ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 18/07/2013

פרק ו', סימן א' - מס הכנסה - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013, חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכספים
18/07/2013

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 143>
מישיבת ועדת הכספים
יום חמישי, י"א באב התשע"ג (18 ביולי 2013), שעה 2:00
סדר היום
<1. הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
<2. פרק ו', סימן א' - מס הכנסה - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

מיכל בירן

באסל גטאס

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

עליזה לביא

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

דב ליפמן

מרב מיכאלי

יפעת קריב

מיקי רוזנטל
מוזמנים
>
משה אשר - מנהל רשות המיסים, משרד האוצר

ערן יעקב - סמנכ"ל רשות המיסים, משרד האוצר

ורד אולפינר - רשות המיסים, משרד האוצר

עו"ד גיא גולדמן - רשות המיסים, משרד האוצר

אורי ברוך - רשות המיסים, משרד האוצר

אייל אפשטיין - המשנה לראש אגף התקציבים, משרד האוצר

משה בר סימנטוב - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

בועז סטמפלר - דובר משרד האוצר

מאיר בינג - אגף התקציבים, משרד האוצר

שירה גרינפלד - משרד האוצר

ספי זינגר - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
אייל לב ארי

שלומית ארליך

שמרית גיטלין שקד

רוני טיסר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
בקשות לדיון מחדש – חברה שקופה
<(הישיבה נפסקה בשעה 02:12 ונתחדשה בשעה 02:20.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את הישיבה. אנחנו מחכים כמה דקות בנושא הקצבאות עד שיגיע משה. בינתיים, כדי לא להפסיד זמן, נעבור לחברה שקופה.
שגית אפיק
סעיף י'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חברה שקופה, זה נושא חדש?
יעקב ליצמן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בינתיים לא נדון בזה.
שגית אפיק
י"ב.
ראובן ריבלין
למה? שיאמרו נושא חדש ותעביר את זה לוועדת הכנסת כי הם יאמרו לך מחר בבוקר שזה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע מתי ועדת הכנסת תתכנס.
ראובן ריבלין
תעביר לוועדת הכנסת כל נושא חדש.
עיסאווי פריג'
יריב, מתי מתכנסת ועדת הכנסת?
יריב לוין
נחכה לסיים כאן ואחר כך נחליט.
עיסאווי פריג'
יש הרבה נושאים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן חברים ששייכים לוועדת הכנסת?
יריב לוין
לא. צריך להתארגן לזה בנפרד. אם נסיים, לפי הצפי שלי, באזור 8-9 בבוקר, נוכל להמשיך רצוף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו בסעיף י"ב.
שגית אפיק
זה סעיף שעוסק בהארכת אי תחולתו של תקן חשבונאות. זה לא נדון בוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נושא קרדינלי מאוד שעומד ברומו של עולם, ולמרות הכול אנחנו רוצים לפצל אותו.
שגית אפיק
אתה מצביע על החלטת פיצול.
עיסאווי פריג'
שגית, מה ההוראות החדשות עליהן אתם מדברים?
שגית אפיק
אנחנו לא מדברים על הוראות חדשות. יש כאן בקשה להאריך את אי התחולה של הפעלת תקן חשבונאות מספר 29 בקביעת ההכנסה החייבת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחכים שמשה יגיע.
שגית אפיק
הארכת תחולתו של תקן חשבונאות, זה לא נושא חדש. הוא לא נדון בוועדה.
עיסאווי פריג'
תסבירי.
שגית אפיק
זה נדחה פעם אחת. רוצים לפצל את זה. לא היה על זה דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו רוצים לפצל את זה.
שגית אפיק
סעיף 40(37) וסעיף 42(ד).
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע לפצל את זה מאחר ולא דנו בנושא. מי בעד הפיצול? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפיצול אושר.
שגית אפיק
פרק י"ג, קיזוז הפסד הון. לבקשת רשות המסים ולאחר דיון בוועדה הוחלט לפצל את הסעיף הזה. מדובר בסעיף 40(38)(ב).
אראל מרגלית
רגע. אני לא מבין. תסבירי.
ראובן ריבלין
בחוק ההסדרים שהוגש, יש את הפרק הזה. הואיל ולא הספקנו להזמין את כולם, מבקשים לפצל אותו.
עיסאווי פריג'
מורידים.
ראובן ריבלין
אתה יכול לומר מורידים. היושב ראש מציע לפצל. יכול להיות שזה לא טוב מה שהוא אומר, אבל נצביע ונראה, אולי הרוב מסכים לפיצול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד פיצול קיזוז הפסדי הון? סעיף 40(38)(ב). מי נגד? מי נמנע?

הצבעה


הפיצול אושר.
שגית אפיק
נעבור לפרק י"ז, העברת נכסים. גם הסעיף הזה לא נדון ולכן מבוקש לפצל אותו. סעיף 40(42)(א), (ב) ו-(ג), תיקון של סעיף 119א.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הפיצול של הסעיף? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה


הפיצול אושר.


אנחנו עושים ניקיון.
משה גפני
אפשר לעשות ניקיון ביום ולא בלילה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דווקא ההלכה אומרת שבודקים לאור הנר.
משה גפני
כן, אבל לא מעסיקים עובדים בצורה כזאת.
מיכל בירן
לא צריך לשלוח את העובדים להפסקה של חצי שעה לנוח?
גילה גמליאל
יש כאן שתי נשים בהריון.
משה גפני
דובר במליאה על כך שמעסיקים עובדים שלא בתנאים.
גילה גמליאל
מה החוק אומר על זכויות נשים בהריון שהן עובדות מדינה?
אראל מרגלית
התחלנו לדבר על הקצבאות וזה נעלם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, תראו כמה מתנות נותנים.

<הישיבה ננעלה בשעה 02:35.>

קוד המקור של הנתונים