ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 23/07/2013

טענת נושא חדש - מיזוג - הצבעות

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
23/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 36>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, ט"ז באב התשע"ג (23 ביולי 2013), שעה 12:50
סדר היום
<טענת נושא חדש - פניית יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענת חריגה מגדר נושא הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014),) התשע"ג-2013) (מ/768) - פרק ו', סעיפים 40(50) ו-54(ב) ו- 42(ב)(12) - מס הכנסה, נותני שירותי מטבע.>
נכחו
חברי הוועדה: >
רוברט אילטוב – מ"מ היו"ר
דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב
יפעת קריב

דוד רותם

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
נסים זאב

מרב מיכאלי
ייעוץ משפטי
סיגל קוגוט
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן
<טענת נושא חדש - פניית יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענת חריגה מגדר נושא הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (התשע"ג-2013) (מ/768) - פרק ו', סעיפים 40(50) ו-54(ב) ו- 42(ב)(12) - מס הכנסה, נותני שירותי מטבע>
היו"ר רוברט אילטוב
אני מבקש לפתוח את הישיבה בעניין נושא חדש בוועדת החוקה. כבוד היושב-ראש, תציג את הנושא.
דוד רותם
אין נושא חדש בוועדת חוקה.
היו"ר רוברט אילטוב
טענה לנושא חדש, סליחה.
דוד רותם
יש טענה של חברי הכנסת מיכאלי, מקלב ומיכאלי הגברת, שפנתה אלי וביקשה לטעון נושא חדש. מבחינה משפטית קיבלתי חוות דעת משפטית שאין פה נושא חדש, אבל לפי התקנון אין ברירה, צריך להעביר את זה לוועדת הכנסת.
היו"ר רוברט אילטוב
מי ייצג את הטענה של נושא חדש?
אורי מקלב
לפי החוק שנמצא בספר הכחול והדפים הכחולים ולפי מה שהוצג לוועדה, יש שינויים מהותיים בתוך הנושא הזה של ההתנהלות של משרד מס הכנסה בנושא הרישומים, ולכן אנחנו חושבים שזה נושא חדש. אני מציע להעמיד את זה להצבעה עכשיו.
דוד רותם
זה לא משרד המשפטים. את הנוסח החדש עשתה היועצת המשפטית של ועדת חוקה.
אורי מקלב
לגבי הרישום של מס הכנסה, רשות המסים.
מרב מיכאלי
היועצת המשפטית עשתה לפי אילוצים שיש לה מהקואליציה.
דוד רותם
בלי קשר לקואליציה. מה את רוצה מהקואליציה?
היו"ר רוברט אילטוב
בבקשה, היועצת המשפטית של ועדת החוקה.
אברהם מיכאלי
אני מבקש להוסיף כמה מילים. עברתי על הנוסחים. הנוסח שבחוברת הכחולה אומר כך: נותן שירותי מטבע כמשמעותו בסעיף כך וכך לחוק. הייעוץ המשפטי שלנו בוועדה באמת תיקנו שזה הופך להיות: נותן שירותי מטבע החייב ברישום. זו לא אותה הגדרה רחבה שמופיעה שם.
סיגל קוגוט
טענת הנושא חדש נטענה על סעיף אחר. זו לא היתה הטענה. הטענה נטענה על ה-500,000 ועל מחיקת פרטים מהמאגר. מה שהעלית עכשיו לא היה בטענת נושא חדש.
אורי מקלב
אולי לא שלי, אבל שלו.
סיגל קוגוט
הבקשה מונחת פה.
היו"ר רוברט אילטוב
גברתי, תאמרי לנו מה היתה הבקשה שלהם ולמה זה לא נושא חדש, ובזה אנחנו נסכם.
סיגל קוגוט
זה לא, מאחר שכל התיקונים שנעשו כאן הם כדי להשביח את המידתיות של הצעת החוק. הם בגדר של תיקונים שגרתיים שנעשים. אין פה דילוג על קריאה ראשונה, אין פה נושא זר לחלוטין. כל אחד מהתיקונים האלה רק מסייע לכך שההצעה תפגע פחות בפרטיות של אנשים, תהיה יותר מידתית. לכן זה לא נושא חדש.
אורי מקלב
מה שהעלה חבר הכנסת מיכאלי זה כן נושא חדש?
סיגל קוגוט
אנחנו צמצמנו בגלל הטיעון של הממשלה, כלומר הקשר הרציונאלי למטרה היה רלוונטי על חלפנים ובגלל הזכות לפרטיות. נכון שכאשר יש כמה זכויות אדם, גם פרטיות, גם חופש עיסוק, גם שוויון לא במובן של זכות אדם אבל שוויון ברגולציה, אז יש דברים עשירים שאתה צריך לאזן. אז אנחנו התמקדנו בפרטיות ובנימוק שפשיעה חמורה יש בעיקר במגזר הזה, ולכן לא רלוונטי להחיל את זה על מגזרים יותר רחבים. זה מה שעשינו. בכל מקרה זה לא נושא חדש.
אברהם מיכאלי
אבל זה צמצום משמעותי.
סיגל קוגוט
ברור. הוועדה אכן רצתה לצמצם.
נסים זאב
מה המקסימום של המטבע חוץ?
סיגל קוגוט
כדי להשתמש במאגר הזה צריכים לחשוד באדם שהוא העלים לפחות חצי מיליון שקל. אחרת אי-אפשר להשתמש במאגר. לא אמורים נגד דגי רקק להפעיל את המאגר הזה, צריכים להפעיל אותו נגד פשיעה חמורה.
נסים זאב
אני רוצה להבין את העניין של הדיווח.
סיגל קוגוט
דיווח זה עסקה מעל 50,000 שקל.
דוד רותם
אנחנו לא עוסקים עכשיו בחוק, אנחנו רק עוסקים בשאלה של נושא חדש.
היו"ר רוברט אילטוב
אני מעלה את הנושא להצבעה. מי שמצביע בעד, הוא מצביע בעד נושא חדש. מי שמצביע נגד, נגד הטענה של נושא חדש. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6

נמנעים – אין

הוועדה קבעה והחליטה שהנושא הוא לא חדש. תודה.
מרב מיכאלי
אז אנחנו מבקשות רביזיה בבקשה.
היו"ר רוברט אילטוב
הרביזיה בעוד חצי שעה, ב-13:30. יש לנו אישור מיושב-ראש הכנסת.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:00.>

קוד המקור של הנתונים