ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 18/07/2013

סעיפים 17-18 (פרק ג') ו-40 (7) ו-42 (ב) (2) (פרק ו') אישור תושבות לצורך הטבת מס - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים