014.
ברוך משולם
אני לא יכול לאשר דבר כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם לא נאשר את זה עכשיו, הפסדנו. יש פגרה.
ברוך משולם
אני מציע שנאשר את זה עד 2013.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע הפוך. עכשיו תצא, תדבר עם משה אשר, תגיד לו שלא נאשר את זה, אלא אם כן זה יהיה 2014, אחרת אנחנו עושים גם צחוק מעצמנו. טוב שלא באתם בדצמבר 2013. תצא ותחזור אלינו. בינתיים נעבור לסעיף הבא ונמתין לתשובה.
ברוך משולם
בשמחה. אני יכול להגיד שנכון לאתמול לא היה אישור. אני אנסה עוד פעם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבל, זה לא יאושר.
ברוך משולם
אין בעיה.

<בחירת חברים לוועדת משנה>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בזמנו, לפי בקשות של חברי הוועדה, הקמנו ועדות משנה, וגם אמרנו שאין מגבלה אם חברים נוספים רוצים להקים ועדות משנה בנושאים ספציפיים. אין לי שום בעיה בנושא הזה. אישרנו את יושבי-ראש הוועדה שאושרו פה. הבנתי שכך תמיד היה מקובל, שמאשרים את היושב-ראש, והיושב-ראש, או שהוא מזמין את כולם, הוא פותח את הישיבה, או שהוא עושה איך שהוא מבין.

שלשום הסבה את תשומת לבי שגית, היועצת המשפטית שלנו, שלא מספיק שיש יושב-ראש, כי הוא לא יוכל להקים ועדת משנה, אלא רק צוות. בסוף התברר שהיושבי-ראש רוצים להקים ועדות משנה. כדי שזה יהיה ועדת משנה, כל אחד צריך להביא את ההצעה שלו לחברים ונאשר פה. טמיר פנה ליושבי-ראש וביקש מכל אחד שייתן את ההצעה שלו, ואנחנו צריכים להביא את זה לאישור.
זהבה גלאון
תגידו קודם מי כל יושבי-ראש הוועדות.
עליזה לביא
גם מה הנושאים.
טמיר כהן
למעשה אלה דברים שכבר אישרנו בעבר, אז יש לנו פה חמש ועדות משנה, כשמתוכן ארבע עומדות על הפרק. האחת, ועדת משנה לפריפריה והתיישבות, בראשות חבר הכנסת זבולון קלפה; ועדת משנה למגזר הערבי, בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי; ועדת משנה לעסקים קטנים ובינוניים, בראשות חבר הכנסת רוברט אילטוב; ועדת המשנה לביטוח, בראשות חבר הכנסת יצחק כהן; ועדת המשנה לעניין תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), בראשות חבר הכנסת בועז טופורובסקי - -
זהבה גלאון
רק גברים בראשות הוועדות.
טמיר כהן
- - וועדת משנה אחת שכבר אושרה, ועדת משנה לעניינים חסויים - - -
זהבה גלאון
רק גברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה כבר נאמר בזמנו.
זהבה גלאון
תמיד טוב לחזור על זה, אדוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין שום בעיה.
זהבה גלאון
מי זה בעניינים החסויים?
טמיר כהן
זה מה שאושר בוועדה.
עליזה לביא
זה ודאי לא אישה.
טמיר כהן
הוועדה הזאת אושרה בעבר בוועדה, ויושב-ראש ועדת הכספים הוא יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. החברים: עפר שלח, אלעזר שטרן, איציק כהן ואריה מרגלית.
זהבה גלאון
עוד פעם רק גברים.
שגית אפיק
זו ועדה שוועדת הכספים מחויבת להקים בתחילת כל כנסת.
זהבה גלאון
רק לא מחויב שכולם יהיו גברים.
שגית אפיק
נכון.
עליזה לביא
למה שלא נצטרף?
שגית אפיק
היא צריכה למנות חמישה חברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמישה והיא לא לדיון כרגע. הוועדה הזאת אושרה עם השמות. אנחנו מעלים עכשיו לדיון את ועדת המשנה לתקנות ניירות ערך (זירות - - -
עליזה לביא
אני רק רוצה להבין, אדוני, מתי היא קמה ומי אישר אותה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ועדת הכספים אישרה את זה באחת הפעמים. זה הופיע על סדר-היום. התקיים דיון.
שגית אפיק
לפני שבועיים בערך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני חושב שיותר.

זהבה, אמרתי גם אז, את או עליזה או כל מי שרוצה יכולים לפנות. זו פנייה של חברים שבאו ואמרו: אנחנו רוצים להקים ועדת משנה בנושא מסוים. אני אומר: למה לא? תבואי את. אמרתי גם אז. תבואי ותגידי: אני רוצה להקים ועדת משנה בנושא מסוים. למה לא? גם את, עליזה, ותהיה יושבת-ראש ועדת משנה, אישה. בדרך כלל ועדות המשנה זה יוזמה של החברים שרוצים.

בועז, מי אתה מציע לוועדה?
שמעון סולומון
מה אמרת שיושב-ראש הוועדה לפריפריה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זבולון קלפה. זבולון קלפה, לא נוצר קשר אתו, אז אין לנו הרכב, זה יצטרך להיות באחת הישיבות - - -
זהבה גלאון
הוא דואג להתיישבות עכשיו...
עליזה לביא
הוא מיישב את הארץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפריפריה זה יישוב הארץ האמיתי.
בועז טופורובסקי
הצעתי היא שמעון סולומון, אחמד עמר, זבולון קלפה, אראל מרגלית ואיציק כהן. אין לי בעיה שתחליפי את איציק כהן או את אראל, ואין לי בעיה שתחליפי את שמעון או זבולון. אמרו לי שחייבים לקבוע אנשים, אז דיברתי עם אנשים שהיו לידי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את הוועדה הזאת, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד

אושרו החברים לוועדת המשנה לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) פה אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוועדה אושרה.
טמיר כהן
יש עוד ועדות. לפי הסדר. ועדת משנה למגזר הערבי, בראשות אחמד טיבי. על השמות שאני אומר כאן אלה שמות שהוצעו על-ידי יושבי-ראש הוועדות עצמן, והם אמרו שהם דיברו וגיבשו את הרשימה. לגבי ועדת המשנה למגזר הערבי, בראשות אחמד טיבי, מדובר על חברי הכנסת רובי ריבלין, אלעזר שטרן, זהבה גלאון - -
זהבה גלאון
מחליף אותי עיסוואי.
טמיר כהן
כממלא-מקום ישמש עיסווי פריג'.


- - ועפר שלח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושרו החברים לוועדת משנה למגזר הערבי פה אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר. הלאה.
טמיר כהן
ועדת משנה לעסקים קטנים ובינוניים, בראשות רוברט אילטוב. מדובר בחברי הכנסת איציק כהן, בועז טופורובסקי, אראל מרגלית וגילה גמליאל.
אעליזה לביא
אני רוצה להצטרף.
טמיר כהן
מבחינת האיזון לא נראה לי שיש בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צריך לשמור על האיזון קואליציה-אופוזיציה. עליזה, נצביע בהתניה שנדבר עם רוברט, רק שלא יהיה מצב של אי-נעימות כי הוא לא נמצא פה.
עליזה לביא
אין בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושרו החברים לוועדת משנה לעסקים קטנים ובינונים פה אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר.
טמיר כהן
ועדת המשנה לביטוח, בראשות חבר הכנסת איציק כהן. מדובר בחברי הכנסת גילה גמליאל, רוברט אילטוב, רובי ריבלין ויעקב ליצמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושרו החברים לוועדת משנה לביטוח פה אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר.
טמיר כהן
ועדת המשנה לפריפריה והתיישבות, כמו שהיושב-ראש הציע. עדיין לא גובשה רשימה.
שמעון סולומון
האם היושב-ראש קבוע?
טמיר כהן
היושב-ראש קבוע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היושב-ראש קבוע, כי הוא כבר נבחר והוא פנה. תדבר אתו כדי להצטרף, לא תהיה לך בעיה, ואם יהיה לך רעיון לוועדת משנה אחרת, אני אומר שוב, אני מהבחינה הזאת פתוח.
אראל מרגלית
אני רוצה ועדת משנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי שרוצה יכול עכשיו, יכול אחר-כך.
עליזה לביא
אני אעלה רק לפרוטוקול. אני רוצה להקים ועדת משנה.
אראל מרגלית
אני מוכן לרדת מאחת הוועדות אם זה עוזר, ואני רוצה להקים ועדת משנה בנושא של דיור בר השגה. הייתי מאוד-מאוד רוצה שזהבה גלאון תהיה אתי בוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תגיד שמות עכשיו, כי תצטרך לשמור על איזון.
זהבה גלאון
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנושא של דיור בר השגה, צריך לוודא שזה נמצא אצלנו ולא בוועדה אחרת, כי יש חוק של דיור ציבורי בר השגה, וכבר מאחורי גבי - - -
שגית אפיק
הדיור הציבורי הוא בוועדת הכלכלה.
אראל מרגלית
אנחנו מדברים על דיור בר השגה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש הרבה דיבורים שיכול להיות שזה כן יעבור לפה. אני מציע שנמתין קצת.
זהבה גלאון
יש לי רעיון. תקים את ועדת המשנה לדיור בר השגה, שם אין כרגע ועדת משנה בנושא הדיור הציבורי. אתה כבר משיג שמראש הקמת ועדה כזאת, ואז זה כבר יעבור אליך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
או שכן, או שאני מעורר את הדובים.
זהבה גלאון
זה כולה ועדת משנה.
אראל מרגלית
ניסן, אני קצת מודאג, כי בפעם שעברה שהצעתי את תת הוועדה לעסקים קטנים מצאתי את זה במקום אחר, אז עכשיו אני מציע את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בשמחה. אני רק רוצה - - -
זהבה גלאון
אני מציעה לתמוך.
עליזה לביא
גם אני מציעה לתמוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, כדי לקדם את זה, לפעמים אתה צריך להיות חכם פוליטית.
זהבה גלאון
אני רוצה להציע לך חוכמה פוליטית. עכשיו אל תמנה את חברי הוועדה. תכריז. כיוון שלא תתכנס עוד פעם תכריז על אראל כיושב-ראש ועדת המשנה, אחר-כך תתפור לו את הוועדה. תכריז עליו כיושב-ראש הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעשה אחרת. יש אפשרות להחלטה על תנאי, שברגע שהנושא אצלנו אראל יהיה יושב-ראש ועדת השמנה?
שגית אפיק
לא.
זהבה גלאון
לא. הפוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מפחד. זה מתפרסם.
טמיר כהן
זה גם לא היה על סדר-היום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא על סדר-היום, אבל לא זו הבעיה. אני מכיר את הפוליטיקה. הנושא הזה יגיע אלינו, אני מקווה, ואז יהיה פשוט.
זהבה גלאון
אם תשאל, אלה שאלות קיטבג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שואל.
זהבה גלאון
תרשום לך על סדר-היום בפגרה הקמת ועדת משנה.
עליזה לביא
גם אני רוצה. הצטרפתי לאראל. אני רוצה להקים ועדה להטמעת החשיבה המגדרית בתקציב המדינה.
טמיר כהן
אני לא בטוח שזה מתאים לוועדת - - -
זהבה גלאון
בטח זה מתאים לוועדה שבכל תקציב תהיה חשיבה מגדרית.
עליזה לביא
60 מדינות מערביות אמצו את זה, אדוני.
אראל מרגלית
לא ראית מה אני מחתים היום. אני מחתים היום חברי כנסת גברים, שלא נשתתף בפנלים טלוויזיוניים עם שלושה משתתפים ומעלה בלי שיש שם נשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אפשר גם הפוך? הפוך גם מסכימים? שלוש נשים בלי גבר? בפרקליטות לדוגמה אפשר שיהיו גם גברים ולא רק נשים או שזה תמיד הפוך?
עליזה לביא
מתי נאשר את ההצעה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעלה את זה באופן מסודר בישיבה הבאה.
זהבה גלאון
זה רעיון מצוין. אני מאוד-מאוד בעד.

<תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ג -2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
ברוך.
ברוך משולם
כבודו, אני לא איש בשורות, לא התקבלו כל האישורים מהגורמים הרלוונטיים עד לנקודה זו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נדחה את הדיון. רבותי, אף-על-פי שמרשות המסים לא התקבלה הסכמה, לפי הייעוץ כאן אנחנו יכולים לאשר את התקנות עד סוף 2014, אחרי כן אני אגיש רביזיה, ואז לא נצטרך שוב לדון בנושא. אם אני אגיע עם משה אשר לסיכום, אני אוכל לבטל את הרביזיה.

מי בעד לאשר את התקנות עד סוף 2014, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושרו תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ג-2013, בכפוף לתיקונים ובהסכמת משה אשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר פה אחד. אני מגיש רביזיה על הנושא. רבותי, תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:08.>

קוד המקור של הנתונים