פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

<פרוטוקול מס' 142>
מישיבת ועדת הכספים

יום חמישי, י"א באב התשע"ג (18 ביולי 2013), שעה 1:00
סדר היום
<פרק ו', סימן א' - מס הכנסה - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 - בקשות לדיון מחדש>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

מיכל בירן

באסל גטאס

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

עליזה לביא

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

דב ליפמן

מרב מיכאלי

יפעת קריב

מיקי רוזנטל
מוזמנים
>
משה אשר - מנהל רשות המיסים, משרד האוצר

ערן יעקב - סמנכ"ל רשות המיסים, משרד האוצר

ורד אולפינר - רשות המיסים, משרד האוצר

עו"ד גיא גולדמן - רשות המיסים, משרד האוצר

אורי ברוך - רשות המיסים, משרד האוצר

אייל אפשטיין - המשנה לראש אגף התקציבים, משרד האוצר

משה בר סימנטוב - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

מאיר בינג - אגף התקציבים, משרד האוצר

בועז סטמפלר - דובר, משרד האוצר

שירה גרינפלד - משרד האוצר

ספי זינגר - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי

שלומית ארליך

שמרית גיטלין שקד

רוני טיסר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים

<פרק ו', סימן א' - מס הכנסה - מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013>
בקשות לדיון מחדש

<(הישיבה נפסקה בשעה 01:20 ונתחדשה בשעה 01:25.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההתייעצות הסיעתית הסתיימה.
ראובן ריבלין
אם לא תעמוד על הזמן, כל הפסקה כזאת תימשך עוד חצי שעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עומדים על הזמן ועוצרים גם להתייעצויות אמיתיות.


חברה משפחתית ומיד לאחר מכן יהיה הנושא של הסטודנטים.
יעקב ליצמן
מפצלים את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. למה?
בועז טופורובסקי
לדעתי הסטודנטים זה נושא חדש.
יעקב ליצמן
אני מסכים.
שגית אפיק
פרק ט', חברה משפחתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 40(16).
שגית אפיק
הסתייגות אחת לחברה משפחתית.
אראל מרגלית
שגית, תרענני את הזיכרון לגבי חברה משפחתית.
אייל לב ארי
בגדול, מדובר בחברה ככל חברה אחרת, היא התאגדה כחברה. מבחינת המיסוי יש נישום אחד שנרשם כנישום מייצג, מעבר לתנאים של קרבה משפחתית בין כל בעלי המניות כתנאי לכך שהחברה תיחשב לחברה משפחתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בגלל היותה משפחתית, יש נישום אחד.
אייל לב ארי
הנישום המייצג הוא זה שמבחינת מס הכנסה חב במס לפי שיעור ההכנסה שלו.
שגית אפיק
יש הסתייגות אחת. ההסתייגות מדברת על כך שהתחילה של זה תהיה במקום ב-1 בינואר 2014 – ב-1 בינואר 2015.
ראובן ריבלין
של מי ההסתייגות?
שגית אפיק
של הקבוצה.
ראובן ריבלין
אראל, זאת ההסתייגות שלכם.
מיכל בירן
אפשר לנמק אותה?
אראל מרגלית
אבל שגית, תסבירי לי מה היה לפני כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות היא רק על תאריך התחולה.
מיכל בירן
לדחות בשנה.
אראל מרגלית
זה אומר לקחת יותר מס?
אייל לב ארי
כפי שהוסבר, הופסקה היכולת לעבור אחת לתקופה מחברה משפחתית לחברה רגילה ןלהיפך כדי למנוע תכנוני מס.
ראובן ריבלין
יש להם שיקול דעת שהם יכולים להפעיל אותו. נתנו להם תאריך, עד אז יוכלו להחליט אם הם רוצים לעבור מחברה משפחתית לחברה רגילה.
מיכל בירן
אני רוצה לנמק את ההסתייגות. אני חושבת שההמשגה וההקשר של חברות משפחתיות שהיו תמיד אבן מאבני הבסיס של הכלכלה הישראלית בהרבה מאוד מקומות, אני חושבת שההיעלמות שלהן היא מראה את היעלמות העסקים הקטנים בהם אתה מכיר את מי שמוכר לך במכולת. ברור שכחלק מההיעלמות של זה, אלה אנשים שימשיכו להשתמש בזה כאיזשהו משחק במסים ובסך הכול אני מברכת על היוזמה אבל נראה לי שכשעושים שינוי כזה גדול, מן הראוי לאפשר לאותן אלה שהן באמת חברות משפחתיות לעשות התייעצות משפחתית ולתת להן עוד שנה כדי שיוכלו לשנות את הנדרש. נראה לי שזה אך מתבקש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת ההסתייגות?

ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד – 9
מיכל בירן
רביזיה. הלב נשבר מההחלטה השרירותית הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות לא התקבלה.
אייל לב ארי
פרק ט', סעיף 40(16)(א)(1), תיקון נוסח ראשון, ברישא, במקום "הכנסה חייבת של החברה" זה יהיה "במקום הכנסתה החייבת". בשורה השלישית, במקום "והפסדים של חברה תושבת ישראל שהתאגדה בישראל", יימחקו המלים "של חברה תושבת ישראל שהתאגדה בישראל".
אראל מרגלית
שגית, תסבירי.
שגית אפיק
את תיקוני הנוסח? אלה תיקוני נוסח מקלים. הבוקר פנו אלינו בטענה שנוצר עיוות בהוראת השעה. נאמר שנוסח הוראת המעבר עלול ליצור מצב שבו יוטל מיסוי של 110 אחוזים על חברות משפחתיות בתקופה הזאת. אם אתה יכול להפריך את זה. זה מופיע בכחול. הבוקר הייתה פנייה ונאמר שהנוסח יוצר מצב אבסורדי לטענת הפונים. זה לא נושא חדש אלא זה אותו נושא. אנחנו רק רוצים תשובה לפרוטוקול כדי לוודא שזה לא כך.
יצחק כהן
בחברה משפחתית עשינו התייעצות סיעתית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. לפני כמה דקות.
מיכל בירן
היא לא הייתה על חברה משפחתית.
שגית אפיק
זה היה על חברה משפחתית.
משה גפני
מה שהוא מסביר עכשיו, במה זה שונה מהכחול?
שגית אפיק
הוא יסביר מדוע הוראת המעבר היא סבורה.
משה גפני
רגע. אני שואל במה זה שונה מהכחול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו אמר שהוא חושש שאולי זה יגרום למיסוי גבוה יותר. כשהנושא נבדק, התברר שלא כך הוא. אם זה לא מעניין, אפשר לדלג על זה.
יצחק כהן
לא. רוצים לשמוע.
משה אשר
כמו שאמרנו, במעבר מחברה רגילה לחברה משפחתית אנחנו לא גובים את המס בנקודת המעבר, כאשר מדובר בנכסים שנמצאים בחברה הרגילה אלא מחכים לנקודה בה החברה המשפחתית תמכור את הנכסים. בסיטואציה הזאת, מכיוון שערב היותה של החברה חברה משפחתית, מי שמחזיק בה הם יחידים כי למחרת הם צריכים להיות גם יחידים וגם בני אותה משפחה אחת כדי שיוכלו להיחשב לחברה משפחתית. לכן אין את המצב שמתואר כאן כאילו מוחזקת החברה הרגילה כחברה שהיא בבעלות חברות אלא כולם בבעלות יחידים במועד המעבר. לכן אין את הבעיה שמוצגת כאן כאילו שיעור המס שלהם הוא מס עודף מעבר למיסוי הדו שלבי הרגיל. לכן ההערה היא לא נכונה.
שגית אפיק
תודה. אתה לא יכול להצביע על הסעיף כי יש רביזיה.
מיכל בירן
חשוב שיינתן לי הזמן לעשות לובי ושלא תהיה הצבעה.
ראובן ריבלין
ודאי, לפחות עוד שעה.
מיכל בירן
בועז כמעט השתכנע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לנושא הסטודנטים.
שגית אפיק
פרק ח'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נקודת זיכוי למסיימי תואר.
משה גפני
נושא חדש.
עיסאווי פריג'
שגית, זה נופל בהגדרת נושא חדש?
בועז טופורובסקי
דנו בדיוק בסעיפים האלה.
משה גפני
נושא חדש. ועדת כנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נשאל את הייעוץ המשפטי.
משה גפני
מה הייעוץ המשפטי קשור לעניין?
יצחק כהן
בשם הקבוצה אני רוצה התייעצות סיעתית.
שגית אפיק
למה זה נושא חדש?
משה גפני
כי לפי מה שהיה בכחול, זה היה מבוטל לגמרי ועכשיו מכניסים שנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז למה זה נושא חדש?
משה גפני
כי זה לא היה בכחול. אני הצבעתי בכחול על מה שהצבעתי בגלל שהיה משהו אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אפילו שגית צוחקת.
משה גפני
הצחוק לא רלוונטי לעניין הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לימדת אותי, לפני שנכנסתי שכל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה.
גילה גמליאל
אז למה אתה לא שומע לי?
משה גפני
אתה יכול לדון על מה שהיה בכחול.
גילה גמליאל
אני אמרתי לכם בתחילת הדרך לגבי הגזרות שלא יעברו. לקח לכם חודש ומשהו להבין את זה. עכשיו אני אומרת לכם כבר מספר שעות שתגיעו עם האופוזיציה להסכמה בעניין הזה שדיברנו עליו ואחר כך תעשו את זה, אבל עוד חמש שעות. כדאי שתפנימו כבר מעכשיו.
יצחק כהן
אני מבקש התייעצות סיעתית על הפרק הזה.
גילה גמליאל
אני מוכנה שמעכשיו אתה ועופר תיקחו את הקרדיט להסכמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השעה 01:45. נעשה הפסקה עד 01:50. אני אפילו לא קם מהכיסא.

<(הישיבה נפסקה בשעה 01:45 ונתחדשה בשעה 01:50.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מחדשים את ישיבת הוועדה.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש, ההתייעצות הסיעתית הסתיימה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה למסור תוצאות?
אחמד טיבי
לא בשלב זה.
יעקב ליצמן
הוחלט נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מעלים את הנושא של הסטודנטים.
יעקב ליצמן
נושא חדש.
יצחק כהן
יש הסתייגות של הקבוצה.
גילה גמליאל
הוראת שעה.
שגית אפיק
אתם עומדים על ההסתייגות?
יצחק כהן
כן. אנחנו רוצים שהסטודנטים לא ייפגעו. אנחנו רוצים שהמצב הקיים יישאר. אל תבגדו בסטודנטים. אל תפגעו בסטודנטים. לא רוצים שהסטודנטים ייפגעו. המצב הקיים הוא טוב ואנחנו רוצים שהוא יימשך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נצביע על הכחול.
גילה גמליאל
אני לא מצביעה על הכחול. תחלמו בלילה. בואו נראה את בועז טופורובסקי מצביע על הכחול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא יצביע.
גילה גמליאל
יריב, אין מצב שמצביעים על הכחול.
יצחק כהן
איפה טופורובסקי?
גילה גמליאל
אם מצביעים על הכחול, מי שלא הבין זה לבטל את הזכויות של האקדמאים. אני מצביעה נגד. אני עם האופוזיציה. נראה אתכם. אם יש להם זכויות, תעביר לוועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל זה לא נושא חדש.
גילה גמליאל
אם שגית אומרת שזה לא נושא חדש, מעלים להצבעה רגילה. אם זה נושא חדש, יש להם זכויות כאן.
שגית אפיק
זה לא נושא חדש.
יצחק כהן
נושא חדש. ועדת הכנסת.
יעקב ליצמן
זה נושא חדש.
שגית אפיק
בעיני זה לא נושא חדש. יחד עם זאת, לפי התקנון אין מבחן משפטי לשאלה אם זה נושא חדש או לא. אם אתם עומדים על הטענה של נושא חדש, צריך ללכת לוועדת הכנסת.
יצחק כהן
ועדת הכנסת.
ראובן ריבלין
זה דבר חדש מהכתוב בחוק שהוגש לנו.
אחמד טיבי
יריב, מחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע אם מחר. ועדת הכנסת.
יצחק כהן
יריב כאן.
אחמד טיבי
אתה רוצה עכשיו ועדת כנסת? אין בעיה. אתה מאיים עלינו בוועדה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מאיים בשום דבר. אני לא יודע אם מחר ועדת הכנסת תתכנס. מה זה קשור ליריב?
גילה גמליאל
יריב ממלא מקום יושב ראש הכנסת והוא יכול לכנס את הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לוועדה יושב ראש.
יצחק כהן
אין בעיה. תעשה מה שאתה רוצה. זה נושא חדש ראשון. יש לנו עוד.
אחמד טיבי
אני חייב לומר מילת תודה לגילה. בכל זאת היא עמדה לצד הסטודנטים.
יצחק כהן
גילה, כל הכבוד. הסטודנטים לא ייפגעו אפילו בשקל. נחזיר את המצב לקדמותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז למה אתה לא רוצה לאשר ואתה משבח אותה?
יצחק כהן
אנחנו לא רוצים שהסטודנטים ייפגעו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הולכים לדון בהצעה משפרת.
יצחק כהן
לא לפגוע בהם.
אחמד טיבי
גילה, במה ההצעה משפרת?
גילה גמליאל
את המצב הקיים היא לא משפרת.
יצחק כהן
לא. אנחנו רוצים שהמצב הקיים יישאר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התיאור שלך כנראה לא היה מדויק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בכחול יש ביטול של זה וכאן יש הצעה להשאיר את זה.
יצחק כהן
מה להשאיר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
להשאיר חלק מזה.
יצחק כהן
אנחנו רוצים להשאיר את המצב הקיים. לא מה שבכחול. אנחנו לא רוצים שהסטודנטים ייפגעו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל יש את הכחול.
יצחק כהן
לא. אנחנו רוצים לבטל את הכחול.
בועז טופורובסקי
זה נעשה בהסכמה עם הסטודנטים.
יצחק כהן
עזוב. זנחת אותם. אנחנו עם גילה. גילה, כל הכבוד.
בועז טופורובסקי
יופי שאתה עם גילה.
יעקב ליצמן
למה אתה לא מפרגן לגילה?
יצחק כהן
היא לא רוצה שהסטודנט ייפגע בשקל.
בועז טופורובסקי
אני רוצה שהסטודנט ייפגע?
יצחק כהן
תחבור לגילה. אנחנו הולכים לחבור לגילה. הפשרה שלך פוגעת בסטודנטים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו הולכים לדון על ההצעה של גילה שהיא גם של בועז.
גילה גמליאל
התבלבלו. השר פרסם את זה אחרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אותה הצעה רק היא הוסיפה הוראת שעה.
אחמד טיבי
אולי היא תגיד מה ההצעה שלה.
יצחק כהן
נושא חדש.
אחמד טיבי
החלטנו שזה נושא חדש.
יצחק כהן
נכון. הלאה. הנושא הבא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם לוקחים את האחריות בנושא הזה.
יצחק כהן
כן, כן.
אחמד טיבי
מה עם הדסה? מתי הנושא של הדסה עולה?
יצחק כהן
שערה משערות ראשו של סטודנט לא תיפול.
אחמד טיבי
לרבות סטודנט חרדי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה היה תלוי בי, אני הייתי דן על הכחול, אבל אני נותן את הקרדיט לחבריי.
יעקב ליצמן
אנחנו יודעים שאתה רוצה לדפוק את הסטודנטים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רואה כמה אתם דואגים להם.
אחמד טיבי
חברי האופוזיציה, להלן הקבוצה, בתמיכתה של גילה.
יצחק כהן
לא ניתן לך לפגוע בהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רואה כמה אתם דואגים להם.
בועז טופורובסקי
הם פשוט חוצפנים. מגיעים להסכמות אתם.
יצחק כהן
תירגע. תירגע חבר.
עיסאווי פריג'
התעוררת?
בועז טופורובסקי
שמעתם את יושב ראש התאחדות הסטודנטים.
יצחק כהן
אתה פגעת בסטודנטים. תירגע.
ראובן ריבלין
טופורובסקי, למה אתה מתווכח?
היו"ר ניסן סלומינסקי
במה שהיא תגיד, אתה מוכן לדון?
יצחק כהן
נושא חדש.
ראובן ריבלין
הוא אומר שהנושא שהיא מעלה, הוא נושא חדש. נושא חדש עובר לוועדת הכנסת. מחר בבוקר תכנסו את ועדת הכנסת.
בועז טופורובסקי
הגיעו להסכמה עם הסטודנטים. כשיגיעו להסכמות עם הישיבות, אני שומע מה מדברים, מבחינתי זה יהיה נושא חדש.
יצחק כהן
אין בעיה.
בועז טופורובסקי
אל תדאג, אני חבר בוועדה. אתם יודעים מה הכי טוב. הגאונות אצלכם. גאונים. גאוני הדור אתם. דואגים הכי טוב.
ראובן ריבלין
גמרנו. הדיון נגמר. זה עובר לוועדת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רובי, יש ויכוח ביניהם.
ראובן ריבלין
הועבר לוועדת הכנסת. נקודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק רגע. עוד לא העברנו.
בועז טופורובסקי
בזמנכם היו כל הקיצוצים בהשכלה.
יעקב ליצמן
יש לי רושם שלא ישנת בלילה.
יצחק כהן
יש לך חור בהשכלה. ילד, יש לך חור בהשכלה.
בועז טופורובסקי
שקל לא נתתם לסטודנטים. עכשיו אתם דואגים להם.
יצחק כהן
יש לך חור בהשכלה. שבעה וחצי מיליארד להשכלה הגבוהה. זה אנחנו נתנו ולא אתה.
בועז טופורובסקי
זה לא אתה.
יצחק כהן
אני, אני.
בועז טופורובסקי
אני הייתי יושב ראש התאחדות הסטודנטים.
יצחק כהן
אתה לא היית שום דבר. אף פעם לא היית שום דבר.
בועז טופורובסקי
אתה לא היית במשא ומתן. אני הייתי יושב ראש התאחדות הסטודנטים ואני יודע. פעם אחת לא דיברתי אתך. עם שטייניץ דיברתי.
יצחק כהן
אני לא צריך לדבר אתך.
בועז טופורובסקי
עם גדעון סער דיברתי. עם טרכטנברג דיברתי.
יצחק כהן
למה אני צריך לדבר אתך? מי אתה?
בועז טופורובסקי
עם בנימין נתניהו דיברתי. מה אתה היית קשור בכלל?
יצחק כהן
מה אתה אומר? לא ניתן לך לפגוע בסטודנטים.
בועז טופורובסקי
מה אתה יודע בכלל? תגן על הסטודנטים, טוב מאוד.
יצחק כהן
הפשרה שלך פוגעת בסטודנטים.
בועז טופורובסקי
גאון הדור. מגן על הסטודנטים. תגן עליהם. אני מחכה לרגע שנדון על הישיבות ותראה שאז יהיה נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם עומדים על זה שזה נושא חדש?
יצחק כהן
כן.
אחמד טיבי
הוויכוח הסתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעבור לנושא אחר. מאחר שחבריי לא רוצים לדון בכחול כרגע, זה יעבור לוועדת הכנסת. לא יצא מזה כלום.
ראובן ריבלין
יריב לוין יקרא לוועדת הכנסת בשעה מסוימת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, שעה 2:00 - רביזיות.
שגית אפיק
רביזיה על החלטת הפיצול לגבי עיצומים כספיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רביזיה על הסתייגות של חבר הכנסת אחמד טיבי לסעיף התחילה, לסימן מס הכנסה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הרביזיה? החלטה גורלית.

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
אחמד טיבי
אכזבת אותי, רובי.
ראובן ריבלין
באמת לבי עם הבקשה שלך, אבל אני כנראה נגד ערבים ולכן אני מצביע כך. חברים, נמשיך.
שגית אפיק
רביזיה על ההסתייגות של חבר הכנסת עיסאווי פריג' והקבוצה לגבי תעודת משלוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת ההסתייגות?

הצבעה


הרביזיה לא התקבלה.
אחמד טיבי
עיסאווי, אנשים הלכו לקראתך. אל תמשיך כי אחרת רובי יספר לך את הסיפור על עצמותיו של הרצל.
עיסאווי פריג'
זה מעניין. ניסן, אני חדש בכנסת ואת הסיפור הזה לא שמעתי ואני מבקש לשמוע.
אחמד טיבי
לכן רובי כאן. זאת השעה המתאימה לשמוע את הסיפור על העצמות של הרצל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יהיה זמן לזה אבל לא עכשיו.
אחמד טיבי
ניסן, מדובר בסיפור היסטורי חשוב.
עיסאווי פריג'
חשוב לי לשמוע את הסיפור. אני לא מכיר את הסיפור ורוצה לשמוע אותו.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע על סעיף 42(א).
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים על קבלת הסעיף הזה כנוסח הוועדה.

הצבעה


הסעיף – התקבל כנוסח הוועדה.
שגית אפיק
אפשר להצביע על סעיף 45(11) ועל סעיף 46(א), העברת טובין לעוסק הרשום באזור כנוסח הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קבלת הסעיפים?

הצבעה


הסעיפים – התקבלו כנוסח הוועדה.


עכשיו רובי יכול לספר את הסיפור.
עיסאווי פריג'
רובי, עברית היא השפה השנייה שלי ולא שפת האם. אני מבקש ממך לספר לאט, לאט, לאט כדי שאני אפנים ואבין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רובי, בבקשה. יש לך שתי דקות.

(חבר הכנסת ריבלין מספר סיפור).
ראובן ריבלין
זה לא סיפור ציוני. זאת אמת.
אחמד טיבי
תקשיב למשפט – זה לא סיפור ציוני, זאת אמת. זה הניצחון הגדול ביותר שלי בוועדה היום. להלן – הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממילא אני מפצל את זה.
אחמד טיבי
הבנתם את מוסר ההשכל? אני מכיר את זה מאז 1999.
אלעזר שטרן
יכולנו לסיים לפני חמש שעות.
גילה גמליאל
אז לא היית נהנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, הנושא הבא הוא קצבאות ילדים.
משה גפני
נושא חדש.
יצחק כהן
התייעצות סיעתית. זה נושא כבד.
גילה גמליאל
עוד מעט. באמצע תתייעצו.
יצחק כהן
אי אפשר. זה בא בהתחלה.
יעקב ליצמן
אפשר באמצע הפרק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע אם אפשר באמצע הפרק. נעשה עכשיו את ההתייעצות הסיעתית. השעה 02:12. בשעה 02:20 ממשיכים.

<הישיבה ננעלה בשעה 02:12.>

קוד המקור של הנתונים