ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 18/07/2013

הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 - פרק ט', סעיפים 75 ו-76 - ביטוח בריאות לעקרות בית, פרק ז', סעיפים 56 (1) עד (3) ו-59 (א) עד (ג) - קצבאות ילדים ביטוח לאומי - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
18/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 144>
מישיבת ועדת הכספים
יום חמישי, י"א באב התשע"ג (18 ביולי 2013), שעה 3:00
סדר היום
<1. פרק ז', סעיפים 56(1) עד (3) ו-59(א) עד (ג) - קצבאות ילדים ביטוח לאומי - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
<2. פרק ט', סעיפים 75 ו-76 - ביטוח בריאות לעקרות בית - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

מיכל בירן

באסל גטאס

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

עליזה לביא

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

יריב לוין

דב ליפמן
מרב מיכאלי

יפעת קריב

מיקי רוזנטל
מוזמנים
>
משה אשר - מנהל רשות המיסים, משרד האוצר

ערן יעקב - סמנכ"ל רשות המיסים, משרד האוצר

ורד אולפינר - רשות המיסים, משרד האוצר

עו"ד גיא גולדמן - רשות המיסים, משרד האוצר

אורי ברוך - רשות המיסים, משרד האוצר

אייל אפשטיין - המשנה לראש אגף התקציבים, משרד האוצר

משה בר סימנטוב - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

מאיר בינג - אגף התקציבים, משרד האוצר

שירה גרינפלד - משרד האוצר

בועז סטמפלר - דובר משרד האוצר

עו"ד ספי זינגר - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
אייל לב ארי

שלומית ארליך

שמרית גיטלין שקד

רוני טיסר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<פרק ז', סעיפים 56(1) עד (3) ו-59(א) עד (ג) - קצבאות ילדים ביטוח לאומי - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
<פרק ט', סעיפים 75 ו-76 - ביטוח בריאות לעקרות בית - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
עקרות בית.
מיכל בירן
לא מפצלים אלא מבטלים?
גילה גמליאל
מבטלים את הסעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלא אם כן תהיה כאן התנגדות.
ראובן ריבלין
הבריאות נדון בוועדת הרווחה.
שמרית גיטלין שקד
הביטוח הלאומי בוועדת הרווחה פוצל היום. עכשיו הבריאות אצלכם.
ראובן ריבלין
ובוועדת הרווחה הביטוח הלאומי.
שמרית גיטלין שקד
בדיוק.
גילה גמליאל
אני שמחה לבשר שגם בוועדת העבודה והרווחה ביטלו את הסעיף של עקרות הבית.
ראובן ריבלין
ביטלו או פיצלו?
מיכל בירן
פיצלו. לפצל אצל חיים כץ, זה כמו לבטל.
משה גפני
חיים כץ אמר לי שהוא פיצל כי הוא רצה לראות מה תעשה ועדת הכספים.
מיכל בירן
הוא אמר את זה גם בוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר והוא פיצל, גם כאן צריך לפצל.
משה גפני
לא. העיקר זה כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את זה אני יודע. תמיד היה כך.
משה גפני
למה מחכים? אפשר להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מחלקים את החומר. אנחנו רוצים להיות מסודרים. מחר מישהו יבוא, יגיש בג"ץ ויגיד שלא היו ניירות. היום כבר אי אפשר לדעת.


מדובר כאן בנושא מאוד קרדינלי שעומד בשורש וברומו של עולם. מדובר כאן בנושא של עקרות הבית שהן עיקרן של בית. הממלכה רוצה להטיל עליהן ביטוח בריאות. הסעיף הזה שווה למדינה 500 מיליון שקלים אבל בכל אופן אנחנו רוצים לבטל אותו. לא לפצל אלא לבטל אותו.
יצחק כהן
דרך אגב, אחרי הביטול הזכויות שלהן יישמרו?
שמרית גיטלין שקד
הזכויות שלהן מלאות גם היום.
גילה גמליאל
המצב נשאר כמו שהוא. אין שינויים. הסטטוס נשמר והפגיעה שרצו לפגוע, לא תהיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע לבטל.
אחמד טיבי
אתה לא הבנת. אנחנו תובעים לבטל את הסעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע לבטל.
גילה גמליאל
אני מציעה שנעביר את זה עכשיו.
משה גפני
אני לא מבין מה הוויכוח כאן. יהדות התורה דורשת לבטל את הסעיף הזה.
יצחק כהן
הקבוצה. להלן – הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא סעיף חדש?


רבותיי, מי בעד ביטול הסעיף?

הצבעה


אושר ביטול הסעיף.
אחמד טיבי
של מי הקרדיט?
גילה גמליאל
של כל הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמתם לב שר' משה לא הצביע בעד?
משה גפני
נכון. אבל זאת שמחת עניים. מה אתם שמחים כל כך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק ציינתי לפרוטוקול שר' משה לא הצביע בעד. אמרתי אמת.
משה גפני
אני רוצה להגיד לך שהתחזית שלך שמישהו יצביע נגד או יימנע, לא התממשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הייתה לי שום תחזית כזאת.
משה גפני
אמרת קודם שנראה מה יהיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי שנראה מי יעשה את זה. צחקתי.


לאחר הצבעה דרמטית בוועדה, סעיף 75 ו-76 לא אושרו. הכוונה, הם בוטלו והם לא קיימים.
יצחק כהן
להלן – הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האוצר הפסיד עכשיו 500 מיליון שקלים.
עיסאווי פריג'
למה הפסיד?
אחמד טיבי
הציבור הרוויח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האוצר הפסיד והציבור הרוויח.
ראובן ריבלין
אין על מה לדבר. זה הישג גדול לקבוצה.
גילה גמליאל
מלכתחילה הם לא האמינו שנעביר דבר כזה.
ראובן ריבלין
הקבוצה הכריחה אותנו.
משה גפני
ועדת הכספים בסעיף הזה הוכיחה את עצמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בין השאר. לא רק בסעיף הזה. גם עד עכשיו.
ראובן ריבלין
הקואליציה נכנעה. כל הכבוד. הישג דגול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קצבאות הילדים. החומר חולק פלוס הנספח.
גילה גמליאל
לפני שמתחילים את הדיון, יש לי הצעה לסדר. כשדנו בסוגיה הזאת, אני ביקשתי מהאוצר שיציג לנו כאן את כל הנתונים שהממשלה מעניקה עבור ילדים. לא קיבלתי את זה. היועצת המשפטית תסביר קצת יותר טוב לגבי הדרישה.
אראל מרגלית
ואנחנו חיכינו לקבל את המסמך.
גילה גמליאל
דרשנו לראות מול הביטול של קצבת הילדים, מה הממשלה כן דואגת להעביר כמשאבים עבור הילדים. זה לא הוצג.
משה בר סימנטוב
אני הצגתי כאן.
גילה גמליאל
זה לא הוצג.
אראל מרגלית
אמרתם שתיתנו מסמך.
גילה גמליאל
היה אמור להגיע לכאן מסמך. אלי לא הגיע מסמך כלשהו.
עיסאווי פריג'
זה משנה את כל כללי המשחק.
אראל מרגלית
בזמנו נאמר שנותנים הזנה ונותנים כל מיני דברים. רצינו לראות את כל המכלול ביחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בהצבעה בדרך כלל אין דיונים, אנחנו נאפשר למשה להתייחס.
משה גפני
אי אפשר להצביע אם לא נתנו את הנייר לגילה גמליאל. אני אומר את זה ברצינות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז לא תהיה הצבעה?
משה גפני
לא. לא להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע שלא נציע את זה.
משה גפני
למה? אם לא נצביע, לא יקצצו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם לא נצביע על זה, יצביעו על הכחול.
משה גפני
לא להצביע על הכחול. לא להצביע. אני חושב שצריך לפצל את זה.
ראובן ריבלין
לא טענו נושא חדש. תחליט מה אתה רוצה לעשות.
עיסאווי פריג'
פיצול.
גילה גמליאל
אני חייבת למחות בעניין הזה. לא יעלה על הדעת שדרישות לגיטימיות של חברי וחברות הוועדה עם נתונים שאמורים להשפיע על העמדה והדעה של חברי וחברות הוועדה לא התקבלו. זה לא הגיוני. זאת פשוט זילות ופגיעה בהתנהלות בוועדה.
מרב מיכאלי
אדוני היושב ראש, זה דבר שחזר על עצמו במשך כל הדיונים. ביקשנו נתונים ולא קיבלנו אותם. זה דבר שאמור להיות היסוד עליו אנחנו מחליטות או לא מחליטות. עכשיו זה כאילו ה-מוני טיים ולא יודעים כמה זה מכניס ומה גובה הפיצוי שיהיה על זה. כל הזמן חזרו עם הסיסמה הזאת של מאתיים מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש לתת למשה לדבר ואחר כך יחליט מי שיחליט.
גילה גמליאל
הנושא של סבסוד של מעונות היום והצהרונים לא התקבל, למרות שנטען באותו זמן שזה יישקל וייבחן. לא נעשה כלום בסוגיה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משה בר סימנטוב, בבקשה.
עיסאווי פריג'
תנו לנו משהו לקרוא כדי שנבין מה אנחנו שומעים. אני רוצה לעקוב אחרי מה שהוא מציג, ואם אין לי נייר, איך אני אעשה את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע שתרשום את הדברים שהוא אומר.
משה גפני
אם אין לכם דף על הילדים, תנו דף אחר, אבל שיהיה איזשהו דף.
עיסאווי פריג'
גפני, למה אתה צוחק?
משה גפני
אני ממש לא צוחק. אני אומר לך ברצינות. זאת לא פעם ראשונה שמבקשים דפים והם לא מביאים אותם.
עיסאווי פריג'
כשאתה היית יושב ראש ועדת הכספים, זה לא קרה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה לא קרה. זה לא היה קורה.
גילה גמליאל
ליצמן, קרה לך פעם דבר כזה?
יעקב ליצמן
אני הייתי נועל את ישיבת הוועדה והולך הביתה.
עיסאווי פריג'
איציק, אתה היית סגן שר האוצר ואיחרו בהבאת המסמכים, מה עשית?
יצחק כהן
לא איחרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רואה שהתאהבתם במקום. אני שמח. משה, בבקשה.
אחמד טיבי
אני מודיע שבעוד 25 דקות עיסאווי ואני הולכים לארוחה מפסקת. צריך לנהוג לפי התקנון.
עיסאווי פריג'
יושב ראש הכנסת ריבלין קבע את התקנות האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצום מדבר על אחרי צום.
משה גפני
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עכשיו לא אחרי צום.
משה בר סימנטוב
חברת הכנסת מיכאלי, יש את המאתיים מיליון שקלים בהם דובר לטובת ביטחון תזונתי לילדים שיינתן דרך משרד הרווחה אבל מעבר לכך ---
מרב מיכאלי
לכמה ילדים זה מספיק?
עיסאווי פריג'
זה במסגרת התכנית הלאומית עליה דיברו?
יצחק כהן
מישהו יעשה את התבחינים?
יעקב ליצמן
זה תמורת קיצוץ של 3.5 מיליארד שקלים.
עיסאווי פריג'
לא. המאתיים מיליון ביטחון תזונתי. הייתה תכנית? אין לך מצגת?
משה בר סימנטוב
פעם היו מדברים גם בלי מצגת.
עיסאווי פריג'
עם כל הכבוד, אתה מזלזל בנו.
משה בר סימנטוב
ההיפך. אני מנסה לענות. יש הרבה מאוד הטבות - ואני אפרט את העיקריות שבהן – שניתנו למשפחות עם ילדים ובסוף מעלות את ההכנסה הקנויה, את הכסף שנשאר למשפחות בסוף החודש, ובסוף זה הדבר החשוב.


אני אציין את הדברים העיקריים בהם. חינוך חינם בגילאי שלוש-ארבע, ניתן באופן אוניברסלי לכל האוכלוסייה שיש לה ילדים בגילאים האלה. זה יכול לחסוך עד 750 שקלים בחודש. זה לבדו הרבה יותר מכל הקיצוץ שנעשה בקצבאות ילדים. יש את הצהרונים.
יעקב ליצמן
זה גם לחרדים?
משה בר סימנטוב
גם לחרדים. יש את הצהרונים שמרוכזים באשכולות אחד עד שלוש. מרבית האוכלוסייה החרדית ומרבית האוכלוסייה הערבית מתגוררת באשכולות אלה.
גילה גמליאל
ירושלים בחוץ.
משה בר סימנטוב
לא, ירושלים בפנים.
גילה גמליאל
זה חדש.
משה בר סימנטוב
אם זה חדש, מצוין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא חדש.
משה גפני
אלה לא כל הילדים במדינת ישראל אלא רק באשכולות אחד עד שלוש. עכשיו יצא חוזר שכל הורה צריך לשלם חמישים שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האשכולות האלה, מה הסכום בו מדובר?
משה בר סימנטוב
באשכולות אחד עד שלוש יש כ-160 אלף ילדים, ההוצאה של הממשלה תהיה מעל 600 מיליון שקלים בגין הנושא הזה. במסגרת הזאת, מעבר לזה שזה צהרון והעשרה לימודית, ניתנת גם ארוחת צהרים. החיסכון להורים, תלוי כמה שילמו, יכול להגיע בין 450 ל-850 שקלים בחודש בגין כל ילד.
גילה גמליאל
איך ירושלים הוחרגה?
משה בר סימנטוב
בירושלים יש את זה בגני הילדים. בכל גני הילדים – בהנחה שיכולת הביצוע של העירייה תהיה כפי שהיא הצהירה – זה יהיה.
גילה גמליאל
מה עם כל אלה שעלו משכבה שלוש לארבע והשקיעו חצי מיליון שקלים כדי להיות בפרויקט? אלה חמישה ישובים כולל העיר צפת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו לא דנים בזה.
גילה גמליאל
אנחנו דנים בזה כי בזמנו דנו בסוגיה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא מנסה לתת לנו סקירה שמראה מה המדינה נותנת לילדים.
גילה גמליאל
צריך גם לדעת לא להגזים. אם ביקשנו את הנתונים, זה על מנת לדון בסוגיה הזאת. אם עכשיו הוא מציג את זה ולא קיבלנו את הנתונים, בטח אי אפשר למנוע את הדיון הזה, עם כל הכבוד.
משה בר סימנטוב
אנחנו עכשיו דנים עם משרד החינוך. היו ישובים שירדו לאשכול שלוש והיו ישובים שעלו מאשכול שלוש.
גילה גמליאל
נכון. חמישה כאלה.
משה בר סימנטוב
לא. היו גם כאלה שירדו לאשכול שלוש.
גילה גמליאל
חמישה. בדוק עם משרד החינוך. אותם חמישה השקיעו כחצי מיליון שקלים כל אחד מהם וזה יוצר פעולה הפוכה והילדים נפגעים. אני עשיתי על זה שיעורי בית ואני רוצה להבין איפה זה עומד.
משה בר סימנטוב
שום מסמך שהייתי נותן לכם, לא היה נוגע לשאלה הזאת. החלטת הממשלה אומרת ישובים באשכולות אחד עד שלוש, האוכלוסייה הכי ענייה במדינת ישראל.
גילה גמליאל
האוכלוסייה באשכול ארבע נמצאת בירוחם, בקריית מלאכי וכולי.
משה בר סימנטוב
אשכולות אחד עד שלום, זאת האוכלוסייה הכי ענייה בישראל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גילה, תרשמי את הדברים. תני לו לדבר, כי אחרת אנחנו מאבדים את הצפון. גם כך קשה.
גילה גמליאל
יש לזה משמעות פיסקלית שצריך לדבר עליה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשנו שיגיד לנו מה נותנים. בואי נשמע ואם תרצי אחר כך, תשאלי, אם נעשה את הדיון כי אנחנו באמצע הצבעה.
משה בר סימנטוב
שני הדברים האלה – הייחוד שבהם ביחס לקצבאות ילדים – זה שהם מגיעים ישירות לילדים. קצבאות ילדים הן קצבאות שמשתלמות בגין הילדים.
גילה גמליאל
אני חייבת להבין איך ירושלים נכנסה לסיפור הזה.
משה בר סימנטוב
הממשלה יכולה להעדיף את ירושלים בגלל מעמדה כבירת ישראל.
גילה גמליאל
הממשלה קיבלה החלטה כזאת?
משה בר סימנטוב
היא קיבלה.
ראובן ריבלין
זה חוק ירושלים.
גילה גמליאל
מתי היא קיבלה את ההחלטה?
משה בר סימנטוב
לפני למעלה משנה. הממשלה החליטה להכניס את ירושלים. כשהחליטו להכניס את הצהרונים, החליטו להכניס את ירושלים.
גילה גמליאל
אני בעד.
אחמד טיבי
תתבעי להכניס את ירושלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא בפנים.
גילה גמליאל
אני בעד. אני רק אומרת שיש חמישה ישובים שלקחו מהם כל כך הרבה כספים. יש גם ישובים כאלה שהם בקו עימות, כמו קריית שמונה, שלא נכנסו.
משה גפני
החלטת הממשלה היא שזה יהיה בחינם. למה משרד החינוך דורש חמישים שקלים מכל הורה?
משה בר סימנטוב
למה לא? השתתפות.
משה גפני
שיגבה כבר 800 שקלים. למה חמישים שקלים? החלטת הממשלה הייתה שזה בחינם.
משה בר סימנטוב
הממשלה רוצה לקבוע שיעור של חמישים שקלים, דמי השתתפות, דמי רצינות, במוצר שעלה במינימום שבמינימום 500 שקלים – ברוב המקומות עלה יותר, עלה 750 או 800 שקלים. חמישים שקלים לחודש, בהחלט השתתפות עצמית סבירה ביותר על מרבית השירותים שהממשלה נותנת. יש גם השתתפות עצמית, דמי רצינות. עדיין החיסכון למשפחה הוא אדיר ביחס לסכום השתתפות העצמית.


שוב, אלה הם דברים שממוקדים בילדים. מעבר לזה, מס הכנסה שלילי חל בתחולה ארצית בכל הארץ ובשנה האחרונה ניתנה גם תוספת של חמישים אחוזים לאימהות עובדות בגובה המענק.
משה גפני
מה קשור מס הכנסה שלילי לילדים?
משה בר סימנטוב
מס הכנסה שלילי ניתן בגין ילדים. מס הכנסה שלילי הוא סוג של קצבת ילדים להורים עובדים. מענקי מס הכנסה שלילי הם סוג של קצבאות ילדים להורים עובדים. הם בהחלט תחליף לקצבת ילדים.


נקודות זיכוי לאבות. שתי נקודות זיכוי לאבות לילדים עד גיל חמש. בחלק מהתקופה ניתנת נקודה ובחלק מהתקופה ניתנות שתי נקודות זיכוי.


ניתנו למשרד החינוך 270 מיליון שקלים לטובת סבסוד תשלומי הורים. גם זאת הקלת נטל על משפחות עובדות ועל משפחות עם ילדים בכלל.
יעקב ליצמן
כמה זה יוצא למשפחה?
מרב מיכאלי
אלה לא דברים שהם בתקציב הזה.
משה בר סימנטוב
הם בתקציב הזה. הם מגולמים בתקציב 2013-2014.
יעקב ליצמן
זה היה עד עכשיו. זה לא דבר חדש.
מרב מיכאלי
זה לא דבר חדש. זה היה קודם. אתה אומר שקודם נתת נקודת זיכוי, אז מה אם נתת אותם קודם?
משה בר סימנטוב
תקציב 2013-2014 מגלם את ההטבות האלה.
עיסאווי פריג'
אבל הן היו קודם.
משה בר סימנטוב
מה זה היו קודם? לצד הקיצוץ בקצבאות הילדים.
מרב מיכאלי
השאלה הייתה איך אתה מפצה על הקיצוץ. זה לא פיצוי על הקיצוץ.
משה בר סימנטוב
אלה לא דברים היסטוריים.
עיסאווי פריג'
השאלה איך אתה מגדיר היסטוריה.
משה בר סימנטוב
כל הדברים שאני מציין, הם מהשנה-שנה וחצי האחרונות.
עיסאווי פריג'
בסדר. גם זאת היסטוריה.
משה בר סימנטוב
תפיסת ההיסטוריה היא יותר רחוקה מ-12 חודשים.
יעקב ליצמן
בממשלה הקודמת.
יצחק כהן
בממשלה הקודמת. לא הממשלה הזאת.
משה בר סימנטוב
חלק מהדברים הם עדיין בתהליך. חינוך חינם לגילאי שלוש-ארבע, הורים ירגישו את זה השנה יותר מאשר בשנה שעברה. מס הכנסה שלילי, אותו הדבר. צהרונים, כנ"ל.
משה גפני
סבסוד תשלומי הורים. את מי מסבסדים? זה דבר חדש.
משה בר סימנטוב
את ההורים.
משה גפני
איזה הורים?
משה בר סימנטוב
התכנית של משרד החינוך היא לעשות ביטול אוניברסלי של תשלומי ההורים על טיולים שנתיים.
משה גפני
מתי זה יתבצע?
משה בר סימנטוב
אני מקווה שיתבצע כבר בשנת הלימודים הזאת. זאת התכנית.
משה גפני
זה אמור לגבי כל התלמידים במדינה?
יצחק כהן
גם החרדים?
משה גפני
עזוב רגע את החרדים. קודם נשמע על מי זה חל.
משה בר סימנטוב
ההחלה היא אוניברסלית. אפשר לשאול את משרד החינוך. אני לא רוצה לא לדייק במה שאני אומר לפני הוועדה. כסף נוסף מתוך הדבר הזה הולך להשאלת ספרי לימוד כדי לחסוך להורים את הצורך בקניית ספרי לימוד. אם כן, השאלת ספרי לימוד ודיגיטציה של ספרי לימוד.
עיסאווי פריג'
יש לך מספרים מדויקים לגבי החלוקות האלה?
משה בר סימנטוב
אמרתי. הסכום הכולל הוא 270 מיליון שקלים.
עיסאווי פריג'
את זה שמעתי, אבל אמרת שהשאיפה לסבסד טיולים, השאלת ספרי לימוד וכולי. יש עוד כמה דברים שאתה מנסה להיזכר. יש לך טבלה עם החלוקה של זה?
משה בר סימנטוב
אני זוכר הכול. אני אומר לכם את כל המספרים.
מרב מיכאלי
כמה אמור להביא הקיצוץ בקצבאות?
משה בר סימנטוב
הקיצוץ בקצבאות, אחרי ההפחתה שהזכיר חבר הכנסת, 2.75 מיליארד שקלים בקירוב. חינוך חינם עולה מעל מיליארד וחצי. צהרונים, סדר גודל של 600 עד 650 מיליון שקלים. העלות התקציבית של הצהרונים.
משה גפני
אבל חסכנו לכם בבג"ץ שישה מיליארד שקלים.
משה בר סימנטוב
לא. הצהרונים לא היו קשורים לחיסכון הזה.
מרב מיכאלי
בימים מסוימים אמרו 12 מיליארד שקלים.
משה גפני
שישה מיליארד. סימנטוב אמר לנו בזמנו שישה מיליארד.
משה בר סימנטוב
אני בטח לא אמרתי לך את זה.
משה גפני
מישהו אמר כאן שישה מיליארד. מישהו מוסמך. זה בטח אתה.
משה בר סימנטוב
מעבר לזה הממשלה מרחיבה את היצע מעונות היום. יש מהלך אינטנסיבי של הממשלה לבינוי מעונות יום, בעיקר באזורי ביקוש, בפריפריה, אבל גם במרכז הארץ ובמרכזי ביקוש. משייבנו המעונות, וזה תהליך שהוא יותר מורכב, תהליך שעוד ייקח כמה שנים, יהיה גם את הסבסוד לילדים שילמדו במעונות.


אלה הם הדברים המרכזיים. אני אזכיר לא בציניות, למרות שזה אולי יעורר קצת ציניות, גם את טיפולי שיניים לילדים עד גיל 12, שזה עדיין בתקציב למרות שאין את ההרחבה לגיל 14, אלא עדיין התכנית לילדים עד גיל 12.
יעקב ליצמן
שום דבר לא חדש.
עיסאווי פריג'
כמה עולה ההרחבה עד גיל 14?
משה בר סימנטוב
כל שנתון עולה ארבעים מיליון שקלים.
יעקב ליצמן
שמונים מיליון שקלים. שום דבר לא חדש. הליכוד השתמש בזה בבחירות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בנושא השיניים, הוא השתמש.
יצחק כהן
גם במעונות ובגני הילדים הוא השתמש. בכל הוא השתמש.
משה גפני
אתם מתנגדים להרחיב את טיפולי השיניים עד גיל 14?
משה בר סימנטוב
בהצעת תקציב המדינה הקפאנו את זה עד גיל 12.
משה גפני
אפשר לשנות את זה כאן בוועדה.
עיסאווי פריג'
אם יבקשו בוועדה לשנות את זה ולהעלות לגיל 14, מה תגיד?
משה בר סימנטוב
כבר אין כסף.
עיסאווי פריג'
תוציא מהרזרבות.
משה גפני
מה זה אין כסף? אתה עכשיו הצגת כמה מיליארדים שנותנים לילדים. אז עוד שמונים מיליון.
משה בר סימנטוב
לגבי קצבאות. הסיכום אותו הציג היושב ראש, הוא כדלהלן: לכל הילדים תהיה קצבה אחידה בגובה 140 שקלים לחודש. לגבי הילדים שנולדו לפני 2003. בעבר הם קיבלו קצבאות גדולות יותר משאר הילדים וזאת איזושהי תוספת שהם נושאים אתם עוד מ-2003. הילדים שנולדו לפני 2003 קיבלו בעבר קצבאות גדולות מאוד, הייתה לגביהם הפחתה הדרגתית שנעצרה ב-2006 ואז הוקפא המצב. מאז הם קיבלו את התוספות שקיבלו שאר הילדים ונשארה להם התוספת שהם קיבלו בגין זה שהם נולדו לפני 2003. ההפחתה שתהיה לגביהם תהיה ההפחתה הכספית שיש לשאר הילדים, אבל התוספת שיש להם בגין זה שהם נולדו לפני 2003 תישאר.

אני אומר מה יהיה גובה הקצבאות שלהם. ילד ראשון ושני קיבלו ויקבלו כמו ילד ראשון ושני שנולדו אחרי 2003. לאחר ההפחתה הסכום יהיה 140 שקלים לחודש. ילד שלישי יקבל 172 שקלים לחודש. ילד רביעי יקבל 336 שקלים לחודש וילד חמישי ואילך יקבל 354 שקלים לחודש. הדלתה הזאת, התוספת הזאת לקצבה, מעבר ל-140 שקלים, בגין הילדים שנולדו לפני 2003, העלות התקציבית שלה היא כ-180 מיליון שקלים.
יעקב ליצמן
הסיבה שהשארת את זה היא כי זה לא יעמוד בבג"ץ.
משה בר סימנטוב
לא. לא זה היה המניע.
מיכל בירן
הקצבאות של הילדים שנולדו לפני 2003 לא נשארות זהות לסכום שהן היום אלא הן מופחתות.
משה בר סימנטוב
כן. אמרתי. התוספת שהייתה להם בגין זה שהם נולדו לפני 2003, נשארת. ציינתי את גובה הקצבה שתהיה להם.
משה גפני
זה מופחת?
מיכל בירן
כן, זה מופחת.
משה גפני
אז זה לא נשאר אותו הדבר כי לפי הטבלה זה מופחת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הסביר את זה.
משה גפני
הוא אמר שזה נשאר אותו הדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. לא שמעת. אתה דיברת עם גילה.
משה גפני
נכון. אתה עוקב אחרי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. עקבתי אחרי גילה. לא אחריך.
עיסאווי פריג'
הילד הרביעי מקבל 336 שקלים, אם הוא נולד לפני 2003.
משה בר סימנטוב
כן.
משה גפני
הילדים האלה נפגעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרנו שכל מה שהיה עד 2003 נשאר.
משה גפני
לא. לא נשאר.
עיסאווי פריג'
שנת 2003 הוא השנה הקובעת, לפני ואחרי.
משה בר סימנטוב
ההבחנה הרלוונטית לקבוצה הזאת היא התוספת שהייתה להם בגין זה שהם נולדו לפני 2003. זה שכל המערכת קיבלה תוספת על ילד שני, שלישי ורביעי, לא רלוונטי להשאיר דווקא לקבוצה כזאת את התוספת הזאת. לכן מה שמשאירים להם זה את התוספת שנשארה להם בגין זה שהם נולדו לפני 2003. הם היו באיזשהו תוואי הפחתה שנעצר ב-2006. התוספת הזאת שנשארה להם החל מ-2003 והם המשיכו אתה, היא תישאר להם. ההפחתות שאנחנו עושים, הפחתות בערכן השקלי שעושים עכשיו, יחולו גם עליהם אבל רק בערך שאנחנו עושים לילדים החדשים. לא משווים אותם לגמרי לילדים החדשים. כלומר, הם יהיו קבוצה שלא תקבל קצבה אחידה של 140 שקלים בחודש.
יצחק כהן
הילד הראשון והשני כן.
משה בר סימנטוב
הילד הראשון והשני כן, כי גם היום הם מקבלים קצבה אחידה.
יעקב ליצמן
מה הסיבה שהסכמתם לעשות את זה?
עיסאווי פריג'
מעניין. יש סיבה. מהי?
משה בר סימנטוב
אולי היושב ראש יציג. אתה רוצה להציג או אני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תציג אתה.
משה גפני
היושב ראש אמר הבוקר שאלה שנולדו לפני 203 לא ייפגעו.
משה בר סימנטוב
אני הייתי כאן בבוקר והוא אמר 180 מיליון שקלים. אכן, הכוונה היא.
משה גפני
לא, הוא אמר שהם לא ייפגעו.
משה בר סימנטוב
גם במשפט שלי לא ייפגעו.
עיסאווי פריג'
זה מעניין. למה 354.2 דווקא? למה נקודה שתיים?
משה בר סימנטוב
כי זה בדיוק סכום ההפרש ביחס ל-140 שקלים לחודש הקצבה האחידה לשאר הילדים שהם מקבלים בגין זה שהם נולדו לפני 2003.
ראובן ריבלין
זה בהמלצת משרד המשפטים?
משה בר סימנטוב
זה לא בהמלצת משרד המשפטים. זה בהמלצת יושב ראש ועדת הכספים.
יצחק כהן
לא השגת כאן מי יודע מה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השגתי 180 מיליון. אמרתי כמה השגנו בנושא הזה. 180 מיליון שקלים. אמרתי את זה וזה רשום. אמרתי במפורש את הסכום. אני אמרתי 182 מיליון והוא אמר 180 מיליון שקלים.
יצחק כהן
זאת קבוצה מאוד קטנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יכול להיות. אני דיברתי על הסכום.
יצחק כהן
שלושה מיליארד שקלים, זאת קבוצה גדולה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נוצר רק ממשא ומתן.
יצחק כהן
מכל דבר קטן אתה עושה דרמה. מה ההישג?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אמרתי שיש הישג?
יצחק כהן
180 מיליון, קבוצה קטנה של מסכנים שנתת להם.
משה בר סימנטוב
היא לא קבוצה כל כך קטנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה שומע? 180 מיליון שקלים, זה לא הישג.
יצחק כהן
לקחו כאן שלושה מיליארד שקלים ואתה מדבר על 180 מיליון. שלושה מיליארד שקלים.
יעקב ליצמן
שלושה וחצי מיליארד שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אמרתי שהצלחתי לחסום את הכול?
יצחק כהן
אני מכיר את המשא ומתן כבר יותר מחודש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הגענו לשלושה וחצי מיליארד והסברתי איך הגעתי לזה. בקצבאות אמרתי 182 מיליון שקלים והסברתי איך. בסדר. אמרתי הישג? אין הישג. בסדר. אני בטוח שיושבים כאן אנשים שאומרים לעצמם בלב שאם הם היו מקבלים למגזר שלהם 182 מיליון שקלים, היו אומרים תודה עשר פעמים.
יצחק כהן
לא. אף אחד לא אומר את זה בלב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יגידו את זה אפילו בגלוי.
עיסאווי פריג'
לא. אם הייתי מקבל 180 מיליון שקלים לחברה שלי, הייתי אומר תודה. עדיין לא הבנתי מה ההיגיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין היגיון.
עיסאווי פריג'
טמון בזה משהו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין היגיון.
משה בר סימנטוב
זאת קבוצה שאם היינו משווים לה את הקצבאות ל-140 שקלים, הפגיעה בה הייתה הכי גדולה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
במשא ומתן כשאתה לוחץ ולוחץ ונלחם על ציבורים מסוימים, מה שאתה מצליח להשיג, הצלחת להשיג. אמרנו, זה מה שהצלחנו ואני חושב שבסך הכול הכללי הוועדה יכולה להתברך בהישג הגדול.
משה בר סימנטוב
ההישג של הוועדה הוא שבקבוצה שנפגעה הכי הרבה מההפחתה, מיתנו את ההפחתה בצורה משמעותית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם תסתכל על הכול, תוך כדי זה הגעת לשלושה וחצי מיליארד שקלים וזה כמעט שלושים אחוזים מהסך הכול של הכספים.
שמרית גיטלין שקד
סעיף 56(1).
משה גפני
מתי אתם הולכים לאכול?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בואו נסיים את הסעיף הזה.
משה גפני
לא צריך. בסעיף הזה יש רק נזק. אני רוצה שלא יצביעו על זה כי זאת גזרה קשה.
עיסאווי פריג'
כדי להצביע על חוק כזה, אתה חייב להיות צלול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני, אתה יודע שיצביעו או על זה או על הכחול.
שמרית גיטלין שקד
אנחנו נצביע קודם כל על ההסתייגויות לסעיף 56(1). סעיף 56(1) מתקן את ההגדרה: הסכום הבסיסי. הסכום הבסיסי לגבי כל קצבאות הילדים יעמוד על 140 אחוזים, לילדים שנולדו אחרי 2003.


ההסתייגויות מונחות לפניכם.


יש הסתייגויות של קבוצת העבודה, ש"ס, יהדות התורה, מרצ, רע"ם-תע"ל, חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס וגילה גמליאל שרוצים שהסעיף יבוטל.
ראובן ריבלין
יש כאלה שרוצים הרבה יותר.
מיכל בירן
יש כאן גם את העניין של ביטול קצבאות ילדים לאלה שמקבלים מס יסף?
שמרית גיטלין שקד
כן.
מיכל בירן
אני רוצה להסתייג.
שמרית גיטלין שקד
כבר נגיע לזה.


יש הסתייגות של קבוצת חד"ש. ההסתייגות שלהם מופיעה כאן בנוסח.
אחמד טיבי
אני מייצג אותם.
שמרית גיטלין שקד
הם הציעו שבמקום 144 שקלים, הקצבה החדשה תהיה 170 שקלים.
אחמד טיבי
רע"ם-תע"ל הציעו מאתיים שקלים.
שמרית גיטלין שקד
עכשיו אני בהסתייגות של חד"ש.
אחמד טיבי
אני מסביר קודם את ההסתייגות של חד"ש ואחר כך את ההסתייגות של רע"ם-תע"ל. מה חד"ש רוצים
שמרית גיטלין שקד
170 שקלים.
אחמד טיבי
אין ספק שההצעה של חד"ש להעלות ל-170 שקלים היא הצעה ראויה שמשקפת את המצב, כמעט כמו ההצעה של רע"ם-תע"ל.
שמרית גיטלין שקד
אתה יכול להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת ההסתייגות של חד"ש?

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
שמרית גיטלין שקד
הסתייגות של רע"ם-תע"ל.
עיסאווי פריג'
ניסן, הבן שלי כל הזמן שואל איפה אני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכון. הוא שלח אותך לכנסת. הוא היה צריך לדעת מה זה. הבן שלך עושה את זה כי האימא ביקשה שיבדוק איפה אתה.
יצחק כהן
ההסתייגות היא של חד"ש והם לא כאן. אני מושך את הרביזיה. זאת לא הסתייגות של הקבוצה.
שמרית גיטלין שקד
הסתייגות של רע"ם-תע"ל.
אחמד טיבי
ההצעה שונה בתכלית. ההצעה מדברת על מאתיים שקלים וזאת מאחר שהצרכים האנושיים, החברתיים, המשפחתיים, החינוכיים לצד האספקטים הפדיאטריים של הילדים, מחייבים בדיוק את הסכום הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת ההסתייגות?

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
אחמד טיבי
רביזיה.
שמרית גיטלין שקד
זאת הסתייגות תקציבית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הפילו את ההסתייגות.
שמרית גיטלין שקד
נכון, אבל היא עולה למליאה והמליאה צריכה לקבוע אם ההסתייגות היא תקציבית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא תקציבית.
יצחק כהן
הוא ביקש רביזיה בשם הקבוצה.
משה גפני
לא היו ימים טובים למשרד האוצר כמו הימים האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רביזיות יהיו ברבע ל-4.
אחמד טיבי
אי אפשר ברבע ל-4. אנחנו בארוחה תומכת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם אוכלים כאן כל הזמן.
עיסאווי פריג'
עכשיו מותר לנו לאכול.
אחמד טיבי
אבל יש לנו ארוחה רשמית. תומכת.
עיסאווי פריג'
יש טקס.
אחמד טיבי
עם המשפחה. אני לוקח את עיסאווי במקום המשפחה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איך אתם ישנים בלילה? המואזין קורא כל שעתיים. כל שעתיים מפעילים את ההקלטה והמואזין מדבר.
אחמד טיבי
זה עדיף מאשר לירות ולעקור עצים.
עיסאווי פריג'
הרבה מהשכנים אמרו שהם נהנים לשמוע את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לכם מזל שעכשיו מפעילים את המזגנים כך שהכול סגור ולא שומעים. החבר'ה משערי תקווה הפנו את הרמקולים אליהם.
אחמד טיבי
אתם מפוצצים לנו מכוניות. תג מחיר. שלוש פעמים כל לילה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אנחנו. אנחנו חברים טובים.
עיסאווי פריג'
אנחנו ביחסים טובים. יש תנועת מסחר טובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השירותים שניתנים בבית המרקחת שם יותר טובים מאשר אצלנו.
עיסאווי פריג'
ניסן, למה לא לדחות למחר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רוצים לסיים.
עיסאווי פריג'
אפשר ב-10 בבוקר. לא יכולים להמשיך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כולנו בשיא הכוח. מי יכול לישון עכשיו? כולם בשיא המרץ.
עיסאווי פריג'
אתה גם צריך לשמור על הבריאות שלך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד יומיים.
שמרית גיטלין שקד
הסתייגות של קבוצת בל"ד. במקום 140 שקלים יבוא 259 שקלים.
יצחק כהן
יעלה למעלה.
אחמד טיבי
מדובר בהצעה חשובה. נא להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת ההסתייגות?

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
שמרית גיטלין שקד
הסתייגות של קבוצת מרצ.
עיסאווי פריג'
עכשיו זה מתחיל להיות מעניין.
יצחק כהן
להלן – הקבוצה.
שמרית גיטלין שקד
במקום האמור בסעיף (1) יבוא: בסעיף (1ׂ) בהגדרת סכום בסיסי. בפסקה (2), הקטע החל במלים "למעט קצבה" עד המלים "של ההורה" – יימחק ובסופו יבוא.


הם מציעים שבעד הילד הראשון, השני והשלישי שבמניין ילדיו של ההורה, 263 שקלים חדשים. בעד הילד הרביעי ואילך שבמניין ילדיו של ההורה, 175 שקליםף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פירמידה הפוכה.
עיסאווי פריג'
אני רוצה לנמק אבל אני רוצה לשמוע את זה שוב, כי אני לא רואה את הנוסח הכתוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פירמידה הפוכה. ככל שיש יותר ילדים, יורד הסכום.
עיסאווי פריג'
אנחנו אומרים שאנחנו מעדיפים את האיכות על הכמות. זה דבר מאוד חשוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שני ילדים זאת איכות יותר מאשר ארבעה.
אחמד טיבי
כמה ילדים יש לך?
עיסאווי פריג'
אסור לי לגלות. אני רציתי בן, אבל לא נפל לי בן. המשכתי הלאה.
אחמד טיבי
בן בדרך כלל יוצא. לא נופל.
גילה גמליאל
אמר הגניקולוג.
עיסאווי פריג'
אחרי שש יצא הבן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ושם עצרת?
עיסאווי פריג'
עצרתי.
אחמד טיבי
אני רוצה להצהיר לפרוטוקול שלי יש שתי בנות ואני לא מהווה שום איום דמוגרפי על היהודים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אפשר להצביע?
עיסאווי פריג'
למה? לא קיבלתי דקה וחצי.
מיכל בירן
הוא לא הסביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מסביר על הילדים.
מיכל בירן
אני רוצה לשמוע את ההיגיון. תן לנו להבין את ההיגיון.
עיסאווי פריג'
חברים, אנחנו במרצ מעדיפים את האיכות על הכמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא צריך להסביר את זה. זה מספיק. הבנו.
עיסאווי פריג'
כל מנדט במרצ שווה שלושה-ארבעה מנדטים במפלגות אחרות. תאמין לי, עבדנו קשה.
אלעזר שטרן
תבואו למליאה ונראה אם זה כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנו את העניין. מי בעד קבלת ההסתייגות של מרצ?

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.


נפילת ההסתייגות אומרת שאנחנו מעדיפים את הכמות ואת האיכות ביחד.
משה בר סימנטוב
גם זאת הסתייגות תקציבית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד הסתייגויות?
שמרית גיטלין שקד
לא.
משה גפני
איך אתה אומר שאתם מעדיפים את הכמות ואת האיכות כשאתם מקצצים מיליארדים בקצבאות הילדים? אתם הולכים להצביע בעד קיצוץ בקצבאות הילדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו לא רוצים להפוך את הפירמידה.
משה גפני
אבל אתם מקצצים.
שמרית גיטלין שקד
יש הסתייגות של העבודה. היא מנוסחת כהסתייגות לסעיף 59.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד לא הגענו לזה.
אחמד טיבי
מה עם ההסתייגות של רע"ם-תע"ל לסעיף 56(ב)?
שמרית גיטלין שקד
אתה יכול להסתייג.
מיכל בירן
אנחנו רוצים להגיש הסתייגות גם על זה. הסעיף יימחק.
יצחק כהן
בדיוק. למחוק את הסעיף.
שמרית גיטלין שקד
אתה לא יכול להצביע על סעיף 56(1) בגלל הרביזיה של אחמד טיבי. אם יש רביזיה על הסתייגות, אנחנו לא מצביעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. נמשיך הלאה. אמרנו שהרביזיה היא בשעה רבע ל-4.
שמרית גיטלין שקד
אני אגיד מה זה סעיף 56(2).
אחמד טיבי
יש הסתייגות של רע"ם-תע"ל ל-56(1)(ב). היא לא הזכירה אותה.
שמרית גיטלין שקד
הזכרתי. זה מופיע בנוסח שאצלכם. מ-140 יבוא 200. סעיף קטן (ב) יימחק. סעיף קטן (ג) יימחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסברת כבר פעמיים.
אחמד טיבי
סעיף 56(1)(ב) בטל. פסקה (2)(א) לא תימחק לעניין קצבת הילדים לפי הוראות סימן ב', פרק ד', בעד הילד השני, השלישי והרביעי.
שמרית גיטלין שקד
זאת אותה הסתייגות. אתה רוצה שנצביע עליה בנפרד?
אחמד טיבי
של מי אותה הסתייגות?
שמרית גיטלין שקד
שלכם. את זה הצגתי קודם. הנוסח מופיע לפניכם. ההסתייגות הזאת הייתה רשומה גם שם.
אחמד טיבי
מה עם (1)(ג) בטל?
שמרית גיטלין שקד
אותו דבר. הכול כתוב באותה הסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הלאה.
שמרית גיטלין שקד
נעבור עכשיו לסעיף 56(2). הסעיף הזה עוסק בשלילת קצבאות ילדים מהורים שיש להם הכנסה החייבת במס נוסף.
מיכל בירן
אני רוצה להגיש הסתייגות ולנמק. נראה לי שחלקכם כבר שמע את זה, אבל אני חושבת שאת מדינת הרווחה בישראל בנו על בסיס אוניברסלי. המשמעות של זה היא שכשבאים לתרום לקופה המשותפת, כל אחד עושה את זה על פי יכולתו. מס הכנסה משקף את זה בצורה הטובה ביותר. כשמגיע הרגע לקבל מהקופה המשותפת, עושים את זה באופן אוניברסלי. במקרה של קצבת הילדים, זה אפילו בוטה יותר כי בסופו של דבר קצבת הילדים הייתה דרכה של המדינה להכיר בכך שיש עלויות נוספות בגידול ילדים והדבר הזה נכון גם בסביון וגם באופקים. ברגע שמתחילים לכרסם באוניברסליות, בהתחלה זה מתחיל ממס יסף ובפעם הבאה תבואו עם ארבעים אלף ועשרים אלף ו-10,000. זה הופך את זה למדיניות של סעד, במקום מדיניות של רווחה. משהו שהוא לנזקקים בלבד ולא משהו שהוא משהו צודק ואוניברסלי לכל האוכלוסייה.


לכן בשם סיעת העבודה אני מסתייגת מהסעיף הזה. הסעיף יימחק. אם הוא יימחק, אני לא אוכל לדבר למעלה?
ראובן ריבלין
לא, את תוכלי לדבר למעלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם הבקשה שהסעיף יימחק, לא צריך להצביע.
מיכל בירן
זאת הסתייגות שהגישו עוד כמה סיעות.
ראובן ריבלין
לא צריך להצביע על ההסתייגות הזאת.
אחמד טיבי
מתי אנחנו מסיימים? אנחנו חייבים לצאת.
ראובן ריבלין
יש לי הצעה לסדר.
יעקב ליצמן
אני לא מוכן להמשיך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תנו לי לסיים את הסעיף הזה.
יעקב ליצמן
מה שדאתה עושה כאן, זה אכזרי.
גילה גמליאל
יש לי הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לסיים את הנושא.
גילה גמליאל
יש גבול לכל תעלול.
יעקב ליצמן
מה שאתה עושה, זה אכזרי ביותר. זה רשע.
גילה גמליאל
יושבת כאן היועצת המשפטית של הוועדה שנמצאת אתנו במשך כל השנה והיא נמצאת כאן שרועה על שלושה כיסאות והיא בהריון מתקדם. אני מוחה על זה בתוקף. אני דורשת לשחרר אותה מיד עכשיו הביתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא משוחררת.
יעקב ליצמן
אין הצבעות יותר עד מחר בבוקר.
גילה גמליאל
אתה לא יכול להמשיך כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא משוחררת.
יעקב ליצמן
זה אכזרי.
גילה גמליאל
זה לא בסדר.
יעקב ליצמן
לא היה דבר כזה בכנסת.
מיכל בירן
זה לא בסדר.
יעקב ליצמן
רשע מרושע מי שעושה את זה. פשוט אכזרי.
יצחק כהן
תעשה מחר ב-10 המשך. מה קרה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שגית סיימה את התפקיד שלה.
יעקב ליצמן
גם אנחנו בני אדם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, אני הייתי בוועדת כספים וישבנו לילה שלם.
יעקב ליצמן
אתה לא תהיה רשע מרושע. זה מה שאתה עושה כאן. אני לא אחזור בי. זה מה שאתה עושה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תחזור בך. ראית שהכעס מקלקל את השורה.
יעקב ליצמן
אתה רוצה להיות פופוליסט. אתה רוצה להוכיח.
יצחק כהן
יש לך אפס הישגים. אפס הישגים.
יעקב ליצמן
אנשים מתעלפים, אנשים לא מרגישים טוב. זה אכזרי, אכזרי, אכזרי. אני לא אתן לך לנהל את הוועדה. אני אומר לך שאני אשתולל ולא אתן לך לנהל את הוועדה. תוציא אותי, לא מעניין אותי. לא יעזור לך. לא אתן לך לדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה שבאמת אני אוציא אותך?
אחמד טיבי
אם אתה מוציא את ליצמן, כולנו נצא.
יצחק כהן
כולנו נצא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני חבר בוועדת כספים ואני מוכן להעיד, ואני חושב שגם אחרים, שישבנו גם לילות שלמים כדי לאשר את התקציב.
יעקב ליצמן
לא עד הבוקר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עד הבוקר.
יצחק כהן
עם צוות מחליף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התחלנו ב-4:00.
יצחק כהן
החליפו צוותים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה על הביטויים שלך.
יעקב ליצמן
יושבים כאן מ-8:30.
יצחק כהן
החליפו צוותים של עובדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא החליפו.
יצחק כהן
החליפו. אני זוכר שהחליפו.
ראובן ריבלין
ביקשתי הצעה לסדר.
יעקב ליצמן
לא נורמלי. בן אדם לא נורמלי.
ראובן ריבלין
לא, לא, לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו באמצע הנושא הזה ואני לא רוצה לשחק לידי אלה שרוצים שהנושא הזה לא יעלה.
יעקב ליצמן
יש גבול. זה שיא ההפקרות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דיברת על שרית, אבל על מי אתה מדבר עכשיו, על עצמך?
יעקב ליצמן
מה שאתה עושה, זה שיא ההפקרות.
ראובן ריבלין
אני מבקש הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי לה שתלך למרות שהיא אומרת שהיא מרגישה טוב. אם היה כאן יושר ותמימות, זה משהו, אבל זה לא כך.
יעקב ליצמן
אתה מדבר אתי על יושר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. אתה מדבר על יושר?
יעקב ליצמן
אתה רוצה שאני אפתח את הפה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יכול לפתוח את הפה. אתה כל הזמן פותח את הפה כשאתה מרוגז וזה חבל. אפילו משה רבנו, כשהתרגז, חטא. אתה כל הזמן חוטא. הערב הזה אמרת דברים שאתה בטח תתחרט.
יעקב ליצמן
שום דבר. אתה לא מנהל כאן דיקטטורה. אתה לא מנהל כאן דיקטטורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה עושה את זה בינתיים.
יעקב ליצמן
אתה עושה דיקטטורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אתה עושה את זה.
יעקב ליצמן
לא יכול להיות שאנחנו יושבים כך. אתה ישנת כל היום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני ישנתי כל היום? טוב, תודה רבה. אני ישנתי כל היום. מעניין שזה בדיוק בסעיף שאתה לא רוצה שידונו בו.
יצחק כהן
תצביע עליו כבר. תצביע.
ראובן ריבלין
הוא לא יכול להצביע. יש הסתייגויות.
מירב
אפשר לחשוב שזה לא עלה קודם. סליחה, פעם שלישית שזה עולה. הדיון הזה שאומר שזה לא בסדר להמשיך, עלה כבר קודם.
ראובן ריבלין
ניסן, אני רוצה לדבר אל לבך. אני ביקשתי הצעה לסדר. תן לי, אני רוצה לומר לך משהו. אנחנו חייבים לגמור את חוק ההסדרים ואת חוק התקציב. אם הייתי יודע שאנחנו הערב נגמור את זה ברצף אחד וכל אחד יוכל ללכת מחר לנוח, אין בעיה. אבל אנחנו נצטרך מחר לשבת לפחות יום שלם בנוסף לשלוש שעות שיש כאן עד הבוקר.


לכן אני מציע לך, תעשה הפסקה ברגע שתגיע למקום שבו אפשר, נלך לנוח עד 10:00-10:30 ונשב מחר עד 12-1 בלילה. אם יהיה צורך, נעשה הפסקה חצי שעה ונחזור וגם ביום שישי נשב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אציג לך את הצד השני.
ראובן ריבלין
איזה צד שני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשמע אותי. אם היינו יודעים, כמו שאתה אומר, שהכול יתנהל בסדר ---
ראובן ריבלין
מחר לא תוכל לקבל אותנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם הייתי יודע שאנחנו מסיימים את זה נניח מחר אחר הצהרים, היינו מפסיקים קודם, אבל אני לא בטוח, ואנחנו לא רוצים לעבוד כאן עד שבת.
ראובן ריבלין
איך תקבל אותי מחר ב-12 בצהרים אם אני כל הזמן יושב כאן? אנחנו צריכים לנוח. לי אין בעיה להישאר כאן, אבל תראה את סימנטוב. מבחינתי, כאילו קמתי כרגע מהשינה ואין לי בעיה. אני יכול לשבת אתכם כמה ימים, אבל אני דואג לצעירים. תן להם לנוח חמש שעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן להם לנוח. אתה בעצמך אומר שצריך לסיים את זה.
ראובן ריבלין
אין על זה ויכוח, אבל בין כה אתה צריך אותנו מחר. תאמר שבשעה 9:30 ניפגש, ב-10:00 ניפגש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעשה הפסקה, אבל בוא נסיים את הסעיף.
ראובן ריבלין
בנושא של הקייפינג יהיו כאן הרבה ויכוחים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו רוצים לאשר את סעיף 52 לפי הצעת הוועדה.
יצחק כהן
רגע. מה זה הסעיף? יש רביזיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא אמרה שאין.
שמרית גיטלין שקד
על סעיף 56(2). היו על 56(1) ולכן לא הצבענו עליו.
יצחק כהן
על 56(2) יש רביזיה. הסעיף יימחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ברבע ל-4.
יצחק כהן
אתה מאיים עלינו? בשם הקבוצה, הרביזיה היא שהסעיף יימחק.
ראובן ריבלין
אם הסעיף יימחק, לא מצביעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צריך להצביע. אם אתה רוצה להגיש רביזיה, צריך להצביע.
שמרית גיטלין שקד
מצביעים על מחיקת הסעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם הוא מגיש רביזיה, צריך להצביע.
יצחק כהן
בשם הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות שאומרת שהסעיף יימחק?

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
יצחק כהן
רביזיה.
ראובן ריבלין
תגיד לנו אדוני היושב ראש מתי אתה רוצה אותנו בבוקר ואנחנו נבוא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נסיים את הדבר הזה.
שמרית גיטלין שקד
לפסקה (3). אנחנו לא מצביעים על הנוסח הזה אלא על הנוסח שנמצא בדף שצורף לכם. זה הנוסח שמשרד האוצר הגיש. קצבאות הילדים לילדים שנולדו לפני 2003.
אראל מרגלית
יש את ההסתייגות של מפלגת העבודה.
ראובן ריבלין
הם יתנגדו ואנחנו נעביר את ה-180 מיליון שקלים שיהיו לילדים.
שמרית גיטלין שקד
נעבור להסתייגויות.
יעקב ליצמן
יש על זה נושא חדש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
שמרית גיטלין שקד
הנוסח הזה לא היה.
ראובן ריבלין
אתה יכול לומר נושא חדש. היא תאמר שזה לא נושא חדש.
מיכל בירן
היא לא אמרה שזה לא נושא חדש.
עיסאווי פריג'
מה התקנון אומר?
שמרית גיטלין שקד
אני אומרת שהנוסח הזה לא היה בחוברת הכחולה.
ראובן ריבלין
אני מבין שאתם רוצים להישאר. בסדר. תחליטו מה אתם רוצים.
יצחק כהן
בגלל שהוא מתאכזר אלינו?
ראובן ריבלין
חברים, מרגע זה אני לא אומר מילה.
יצחק כהן
הוא מתאכזר לצוות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו אמר נושא חדש? אז נחזור לנוסח שבכחול.
יעקב ליצמן
שמענו את האיומים שלך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא איום.
יעקב ליצמן
שמענו את זה כל הערב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה כל הזמן מאיים ואומר שאני מאיים.
יעקב ליצמן
אתה מדבר שטויות כל הלילה. לך לישון.
אחמד טיבי
אנחנו לא מבקשים נושא חדש.
ראובן ריבלין
את יכולה להצביע.
שמרית גיטלין שקד
חבר הכנסת ליצמן, חזרת מהטענה?
אראל מרגלית
אתם מבלבלים אותנו. הם רוצים לעצור את הצבעה על הסעיף הזה – זכותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הם לא רוצים לעצור.
גילה גמליאל
נעבור להצבעות.
ראובן ריבלין
הוא אומר שזה נושא חדש אבל הוא לא טוען שזה נושא חדש. נצביע על זה.
שמרית גיטלין שקד
יש הסתייגויות.
ראובן ריבלין
לפחות לילדים יהיו 180 מיליון שקלים.
שמרית גיטלין שקד
חד"ש מציעה שהסעיף יימחק.
אחמד טיבי
מה הקבוצה מציעה?
שמרית גיטלין שקד
הם רצו לנמק את זה.
אחמד טיבי
לא מנמקים.
אראל מרגלית
אני רוצה לנמק את ההסתייגות הבה.
שמרית גיטלין שקד
בואו נעשה סדר. אין לנו עכשיו הסתייגויות. אנחנו לא מצביעים על הסעיפים אלא אם כן מישהו רוצה להגיש רביזיה ואז צריך להצביע.
יעקב ליצמן
מבקש רביזיה.
שמרית גיטלין שקד
אז נצביע על ההסתייגות של קבוצת העבודה, קבוצת ש"ס ויהדות התורה.
עיסאווי פריג'
מחר נצביע. מה הבעיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם הם רוצים רביזיה, אין מה לעשות. אם רוצים רביזיה, תהיה רביזיה.
יצחק כהן
פריג', שהוא לא יאיים עליך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מאיים.
יצחק כהן
מה אתה נבהל ממנו? רביזיה.
שמרית גיטלין שקד
אם יש רביזיה, צריך להצביע על ההסתייגות ולהגיש רביזיה.
יעקב ליצמן
אם הוא לא יודע לנהל אותנו, אנחנו ננהל את עצמנו.
יצחק כהן
בושה וחרפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת ההסתייגות?
אראל מרגלית
תסבירי לי. איפה סעיף 59(11)(א) עד (ג)? מתי אנחנו מגיעים לזה? כל הנושא של מתי מתחילות הקצבאות.
שמרית גיטלין שקד
כן. זה בדף ששלחתי לכם בעמוד 3 למטה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד לא הגענו לזה.
שמרית גיטלין שקד
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
שמרית גיטלין שקד
חבר הכנסת ליצמן, אתה רוצה רביזיה?
יעקב ליצמן
כן. שיצביע מחר.
ראובן ריבלין
תן את ה-180 מיליון לילדים ואחרי כן נמשיך.
יצחק כהן
שלושה וחצי מיליארד. על מה אתה מדבר?
יעקב ליצמן
אני צריך להגיד לו תודה רבה על זה שהוא רוצח אותי עם סכין ולא עם רובה?
ראובן ריבלין
אל תגיד תודה.
יעקב ליצמן
180 מיליון שקלים.
יצחק כהן
רובי, אל תתלהב מקבוצה קטנה שהולכת ונגמרת. אלה סיפורי סבתא. הם הולכים וגדלים לגיל 18.
עיסאווי פריג'
אני מציע שנלך הביתה. אנחנו לא יכולים להמשיך.
אחמד טיבי
אתה מוכן להודיע מתי אתה מפסיק את הישיבה הזאת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשנסיים את הסעיף הזה.
אחמד טיבי
מתי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד מעט.
אחמד טיבי
מה זה עוד מעט?
עיסאווי פריג'
בואו נקום כולנו ונלך.
ראובן ריבלין
אם אתה תלך, זאת סיבה טובה להישאר.
עיסאווי פריג'
לא. כולנו נלך.
ראובן ריבלין
כולנו לא נלך. כל זמן שיש הצבעות כאן, אנחנו כאן. חבל על הזמן. תנו לו לסיים את הפרק.
יצחק כהן
אם היינו פריירים, היינו מסיימים אתמול ב-10 בלילה. אם היינו טמבלים, כפי שהוא רצה שנהיה, היינו מסיימים ב-10 בלילה. אנחנו לא נהיה טמבלים.
שמרית גיטלין שקד
הסעיף של האוצר, פסקה (3) מחליפה את סעיפים קטנים (א) ו-(ב). עדיין נשאר מהחוברת הכחולה סעיף קטן (ג) בפסקה (3) שהוא אומר שסעיפים קטנים (ד) עד (יד) בטלים. המשמעות היא שהאוצר הציע כאן לבטל את הסעיפים שמתנים את קצבאות הילדים בחיסונים. זאת אומרת, הם מבטלים את ההתניה.
אחמד טיבי
ידוע היסטורית מי הגאון שהגה לראשונה את הרעיון הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע להגיד לך אבל לא עכשיו.
מיכל בירן
אני יכולה לנחש שהוא היה גבר בן 24 שלמד באוניברסיטה העברית.
יצחק כהן
לא. יותר מבוגר.
שמרית גיטלין שקד
הפסקה הבאה היא פסקה (10) שאומרת שסעיף 384 בטל. העברת מידע ממשרד הבריאות לביטוח הלאומי. יש הסתייגויות של חד"ש שמציעה למחוק את זה.
יצחק כהן
הם לא כאן.
שמרית גיטלין שקד
אתה יכול להצביע רק על פסקה (10).
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין עליו הסתייגויות. מי בעד אישור פסקה (10) כנוסח הוועדה?

הצבעה


פסקה (10) אושרה כנוסח הוועדה.
שמרית גיטלין שקד
פסקה (11). יש כאן תיקון של לוח ב'. לוח ב' מדבר על השיפוי של האוצר. התקציב שהאוצר מעביר למוסד לביטוח לאומי. התקיים כאן דיון בשלב ההכרעה לגבי כמה כסף צריך להפחית מהמוסד לביטוח לאומי. אני מניחה שהם ייטיבו להציג את העמדה שלהם.
עיסאווי פריג'
אנחנו רוצים להגיב ואנחנו רוצים לשקול ולבדוק.
ראובן ריבלין
זה פרק חדש?
אחמד טיבי
חשבתי על זה ואני רוצה הסתייגות על עניין החיסונים.
מיכל בירן
לחבר הכנסת טיבי יש הסתייגות על החיסונים.
משה בר סימנטוב
הצגנו לכם בזמנו את כל ההפחתות שמבוצעות בביטוח הלאומי, גם בוועדה הזאת וגם בוועדות האחרות. אנחנו מפחיתים את ההעברה של המדינה לביטוח הלאומי, בהתאמה. אמרנו לכם שנעדכן את הסכומים. הסכומים שכלולים פה ומעודכנים כאן כוללים – תכף אני אסתכל בדיוק כדי לא להטעות אתכם – את קצבאות הילדים, את השיבוב מול חברות הביטוח שאושר בוועדת העבודה והרווחה.
מירב
מה זה שיבוב?
משה בר סימנטוב
שיבוב מאפשר לביטוח הלאומי לקבל נתונים מחברות הביטוח ודרך זה לקבל יותר כסף. לזה אתם לא מתנגדים. גם ועדת העבודה והרווחה לא התנגדה לזה. גם על הסיעוד שעוד לא אושר בוועדת העבודה והרווחה.
מרב מיכאלי
אז איך אנחנו נאשר את זה?
משה בר סימנטוב
אנחנו מניחים שזה יאושר.
יצחק כהן
זה לא נושא חדש? זה נושא חדש.
משה בר סימנטוב
אנחנו מעבירים לכם את המידע ואתם תקבלו את ההחלטה.
מיכל בירן
כשמכניסים את זה כפרמטר של יושב ראש הוועדה, זה לא נשמע הגיוני שזה יאושר.
משה בר סימנטוב
גם דמי קבורה.
אראל מרגלית
הכול נושאים חדשים. לא?
יצחק כהן
הכול חדש. נושא חדש.
אלעזר שטרן
אלה בטח נושאים חדשים לוועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בדמי קבורה לא דנו.
משה בר סימנטוב
אני מוסר לכם את כל המידע.
יצחק כהן
זה נושא חדש לגמרי.
משה בר סימנטוב
לא, זה לא נושא חדש.
יעקב ליצמן
בדמי הקבורה לא דנו כאן.
יצחק כהן
גם לא על השיבוב.
משה בר סימנטוב
אני אסביר לכם מה היה הדיון שהיה כאן ומה הדיון שרלוונטי שיהיה. הסעיף הזה הוא טכני. אני אסביר ואם את רוצה, תסבירי אחרת אחרי. אם אתם רוצים לחזור לכחול, תעשו יותר נזק. חבל.
יעקב ליצמן
משה, אל תדבר אלינו בכחול. זה לא בריא.
משה בר סימנטוב
קיבלתי את הערתך.
משה גפני
ממילא הולכים לוועדת הכנסת.
משה בר סימנטוב
אני אסביר את התכלית של הסעיף הזה. ההוצאות של המוסד לביטוח לאומי, כדי שאנחנו נעביר ברמה ראשונית את החיסכון שיש בהוצאות המוסד לביטוח לאומי לצד תקציב המדינה, הטכניקה שאנחנו משתמשים בה היא להפחית את ההעברה מתקציב המדינה למוסד לביטוח לאומי. הצגנו את זה כאן ואמרנו שהחישוב שהיה כאן כלל בתוכו את קצבאות הילדים, את עקרות הבית ועוד דברים אחרים. אמרנו לכם שכאשר נגיע לרגע הזה, אנחנו נעשה הערכה עדכנית של החיסכון שאנחנו מניחים.


אני אומר לכם שעכשיו החישוב מניח את קצבאות הילדים ואת השיבוב. שיבוב זה תיקון חקיקה שאושר בוועדת העבודה והרווחה שיאפשר למוסד לביטוח לאומי למצות את האפשרות שלו לקבל כסף מחברות הביטוח. היכן שיש כפל ביטוח יאפשר למוסד לביטוח לאומי.


עוד שני דברים שעוד לא אושרו. עקרות הבית הוצאנו מהחישוב.
שמרית גיטלין שקד
איזה מספר העברתם?
משה בר סימנטוב
המספר שהעברנו הוא 169.3.
ראובן ריבלין
ניסן, תחליט אם אתה רוצה לחזור על הכול או אתה הולך לוועדת הכנסת. יריב כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק לגבי החלק הזה אפשר להגיד נושא חדש?
שמרית גיטלין שקד
הם טענו נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על החלק הזה או על הכול? רק על החלק הזה.
משה בר סימנטוב
אם נחזור לכחול, נפחית.
ראובן ריבלין
שמענו. נלך לוועדת הכנסת.
שמרית גיטלין שקד
בכחול יש סכומים יותר גדולים.
משה גפני
בין כה וכה אתה צריך ללכת לוועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. למה? לא אמרו על זה סעיף חדש.
ראובן ריבלין
כן. הוא אמר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק על החלק הזה?
משה גפני
כן. רק על החלק הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הוא אומר שלא כדאי ללכת.
משה גפני
אתה רוצה להצביע על הכחול, תצביע על הכחול. ממילא הולכים לוועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על החלק הזה.
משה גפני
רק על החלק הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נמשיך הלאה.
ראובן ריבלין
כבוד היושב ראש, יש לך ברירה אחת משתיים: או לעבור לכחול או ללכת לוועדת הכנסת. חבל על הזמן.
יצחק כהן
זה הישג עצום. 180 מיליון. אל תאבד אותו. לך לוועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נמשיך בהסתייגויות, אבל לפני כן אני רוצה לשאול. אני מבין שאחרי שנסיים את הנושא הזה, הוועדה תסיים את דיוניה או שתרצו להמשיך את הנושא.
גילה גמליאל
תסיים את דיוניה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
או שנרצה להמשיך בנושא של הקפיטציה.
גילה גמליאל
תסיים את דיוניה.
יעקב ליצמן
תסיים.
יצחק כהן
תסיים את דיוניה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מחר נחדש את הישיבה ב-10:00?
ראובן ריבלין
ב-10:00.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ברשותכם, אני רוצה לדעת אם לשחרר את חברינו.
ראובן ריבלין
איפה שגית?
יצחק כהן
שגית לא מרגישה טוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבין שנסיים את הנושא הזה של קצבאות, ויש לנו עוד קצת. זה יהיה הסעיף האחרון שנדון בו הערב ומחר נתכנס שוב ב-10:30 בבוקר. יש לנו את ההסתייגויות.
יעקב ליצמן
יש רביזיה שאתה לא יכול להצביע עליה כי לא עברה חצי שעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בינתיים, עד שנסיים את ההסתייגויות, תעבור חצי שעה.
שמרית גיטלין שקד
יש כאן את סעיפים 58 ו-59 שגם הם קשורים לפרק הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נסיים את ההסתייגויות, כי אם לא נעשה את זה עכשיו, נצטרך מחר להתחיל מהתחלה.
שמרית גיטלין שקד
פסקה (11). הייתה כאן טענה של חבר הכנסת גפני לנושא חדש.
משה גפני
גם של ליצמן. זה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין כאן דמי קבורה.
יצחק כהן
השיבוב הוא נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא שיבוב. אין כאן שיבוב.
יצחק כהן
יש שיבוב. הנושא של שיבוב הוא נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נרשם.
ראובן ריבלין
לא אתה מחליט אלא מחליטה ועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, בואו נהיה דקה בשקט כדי שהיא תוכל להתרכז ונוכל לסיים.
שמרית גיטלין שקד
אני עוד לא מצביעה על הסתייגות של 56(1). נושא חדש.


סעיף 58.
אראל מרגלית
את זוכרת את ההסתייגות שלנו?
שמרית גיטלין שקד
כן. ההסתייגות שלכם היא ל-59. אנחנו ב-58. סעיף 58 מדבר על הוראת שעה עד סוף דצמבר 2013. לסעיף 58 יש הסתייגות האומרת שהסעיף יימחק. לא צריך להצביע על ההסתייגות שהסעיף יימחק ואפשר להצביע על סעיף 58.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 58 כהצעת הוועדה?

הצבעה


סעיף 58 - אושר כהצעת הוועדה.
יצחק כהן
רביזיה.
שמרית גיטלין שקד
על סעיף 58?
יעקב ליצמן
כן.
אחמד טיבי
סעיף 58.
ראובן ריבלין
מחר בבוקר נצביע על הרביזיה. אתה רוצה לחכות כאן עוד חצי שעה? אין בעיה. מצדי אל תעשה הפסקה.
אחמד טיבי
מה הבעיה? נישאר כאן.
שמרית גיטלין שקד
סעיף 59. הסתייגות של אראל מרגלית.
אראל מרגלית
אני רוצה להגיד משהו לגבי הגישה בנושא הקצבאות וגם מה קורה במקומות אחרים בעולם. אם רוצים לעשות קיצוץ בקצבאות וגם במקומות שעשו, לא מקצצים מהעבר אלא מקצצים מילדים שנולדים בעתיד. כך נעשה ב-2003 על ידי נתניהו וכך נעשה במקומות אחרים בעולם שקיצצו בקצבאות הילדים. לא מקצצים אצל ילדים שכבר נולדו. אני אומר לכם שגם קרן המטבע הבינלאומית שאתה רוצה להראות לה שאתה מתייעל, הורידה את דירוג האשראי של ישראל חודשיים אחרי שלפיד נכנס לתפקיד.
ראובן ריבלין
ומה עם הבנק העולמי?
אראל מרגלית
לכן אני נגד קיצוץ העבר. אם רוצים לעשות קיצוץ, תעשו את זה לגבי העתיד. הקיצוץ הכי טוב הוא לא רק מהעתיד אלא מ-יש עתיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה


ההסתייגות לא התקבלה.
אראל מרגלית
אני רוצה רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה צריך לחכות חצי שעה.
יצחק כהן
אין בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד הסתייגויות?
שמרית גיטלין שקד
לסעיף 56(11) אין הסתייגויות. הסעיף יימחק ולכן אם לא דורשים להצביע על הסעיף יימחק, אפשר להצביע. בסעיף 59 יש סעיפים קטנים (א), (ב).
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור סעיף 59 כנוסח הוועדה?

הצבעה


סעיף 59 – אושר כנוסח הוועדה.
יעקב ליצמן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על זה אי אפשר. אמרו שעל זה אי אפשר לעשות רביזיה.
יצחק כהן
אי אפשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לנו כמה רביזיות שדחינו אותן לרבע ל-4. יש שתי רביזיות שצריכות להידון יותר מאוחר.
ראובן ריבלין
אני מבקש מאנשי האופוזיציה בכל לשון של בקשה שיסכימו שנצביע על הרביזיות עכשיו ולא נחכה חצי שעה.
עיסאווי פריג'
רק בגללך.
יצחק כהן
באופן חד פעמי.
ראובן ריבלין
אדוני היושב ראש, באופן חד פעמי תצביע על כל ההסתייגויות.
אחמד טיבי
אני עונה בשם הקבוצה. אנחנו נענים לפנייה של רובי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לפי התקנון אי אפשר אלא אם כן הם מושכים את הרביזיות. יש כאן את של אראל ושל ליצמן.
ראובן ריבלין
אם מסכימים, אפשר הכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם אומרים שלא.
ראובן ריבלין
אם מסכימים, אפשר. כל תקנון הכנסת אומר. יש כרגע הנחה שכל חברי ועדת הכספים, הזמנת אותם כדין. לכן בהסכמה אפשר הכול.
שמרית גיטלין שקד
על הרביזיות שביקשו רק עכשיו, הוא עוד לא הודיע. אולי יש חברי כנסת שרוצים לבוא להצביע על הרביזיה.
ראובן ריבלין
עם כל הכבוד ליועצת המשפטית, ויש לי הרבה כבוד לייעוץ המשפטי, אני אומר לך. אם מסכימים, אין דבר בתקנון הכנסת שאי אפשר לעשות בהסכמה. אני מבקש ממך לבטל את ההפסקה ונמשיך את הכול ברצף.
אראל מרגלית
אחרי ההצבעה, אתה סוגר את הישיבה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
אחמד טיבי
אני הודעתי בשם להלן הקבוצה שאנחנו מקבלים את ההצעה בהסכמה בין הקואליציה והאופוזיציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע. הוא מושך את הרביזיה. אראל מושך את הרביזיה.
ראובן ריבלין
הם לא יכולים למשוך כי הם רוצים שזה ייכנס בדפים הצהובים. כאשר נניח לקריאה שנייה ושלישית, הם רוצים שההסתייגויות שלהם תהיינה רשומות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש מספיק הסתייגויות.
אחמד טיבי
ההסתייגות בצהוב היא ללא קשר לרביזיה.
ראובן ריבלין
אני אומר לך שאין דבר בתקנון שאי אפשר לא לעשות בהסכמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אראל משך את הרביזיה שלו.
ראובן ריבלין
יושב כאן האדם שחיבר את תקנון הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לנו ייעוץ משפטי.
חמד עמאר
הם מושכים את הרביזיה.
ראובן ריבלין
את הרביזיה הוא יכול למשוך. בסדר.
אחמד טיבי
אגב, עברו 22 דקות.
יצחק כהן
ליצמן לא יכול למשוך את הרביזיה, זה היה על קצבאות ילדים.
יעקב ליצמן
אני לא מבין מה מפריע לך להצביע מחר בבוקר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יתחיל כל הדיון מחדש.
יעקב ליצמן
לא. זאת רביזיה.
ראובן ריבלין
הוא רוצה שהסעיפים יאושרו.
יצחק כהן
יש עוד נושאים בוועדת הכנסת. זה לא יאושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רק רוצה לשמוע מהם כי אנחנו רוצים לסיים.
אחמד טיבי
ההצעה שלנו היא להתכנס ב-11.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב-10:30.
יעקב ליצמן
דבר ראשון נצביע על הרביזיה.
אחמד טיבי
בסדר. 10:30.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, מחר הוועדה מחדשת את הדיונים שלה ב-10:30.
אחמד טיבי
היום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היום ב-10:30 מחדשים את הישיבה ואז תהיה הצבעה על ההסתייגויות ועל החוק. אחר כך נמשיך הלאה לפי הסדר.
ראובן ריבלין
אני מציע לך לומר הפסקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי, הפסקה.
ראובן ריבלין
כדי שלא תצטרך לשלוח סדר יום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו ריכז את הנושאים שצריכים לעבור לוועדת הכנסת?
שמרית גיטלין שקד
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תעבירי את זה ליריב. יריב, הנושאים שעוברים לוועדת הכנסת, אתה רוצה שיגידו לך אותם עכשיו?
יריב לוין
יעבירו אלי את כל הנושאים החדשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 04:05.>

קוד המקור של הנתונים