ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 29/07/2013

חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 9), התשע"ד-2013

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים