ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 23/07/2013

טענת נושא חדש - מיזוג - הצבעות

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת
23/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

<פרוטוקול מס' 37>
מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ט"ז באב התשע"ג (23 ביולי 2013), שעה 13:30
סדר-היום
טענת נושא חדש – טענת חריגה מגדר נושא הצעת חוק לשינו סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013, (מ/768) – פרק ו', סעיפים 40(50) ו-(54)(ב) ו-42(ב)(12) – מס הכנסה, נותני שירותי מטבע – רוויזיה.
נכחו
חברי הוועדה: >
רוברט אילטוב – מ"מ היו"ר

עפו אגבאריה

באסל גטאס

אחמד טיבי

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

יפעת קריב

דוד רותם

איילת שקד

משה מזרחי

רינה פרנקל

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
אבי ארדיטי

סמנכ"ל בכיר חקירות ומודיעין, משרד האוצר

דרור דניאל - מנהל אגף א' חקירות ברשות המסים, משרד האוצר

ליאור תבורי - יועץ מקצועי לסגן שר האוצר, משרד האוצר

ניר אמסל - רפרנט ממשל ומינהל באג"ת, משרד האוצר

ברוך משולם - עוזר ראשי מח' משפטית ברשות המסים, משרד האוצר

גיא גולדמן - עוזר ראשי ליועמ"ש, רשות המסים, משרד האוצר

דנה אמיר - יועמ"ש, רשות המסים, משרד האוצר

יהודה שפר - משנה לפרקליט המדינה כלכלי, משרד המשפטים

דורית ואג - מנהלת ועדת החוקה חוק ומשפט
ייעוץ משפטי
סיגל קוגוט
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

טענת נושא חדש – טענת חריגה מגדר נושא הצעת חוק לשינו סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013, (מ/768) – פרק ו', סעיפים 40(50) ו-(54)(ב) ו-42(ב)(12) – מס הכנסה, נותני שירותי מטבע – רוויזיה.
היו"ר רוברט אילטוב
חברים, אני מבקש לפתוח את ועדת הכנסת בנושא: רוויזיה לטענה של נושא חדש בוועדת החוקה. בבקשה, מי ביקש את הרוויזיה?
דורית ואג
לדעתי, מרב מיכאלי.
אברהם מיכאלי
אנחנו.
משה מזרחי
אנחנו.
היו"ר רוברט אילטוב
דקה לנימוק הרוויזיה.
משה מזרחי
דקה לנימוק?
היו"ר רוברט אילטוב
כן.
משה מזרחי
בקריאה ראשונה עלתה הצעת החוק שאושרה במליאה עם אינוונטר שלם של נותני שירותי מטבע. עם זה, זה הגיע לוועדת החוקה חוק ומשפט. נפתח הדיון, נאבקנו בזה בכל כוחנו כדי להגיד שמכל האינוונטר הגדול של נותני שירותים – לא אפרט אותם כי נתת לי רק דקה – נותרה רק נישה אחת של הצ'יינג'ים – מכל הרשימה הארוכה רק הצ'יינג'ים.

עכשיו, אם הוא היה מגיע כמות שהוא והיינו עושים דיון על הכול – ניחא. דיברנו על זה, נאבקנו בזה, ביקשנו לתקן את זה, דיברנו על זה שזה ייחודי, והחריגו דווקא את הנישה הקטנה הזאת מכלל הצנרת הפיננסית שהייתה במקור – בקריאה ראשונה שעלתה במליאה. ולמרות זאת, החליטו בניגוד לדעתנו, למה שאנחנו אומרים, עד לסוף הדיון, ללכת על הנישה המאוד צרה הזו, שהיא נושא חדש לחלוטין ומשנה את פני הקריאה הראשונה במליאה לגמרי, לטעמנו.
הטענה שלהם שזה לא שינה. אנחנו חושבים שזה שינוי דרסטי וקיצוני, כי אם יש אינוונטר של עשרה נותני שירות שונים ומתוכם נותר רק אחד, זה שינוי קיצוני דרסטי, וגם אפליה מאוד קשה כלפי נותן שירות מאוד קונקרטי. זה גם נוגע לתחומים אחרים שצריך לדבר עליהם.
היו"ר רוברט אילטוב
תודה רבה.
אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו.
אתי בן יוסף
שישה.
היו"ר רוברט אילטוב
מי נגד?
אתי בן יוסף
שבעה.
אברהם מיכאלי
איך הגעת?
קריאות
- - -
היו"ר רוברט אילטוב
תרימו, בבקשה, עוד פעם את היד. מי נגד?
הצבעה

בעד – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר רוברט אילטוב
הרוויזיה נפלה. תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:38.>

קוד המקור של הנתונים